Archív za 1984 rok

Strana 29

Zapojení pro vyhodnocování signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215513

Dátum: 15.10.1984

Autori: Bakončík Vladislav, Hrubý Jaroslav

Značky: zapojení, signálu, vyhodnocování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vyhodnocování signálů z nejméně jednoho vysílače a nejméně dvou přijímačů, které se vzájemně pohybují, například signálů o směru pohybu a poloze důlního stroje. Vynález řeší problém zvýšení přesnosti a provozní spolehlivosti snímání směru pohybu a polohy pohybujícího se zařízení. Podstatou vynálezu je, že se signály vysílače, přijaté alespoň jedním z přijímačů zpracují ve vyhodnocovacím obvodu jako celek signálů tak, že...

Způsob zjišťování množství tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 215512

Dátum: 15.10.1984

Autori: Havlík Ivan, Šlancar Ludvík

Značky: způsob, tepla, množství, zjišťování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zjišťování množství tepla předávaného proudící hmotou ve výměníku, při němž se měří pouze teploty na přívodním a odvodním proudu hmoty a na tepelně vodivém spojení, vyznačený tím, že mezi přívodním a odvodním proudem se vytvoří tepelně vodivé spojení z hmoty, jejíž tepelná vodivost je nejméně o 1 řád vyšší než tepelná vodivost ostatních materiálů a hmot spojujících tepelně vodivě přívodní a odvodní proud, a ze změřených teplot a...

Tiskové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 215511

Dátum: 15.10.1984

Autori: Červendinev Peter Gospodinov, Jankulov Vencislav Grigorov, Ostromski Toma Colov

Značky: zařízení, tiskové

Zhrnutie / Anotácia:

Tiskové zařízení se soubory tiskových znaků, otiskovaných pomocí kladívka přes tiskovou pásku na nosič vedený válcem. Tiskové znaky jsou upraveny na plošných tiskových tělesech uspořádaných výsuvně v kazetě uložené posuvně ve vozíku. K nastavení zvoleného tiskového tělesa do pohotovostní polohy má kazeta ozubené hřebeny, zabírající s ozubenými kolečky na vodicím hřídeli, a k vysouvání tiskového tělesa z kazety a nastavení zvoleného tiskového...

Zapojení s alespoň dvěma navzájem vedle sebe uspořádanými proudovými generátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 215510

Dátum: 15.10.1984

Autor: Storch Klaus

Značky: zapojení, proudovými, vedle, uspořádanými, generátory, dvěma, navzájem, alespoň

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je zejména určen pro číslicově analogové převodníky, kde je důležité, aby každý proudový generátor dodával přesně stejný proud. Oproti stavu techniky, kde každý proudový generátor buď je regulován jen sám pro sebe, nebo regulační veličina jednoho slouží jako řídicí veličina pro ostatní, se provádí regulace zde tak, že proudové rozdíly sousedních proudových generátorů jsou vyregulovány přísně symetrickými rozdílovými zesilovači a že...

Pec na výrobu taveniny z keramických nebo skelných vláknitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215509

Dátum: 15.10.1984

Autori: Mareš Stanislav, Sauer Vladimír

Značky: vláknitých, keramických, výrobu, materiálů, taveniny, skelných

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je konstrukce pece pro kantinuální tavení vláknitých materiálů,například vláknitého odpadu vzniklého při tažení keramického nebo skelného vlákna. Podstata vynálezu spočívá v tom, že dno nastavovací části sestává ze zápraží,k němuž je přiřazen zásobník taveného vlákna, které je spojeno se stabilizačním sedlem, šikmou plochou a dále ze šikmého dna, které je za končeno prahem s vertikálním stupněm, k němuž je napojeno dno...

Ústrojí posuvného uložení pracovního nástroje, zejména u tabulových nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 215508

Dátum: 15.10.1984

Autori: Drkal Jan, Brázda Ladislav

Značky: nůžek, nástroje, ústrojí, pracovního, posuvného, uložení, zejména, tabulových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká posuvného uložení pracovního nástroje, zejména u tabulových nůžek, tvořeného alespoň dvěma vodicími lištami pracovního nástroje, upravenými na rámu stroje. Podstatou vynálezu je, že vodicí lišty pracovního nástroje jsou na rámu stroje uloženy výkyvně na společné výkyvné ose a příčně nastavitelně ke směru posuvného pohy 'bu ,pracovního nástroje. . Vynález nejlépe vystihuje obr. č. 1.

Způsob čištění a/nebo dezinfekce zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 215507

Dátum: 15.10.1984

Autori: Barth Eckehard, Mussfeld Ludwig

Značky: dezinfekce, zařízení, čištění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění a/nebo dezinfekce zařízení potravinářského a poživatinového průmyslu, zejména mlékáren, pivovarů a moštáren a chemického průmyslu, u nichž se čisticí nebo dezinfekční kapalina dopravuje z oddělených nádrží přístroji v souladu s čisticími nebo dezinfekčními pochody podle nastavitelného programu a ve zpětném vedení se pomocí tam uspořádaného měřicího místa pro snímání koncentrace čisticího nebo dezinfekčního prostředku zjišťuje...

Fóliové těsnění trvale zatopeného prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215506

Dátum: 15.10.1984

Autor: Vácha Přemysl

Značky: zatopeného, fóliové, prostoru, těsnění, trvale

Zhrnutie / Anotácia:

Fóliové těsnění trvale zatopeného prostoru, vyznačené tím, že každý dílec (1) je vystrojen při okraji plovákovým zařízením (3) a spojovacím pásem (4).

Zařízení k tepelnému zpracování zrnitých a granulovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215505

Dátum: 15.10.1984

Autor: Kučeřík Oldřich

Značky: materiálů, zařízení, zpracování, zrnitých, granulovaných, tepelnému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k tepelnému pracování zrnitých a granulovaných materiálů, například cementářského slínku v rotační peci. Zařízení k tepelnému zpracování zrnitých a granulovaných materiálů tvořené komorami po obvodu rotační pece, které jsou připojeny na zdroj chladicího vzduchu podle vynálezu v podstatě tím, že každá komora má tvar šachty kolmé na osu rotační pece a je na svém volném konci uzavřena pevným víkem. Komora je ve své části...

Zapojení soustavy pro dálkové připojení zvoleného objektu k řídicí stanici společnou přenosovou cestou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215504

Dátum: 15.10.1984

Autor: Pošmourný Josef

Značky: řídící, cestou, soustavy, připojení, zvoleného, objektu, stanici, přenosovou, zapojení, společnou, dálkově

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení soustavy pro dálkové připojení zvoleného objektu k řídicí stanici společnou přenosovou cestou, vyznačené tím, že první výstup řídicí stanice (8) je spojen s nejméně jedním řadičem (1 až 1n) vstupů spojeným výstupem s ovládacím systémem nejméně jednovstupového hradla (2 až 2n) vstupů, spojeného s druhým výstupem řídicí stanice (8) a spojeného svým výstupem přes nejméně jeden převodník (3 až 3n) vstupů s objektem (7 až 7n), jehož výstup...

Samoseřizovací elektromagnetická lamelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 215503

Dátum: 15.10.1984

Autori: Vladař Jaroslav, Galaš Jiří

Značky: elektromagnetická, samoseřizovací, lamelová, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká samoseřizovací elektromagnetické lamelové spojky, sestávající z magnetového tělesa, v němž je uloženo budicí vinutí a lamely, proti nimž se opírá přítlačný kruh s kotvou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kotva má zuby, proti nimž jsou na vnějším pólu a vnitřním pólu magnetového tělesa vytvořeny pólové drážky. Řešení magnetického obvodu spojky podle vynálezu lze s výhodou použít i u lamelové brzdy.

Odvodňovací prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215502

Dátum: 15.10.1984

Autor: Balcar Čestmír

Značky: prvky, odvodňovací

Zhrnutie / Anotácia:

Odvodňovací prvky ve formě desek, válečků, nebo lišt, pro odstraňování vody ze zplsťované vláknité suspenze a vláknitého rouna ve styku s odvodňovacím médiem, vyznačené tím, že jsou opatřeny alespoň na části funkčního povrchu (1) vrstvou (2) hydrofilního gelu na bázi polymerů nebo kopolymerů hydrofilních monomerů, s výhodou na bázi částečně hydrolyzovaného polyakrylonitrilu.

Uspořádání konstrukčních skupin pohonné jednotky samohybné sklízecí řezačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215501

Dátum: 15.10.1984

Autori: Lehman Heinz, Rossnick Heinz, Blumenthal Reinhard, Hendrich Gerhard, Hippe Manfred

Značky: konstrukčních, sklízecí, pohonné, samohybné, řezačky, jednotky, uspořádání, skupin

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání konstrukčních skupin pohonné jednotky samohybné sklízecí řezačky podle autorského osvědčení č. 209 643, uspořádané na podvozku, která je spojena otočným věncem s pracovní jednotkou řezačky a pohonná jednotka je opatřena hnací nápravou a ve směru jízdy uspořádaným hnacím motorem a prvky pojezdu, upravená na soustavě rámů, sestávající ze základního rámu se dvěma podélníky a příčnou traverzou, uspořádaného vodorovně, jakož i předního...

Ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 215250

Dátum: 15.10.1984

Autori: Požár Vojmír, Špička Jaromír, Matuška František, Sichler Jan

Značky: ložisko

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ložiska, umožňujícího přibrzďování jeho navzájem otáčejících se částí konstantním brzdným momentem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že u jednoho z čel ložiska jsou upraveny zdroje magnetického pole tvořené jednak vnějším přiloženým kroužkem pevně spojeným s vnějším kroužkem ložiska a jednak soustředným vnitřním příložným kroužkem ložiska. Vnější průměr vnitřního příložného kroužku je menší, než průměr otvoru ve vnějším...

Prestavovacia jednotka pre sústružnícke skľučovadlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 215249

Dátum: 15.10.1984

Autori: Balla Jozef, Motús Dušan

Značky: jednotka, skľučovadlá, prestavovacia, sústružnícke

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týká obrábacích strojov najmä sústružnickych, zaradených do samostatných technologických pracovišť alebo pružných výrobných liniek, kde manipuláciu s obrobkami zabezpečuje manipulátor alebo robot. Vynález rieší spôsob využitia hlavného pohonu sústružníckeho stroja a vlastného zariadenia na odmeňovanie pootočenia vretena k prestavovaniu upínacích čelustí silovoovládaného sklučovadla s plynulým prestavovaním upínacích čelustí. Využíva...

Zapojení stanového registru snímače děrné pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215248

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kudláček Jan, Smíšek Jiří

Značky: pásky, stanového, registru, zapojení, snímače, děrné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení stavového registru snímače děrné pásky, který je připojen zejména k minipočítači. Vynález eliminuje nutnost vyvolání hlavního nulovacího signálu před snímáním další děrné pásky, což je nevýhodné v případech, kdy informace jsou předávány postupně na několika separátních médiích. Současně umožňuje toto zapojení ovládat automaticky činnost motoru snímače děrné pásky, takže tento je v činnosti pouze tehdy, když se snímají,...

Mechanický univerzální odzátkovač lahvových zátek z plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 215247

Dátum: 15.10.1984

Autor: Černý Alan

Značky: plastických, univerzální, odzátkovač, mechanicky, lahvových, zátek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mechanického odstraňování zátek z plastických hmot a řeší mechanický univerzální odzátkovač lahvových zátek z plastických hmot. Mechanický univerzální odzátkovač lahvových zátek z plastických hmot je proveden tím způsobem, že řezný orgán je upevněn v držáku, který se nasazuje na zátku a kombinovaným pohybem (otáčivým a posuvným) odřízne zátku. Je opatřen držákem, uloženým na výsuvné části odzátkovače, přičemž řezný orgán je...

Zapojení ochranného obvodu analogo-digitálního převodníku pro měření odporů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215246

Dátum: 15.10.1984

Autori: Pracný Dušan, Cihlář Miloslav, Krjejčí Bohuslav

Značky: analogo-digitálního, zapojení, ochranného, měření, převodníku, odporu, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení ochranného obvodu analogo-digitálního převodníku, vyznačující se tím, že mezi zemnicí svorkou (8) analogo-digizálního převodníku (3) a vstupní měřící svorkou (7) analogo-digitálního převodníku (3) je připojena paralelní dvojice proti sobě zapojených napěťově závislých prvků, například ochranných diod (9 a 10), přičemž mezi vnější svorkou, (11) měření odporu a zemnící svorkou (8) analogo-digitálního převodníku (3) je zapojena tavná...

Radiálný blokovací klopný mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 215245

Dátum: 15.10.1984

Autor: Mancel Ľubor

Značky: klopný, mechanizmus, blokovací, radiálný

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom riešení je mechanizmus vhodný pre aretáciu různých rotačných spínačov najmä takých, ktorým zmena polohy je vyvodená krátkodobými momentovými impulzami-rázmi. Vynález rieší problém funkčnej spoľahlivosti a dosiahnutia vhodnej charakteristiky blokovacieho momentu pri dodržaní minimálneho stavebného rozmeru blokovacieho mechanizmu. To sa dosahuje najmä tým, že teleso mechanizmu je v mieste dosadacich ploch stykových členov s týmto...

Upínací prípravok pre rezanie rúrových oblúkov na kotúčových pílach.

Načítavanie...

Číslo patentu: 215244

Dátum: 15.10.1984

Autori: Šejirman Milan, Kilvády Ernest

Značky: kotúčových, upínací, pílach, prípravok, oblúkov, rúrových, rezanie

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací prípravok pre rezanie rúrových oblúkov na kotúčových pílách, pozostávajúci z pevnej a posuvnej prítlačnej dosky s nastavitelnými dorazmi, vyznačujúcí sa tým, že na čelných plochách dosiek (2,5) sú pripevnené segmenty (3,3 pričom v segmente (3) pevnej dosky (2) sú upravené výrezy pre dorazné výstupky (6), umiestené na segmente (3) pohyblivej prítlačnej dosky (5).

Zařízení pro překlápění palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 215243

Dátum: 15.10.1984

Autor: Kudela Zdeněk

Značky: překlápění, zařízení, palet

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mobilního zařízení pro překlápění a vyprázdňování pevných ohradových palet (dále jen palet), které jsou používány zejména pro manipulaci a uskladňování zeleniny, brambor, ovoce a jiných materiálů. Zařízení se vyznačuje tím, že se paleta s obsahem dopraví pomocí nízko-vysokozdvižného vozíku na ukládací otočnou plošinu (14) a v první fázi jejího překlápění se automaticky přichytí přidržovacím zařízením (13) k plošině, je jím po...

Transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 215242

Dátum: 15.10.1984

Autor: Vladík František

Značky: transformátor

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká transformátoru s vinutím na kostře cívky, kde mezi jádro trafa a kostrou civky s vinutím jsou vloženy izolační vložky, které jsou ve tvarů U. Řešením se sníží pracnost výroby transformátorů.

Zapojení teplotně kompenzovaného rotačního inkrementálního optoelektronického čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 215241

Dátum: 15.10.1984

Autori: Dušek Tomáš, Krčma Alen

Značky: teplotně, čidla, kompenzovaného, rotačního, zapojení, optoelektronického, inkrementálního

Zhrnutie / Anotácia:

Paralelně alespoň s jednou odměřovací světelnou diodou je zapojena porovnávací světelná dioda směrovaná světelným tokem, snímaným porovnávacím fototranzistorem, spojeným z porovnávacím vstupem alespoň jednoho komparátoru, na svislou odrazovou plochu odměřovacího rotujícího kotouče. Účelem vynálezu je dosáhnout dokonalé teplotní kompenzace rotačního inkrementálního optoelektronického čidla jednoduchými prostředky. Výhoda zapojení spočívá v tom,...

Způsob přípravy tvárné směsi pro výrobu umělého kamene odolného proti působení vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 215240

Dátum: 15.10.1984

Autori: Rathouský Jiří, Kruchňa Oldřich

Značky: tvárné, umělého, výrobu, přípravy, působení, směsi, způsob, kamene, odolného, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy tvárné směsi pro výrobu umělého kamene odolného proti působení vody z křemičitého písku zrnění 10-6 až 3 mm a 5 až 15 hmot. % roztoku epoxydové pryskyřice v organickém rozpouštědle, např. toluenu v koncentraci 25 až 100 hmot. % sloučeniny RSi(OR)'3 kde R je alkyl, aryl nebo aralkyl s C1 až Cl2 a R' je alkyl s Cl až C6, načež se výsladná směs zhomogenizuje a zpracuje běžným způsobem. Tvárná směs pro výrobu umělého kamene podle...

Těsnění vřetene výtokového a průtokového ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215239

Dátum: 15.10.1984

Autor: Král Emil

Značky: výtokového, vřetene, průtokového, těsnění, ventilu

Zhrnutie / Anotácia:

Těsnění výtokového a průtokového ventilu z plastické hmoty se týká vnitřní pohybové části vřetena a objímky. Účelem vynálezu je zjednodušení konstrukce ventilu, úspora barevných kovů a dokonalé těsnění ventilu. Počet součástek dnes používaných ventilů se redukuje z devíti na dvě. Navržené žebrování vřetena zajišťuje jeho dokonalé utěsnění v objímce, neboť tlak kapaliny působí na přitlačování žeber k objímce, a to i tehdy, kdy se pružnost...

Indukčnostní snímač s vodiči a tlačnou plochou pružinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215238

Dátum: 15.10.1984

Autori: Mrázek Jaromír, Wais Stanislav

Značky: indukčnostní, snímač, tlačnou, plochou, pružinou, vodiči

Zhrnutie / Anotácia:

Indukčnostní snímač s vodící a tlačnou pružinou, pro měření neelektrických veličin, pro zabudování do měřících, ovládacích a třídících přístrojů pro přesná dálková měření, se vyznačuje tím, že jádro (9) je na jedné straně upevněno plochou pružinou (7), a opatřenou spirálovými drážkami a na druhém konci je jádro (9) upevněno tlačnou plochou pružinou (8), opatřenou spirálovými drážkami a upnutou v předpjatém stavu a vodiče (11) jsou vyvedeny v...

Zapojenie predradníka pre žiarovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215237

Dátum: 15.10.1984

Autori: Truben Róbert, Pulmann Viliam, Pichňa Marcel, Vavra Štefan, Hajach Peter

Značky: zapojenie, predradníka, žiarovky

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení predradníka pre žiarivky je vyznačené tým, že predradník pozostává z diodového mosta skladajúceho sa zo štýroch diod /4?6?7?8/,ktorého jedna striedavá svorka napájania /11ú je zapojená na zvierku sieťového privodu /2/ a druhá striedavá svorka je pripojená ces žiarivku /3/ na zvierku sieťového prívodu (1/, pričom medzi jednosmeré svorky /9,10/ tohoto diodového mosta je zapojený regulátor /5/, napr. elektronický obmedzovač jednosmerného...

Spôsob výroby kostry elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 215236

Dátum: 15.10.1984

Autori: Linhardt Peter, Slavský Miroslav, Lipa Milan

Značky: výroby, kostry, elektrického, spôsob, točivého, stroja

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby kostry elektrického stroja točivého, pozostávajúcej zo skruženého plechu a plechového plášťa s tvárnenými chladiacimi rebrami. Pri výrobe plechových kostier elektrického stroja točivého je veľkým problémom delenie rozvinutých profilovo-tvarovaných polotovarov plášťa kostry na potrebné dĺžky práve ohľadom na tvarovo veľmi zložitú strižnú plochu. Podstata vynálezu spočíva vtom, že pri vystrihování rozvinutého plášťa...

Obousměrná past na hlodavce a jiné živočichy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215235

Dátum: 15.10.1984

Autor: Jedlička Vladislav

Značky: hlodavce, živočichy, obousměrná, jiné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká likvidace škůdců v sadových a zahradních kulturách a v zemědělských provozech. Účelem vynálezu je z zdárný a kontrolovatelný odchyt hryzců a krtků žijících převážně v norách, ale také potkanů a krys při vhodném nalíčení. Uvedeného účelu se dosáhne pastí s lapacími oky, přístupnými z obou stran, přičemž v noře jsou pouze lapací oka se zavěšenou nástrahou. Průlezem živičicha dvěma vzájemně lícujícími oky, které volně obepínají...

Oběžné kolo axiálního ventilátoru pro vysoké tlakové číslo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215234

Dátum: 15.10.1984

Autor: Šavrda Miloš

Značky: axiálního, tlakově, číslo, oběžné, vysoké, ventilátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Oběžné kolo axiálního ventilátoru pro vysoké tlakové číslo, u něhož je snížení hydraulických ztrát dosaženo lopatkami, které jsou na náboji uspořádány navzájem přesazeně. Jejich osy leží střídavě v jedné ze dvou rovin kolmých k ose otáčení oběžného kola.

Oběžné kolo axiálního ventilátoru o malém nábojovém poměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215233

Dátum: 15.10.1984

Autor: Šavrda Miloš

Značky: poměru, ventilátoru, axiálního, nábojovém, oběžné, malém

Zhrnutie / Anotácia:

Oběžné kolo axiálního ventilátoru o malém nábojovém poměru, které má pro zvýšení celkového objemového průtoku překroucené lopatky dvou rozdílných délek s odlišným úhlem překroucení.

Stavitelný elektromagnet ovládacího měřidla na otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 215232

Dátum: 15.10.1984

Autori: Staněk Jaroslav, Wais Stanislav, Mayer Milan, Pelc Jaroslav

Značky: stavitelný, otvory, měřidla, ovládacího, elektromagnet

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládacího měřidla na otvory, které je určeno pro aktivní kontrolu a řízení pracovního cyklu brusek pro rotační součásti. Vynález řeší konstrukční provedení stavitelného elektromagnetu pro rozvírání a svírání měřících ramen ovládacího měřidla. Podstatou vynálezu je, že zdvih pohyblivého jádra elektromagnetu je stavitelný točítkem, která z části přesahuje obvod krytu ovládacího měřidla. Rozvírání a svírání měřících ramen...

Způsob pro stanovení reaktivity tuhých paliv a zařízení k provedení způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215231

Dátum: 15.10.1984

Autor: Straka František

Značky: zařízení, palív, reaktivity, způsobu, provedení, stanovení, způsob, tuhých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stanovení reaktivity tuhých paliv v celém rozsahu konverze uhlíku. Vynález řeší tento problém pro jakékoliv zplyňovací médium, které s uhlíkem poskytuje dvousložkovou směs. Podstatou vynálezu je působení zplyňovacím médiem o stálém průtoku na odplyněný vzorek tuhého paliva tak, že vznikne dvousložková směs plynů, které se kontinuálně analyzuje v rozsahu konverze uhlíku od 0 do 100 % a údaje o analýze se registrují. Vynálezu lze...

Zariadenie na testovanie povrchu vozoviek

Načítavanie...

Číslo patentu: 215230

Dátum: 15.10.1984

Autori: Rondoš Ľudovít, Holík Michal, Hronec Ľubomír, Simonyi Juraj

Značky: povrchu, zariadenie, vozoviek, testovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru stavby ciest a automobilného a rieší testovanie povrchu vozoviek a imitovanie pomery pri jezde pneumatikových kolies po vozovkách s tým vahodnococať, opotrebovanie vozovky, pneumatik, hlučnosť, protišmykové a iné vlastnosti povrchu vozovky. Jeho podstata je v tom, že segmenty vzorky vozovky sú vkládané zvnútra do základovej kruhové] bubnovej častí, na ktorých sú dve protilahle uložené pohyblivé pneumatikové koleso...

Bis/trialkoxysilyl/ amidoamóniové soli a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215229

Dátum: 15.10.1984

Autori: Martišovič Jozef, Florovič Stanislav, Forró Juraj

Značky: spôsob, přípravy, amidoamóniové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje nové silany, vhodné k úprave vlákien obecného vzorca kde x je 0,1 alebo 2 a R je metyl alebo etyl. Prípravu týchto zlúčenín možno uskutočniť posobením tuhého ftalanhydridu na roztoky príslúšných aminosilanov v molárnom pomere 1 : 2 pri teplote 0 až 70 °C, v prostredí vovode rozpustnéhoorganického riedidla. Silany sú účinné ako vazbové prostriedky napr. pre polyamidy.

Zapojení bipolárních tranzistorů k ovládání střídavého a stejnosměrného signálu obou polarit

Načítavanie...

Číslo patentu: 215228

Dátum: 15.10.1984

Autor: Urválek Aleš

Značky: polarit, signálu, zapojení, střídavého, stejnosměrného, ovládání, tranzistorů, bipolárních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení bipolárních tranzistorů k ovládání střídavého a stejnosměrného signálu obou polarit, zejména operačních zesilovačů. Řeší problém nulování operačních zesilovačů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že obsahuje dva bipolární tranzistory, přičemž jeden z tranzistorů pracuje v normálním a druhý v inversním režimu a naopak podle polarity ovládaného signálu. Vynálezu může být dále využito ke spínání střídavých a stejnosměrných...

Zařízení pro zavěšení sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 215227

Dátum: 15.10.1984

Autor: Lošonský Andrej

Značky: zařízení, sedadla, zavěšení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zdravotnické techniky. Řeší zapojení nebo odpojení vozíku od sedadla nebo ležadla s pacientem, dále také způsob manipulace a její zrychlení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do vidlice pevně spojená s paralelogramem je vsazen závěsný čep sedadla s podpěrkou a se zajišťovacími čepy proti posunu, přičemž zajišťovací čepy proti posunu jsou umístěny v drážkách vidlice a hlavy závěsného čepu a jsou upevněny ve spojce, jež je...

Zdierková svorka pre elektrické prístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215226

Dátum: 15.10.1984

Autori: Hladký Tomáš, Fedor Bartolomej, Chamilla Igor, Šimo Miroslav

Značky: elektrické, svorka, prístroje, zdierková

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týká zdierkovanej svorky pre elektrické prístroje pozostávajúcej zo strmeňa, matice, prívodného elementu, skrútky a pripojovacieho priestoru. Velkým problémom u zdierkovaných svorek pri pripojování elektrických vodičov je deformácia vodiča tlakom pripojovacieho prvku a nedostatočné vytvárnie tlaku vlastnou konštrukciou svorky na vodič. Tieto navýhody zdierková svorka podla vynálezu tým, že na bočných stenách strmeňa sú zhotovené...

Manipulátor mechanické ruky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215225

Dátum: 15.10.1984

Autori: Němec Bohumír, Maruška Josef

Značky: manipulátor, mechanické

Zhrnutie / Anotácia:

Manipulátor mechanické ruky Vynález se týká strojírenství Vynález řeší natáčení a výsun mechanické ruky při automatické výměně nástrojů mezi vřetenem obráběcího centra a zásobníkem nebo výměnnou stanicí. Ozubený píst natáčecího válce je v záběru s pastorkem, který je otočně uložen v ložiskovém tělěse, pevně uchyceném v tělese hlavního pracovního válce. V pastorku je upraven drážkový otvor, v němž je suvně uložena drážková část pístnice hlavního...

Hydraulická spojka s plynulou změnou záběrového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215224

Dátum: 15.10.1984

Autori: Altmann Josef, Synáč Jaroslav

Značky: záberového, hydraulická, změnou, plynulou, momentu, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká natáčecího zařízení parních turbin a řeší problém zejména rázového namáhání činných ozubení, rázových sil do ložisek turbin. Vynález řeší tyto problémy tím, že k rotoru turbiny připojuje hydraulický rotor s působností hydraulické spojky s proměnným záběrovým momentem a na stojan turbiny připojuje externí poháněcí soustavu.