Archív za 1984 rok

Strana 27

Šedé 1 : 2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215757

Dátum: 15.10.1984

Autori: Pavlíková Jarmila, Hanousek Vítězslav

Značky: šedé, chromokomplexní, azobarvivo

Zhrnutie / Anotácia:

1 : 2 Chromitý komplex naftolového o,ó-dihydroxyazobarviva asymetricky substituovaného jednou sulfoskupinou (viz vzorec), rozšiřuje paletu barviv pro barvení vlny a polyamidu o neutrálně šedý odstín, vynikající výbornou vytažlivostí, egalitou a stálostmi vybarvení.

Šedé 1:2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215756

Dátum: 15.10.1984

Autor: Hanousek Vítězslav A Pavlíková Jarmila

Značky: azobarvivo, chromokomplexní, šedé

Zhrnutie / Anotácia:

1:2 Chromitý komplex naftolového o,ó-dihydroxyazobarviva, asymetricky substituovaného jednou sulfoskupinou (viz vzorec), rozšiřuje paletu barviv pro barvení vlny a polyamidu o zelenavě šedý odstín, vynikající výbornou vytažlivostí, egalitou a stálostmi vybarvení.

Kontinuálna tvárniaca linka

Načítavanie...

Číslo patentu: 215753

Dátum: 15.10.1984

Autor: Tyrol Štefan

Značky: tvárniaca, linka, kontinuálna

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálna tvárniaca linka vhodná näjme pre pozdlžne tvarnenie plechových dielcov, pozostávajúca z radu za sebou usporiadaných tvárniacich jednotiek a aspoň jednej rovnacej jednoty usporadanej vo výstupnej časti linky. Riešeným problémom je vytvorenie takej linky, ktorá by pri minimálnych podorysných rozmeroch a minimálnej výrobnej náročnosti bola schopná rovnať i viac zakrivené, relatívne krátke prístrihy a to aj z hrubšieho materiálu. To sa...

Zařízení pro sáčkování zabité drůbeže

Načítavanie...

Číslo patentu: 215752

Dátum: 15.10.1984

Autor: Hromek Vladimír

Značky: drůbeže, sáčkování, zabité, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou je využití kinetické energie padajících kusů drůbeže k zavedení do nafouknutého sáčku, který padající kus dále vytrhne ze závěsu a dále spadne zabalený k další manipulaci. Konstrukčně je na šikmém rámu kluzně uložen záchytný koš, který se výkyvným pláštěm zasune do nafouknutého sáčku.

Lineární pulsně šířkový modulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 215729

Dátum: 15.10.1984

Autori: Grmela Aleš, Kunovský Jiří, Rozehnal Miroslav

Značky: lineární, šířkový, modulátor, pulsně

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je linearizování šířky výstupního impulzu na vstupním napětí u pulsně šířkového modulátoru a zlepšení činnosti lineárního pulsně šířkového modulátoru při zpracování obou polarit vstupního napětí. Uvedeného účelu se dosáhne úpravou stávajícího zapojení pulsně šířkového modelátoru, přičemž základem úpravy je nahrazení nabíjecího odporu zdrojem konstantního proudu a připojením součtového odporu k řídicí vstupní svorce. Nahrazením...

Zapojení dvojného kapacitoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215728

Dátum: 15.10.1984

Autor: Konečný Ivan

Značky: zapojení, kapacitoru, dvojného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká oboru slaboporudé sdělovací elektrotechniky. Vynález řeší zapojení dvojného kapacitoru a minimalizovaným počtem kativních a pasivních prvků. Podstatou vynálezu je využití kmitočtové závislosti napěťového zesílení reálného operačního zesilovače s interní nebo externí korekcí frekvenční charakteristiky, která u většiny běžných operačních zesilovačů odpovídá přenosové funkci ideálního integrátoru. Zapojení je vyznačené tím, že...

Přeladitelný krystalový oscilátor s bipolárním tranzistorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215727

Dátum: 15.10.1984

Autor: Šigut Zdeněk

Značky: bipolárním, tranzistorem, krystalový, oscilátor, přeladitelný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přeladitelného krystalového oscilátoru s bipolárním tranzistorem pro budiče vysílačů, budiče směšovačů ve speciálních přijímačích, kde je zapotřebí přelaďovat frekvenci plynule nebo po skocích odpovídajících frekvenčnímu odstupu kanálů ve vícekanálových zařízeních. Účelem zařízení dle vynálezu je odstranit nevýhody dosavadních zařízení, tj. relativní přeladění nejvýše -2.10-3 jmenovité frekvence, a to, že dosavadní zařízení...

Zařízení pro odvzdušňování vodovodního potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 215726

Dátum: 15.10.1984

Autor: Říman Václav

Značky: odvzdušňování, vodovodního, potrubí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká zařízení pro odvzdušňování vodovodního potrubí, zejména potrubních řádů provozní vody, které je tvořeno přírubou s válcovým krkem, opatřeným vnitřním závitem, ve kterém je vyšroubován odvzdušňovací šroub.

Zapojení síťového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215723

Dátum: 15.10.1984

Autori: Mačát Jaroslav, Sládeček Jaroslav

Značky: síťového, filtru, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení síťového filtru s kompenzačním kondenzátorem, zapojeným v sérii s filtrační tlumivkou, k vícenásobné filtraci vyšších harmonických kmitů. Kompentačním výkonem, který mnohonásobně převyšuje filtrační výkon, je namáhán pouze kompenzační kondenzátor v sérii s filtrační tlumivkou, zatímco ostatní prvky jsou namáhány pouze výkonem filtračním. Celý kompenzační výkon je soustředěn do jedné kompenzační baterie, činnost kompenzační a filtrační...

Zařízení pro úpravu svařovacích hran nátrubků větších průměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215722

Dátum: 15.10.1984

Autori: Rožnovský Josef, Říha Zdeněk

Značky: zařízení, nátrubků, úpravu, svařovacích, větších, průměru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro úpravu svařovacích hran nátrubků větších průměrů z trubky pálením, broušením, případně pro leštění na soustředěném pracovišti. Týká se zejména výroby tlakových nádob pro energetický s chemický průmysl s centrickými nebo excentrickými proniky. Jeho účelem je soustředit a zjednodušit všechny operace na jednom pracovišti a podstatně zkrátit výrobní čas. Zařízení se skládá z deskového polohovadla 1 s vodorovnou osou...

Reaktoplasty s mikroheterogenní strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215721

Dátum: 15.10.1984

Autori: Šňupárek Jaromír, Bárta Zdeněk, Šíma Milan, Šedivý Jaroslav, Luňák Stanislav, Rada Antonín

Značky: reaktoplasty, mikroheterogenní, strukturou

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou nové typy plastických hmot na bázi tvrditelných polyadičních, polykondenzačních nebo polymeračních makromolekulárních látek. Tyto hmoty obsahují polymery anebo kopolymery nenasycených monomerů ve formě mikročástic, které vytvářejí mikroheterogenní strukturu uvedených reaktoplastů. Připravují se homogenizací a případně i částečnou reakcí reaktoplastů s vodními disperzemi polymerů anebo kopolymerů ze současného anebo...

Pružný panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 215720

Dátum: 15.10.1984

Autori: Šťastný Vladimír, Piskáček Luboš

Značky: panel, pružný

Zhrnutie / Anotácia:

Pružný panel, vyznačující se tím, že korpus (1) je vytvořen z elastické hmoty formované do pravoúhlého obrazce po jehož obvodu jsou držáky (2) fixující madla (3) pro kloubovité připojení k sousedním panelům sponami (4).

Zapojení pro realizaci sledu polarisačních pulsů a řídicích pulsů pro pulsní voltametrické měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 215719

Dátum: 15.10.1984

Autori: Krátký Luděk, Gajda Vladislav, Podolák Miroslav

Značky: řídících, měření, pulsní, voltametrické, realizaci, polarisačních, sledu, pulsu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro realizaci sledu polarizačních a řídicích pulsů pro pulsní voltametrická měření, využívající záznam časové posloupnosti pulsů v číslicové paměti typu PROM (ROM, EPROM). Podstata vynálezu spočívá v tom, že generátor hodinových pulsy (18) je spojen přes binární čítač (8) s číslicovou pamětí (7), na jejíž první výstup je připojena přes první spínací prvek (9) první analogová paměť (10), na druhý výstup číslicové paměti...

Zapojení pro současné čtení značených nebo děrovaných dat z nosiče informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 215718

Dátum: 15.10.1984

Autori: Veselý Jiří, Švejstil Jaroslav, Železný Jan, Chalupský Václav, Suchý Radim, Dvořáková Galina

Značky: současné, informace, zapojení, děrovaných, čtení, značených, nosiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení vstupních obvodů snímače značeného nebo děrovaného nosiče informace (např. děrného štítku), kdy jsou významové pozice datových kombinací určeny zvláštními polohovými značkami, umístěnými na témže nosiči. Datové značky se indikují pouze podle své přední hrany, od níž odvozený signál se zachycuje po dobu vzorkovacího pulzu do paměťového obvodu a odtud se přepisuje na konci vzorkovacího pulzu do následných paměťových...

Způsob lití roztaveného slévárenského materiálu do kokil

Načítavanie...

Číslo patentu: 215717

Dátum: 15.10.1984

Autor: Pilař Petr

Značky: roztaveného, materiálů, slévárenského, způsob, kokil, lití

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu lití roztaveného slévárenského materiálu do kokil, u nichž řeší zejména vyšší využití objemu odlévaného roztaveného slévárenského materiálu. Vyššího využití objemu odlévaného slévárenského materiálu se dosáhne způsobem lití roztaveného slévárenského materiálu do kokil s nejméně jedním bočním, spodním vtokem se stažitelným vtokovým kanálem spojeným s nálitkem, při němž se kokila ohřeje na pracovní teplotu a plní se tímto...

Nafukovací komínová vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 215716

Dátum: 15.10.1984

Autor: Kaleta Vladimír

Značky: komínová, vložka, nafukovací

Zhrnutie / Anotácia:

Nafukovací komínová vložka, obsahující kovovou fólii vytvořenou přehnutým a podélně spojeným fóliovým pásem, vyznačující se tím, že okraje tohoto fóliového pásu (10) jsou spolu spojeny alespoň dvěma navzájem dislokovanými vícenásobnými rozvinutelnými základními přehyby (11, 12), které jsou provedeny tak, že jejich příčné řezy mají tvar dvou stejnochodých, do sebe vložených a zploštěných spirál.

Zařízení pro plošnou orientaci a upevňování drobných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215715

Dátum: 15.10.1984

Autori: Drahoňovský Jaroslav, Brožek Miloslav

Značky: předmětů, plošnou, orientaci, drobných, zařízení, upevňování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru bižuterní výroby, řeší problém odstranění ruční práce rovnání a orientace drobných předmětů, například bižuterních kamenů, k další technologické operaci, například upevnění do podložky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na nosném rámu je otočně uložen rovnací talířový podavač drobných předmětů opatřený uprostřed rovnacím kotoučem tvaru komolého kužele, obvodový kotouč opatřený vybráními pro uložení podložek, pevně...

Způsob výroby smolného koksu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215714

Dátum: 15.10.1984

Autori: Šindler Stanislav, Heisig Jiří, Buryan Petr, Kořený Jaroslav, Macák Jiří

Značky: způsob, výroby, koksu, smolného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zefektivnění výroby při vyloučení části zpracovatelských zařízení, pokles nákladů na údržbu a potřebné energie. Při způsobu výroby smolného koksu z černouhelného dehtu a smoly se při destilaci odvádějí destilační frakce s bodem varu do 360 °C. Poté se destilační zbytek, tvořený smolou s bodem měknutí 50 až 70 °C, vytvrzuje prfukováním vzduchem. Vytvrzená smola s bodem měknutí 130 až 150 °C se nepřímým ohřevem zpracuje na...

Počítadlo proudové zátěže vypínače v okamžiku vypnutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 215648

Dátum: 15.10.1984

Autor: Svoboda Vojtěch

Značky: okamžiku, vypínače, počítadlo, vypnutí, zátěže, proudové

Zhrnutie / Anotácia:

Počítadlo proudové zátěže vypínače v okamžiku vypnutí umožňuje přesně zjistit počty vypnutí vypínače včetně hodnot proudů, při kterých vypínač vypnul. Princip počítadla spočívá v tom, že toto registruje úbytek napětí na břemenu transformátoru proudu. Toto napětí je přibližně přímo úměrné proudu až do hodnoty dané neproudovým číslem transformátoru proudu. Napětí získaná na břemenu transformátoru jsou upravena ve vstupních částech počítadla....

Způsob polymerace a kopolymerace laktamů w-aminokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215647

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kubánek Vladimír, Kondelíková Jaroslava, Žarnovičanová Zuzana, Králíček Jaroslav

Značky: w-aminokyselin, polymerace, kopolymerace, laktamů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy polyamidů polymerací nebo kopolymerací laktamů (-aminokyselin obecného vzorce CO-(CH2)x-NH, kde x je 5 až 11. Podstatou vynálezu je, že se polymerace nebo kopolymerace vede za přítomnosti iniciátoru, jímž je organická dikyselina obsahující sulfoskupinu, obecného vzorce kde M je alkalický kov a y je 0 až 5. Iniciátoru se použije v koncentraci 0,1 až 5 mol %. Vynález je možné použít například při výrobě...

Hmota pro výrobu porcelánu se zvýšeným obsahem kysličníku hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 215646

Dátum: 15.10.1984

Autor: Novák Vladimír Libočany

Značky: obsahem, kysličníku, výrobu, hlinitého, hmota, porcelánu, zvýšeným

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je hmota pro výrobu porcelánu se zvýšeným obsahem kysličníku hlinitého vhodného pro elektroinstalační keramiku pozůstávající z 28 až 30 % hmot. kysličníku hlinitého, 38 až 40 % hmot. kaolinu a jílů až do 100 % hmot. živce.

Zařízení pro hromadnou montáž

Načítavanie...

Číslo patentu: 215645

Dátum: 15.10.1984

Autori: Roubíček Jan, Hruban Ludvík, Urbanová Marie

Značky: montáž, hromadnou, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro hromadnou montáž miniaturních dílců do desek plošných spojů a řeší se jím vzájemná skladba prvků do funkční sestavy. Podstatou vynálezu je zařízení složené z vertikálního lisu a pracovní desky na pracovním stole tohoto lisu, přičemž tento pracovní stůl je tvořen nosnou deskou, nesoucí pracovní desku, spojenou s jednotkou kmitavého pohybu a opatřenou maticí vertikálních průchozích otvorů, napojených na zdroj vakua,...

Zapojení k ovládání analogového akčního členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215644

Dátum: 15.10.1984

Autori: Synek Pavel, Fárka Josef

Značky: členu, zapojení, akčního, analogového, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k ovládání analogového akčního členu pro použití v regulačních obvodech ve spojitosti s číslicovým řídícím počítačem. Účelem vynálezu je zvýšení přesnosti regulace a zlepšení dynamických vlastností zapojení, zejména odstranění nežádoucího kmitání výstupní analogové hodnoty kolem její rovnovážné polohy. Tohoto účinku se dosáhne takto /viz např. obr. l/: Na výstup číslicově-analogového převodníku je připojen jeden vstup analogových...

Univerzální tuhá náprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 215642

Dátum: 15.10.1984

Autor: Polesný Miroslav

Značky: tuhá, náprava, univerzální

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzální tuhá náprava, vyznačující se tím, že na její nosné části (4) je na čepech (1,2) kolmých ke směru jízdy uloženo pojezdové kolo (6) prostřednictvím výkyvného náboje (5), které má na boku upevněny oporné protiskluznice (9,15,18), přičemž výkyvný náboj (5) je čepem (14) výkyvně spojen s ovládacím dvoučinným válcem (10,17).

Zapojení synchronního amplitudofázového detektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215641

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kopecký Radko, Radek Petr

Značky: detektoru, synchronního, zapojení, amplitudofázového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká základních elektronických obvodů. Vynález řeší zapojení synchronního amplitudofázového detektoru použitého zejména u zařízení pro elektronické měření délek, pracujících na principu amplitudové modulace, umožňující lineární detekci signálu v širokém rozsahu amplitud. Podstata zapojení podle vynálezu spočívá v tom, že komplementární spínač je tvořen dvěma tranzistory zapojenými v sérii tak, že kolektor jednoho tranzistoru je...

Ochranný obvod pojízdného pracovního agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215640

Dátum: 15.10.1984

Autori: Krepčík Rudolf, Liška Vladimír

Značky: agregátu, ochranný, obvod, pracovního, pojízdného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrického ochranného obvodu pojízdných pracovních agregátů zamezujícího nežádoucí spouštění servomechanizmu při jiné než pracovní rychlosti. Podstatou vynálezu je elektrický ochranný obvod, v němž je do serie s ovládacími spínači servomechanizmu zapojen pojistný spínač funkčně závislý na poloze řadící páky rychlostní skříně pojízdného agregátu. Vynález lze využít u lesních, zemědělských a stavebních pojízdných agregátů, u...

Zařízení k automatickému zavlažování rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215639

Dátum: 15.10.1984

Autor: Dvořák Jiří

Značky: automatickému, rostlin, zavlažování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k automatickému zavlažování rostlin v závislosti na teplotě ovzduší. Řešení problému automatického zavlažování podle potřeby je provedeno zvláště jednoduchým způsobem. který vykazuje dlouhodobou spolehlivost použití. Podstatou zařízení k automatickému zavlažování rostlin tvořeného nádobou a vlastním víkem je to, že víko je na jedné straně opatřeno zvýšeným okrajem a na druhé straně vývodem zavlažované kapaliny a je vůči...

Chladiace zariadenie nasávaného vzduchu vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 215638

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kmec Ľudovít, Brcko Teodor

Značky: nasávaného, motorov, vzduchu, chladiace, vznětových, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Chladiace zariadenie nasávaného vzduchu vznetových motorov, obsahujúce absorbčný chladiací systém vyznačujúce sa tým, že vymenník /3/ ohrevu chladiaceho média /8/ je súčasťou výfukového potrubia /2/a výparník chladiaceho zariadenia /5/ je súčasťou sacieho potrubia /4/ toho istého vznetového motora.

Způsob vytváření magnetických vlastností permanentních magnetů v elektromagnetickém zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 215637

Dátum: 15.10.1984

Autori: Krouželka Milan, Malý Přemysl

Značky: zařízení, vlastností, elektromagnetickém, magnetů, vytváření, permanentních, magnetických, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vytvoření magnetických vlastností permanentních magnetů při seřizování elektromagnetických zařízení a přístrojů s permanentními magnety, např. relé měřící přístroje apod. V příkladném provedení obsahuje relé kotvu a jádro s pólovými nástavci a s cívkami a permanentní magnety jsou opatřeny svým magnetickým vinutím. Nejprve se do magnetizačního vinutí zavedou stejnosměrné elektrické impulsy jedné polarity až do úplného...

Způsob pouzdření elektrotechnických součástek zakapáváním

Načítavanie...

Číslo patentu: 215636

Dátum: 15.10.1984

Autori: Münz Vladimír, Jíšová Václava

Značky: součástek, zakapáváním, způsob, elektrotechnických, pouzdření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu pouzdření zakapáváním elektrotechnických nebo elektrotechnických součástek a obvodů, zejména plochého tvaru. Podle vynálezu se obvod pouzdra vytvoří postupným dávkováním nebo kontinuálním nanesením zjištěného množství plastového materiálu ve vzdálenosti rovné změřěnému poloměru kružnice, ohraničující přesný objem 0,05 až 1,05 mm3 plastového materiálu od okraje vytvářeného pouzdra. Zbávající plastový materiál se nanese v...

Reaktivní kaučukovitý produkt

Načítavanie...

Číslo patentu: 215635

Dátum: 15.10.1984

Autor: Norek Petr

Značky: kaučukovitý, produkt, reaktivní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je připravit nové, ekonomicky výhodnější reaktivní kaučukovité produkty, které jsou rovnocennou náhradou za reaktivní kaučuky. Tohoto účelu se dosahuje tím, že se 20 až 97 hmotnostních procent polymerní látky ze skupiny polymerů nebo kopolymerů vinylchloridu, kopolymerů butadienu, přírodního kaučuku, polyakrylátů, polyvinyléterů polyizobutylenu a nitrocelulózy naměkčí fyzikálně 3 až 80 hmotnostními procenty původně kapalného...

Hlídač aktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 215634

Dátum: 15.10.1984

Autori: Šiška Ladislav, Plechata Otakar, Fixa Zdeněk

Značky: aktivity, hlídač

Zhrnutie / Anotácia:

Hlídač aktivity řeší problém kontroly provozuschopnosti samočinného počítače tím, že nezávisle na činnosti kontrolovaného systému vyvolá poruchový signál, nehlásí-li kontrolovaný systém pravidelně při průchodu program kontrolními body, že, je v normálním provozním stavu. Hlídač aktivity je použitelný téměř ve všech zařízeních pro zpracování informací. Podstata vynálezu je nejlépe vystižena v sedmém odstavci popisu vynálezu.

Způsob výroby suché škrobové záhustky pro textilní tisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 215633

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kodet Josef, Jelínek Petr, Krška Zdeněk, Dědicová Jaroslava, Štěrba Slavoj, Mach Vladimír

Značky: výroby, záhustky, škrobové, suché, způsob, textilní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby suché škrobové záhústky pro textilní tisk éterifikací škrobu nukleofilním hydrofilním činidlem, při kterém se do směsi získané suspendováním 100 dílů škrobu, 12 až 21 dílů éterifikačního činidla a 10 až 50 dílů inhibitoru mazovatění ve 130 až 300 dílech hmotnostních vody se dávkuje za míchání hydroxyd alkalického kovu ve stechiometrickém poměru až 10 % přebytku vzhledem k éterifikačnímu činidlu ve formě 10 až 35% vodného roztoku,...

Pojistný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 215632

Dátum: 15.10.1984

Autor: Kolarčík Vilibald Olomouc

Značky: pojistný, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur, zejména pojistných ventilů, a týká se konstrukčního uspořádání zajišťující nesymetrický útlum pohybu kuželky. Podstatou vynálezu je, že využívá známé konstrukce plynové pružiny, kterou doplňuje olejovou náplní ve které je umístěn nesymetrický odpor. Průtoku oleje v jednom směru je kladen z důvodů konstrukce nesymetrického odporu, větší odpor než v druhém směru, takže pohyb kuželky do sedla je tlumen více, což má...

Zařízení k samočinnému polohování rolen tvarovacích lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215631

Dátum: 15.10.1984

Autori: Komárek František Pardubice, Budíček Ludvík, Pachovský Václav Praha

Značky: zařízení, lisů, polohování, rolen, samočinnému, tvarovacich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší mechanické nastavování vzájemné polohy rolen a matrice tvarovacích lisů i za provozu. Axiální hřídel nesoucí hlavu rolen je posuvný, opatřený šnekovým kolem s vnitřním závitem ve spodní části lisu. Poloha hřídele je mechanicky snímána a nastavována koncovým spínačem umístěným na jednosměrně samosvorném jezdci. Opotřebováním rolen a matrice se poloha jezdce mění při občasném přitlačení rolen na matrici. Vynález zajišťuje oddálení...

Zařízení k uložení matrice tvarovacich lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215630

Dátum: 15.10.1984

Autori: Pachovský Václav Praha, Komárek František Pardubice, Budíček Ludvík

Značky: lisů, matrice, zařízení, tvarovacich, uložení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší výkyvné uložení matric tvarovacích lisů tím, že matrice je opatřena vložkou s kulovou plochou, která je v kontaktu s kulovou plochou náboje na hřídeli lisu. Mezi vložkou s nábojem jsou umístěna krátká pera přenášející točivý moment.

Zařízení na změnu amplitudy výstupního členu rovinného čtyřčlenného klikového mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215629

Dátum: 15.10.1984

Autori: Pandula Ján, Kostura Michal, Kepič Štefan

Značky: rovinného, změnu, členu, zařízení, výstupního, klikového, mechanismu, čtyřčlenného, amplitudy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zařízení na změnu amplitudy výstupního členu rovinného čtyřčlenného klikového mechanismu se týká oblasti pohybových mechanismů. Problémem, který vynález řeší, je změna amplitudy výstupního členu rovinného čtyřčlenného klikového mechanismu v závislosti na smyslu otáčení kliky. Zařízení podle vynálezu obsahuje kliku, jež je opatřena drážkou, ukončenou na obou koncích zářezy. Drážka a zářezy mají vzhledem k ose otáčení kliky konkávní tvar....

Zariadenie na ustavenie valivých ložisk pri nitovaní klietky najmä za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 215627

Dátum: 15.10.1984

Autori: Rajdík Miloš, Berger Ján, Gutt Ján

Značky: ustavenie, najmä, zariadenie, ložísk, valivých, nitovaní, klietky, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týká najmä odboru 324 -val. ložiská. Vynález rieší zariadenie na ustavenie valivých ložisk pri nitovaní klietky najmä za tepla. Vynález sa skládá z podpernej dosky pevne spojenej s kotúčom optreným púzdrom, ktorým je podperná doska otočne uložená na čape vidlice, jednostranne výkyvne uloženej cez priečne púzdro a priečny čep v saniách ovládaných horizontálnou nastavovacou skrutkou. Podperná doska je podoprená nastavitelným dorazom a...

Kontrolní obvod bezpečné činnosti měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215626

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kyjovský Vladislav, Srb Stanislav, Faran Antonín

Značky: měniče, kmitočtu, bezpečné, obvod, činnosti, kontrolní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší bezpečný kontrolní obvod kódu, u něhož vlivem poruchy může chybět jeden a více impulsů z n, kde n je počet impulsů v periodě, číslově. Navržený systém vyhovuje všem bezpečnost ním požadavkům ve smyslu ČSN 34 2600, a proto splňuje předpoklady pro využití zejména u konstrukcí nových generací železničního zabezpečovacího zařízení.

Ozdobné kotlíkové útvary a kotlíky a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 215625

Dátum: 15.10.1984

Autor: Filip Radoslav Liberec

Značky: výroby, ozdobné, útvary, jejich, kotlíky, kotlíkové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší nový ozdobný útvar a způsob jeho produktivní výroby. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ozdobný útvar je tvořen ozdobným prvkem, kotlíkovou částí mezi nimiž prochází fólie z plastu a kotlíková část je částečně obepnuta fólií z plastu. Fólie spojuje jednotlivé kotlíky mezi sebou do útvaru, kotlíky jsou buď vyměnitelné, nebo jsou zajištěny pod fólií upevňovacími elementy. Fólie může být povrchově zušlechtěna. Způsob výroby vychází z...