Archív za 1984 rok

Strana 25

Hydraulický lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 228714

Dátum: 25.10.1984

Autori: Garreis Franz, Kögel Hermann, Höfer Andreas, Graf Wolf-dietrich

MPK: B30B 1/23

Značky: hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydraulického lisu, zejména rychloběžného pro střihání plechu nebo tyčového materiálu Cílem vynálezu je zvýšení počtu zdvihů, zmenšení vibrací stroje a snižení emise hluku. Úloha spočívá ve změne podmínek proudu pro hydraulické medium a vytvoření rovnováhy hmot přímočaře se pohybujících součástí. Zařízení sestává z pracovního pístu zkonstruovaného jako mezikružní píst, v jehož vrtání je upraven píst čerpadla tak, že jak pracovní...

Zařízení s odklopným zrcadlem pro získání světelných signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228713

Dátum: 25.10.1984

Autori: Hirschfeld Rolf, Bühn Heinz

MPK: G03B 27/72, G01J 1/10, G02B 27/00...

Značky: získání, zrcadlem, signálu, odklopným, zařízení, světelných

Text:

...ocBemeHHH HBĽHETCH paBHOMepHHM. Ema peryxuposanus nHTeHcnmHocTu aocwnrammero HHOCKOCTB BKCHOHEPOBBHMH csewa npncnocoónenme oHaómeHo CBETOÉYBCTBHTBHBHHM BHBMSHTOM, OTHGCGHHHM Hanpaaaenzm excnoHnpoBaHnH. Sro ocymecwsnaemca npn nomomn nonaqn COOTBGTomsymmnx nnçopmaunñ B npncnocoóxeane Luz perynnposaana,CBH 3 aHHOe o exeKTponnTaHneM xamnn, npnqem nonnepazsaewcs EĽGBĽBHHÍ ypoBeHL ocsemenns sa BPBMH BHĽBDEKH. 0 ĽHaKOnpncnocoóneane 3...

Zařízení pro převádění a zavádění jedné nebo několika přízí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228712

Dátum: 25.10.1984

Autori: Stegerer Klaus, Grüner Peter, Taubert Reiner, Hirt Wolfgang

MPK: B65H 67/04

Značky: přízí, jedné, převádění, zavádění, zařízení, několika

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro převádění a zavádění příze beze ztrát na převíjecích strojích pro zpracování textiní příze. Vynález je použitelný na strojích pro navíjení a zpracování textilních prízí s perforovanými držáky cívek. Cílem vynálezu je převádění příze při vyměně cívek beze ztrát a zlepšení zavádění příze pří přetrzích hrubých přízí, přiváděných kontinuálně za vysokých rychlostí Na počátku výměny cívek nebo zavádění příze se rezervní...

Způsob izostatického lisování keramického plochého nádobí anebo podobných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228711

Dátum: 25.10.1984

Autori: Voigtländer Ulf, Pfütze Rudi, Schneider Frank, Widra Wolf-dietrich, Hiller Wolfgang

MPK: B28B 3/00

Značky: izostatického, podobných, výrobků, plochého, anebo, způsob, nádobí, lisování, keramického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu lisování keramické hmoty. Cílem vynálezu je vytvoření způsobu lisováni plochého nádobí libovolného tvaru a libovolného profilu, dobré kvality a s vysokou produktivitou. Toho se dosáhne tím, že mezi dolním lisovníkem a horním lisovníkem předlisování působením vibrace anebo volného pádu obdrží granulát tekutost, v prostoru mezi oběma lisovníky uvede se do určeného tvaru a potom se předlisuje nanejvíše do nástupu opačné...

Zařízení pro udržování stále teploty v úseku potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228710

Dátum: 25.10.1984

Autori: Birzvalks Juris, Ullmann Helmut

MPK: G05D 23/19

Značky: úseků, zařízení, teploty, udržování, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k dodržení konstantní teploty v potrubním úseku Vynález se týká zařízení k dodržení konstantní teploty v potrubním úseku vedoucím proudící, elektrický vodivé medium, který je odbočen z hlavního vedení. Taková vedlejší vedení se užívají především k účelu měření a mají velký význam zejměna pro zařízení na kapalny kov. Úkolem vynálezu je umožnit regulování teploty s malou časovou konstantou při nízkých ohřevných resp. chladících výkonech...

Způsob upevnění vinutí pomocných pólů pomocí opěrné podložky pomocných pólů z izolačního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228709

Dátum: 25.10.1984

Autori: Stadie Klaus, Schönthier Heinz, Schindler Hans

MPK: H02K 23/24, H02K 3/52

Značky: podložky, pólů, pomocných, způsob, upevnění, izolačního, pomocí, vinutí, materiálů, opěrné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu upevnění pomocných pólů pomocí opěrných podložek pomocných pólů z izolačního materiálu pro stejnosměrné stroje středních a velkých výkonů, u kterých je třeba rychle regulovat rychlost otáčení a reverzování. Cílem vynálezu je vytvoření způsobu pro použití rozdělených opěrných podložek pomocných pólů z izolačního materiálu, podle kterého se vinutí pomocného pólu může, jak je předepsáno, zafixovat upínacímí šrouby. Upevnění...

Pojistka proti přetížení pro podávací ústrojí sběracího lisu ke sklizní sena, slámy a podobně

Načítavanie...

Číslo patentu: 228708

Dátum: 25.10.1984

Autori: Merdon Günter, Schlemmer Manfred, Lan Kburkersdorf, Schumacher Horst

MPK: A01D 75/18

Značky: přetížení, podobně, pojistka, sběracího, podávací, sena, proti, sklizni, ústrojí, slámy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojístky proti přetížení ~odávacího ústrojí sběracího lisu pro sklízeň sena, slámy std. bčelem vynálezu je sestrojit pojistku protí přetížení s vysokou f unkční spolehlívostí a minímálním prostojem. Vynález řeší úkol ta~, že vytváří přesně stanovené funkční úsilí mezi páry nožů nožpvého držáku na straně obrácené k lísovacímu kanálu a vlastním nožovým držákem, že po nastalém přetížení se páry nožů automatický vracejí do výchpzí...

Snímač, zejména pro ovládací uzly kovoobráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228707

Dátum: 25.10.1984

Autor: Partuscheck Hellmut

MPK: G01B 5/14

Značky: kovoobráběcích, snímač, ovládací, strojů, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Úkol vynálezu spočívá v sestrojení snímače o velké přesnosti, dovolující odchylovat měřicí páku na velkou vzdálenost od měřicí polohy /velká výška zvedání páky/, jak je to nutné při zapichovacím broušení kroužků valivých ložisek, kdy proces měření začína až po sejmutí značného přírůstku. Podle vynálezu je úkol řešen tak, že se používá nový způsob ustavení měřicí páky, lišící se od obvyklého ustavení v kloubu z plochých pružin, přičemž nový...

Zařízení na skládání kusů prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 228706

Dátum: 25.10.1984

Autori: Schädlich Gotthard, Straube Volker, Schneider Wolfgang

MPK: D06F 89/00

Značky: skládání, kusů, prádla, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro skládání kusů prádla- zejména které se používá především v prádelnách. Cílem vynálezu je rovnoměrné přikládání skládaného pradla k podávacím skládacím válcům a jejich rychlé uvolnění za účelem přísunu dalšího skládaného prádla. Úkol vynálezu spočívá v poměrně lehké konstrukci a rychlém uvolnění přísuvného transportéru pomocí dodatečných kladně působících sil a pomoci několika pásem působení se umožňuje časté a po...

Přenosné zařízení pro soustružení těsnicí plochy příruby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228704

Dátum: 25.10.1984

Autori: Huth Klaus, Hartmann Willi

MPK: B23B 5/00

Značky: príruby, zařízení, těsnicí, prenosné, soustružení, plochy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dopravovatelného soustružnického zařízaní pro obrábění řeznými nástroji těsnicích ploch přírub o středních a velkých průměrech s výstupky a prohlubněmi a též s drážkou a perem pro nedemontované části. Soustružnické zařízení z dopravovatelných soustav, jako mezipříruby s upínacím systémem, otočného zařízení s pohonem a též otočného disku s nástrojovým suportem a hydraulickou soustavou, instaluje se přímo u polotovaru. Přitom mezi...

Zařízení na výměnu nástrojů soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228703

Dátum: 25.10.1984

Autori: Wagenzink Günter, Dölling Klaus, Lehman Walter, Volker Thomas

MPK: B23B 29/32, B23Q 3/155

Značky: soustruhů, výměnu, zařízení, nástrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na výměnu nástrojů soustruhu, kde na příčných saních je umístěn zásobník nástrojů. Účel vynálezu spočívá v tom, aby při jednoduché konstrukci bylo zabezpečeno použití značného počtu nástrojů na soustružení a na vnitřní soustružení za minimální doby trvání výměny nástrojů a při dlouhodobé přesnosti. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se v kotoučové revolverové hlavě známým způsobem uchycují nástroje pro soustružení a...

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 228702

Dátum: 25.10.1984

Autori: Čavuser Max Šajevič, Schpeer Horst, Charaz Dmitrij Isakovič, Zimnik Richard

MPK: F28D 7/02

Značky: výměník, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje na trubkové výměníky tepla, převážně pro ohřev plynných aneb tekutých teplonosných látek ohněm, které jsou využívány v petrochemickém průmyslu. Cílem vynálezu je usnadnění montážedemontážních prací a zajíštění unifikace. Vytyčený cíl se dosahuje tím, že se navrhuje výměník tepla, převážně pro ohřev tekutých teplonosných látek ohněm, který má kryt s kruhovou komorou podle obvodu, která má kanály pro cirkulací jednoho z...

Zařízení pro elektrické tvarování za tepla plastických hmot pro hrubou keramiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228701

Dátum: 25.10.1984

Autori: Axmann Heiner, Berger Erhard, Erentraut Max, Henkel Herbert, Bachman Erhard

MPK: B28B 3/20

Značky: tvarování, tepla, zařízení, plastických, keramiku, elektrické, hrubou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týká zařízení pro elektrické tvarování za tepla plastických hmot pro hrubou keramiku v šnekových lisech s předehřívákem. (Učelem vynálezu je rovnoměrný ohřev hmoty po celém průřezu. V předehřívači (l) umístěným mezi válcem šnekového stroje (2) a hlavou (13) šnekového lisu je uspořádaná soustava elektrod, sestávající s deskových paralelně k sobě rozmístěných elektrod (3) a protilehlých elektrod (4) zaměnitelných a nacházejících se po...

Zapojení pro dávkování pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 216200

Dátum: 15.10.1984

Autori: Saufhaus Egon, Wolf Lutz

Značky: zapojení, pojiva, dávkování

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení pro dávkování pojiva pro nanášení na třísky, vlákna a podobné materiály pro výrobu třískových desek, pomocí pásové váhy, zásobníku, dávkovacího čerpadla s pohonem a nanášečky lepidla. Úkolem vynálezu je navrhnout zapojení, kterým by byl zajištěn konstantní poměr mezi hmotou pojiva a hmotou třísek při nanášení lepidla. To se podle vynálezu dosáhne tím, že výstup pásové váhy je připojen na vstup zesilovače, který je...

Niťová brzdička pro textilní stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 216199

Dátum: 15.10.1984

Autor: Porter Allan William Henry

Značky: niťová, textilní, stroj, brzdička

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká niťové brzdičky pro textilní stroj, u kterého je nit vedena mezi dvěma proti sobě stojícími brzdicími čelistmi, spojenými pro provoz s držáky. Vynález řeší problém, že se brzdná síla shora uvedených niťových brzdiček časově mění v důsledku usazování chmýří na brzdicích částech. Proto tyto části musí být častěji čištěny k odstranění tohoto jevu. Tento problém je podle vynálezu vyřešen tím, že držák 20, 20', 27, 27' nejméně jedné...

Tkalcovský stav s řadovými prošlupy s tkacím rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216198

Dátum: 15.10.1984

Autor: Steiner Alois

Značky: řadovými, rotorem, tkacím, tkalcovský, prošlupy

Zhrnutie / Anotácia:

Tkalcovský stav s řadovými prošlupy, s tkacím rotorem, který má prošlupní přidržovací ústrojí pro osnovní niti přes danou dráhu v horním nebo dolním postavení prošlupu a přírazné lamely pro vnesené útky, přičemž každému prostoru ve směru útku mezi dvěma sousedními příraznými lamelami je přiřazeno vždy jedno prošlupní přidržovací ústrojí pro stanovení horního nebo dolního postavení prošlupu ve směru osnovních nití před tkacím rotorem je...

Přístroj k ochranně dýchacího ústrojí s chladicím zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 216197

Dátum: 15.10.1984

Autor: Pasternack Adalbert

Značky: dýchacího, chladicím, zařízením, prístroj, ochranné, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přístroje k ochraně dýchacího ústrojí s patronou chemikálií, určenou k absorpci vydechované kyseliny uhličité a/nebo pro vývin kyslíku a opatřeného chladicím zařízením, jehož podstata spočívá v tom, že chladivo je umístěno v meziprostoru mezi vnější stěnou a vnitřní stěnou chladicí vesty, uspořádané současně jako nosné zařízení pro přístroj k ochraně dýchacího ústrojí. Přístroj na ochranu dýchacího ústrojí je možné použít i...

Hydraulický lis pro výrobu stříkaných odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 216196

Dátum: 15.10.1984

Autor: Dechavanne Jacques

Značky: výrobu, odlitků, hydraulický, stříkaných

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický lis pro výrobu stříkaných odlitků sestávajících ze dvou rozdílných hmot, obsahující dvě vstřikovací jednotky s plnicími nálevkami, namontované na společné podpěře, přičemž každá vstřikovací jednotka je upravena pro příjem ve své plnicí nálevce licí hmoty odlišné od licí hmoty v druhé vstřikovací jednotce, zatímco jsou uspořádány prostředky pro vztažný pohyb obou vstřikovacích jednotek a alespoň jedné části licí formy. Hydraulický...

Způsob zpracování zbytkového plynu vzniklého při přípravě kyanurchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216195

Dátum: 15.10.1984

Autori: Bach Gerhard, Schreyer Gerd, Heimberger Werner, Hanau A Hillenbrand Horst, Geiger Friedhelm

Značky: zpracování, přípravě, zbytkového, plynů, způsob, vzniklého, kyanurchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Z důvodů ochrany prostředí a k zabránění ztrát chloru při trimerisaci chlorkyanu se zbytkový plyn vzniklý po trimerisaci přivádí za tlaku do styku s kyanovodíkem a přitom vzniklý chlorkyan se vymyje ze zbytkového plynu vodou a takto získaný roztok se s výhodou vede opět do přípravy chlorkyanu.

Válcový vytlačovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 216194

Dátum: 15.10.1984

Autor: Giesbrecht George Gerhardt

Značky: válcový, vytlačovací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Je popsán válcový vytlačovací stroj s nehybnou vytlačovací hlavou, jejíž strana přivrácená k válci vymezuje vytlačovací komoru ústrojí pro otáčení válce a transport materiálu vytlačovací komorou směrem k tvarovacímu otvoru, který je vymezen válcem a výstupní lištou vytlačovací hlavy. Mezi válcem a vytlačovací hlavou jsou vloženy opěrné výstupky. Válec je přitlačován k opěrným výstupkům, takže tyto opěrné výstupky definují vzdálenost mezi válcem...

Způsob výroby 2-(7-oxo-2,6-diaza-4-oxabicyklo[3,2,0]hept-2-en-6-yl)- halogenbutenových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 216193

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kikkawa Ikuo, Yoshioka Mitsuru, Takarazuka A Nagata Wataru, Tsuji Teruji, Hamashima Yoshio, Uyeo Shoichiro

Značky: kyselin, halogenbutenových, způsob, výroby, 2-(7-oxo-2,6-diaza-4-oxabicyklo[3,2,0]hept-2-en-6-yl

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2-(7-oxo-2,6-diaza-4-oxabicyklo(3,2,0)hept-2-en-6-yl)-4- halogenbutenových kyselin obecného vzorce II ve kterém Z představuje dvojvazný zbytek vzorce kde COB znamená karboxylovou skupinu nebo karboxylovou skupinu chráněnou ve formě esteru, například methylesteru, 2,2,2-trimemethylesteru, terc.butylesteru, benzylesteru, p-nitrobenzylesteru nebo benzhydrylesteru a R znamená fenylovou skupinu, popřípadě substituovanou alkylovou či...

Způsob výroby 2-(7-oxo-2,6-diaza-4-oxabicyklo[3,2,0]hept-2-en-6-yl)-butenových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 216192

Dátum: 15.10.1984

Autori: Uyeo Shoichiro, Tsuji Teruji, Takarazuka A Nagata Wataru, Yoshioka Mitsuru, Hamashima Yoshio, Kikkawa Ikuo

Značky: kyselin, 2-(7-oxo-2,6-diaza-4-oxabicyklo[3,2,0]hept-2-en-6-yl)-butenových, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2-(7-oxo-2,6-diaza-4-oxabi-cyklo[3,2,0(hept-2-en-6-yl)butenových kyselin obecného vzorce ve kterém R znamená fenylovou skupinu, popřípadě substituovanou alkylovou či alkoxylovou skupinou obsahující vždy 1 až 3 atomy uhlíku, nitroskupinou, kyanoskupinou nebo atomem halogenu, fenylalkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku v alkylové části nebo fenoxyalkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku v alkylové části, Z představuje dvojvazný...

Způsob výroby derivátů 2-(oxazolinoazetidin-6-yl)-3-methyl-2 či -3-butenových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 216191

Dátum: 15.10.1984

Autori: Uyeo Shoichiro, Yoshioka Mitsuru, Hamashima Yoshio, Kikkawa Ikuo, Tsuji Teruji, Takarazuka A Nagata Wataru

Značky: výroby, kyselin, způsob, 2-(oxazolinoazetidin-6-yl)-3-methyl-2, derivátů, 3-butenových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 2-(oxazolino-azetidin-6-yl)-3-methyl-2- či -3-butenových kyselin strukturně odlišných obecných vzorců I a III kde R znamená atom vodíku, fenylovou skupinu, popřípadě substituovanou halogenem, kyanoskupinou, nitroskupinou, alkylovou skupinou s 1 až 5 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinou s 1 až 5 atomy uhlíku, fenylalkylovou skupinu nebo fenoxyalkylovou skupinu, v nichž alkylová část obsahuje vždy 1 až 5 atomů uhlíku, B...

Poddajná hřídelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 216190

Dátum: 15.10.1984

Autor: Walter Jürgen

Značky: hřídelová, spojka, poddajná

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem poddajné hřídelové spojky je zvýšení její zkrutové pružnosti. Podle vynálezu jsou části pružných kruhových kotoučů, zvlněných směrem ven, navzájem podepřený pružnou prstencovou součástkou, která má v podstatě tvar dutého válce a která dutinu mezi okraji kruhových kotoučů zcela nevyplňuje. Pružná prstencová součástka může být vytvořena jako jednodílný kroužek a vsazena s axiálním předpětím mezi pružné kruhové kotouče. Dále může byt...

Způsob získávání heparinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216189

Dátum: 15.10.1984

Autor: Vidic Hans-jörg

Značky: získavání, heparinu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání heparinu ze solných roztoků zvířecí tkáně, které se zřeďují vodou v poměru solného láku k vodě 1 : 3 až 1 : 10 a z něhož se heparin získává metodami o sobě známými, vyznačující se tím, že se jako výchozího materiálu používá střevního solného láku, který vzniká naložením zvířecích střev, zbavených střevního hlenu, v roztocích jedlé soli při teplotě 0 až 30 stupňů Celsia.

Způsob chlazení při svařování kovových předmětů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 216188

Dátum: 15.10.1984

Autor: Bottiglia Augusto

Značky: chlazení, kovových, provádění, předmětů, svařování, zařízení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob chlazení při svařování kovových předmětů chráněných ochranným povlakem z materiálu, který se odpařuje při nižší teplotě, než je svařovací nebo pájecí teplota, lokalizovaným ochlazováním ochranného povlaku v oblasti proti svařovací zóně pomocí chlazené kryogenní kapaliny s velmi nízkou teplotou, např. kapalného dusíku. Ke chlazení slouží chladicí podložka s napájecím potrubím s ventilem, umístěná proti svařovacímu nebo pájecímu ústrojí, a...

Způsob výroby magnesium-sulfitové buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216187

Dátum: 15.10.1984

Autori: Ivnäs Lennart, Lekander Karl-erik

Značky: buničiny, způsob, magnesium-sulfitové, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby magnesium-sulfitové buničiny vařením lignocelulózového materiálu ve varném louhu s obsahem siřičitanu hořečnatého, s následnou kyslíkovou a natriumhydroxidovou delignifikací buničiny
vyčerpané louhy z digesce a kyslíkové delignifikace se odpařují a spalují, a z prachu spalováním získaného se vypíráním odstraňují sodné sloučeniny. Zbývající prach se znovu používá pro přípravu varné kyseliny.

Hydrofilní polyesterové vlákno

Načítavanie...

Číslo patentu: 216186

Dátum: 15.10.1984

Autori: Lange Wolfgang, Gerlach Klaus, Mathes Nikolaus

Značky: polyesterové, hydrofilní, vlákno

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrofilní polyesterové vlákno se stabilním systémem pórů, schopným při teplotě 20 °C a při relativní vlhkosti vzduchu menší než 97 % kapilární kondenzace, se schopností při teplotě 40 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 92 % přijímat více než 2 % hmotnostní vlhkosti, přičemž podíl kapilární kondenzace na přijímání vlhkosti je alespoň 25 %, se zdánlivou hustotou nejvýše 1350 kg/cm3 a s poloměrem mikropórů nejvýše 30 nm, přičemž objem mikropórů...

Způsob výroby kovových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216185

Dátum: 15.10.1984

Autori: Foley Edward, Dreyer Dennis, Rogers Herbert

Značky: předmětů, výroby, kovových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je navrhnout způsob výroby kovových předmětů, který bude ekonomicky využívat atomizovaných prášků, rozšíří rozsah slinovacích teplot, umožní použití větších částic než u dosavadních postupů a nechá se použít pro ty velmi kvalitní slitiny, které se dosavadními postupy práškové metalurgie nedají slinovat. Tohoto účelu se dosáhne tím, že se z vysoce legované slitiny připraví kovový prášek, smíchá se se suchým, jemně rozmělněným...

Způsob výroby plynu z pevných paliv a generátor k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216184

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kaimann Walter, Brachthäuser Karl-heinz

Značky: palív, generátor, provádění, způsob, plynů, pevných, způsobu, tohoto, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Na pevné palivo se působí zplynovacím prostředkem ve vířivém loži. Vzniklý plyn vstupuje do cyklónu, který má výstup pro pevné částice, spojený se zplynovací komorou, v které se částice zlpynují samostatným proudem zplynovacího prostředku, přiváděného injektorem.

Pásový štípací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 216183

Dátum: 15.10.1984

Autor: Trütschel Willi

Značky: štípací, stroj, pásový

Zhrnutie / Anotácia:

Pásový štípací stroj, u něhož je pásový nůž držen ve svém vedení, jež se rozprostírá přes pracovní šíři, a štěrbina pro přívod materiálu, uspořádaná před ostřím pásového nože, je omezena poháněným dolním válcem a horním válcem, jenž je přestavitelný ve výšce i průhybu, přičemž vedení pásového nože je vytvořeno na horní části, jež je spojena s dolní částí pomocí připevňovacích zařízení. Při provedení podle vynálezu je horní část ohebná, dolní...

Zařízení pro odtahování úpletu v dvouválcovém okrouhlém pletacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 216182

Dátum: 15.10.1984

Autor: Lonati Francesco

Značky: stroji, úpletu, pletacím, okrouhlém, dvouválcovém, zařízení, odtahování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro odtahování úpletu v dvouválcovém okrouhlém pletacím stroji s pístem ovládaným tekutinou a s tyčí osově posuvnou v jednom z jehelních válců a opatřenou prostředky pro napínání úpletu, které se otáčejí společně s jehelními válci a s úpletem a jsou osově přestavitelné s úpletem při jeho vytváření. Vynález řeší problém, jak vytvořit zařízení pro odtahování, popřípadě natahování úpletu, které by mělo menší celkovou výšku...

Způsob předběžného zpracování kyselého ropného destilátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216181

Dátum: 15.10.1984

Autor: Verachtert Thomas Ace

Značky: kyselého, předběžného, zpracování, ropného, způsob, destilátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu předběžného zpracování kyselého ropného destilátu obsahujícího kyselé látky, které narušují následující oxidaci v něm obsažených merkaptanů. Podle vynálezu se toto zpracování provádí tak, že se uvedený destilát mísí s vodným roztokem zásady, pak se vodná fáze vzniklé směsi koaleskuje a izoluje se jednak vodná fáze a jednak ropný destilát v podstatě zbavený kyselých látek, přičemž vodný roztok zásady se mísí s destilátem...

Způsob mazání textilních strojů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216180

Dátum: 15.10.1984

Autor: Burgbacher Herbert

Značky: textilních, provádění, mazání, strojů, tohoto, způsob, zařízení, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu mazání textilních, zejména tkacích strojů. Při způsobu podle vynálezu se na mazací místa nanáší krátkodobým mazacími impulsy olejová mlha a po mazacím impulsu se mazací trysky profouknou profukovacími impulsy tlakového vzduchu. Olejová mlha se na mazací místa rozprašuje impulsy, které mají delší dobu trvání než profukovací impulsy, které následují bezprostředně po mazacích impulsech. Zařízení sestává z ústrojí na...

Způsob a zařízení pro kontinuální vytlačování směsi z rozpínavé plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 216179

Dátum: 15.10.1984

Autori: Boutillier Pierre Emile, Chaudot Lucien

Značky: vytlačování, směsi, kontinuální, rozpínavé, způsob, zařízení, hmoty, plastické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby profilovaného tělesa s vnitřní porézní strukturou, mající na části svého povrchu silnou a hutnou vnější kůru. Za tímto účelem se rozpínavá plastická hmota vytlačuje přímo do tvarovače, chlazeného pod teplotu tuhnutí této hmoty, jehož průřez odpovídá průřezu požadovaného profilu. Vytlačování se děje přes průtlačnici štěrbinovitého tvaru, který sleduje obrys tvarovače v rozsahu odpovídajícímu šířce povrchu profilu,...

Aretační zařízení u vysílače světelného signálu pro dopravní signální zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 216178

Dátum: 15.10.1984

Autor: Damm Gerhard

Značky: aretační, signální, vysílače, světelného, dopravní, signálu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aretačního zařízení u vysílače světelného signálu pro dopravní signální zařízení se skříní z umělé hmoty. Dosavadní aretační zařízení u vysílačů světelného signálu pro dopravní signální zařízení se skříní z umělé hmoty byla velmi náročná na přesnost výroby, což byla jejich podstatná nevýhoda, neboť tím se jejich výroba prodražovala. Na přesnost výroby je nenáročné aretační zařízení podle vynálezu, které se vyznačuje tím, že je...

Zapojení ke kontrole součtu intenzit proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216177

Dátum: 15.10.1984

Autori: Ulbrich Gyula, Krasznai Endre A Hömöstrei István

Značky: proudu, kontrole, zapojení, intenzit, součtu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení ke kontrole součtu intenzit proudů, alespoň ve dvou větvích elektrické sítě, obsahující sčítací obvody a operační zesilovače a v jednotlivých větvích je uspořádán měnič proudu na napětí, vyznačující se tím, že první výstupy (X1 až Xn) měničů (F, F1 až Fn) proudu na napětí jsou vzájemně odděleně připojeny ke vstupům (A1 až An) prvního sčítacího obvodu (M1) a druhé výstupy (Y1 až Yn) měničů (F, F1 až Fn) proudu na napětí jsou vzájemně...

Vrták

Načítavanie...

Číslo patentu: 216176

Dátum: 15.10.1984

Autor: Faber Kurt Heinrich Albert Erich

Značky: vrták

Zhrnutie / Anotácia:

Vrták sestávající ze stopky opatřené dvěma axiálními vybráními v pro odvádění třísek a alespoň dvou radiálně orientovaných řezných vložek první a druhé soustavy. Vnější vložka 11 první soustavy je umístěna na obvodu stopky 10 u jednoho vybrání pro odvádění třísek. Řezný břit vnější obvodové vložky 11 vyčnívá radiálně a vytváří stěnu vrtaného otvoru. Vnitřní vložka 12 druhé soustavy je vůči vnější vložce první soustavy 11 umístěna radiálně...

Vstřikovací zařízení pro přívod paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 216175

Dátum: 15.10.1984

Autori: Breukink Bernard, Brinkman Willem

Značky: paliva, přívod, zařízení, vstřikovací

Zhrnutie / Anotácia:

Ve vstřikovacím zařízení pro přívod paliva do vstřikovací trysky spalovacího motoru je ke snížení obsahu škodlivin ve výfukových plynech a k úspoře paliva kotva (18) elektromagnetu (2), pohánějící pístové těleso (22) vstřikovacího čerpadla, jedním koncem (4) uložena výkyvně kolem čepu (3) a druhým koncem (5) spojena s pístovým tělesem (22). Elektromagnet (2) leží proti střední části kotvy (18) mezi jejími oběma konci (4, 5) na její jedné straně.

Způsob synchronizace autonomních vysílacích stanic pracujících v časovém multiplexu a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 216174

Dátum: 15.10.1984

Autori: Wunderer Hans Jürgen, Plum Bernhard

Značky: stanic, zařízení, způsob, synchronizace, autonomních, vysílacích, provádění, pracujících, multiplexu, časovém

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob synchronizace autonomních vysílacích stanic pracujících v časovém multiplexu, navzájem stejně oprávněných, jimiž se zprostředkovávají jedné nebo více přijímacím stanicím informace ve formě povelových telegramů na stejném vysílacím kmitočtu ve vysílacím cyklu, přičemž každá vysílací stanice vykazuje přijímač pro příjem vysokofrekvenční energie vyslané od jiných příslušných vysílacích stanic a identifikačního znaku přiřazujícího přijímací...