Archív za 1984 rok

Strana 23

Zapojenie modulačných a demodulačných obvodov pre obojsmerný sériový simplexný prenos informácií napájacím vedením medzi hlavným a vedľajším zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 214919

Dátum: 30.10.1984

Autor: Kéry Miroslav

Značky: prenos, zapojenie, napájacím, modulačných, simplexný, sériový, demodulačných, vedením, vedľajším, obvodov, zariadením, informácií, hlavným, medzi, obojsmerný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zapojenie modulačných a demodulačných obvodov pre obojsmerný sériový simplexný prenos informácií napájacím vedením medzi hlavným a vedľajším zariadením, napríklad medzi číslicovým meracím prístrojom a jeho externou zobrazovacou a ovládacou jednotkou. Prenos informácií je založený na prerušovaní napájacieho prúdu. Výkonová časť hlavného i vedľajšieho modulátora pozostáva zo spínacieho tranzistora zapojeného do série s diódou,...

Odstredivá spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 214918

Dátum: 30.10.1984

Autori: Bednář Jiří, Michalík Jozef

Značky: spojka, odstredivá

Zhrnutie / Anotácia:

Odstredivá spojka vhodná pre samočinné prepájanie hnacej a hnanej časti súosých vzájomne rotujúcich členov, viacstupňových samočinných prevodoviek motorových vozidiel. Účelom vynálezu je zabezpečenie tichosti a plynulosti záberu spojky a výhodných funkčných vlastností pri minimálnych nárokoch na priestor pri zabudovaní spojky. Uvedeného účelu sa dosiahne odstredivou spojkou, ktorej pružné pásiky 6 zavesené na závesnom čape 7 čelustí 1,...

Způsob výroby velkoplošných tvarově složitých povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214917

Dátum: 30.10.1984

Autori: Svátek Lubomír, Landa Václav, Průša František

Značky: tvarově, velkoplošných, povrchu, výroby, složitých, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby velkoplošných tvarově složitých povrchů, vhodných zejména pro výrobu reliéfů, znaků apod., galvanoplastickou cestou vyznačený tím, že se originál z nekovového materiálu střídavě pokovuje v sulfamátové niklovací lázni s leskutvornou přísadou a kyselé mědící lázni s leskutvornou přísadou, přičemž vrstva kovu při jednotlivém vylučování činí 1 až 3 µm a vylučování každého kovu se opakuje třikrát.

Montovaná opěrná stěna

Načítavanie...

Číslo patentu: 214916

Dátum: 30.10.1984

Autor: Kubín Josef

Značky: stěna, montovaná, opěrná

Zhrnutie / Anotácia:

Montovaná opěrná stěna se skládá ze svislých nosníků a mezi nimi uložených vodorovných deskových nosníků. Svislé nosníky jsou zakotveny svými spodními konci do základu a jsou opatřeny na svých bočních hranách polodrážkou, do které dosedají polodrážkou opatřená čela vodorovných deskových nosníků. Kromě uvedených znaků předmětu vynálezu existují čtyři varianty, lišící se navzájem pouze počtem jednotlivých prvků a způsobem skladby jednotlivých...

Chromniklová žáruvzdorná slitina se zvýšenou žárupevností

Načítavanie...

Číslo patentu: 214915

Dátum: 30.10.1984

Autori: Jablonský Ladislav, Tykal Vladimír, Tichý Josef, Vyklický Miloslav, Měřička Miroslav

Značky: žáruvzdorná, zvýšenou, slitina, chromniklová, žárupevností

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší chromniklovou žáruvzdornou slitinu se zvýšenou žárupevností, která je tavená v běžných elektrických pecích s tavením a litím na vzduchu.

Způsob chemicko-tepelného zpracování rozprašovacích kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 214914

Dátum: 30.10.1984

Autori: Vocel Milan, Krejčík Jiří, Douda Jindřich

Značky: rozprašovacích, způsob, chemicko-tepelného, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob chemicko-tepelného zpracování rozprašovacích kol z nízkolegované vysoko pevnostní oceli, vyznačený tím, že rozprašovací kola se kalí z austenitizačních teplot do solné lázně, například ledkové, chloridové, o teplotě 270 až 340 °C po dobu 10 až 20 minut a poté se ochlazují na vzduchu a popouštějí při teplotě 200 až 530 °C.

Uloženie horného kotúča stroja na opracovanie guľkových ložiskových teliesok

Načítavanie...

Číslo patentu: 214913

Dátum: 30.10.1984

Autor: Bakalík Jozef

Značky: guľkových, horného, teliesok, ložiskových, opracovanie, uloženie, kotúča, stroja

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečenie rovno merného rozloženia pracovného tlaku pri opracovaní guľkových ložiskových teliesok. Uvedeného účelu sa dosiahne pomocou uloženia horného kotúča stroja na opracovanie guľkových ložiskových teliesok, ktoré pozostáva z dvojdielného púzdra tvoreného hornou častou 4 a dolnou časťou 5. Tieto sú opatrené závitom 8 pre upevnenie v otvore nosiča 6 a vnútornou guľovou plochou 9 pre uloženie guľovej nosnej časti 3...

Kohút, najmä pre akresívne tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 214912

Dátum: 30.10.1984

Autori: Kanianský Stanislav, Tomašovič Milan

Značky: akresívne, najmä, tekutiny, kohút

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka uzatváracieho prvku tekutín. Vynález rieši problém spoľahlivého uzatvorenia prívodu tekutiny vhodného pre automatické procesy. Podstatou vynálezu je, že v telese kohúta je prestaviteľne uchytené prítlačné veko, v ktorom je otočne uložený kotúč opatrený oproti vyústeniu kanálov tesniacou vložkou. Tesniaca vložka je oproti vyústeniu kanálov opatrená vybraniami, z ktorých dve sú spojené prepojovacím kanálom. Z druhej strany kotúča...

Spôsob zviditeľnenia akustického poľa v polovodičoch pomocou luminiscencie

Načítavanie...

Číslo patentu: 214911

Dátum: 30.10.1984

Autori: Turek Ivan, Kolník Stanislav

Značky: poľa, polovodičoch, akustického, pomocou, zviditeľnenia, spôsob, luminiscencie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá novým spôsobom zviditeľnenia akustického poľa, pri ktorom sa využíva priestorová modulácia koncentrácie elektrónov spôsobená interakciou elektrónov s akustickou vlnou šíriacou sa v polovodivom materiáli. Vtedy, keď je elektrická vodivosť materiálu nerovnovážna, napríklad keď je spôsobená jeho osvetlením, bude pri vhodných parametroch materiálu dochádzať i k luminiscencii, t. j. k rekombinácii nosičov elektrického náboja....

Spôsob výroby zmesi amidov polyaminopolykarbónových kyselín a ich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214910

Dátum: 30.10.1984

Autori: Peterka Vlastimil, Procházka Karel, Novák Jan, Majer Jaroslav, Hedrlín Ivo, Krob Václav, Krapf Miroslav, Šimůnek Jaroslav

Značky: kyselin, amidov, polyaminopolykarbónových, spôsob, zmesí, solí, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zmesi amidov polyaminopolykarbónových kyselín a ich solí v y z n a č u j ú c i sa tým, že sa kyselina charakterizovaná vzorcom kde n je 0 až 2, amiduje alkylamínom s 8 až 22 atómami uhlíka, výhodne s 8 až 18 atómami uhlíka, pri teplote 140 až 220°C, výhodne 180°C, v prostredí glykolov alebo glykoléterov s teplotou varu nad 170°C výhodne v propylénglykole alebo etylénglykolmonoptylétere a získaný produkt sa hydrolizuje 5 až 40%...

Zariadenie pre zábeh a skúšku výkonu motorov a kompresorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214909

Dátum: 30.10.1984

Autor: Štyrand Jan

Značky: kompresorov, zábeh, zariadenie, výkonu, skúšku, motorov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši využívanie energie, ktorá vzniká pri teplom zábehu a výkonovej skúške jednoho spaľovacieho motoru k studené mu zábehu druhého spaľovacieho motoru, alebo kompresoru, ako aj problém univerzálnosti použitia a použitia v polných podmienkach. Uvedeného účelu sa dosiahne spojením prvého spaľovacieho motoru cez prvú spojku s čerpadlom a druhého spaľovacieho motoru cez spojku s hydromotorom hriadeľmi, s nalepenými tenzometrami. Čerpadlo a...

Spôsob prípravy zmesi vhodnej na fortifikáciu, konzerváciu a) alebo na zvýšenie biologickej hodnoty krmív

Načítavanie...

Číslo patentu: 214908

Dátum: 30.10.1984

Autori: Lipka Radislav, Ambrož František, Sabadoš Július, Lichvár Milan

Značky: biologickej, přípravy, hodnoty, fortifikáciu, vhodnej, spôsob, zvýšenie, krmiv, konzerváciu, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy zmesi močovino-formaldehydových kondenzátov a produktov kondenzačnej reakcie formaldehydu z močovino-formaldehydového kondenzátu s rôznym obsahom formaldehydu. Na prípravu uvedenej zmesi je používaný poloprodukt z výroby močovino-formaldehydových lepidiel bez ďalšej úpravy a) ale bo po jeho modifikácii s prídavkom močoviny. Voľný formaldehyd, ktorý je prítomný v močovino-formaldehydovom kondenzáte, je za...

Rozdeľovač so spínacím prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 214907

Dátum: 30.10.1984

Autor: Štyrand Jan

Značky: rozdělovač, spínacím, prvkom

Zhrnutie / Anotácia:

Rozdeľovač so spínacím prvkom a s automatickým podtlakovým regulátorom predstihu zapaľovania vyznačujúci sa tým, že prvý kontakt (a) spínacieho prvku (6) spojený s otočnou dosku (2) rozdeľovača cez pružinu (11), druhý kontakt (b) spínacieho prvku (6) je uložený izolovane v telese (8) rozdeľovača, pričom k druhému kontaktu (b) spínacieho prvku (6) je pripojený vodič (5) pre pripojenie elektrických obvodov, napriek1ad signalizácie výšky podtlaku...

Pojistný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 214906

Dátum: 30.10.1984

Autori: Ondrášek Zdeněk, Eisenmann Herbert, Parma Jaroslav, Opočenský Ivan

Značky: ventil, pojistný

Zhrnutie / Anotácia:

Pojistný ventil středozdvižný, jehož funkční část sestává z kuželky, vedení ku želky a sedla, kde dosedací plochy kuželky a sedla jsou tvořeny mezikružnými plocha mi, vyznačený tím, že vedení (3) kuželky (2) je ve své spodní části opatřeno vybráním (31), jehož obvodová stěna (32) překrývá nátrubek (14) dýzy (11) s radiální mezerou (a).

Způsob separace izotopů metodou řízené distribuce s využitím zejména rovnovážného koncentračního efektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214905

Dátum: 30.10.1984

Autori: Katzer Josef, Štamberg Karel, Cabicar Josef

Značky: zejména, separace, metodou, způsob, koncentračního, využitím, efektu, řízené, distribuce, rovnovážného, izotopů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je výrazné zvýšení hod noty elementárního separačního faktoru, a sice na úroveň 1,10±0,4, což představuje konkrétně pro separaci izotopů uranu sní žení celkového počtu separačních stupňů o 1 až 1,5 řádu, zkrácení doby pro ustavení stacionárního stavu a snížení nádrže obohaceného uranu v zařízení rovněž asi o 1 řád. Separace izotopů je řízena dobou trvání a hydrodynamickými parametry kontaktu fází, teplotou, osvětlením a složením...

Způsob separace izotopů metodou řízené distribuce s využitím zejména kinetického koncentračního efektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214904

Dátum: 30.10.1984

Autori: Štamberg Karel, Cabicar Josef

Značky: kinetického, využitím, separace, řízené, zejména, metodou, izotopů, způsob, distribuce, efektu, koncentračního

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je výrazné zvýšení hod noty elementárního separačního faktoru konkrétně pro separaci izotopů uranu, snížení celkového počtu separačních stupňů o jeden až 1,5 řádu, zkrácení doby pro ustavení stacionárního stavu a snížení nádrže obohaceného uranu v zařízení rovněž cca o 1 řád. Je možno pracovat s roztoky šestimocného uranu, není zapotřebí měnit jeho valenční stav a není nutné převádět uran před obohacením na UF6, jak tomu je u...

Způsob přípravy N-(D-6-methyl-8-isoergolenyl)-N´, N´-diethylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 214903

Dátum: 30.10.1984

Autori: Bořecký Miroslav, Semonský Miroslav, Cvak Ladislav, Stuchlík Josef, Zikán Viktor

Značky: způsob, n-(d-6-methyl-8-isoergolenyl)-n´, n´-diethylmočoviny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy N-(D-6-methyl-8-isoergo-lenyl)-N', N'-diethylmočoviny převedením azidu kyseliny D-isolysergové při zvýšené teplotě v D-6-methyl-8-isoergolenylisokyanát a jeho reakcí s diethylaminem, použitým v množství nejméně jednoho ekvivalentu, v prostředí netečného organického rozpouštědla a zpracováním získaného surového produktu, například sloupcovou chromatografií nebo/a krystalizací, vyznačující se tím, že se jako netečného organického...

Způsob výroby thebainu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214902

Dátum: 30.10.1984

Autori: Trojánek Jan, Veselý Zdeněk

Značky: způsob, výroby, thebainu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby thebainu z rostliny Papaver bracteatum Lindl., zejména z kořenů nebo/a odsemeněných tobolek, vyznačující se tím, že se výchozí rozdrobněná suchá droga po alkalizaci vodným roztokem amoniaku, hydroxidu nebo uhličitanu alkalického kovu nebo vodnou suspenzí kysličníku nebo hydroxidu kovu alkalických ze min, extrahuje, s výhodou perkolací, při teplotě 15 až 40°C, aromatickým uhlovodíkem s 6 až 8 atomy uhlíku, s výhodou toluenem, ve...

Drátový plošný spoj se zakončením drátových vodičů v řezném kontaktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214901

Dátum: 30.10.1984

Autori: Lorman Jiří, Hampejs Bohumil, Konečný Miroslav

Značky: zakončením, drátový, vodičů, plošný, drátových, kontaktů, řezném

Zhrnutie / Anotácia:

Drátový plošný spoj se zakončením drátových vodičů v řezném kontaktu, sestávající z drátových vodičů, příkladně z mědi, uložených na desce plošného spoje, příklad ně z laminované pryskyřice, mezi kontaktovacími terminály, příkladně z bronzu, v y z n a č e n ý tím, že drátové vodiče (1) kruhového průřezu, o průměru vodivého jádra d, rovnému 0,05-0,5 mm, fixované na desce plošného spoje (2) přilepením, nebo mechanickými příchytkami, jsou vodivě...

Zařízení pro spracování viskózních kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 224485

Dátum: 25.10.1984

Autor: Svitka Nikolaj Ivanovič

Značky: zařízení, spracování, kapalin, viskózních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přípravu vysokomolekulárních pryskyřic a může na.lézt použití v chemickém a jiných od větvích průmyslu. Cílem vynálezu je zvýšení účinnosti a spolehlivosti práce zařízení. Uvedeného cíle se dosahuje tak, že škrabky jsou opatřeny nábojem s prohlubněmi, který je umístěn otočně na. hřídeli, který je opatřen polospojkou s výstupky volně vstupujícími do prohlubní náboje.

Sběrač proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224484

Dátum: 25.10.1984

Autori: Buchman Vitalij Efimovič, Papuga Michail Dmitrijevič, Siročenko Boris Nikolajevič, Alexandrov Igor Borisovič, Kolesnik Anatolij Petrovič

Značky: proudu, sběrač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje na oblast elektrického zařízení dopravních prostředků s elektrickou trakcí. Cílem vynálezu je zvýšení spolehlivosti a zvýšení životnosti sběrače proudu. Sběrač proudu dopravno prostředku, převážně důlního, obsahující pohyblivé rámy namontované na pevném základu, spojené s mechanizmem pro zvedání a nesoucí kloubově s nimi spojený vozík s kontaktními vložkami, spojenými s odvody proudu ve formě bočníků, spojených s napájecími...

Zařízení k dálkovému ovládání pohonu uzavíracího orgánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224483

Dátum: 25.10.1984

Autori: Bělov Valentin Vasiljevič, Berkevič Vsevolod Ignaťjevič

Značky: pohonů, zařízení, uzavíracího, orgánů, dálkovému, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Systém dálkového ovládání pohonu u zavíracího orgánu se týká oblasti pneumatické automatiky a zajišťuje velmi spolehlivě opakované přepínání pohonu uzavíracího orgánu povelovými impulsy z telemechanického systému. Systém obsahuje nezávislý zdroj energie a rozdělovač, spojené sdělovacím vedením spolu i s pohonem uzavíracího orgánu. Zdroj energie je proveden jako dvě skupiny plynových generátorů, z nichž každá je opatřena s členem a komutátorem....

Zařízení k mechanickému měření, zejména rámů železničního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 224482

Dátum: 25.10.1984

Autori: Schirmer, Menzel Karl-heinz, Werner Heinz

Značky: měření, rámu, zařízení, zejména, mechanickému, vozidla, železničního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k mechanickému měření, zejména rámů železničního vozidla, při kterém se roviny, navzájem pravoúhlé ve třech koordinátách, určují základnou, která přejímá rám železničního vozidla, a měřícími konzolami, které k ní patří. Cílem vynálezu je vytvořit zařízení, které je instalováno v těch samých výchozích plochách, které se nalézají na základě při výrobě rámu železničního vozidla a které umožňuje použití jednoduchých...

Zkušební zařízení automobilových převodů, zejména rozvodovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 224481

Dátum: 25.10.1984

Autori: Noack Gerhard, Lehmann Joachim

Značky: rozvodovek, zařízení, zejména, zkušební, převodů, automobilových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zkušebních zařízení automobilové techniky. Cílem vynálezu je vytvořit zkušební zařízení automobilového převodu, zejména rozvodovky na osách automobilů při praktických podmínkách. Úkolem vynálezu je sestrojení zkušebního zařízení na principu Pronyovy brzdy se zachováním a technickým zdokonalením brzdového bubnu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vnitřním a vnějším pláštěm brzdového bubnu se vytvoří kruhovitá komora, která je...

Způsob výroby napěněných profilů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224480

Dátum: 25.10.1984

Autori: Reinholz Siegfried, Wetzel Klaus, Anz Johannes, Lehmann Margitte, Lange Eckerhard

Značky: zařízení, výroby, profilů, provádění, napěněných, způsob, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby vytlačovaných napěněných profilů z plastických hmot s hladkým vnějším povrchem a homogenní buněčnou strukturou. Cílem vynálezu je snížení technickoekonomických nákladů na provoz vytlačovací linky, zjednodušení technologie výroby profilů, zlepšení jakosti a zvýšení produktivity. Úkol vynálezu spočívá v podstatném zjednodušení konstrukce vytlačovací hlavy s možností snadného řízení a kontroly napěňování. Pro řešení...

Zařízení pro ovinování páskou celošablonových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 224479

Dátum: 25.10.1984

Autori: Philipp Christian, Peschke Günter

Značky: ovinování, celošablonových, cívek, zařízení, páskou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ovinování páskou celošablonových cívek, zvláště šablonových cívek ve tvaru kolíku, pro elektrické stroje. Účelem vynálezu je zvýšení kvality izolačních bandáží těchto cívek přičemž je stanoven technický úkol realizace stálého napnutí pásky, nezávisle na různé drsnosti a síle pásky a na znečištění. Úloha se řeší tak, že brzda, působící na navinutí pásky kruhového zásobníku se nastavuje pístem tlakového válce. Tlak ve...

Zařízení pro regulaci teploty vodního vytápění

Načítavanie...

Číslo patentu: 224478

Dátum: 25.10.1984

Autori: Pinkau Horst, Siebert Monika, Scholz Carola, Mulansky Manfred

Značky: vodního, regulaci, zařízení, teploty, vytápění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro regulaci teploty vodního vytápění pomocí výměníku tepla a ventilátoru, zvláště pro kabiny řidičů samochodných zemědělských strojů a stavebních strojů a také dalších strojů se spalovacími motory, chlazenými vodou. Účel vynálezu spočívá v tom, aby se zlepšily pracovní podmínky řidičů pomocí regulace teploty v kabině, realizované s nejmenšími obtížemi. Úkolem vynálezu je vytvoření nízkoinerční a plynulé možnosti...

Způsob výroby stůček pro česací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 224477

Dátum: 25.10.1984

Autori: Decker Reiner, Richter Günter, Zobel Heinz

Značky: výroby, způsob, stroje, stůček, česací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje na oblast přípravy předení česané příze. Cílem vynálezu je zjednodušení způsoby a zvýšení produktivity posukovacího stroje. Základem je úkol, vyvinout způsob, jehož pomocí by se zvětšila jemnost vláken, podávaných k posukovacímu stroji a nebylo zapotřebí sdružovacího pramenového stroje. Podle vynálezu se úkol řeší tím, že stůčky se vyrábějí na posukovacím stroji a podávají se k česacímu stroji. Ve výhodném provedení se...

Ochranné zařízení pro automatické systémy řízení u samochodných zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224476

Dátum: 25.10.1984

Autori: Näther Lothar, Schaller Reinhard, Windisch Gerhard

Značky: zařízení, samochodných, řízení, systémy, zemědělských, ochranné, automatické, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranné zařízení pro automatické systémy řízení u samochodných zemědělských strojů, zvláště u silážních řezaček a sklízecích mlátiček, které jsou napájeny automatickým systémem řízení za účelem řízení po vodících liniích. Účelem vynálezu je zamezení nehod pro nežádoucí zapojení automatického řízení při přepravě strojů po komunikacích. Podle vynálezu se toho dosahuje díky tomu, že elektrický obvod pro práci automatického systému řízení v...

Systém řízení pro tiskové stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 224475

Dátum: 25.10.1984

Autori: Förster Karl-heinz, Johne Albrecht, Eichler Volker, Hettmann Henner

Značky: řízení, stroje, systém, tiskové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká systému řízení pro synchronní s taktem a správné vzhledem k postupnosti operací spouštění funkčních skupin tiskových strojů pomocí posuvného registru. Vycházíme-li z úlohy vytvoření systému řízení s posuvnými registry, pomocí kterého je možné přesné, synchronní s taktem a správné vzhledem k postupnosti operací spouštění funkčních skupin s malým objemem posuvného registru při integraci systému kompenzace zpožďování před výkonnými...

Způsob zvýšení podélné stability vysokých skladových polic

Načítavanie...

Číslo patentu: 224474

Dátum: 25.10.1984

Autori: Pehnelt Heinz, Rödiger Klaus

Značky: stability, podélné, polic, způsob, zvýšení, vysokých, skladových

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zmenšení vzdáleností, které se zvětšují se zvýšením polic ve směru zdvihání zařízení pro uchopení břemene, jež jsou nutné v důsledku úchylek rozměrů polic od stanovené polohy konstrukce zvýšení podélné stability a důsledkem nepřesnosti přívodu zařízení pro uchopení břemene a prostředku skladování, a zároveň ekonomie prostranství a zvýšení skladovacího objemu. Důležité komponenty přesnosti fungují jak v policové konstrukci, tak...

Vratný pohon pro unášecí prvky okružního dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224473

Dátum: 25.10.1984

Autori: Rudroph Günter, Heinke Dieter, Kirsch Wolfgang, Hofmann Barbara

Značky: pohon, dopravníku, unášecí, prvky, okružního, vratný

Zhrnutie / Anotácia:

Vratný pohon unášecích prvků podvěsného dopravníku se používá k dopravě polotovarů po kruhové dráze s jejich dodatečným pootáčením. Cílem vynálezu je zajistit, aby podvěsný dopravník s radiálními konzolami a unášecími prvky byl schopen pootáčet i těžší výrobky a to ve dvou vzájemně kolmých rovinách. Podstata vynálezu záleží ve vytvoření pohonu pro unášecí prvky podvěsného dopravníku, jehož konzoly jsou uspořádány do hvězdy a otočně uloženy na...

Způsob hydrogenace kapalných frakcí C3

Načítavanie...

Číslo patentu: 224472

Dátum: 25.10.1984

Autori: Liebich Gerd, Queck Siegfried, Schubert Rainer, Prag Manfred, Heilmann Angelika, Grasshoff Eberhard, Dehner Rainer, Glombik Angelika, Gottschling Jürgen, Beyer Gerhard, Meye Horst, Kubetschek Edeltrud, Thurm Gisela

Značky: frakcí, kapalných, hydrogenace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu se propin a allen z frakcí C3 s vysokým obsahem C3H4 hydrogenují přímo v proudu na speciálním katalytickém systému s vysokou selektivitou a vysokým výtěžkem vztaženo na objem a čas a zvyšuje se stabilita hydrogenačního procesu. Používá se katalytický systém, který se skládá ze dvou nad sebou v trubkovém reaktoru umístěných vrstev různých paladiových katalyzátorů na nosiči. Spodní katalyzátor obsahuje promotory do 5 hmotnostních %...

Okružní dopravník s radiálními konsolami

Načítavanie...

Číslo patentu: 224471

Dátum: 25.10.1984

Autori: Kirsch Wolfgang, Rudroph Günter, Rohland Jörg, Heinke Dieter, Hofmann Barbara

Značky: okružní, dopravník, radiálními, konsolami

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezu se používá k mezilehlé přepravě polotovarů uchopených, dopravovaných nad místy nahromadění a buď předaných na tomto místě nebo předaných současně tam, jak je to typické pro lisovací linky. Cílem vynálezu je zabezpečit radiální konsoly závěsného dopravníku vhodnými pohony, které by spolehlivě a bez závad zabezpečily přepravu velkých těžkých polotovarů přesně na místo přejímky a předání. Úkolem vynálezu je sestrojit závěsný dopravník s...

Zařízení pro vertikální tažení skleněných trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 224470

Dátum: 25.10.1984

Autori: Sokolov Anatolij Alexandrovič, Rudakov Anatolij Alexejevič, Vasiljeva Galina Alexandrovna, Reznik Valentin Jurjevič

Značky: trubek, tažení, vertikální, zařízení, sklenených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká průmyslu stavebních materiálů, zejména zařízení pro výrobu skla. Zařízení obsahuje tažnou komoru s dutou hubicí, vodící kladky. Chladič je umístěn nad sklovinou suose s hubicí. Kroužek obklopuje chladič a je ponořen do skloviny. Pro zvýšení kvality trubek a produktivity je kroužek umístěn přímo ve spodní části chladiče a zhotoven z vysoce tepelně vodivého materiálu. Hloubka ponoření kroužku do skloviny činí 0,07 až 0,15 jeho...

Způsob přípravy krystalické a-formy hydrochloridu 1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-chinazolinyl)-4-(2-furoyl)-piperazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224469

Dátum: 25.10.1984

Autori: Dietz Günther, Lehmann Dieter, Faust Gottfried, Fiedler Werner, Pöpel Werner

Značky: hydrochloridu, a-formy, přípravy, 1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-chinazolinyl)-4-(2-furoyl)-piperazinu, krystalické, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Krystalická (-forma hydrochloridu 1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-chinazolinyl)-4-(2-furoyl)-piperazinu může být získána mícháním při teplotách od 40 do 95 °C jiné krystalické formy, (-nebo (-formy hydrochloridu 1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-chinazolinyl)-4-(-2furoyl)-piperazinu nebo jeho hydrátu, anhydrátu nebo solvátu v dimethylsulfoxidu, dimethylformamidu nebo jejich vzájemných směsích nebo směsích s aromatickými uhlovodíky jako je benzen nebo...

Odklápěcí oddělovací přísavka

Načítavanie...

Číslo patentu: 224468

Dátum: 25.10.1984

Autori: Jentzsch Joachim, Marx Karl, Winkler Klaus, Schmidt Kurt

Značky: odklápěcí, přísavka, oddeľovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odklápěcí oddělovací přísavky samočinného stohovače pro opracování archů. Vycházeje z úkolu vytvořit odklápěcí oddělovací přísavku bez dodatečného pohonu pro pohyb odklápění u odklápěcí oddělovací přísavky skládající se ze základní části pohybující se ve vertikálním směru a přísavky, přísavka přes dutý válec z elastomeru s proměnnou tloušťkou stěny, který má v místě minimální tloušťky stěny zúžení rovnoběžné se základním...

Úplet, zejména vlasový úplet

Načítavanie...

Číslo patentu: 224467

Dátum: 25.10.1984

Autori: Schneider Manfred, Schubert Frank

Značky: úplet, vlasový, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Úplet, zejména vlasový úplet. V úpletu, zejména ve vlasovém úpletu s vlasovými nitěmi, zaplétanými do oček a minimálně přes dvě jehelní rozteče umístěnými útkovými prvky se vlasový materiál šetří a dosahuje se pevného spojení vlasových nití a podkladu podle okolností za použití nátěrové kapaliny. Podle vynálezu se úkol řeší tak, že vlasové nitě, vytvářející vlas, se zaplétají pouze do každé druhé řady oček. Toho se docílí při zaplétání jako...

Sušicí zařízení pro rotační tiskový stroj archů se sálavou sušičkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 224466

Dátum: 25.10.1984

Autori: Lucas Christian, Johne Hans, Schanze Klaus, Jentzsch Arndt, Förster Karl-heinz, Schulz Horst, Müller Wolfgang

Značky: archů, sušicí, sálavou, stroj, sušičkou, zařízení, rotační, tiskový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro rotační tiskový stroj archů. Vycházeje z úkolu vynálezu vytvořit sušící zařízení, u něhož při stání stroje nedochází k nežádoucímu působení tepla na tiskový arch, který je na vodicím válci archů, je pro vyřešení tohoto úkolu třeba k hnacímu motoru rotačního tiskového stroje archů přiřadit polohovací zařízení kanálů, zajišťující vzájemné působení sálavé sušičky a kanálu chapačů vodicího válce archů při zastavení...

Způsob aktivace karboxymetylcelulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224465

Dátum: 25.10.1984

Autori: Mamadžanov Ulmas Džurajevič, Aljochin Stanislav Afanasjevič, Bachir Taťána Michajlovna, Bachir Vitold Michajlovič

Značky: karboxymetylcelulózy, aktivace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování vrtného roztoku při vrtání vrtů, kterého lze využít pro těžbu ropy a plyna. Cílem vynálezu je snížení spotřeby karboxymetylcelulózy za současného snížení viskozity a hydraulického odporu vrtného roztoku. Podstata vynálezu spočívá v přidávání karboxymetylcelulózy do roztoku, přičemž k aktivaci dochází v zóně záporné elektrody. Intenzita elektrického působení je udržována v rozmezí 1 000 až 7 200 kl/1 a hodnota redox-potenciálu...