Archív za 1984 rok

Strana 22

Žľab pre dopravu betónovej zmesi úpadne

Načítavanie...

Číslo patentu: 216860

Dátum: 31.10.1984

Autori: Krčík Marián, Kováčik Jozef

Značky: betónovej, dopravu, zmesí, úpadne, žľab

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru stavebníctva a baníctva. Žľab pre dopravu betónovej zmesi je na svoje] spodnej časti dna opatrený článkovou reťazou, ktorá je zavesená na háku, ktorý je pevne privarený (pripevnený) na dno žľabu. Žľab je určený na dopravovanie betónovej zmesi nad úklon 37° v inžinierskom staviteľstve, gelogickom prieskume a pod.

Zapojenie na získanie povelových signálov z viacstopového bodového zapisovača

Načítavanie...

Číslo patentu: 216859

Dátum: 31.10.1984

Autor: Vilím Ján

Značky: zapojenie, získanie, zapisovača, bodového, viacstopového, povelových, signálov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém získavania povelových signálov z pohybu cievky zapisovača pre synchronizáciu prepínania multiplikovaného vstupu a výstupu meracieho prístroja pri dlhodobých skúškach fyzikálnych vlastností materiálov elektrotechnických. Multiplikované krížové spojovacie pole (obr. 1) je vytvorené z n-vertikál a n-horizontál. Vertikály sú ukončené na vstupných svorkách prepínacej cievky zapisovača, ktorá je zapojená na prvý napájací uzol...

Klanica banskej výstuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 216858

Dátum: 31.10.1984

Autori: Kolář Josef, Bartoš Ján, Beriac Rudolf

Značky: banskej, klanica, výstuže

Zhrnutie / Anotácia:

Klanica banskej výstuže vyznačujúca sa tým, že pozostáva z pružnej objímky (1) tvaru písmena V opatrenej záchytom (2) a západkou (3) pre pripevnenie klanice na okraj (8) a protiľahlú časť (9) výstuže (7) a podperou (4), pre podopieranie pažníc (12) na výstuži (7).

Zariadenie pre vyhodnocovanie funkčných veličín, najmä pri spirometrii

Načítavanie...

Číslo patentu: 216857

Dátum: 31.10.1984

Autor: Jakubík Ján

Značky: najmä, funkčných, spirometrii, veličin, vyhodnocovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

V podstate pozostáva zo spirometrického zvonu mechanicky spojeného s bežcom prvého potenciometra a cez elektromagnetickú spojku a disk s bežcom štvrtého, potenciometra. Prvý a štvrtý potenciometer sú paralelne pripojené ku korekčnej vetve, tvorenej sériovým spojením piateho a šiesteho potenciometra. Na korekčnú vetvu je paralelne pripojený zdroj a aj siedmy odpor a v sérii s ním druhý a tretí potenciometer je paralelne pripojený k bežcu druhého...

Spôsob kontinuálnej prípravy taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych a zariadenie na prevádzanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216856

Dátum: 31.10.1984

Autori: Nádvorník Róbert, Juhás Milan, Teren Ján, Hutár Eduard

Značky: prevádzanie, zariadenie, kondenzovaných, tohoto, spôsobu, taveniny, spôsob, amónnych, fosforečnanov, přípravy, kontinuálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej prípravy taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych reakciou horúcej kyseliny fosforečnej alebo horúceho roztoku dihydrogénfosforečnanu amónneho v kyseline fosforečnej s plynným amoniakom, prebiehajúcou prípadne za kontinuálneho pridávania 1 až 20 hmotnostných dielov močoviny na každých 100 hmotnostných dielov odlúčenej reakčnej zmesi, vyznačujúci sa tým, že kyselina fosforečná, alebo roztok dihydrogénfosforečnanu...

Prídavné zariadenie pre sledovanie spotreby elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 216855

Dátum: 31.10.1984

Autori: Štubňa Stanislav, Marčok Jozef

Značky: sledovanie, přídavné, energie, spotřeby, elektrickej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Prídavné zariadenie pre sledovanie spotreby elektrickej energie vyznačujúce sa tým, že k existujúcemu zariadeniu sú pripojené počítacie a nulovacie relé, a to tak, že nulovacie relé je napojené cez zapínací kontakt časového relé, ďalej je na napätie pripojené časové relé cez vypínací kontakt pomocného relé a zdroj napätia, ďalej zapínací kontakt nulového relé uzatvára obvod cievky pomocného relé, zapínací kontakt pomocného relé uzatvára obvod...

Trojfázový elektromagnetický stroj netočivý

Načítavanie...

Číslo patentu: 216854

Dátum: 31.10.1984

Autori: Kováčik Vladimír, Mackovič Jozef, Vasilev Ljudmil

Značky: netočivý, trojfázový, elektromagnetický, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru stavby transformátorov určených predovšetkým pre oblúkové zváranie. Vinutie transformátorov je obdĺžnikového tvaru, pri ktorom vždy dve a dve protiľahlé strany sú navzájom zložené a stiahnuté okolo nich ovinutými prstencami z pásov transformátorového plechu. Prstence z pásov transformátorového plechu sú umiestnené vo vodorovnej polohe a celé dutiny prstencov sú vyplnené vodičmi a izolačnými materiálmi, pričom v čelných...

Elektroizolačný samozhášavý tvrdený papier, najmä laminát pre plošné spoje a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 216853

Dátum: 31.10.1984

Autor: Kováčiková Magdaléna

Značky: tvrdený, spôsob, výroby, samozhášavý, spoje, plošné, elektroizolačný, laminát, najmä, papier

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru plošných elektroizolačných materiálov typu tvrdených papierov, a to predovšetkým v uplatnení ako laminátov, ktoré sú plátované kovovými fóliami a sú určené pre plošné spoje. Riešenie je zamerané na potreby získania materiálu so zvýšenou teplotnou odolnosťou, so zlepšenými fyzikálnymi vlastnosťami, zlepšenou technologickou spracovateľnosťou a strihateľnosťou za studena. Podľa vynálezu sa potrebné vlastnosti získavajú...

Zariadenie na výrobu drevoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216852

Dátum: 31.10.1984

Autori: Vagač Svetozár, Rózinek Rudolf, Čársky Milan

Značky: zariadenie, výrobu, drevoviny

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu drevoviny podľa vynálezu rieši problematiku zachovania maximálnej produkcie na brúse elimináciou nedostatkov v kvalite a jemnosti drevoviny v priebehu jej ďalšieho spracovania. Podstata vynálezu spočíva v tom, že miešaná nádrž je spojená cez čerpadlo a vstupné potrubie s rafinérom a je opatrená regulátorom hladiny, pričom vstupné potrubie látky je opatrené regulátorom konzistencie látky a snímačom tlaku a rafinér je cez...

Zariadenie na kombinované a súčasné spaľovanie pevných, kvapalných a plynných palív

Načítavanie...

Číslo patentu: 216851

Dátum: 31.10.1984

Autori: Bobovnický Josef, Dóczy Anton

Značky: kvapalných, palív, kombinované, plynných, zariadenie, súčasné, pevných, spaľovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kombinované a súčasné spaľovanie pevných, kvapalných a plynných palív, vyznačujúce sa tým, že tvorí kompaktný celok tak, že do nosnej obvodovej krabice (1) chladenej vzduchom sú zabudované hubice (2) na dopravu zmesi vzduchu a prášku pevného paliva, hubice (3) na dopravu vzduchu alebo zmesi vzduchu a plynného paliva, hubica (5) na dopravu vzduchu alebo zmesi vzduchu a rozprášeného kvapalného paliva a hubica (7) na dopravu vlhkých...

Ultrazvukový menič s radiálnymi kmitmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 214949

Dátum: 30.10.1984

Autor: Hanzlík Jozef

Značky: měnič, kmitmi, ultrazvukový, radiálnymi

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je jednoduchou konštrukciou meniča dosiahnutie možnosti meniť pracovnú frekvenciu v širokom rozsahu zmenou veľkosti piezoelektrického keramického meniča a primárneho vlnovodu. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že vlnovod pozostáva zo sekundárneho vlnovodu, ktorý je pevne opatrený primárnym vlnovo dom v tvare kotúča. Na primárnom vlnovode je zo strany prevádzanej technológie pevne pripojený piezoelektrický menič. Sekundárny...

Ovládací mechanismus uzávěru zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 214948

Dátum: 30.10.1984

Autor: Píša Jiří

Značky: zásobníku, ovládací, mechanismus, uzávěru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dávkovacích vah a řeší ovládací mechanismus zásobníku vybavený pracovním válcem s aretací. Ovládaný uzávěr je s pracovním válcem spojen prostřednictvím nástavce suvně uloženého v pouzdru pevně spojeném s pracovním válcem. Na nástavci je upraveno osazení pro aretační západky kyvně uložené v pouzdru. Ovládací palce aretačních západek jsou opřeny o náběhový klín spojený s úchytem, který je suvně uložen v dutině upravené v nástavci....

Spôsob výroby 1,4-dinitro-tetrahydroimidazo (4,5 – d) -imidazol-2,5 (1H, 3H)-diónu nitráciou tetrahydroimidazo (4,5 -d) -imidazol-2,5 (1H, 3H)-diónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214947

Dátum: 30.10.1984

Autori: Zeman Svatopluk, Dimun Milan

Značky: imidazol-2,5, tetrahydroimidazo, 1,4-dinitro-tetrahydroimidazo, spôsob, nitráciou, výroby, 3h)-diónu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby 1,4-dinitro-tetra-hydroimidazo [4,5 - d] -imidazol-2,5 (lH, 3H)-diónu nitráciou tetrahydroimidazo [4,5 d] -imidazol-2,5 (1H, 3H)-diónu v prostredí kyseliny dusičnej, pričom podmienky nitrácie sú volené v prítomnosti dusičnanu amónneho, čo má za následok zvýšenie výťažnosti a bezpečnosť procesu. Vynález je možné bez problémov využívať pri výrobe titulnej substancie.

Zapojenie na cyklickú reguláciu teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 214946

Dátum: 30.10.1984

Autor: Lošák Dušan

Značky: teploty, zapojenie, cyklickú, reguláciu

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v tom, že jeden vývod a prívod bezkontaktového tyristorového spínača je pripojený k sade kontaktov relé, prívody oboch sád potenciometrov k sade kontaktov relé, jeden prepínací kontakt oboch regulátorov teploty k sade kontaktov relé, jedna svorka oboch regulátorov teploty k sade kontaktov relé, druhé svorky oboch regulátorov teploty sú prepojené a pripojené k termočlánku a termočlánok je pripojený k sade kontaktov relé.

Zapojenie na voľbu regulácie teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 214945

Dátum: 30.10.1984

Autor: Lošák Dušan

Značky: teploty, zapojenie, volbu, regulácie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je voľba cyklickej i automatickej regulácie teploty s možnosťou časového spínania. Podstata vynálezu spočíva v tom, že jeden bod jedného relé je pripojený k prvému dielu prepínača, oneskorený prepínací kontakt jedného časového relé k druhému dielu prepínača, opozdený rozpínací kontakt jedného časového relé k tretiemu dielu prepínača, oneskorený spínací kontakt jedného časové ho relé k druhému i tretiemu prepínaču ako aj...

Zapojení pro vytváření časových impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214944

Dátum: 30.10.1984

Autori: Kudrnovský Miroslav, Dolejš Zdeněk

Značky: zapojení, časových, vytváření, impulsů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru impulsní techniky. Vynález řeší problém vytváření časových impulsů libovolného sledu s velmi krátkým časovým rozlišením. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zapojení používá dvou hodinových impulsů, je jichž maximální kmitočet je dán mezním pracovním kmitočtem použitých posuvných registrů. Dekodérem se pak zpracovávají signály z obou posuvných registrů, které jsou vzájemně posunuty pouze o polovinu periody hodinových...

Zapojení pro odstranění vlivů prelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214943

Dátum: 30.10.1984

Autor: Kudrnovský Miroslav

Značky: prelů, vlivů, odstranění, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru spínací techniky. Vynález řeší problém odstranění vlivu ne žádoucích pulsů vzniklých hlavně při generování signálů mechanickým spínačem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že signál obsahující prel se přivádí na řídící vstup klopného obvodu a z jeho invertujícího výstupu je vedena kladná zpětná vazba přes kondenzátor do řídícího vstupu, přičemž na hodinový vstup klopného obvodu jsou přiváděny hodinové impulsy. Vynález může...

Způsob matování povrchu kovových předmětů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214942

Dátum: 30.10.1984

Autori: Vyoral Zdeněk, Benc Vladislav

Značky: kovových, způsob, způsobu, povrchu, matování, zařízení, tohoto, předmětů, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém dosažení jednotného, hrubě matného povrchu kovových materiálů například z nerezové oceli, mosazi, hliníku apod. na rovných i členitých plochách. Podstata vynálezu spočívá v tom, že opracovávaný povrch je ošleháván volnými konci brousicích lamel, uváděných do otáčivého pohybu kolem osy rovnoběžné s opracovávaným povrchem, přičemž opracovávaný po vrch a osa otáčení brousicích lamel jsou uváděny do vzájemného pohybu po...

Prenosný zdroj ultrafialového žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 214941

Dátum: 30.10.1984

Autor: Opálek Tibor

Značky: ultrafialového, žiarenia, prenosný, zdroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektrotechniky a rieši premenu elektrickej energie na žiarivú a s efektívnym využitím žiarivej energie výbojky. Jeho podstata je v tom, že výbojka je napájaná striedavým napätím generovaným dvojčinným tranzistorovým striedačom s osobitným nasycovacím a výstupným transformátorom. Striedač je pripojený na zdroj napätia cez indikátor vybitia, cez vypínač a cez poistku a konektory. Využitie vynálezu je v archeológii, v...

Automatické optimalizované řízení parametrů vysílače hromadného dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 214940

Dátum: 30.10.1984

Autor: Kočí Jiří

Značky: ovládání, řízení, parametrů, hromadného, optimalizované, vysílače, dálkového, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Automatické optimalizované řízení para metrů vysílače hromadného dálkového ovládání. Účelem vynálezu je omezení špičkového výkonového namáhání zařízení. Pro chod vysílače není prakticky třeba žádná obsluha, neboť všechny změny impedance sítě při současném uvažování teploty okolí, jsou za chyceny v testimpulsu. Způsob řízení vychází z okamžitých hodnot impedance vvn (vn) sítě a fáze, zjištěných během testimpulsu, které jsou zadány jako hodnoty...

Zařízení pro výrobu lepené obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 214939

Dátum: 30.10.1984

Autor: Horák Josef

Značky: obuvi, lepené, výrobu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro výrobu lepené obuvi s nekončitými dopravníky pro montáž, stabilizaci tvaru a osoušení nánosů lepidla, uspořádanými ve dvou etážích. Podstata vynálezu spočívá v tom, že spodní dopravník 2 (obr. 1) je uložen na distančním rámu 1 a jeho jedna koncová část je uzavřena komorou pro osoušení nánosů lepidla, nad kterou je upraven vrchní dopravník 3 pro stabilizaci tvaru. Výška h distančního rámu 1 odpovídá spodní hranici...

Znížený klobúk oblúkovej pece s centrickým sklonom

Načítavanie...

Číslo patentu: 214938

Dátum: 30.10.1984

Autor: Kurila Ján

Značky: oblúkovej, klobúk, sklonom, centrickým, znížený

Zhrnutie / Anotácia:

Snížený klobúk oblúkovej pece, zvlášť vhodný pre pece na výrobu ferozliatin vyznačujúci sa tým, že strop (2) sa znižuje k stredu pece (1) pod uhlom (?) ktorého veľkosť je od 5 do 20 °.

Zapojenie pre napájanie krokového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 214937

Dátum: 30.10.1984

Autor: Višnyi Peter

Značky: zapojenie, motora, napájanie, krokového

Zhrnutie / Anotácia:

Názov vynálezu: Zapojenie pre napájanie krokového motora. Odbor, ktorého sa vynález týka: Výkonová elektronika. Technický problém, ktorý vynález rieši zníženie strát, spojených s napájaním krokového motora. Stručný výklad podstaty vynálezu: Vinutia krokového motora sú napájané cez tranzistorové spínače malým napätím, ktoré je súčtom ohmického napätia a napätia indukovaného otáčaním motora. Oveľa vyššie napätie, ktoré je potrebné pre dosiahnutie...

Výstupní okénko plynového proporcionálního počítače s optickým konvertorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 214936

Dátum: 30.10.1984

Autor: Pavlíček Zdeněk

Značky: okénko, počítače, konvertorem, výstupní, optickým, proporcionálního, plynového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plynového proporcionálního počítače s optickým vyhodnocením, jehož výstupní okénko tvoří destička z monokrystalu fluoridu vápenatého aktivovaného europiem. Takto vytvořené výstupní okénko současně nahrazuje i použití optického konvertoru, který přizpůsobuje luminiscenci plynového proporcionálního počítače oblasti maximální účinnosti použitého fotonásobiče. Plynový proporcionální počítač podle vynálezu nevyžaduje recirkulaci a...

Přenosové zařízení k ukládání útku při poruchách v přenosu útku k přírazu rotačním paprskem u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214935

Dátum: 30.10.1984

Autor: Hrdina Karel

Značky: strojů, přenosové, zařízení, víceprošlupních, útku, přírazu, poruchách, paprskem, rotačním, tkacích, ukládání, přenosu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru textilního průmyslu zejména tkaní textilií na tkacích strojích s vlnitým prošlupem a rotačním paprskem. Vynález řeší přenosové zařízení k ukládání utků k přírazu rotačním paprskem v době vzniklé poruchy u tkaní na víceprošlupním tkacím stroji, zejména když dojde k provázání nahodilé překážky (cizího předmětu) osnovními nitěmi a to v přenášecí části prošlupního klínu. Úkolem vynálezu je vyloučit vazební chyby ve tkanině při...

Zapojení modulátoru pro přenos dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 214934

Dátum: 30.10.1984

Autor: Neumann Přemek

Značky: prenos, zapojení, modulátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení modulátoru pro přenos dat, vhodného k použití v přenosných i stacionárních zařízeních, využívajících modulaci fázovým skokem. Zapojení umožňuje v maximální míře využívat integrované obvody. Jeho podstata spočívá v tom, že výsledný signál je získáván syntézou obdélníkových průběhů napětí v jednoduché soustavě logických obvodů a je upraven na žádaný časový průběh omezením kmitočtového spektra jednoduchým filtrem na...

Zapojení vícefázového numerického šířkově impulsního modulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214933

Dátum: 30.10.1984

Autor: Hainz Petr

Značky: impulsního, numerického, vícefázového, šířkově, zapojení, modulátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení vícefázového numerického impulsního modulátoru pro elektrické pohony. Vícefázový generátor sinusového numerického signálu má vstup numerických signálů a řídící vstup. Je zapojen na numerický komparátor a generátory zapínacích pulsů. Jejich počet se řídí počtem fází. Generátor srovnávacího signálu je zapojen na numerický komparátor a současně na generátor zapínacích pulsů. Zapojením se jednoduše řeší správný chod a...

Zariadenie na polohovanie a upínanie obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 214932

Dátum: 30.10.1984

Autor: Bojkovský Augustín

Značky: zariadenie, obrobků, upínanie, polohovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši polohovanie a upínanie obrobku rúrkového tvaru, napr. trubkového polotovaru, u ktorého je potreba úplného tvarového obrobenia jedného alebo oboch koncov, resp. vnútorného priemeru, s požiadavkou stredenia na vnútorný priemer. Za riadenie pozostáva z dvoch samostatných za sebou uložených zhora otvorených telies, z ktorých aspoň jedno je uložené posuvne, pričom každé z telies je opatrené jednak samostatne poháňanými upínacími...

Zariadenie na nakladanie a ustavovanie obrobkov, najmä pre elektrochemické obrábacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 214931

Dátum: 30.10.1984

Autori: Antal František, Majerník Jozef, Augustín Ján

Značky: najmä, ustavovanie, elektrochemické, nakladanie, zariadenie, obrobkov, obrábacie, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektrochemického obrábania. Vynález rieši nakladanie a upínanie obrobkov a ich presné ustavovanie na elektrochemických obrábacích strojoch. Podstatou vynálezu je, že je tvorené nosní kom, ktorý je na koncoch opatrený vodiaci mi čapmi zasahujúcimi do vedení frémy. V krajných polohách nosníka sú zvisle uložené ustavovacie skrutky, pod ktorými sú pevne v dolnej polohe nosníka uložené do razy. Na nosníku sú vodorovne prestaviteľne...

Elektronický testovací obvod ochranného zapojení s proudovým chráničem

Načítavanie...

Číslo patentu: 214930

Dátum: 30.10.1984

Autori: Starý Miroslav, Konrád Marian

Značky: obvod, testovací, ochranného, zapojení, chráničem, proudovým, elektronický

Zhrnutie / Anotácia:

Navrhovaný testovací obvod je elektrické zařízení a slouží ke kontrole elektrického ochranného zapojení. Použití tohoto obvodu ve spojení s ochranným zapojením řeší problém kompletního přezkoušení účinnosti ochranného zapojení s proudovým chráničem. Elektronický testovací obvod se připojuje mezi fázový vodič (za proudovým chráničem) a uzemnění. Při zkoušce ochranného zapojení vytváří časově omezený proudový impuls. Pouze v případě správně...

Spôsob merania teplôt dvojfarebným pyrometrom

Načítavanie...

Číslo patentu: 214929

Dátum: 30.10.1984

Autori: Havlica Jaromír, Longauer Milan

Značky: teplot, pyrometrom, merania, dvojfarebným, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob merania teplôt dvojfarebným pyrometrom je určený na meranie vyšších teplôt ako 1000 °C v odboroch skúšobníctva chemických a hutníckych odvetví. Podstata spôsobu merania teplôt dvojfarebným pyrometrom, pozostávajúcim z optickej sústavy, ktorá má za farebnými filtrami umiestnené svetlocitlivé snímače spočíva v tom, že pomer napätí sa vyhodnocuje podielovým zosilňovačom. Uvedený spôsob merania teplôt možno uplatniť v chemických a hutníckych...

Způsob protahování kovových pásů zpracovacími lázněmi ve vaně

Načítavanie...

Číslo patentu: 214928

Dátum: 30.10.1984

Autori: Kovařík Josef, Staněk Milan

Značky: pásu, vaně, zpracovacími, protahování, kovových, lázněmi, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob protahování kovových pásů zpracovacími lázněmi ve vaně, na jejímž dně je umístěna pohyblivá škrabka, vyznačený tím, že pro zavedení pásu do lázně na vstupním konci vany se pás připevní ke škrabce postupující po dnu vany k jejímu výstupnímu konci, načež se pás uchopí tažným ústrojím.

Zařízení pro programovanou záměnu polohy, zejména trysek tryskového stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214927

Dátum: 30.10.1984

Autor: Ševčík Ladislav

Značky: záměnu, zařízení, polohy, tryskového, zejména, programovanou, stavu, trysek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro programovou záměnu polohy zejména trysek tkacích strojů pomocí nosiče řízeného hnací vačkou prostřednictvím sdruženého vačkového členu, vyznačujícího se tím, že hnací vačka (11) je opatřena pomocnou vačkovou dráhou (14) pro kolík (13) sdruženého vačkové ho členu (12), kterýžto kolík (13) je axiálně posuvně uložen na nosiči (8) sdruženého vačkového členu (12) a od pružen pružinou (21) přičemž vždy jeden z jeho konců (131) je ovládán...

Vymeniteľná rezná doštička s jednožliabkovým tvarovačom triesky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214926

Dátum: 30.10.1984

Autori: Krupa Tibor, Lenárt Milan, Dočev Dočo, Geleta Vojtech, Valčuha Štefan

Značky: rezná, tvarovačom, vymeniteľná, triesky, jednožliabkovým, doštička

Zhrnutie / Anotácia:

Vymeniteľná rezná doštička s jednožliabkovým tvarovačom triesky vyznačujúca sa tým, že žliabok má šírku (w) v rozmedzí 1,56 až 1,64 mm a je ukončený fázkou, o šírke (f) 0,08 až 0,12 mm, sklonenou pod záporným uhlom (?i) v intervale 27 ° až 31 °, uhol (?) medzi druhou plochou čela a rovinou rovnobežnou s upínacou rovinou je 18 ° až 20 °, uhol (?') výstupnou rovinou tvarovača a upínacou rovinou je 14 ° až 16 °, výška (h') schodíka je 0,07 až 0,11...

Způsob výroby efektní nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 214925

Dátum: 30.10.1984

Autori: Smolová Ludmila, Hadrava Václav

Značky: způsob, nitě, efektní, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby efektní nitě, která obsahu je alespoň dvě složky, z nichž první složka má sráživost nejméně o 12 % nižší než druhá složka. Efektní nit vyrobená způsobem podle vynálezu je vhodná pro použití zejména do tkanin i úpletů pro dámské svrchní ošacení a v hrubší formě do potahových, případně i do dekoračních tkanin. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se nejprve ská první složka s druhou složkou, potom se takto získaný útvar ská opačným...

Otopné těleso se svislým spodním přivaděčem

Načítavanie...

Číslo patentu: 214924

Dátum: 30.10.1984

Autor: Buršík Prokop

Značky: přivaděčem, svislým, spodním, otopné, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

Otopné těleso se svislým spodním přivaděčem v prvním článku vyznačující se tím, že válcovou dutinou vodorovného odváděcího nástavce (3), spojujícího dolní spojovací hrdlo (23) otopného tělesa s vodorovným odváděcím hrdlem (11) prvního článku (20), je veden svislý ejektorový rozvaděč (1) otopné vody (A12), který v dutině prvního článku (20) spojuje přiváděcí otvor (5) svislého spodního přivaděče (6) jednak s dutinou prvního článku (20) otopného...

Spôsob pasivácie reaktora pri pyrolýze

Načítavanie...

Číslo patentu: 214923

Dátum: 30.10.1984

Autori: Kopernický Ivan, Bučko Miloš, Veselý Václav, Krivulka Ivan, Metke Marian, Baxa Jozef, Slimák Jozef, Bajús Martin

Značky: reaktora, pyrolýze, pasivácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob pasivácie reaktora pri pyrolýze individuálnych uhľovodíkov a ropných frakcií s teplotou varu 30 až 400 °C v prítomnosti vodnej pary na olefíny vyznačujúci sa tým, že sa vnútorný povrch pyrolýzneho reaktora pred pyrolýzou pasivuje sírou alebo tepelne rozložiteľnými sírnymi zlúčeninami v teplotnom intervale 600 až 900 °C v trvaní 10 až 180 minút pri priestorovej rýchlosti od 2 kg/m3 . h do 3000 kg/m3 . h vzhľadom na prítomnú síru v...

Spôsob alkylácie aromatických uhľovodíkov alkénmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 214922

Dátum: 30.10.1984

Autor: Maťaš Michal

Značky: spôsob, alkénmi, aromatických, uhľovodíkov, alkylácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu alkylácie aromatických uhľovodíkov alkénmi obsahujúcimi minimálne dva uhlíkové atómy v molekule, za použitia kovového hliníka ako zdroja katalyzátora vznikajúceho v reakčnej zmesi v najaktívnejšej forme, v stave zrodu. Cieľom vynálezu je jednoduchým a technicky realizovateľným spôsobom zefektívniť výrobu alkylaromátov, napr. výroba alkylbenzénov obsahujúcich 10 až l4 uhlíkových atómov v molekule slúžiacich pre výrobu...

Spôsob výroby slinutej magnézie

Načítavanie...

Číslo patentu: 214921

Dátum: 30.10.1984

Autori: Palčo Štefan, Eichner Alexander, Hrabě Zdeněk, Staroň Jozef, Jesenák Viktor, Sehnálek František

Značky: slinutej, spôsob, výroby, magnézie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby slinutej magnézie s obsahom oxidu horečnatého najmenej 98 %, termickým štiepením roztoku chloridu horečnatého pri teplote 600 až 800 °C v ktorom sa obsah soli vápnika zníži zrážaním kyselinou sírovou resp. síranom horečnatým vyznačujúci sa tým, že po termickom štiepení sa v oxide horečnatom rozloží síran vápenatý prežíhaním v redukčnej atmosfére pri teplotách 700 až 1200 °C a tuhý produkt sa speká známym spôsobom.

Zapojenie prevodníka goniometrickej funkcie uhla natočenia hriadeľa selsynu na kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 214920

Dátum: 30.10.1984

Autor: Kéry Miroslav

Značky: kmitočet, goniometrickej, hriadeľa, funkcie, prevodníka, natočenia, selsynu, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zapojenie prevodníka, ktorý umožňuje priamy prevod sínu alebo kosínu uhla natočenia hriadeľa selsynu na kmitočet. Podstata spočíva v prevode podielu amplitúd statorového a budiaceho napätia selsynu na kmitočet pomocou analógovej deličky. Analógová delička je zapojená z integrátora vybaveného vstupným a nulovacím spínačom, komparátora a monostabilného klopného obvodu. Statorové a budiace vinutie selsynu sú na vstupy deličky...