Archív za 1984 rok

Strana 20

Elektrolyzér pro elektrolytické získávání hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229640

Dátum: 01.11.1984

Autori: Derivaz Jean-pierre, Diamond Shamrock Corporation, Duruz Jean-jacques Rene

MPK: C25C 3/06

Značky: elektrolytické, získavání, elektrolyzér, hliníku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrolyzéru pro elektrolytické získávání hliníku z roztavené lázně kryolitu a kysličníku hlinitého, obsahujícího alespoň jednu anodu ponořenou v lázni nad katodou, umístěnou na dnu elektrolyzéru. Vynález řeší problém, jak zmenšit a ustálit vzdálenost od anody ke katodě. Daný problém je podle vynálezu řešen tím, že elektrolyzér obsahuje plněné katodové lože složené z volných výplňových členů 7, které sestávají ze žáruvzdorného...

Zařízení k vytváření spojitého tabákového provazce pro cigaretový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 229639

Dátum: 01.11.1984

Autori: Seragnoli Enzo, Societa Per Azioni

MPK: A24C 5/14

Značky: spojitého, stroj, tabákového, zařízení, provazce, cigaretový, vytváření

Zhrnutie / Anotácia:

V cigaretovém stroji na výrobu spojité cigaretové tyčky prochází vzestupný proud částic tabáku svislým kanálem a zachycuje se na spodní straně dolní větve dopravního pásu, který obíhá po podtlakové skříni, uzavírá svislý kanál a sahá až do vykládací polohy, kde je umístěno ústrojí k vytvoření spojité tabákové tyčky. Podtlaková skříň je rozdělena na dvě podtlakové komory, z nichž první leží nad svislým kanálem a druhá na ni navazuje ve směru...

Zařízení pro jemné nastavení polohy čtecí a záznamové hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229638

Dátum: 01.11.1984

Autori: Jánosi Marcel, Budapesti Rádiotechnikai Gyár

MPK: G11B 5/54

Značky: polohy, hlavy, čtecí, nastavení, jemné, záznamové, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, u něhož je hlava sdružena s pružným magnetickým diskem nesoucím informaci, který má kruhové stopy se záznamem informace, u něhož k hlavě je připojena sestava pro umístění hlavy a hlava je připojena k čtecímu zesilovači. Účelem vynálezu je odstranění potřeby dvou oddělených hlav na různých stranách disku a použitelnost obou stran disku pro záznam užitečných informací. Tohoto účelu je dosaženo tím, že na pružném disku...

Způsob regulace celkového protažení na vícestolicové válcovací trati a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229637

Dátum: 01.11.1984

Autori: Kocks Technik Gmbh Und Düsseldorf (nsr), Möltner Hermann, Siebenborn Wolfgang

MPK: B21B 37/12, B21B 37/14

Značky: tohoto, protažení, regulace, celkového, způsob, provádění, způsobu, válcovací, vícestolicové, tratí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu regulace celkového protažení vícestolicové válcovací trati a zařízení k provádění tohoto způsobu a řeší úkol přesného dodržování síly stěny trubky při jejím zeslabování protahováním. Podstata způsobu regulace celkového protažení na vícestolicové válcovací trati pro zeslabování trubek protahováním v závislosti na vstupní tloušťce a požadované výstupní tloušťce stěny trubky a na vstupním a výstupním průměru trubky pro...

Zařízení pro zvedání zemědělského nářadí na obdělávání půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229636

Dátum: 01.11.1984

Autori: Oláh Menyhért, Kaszap Balázs, Horváth Benedek, Mezögazdasági Gépgyártó És Szolgáltató Vállalat

MPK: A01B 63/104

Značky: zvedání, obdělávání, půdy, nářadí, zařízení, zemědělského

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zvedání zemědělského nářadí na obdělávání půdy řeší možnost zvedání nástrojů jednoduchými prostředky při velké provozní spolehlivosti a umožňuje měnit buď polohu nosné konstrukce nástrojů, nebo přímo polohu nástrojů vůči sobě navzájem nebo vůči zemi. Podstata řešení spočívá v tom, že k nosiči (15) ovládací přestavitelné nosné konstrukce, která je napojena na vahadlový mechanismus uchycený k pracovnímu válci (8) připojenému k...

Pojízdný dopravní můstek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229635

Dátum: 01.11.1984

Autori: Voest-alpine Aktiengesellschaft, Dőtsch Arnold

MPK: E02F 5/26

Značky: dopravní, můstek, pojízdný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojízdného dopravního můstku, opatřeného mezi nakládacím koncem a shazovacím koncem dopravním pásem a hnací soupravou, přičemž dopravní můstek je uložen na podvozku výkyvně na vodorovném hřídeli, který je pro dosažení přepravní polohy sklápěcí a dopravní můstek spočívá v přepravní poloze na podvozku přibližně v oblasti svého těžiště. Podstatou vynálezu je, že hřídel je uspořádán od těžiště dopravního můstku směrem k jeho...

Způsob odstraňování zbytků prádla odpadních plynů z topenišť

Načítavanie...

Číslo patentu: 229634

Dátum: 01.11.1984

Autori: Goldschmidt Klaus, Bassier Friedrich-karl, Ruhrkohle Ag

MPK: B03B 9/06

Značky: zbytků, topenišť, způsob, odpadních, prádla, plynů, odstraňování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstraňování zbytků prádla odpadních plynů z topenišť, zejména z elektráren na černé uhlí, při kterém se zbytek, pocházející z prádla vápence nebo vápna zpracuje na sádru, zpracovaný substrát se překrystaluje na alfa hemihydrát síranu vápenatého a použije od zemí k zajišťování důlních chodeb, přičemž alfa hemihydrát síranu vápenatého se dopravuje suchý a založí se přídavkem vody. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se...

Způsob výroby skladovatelného a biologicky aktivního prostředku ke zlepšování jakosti půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229633

Dátum: 01.11.1984

Autori: Tabasaran Oktay, Hartmann Randolph, Industrie-werke Karlsruhe Augsburg Aktiengesellschaft, Schriewer Helmut

MPK: C05F 9/04

Značky: způsob, výroby, aktivního, skladovatelného, zlepšování, jakosti, prostředků, půdy, biologicky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby skladovatelného a biologicky aktivního prostředku ke zlepšování jakosti půdy, ze směsi sestávající z rozdrcených pevných komunálních odpadků a částečně odvodněného čeřícího kalu z čistíren odpadních vod s obsahem vody 50 až 80 % hmotnostních, při kterém se směs tvaruje tlakem asi na jednu třetinu objemu bez vytlačení vody a takto získané výlisky se skladují za teploty 50 až 70°C ve vyhnívacích stozích o vlhkosti...

Obrtlík tažného řetězu důlního dobývacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229632

Dátum: 01.11.1984

Autori: Steinkuhl Bernd, Merten Gerhard, Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, Breuer Oswald

MPK: E21C 29/14

Značky: řetězů, stroje, důlního, obrtlík, dobývacího, tažného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obrtlíku taženého řetězu důlního dobývacího stroje, který je veden v řetězovém kanále s průchozím výřezem. Podstata řešení spočívá v tom, že těleso obrtlíku je na straně odvrácené od důlního dobývacího stroje, zejména uhelného pluhu, opatřeno čistícím nosem vytvořeným proti směru jízdy uhelného pluhu šikmo k průchozímu výřezu ve vedení uhelného pluhu.

Způsob nanášení barevných povlaků z termoplastů na kovové předměty

Načítavanie...

Číslo patentu: 229631

Dátum: 01.11.1984

Autori: Hirn Karl Krieglach, Voest-alpine Aktiengesellschaft, Kohlbacher Heinz, Walter Hans

MPK: B29C 27/14

Značky: kovové, barevných, povlaků, termoplastů, nanášení, předměty, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

K označování kovových předmětů, jako trubek, při současné záruce antikorozní ochrany je navržen dvouvrstvý povlak,přičemž se na kovový předmět nanese první vrstva z termoplastu, jehož stabilizace zabezpečuje požadovanou antikorozní ochranu. Tato první vrstva se vybarví černě, čímž se umožní zlepšení stability vrstvy. Druhá vrstva, která představuje barevnou poznávací vrstvu, popřípadě barevné označení, může být vybarvena libovolným způsobem...

Vázání pro připojení špičky lyžařské boty k lyži

Načítavanie...

Číslo patentu: 229630

Dátum: 01.11.1984

Autori: Etablissements Francois Salomon Et Fils, Salomon Georges, Pierre Joseph

MPK: A63C 9/02

Značky: lyží, lyžařské, připojení, vázání, špičky

Zhrnutie / Anotácia:

Vázání pro připojení lyžařské boty k lyži, zejména běžecké body, se vyznačuje tím, že bota (l) je na své špičce opatřena zachycovacím třmenem (3), jehož příčný úsek (4) probíhá kolmo k podélné ose boty (l) a s odstupem od její špičky, a k lyži (2) je připojena opěrka (6) pro vsunutí mezi příčný úsek (4) zachycovacího třmenu (3) a opěrnou přední plošku (10) špičky boty (l). Opěrka (6) je opatřená na jedné straně dorazovou plochou (9) pro...

Způsob výroby pouzder s mnohoúhelníkovou přírubou a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229629

Dátum: 01.11.1984

Autori: Tasseron Frans Arnold Willem, Koninklijke Emballage Industrie Van Leer

MPK: B21K 23/04

Značky: zařízení, provádění, tohoto, mnohoúhelníkovou, způsobu, způsob, pouzder, prírubou, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby závitových pouzder s mnohoúhelníkovou přírubou z plechového předlisku tvarováním vlastního pouzdra a následujícím tvarováním zbývající přírubové části předlisku do požadovaného tvaru mnohoúhelníku. Výhodou vynálezu je, že při tvarování pouzdra nedochází ke ztrátám materiálu ani ke vzniku ostrých hran na přírubě. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přírubová část předlisku má kruhový tvar s průměrem shodným s průměrem...

Zasouvací spojka pro vysokotlakovou hydraulickou hadici s několika žílami

Načítavanie...

Číslo patentu: 229628

Dátum: 01.11.1984

Autori: Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, Weirich Walter, Hennlich Günter

MPK: F16L 39/02

Značky: hadicí, zasouvací, vysokotlakovou, hydraulickou, několika, žílami, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru důlního strojírenství a řeší problém vytvoření vysokotlaké spojky, která současně spojuje tlakové žíly i vratné potrubí. Problém je řešen tím, že ve svazku žil, napojených na zasouvací spojku, je umístěna též vratná žíla, jež má vnitřní i vnější průměr větší, než tlakové žíly, přičemž zasouvací čep, napojený na konec vratné žíly, je zároveň vodicím čepem a má větší jak vnější, tak i vnitřní průměr, než zasouvací díly...

Pluhovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 229627

Dátum: 01.11.1984

Autori: Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, Hauschopp Alois

MPK: E21C 27/32

Značky: pluhovací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pluhovacího zařízení pro těžbu ve stěnovém porubu pluhovým dobýváním, opatřené několika pluhovými tělesy, vedenými na společném pluhovém vedení, upořádaném na straně přemistitelného porubního dopravníku, přivrácené k čelbě stěnového porubu, přičemž jedno z pluhových těles je opatřeno vodící deskou pod porubním dopravníkem, která je spojena s hnacím pluhovým řetězem, uspořádaným na straně porubního dopravníku, odvrácené od čelby...

Způsob kontinuální výroby oxidu chloričitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 229626

Dátum: 01.11.1984

Autori: Cowley Gerald, Erco Industries Limited, Swindells Richard

MPK: C01B 11/02

Značky: výroby, kontinuální, chloričitého, oxidů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuální výroby oxidu chloričitého redukcí chlorečnanových iontů chloridovými ionty v nepřítomnosti redukčního prostředku pro chlor a v kyselém vodném reakčním prostředí za vzniku proudu plynného produktu obsahujícího oxid chloričitý a chlor při řízení účinnosti výroby oxidu chloričitého změnou alespoň jednoho provozního parametru modifikujícího účinnost výroby oxidu chloričitého v odezvu na stanovenou změnu účinnosti výroby oxidu...

Třtinový mlýn

Načítavanie...

Číslo patentu: 229625

Dátum: 01.11.1984

Autori: Georget Jean-piere, Fives-cail Babcock

MPK: C13D 1/06

Značky: třtinový, mlýn

Zhrnutie / Anotácia:

Mlýn sestávající ze vstupního válce, výstupního válce a horního válce je opatřen na vstupu čtvrtým válcem, uloženým na výkyvném rámu v podstatě v úrovni horního válce a přitlačovaným k němu hydraulickými válci, přičemž tento pohyb je omezen stavitelnými dorazy. Mezi čtvrtým válcem a vstupním válcem je umístěna stěrka uložená na výkyvném rámu. Šťáva vylisovaná mezi horním válcem a čtvrtým válcem se může recyklovat na vrstvu bagasy přiváděnou do...

Stavební dílec pro vyztuženou vnější opěrnou stěnu zemního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 229624

Dátum: 01.11.1984

Autori: Kisteleki Antal, Pallay Tibor, Betonutépitö Vállalat, Szutor László, Szemesy István

MPK: E02D 29/02, E04C 1/10

Značky: opěrnou, zemního, stěnu, stavební, dílec, vnější, díla, vyztuženou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stavebního dílce pro vyztuženou vnější opěrnou stěnu zemního díla (dálnice, mostní a nájezdové rampy, železniční náspy) je vytvořen s čelním obrysem ve tvaru písmene H a opatřen kotvou, prvkem pro připevnění kotvy a na jedné ze svých ložných ploch nejméně jedním vodicím a spojovacím výstupkem, jemuž na protilehlé ložné ploše odpovídá drážka. Podle vynálezu je stavební dílec na své horní a dolní ložné ploše a podél svých...

Obrazovka se zvlněnou stínicí maskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 229623

Dátum: 01.11.1984

Autori: Rca Corporation, Villanyi Sigmund Tibor

MPK: H01J 29/07

Značky: stínicí, zvlněnou, maskou, obrazovka

Zhrnutie / Anotácia:

Obrazovka se zvlněnou stínicí maskou, mající vyčerpanou baňku opatřenou čelní stěnou, dále fosforové zobrazovací stínítko umístěné na vnitřní straně čelní stěny, děrovanou stínící masku se zvlněným průřezem a zabudovanou vedle stínítka a elektronovou trysku pro vystřelování elektronů po konvergentních drahách otvory stínicí masky na stínítko, vyznačující se tím, že amplituda zvlnění stínící masky (36) a/nebo vlnová délka jejího zvlnění se mění...

Motocykl

Načítavanie...

Číslo patentu: 229622

Dátum: 01.11.1984

Autor: De Cortanze André

MPK: B62K 25/04

Značky: motocykl

Zhrnutie / Anotácia:

Motocykl nebo podobné jednostopé vozidlo se podle vynálezu vyznačuje tím, že jeho motorová jednotka (l) je spojena s přední jednotkou zahrnující přední kolo (7) se zadní jednotkou, zahrnující zadní kolo (26) a s řídicí jednotkou pohyblivými spojovacími prostředky s vyloučením rámu. Přední pohyblivé spojovací prostředky zahrnují horní rameno (2) a dolní rameno (3), kloubově připojená k nosiči (5) předního kola (7) a k motorové jednotce (l),...

Způsob snižování emise síry u topenišť elektrárenských kotlů, vytápěných hnědým uhlím

Načítavanie...

Číslo patentu: 229621

Dátum: 01.11.1984

Autori: Schiffers Ansgar, Hein Klaus, Rheinisch-westfälisches Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft

MPK: F23J 7/00

Značky: síry, snižování, kotlů, topenišť, elektrárenských, uhlím, emise, vytápěných, způsob, hnědým

Zhrnutie / Anotácia:

Do hnědého uhlí se před rozemletím, při kterém probíhá současně sušení, přidává jemnozrnný kysličník vápenatý. Množství, které se má přidávat, se určuje podle obsahu kysličníku siřičitého v kouřových plynech na konci topeniště.

Bubnová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 229620

Dátum: 01.11.1984

Autori: Claverie Jean-claude, Société Anonyme

MPK: F16D 65/52

Značky: bubnova, brzda

Zhrnutie / Anotácia:

Bubnová brzda obsahuje dvě čelisti (12, 14) s obložením, brzdový váleček (28) mezi prvními dvěma konci čelistí a kotevní blok mezi druhými dvěma konci čelistí. Dále obsahuje rozpěru (44) a ovládací páku (80). Mezi ovládací pákou (80) a první čelistí (12) je umístěna roztažitelná opěra (84), seřiditelná pro vyrovnání vůle vzniklé opotřebením obložení čelistí. Roztažitelná opěra obsahuje závitovaný dřík (88), zajištěný proti otáčení a opřený o...

Způsob výroby tepelně izolačního sdruženého profilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229619

Dátum: 01.11.1984

Autori: Diensthul Karl Wilhelm, Otto Fuchs, Jäger Tilo, Schüco Heinz Schürmann Gmbh & Co, Höcker Eitel, Diels Manfred

MPK: B21D 53/74, B21C 3/00

Značky: způsob, izolačního, výroby, sdruženého, tepelně, profilů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby sdruženého tepelně izolačního profilu, zejména pro okna, dveře a fasády při kterém se při relativním podélném pohybu volně sestaveného sdruženého profilu přetvářejí a lisují čtyři vnitřní drážkové stěny kovových profilů na izolační tyče shodnými samočinně ustředěnými, zvnitřku působícími silami.

Zařízení pro přeměnu přímočarého pohybu na pohyb rotační

Načítavanie...

Číslo patentu: 229618

Dátum: 01.11.1984

Autori: Harangozó József, Épitcgépgyártó Vállalat, Nagy Csaba

MPK: F02F 1/14

Značky: rotační, přeměnu, pohybu, pohyb, zařízení, přímočarého

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přeměnu přímočarého pohybu na pohyb rotační je tvořeno pneumatickým nebo hydraulickým válcem, v jehož pracovním prostoru je svou vnější plochou uložen píst, uložený svou druhou plochou rovněž na hřídeli. Podstata zařízení spočívá v tom, že jedno z uložení pístu dovoluje jak vzájemné relativní posunutí tak i natočení těchto dvou součástí, zatímco druhé uložení dovoluje nejvýše vzájemné relativní posunutí. Tak je jednoduše vyřešena...

Automatické zařízení pro výměnu nástroje na obráběcím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 229617

Dátum: 01.11.1984

Autori: Sipek Charles, Richard, Kearney & Trecker Corporation, Clegg Russell, Hales Corners

MPK: B23Q 3/155

Značky: automatické, nástroje, obráběcím, stroji, zařízení, výměnu

Zhrnutie / Anotácia:

Automatické zařízení pro výměnu nástroje na obráběcím stroji, u něhož je otočné vřeteno, do něhož se vkládají nástroje pro obráběcí operace, neseno nosnou konstrukcí, na níž je pohyblivě uložen zásobník nástrojů vkládaných do vřetena, vyznačující se tím, že na stojanu (24) nosné konstrukce obráběcího stroje je uložen nosič (44), výkyvný kolem vodorovné osy, a v nosiči (44) je výsuvně uloženo podávací rameno (46) pro přenos nástrojů (40) mezi...

Zařízení pro výrobu obuvi, zvláště pro opracování jejího spodku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229616

Dátum: 01.11.1984

Autori: Gruber Ernst, Fortuna Werke Maschinenfabrik

MPK: A43D 111/00

Značky: spodku, zařízení, výrobu, zvláště, opracování, jejího, obuvi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro výrobu obuvi, zvláště pro opracování jejího spodku, sestávajícího z nekonečného oběžného dopravníku, na němž jsou upnuty béty spodkem vzhůru a nad nímž jsou v řadě za sebou uspořádány nástrojové hlavy s pracovními nástroji pro opracovávání spodku obuvi. Podstata vynálezu spočívá v tom,že v řadě za sebou jsou na nekonečném oběžném dopravníku připevněny špicemi k sobě vždy první a druhé kopyto, zatímco nad nekonečným...

Hadicová spojka svazku vysokotlakových hadic, uspořádaných v kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229615

Dátum: 01.11.1984

Autori: Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, Peters Bernd, Weirich Walter

MPK: F16L 39/02

Značky: spojka, kabelů, uspořádaných, vysokotlakových, hadíc, hadicová, svazků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru strojírenství, zejména důlního a řeší problém pohodlného napojení svazku vysokotlakých hadic, zejména v důlním provozu. Problém je řešen vytvořením hadicové spojky, jejíž vnější pouzdro napojené na plášť kabelu je na straně spojky opatřeno kruhovou přírubou, která je v pracovní poloze upnuta mezi vně přiléhající vnitřní nákružek krycí objímky a čelo přidržovacího prstence s otvory pro duté zástrčné kolíky, napojené na...

Hráňová výztuž důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 229614

Dátum: 01.11.1984

Autori: Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, Tengler Julius, Von Viebahn Hans-eckart

MPK: E21D 23/06

Značky: díla, důlního, výztuž, hráňová

Zhrnutie / Anotácia:

Hráňová výztuž důlního díle, sestávající s opěrné rámové konstrukce, stojící na počvové konstrukci a výškově na-stavitelná stojkami, a dále ze soustavy stropnic, nesených opěrnou rámovou konstrukcí, vyznačující se tím, že stropnice je složena z rovnoběžně vedle sebe uspořádaných, na opěrné rámové konstrukci uložených, jednotlivě nebo po skupinách dopředu posouvatelných segmentů (20).

Stínicí maska obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 229613

Dátum: 01.11.1984

Autori: Rca Corporation, Morrell Albert Maxwell

MPK: H01J 31/20

Značky: maska, stínicí, obrazovky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stínicí masky obrazovky s průchozími otvory. Účelem vynálezu je zpevnění stínicí masky vhodné pro obrazovky s plochým stínítkem. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že stínicí maska 36 je opatřena rovnoběžnými zvlněními vymezenými dvěma zvlněnými stranami a dvěma druhými stranami a je v obrazovce nesena alespoň částečně nosnými prostředky (pružné nosníky 42 tvaru písmene L s rameny 46, 48 a pevné nosníky 44) připevněnými v řadě...

Stínící maska obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 229612

Dátum: 01.11.1984

Autori: Morrell Albert Maxwell, Rca Corporation

MPK: H01I 31/20

Značky: maska, stínicí, obrazovky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stínící masky obrazovky s průchozími otvory. Účelem vynálezu je zpevnění stínící masky vhodné pro obrazovky s plochým stínítkem. Uvedeného účelu je dosaženo tím,že stínící maska 18 je opatřena rovnoběžnými zvlněními vymezenými dvěma zvlněnými stranami a dvěma druhými stranami, přičemž vzdálenost mezi sousedními vrcholy A a B zvlnění je a1espoň dvakráte tak velká jako vzdálenost mezi sousedními otvory 40.

Ozvučovací systém se sníženým vybuzením

Načítavanie...

Číslo patentu: 229611

Dátum: 01.11.1984

Autori: Kiss Barnabás, Elektroakusztikai Gyár, Kerti Géza, Seszták Emil, Balogh Géza

MPK: G10K 11/00

Značky: ozvučovací, systém, sníženým, vybuzením

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je ozvučovací systém se sníženým vybuzením, který má mezi mikrofony a zářiče do série zapojený zesilovač se zpožďovacím členem s nastavitelným zpožděním, mezi nimiž je zapojen další zpožďovací člen, jehož zpoždění je měnitelné v rytmu infrazvuku, přičemž mikrofony jsou opatřeny akustickým obracečem fáze hmotově odporového typu a zářiče zvuku jsou opatřeny akustickým obracečem fáze odporově kapacitního typu. V ozvučovacím...

Reproduktorová soustava, zvláště reproduktorový sloup, vykazující směrovou charakteristiku téměř nezávislou na kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229610

Dátum: 01.11.1984

Autori: Balogh Géza, Seszták Emil, Elektroakusztikai Gyár

MPK: G10K 11/18

Značky: sloup, směrovou, téměř, nezávislou, charakteristiku, soustava, reproduktorová, zvláště, kmitočtu, vykazující, reproduktorový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká reproduktorové soustavy, zvláště reproduktorového sloupu, vykazující směrovou charakteristiku téměř nezávislou na kmitočtu. Podstatou vynálezu je, že v případě jediného reproduktoru se zvukovodem je ústí čtyřúhelníkové, v případě několika reproduktorů se zvukovody jsou reproduktory se zvukovody uspořádány těsně vedle sebe a/nebo nad sebou a tvar ústí je čtyřúhelníkový, přičemž podélná osa ústí je souběžná s podélnou osou...

Pružná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 229609

Dátum: 01.11.1984

Autori: Böhm Heinz-dieter, Rüggen Werner, Maschinenfabrik Stromag Gmbh, Ernst Lothar, Darenberg Dietwald

MPK: F16D 3/58

Značky: pružná, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je pružná spojka s jednotlivými pružnými sponami, které spojují navzájem obě poloviny spojky a které mají tvar oka, uloženého kolem čepů přiřazených každé polovině spojky a rozdělených na dvou roztečných průměrech, přičemž uvnitř ok jsou uspořádána pružně deformovatelná tlaková tělesa udržovaná oky v eliptickém tvaru. Podstatnou její konstrukcí jsou navzájem spojené pružné nádržky uložené v okách, přičemž tyto pružné nádržky...

Zařízení na ochranu před dotykem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229608

Dátum: 01.11.1984

Autori: Épitöipari Szállitási Vállalat, Koncz István, Kolta Péter

MPK: G01R 19/155

Značky: ochranu, dotykem, před, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ochranu pojízdných zařízení před nebezpečným přiblížením k elektrickým síťovým vedením, kteréžto zařízení je opatřeno kapacitním měřicím čidlem připojeným na zesilovač síťových frekvencí. Účelem vynálezu je vyvinout zařízení pro pojízdná zařízení, například pracovní stroje, namontovaná na vozidle, podílející se na veřejné dopravě. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že měřicí čidlo je tvořeno polepem pojízdných...

Protiblokovací zařízení pro brzdy otáčejících se částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229607

Dátum: 01.11.1984

Autori: Blomberg Folke Ivar, Holst Jan-olov Martin

MPK: B60T 13/12

Značky: částí, protiblokovací, zařízení, brzdy, otáčejících

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká protiblokovacího zařízení pro brzdy otáčejících se částí, zvláště kol kolových samohybných vozidel. Zařízení sestává z řídicího brzdového válce spojeného potrubím s řízeným brzdovým válcem otáčející se části, z alespoň jednoho tělesa obsahujícího solenoid s cívkou a s kotvou, ze vstupního a výstupního ventilu, z alespoň jednoho čerpadla a čidla pro signalizaci prokluzu nebo nadměrného stupně otáčení otáčející se části. Těleso je...

Způsob výroby živičného pojiva pro stavební hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 229606

Dátum: 01.11.1984

Autori: Bunzl Und Blach, Hemersam Rudolf

MPK: C08L 95/00, C10C 3/00

Značky: živičného, způsob, výroby, stavební, pojiva, hmoty

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby živičného pojiva pro stavební hmoty, které obsahují jako plnivo disperzní pevné látky, převážně anorganického původu, jako kamenné drtě a písky a jež jsou určeny ke zhotovování kompresních a licích vrstev, přičemž pojivo je složeno z živice a polyolefinového materiálu, jež se při výrobě pojiva homogenizuje mícháním za horka, vyznačující se tím, že polyolefinový materiál, zejména polyetylén a/nebo polypropylén a živice se mícháním...

Způsob výroby žárového tělíska pro nepřímo žhavenou katodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229605

Dátum: 01.11.1984

Autori: International Standard Electric Corporation, Weiss Eberhard

MPK: H01J 9/08

Značky: tělíska, výroby, žhavenou, způsob, katodu, žárového, nepřímo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby žárového tělíska pro nepřímo žhavenou katodu, u které žárový drát má pov1ak sestávající z jediné vrstvy vysrážené elektroforeticky z elektroforézní lázně obsahující kysličník hlinitý a kysličníky dvou z prvků skupiny titan, vanad, chrom, mangan, železo, kobalt, nikl, zirkon, molybden, rhodium, wolfram a tantal, a po opláchnutí a usušení se spékáním zpevňuje ve vodíkové atmosféře při teplotě mezi 1375 °C a 1825 °C....

Nosič záznamu, na kterém je informace uložena ve struktuře opticky snímatelné a zařízení k jeho výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 229604

Dátum: 01.11.1984

Autori: Bouwhuis Gijsbertus, Kramer Pieter, Philips´gloeilampenfabrieken

MPK: G11B 7/24

Značky: nosič, snímatelné, informace, záznamu, kterém, výrobe, opticky, struktuře, zařízení, uložena

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nosiče záznamu, na kterém je informace uložena ve struktuře opticky snímatelné jako p1ošky uspořádané v podobě stopy a střídající se s mezilehlými oblastmi, přičemž plošky mají na optický snímací svazek odlišný účinek než mezilehlé oblasti a pole mezi jednotlivými stopami. Vynález se také týká zařízení k výrobě nosiče záznamu se zdrojem záření, objektivovou soustavou a modulátorem optické intensity. Účelem vynálezu je dosáhnout...

Anténní soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 229603

Dátum: 01.11.1984

Autori: Giannini Richard, Hazeltine Corporation

MPK: H01Q 13/16

Značky: anténní, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém vytvoření anténního systému pro vyzařování vlnové energie v žádaném diagramu záření za použití buzení účinné plochy, která je superposicí dílčích buzení účinné plochy. Amplituda vlnové energie připojené k uvedeným prvkům má rovnoměrnější rozložení na tyto prvky, což mohlo být dosud dosaženo. Daný problém je vynálezem vyřešen tím, že napájecí obvod vlnové energie má přenosovou linku pro každý příslušný anténní prvek a má...

Součástka s kluznou styčnou plochou a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229602

Dátum: 01.11.1984

Autori: Nouveau Jean-louis, Meyer Jean-claude, Jacquot Alain, De Lacroix De Lavalette, Hein Daniel, Blaiberg Alain, Boudet Georges, Biaunier Alain, Société Dite: Skf Compagnie D´applications Mécaniques, Charpentier Jacques Georges, Néron Alain José

MPK: F16C 33/04

Značky: výroby, kluznou, její, styčnou, plochou, způsob, součástka

Zhrnutie / Anotácia:

Součástka, zejména strojní, například pro kluzná ložiska, vodicí válečky nebo zarážky, je opatřena nosnou vrstvou, na níž je upravena dvoulícní tkanina obsahující kovové nitě a nitě z termoplastické fluorokarbonové pryskyřice, přičemž rub tkaniny obsahuje převážně kovové nitě a líc tkaniny převážně nitě z termoplastické fluorokarbonové pryskyřice. Tkanina je svým rubem spojena s nosnou kovovou vrstvou (5) prostřednictvím vrstvy (40) kovové...

Zapojení vychylovacích desek osciloskopu k registraci vysokofrekvenčních signálů na pásu citlivém na světlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 229601

Dátum: 01.11.1984

Autori: Sogór Mihály, Zala Ottó, Katona Zoltán, Bydeskuty Zoltán

MPK: G01R 13/22

Značky: osciloskopu, pásu, vysokofrekvenčních, světlo, signálu, registraci, zapojení, desek, vychylovacích, citlivém

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení vychylovacích desek osciloskopu k registraci vysokofrekvenčních signálů na pásu citlivém na světlo. Podstatou vynálezu je, že na dvojici vychylovacích desek obrazovky osciloskopu, vychylující paprsek elektronů ve směru kolmém ke směru pohybu pásu citlivého na světlo, je připojen zesilovač registrovaného elektrického napětí, například předzesilovač registrovaného elektrického napětí a koncový zesilovač registrovaného...