Archív za 1984 rok

Strana 19

Honovací a lapovací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 224130

Dátum: 01.11.1984

Autor: Topol Vladimír

Značky: jednotka, lapovací, honovací

Zhrnutie / Anotácia:

Honovací a lapovací jednotka stavebnicového stroje s automatickým ovládáním, vyznačující se tím že vřeteno /1/ spojené otočně i posuvně dolními drážkami /2/ s posuvovou tyčí /3/, je otočně uloženo ve spodní přírubě /9/ a v pouzdru /4/, které nese oscilační píst /5/ oscilačního válce /6/ pevně spojeného s tělesem jednotky /7/ a je spojeno se spodní přírubou /9/ nesoucí posuvový válec /10/ přičemž píst posuvu /11/ přímočaře vedený prostředním...

Sonda ve tvaru zvukovodu spojená s mikrofonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224129

Dátum: 01.11.1984

Autor: Boleslav Aleš

Značky: sonda, spojená, tvaru, zvukovodu, mikrofonem

Zhrnutie / Anotácia:

Sonda ve tvaru zvukovodu spojená s mikrofonem pro snímání akustického tlaku ve zvoleném místě prostoru, se zvukovodem procházejícím přepážkou, umístěnou před membránou mikrofonu, vyznačená tím, že okraj vyústění zvukovodu (1) v přepážce (5) do dutiny (2) před membránou (4) mikrofonu (3) je rozšířen na dvou až čtyřnásobek průměru zvukovodu (1).

Plynulý kruhový filtr pro plynulou kruhovou filtraci v dlouhovlnné oblasti světla a zařízení k výrobě plynulých kruhových filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224128

Dátum: 01.11.1984

Autor: Večeřa Milan

Značky: plynulou, plynulých, světla, zařízení, kruhových, kruhovou, filtru, kruhový, výrobe, filtrací, dlouhovlnné, oblastí, plynulý, filtr

Zhrnutie / Anotácia:

Plynulý kruhový filtr pro plynulou filtraci v dlouhovlnné oblasti světla s tlumicím polem, sestávající ze soustavy radiálních neprůhledných segmentů na transparentním nosiči, vyznačený tím, že šířka radiálních neprůhledných segmentů (a)je plynule proměnná při konstantním úhlovém kroku.

Konektor k dialyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224127

Dátum: 01.11.1984

Autor: Němec Zdeněk

Značky: dialyzátoru, konektor

Zhrnutie / Anotácia:

Konektor k dialyzátoru vytvořený například z plastické hmoty, vyznačující se tím, že tělo (1) konektoru je tvořeno těsnicí válcovitou částí (2), která přechází na jedné své straně v tlačnou hranu (3), přičemž na straně druhé je středicí profil (12), jenž je opatřen na své spodní ploše po obou stranách integrálními skosenými žebry (4), a těsnící válcovitá část (2) má na své vnitřní ploše vytvořeno žebrování (8) a v jejím dně je vyústěn...

Zapojení pro přerušované spínání elektrického, zejména střídavého obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224126

Dátum: 01.11.1984

Autor: Feber Stanislav

Značky: zapojení, obvodů, střídavého, elektrického, zejména, spínání, přerušované

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro přerušované spínání elektrického, zejména střídavého obvodu, složené ze zatěžovacího odporu spojeného seriově s dvojpólem tvořeným řídicí větví a spínací větví v paralelní zapojení, kde řídicí, větev tvoří seriové zapojení omezovacího odporu, diody a paralelní kombinace kondenzátoru, Zenerovy diody, multivibrátoru vyznačené tím, že k paralelní kombinaci kondenzátoru (C), Zenerovy diody (Z), multivibrátoru (M) je zapojen oscilátor...

Zapojení centrálního napáječe normalizované frekvence pro napájení přístrojů a zařízení trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 224125

Dátum: 01.11.1984

Autori: Kýr Ladislav, Raba František

Značky: napaječe, normalizované, vozidel, frekvence, centrálního, trakčních, přístrojů, zařízení, zapojení, napájení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení centrálního napáječe normalizované frekvence pro napájení přístrojů a zařízení trakčních vozidel se dvěma výkonovými stupni, kde první stupeň je tvořen pulsním stabilizátorem stejnosměrného napětí a druhý stupeň je tvořen výkonovým stupněm střídače, vyznačené tím, že svorka napájecího napětí (1) je připojena na vstup pulsního stabilizátoru (2), jehož výstup je připojen jednak na výkonový vstup (a) výkonového stupně střídače (3) a...

Způsob strojní výroby skleněných kombinovaných tyčí a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 224124

Dátum: 01.11.1984

Autori: Grosman Pavel, Bláha Bedřich

Značky: tyčí, sklenených, kombinovaných, způsob, strojní, výroby, zařízení, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob strojní výroby skleněných kombinovaných tyčí tažením z natékajícího proudu sklovin, jenž je tvořen nejméně dvěma odlišnými sklovinami tak, že jejich kombinace vytváří charakteristický obrazec na příčném průřezu tyče, vyznačující se tím, že na povrch vertikálně směrovaného proudu hlavní skloviny a/nebo do jeho centra se kontinuálně přivádí nejméně jedna doplňková sklovina v nejméně jednom proudu libovolného přesně definovaného průřezu.

Způsob přípravy 2-/3,4-dihydroxyfenyl/-ethylamin-hydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224123

Dátum: 01.11.1984

Autori: Budník Josef, Kvis František

Značky: způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 2-/3,4-dihydroxyfenyl/-ethylamin-hydrochloridu z 2-/3,4-dihydroxyfenyl/-ethylamin-hydrobromidu vyznačený tím, že se hydrobromid 2-/3,4-dihydroxyfenyl/-ethylaminu nasuspenduje do etanolu a převede se působením alkalických uhličitanů na etanolický roztok baze látky, při teplotě 40 až 60 °C, a tato baze se působením etanolického roztoku chlorovodíku převede na hydrochlorid, při teplotě 40 až 80 °C.

Zařízení na ořezávání běhounů plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 224122

Dátum: 01.11.1984

Autor: Ferdus Pavel

Značky: zařízení, plastů, ořezávání, běhounu, pneumatik

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na ořezávání běhounů plášťů pneumatik umístěné na suportu drásacího stroje, vyznačující se tím, že je tvořeno nosičem(1) ořezávacího nože (2), který je na straně ořezávacího nože (2), jenž je upnut v nosiči (1) ořezávacího nože (2) pomocí šroubového upínače (3) a destičky (4), suvně uložen mezi kluznou plochou (14) vytvořenou v nosném tělese (10) a seřiditelným dorazem (15), kdežto na straně protilehlé ořezávacímu noži (2)je nosič (l)...

Lakárske rozpúšťadlo a/alebo zrieďovadlo a spôsob jeho získavania

Načítavanie...

Číslo patentu: 224121

Dátum: 01.11.1984

Autori: Macek Vladimír, Suran Pavol, Kopecký Ivan, Jurečeková Emília, Antošík Jozef, Macho Vendelín, Kubička Rudolf

Značky: spôsob, lakárske, rozpúšťadlo, získavania, zrieďovadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Lakárske rozpúšťadlo a/alebo zrieďovadlo na báze kyslíkatých organických zlúčenín, vyznačujúce sa tým, že pozostáva z 20 až 90 % hmot. zmesi n-butanolu s izobutanolom, 5 až 30 % hmot. 2-etylhexanolu a 5 až 25 % hmot. zmesi ďalších kyslíkatých i uhľovodíkových organických zlúčenín, ktorá pozostáva aspoň z dvoch alifatických zlúčenín z rady pozostávajúcej z aldehydov C4 a C8, alkoholov C5, ketónov C7, esterov C5 a C8, éterov, poloacetálov,...

Zařízení na separaci ropných látek z odpadních vod a jejich akumulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 224120

Dátum: 01.11.1984

Autor: Němec Bohumil

Značky: zařízení, ropných, jejich, odpadních, akumulaci, separaci, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na separaci ropných látek z odpadních vod a jejich akumulaci, vyznačené tím, že sestává z vnějšího pláště (7) v němž se nachází akumulační prostor odseparovaných ropných látek (5) a separátor (4), před kterým jsou zařazeny uklidňovací a odplyňovací prostor (1) a regulační ventil (3), přičemž separátor (4) a akumulační prostor odseparovaných ropných látek (5) je spojen pomocí kohoutu (13) s čerpadlem (12), kteréžto je rovněž spojeno s...

Způsob výroby práškového polyamidového sorbentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224119

Dátum: 01.11.1984

Autori: Králíček Jaroslav, Kondelíková Jaroslava, Kubánek Vladimír, Karhan František, Gomola Rudolf, Prokopová Irena, Veruovič Budimír

Značky: sorbentu, výroby, způsob, polyamidového, práškového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby práškového polyamidového sorbentu na bazi polymerů a kopolymerů laktamů ? -aminokarboxylových kyselin vyznačující se tím, že polyamidy, resp. kopolyamidy o polymeračním stupni od 10 do 200 obsahující 0,1 až 20 mol % chemicky vázané kyseliny fosforečné a 0,01 až 2 mol/kg koncových bázických skupin, se rozpustí v tavném rozpouštědle v poměru 1:0,25 až 10 dílů hmot. při teplotě 80 až 230 °C a po ztuhnutí roztoku se tavné rozpouštědlo...

Způsob ultrazvukového zkoušení dvojkolí železničních vozů na mechanizovaném stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224118

Dátum: 01.11.1984

Autor: Obraz Jaroslav

Značky: železničních, způsob, mechanizovaném, stavu, ultrazvukového, zkoušení, dvojkolí, vozů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ultrazvukového zkoušení dvojkolí železničních vozů na mechanizovaném stavu, vyznačený tím, že dvojkolí se otočí nejméně třikrát kolem své podélné osy, přičemž během první otočky se vytvoří a překontroluje akustická vazba hlavic s ultrazvukovými sondami a ve zbývajících dvou otočkách se v za sebou následujících taktech, rozdělených do periodicky se opakujících pracovních cyklů, zjišťují vnitřní vady v materiálu dvojkolí při současné...

Interferenční polarizační hranol

Načítavanie...

Číslo patentu: 224117

Dátum: 01.11.1984

Autori: Knittl Zdeněk, Doubek Jan

Značky: hranol, interferenční, polarizační

Zhrnutie / Anotácia:

Interferenční polarizační hranol o bázi obecného čtyřúhelníka, jehož dělicí pracovní úhlopříčka je opatřena polarizujícími interferenčními vrstvami a u kterého je respektován požadavek vzájmené kolmosti svazku dopadajícího a dosaženého světla, vyznačující se tím, že je tvořen dvojicí hranolů (1,2), vyrobených z libovolného, zejména nízkoindexového optického skla, jejichž celkový půdorys má tvar obecného čtyřúhelníka, přičemž úhel dopadu (OG)...

Způsob dezoxidace uhlíkové ocele ve vakuu pro výrobu velkých výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224116

Dátum: 01.11.1984

Autori: Jirsa Jan, Skála Josef, Kepka Miloslav, Korsa Bohuslav, Děd Jiří

Značky: vakuu, ocele, veľkých, výrobu, uhlíkové, způsob, výkovků, dezoxidace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dezoxidace uhlíkové ocele ve vakuu pro výrobu velkých výkovků, zejména zalomených hřídelů, při němž se do pánve přidávají kovy vzácných zemin v množství 1 až 3 kg na tunu uhlíkové ocele za současného probublávání uhlíkové ocele argonem, vyznačený tím, že se jako vyzdívky pánví použijí chromito-magnezitové tvárnice.

Zařízení k hermetickému zaslepení součástí pro zkoušky těsnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 224115

Dátum: 01.11.1984

Autori: Lisec Jindřich, Ungr František

Značky: zaslepení, součástí, zkoušky, zařízení, těsnosti, hermetickému

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k hermetickému zaslepení součástí pro zkoušky těsnosti, sestávající z tělesa opatřeného čelním těsněním a radiální ucpávkou v osazení tělesa do něhož zapadá axiálně posuvná příložka spojená a tělesem silovým prvkem, vyznačené tím, že mezi čelním těsněním (3) a radiální ucpávkou (4) je v tělese (2) vytvořena sběrná dutina (7) opatřená odsávacím hrdlem (8), přičemž je těleso (2) spojeno alespoň s jedním koncem připínacího zařízení (11).

Způsob vyztužování stropu stěnového porubu a jednotka mechanizované výztuže k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224114

Dátum: 01.11.1984

Autori: Špok Vladimír, Dzierža Emil, Matušinský Jiří, Harášek Václav

Značky: způsobu, způsob, vyztužování, stropů, stěnového, výztuže, provádění, jednotka, porubu, tohoto, mechanizované

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vyztužování stropu stěnového porubu, dobývaného technologií se zakládáním vyuhleného prostoru, s mechanizovanou výztuží a individuální výztuží, vyznačený tím, že v pracovním prostoru porubu se strop vyztužuje jednotkami mechanizované výztuže, mezi něž se staví v alespoň jedné řadě individuální výztuž a v základkovém prostoru porubu se strop vyztužuje individuální výztuží, jíž se zajišťuje strop i za jednotkami mechanizované výztuže.

Způsob průběžné úpravy silně kyselých čisticích a mořicích lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 224113

Dátum: 01.11.1984

Autori: Kepl Jan, Holinka Miroslav, Kšír Milan

Značky: způsob, kyselých, mořicích, lázni, úpravy, průběžné, silně, čisticích

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob průběžné úpravy silně kyselých čisticích a mořicích lázní, vyznačující se tím, že se na lázeň v průběhu procesu čistění nebo moření působí redukčním činidlem pro průběžné odstraňování iontu trojmocného železa, například zařazením filtru s náplní železných pilin do okruhu lázně.

Způsob přípravy vzorku pro zkoušku náchylnosti zkušebního materiálu ke vzniku trhlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 224112

Dátum: 01.11.1984

Autori: Pilous Václav Člen Korespondent Čsav, Václav Jan

Značky: trhlin, přípravy, způsob, materiálů, zkoušku, vzniku, zkušebního, vzorků, náchylnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy vzorku pro zkoušku náchylnosti zkušebního materiálu ke vzniku trhlin, sestávajícího z tělíska implant vsunutého do odpovídajícího otvoru ve zkušební desce a k ní přivařeného, vyznačený tím, že zkušební vzorek se před vlastní trhací zkouškou ohřeje na teplotu vyznačení kysličníků danou chemickým složením tělíska implant, která se pohybuje v rozmezí od 250°C do 350°C, načež se nechá vychladnout.

Dělený dutý nástroj k děrování předkovků a odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224111

Dátum: 01.11.1984

Autori: Jelša Július, Indra Jaroslav, Matějovic Karel

Značky: nástroj, odlitků, dutý, předkovků, děrování, delený

Zhrnutie / Anotácia:

Dělený dutý nástroj k děrování předkovků a odlitků určených zejména k výrobě ocelových prstenců pro tlakové nádoby jaderných reaktorů, sestávající z aktivního prstence libovolných rozměrů i tvaru a z jednoho nebo v případě potřeby i z více nástavných prstenců, přičemž aktivní prstenec a nástavný prstenec jsou na vzájemně přiléhajících koncích upraveny pro držení a vedení aktivního prstence, vyznačený tím, že aktivní prstenec (1) je segmentovitě...

Zařízení ke značení součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224110

Dátum: 01.11.1984

Autor: Vlasák František

Značky: značení, součástí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke značení součástí, zejména strojních součástí a polotovarů, zhotovených z pevných materiálů, obsahující lisovník a razníkový systém, vyznačující se tím, že v jeho tělese (11) jsou upraveny lisovníkové vedení (15) pro podélně pohyblivý lisovník (14) a razníkové vedení (22) pro podélně pohyblivé razicí prvky (12) razníkového systému, přičemž mezi lisovníkovým vedením (15) a razníkovým vedením (22) je vytvořeno alespoň jedno příčné...

Spalovací prostor s rovným dnem pístu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224109

Dátum: 01.11.1984

Autori: Ryšan Václav, Ouda Jiří, Miffek Karel

Značky: spalovací, pístů, rovným, prostor

Zhrnutie / Anotácia:

Spalovací prostor s rovným dnem pístu naftového motoru s přímým vstřikem paliva víceotvorovou tryskou, vyznačený tím, že plášť myšleného kužele, tvořeného osami výstřikových otvorů trysky(4), protíná povrch rovného dna(2) pístu, nacházejícího se v horní úvrati, na kružnici v rozmezí 0,3 až 0,6 průměru pístu, přičemž vrchol trysky (4) je z hlavy válce (3) vysunut do spalovacího prostoru (1) ve vzdálenosti v rozmezí 0 až 10% průměru pístu.

Zařízení pro výrobu etylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224108

Dátum: 01.11.1984

Autori: Kopecký Ivan, Černý Jaroslav, Svoboda Karel, Nečesaný František, Sýkora Milan, Huml Miroslav, Maršík Jaroslav, Filip Petr, Kubička Rudolf, Kvapil Zdeněk

Značky: etylbenzenu, zařízení, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na výrobu etylbenzenu alkylací benzenu etylenem za přítomnosti kapalného katalytického komplexu připraveného z chloridu hlinitého, sestávající se z nejméně jednoho samostatně pracujícího alkylačního reaktoru a dále odlučovače katalytického komplexu, kondenzačního systému a návazných aparátů pro zpracování alkylačních produktů, vyznačující se tím, že na vstupu reakčních komponent do alkylačního reaktoru (1a) je zabudováno dispergační...

Zariadenie na meranie miery cez zuby

Načítavanie...

Číslo patentu: 224107

Dátum: 01.11.1984

Autori: Janiga Jaroslav, Vicena Pavol

Značky: meranie, miery, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na meranie miery cez zuby pozostávajúce z telesa, pohyblivej čeluste a meracieho prostriedku vyznačené tým, že na telese /1/ je uložená pohyblivá čelusť /2/ pre upnutie meracieho prostriedku /4/, opatrená zaisťovacou skrutkou /9/, pričom na telese /1/ vytvorené rameno /3/ je opatrené tanierovou polkruhovou koncovkou /6/ a merací prostriedok /4/ je opatrený tanierovou kruhovou koncovkou /5/.

Konstrukční blok napájecí soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224106

Dátum: 01.11.1984

Autori: Paták Zdeněk, Tyburec Milan, Zbořil Vladimír Csc, Novák Lubomír, Lang Václav, Novák Vavřinec, Parkan Petr

Značky: napájecí, konstrukční, soustavy

Zhrnutie / Anotácia:

Konstrukční blok napájecí soustavy vyznačený tím, že tvoří subblok napájecích zdrojů, včetně ventilace a styku umístěný v kostře (1), případně s kapotáží (2), přičemž v této kostře jsou vzájemně mechanicky spojeny jeden nebo více ventilátorů (3) s vyrovnávací tlakovou komorou (4) a zdrojovou částí (15), která zahrnuje sestavu napájecích zdrojů, případně řešených s pomocí síťových a měničových modulů (16/1 - 16/N), zahrnujících funkční obvody...

Stierač s výkyvnými stieracími segmentami pre krátkocestnú odparku a filmový reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 224105

Dátum: 01.11.1984

Autori: Cvengroš Ján, Tkáč Alexander

Značky: krátkocestnú, reaktor, segmentami, filmový, odparku, stieracími, stierač, výkyvnými

Zhrnutie / Anotácia:

Stierač s výkyvnými stieracími segmentami pre krátkocestnú odparku a filmový reaktor, tvorený nosnými tyčami rozloženými po obvode ohrevného valca so sústavou stieracích segmentov a pružných spojok, vyznačujúci sa tým, že jeho každý stierací segment /5/, zasunutý v žľabe /6/, je uchytený cez pružnú spojku /3/ na vodiacej rúrke /4/, ktorá je pohyblivo nasunutá na nosnej tyči /2/.

Zařízení pro regulaci tlaků kapalin nebo plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224104

Dátum: 01.11.1984

Autori: Richterjörk Zbyněk, Šiška Zdeněk

Značky: tlaku, plynů, zařízení, regulaci, kapalin

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro regulaci tlaků kapalin nebo plynů, sestávající z pístového regulačního ventilu, vyznačené tím, že v tělese (16) regulačního ventilu (11) je suvně uložen mezi dorazem (25) a dorazovým výstupkem (27) píst (17) s pružinou (18), který je jednak opřen svým čelem na dorazovém výstupku (27) a jednak je opatřen vybráním (19), do jehož délky zasahuje vstupní vybrání (23) a výstupní vybrání (24), která jsou ještě napojena na vstupní otvor...

Zapojení pro indikaci polohy objektu měřeného pomocí lineárního obrazového snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 224103

Dátum: 01.11.1984

Autor: Bydžovský Jan

Značky: indikaci, obrazového, snímače, měřeného, lineárního, pomocí, polohy, zapojení, objektu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro indikaci polohy objektu, měřeného pomocí lineárního obrazového snímače, opatřeného generátorem lichých a sudých impulsních napětí pro střídavý převod náboje z fotocitlivých prvků na dva posuvné registry snímače, na jejichž výstupy je zapojen výstupní vyhodnocovací obvod, na jehož výstupy je zapojen zesilovač obrazového signálu, k jehož výstupu je připojen přednastavený čítač impulsů s výstupy spojenými se vstupy výstupního...

Zařízení k měření malých průtočných množství kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 224102

Dátum: 01.11.1984

Autori: Sapara Vladimír, Šen Jaroslav

Značky: zařízení, měření, kapalin, průtočných, množství, malých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k měření malých průtočných množství kapalin za pomoci měřicí komůrky s toroidní drážkou a obíhající kuličkou, vstupní tryskou, výstupním kanálkem a optoelektrickou dvojicí ke snímaní oběhu kuličky, vyznačené tím, že výstupní kanálek (5) měřicí komůrky (1) s toroidní drážkou (2) a oběžnou kuličkou (3) je umístěn v ose měřicí komůrky (1) a zaústěn do jejího vnitřního meziprostoru (6).

Způsob výroby předmětů z polykrystalického průsvitného korundu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224101

Dátum: 01.11.1984

Autor: Kotek Vladimír

Značky: polykrystalického, výroby, korundu, předmětů, průsvitného, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby předmětů z polykrystalického průsvitného korundu na bázi modifikace Al2O3 dopované MgO, vypalovaných ve vodíkové atmosféře při teplotách 1600 až 1950°C, zejména trubic pro hořáky vysokotlakých sodíkových výbojek, vyznačený tím, že nekalcinovaná surovina se mele na sucho po dobu 1 až 2 h až do vzniku zpevněných aglomerátů kulovitého tvaru o průměru 20 až 100 um se sypnou hmotností 0,50 až 0,60 g/cm3 a po vytvarování se výlisky...

Zapojení pro vícekanálové přenosové řetězce

Načítavanie...

Číslo patentu: 229650

Dátum: 01.11.1984

Autori: Hiradótechnikai Vállalat, Kiss László, Gölley István, Friedl István, Kálmán József

MPK: H04B 3/04

Značky: řetězce, přenosové, vícekanálové, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Při použití zapojení podle vynálezu může být v libovolném uzlu vícekanálové přenosové soustavy samočinně kontrolován provozní stav a v případě potřeby může být i ovlivňován. Mezi výstupem prvního zdroje signálu (provozní), který je do uzlu alternativně připojován, a druhým zdrojem signálu (horká rezerva) a odpovídajícím uzlem soustavy pro přenos signálu, jsou do série zapojeny první směrový vazební člen, spínač a druhý směrový vazební člen....

Unipólová anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 229649

Dátum: 01.11.1984

Autori: Budapesti Rádiotechnikai Gyár, Németh Mihály

MPK: H01Q 9/18

Značky: anténa, unipólová

Zhrnutie / Anotácia:

Unipólová anténa se čtvrtvlnným rezonančním zářičem, vyrobená z duté trubice, kde centrální zemní tyč je uspořádána tak, aby s vnitřní válcovou stěnou tyče zářiče vytvořila část zkratovaného vedení, které má elektrickou délku v podstatě rovnou čtvrtině vlnové délky, ve které kombinovaná část vedení je připojena s jejími odbočnými body paralelně ke vstupním svorkám antény, čímž susceptance představovaná kombinovanou částí vedení je schopna...

Třecí pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 229648

Dátum: 01.11.1984

Autori: Friedrichs Hans, Ringfeder Gmbh, Rommerskirchen Kurt, Fabel Peter

MPK: F16F 1/34, F16F 7/08

Značky: pružina, třecí

Zhrnutie / Anotácia:

Třecí pružina má spolupracující vnější a vnitřní kroužky (3, případně 4, 1), které spolupracují prostřednictvím kuželových styčných ploch (3a, 4a, le), přičemž alespoň jeden vnitřní kroužek (l) je rozříznut a tak je opatřen axiální štěrbinou (lb). Pro zvýšení závěrné síly rozříznutého vnitřního kroužku (l) se zřetelem na ještě lepší provozní vlastnosti třecí pružiny je uspořádán uvnitř tohoto rozříznutého vnitřního kroužku (l) prstencový,...

Vysokonapěťová průchodka k zavádění vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229647

Dátum: 01.11.1984

Autori: Villamos Berendezés És Elektronikal Vállalat, Feuertag Otto, Pankasz László, Grosz László

MPK: H01B 17/26

Značky: vysokonapěťová, vodičů, zavádění, průchodka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysokonapěťové průchodky k zavádění vodičů, která ve srovnání se známým provedením vykazuje mnohem příznivější podmínky pro výrobu a zvláště příznivé podmínky pro montáž a přitom splňuje beze zbytku požadavky kladené na elektrickou pevnost a bezpečnost. Izolační těleso obklopuje dutinu, jejíž podélná osa probíhá rovnoběžně s podélnou osou vodiče (vodičů) a vzduchový prostor dutiny je rozdělen podél roviny kolmé na podélnou osu...

Pístové čerpadlo na zvyšování tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229646

Dátum: 01.11.1984

Autori: Bakonti Bauxitbánya Vállalat, Balassagyarmati Fémipari Vállalat, Központi Bányaszati Fejlesztési Intézet, Korbuly József, Balassagyarmat (mlr), Szilvássy Zsolt, Simon Ferenc, Gál László

MPK: F04B 3/00

Značky: čerpadlo, pístové, tlaku, zvyšování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká takového pístového čerpadla na zvyšování tlaku, zejména k plnění a předepínání hydraulických vysokotlakých jednotek, které má válec a v něm se těsně sem a tam pohybující první píst, který od sebe odděluje nízkotlakou a vysokotlakou komoru a na jehož straně přivrácené nízkotlakému válcovému prostoru je usazen první zpětný ventil, přičemž první píst je ve vnitřním prostoru opatřen axiálním odtokovým kanálem, jehož jeden konec je...

Způsob výroby krabičky s odklopným víkem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229645

Dátum: 01.11.1984

Autori: Wilkinson Sword Limited, Livens Michael George, Adams James Edward

MPK: B65D 85/10

Značky: tohoto, zařízení, víkem, krabičky, provádění, výroby, způsobu, způsob, odklopným

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby se týká krabičky s odklopným víkem, jejíž předrobek je z jednoho kusu a je opatřen čarami, vymezujícími jednotlivé stěny krabičky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se jednotlivé stěny předrobku překládají v několika stádiích, po jejichž absolvování se z p1ochého předrobku, protlačováním skrze dva přibližně stejné, nad sebou ležící otvory, vytváří asi 400 pevných, opětovně použitelných krabiček za minutu. Zařízení k provedení...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229644

Dátum: 01.11.1984

Autori: Wuerzer Bruno, Plath Peter, Basf Aktiengesellschaft, Eicken Karl

MPK: A01N 47/40

Značky: prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden ester 2 -fenylhydrazino-2-kyanakrylové kyseliny obecného vzorce I, v němž R1 znamená chlor nebo brom, R2 znamená chlor, chrom nebo jod, R3 znamená vodík, chlor nebo brom, R4 znamená alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, společně s pevnou nebo kapalnou nosnou látkou.

Zařízení k měření a řízení počtu rázů válců poutnické stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 229643

Dátum: 01.11.1984

Autori: Mannesmann Aktiengesellschaft, Von Borcke Wulf-eckhard

MPK: B21B 21/00

Značky: poutnické, válců, zařízení, počtu, stolice, měření, rázů, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru hutnictví, hutního strojírenství a měřicí techniky. Vynález řeší problém rychlého a přesného nastavení otáček válců poutnické stolice tak, aby počet rázů poutnických válců byl optimální. Problém je řešen tím, že v pevné vzdálenosti (y) od os poutnických válců (4), ve směru válcovací dráhy je uspořádána měřicí dráha (x1), vymezená předním měřicím článkem (l) a zadním měřicím článkem (2), jež jsou napojeny na počítač (5)...

Přimazávací kluzné ložisko pro mosty nebo podobné těžké stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229642

Dátum: 01.11.1984

Autori: Maschinenfabrik Augsburg-nürnberg Aktiengesellschaft, Wössner Kurt

MPK: E01D 19/04

Značky: přimazávací, těžké, podobně, mosty, kluzné, stavby, ložisko

Zhrnutie / Anotácia:

Ložisko je tvořeno dvěma úložnými deskami pro zachycování břemene. Jedna z nich má uzavřenou kluznou plochu z plastické hmoty nebo z kovu o malé drsnosti a vysoké kluznosti, zatímco druhá úložná deska je opatřena vrstvou plastické hmoty o nízkém koeficientu tření. Ta má ve směru ke kluzné ploše otevřená zahloubení a kanály, které je spojují, jsou spojeny s alespoň jedním přívodním kanálem maziva, přístupným zvnějšku a uspořádaným v úložné...

Dvouválcové čerpadlo pro husté látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 229641

Dátum: 01.11.1984

Autori: Friedrich Wilh, Metzelder Wolfgang

MPK: F04B 15/02

Značky: dvouválcové, látky, čerpadlo, husté

Zhrnutie / Anotácia:

Dvouválcové čerpadlo pro husté látky má osově rovnoběžné a s výhodou v rámu uspořádané dopravní válce, které střídavě nasávají hustou látku skrz společné těleso vstupního ventilu, jímž jsou spojeny s plnicí nádržkou nebo přívodním potrubím, a vytlačují ji vždy v následujícím taktu do tlakového vedení skrz připojené těleso výstupního ventilu. V každém tělese ventilu je každému dopravnímu válci přiřazen ventil s nuceným ovládáním a pohonné válce...