Archív za 1984 rok

Strana 18

Zařízení ke generování a měření autooscilací v systémech se zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 224820

Dátum: 01.11.1984

Autori: Maršík Jaroslav, Hercik Petr

Značky: generování, autooscilací, zpětnou, měření, vazbou, systémech, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke generování a měření autooscilací v systémech se zpětnou vazbou, sestávající z diferenčního bloku, integračního bloku, řídícího bloku, upravovacího bloku, měřicího bloku, bloku nelinearity, nastavovacího bloku, součtového bloku a vstupní a výstupní projovací svorky vyznačující se tím, že výstup řídícího bloku (3) je spojen s parametrickým vstupem (d) integračního bloku (2), jehož výstup je zapojen na zpětnovazební vstup (b)...

Integrální polyuretanová pěna, vytvarovaná do obuvnických výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224819

Dátum: 01.11.1984

Autori: Roubal Vladimír, Kuběna Jiří

Značky: pěna, obuvníckych, integrální, polyuretanová, výrobků, vytvarovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Integrální polyuretanová pěna, vytvarovaná do obuvnických výrobků, jako jsou například plastické stélky, ortopedické vložky, vnitřní boty do těžké sportovní obuvi, jazyky a podobně, vyznačená tím, že v přepočtu na celkovou hmotnost výrobku obsahuje 1 až 50 hmotnostních procent hydrofilního polymerního, původně práškovitého plniva o velikosti částic od 0,01 do 50 um, schopného vratně sorbovat v jednom gramu 400 až 2500 mg vodní páry, tvořeného...

Způsob přípravy hexaisoindolinového komplexu železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 224818

Dátum: 01.11.1984

Autori: Rejlek Antonín, Šlosar Petr, Nečas Miroslav

Značky: komplexu, přípravy, hexaisoindolinového, způsob, železa

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy hexaisoindolinového komplexu železa sumárního vzorce C48H39N1406Fe reakcí příslušných složek v organickém rozpouštědle, vyznačený tím, že se provede reakce 2,6 až 3,2 dílu hmot. bezvodého síranu železitoamonného, 8,7 až 18 dílů hmot.diiminoftalimidu, 0,5 až 1,5 dílu hmot.dusičnanu amonného, 2 až 7 dílů hm. močoviny a 0,05 až, 0,3 dílu hmot. oxidu molybdenového nebo molybdenanu amonného, při teplotě 100 až 180 °C.

Ferohydrodynamická ucpávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 224817

Dátum: 01.11.1984

Autori: Schustr Pavel, Galaš Jiří

Značky: ucpávka, ferohydrodynamická

Zhrnutie / Anotácia:

Ferohydrodynamická ucpávka tvořená kotvou s nemagnetickou přírubou, jejíž válcová část je opatřena radiálními otvory a magnetickým obvodem, upevněným na těsněné nádobě, tvořeným vnějším pólem s vnějšími břity, vnitřním pólem s vnitřními břity a permanentním magnetem, přičemž v prostoru mezi vnějším pólem, permanentním magnetem a vnitřním pólem je uložena magnetická válcová část s radiálními otvory a na vnějších a vnitřních břitech je vpravena...

Prostředek pro ředění nevytvrzených směsí epoxidů s dehty nebo asfalty

Načítavanie...

Číslo patentu: 224816

Dátum: 01.11.1984

Autori: Novotný Jaroslav, Kroupa Jiří

Značky: epoxidů, směsi, nevytvrzených, prostředek, dehty, ředění, asfalty

Zhrnutie / Anotácia:

Použití desorbátu z ovzduší a aparaturních odplynů výroben syntetických pryskyřic o složení 50 až 80 % hm. toluenu, 15 až 35 % hm. xylenu, 0,1 až 3 % hm. styrenu, 1 až 10 % hm. izobutanolu, 0,1 až 3 % hm. izopropanolu, 1 až 5 % hm. epiohlorhydŕinu a 0,01 až 0,25 % hm. vody, jako prostředku pro ředění nevytvrzených směsí epoxidů s dehty nebo asfalty.

Zařízení na posypávání, zejména solení sýrů okrouhlého tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224815

Dátum: 01.11.1984

Autori: Ovesný Josef, Podaný Jiří

Značky: okrouhlého, zejména, zařízení, posypávání, tvaru, solení, sýrů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na posypávání, zejména solení sýrů okrouhlého tvaru, vyznačující se tím, že sestává nejméně ze dvou otočně vedle sebe uložených nosičů (1) z nichž alespoň jeden je napojen na hnací zařízení a nad těmito nosiči je umístěna násypka (2) s dávkovačem (3).

Zapojení časového zdroje zobrazovací jednotky s obrazovkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 224814

Dátum: 01.11.1984

Autor: Hrdlička Drahomír

Značky: obrazovkou, zapojení, časového, zdroje, jednotky, zobrazovací

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení časovacího zdroje sestává z oscilátoru (31), výstup kterého je připojen na čítač (32) bodů, dekodér (33), hradovací obvod (42), sekvenční obvod (48), (49). Čítač (32) je přes čítač (34) znaků, čítač (36) řádků rastra, čítač (37) textových řádků, monostabilní klopný obvod (39) připojen na součtové hradlo (41). Výstup čítače (34) znaků je připojen na paměť (35) adresy, výstup které tvoří první skupinu výstupů (145). Výstup čítače (34)...

Způsob výroby dinitrobromanilinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224813

Dátum: 01.11.1984

Autori: Svoboda Zdeněk, Bebjaková Hana

Značky: výroby, způsob, dinitrobromanilinů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby dinitrobromanilinů substituční bromací příslušných dinitroanilinsulfokyselin nebo jejich solí, přičemž bromem substituovaná sulfokyselina, respektive její aniont je v poloze orto nebo para k amino skupině a v poloze meta k oběma nitroskupinám, podle čs. patentu č. 119 362, vyznačený tím, že se do reakční směsi uvádí brom v množství 50 až 90 %, s výhodou 50 až 55 %, stechiometrického množství bromu vztaženo na...

1-Ethyl-9-(3-dimethylaminopropyliden)-thioxanthen a jeho hydrogenfumarát

Načítavanie...

Číslo patentu: 224812

Dátum: 01.11.1984

Autori: Protiva Miroslav, Šedivý Zdeněk

Značky: hydrogenfumarát, 1-ethyl-9-(3-dimethylaminopropyliden)-thioxanthen

Zhrnutie / Anotácia:

1-Ethyl-9-(3-dimethylaminopropyliden)thioxanthen vzorce I a jeho hydrogenfumarát.

Způsob výroby derivátů 2,3-epoxypropanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224811

Dátum: 01.11.1984

Autori: Vlčková Drahuše, Křepelka Jiří

Značky: derivátů, 2,3-epoxypropanu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 2,3-epoxypropanu obecného vzorce I ve kterém Rl značí atom vodíku, methylovou nebo ethylovou skupinu a R2 značí atom chloru, bromu nebo nitrilovou skupinu, vyznačující se tím, že se alkylují látky obecného vzorce II ve kterém Rl a R2 mají výše uvedený význam, působením 1 až 10 molekvivalentů 1-chlor-2,3-epoxypropanu, výhodně 5 molekvivalentů, v prostředí nižšího alkoholu s 1 až 2 atomy uhlíku v řetězci v přítomnosti...

3-Alkyl-9-(3-dimethylaminopropyliden)-thioxanthony a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 224810

Dátum: 01.11.1984

Autori: Metyšová Jiřina, Protiva Miroslav

Značky: jejich, 3-alkyl-9-(3-dimethylaminopropyliden)-thioxanthony

Zhrnutie / Anotácia:

3-Alkyl-9-(3-dimethylaminopropyliden)thioxantheny obecného vzorce I, ve kterém R značí methyl nebo ethyl, a jejich soli s farmaceuticky nezávadnými anorganickými nebo organickými kyselinami.

Spôsob výroby 5-norbornén-2,3-dikarboxylovej kyseliny a/alebo jej anhydridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224809

Dátum: 01.11.1984

Autori: Kavala Miroslav, Suran Pavol, Komora Ladislav, Polievka Milan, Matušková Mária, Repášová Irena, Macho Vendelín

Značky: anhydridu, kyseliny, výroby, 5-norbornén-2,3-dikarboxylovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 5-norbornén-2,3-dikarboxylovej kyseliny a/alebo jej anhydridu, vyznačujúci sa tým, že sa na dicyklopentadién pôsobí maleínanhydridom a/alebo kyselinou maleínovou pri teplote 130 až 340 °C a celkovom tlaku 0,05 až 10 MPa, pripadne za prítomnosti pomocných látok.

Trvalý pružný úchyt k zakotvení a rozmístění chmelovodičů v půdě

Načítavanie...

Číslo patentu: 224808

Dátum: 01.11.1984

Autori: Štranc Jaroslav, Ciniburk Václav

Značky: rozmístění, pružný, zakotvení, chmelovodičů, úchyt, půdě, trvalý

Zhrnutie / Anotácia:

Trvalý pružný úchyt pro kotvení a rozmístění chmelovodičů v půdě, vyznačující se tím, že sestává z pružného dříku /1/, na jehož horním konci je vytvořeno oko/2/ s naváděcí částí /3/ oka /2/, přičemž spodní konec pružného dříku /1/ je opatřen zvlněnou kotvou /4/.

Způsob výroby titanové běloby rutilového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224807

Dátum: 01.11.1984

Autori: Černý Jiří, Svoboda Jiří, Pálffy Alexander

Značky: způsob, titanové, rutilového, běloby, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby titanové běloby rutilového typu hydrolýzou titanového louhu získaného rozkladem titanové suroviny kyselinou sírovou vyznačený tím, že hydrolýza se provádí při teplotě 80 °C až varu reakční směsi v přítomnosti 101 až 10-5 % hmot. chloridových iontů, vztaženo na obsah kysličníku titaničitého.

Spôsob výroby vrstvenej dosky so zníženou horĺavosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 224806

Dátum: 01.11.1984

Autori: Vargová Marta, Šteller Štefan, Repka Peter

Značky: zníženou, spôsob, dosky, horľavosťou, vrstvenej, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vrstvenej dosky so zníženou horľavosťou na báze dreva, vyznačujúci sa tým, že lúpané alebo krájané dyhy o hrúbke 1 až 3 mm počiatočnej vlhkosti 30 až 80 % sa máčajú v 25 až 30 % vodnom roztoku fosforečnanu amonného a síranu amonneho v pomere 2:1 s prídavkom 1,5 až 2,5 hmotn. dielov chloridu zinočnatého po dobu 20 až 90 minút, potom sa vysušia na vlhkosť 6 až 12 % následne sa nanesú vodovzdorným lepidlom, zložia do dýhových súborov...

Spôsob úpravy difúznych alebo surovárenských štiav

Načítavanie...

Číslo patentu: 224805

Dátum: 01.11.1984

Autori: Kováč František, Smelík Andrej

Značky: úpravy, surovárenských, štiav, spôsob, difúznych

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy difúznych alebo surovárenských štiav vyznačený tým, že na 1000 objemových dielov difúznej alebo surovárenskej šťavy sa pridá 2 až 8 objemových dielov, s výhodou 5 objemových dielov koncentrovaného vodného roztoku amoniaku.

Zariadenie na odpich kovovej taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 224804

Dátum: 01.11.1984

Autor: Žitňanský Marcel

Značky: taveniny, odpich, kovovej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na odpich kovovej taveniny s požiadavou na jej zvýšenú čistotu, a hmotnosťou vsádzky do 50 kg s téglika, alebo lejacej panvy s otvorom v dne, ktorý je uzavretý kameňom so žiaruvzdornej kameniny, vloženým do držiaka posuvne uloženého vo vodiacich lištách, ktoré sú upevnené na nosič a držiak je pevne spojený s ovládacou tyčou, vyznačené tým, že kameň (2) s držiakom (5) je zospodu pritlačený excentrom (9) na odpichový otvor v dne a...

Zalévací a impregnační kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 224803

Dátum: 01.11.1984

Autori: Matějíček Zdeněk, Richter Petr, Kitzler Jaroslav, Vacek Rudolf, Hájek Karel, Pavlíček Vladimír

Značky: kompozice, zalévací, impregnační

Zhrnutie / Anotácia:

Zalévací a impregnační kompozice na bázi tvrditelných syntetických pryskyřic, iniciátorů, urychlovačů, rozpouštědel a dalších aditiv, vhodné zejména pro úpravu vinutí elektrických motorů, vyznačující se tím, že sestávají ze 100 hmot. dílů epoxakrylátové pryskyřice získané reakcí epoxidových pryskyřic dianového nebo novolakového typu s ?,?-nenasycenými mono- a dikarboxylovými kyselinami či jejich funkčními deriváty v molárních poměrech 1 : 0,1...

Kontrolér pro jednotku styku s prostředím

Načítavanie...

Číslo patentu: 224802

Dátum: 01.11.1984

Autor: Kudrnovský Miroslav

Značky: styku, jednotku, kontrolér, prostředím

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kontroléru pro jednotku styku s prostředím, který jest připojen na přístrojový interface IMS-2 a pracuje v binárním kódu.

Uchycení tažného řemene k dolnímu úchytu kladiva pěchovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 224801

Dátum: 01.11.1984

Autor: Kosek Jiří

Značky: řemene, dolnímu, tažného, uchycení, stroje, pěchovacího, kladiva, úchytu

Zhrnutie / Anotácia:

Uchycení tažného řemene k dolnímu úchytu kladiva pěchovacího stroje, sestávající z pevné a volné čelisti, které jsou připevněny k tyči kladiva pěchovacího stroje a jejichž vnitřní plochy jsou opracovány do shodných vlnovců, mezi něž je upínán pomocí šroubu tažný řemen, vyznačené tím, že mezi tažný řemen (3) a volnou čelist (4) je vložena podložka (5) z elastické látky, například z kůže, textilní tkaniny a podobně, která je ve své horní části...

Univerzální rybářský splávek

Načítavanie...

Číslo patentu: 224150

Dátum: 01.11.1984

Autor: Bešťák Karel

Značky: rybářský, univerzální, splávek

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzální rybářský splávek, jenž je složen z dříku a těla splávku, vyznačující se tím, že tělo splávku (8) je opatřeno svislou drážkou (1) a fixační pružinou (3), přičemž tělo splávku (8) je spojené s dříkem (7) splávku, který je v dolní části obepnut elastickou objímkou (4) a má v této části upevněno otevřené očko (5).

Zapojení vyhodnocovací elektroniky pro laserový interferenční odměřovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 224149

Dátum: 01.11.1984

Autori: Stejskal Alois, Popela Bohumír

Značky: interferenční, zapojení, vyhodnocovací, systém, elektroniky, odměřovací, laserový

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vyhodnocovací elektroniky pro laserový interferenční odměřovací systém, vyznačené tím, že vstupy (21 a 22) interferenčních signálů A a B jsou paralelně spojeny s indikátorem (1) signálů a se vstupní jednotkou (2) obsahující výstupy (31 a 32) o údaji znaménka a přírůstku signálu, jejíž třetí výstup je propojen jednou větví přes obvod (3) průkladů a druhou větví přes spínač (4) průkladů do uzlu spojeného se společným vstupem (25)...

Zapojení pro ochranu stroje při výpadku elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224148

Dátum: 01.11.1984

Autori: Mirsch Miroslav, Růžička Miroslav, Krejsa Milan

Značky: stroje, elektrického, zapojení, proudu, ochranu, výpadku

Zhrnutie / Anotácia:

Broušený obrobek 1 je pomocí unašeče, který jím otáčí, umístěn na příčném stole 2, který je spojen s pístem válce 7 příčného stolu 2, který vymezuje polohu příčného stolu 2 ve vztahu k rámu brusky. Příčný stůl 2 je s rámem stolu spojen rovněž pružinou 3, která přitahuje příčný stůl 2 do zadní úvrati. Podélný stůl 6 je upraven tak, že jeho pohyb je umožněn kolmo k pohybu příčného stolu 2, přičemž je na tomto podélném stole 6 upevněn brousicí...

Strunový dynamometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 224147

Dátum: 01.11.1984

Autori: Gažár Luboš, Záruba Jan, Kačerovský Jaromír

Značky: dynamometr, strunový

Zhrnutie / Anotácia:

Strunový dynamometr, sestávající z dynamometrického tělesa s příčnými otvory, ve kterém je uložena měrná jednotka opatřená koncovými hlavami a elektromechanickým měničem, vyznačující se tím, že dynamometrické těleso /1/ je opatřeno podélnou drážkou /12/, ve které je uložena měrná jednotka /2/, jejíž koncové hlavy /3/ jsou připevněny k dynamometrickému tělesu /1/.

Rotor rychloběžných synchronních motorů s plnými vyniklými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 224146

Dátum: 01.11.1984

Autori: Maloušek Antonín, Benda Břetislav, Süss Jaroslav, Argay Vladimír, Zdeněk Dalibor

Značky: póly, synchronních, rotor, plnými, rychloběžných, vyniklými, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Rotor rychloběžných synchronních motorů s plnými vyniklými póly, určený pro motory velkých a mezních výkonů, vyznačený tím, že alespoň polovina stykové plochy (3) každého pólu (2) s tělesem hřídele (1) je opatřena vrstvou (4) nemagnetického elektricky vodivého kovového materiálu.

Zapojení pro obnovování informace v dynamické polovodičové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 224145

Dátum: 01.11.1984

Autor: Šmíd Zbyněk

Značky: zapojení, dynamické, informace, polovodičové, obnovování, pamětí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro obnovování informace v dynamické polovodičové paměti, s časovacími obvody obnovení informace, vyznačené tím, že první vstup (51) druhého dvouvstupového součinového hradla (5) tvoří současně první vstup (71) zapojení pro hradlovací signál, první vstup (41) prvního dvouvstupového součinového hradla (4) tvoří současně druhý vstup (72) zapojení pro signál čtení nebo zápisu do paměti, nastavovací vstup (21) n-bitového posuvného registru...

Zariadenie pre odĺahčenie výkyvnej dosky od pracovného tlaku prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 224144

Dátum: 01.11.1984

Autori: Barančok Jozef, Straka Ľuboš, Dúcky Jozef

Značky: odĺahčenie, prevodníka, pracovného, tlaku, výkyvnej, dosky, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre odľahčenie výkyvnej dosky od pracovného tlaku prevodníka, vytvorené z prvého servovalca, ktorého prvý servopiest je mechanicky spojený s výkyvnou doskou a z druhého servovalca, ktorého druhý servopiest je mechanicky spojený s výkyvnou doskou, vyznačujúce sa tým, že k prvému servovalcu /3/ je pripojený prvý kompenzačný valček /1/, ktorého prvý piestik /11/ je zviazaný s prvým servopiestom /31/ a ktorý je cez prvú clonku /7/...

Nástroj pro strojní lapování a honování vnitřních válcových ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 224143

Dátum: 01.11.1984

Autor: Dörfl Miroslav

Značky: lapování, vnitřních, ploch, honování, strojní, nástroj, válcových

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj pro lapování na honování vnitřních ploch válcových o vysokém štíhlostním poměru skládající se s rozpínacího pouzdra, do kterého je zasunut rozpínací trn, vyznačený tím, že na rozpínací pouzdro (2) je nasunuto pracovní pouzdro (3), na kterém je naneseno abrasivo.

Prídavné zariadenie na vyvodenie úderov

Načítavanie...

Číslo patentu: 224142

Dátum: 01.11.1984

Autori: Hudák Vladimír, Jakúbek Ernest, Bacmaňák Milan, Bagin Adolf

Značky: úderov, přídavné, vyvodenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Prídavné zariadenie na vyvodenie úderov vyznačené tým, že pozostáva z úderníka (1) pevne spojeného s doskou (2), na ktorej je voľne uložené závažie (4) vedené vo vodítku (5), oproti ktorému je závažie (4) opatrené vodiacimi krúžkami (6) alebo púzdrom (7), pričom na hornom konci je úderník (1) pripevňovaný k vibrátoru (8).

Penetrační kaučukový roztok

Načítavanie...

Číslo patentu: 224141

Dátum: 01.11.1984

Autori: Birklen Radoslav, Vícha Bronislav, Podešva Milan

Značky: roztok, penetrační, kaučukový

Zhrnutie / Anotácia:

Penetrační kaučukový roztok na bázi derivátů kaučuku a organického rozpouštědla pro vytváření základních nátěrů při tmelení silikátových spár obvodových panelů a jiných podkladů samovulkanizujícími tmely na bázi etylen-propylenového terpolymeru, vyznačený tím, že sestává z 1,5 až 15 % hmotnostních butadienstyrenového kaučuku, 0,1 až 5 % hmotnostních minerálního oleje charakterizovaného hodnotou viskozitně-hustotní konstanty od 0,75 do 1,0 a 80...

Kapalinový vypínač zátěže

Načítavanie...

Číslo patentu: 224140

Dátum: 01.11.1984

Autori: Ježek Petr, Kratochvíl Jan, Rovenský Jan, Walsberger Jan, Král Josef

Značky: vypinač, zátěže, kapalinový

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalinový vypínač zátěže, zejména pro vypínání střídavých proudů řádově desítek ampérů o vysokém napětí, tvořený nádobou, v jejíž spodní zhášecí části naplněné kapalinou je umístěn pevný kontakt, přičemž pohyblivý kontakt je umístěn na spodním konci vypínacího roubíku, vyznačující se tím, že vypínací roubík (7) je opatřen vybráním (9) a je suvně uložen jednak ve vodicí vložce (2), oddělující zhášecí část (3) od expanzní části (4) nádoby (1), a...

Elektrovodivé složky pro využití v reprografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 224139

Dátum: 01.11.1984

Autori: Brokeš Josef, Obereigner Blahoslav, Strohalm Jiří, Živanský Josef, Kopeček Jindřich, Gorgoň Oldřich, Ulbrich Karel, Formánek Jan

Značky: využití, elektrovodivé, reprografii, složky

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrovodivé složky pro využití v reprografii vyznačené tím, že jsou tvořeny polymery od monomerů obecných vzorců nebo ve kterých R1 znamená - H nebo CH3, R2 znamená - CH2 -, - (CH2)2 - nebo -(CH2)3 -, R3 znamená - CH3,- C2H5, C3H7 nebo - C4H9, R4 znamená - CH3,- C2H5, -C6H5,-C3H7 - C4H9 nebo -CH2 C6 H5 a X- znamená - Cl-,I- nebo Br-, nebo kopolymery obecných vzorců I, II a III s kopolymerními složkami, tvořenými 2-hydroxyetylmethakrylátem,...

Zařízení pro kontrolu vlhkosti vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224138

Dátum: 01.11.1984

Autori: Šeda Václav, Bielik Vladimír

Značky: zařízení, kontrolu, vzduchu, vlhkosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontrolu vlhkosti vzduchu, zejména pro kontrolu maximální přípustné vlhkosti vzduchu u zdrojů tlakového vzduchu, které má hermetické pouzdro, opatřené na jedné straně vstupem a na druhé straně výstupem, vyznačené tím, že ve světelně zastíněné části hermetického pouzdra (1) je uloženo těleso (8) fotoelektrického snímače, opatřené ve směru proudění vzduchu průtokovými kanálky (9), procházejícími prostorem, v němž je uložena jediná...

Termoreaktivní práškové epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 224137

Dátum: 01.11.1984

Autori: Drábek Jan, Pospíšil Jan, Starý Stanislav, Jelínek Karel, Hájková Bohuslava

Značky: kompozice, epoxidové, termoreaktivní, práškové

Zhrnutie / Anotácia:

Termoreaktivní práškové epoxidové kompozice sestávající z epoxidových pryskyřic a/nebo sloučenin, tvrdidel, aditiv a případně pigmentů a/nebo plniv, vyznačující se tím, že jako tvrdidlo obsahují kyselé polyestery obecného vzorce kde A je zbytek jedno- až trojmocného fenolu, bisfenolu nebo novolaku s počtem fenolických jader 2 až 10, R1 je vodík nebo alkyl a počtem uhlíkových atomů 1 až 6, R2 je alkylen s počtem uhlíkových atomů 2 až 18, R3 je...

Nádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: 224136

Dátum: 01.11.1984

Autor: Lugoš Bartolomej

Značky: nádrž

Zhrnutie / Anotácia:

Nádrž na uskladňování, zejména hořlavých a agresivních kapalin, která je tvořena svařovaným hlavním pláštěm, jehož svary jsou překryty místními plášti, přičemž mezi hlavním pláštěm a místními plášti je upraven meziplášťový prostor, vyznačená tím, že meziplášťové prostory /5/ jsou navzájem spojeny a jsou neprodyšně odděleny jak od vnitřku nádrže /11/, tak od vnějšího prostředí.

Pneumatické pohonné ústrojí sběrače proudu pro elektrická vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 224135

Dátum: 01.11.1984

Autori: Novotný Bohumil, Palík František

Značky: elektrická, ústrojí, proudu, pneumatické, pohonné, sběrače, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatické pohonné ústrojí sběrače proudu pro elektrická vozidla, vyznačené tím, že válec (1) obsahuje tlačný prostor (5), vyrovnávací prostor (6) a vodicí prostor (7), přičemž v tlačném prostoru (5) je umístěn píst (3), pevně uložený na pístnici (4), jejíž vnější konec (10) prochází víkem (2), střední část pístnice (4) je vedena ve vyrovnávacím prostoru (6) a je osazena na menší průměr, který tvoří vnitřní konec (11) pístnice (4), vedený ve...

Mono(alkylendifosfin) (1,5-cyklooktadien) (toluensulfonáto)rhodné komplexy a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 224134

Dátum: 01.11.1984

Autori: Hetflejš Jiří, Reiss Jiří

Značky: toluensulfonáto)rhodné, komplexy, 1,5-cyklooktadien, způsob, výroby, jejich, mono(alkylendifosfin

Zhrnutie / Anotácia:

Mono(alkylendifosfin) (1,5-cyklooktadien)(toluenesulfonáto) rhodné komplexy obecného vzorce Rh(1,5-cyklooktadien)L2(O3SC6H4CH3) ve kterém L2 představuje bidentátní alkylendifosfiny vzorce (C6H5)2P(CH2)nP(C6H5)2, kde n znamená 2 až 4 a jejich deriváty (C6H5)2PCH(CH3)CH2P(C6H5)2, (C6H5) 2PCH(CH3) CH(CH3) P(C6H5) 2., (CH30C6H4) C6H5PCH2CH2P 0CH_CH2P(C6H5)2 C6H5(C6H40CH3) a (CH3)2C. I . 0CHCH2P(C6H5)2

Zapojení regulačního obvodu frekvenčně řízeného pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 224133

Dátum: 01.11.1984

Autori: Kuchta Karel, Fridrich Miloš

Značky: regulačního, pulsního, řízeného, frekvenčne, obvodů, zapojení, měniče

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení regulačního obvodu frekvenčně řízeného pulsního měniče, zejména pro stejnosměrné pohony trakčních vozidel, které tvoří odporově-induktivní zátěž stejnosměrného napájecího zdroje, připojenou spolu s nulovou diodou k tomuto zdroji přes pulsní měnič tvořený tyristorem s předřazenou indukčností a k nim paralelně připojeným komutačním kondenzátorem a sestávající z proudového čidla, modulátoru, regulátoru se čtyřmi vstupy a z čidla vstupního...

Zařízení k vyrovnávání tlaku vzduchu v chladicím systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 224132

Dátum: 01.11.1984

Autori: Valenta František, Diblík Josef

Značky: tlaku, vyrovnávání, systému, zařízení, chladicím, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vyrovnávání tlaku vzduchu v chladícím systému, zejména výkonových transformátorů s kapalinovým chladivem, sestávající z vysoušeče vzduchu, spojeného s dilatační nádobou potrubím, jehož konec je v ní vyústěn nad hladinou chladiva, z prvního a druhého jednocestného vzduchového ventilu, vyznačené tím, že první jednocestný vzduchový ventil (7) je umístěn v nasávacím otvoru u dna vysoušeče (3) vzduchu a druhý jednocestný vzduchový ventil...

Zařízení pro odvíjení kabelů z kabelových bubnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224131

Dátum: 01.11.1984

Autor: Zbranková Irena

Značky: kabelů, bubnu, odvíjení, zařízení, kabelových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odvíjení kabelů kabelových bubnů na principu odvalování bubnů po obvodu jejich čel pomocí dvou válců, vyznačené tím, že je tvořeno bočnicemi (1), spojenými jednak nosníkem (2), jednak přední nosnou tyčí (3) a vnitřní nosnou tyčí (4), na nichž je uchycena nájezdová plošina (5), předním válcem (6) s brzdicí západkou (7), upevněnou na vnitřní nosné tyči (4), a zadním válcem (8), přičemž oba válce (6, 8) jsou uchyceny na ložiscích v...