Archív za 1984 rok

Strana 17

Zapojenie káblových žíl pri elektrickom prepaĺovaní porúch na kábloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 224910

Dátum: 01.11.1984

Autor: Magdolen Jozef

Značky: kábloch, elektrickom, poruch, žíl, prepaĺovaní, zapojenie, káblových

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie káblových žíl pri elektrickom prepaľovaní porúch na kábloch, zvlášť na súmerných oznamovacích kábloch vyznačené tým, že ku prvej vadnej žile kábla /1/ je na začiatku kábla /5/ a na konci kábla /6/ pripojená najmenej jedna pomocná žila kábla /3/ a ku druhej vadnej žile kábla /2/ je na začiatku kábla /5/ a na konci kábla /6/ pripojená najmenej jedna ďalšia pomocná žila kábla /4/ a súčasne na prvú vadnú žilu kábla /1/ je na začiatku...

Spôsob prípravy 0-(3-chlór-2-hydroxypropyl)-celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224909

Dátum: 01.11.1984

Autori: Petruš Ladislav, Gemeiner Peter

Značky: 0-(3-chlór-2-hydroxypropyl)-celulózy, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 0-(3-chlór-2-hydroxypropyl)celulózy pôsobením chlórmetyloxiránu za katalytického účinku kyseliny chloristej v prítomnosti vody pri zvýšenej teplote vyznačený tým, že mokrá aktivovaná celulóza vysušená výmenou kvapalín za 1,4-dioxán alebo suchá celulóza sa nechá reagovať v 1,4-dioxánovej suspenzii pri teplote 90 až 100°C po dobu 2 až 4 hodiny pri mólovych pomeroch reagujúcich látok celulóza (: chlórmetyloxirán : kyselina...

0-(2-0xoetyl) celulóza a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224908

Dátum: 01.11.1984

Autor: Petruš Ladislav

Značky: spôsob, přípravy, 0-(2-0xoetyl, celulóza

Zhrnutie / Anotácia:

0-(2-Oxetyl)celulóza vzorca. R-O-CH2-CH=0, kde R predstavuje celulózu.

Mechanický pohon hadicového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 224907

Dátum: 01.11.1984

Autor: Elek Alexander

Značky: čerpadla, hadicového, mechanicky, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanický pohon hadicového čerpadla, s tanierovým systémom dopravy čerpaného média vyznačený tým, že pozostáva z taniera/l/ zaveseného na teleso /3/ pomocou kardanového kĺbu /2/, pričom tanier /1/ je otočný s vynúteným sférickým ohybom kuželovým, odvodeným od riadiacej hlavy /4/ otočnej okolo telesa /3/ a hnanej pastorkom /5/ pričom tanier /1/ je spojený so skrutkou /6/ pre jeho zdvih.

Indikátor nadmerného úletu častíc z odlučovačov s automatickou deštrukciou klenby

Načítavanie...

Číslo patentu: 224906

Dátum: 01.11.1984

Autori: Bonda Miloš, Hausknotz Andrej, Hajzok Ladislav, Žilinec Ján, Matušek Ivan, Orech Tibor Július, Požgaj Emil, Georgiev Ivan, Kleskeňová Miroslava, Garaj Jozef, Poláček Josef, Rajczi Ladislav

Značky: odlučovačov, deštrukciou, klenby, automatickou, nadmerného, indikátor, úletů, částic

Zhrnutie / Anotácia:

Indikátor nadmerného úletu častíc z odlučovačov s automatickou deštrukciou klenby upevnený na odlučovači, ktorý je opatrený vstupom, bočným a spodným výstupom, vyznačujúci sa tým, že pozostáva z meracej sondy /5/, ktorá je spojená bočným výstupom /3/ odlučovača /1/ so vstupom /2/, na ktorú je z ľavej strany pripojený vonkajší tubus /6/ zdroja, vo vnútri ktorého je pripojený na meraciu sondu /5/ vnútorný tubus /7/ zdroja a priestor medzi nimi je...

Spôsob prípravy 1-deoxy-1-nitro-L-glucitolu a 1-deoxy-1-nitro-L-manitolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224905

Dátum: 01.11.1984

Autori: Čaplovič Ján, Švec Jozef, Kubala Jozef

Značky: přípravy, spôsob, 1-deoxy-1-nitro-l-manitolu, 1-deoxy-1-nitro-l-glucitolu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 1-deoxy-1-nitro-L-glucitolu a 1-deoxy-1-nitro-L-manitolu z L-arabinózy sa vyznačuje tým, že sa za bráni uvoľňovaniu L-arabinózy tak, že sa sodné soli 1-deoxy-1-nitro-L-glucitolu a 1-deoxy-1-nitro-L-manitolu rozpustia v kyseline octovej a tento roztok sa podrobí deionizácii na vymieňači katiónov kde sa uvoľnia voľné 1-deoxy-1-nitro-L-glucitol a 1-deoxy-1-nitro-L-manitol a kryštalizáciou sa získajú v 70 % výťažku.

Spôsob prípravy 1-deoxy-1-nitro-L-talitolu a 1-deoxy-1-nitro-L-galaktitolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224904

Dátum: 01.11.1984

Autori: Kubala Jozef, Švec Jozef, Čaplovič Ján

Značky: 1-deoxy-1-nitro-l-talitolu, spôsob, přípravy, 1-deoxy-1-nitro-l-galaktitolu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 1-deoxy-1-nitro-L-talitolu a 1-deoxy 1-nitro-L-galaktitolu z L-lyxózy sa vyznačuje tým, že sa zabráni uvoľňovaniu L-lyxózy tak, že sa sodné soli 1-deoxy-1-nitro-L-talitolu a 1-deoxy-1-nitro-L-galaktitolu rozpustia v kyseline octovej a tento roztok sa podrobí deionizácii na vymieňači katiónov kde sa uvoľnia voľné 1-deoxy-1-nitro-L-talitol a 1-deoxy-1-nitro-L-galaktitol a kryštalizáciou sa získajú v 70 % výťažku.

Spôsob prípravy 1-deoxy-1-nitro-D-talitolu a 1-deoxy-1-nitro-D-galaktitolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224903

Dátum: 01.11.1984

Autori: Čaplovič Ján, Kubala Jozef, Švec Jozef

Značky: 1-deoxy-1-nitro-d-galaktitolu, přípravy, spôsob, 1-deoxy-1-nitro-d-talitolu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 1-deoxy-1-nitro-D-talitolu a 1-deoxy-1-nitro-D-galaktitolu z D-lyxózy sa vyznačuje tým, že sa zabráni uvoľňovaniu D-lyxózy tak, že sa sodné soli 1-deoxy-1-nitro-D-talitolu a 1-deoxy-1-nitro-D-galaktitolu rozpustia v kyseline octovej a tento roztok sa podrobí deionizácii na vymieňači katiónov kde sa uvoľnia volné 1-deoxy-1-nitro D-talitol a 1-deoxylnitro-D-galaktitol a kryštalizáciou sa získajú v 71 % výťažku.

Nástroj na zalisovávanie, najmä poistných pružín do zápichov čapov

Načítavanie...

Číslo patentu: 224902

Dátum: 01.11.1984

Autor: Majerník Milan

Značky: poistných, nástroj, najmä, pružin, zápichov, čapov, zalisovávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj na zalisovávanie najmä poistných pružín do zápichov čapov pozostávajúci z lisovacieho a strediaceho dutého tŕňa vyznačujúci sa tým, že lisovací dutý tŕň /2/ jo prostredníctvom nosnej skrutky /5/ pevne uchytený na nosnom puzdre /8/ lisovacej jednotky, pričom na lisovacom dutom tŕni /2/ a v nosnom puzdre /8/ je posuvne uložený strediaci dutý tŕň /l/, ktorý je oproti nosnej skrutke /5/ uložený na pružine /4/, kým v dolnej časti telesa...

Spôsob výroby nápoja z poĺnohospodárskych plodín

Načítavanie...

Číslo patentu: 224901

Dátum: 01.11.1984

Autori: Filák Mirek, Osúch Vladimír

Značky: spôsob, poľnohospodárských, plodin, nápoja, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby nápoja z poľnohospodárskych plodín. Nealkoholické nápoje sa vyrábajú lisovaním ovocia alebo vhodným riedením ovocných koncentrátorov vodou. Výroba nealkoholických nápojov z poľnohospodárskych plodín je odkázaná na zastaralé technologické postupy, pri ktorých sa biologicky účinné látky uvoľňujú z poľnohospodárskych plodín varom, pričom dochádza k zmene fyzikálno-chemických vlastností biologických účinných látok ako...

Zapojení pro elektrické zapálení, zejména plynového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224850

Dátum: 01.11.1984

Autor: Nevřala Milan

Značky: plynového, zapojení, elektrické, hořáku, zapálení, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro elektrické zapálení, zejména plynového hořáku, vyznačující se tím, že na jeden konec primárního vinutí zapalovacího transformátoru /1/ je připojena anoda prvního tyristoru /2/, jehož katoda je připojena na zdroj střídavého napětí, dále na stejný konec primárního vinutí zapalovacího transformátoru /1/ je připojena sériová kombinace prvního kondenzátoru /3/ a druhého tyristoru /4/, jehož katoda je připojena na tutéž svorku střídavého...

Rozvaděč článkového čerpadla a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 224849

Dátum: 01.11.1984

Autor: Sedláček Jaroslav

Značky: způsob, rozvaděč, výroby, čerpadla, článkového

Zhrnutie / Anotácia:

Rozvaděč článkového čerpadla, zejména vysokotlakého napájecího čerpadla, sestávajícího z řady článků v jejichž průtočném prostoru je uspořádána jednak rozváděcí část a jednak převáděcí část spolu s oběžným kolem, vyznačující se tím, že rozváděcí lopatky (6) jsou odlity společně se středicí stěnou (7) rozvaděče (4) a jsou spojeny s kuželovou plochou (11) příložky (8) koutovým svarem {12), a tento montážní celek sestávající ze středicí stěny (7)...

Zařízení pro upínání podpatků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224848

Dátum: 01.11.1984

Autori: Mikulecký Jindřich, Vlček Jaromír, Polaštík Josef, Dlabaja Josef

Značky: zařízení, upínání, podpatku

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro upínání podpatků při přibíjení ke spodku obuvi, sestávající z pružné obvodové opěrky upravené na svisle posuvném lisovacím třmenu přibíjecího stroje, vyznačující se tím, že obvodová opěrka (4) je sevřena čelistmi (2), jež jsou klínovými plochami (22) vloženy v klínovém vybrání (17) lisovacího třmene (1).

Zapojení korekční jednotky pro výpočet parametrů programované dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224847

Dátum: 01.11.1984

Autori: Schut Miroslav, Lang Pravdomil, Ekrt Jiří, Matoušek František, Dlouhý Jiří

Značky: výpočet, jednotky, zapojení, dráhy, programované, parametrů, korekční

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení korekční jednotky pro výpočet parametrů programové dráhy, vyznačující se tím, že spouštěcí výstup (1102) centrálního řadiče (11) je spojen se spouštěcím vstupem (501) korekčního řadiče (5), jehož první řídicí výstup (507) je spojen s řídicím vstupem (101) programové paměti (1), jejíž programový výstup (102) je spojen s programovým vstupem (504) korekčního řadiče (5), jehož korekční vstup (505) je spojen s korekčním výstupem (202)...

Spôsob výroby aromatického destilátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224846

Dátum: 01.11.1984

Autori: Držka Štefan, Tamchyna Jozef

Značky: výroby, spôsob, destilátů, aromatického

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby aromatického destilátu z plodov Sambucus nigra L. vyznačujúci sa tým, že po fermentácii za studena vylisovanej šťavy sa podrobí prvej destilácii, tento destilát sa s prídavkom ľahko hydrolyzovateľnej hlinitej soli, s výhodou s prídavkom 0,075 až 0,250 dielu kryštalického síranu hlinitého na 1OOO dielov destilátu po úprave hodnoty pH na 5,8 až 6,5 rektifikuje a rektifikovyný druhý destilát sa skladuje po dobu najmenej 75 dní v...

Způsob přípravy neprášivých forem barevných prášků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224845

Dátum: 01.11.1984

Autori: Maxa Milan, Růžička Karel, Kovařík Vladimír

Značky: přípravy, forem, barevných, neprášivých, prášků, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy neprášivých forem barevných prášků sušením, vyznačený tím, že se do sušeného média tvořeného organickým barvivem disperzním, kypovým, přímým, reaktivním, kovokomplexním nebo mořidlovým ve formě vodného roztoku nebo vodné suspenze před vstupem do sušicího prostoru aplikují emulgátory na bázi iontových povrchově aktivních látek, popřípadě je jich směsi a olejovité látky kapalné v teplotním rozmezí -5 až 150 °C s teplotou varu...

Způsob separace izotopů uranu metodou řízené distribuce

Načítavanie...

Číslo patentu: 224844

Dátum: 01.11.1984

Autori: Cabicar Josef, Štamberg Jiří, Štamberg Karel

Značky: metodou, způsob, separace, řízené, izotopů, uranu, distribuce

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob separace izotopů uranu metodou řízené distribuce s využitím zejména koncentračního izotopového jevu ve dvoufázových systémech, přičemž jedna z fází je vodným nebo nevodným roztokem izotopů uranu obsahujícím aniontové komplexy uranu a druhá fáze je měničem iontů, vyznačený tím, že jako měnič iontů se použije měnič aniontů na bázi vinylových polymerů nebo celulózy.

Spôsob prípravy 2,4,4 trimetylpentán-3-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224843

Dátum: 01.11.1984

Autori: Hrčka Jozef, Cvengrošová Zuzana, Fančovič Karol, Hrušovský Mikuláš

Značky: spôsob, přípravy, trimetylpentán-3-ónu, 2,4,4

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 2,4,4-trimetylpentán-3-ónu izomerizáciou 2,4,4-trimetylpentán-2,3-ozidu za katalytického účinku kyseliny sírovej vyznačený tým, že kyselina sírová sa nanesie na silikagél, pričom mólový pomer 2,4,4-trimetylpentán-2,3-oxidu ku kyseline sírovej je 15 : 1 až 320 : 1 s výhodou 15 : 1 až 40 : 1 a izomerizácia prebieha pri teplote 10 až 50°C za miešania v prítomnosti uhľovodíkového rozpúšťadla s výhodou cyklohexanánu do 100 %-nej...

Držiak rezného nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 224842

Dátum: 01.11.1984

Autori: Tulík Milan, Maršálek Jaromír, Zaťko Ľudovít

Značky: držiak, nástroja, řezného

Zhrnutie / Anotácia:

Držiak rezného nástroja pre rezné orgány najmä banských dobývacích alebo raziacich zariadení, vyznačujúci sa tým, že pozostáva z telesa držiaka rezného nástroja /10/,ktoré je tvorené hornou objímkou /11/ a dolnou objímkou /12/, v ktorých je uložená naklápacia guľa /13/, ktorá je vybavená púzdrom /14/, v ktorom je uložený rezný nástroj /20/, vybavený na spodnom čele guličkou /21/.

Zařízení ke zdrobňování těženého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224841

Dátum: 01.11.1984

Autor: Husák Jiří

Značky: těženého, materiálů, zařízení, zdrobňování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke zdrobňování těženého materiálu, umístěné v přesypu těžního stroje a sestávající z alespoň dvou drtících rotorů s pohony, spolu ukotvenými na rámu, vyznačené tím, že podélně dělený rám (21) je oběma svými souměrnými částmi otočně přiklouben k nástavbě (12) konstrukce (11) těžního stroje (10) tak, že osy drticích rotorů (22) jsou kolmé na proud těženého materiálu (16) a orientovány ve směru jeho toku, při čemž obě části podélně...

Spôsob výroby pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224840

Dátum: 01.11.1984

Autori: Komora Ladislav, Lichvár Milan, Bobok Ján, Macho Vendelín

Značky: výroby, pentaerytritolu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby pantaerytritolu za použitia hydroxidu vápenatého ako kondenzačného činidla, za použitia inhibítorov tvorby kondenzátorov zo samotného formaldehydu, s výhodou aspoň jednej zlúčeniny bóru a/alebo mangánu, vyznačujúci sa tým, že zahusťovanie roztoku a/alebo oddeľovania mravčanu vápenatého aspoň v jednom stupni sa robí pri teplote 81 až 110°C s výhodou za prítomnosti kyslíka.

Spôsob čistenia a zároveň dezinfekcie náradia používaného v potravinárskom priemysle

Načítavanie...

Číslo patentu: 224839

Dátum: 01.11.1984

Autori: Maslonka František, Maslonka Juraj, Maslonková Ľudmila

Značky: náradia, zároveň, používaného, čistenia, spôsob, priemysle, potravinárskom, dezinfekcie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia a zároveň dezinfekcie náradia používaného v potravinárskom priemysle, vyznačujúci sa tým
že znečistené náradie sa ponorí podľa rozsahu znečistenia do roztoku chlorňanu sodného s obsahom aktívneho chlóru 5 až 150 g/l na dobu 5 až 30 minút pri teplote 20 až 60 °C.

Plášť šachtové, zejména vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 224838

Dátum: 01.11.1984

Autori: Mrázek Jan, Poláček Karel, Vřeský Albert

Značky: plášť, zejména, vysoké, šachtové

Zhrnutie / Anotácia:

Plášť šachtové, zejména vysoké pece, sestavený z plášťových segmentů a opatřený výztužnými žebry, jakož i chladicími články,vestavěnými k vnitřnímu povrchu pláště šachtové pece, vyznačený tím, že je opatřen vertikálními výztužnými žebry {1) vestavěnými do vertikálních spár (3) mezi chladicími články (4) a horizontálními výztužnými a těsnicími žebry (8) vestavěnými do horizontálních spár (9) mezi chladicími články {4), přičemž výztužná a těsnicí...

Uzávěr čepovacího otvoru sudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224837

Dátum: 01.11.1984

Autori: Ťopka Petr, Procházka Stanislav

Značky: uzáver, čepovacího, otvorů

Zhrnutie / Anotácia:

Uzávěr čepovacího otvoru sudu z plastu vyznačený tím, že sestává z pláště (1) kónického válce na jehož obvodu jsou umístěny těsnící nákružky (2) s jednostranným skosením, přičemž plášť (1) válce je na své užší straně uzavřen dnem (3) a na širší straně je ukončen límcem (4) s jednostranným skosením, jehož průměr je o 5 - 15 % větší než průměr čepovacího otvoru.

Protihlukový kryt krátiacej píly

Načítavanie...

Číslo patentu: 224836

Dátum: 01.11.1984

Autori: Haninec Ignác, Jentner Pavel

Značky: protihlukový, píly, krátiacej

Zhrnutie / Anotácia:

Protihlukový kryt krátiacej píly, umožňujúci dobé sledovanie procesu rezania, ktorý pozostáva z rámu, protihlukových panelov, priezorov, dvierok, podpory, závesov, ružíc, vybraní a závesných strapcov, vyznačujúci sa tým, že na rám /1/ je pripojený predný panel /4/, ku ktorému je z bokov napojený ľavý panel /5/ a stredný panel /6/, ktoré sú v hornej časti opatrené skosením /7/, ku ktorému je pripojený šikmý priezor /8/, otočný na hornej strane...

Jednosložkový samovulkanizující tmel na bázi etylén-propylénového terpolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224835

Dátum: 01.11.1984

Autor: Podešva Milan

Značky: etylén-propylénového, terpolymeru, bázi, samovulkanizující, jednosložkový

Zhrnutie / Anotácia:

Jednosložkový samovulkanizující tmel na bázi etylen-propylenového terpolymeru s vysokou chemickou odolností používaný pro těsnění spár ve stavebnictví a chemických provozech sestávající z 1,5 až 8 hmot. % etylen-propylenového terpolymeru obsahující jako třetí složku etyliden-norbornen, 3 až 15 hmot. % asfaltu, 20 až 50 hmot. % minerálního oleje, 20 až 60 hmot. % minerálních plniv, 0,01 až 0,8 hmot. % síry, 0,02 až 0,8 hmot. % kysličníku...

Spôsob povrchového kalenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 224834

Dátum: 01.11.1984

Autori: Klaban Jiří, Styk Ján, Adamka Jozef

Značky: spôsob, kalenia, povrchového

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob povrchového kalenia, s rýchlym povrchovým ohrevom na austenitizačnú teplotuat následným vyvolaním rozpadu sustenitu rýchlym ochladením grafitických liatin, s obsahom 2,8 až 4,0 % hmotnostných uhlíka, 1,8 až 3,3 % hmotnostných kremíka, 0,2 až 0,8 % hmotnostných mangánu, 0,06 až 0,12 % hmotnostných horčíka, 0,01 až 0,07 % hmotnostných síry a maximálne 0,2 % hmotnostných fosforu na zvýšenie ich oteruvzdornosti, vyznačený tým, že grafitická...

Zapojení na řízení chodu krokového elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224833

Dátum: 01.11.1984

Autor: Štefl Jiří

Značky: elektromotorů, chodu, krokového, řízení, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení na řízeni chodu krokového elektromotoru s obousměrným čítačem fází a výkonovým členem, vyznačené tím, že první vstup (11) rozlišovacího obvodu (1) je připojen na první vstup (21) obousměrného čítače (2) fází pro čítán vpřed a tvoří současně první vstup (61) zapojení pro dopředné krokovací impulsy, druhý vstup (12) rozlišovacího obvodu (l) je připojen na druhý vstup (22) obousměrného čítače (2) fází pro čítání vzad a tvoří současně...

Methakrylátové polymery a kopolymery se zakotvenými polyethylenglykoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 224832

Dátum: 01.11.1984

Autori: Kahovec Jaroslav, Švec František

Značky: methakrylátové, polyethylenglykoly, polyméry, zakotvenými, kopolymery

Zhrnutie / Anotácia:

Methakrylátové polymery a kopolymery se zakotvenými polyethylen glykoly obecného vzorce I a II kde n 3 a značí lineární nebo trojrozměrný polymerní skelet odvozený od polymethakrylátů a kopolymerů methakrylátů se styrenem.

Rychlouzavírací taktovací ventil s regulací průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224831

Dátum: 01.11.1984

Autori: Štěpánek Zdeněk, Brandejský Josef, Kurel Jiří, Červený Karel, Vojáček Alois

Značky: regulaci, rychlouzavírací, průtoku, taktovací, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Rychlouzavírací taktovací ventil s regulaci průtoku sestávající z ventilového tělesa, jehož mezistěny vytvářejí sedlo, proti němuž je ustavena vratně pohyblivá kuželka na vřeteni procházejícím šroubením, přičemž mezi kuželkou a šroubením je uložena tlačná uzavírací pružina, a z ovládacího mechanismu vřetene tvořeného ovládací hlavou, v níž je uložena vačková dráha s odvalujícími se po ní kuličkami, vyznačený tím, že ovládací hlava /21/ nese...

Obuvnický podešvový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 224830

Dátum: 01.11.1984

Autori: Hulman Štefan, Pospíšil Vladislav, Magula Jozef, Sládek Pavel, Kakalá Karel, Ďurian Ernest

Značky: materiál, podešvový, obuvnický

Zhrnutie / Anotácia:

Obuvnický podešvový materiál o rozsahu tvrdosti 60 až 80 Shore A na bézi polyvinylchloridu, měkčeného změkčovadlem ftálátového typu, v kombinaci se syntetickou polymerní složkou butadienového charakteru a s dalšími obvyklými přísadami, jako zejména stabilizátory, plnivy nebo/a pigmenty, vyznačený tím,_ že sestává ze 40 až 50 hmotnostních procent polyvinylchloridu, se 7 až 15 hmotnostních procent butadien-akrylonitril-styrenového polymeru s...

Plastisol pro olejovzdornou polyvinylchloridovou obuv

Načítavanie...

Číslo patentu: 224829

Dátum: 01.11.1984

Autori: Štětkář Jan, Šádek Miloš

Značky: plastisol, olejovzdornou, polyvinylchloridovou

Zhrnutie / Anotácia:

Plastisol pro olejovzdornou polyvinylchloridovou obuv, je jíž vnější vrstva je jako tenkostěnné duté těleso odlita z tohoto plastisolu do vyhřívané kovové tvárnice vyznačený tím, že sestává ze 40 až 60 hmotnostních procent polyvinylehloridu ve formě prášku o K-hodnotě 70-80, ze 40 až 60 hmotnostních procent esteru dikarboxylové kyseliny s dialkoholem obecného vzorce v němž R je radikál kyseliny Rl je radikál alkoholu a n je celé číslo od 1 do...

Regulačný ventil pre redukčné ventily

Načítavanie...

Číslo patentu: 224828

Dátum: 01.11.1984

Autor: Fulier Jozef

Značky: ventil, ventily, regulačný, redukčné

Zhrnutie / Anotácia:

Regulačný ventil pre redukčné ventily pozostávajúci z kužeľky posuvne uloženej v telese redukčného ventila na tlačnej pružine a dosadajúcej na sedlo uchytené prievlečnou skrutkou, v ktorej je uložený tlačný člen vyznačujúci sa tým, že vonkajší povrch telesa /8/ kužeľky /7/, alebo vnútorný povrch dutiny /6/ telesa /1/ redukčného ventila je oproti prívodnému kanálu /2/ opatrený aspoň jednou radiálnou drážkou /18/, pričom v telese /1/ redukčného...

Úsporná elektrická konvice

Načítavanie...

Číslo patentu: 224827

Dátum: 01.11.1984

Autori: Šafková Miroslava, Šafek Miroslav

Značky: konvice, elektrická, úsporná

Zhrnutie / Anotácia:

Úsporná elektrická konvice vyznačená tím, že sestává z vnější a vnitřní konvice / 1, 11 /, jež mají ve středu nejvyšší části umístěn otvor / 2 / po jehož obvodě se dotýkají, vnější konvice / 1 / má reflexní vnitřní stěnu / 3 /, od které je mezerou / 4 / oddělena vnitřní konvice / 11 /, jež je uložena na elektrickém topném prvku / 5 /, jež je fixován a vnitřní konvicí / 11 / odnímatelným dnem / 7 / vnější konvice / 1 /.

Zapojení pro chlazení tepelně exponovaných míst chladivového kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224826

Dátum: 01.11.1984

Autori: Koudelka Ludvík, Držmíšek Jaroslav

Značky: míst, tepelně, chlazení, exponovaných, chladivového, kompresoru, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro chlazení tepelně exponovaných míst chladivového kompresoru, zejména pro současné chlazení několika kompresorů ve strojovnách, vyznačujicí se tím, že je tvořeno samostatným chladicím okruhem složeným z kondenzátoru /1/, propojeným se sběračem /6/ kapalného chladiva, ze kterého jsou vy vedeny jednotlivé přívodní větve /7,8,9/, z nichž každá je opatřena vlastním uzavíracím orgánem /10, 11, 12/, přičemž sběrač /6/ kapalného chladiva je...

Spôsob výroby sodnej soli 2-merkaptobenztiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224825

Dátum: 01.11.1984

Autori: Poór Robert, Hanuš Milan, Šmída Tibor, Polach Milan

Značky: výroby, sodnej, spôsob, 2-merkaptobenztiazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby sodnej soli 2-merkaptobenztiazolu neutralizáciou 2-merkaptobenztiazolu hydroxidom sodným alebo uhličitanom sodným vyznačený tým, že sa do roztoku NaOH alebo do roztoku Na2C03 vyhriateho na teplotu 40 až 70 °C pomaly pridáva za miešania technický 2-merkaptobenztiazol alebo technická tavenina 2-merkaptobenztiazolu, pričom teplota počas rozpúšťania sa udržuje v rozsahu 50-70°C, po ukončení pridávania sa zmes mieša až do úplného...

Briketované nauhličovadlo pro výrobu polosyntetické nebo syntetické litiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 224824

Dátum: 01.11.1984

Autor: Zeman Vladimír

Značky: výrobu, polosyntetické, nauhličovadlo, syntetické, litiny, briketované

Zhrnutie / Anotácia:

Briketované nauhličovadlo pro výrobu polysyntetické nebo syntetické litiny v elektrické indukční nebo odporové peci vyznačené tím, že se sestává ze 65 až 97 hmotnostních dílů slisovaných litinových nebo ocelových třísek a 3 až 35 hmotnostních dílů grafitu.

Olejový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 224823

Dátum: 01.11.1984

Autor: Doležel Jaromír

Značky: horák, olejový

Zhrnutie / Anotácia:

Olejový hořák s přívodem části spalovacího vzduchu do zplyňovací komory, vyznačený tím, že zplyňovací komora(1) má tvar kardioidu se dvěma až čtyřmi řadami kanálků (11) zplyňovací komory, uspořádaných symetricky věncovitě, pro vstup 30 až 70 % spalovacího vzduchu z celkového množství, přičemž alespoň jeden z kanálků (11) zplyňovací komory má tangenciální sklon k zakřivení vnitřní kardioidní plochy.

Plynový kohút s poistkou uzavretej polohy prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224822

Dátum: 01.11.1984

Autor: Buřil Josef

Značky: polohy, prietoku, kohút, uzavretej, plynový, poistkou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka plynového kohúta s poistkou uzavretej polohy prietoku, najmä u domových plynových rozvodov. Poistenie uzavretej polohy prietoku n plynových kohútov domových plynových rozvodov je u známych prevedení riešené tým spôsobom, že manipulační rukoväť kohúta sa po uzavretí prietoku kohúta z tohoto sníme a odloží. Nevýhodou takéhoto riešenia je, že je neúčinné, pretože k ďalšej manipulácii kohútom je možné použiť ako náhradu za...

Konektorová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 224821

Dátum: 01.11.1984

Autor: Ferech Viliam

Značky: konektorová, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Konektorová spojka, pozostávajúca zo základného puzdra opatreného na jeho styčnom konci so zasúvacím puzdrom čelným axiálnym otvorom pre krčok zasúvacieho puzdra, do ktorých puzdier sú vložené izolačné telieska valcovitého tvaru, vyznačujúca sa tým, že krčok (6) zasúvacieho puzdra (2) je opatrený aspoň dvomi pozdĺžnymi drážkami (7), voľný koniec krčka (6) je opatrený prstencovým výbehom (5) pre vnútorný zápich (4) základného puzdra (1), obidve...