Archív za 1984 rok

Strana 16

Válcová nádoba s antikorozním vyložením

Načítavanie...

Číslo patentu: 224950

Dátum: 01.11.1984

Autor: Životský Karel

Značky: antikorozním, nádoba, válcová, vyložením

Zhrnutie / Anotácia:

Válcová nádoba s antikorozním vyložením, sestávající z válcového nosného pláště s jednovrstvým nebo vícevrstvým antikorozním vyložením, vyznačující se tím, že antikorozní vyložení je přivařeno na navařenou vrstvu (2), vytvořenou na vnitřním povrchu válcového nosného pláště (1) v obvodovém a/nebo podélném směru, přičemž v navařené vrstvě (2) je vytvořen drenážní indikační systém (6), do něhož jsou přivedeny indikační trubky (7), procházející...

Způsob výroby krmné pasty pro hospodářská zvířata

Načítavanie...

Číslo patentu: 224949

Dátum: 01.11.1984

Autori: Laurin Josef, Slanina Bohumil, Wagner Jiří, Jarkovská Božena

Značky: zvířata, hospodářská, způsob, pasty, výroby, krmné

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby krmné pasty pro hospodářská zvířata, v němž základ této pasty tvoří krmné zbytky, jako jsou například odpady ze zeleniny, kuchyňské zbytky, odpady potravinářského průmyslu, a vlastní statková krmiva, vyznačující se tím, že se do připravené směsi těchto zbytků dávkuje 0,3 až 3 % chlornanu sodného a potom se do nich přidává 20 % mechanicky rozmělněné loužené klihovky, vztaženo na 10 %-ní sušinu obou složek, načež se vše zahřívá po...

Kombinované chapadlo průmyslového robotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224948

Dátum: 01.11.1984

Autor: Zelenka Eduard

Značky: chápadlo, průmyslového, robotu, kombinované

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinované chapadlo průmyslového robotu, pro zakládání součástí do stroje a vyjímání hotových součástí ze stroje vyznačující se tím, že sestává ze zadního chapadla /1/, zavěšeného na nosném tělese /4/ pevně spojeném s horizontálním ramenem /5/ průmyslového robotu a z předního výkyvného chapadla /2/ zavěšeného svou pevnou čelistí /11/ na přední části paralelogramu /3/, pomocí kterého je výkyvně zavěšeno na nosném tělese /4/ zadního chapadla...

Vložka odpařovacího hořáku, zejména pro naftová kamna

Načítavanie...

Číslo patentu: 224947

Dátum: 01.11.1984

Autor: Kub Josef

Značky: odpařovacího, vložka, hořáku, naftová, zejména, kamna

Zhrnutie / Anotácia:

Vložka odpařovacího hořáku, zejména pro naftová kamna, vyznačená tím, že je vytvořena z páskové šroubovice, svinuté do kruhu, s předním koncem (2) zaklesnutým do zadního konce (3) a je uložena na spodním litinovém kruhu (4) hořáku naftových kamen.

Směs k protikorozní ochraně ocelových povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224946

Dátum: 01.11.1984

Autori: Davidová Helena, Říha Jiří, Radomil Milan, Boubela Lubomír

Značky: povrchu, oceľových, směs, protikorozní, ochraně

Zhrnutie / Anotácia:

Směs k protikorozní ochraně ocelových povrchů na bázi epoxidehtu, vyznačená tím, že sestává z 50 až 86 % hmot. epoxidehtu, 45 až 5 % hmot. práškového polyetylenu a 3 až 10 % hmot. dispergovaného kysličníku křemičitého s přídavkem epoxi-tužidla.

Zařízení k převodu pohybu od hnací jednotky k rameni kloubové jednotky průmyslového manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224945

Dátum: 01.11.1984

Autor: Greill Antonín

Značky: hnací, kloubové, manipulátoru, jednotky, převodů, pohybu, zařízení, průmyslového, rameni

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k převodu pohybu od hnací jednotky k rameni kloubové jednotky průmyslového manipulátoru sestávající z rotační jednotky a jejího pohonného agregátu, zdvihové jednotky, jejíž lineární motor má pístnici ukotvenou na základním talíři rotační jednotky, kloubové horizontální jednotky, jejíž naklápěcí dvouramenná páka je svým středním čepem uložena v tělese zdvihové jednotky a spojena vloženou pákou se šnekovou převodovou skříní opatřenou...

Zařízení pro sledování polohy otočného ramena licího stojanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224944

Dátum: 01.11.1984

Autori: Vlček Miloš, Koláček Jaromír

Značky: stojanu, polohy, licího, sledování, ramena, otočného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro sledování polohy otočného ramena licího stojanu je tvořeno vačkovým spínačem připevněným ke konzole, jež je součástí pevného podstavce licího stojanu, vyznačené tím, že ke střední části (2)otočného ramena (3)je připevněn nosník (1), ke kterému je v místě, kde protíná osu otáčení připevněn svislý čep (4), na jehož konci je upraven první díl horní kloubové spojky (5), jejíž druhý díl je připevněn ke konci spojovacího hřídele (6), k...

Kolový důlní přepravník s manipulačním ramenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224943

Dátum: 01.11.1984

Autori: Pařízek Bedřich, Dvořáček Vlastimil, Vyhnálek Jiří, Holas Mikuláš, Šimůnek Jiří

Značky: ramenem, přepravník, důlní, manipulačním, kolový

Zhrnutie / Anotácia:

Kolový důlní přepravník s manipulačním ramenem určený zejména pro přepravu středně hmotných a středně objemných dílů v horizontální dopravě dolu, obsahující kolový podvozek s nápravami, sklopnou nosnou plošinu a manipulační rameno, vyznačený tím, že sklopná nosná plošina (8) je umístěna za nosnou nápravou (2) v horizontální poloze (A) pod akčním prostorem (6) otočného manipulačního ramena (5) přičepovaného otočným sloupem (7) do rámu (1)...

Jednostupňový radiální turbokompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 224942

Dátum: 01.11.1984

Autori: Dvořák Pavel, Futera Miroslav, Čamek Miroslav, Beran Jaromír, Šídlo Pavel

Značky: jednostupňový, turbokompresor, radiální

Zhrnutie / Anotácia:

Jednostupňový radiální turbokompresor s letmo uloženým oběžným kolem, natáčivými difuzorovými lopatkami a s rozebíratelně uchyceným nosičem ucpávek na skříni statoru, vyznačující se tím, že nosič (7) difuzorových lopatek (8) uchycený šrouby (6) ke skříni (4) statoru tvoří zároveň přední stěnu difuzorového kanálu (9), přičemž na zadní stěně difuzorového kanálu (9), která je tvořena stěnou skříně (4) statoru, je upevněna jednodílná mezikruhová...

Zapojení obvodů pro stanovení hmotnosti a centráže letadel mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224941

Dátum: 01.11.1984

Autor: Vidiečan Jiří

Značky: obvodů, centráže, letadel, zapojení, stanovení, hmotnosti, mikropočítačem

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodů pro stanovení hmotnosti a centráže letadel mikropočítačem, vyznačené tím, že první tenzometrický snímač (1), druhý tenzometrický snímač (3), třetí tenzometrický snímač (5), odporový teploměr (7) a snímač rychlosti (9) jsou spojeny s jim příslušnými nulovanými zesilovači (2, 4, 6, 8, 10), jejichž výstupy jsou připojeny na první vstup analogového multiplexoru (11), jehož výstup je spojen s prvním vstupem analogo-číslicového...

Zařízení pro vedení filmového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224940

Dátum: 01.11.1984

Autori: Frei Alois, Halva Miroslav

Značky: zařízení, vedení, filmového, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vedení filmového pásu u statických promítacích, zvláště čtecích nebo reprodukčních přístrojů, u kterých je filmový pás uložen na odvíjecí a navíjecí cívce, umistěných na základní desce přístroje a který je veden mezi podložním a přítlačným sklem odklopného maskovacího rámku, vyznačující se tím, že osa /20/ odvíjecí cívky /2/ i osa /20´/ navíjecí cívky /2´/ je rovnoběžná s osou projekce /12/ a že mezi maskovacím rámkem /3/ a...

Mechanizmus pro řízený pohyb nosiče optických prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224939

Dátum: 01.11.1984

Autor: Matula Vladimír

Značky: řízený, nosiče, mechanizmus, pohyb, optických, prvků

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus pro řízený pohyb nosiče optických prvků pomocí vačkového mechanizmu, zvláště pro posuv barevných filtrů do svazku světelných paprsků u zvětšovacích přístrojů, vyznačující se tím, že mezi pohyblivým nosičem /3/, opatřeným tvarovou hranou /32/ nebo tvarovým zářezem /33/ a vačkou /2/ je otočně na čepu /71/ uložena výkyvná páka /7/ opatřená na opačném konci pomocným čepem /72/ a pohonným čepem /73/, z nichž pomocný čep /72/ je v doteku...

Zařízení k vytváření vlnitého prošlupu u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224938

Dátum: 01.11.1984

Autor: Kramenič Zdeněk

Značky: zařízení, prošlupu, vlnitého, vytváření, víceprošlupních, tkacích, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vytváření vlnitého prošlupu u víceprošlupních tkacích strojů, kde napříč vytvářené tkaniny prošlup z osnovních nití tvoří postupující vlny vratně pohyblivým hnacím ústrojím osnovních nití jimiž prochází útek zanášený zanašečem a se zvedacími sloupky, vyznačené tím, že hnacím ústrojím obstarávajícím podél tkací šíře střídavě vratný pohyb osnovních nití při tvorbě prošlupu, jsou ohebné členy (l´, 1) uspořádané na vodící ploše (14)...

Zařízení pro hlídání stavu oleje v přístroji pro mazání olejovou mlhou

Načítavanie...

Číslo patentu: 224937

Dátum: 01.11.1984

Autor: Kratochvíl Jan

Značky: mlhou, přístroji, zařízení, oleje, mazání, hlídání, olejovou, stavu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro hlídání stavu oleje v přístroji pro mazání olejovou mlhou s bezkontaktním spínačem a plovákem, vyznačené tím, že k spodní části (2) nádržky (3) na olej je připevněn nosník (4), k jehož čepu (5) je na páce (6) připevněn plovák (7), přičemž o rameno (8) páky (6) se jedním svým koncem opírá tyčinka (9), opatřená na svém druhém konci řídícím tělískem (10), vedená ve vedení (11) zakončeném koncovým nástavkem (12) s vybráním (13) pro...

Zaraidenie na znižovanie tlaku hydraulického agregátu pri chode naprázdno

Načítavanie...

Číslo patentu: 224936

Dátum: 01.11.1984

Autori: Viskup Vladimír, Bakalík Jozef

Značky: zaraidenie, hydraulického, agregátu, znižovanie, chode, tlaku, naprázdno

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na znižovanie tlaku hydraulického agregátu pri chode naprázdno pozostávajúce z valca s dvojčinným piestom, nastavovacích matíc a rozvádzača vyznačené tým, že piestna tyč /8/ dvojčinného piestu /5/ umiestneného vo valci /4/ je v styku s pružinou /2/, ktorou je odpružená ihla /3/ regulačného ventilu /1/ pričom z valca /4/ vyčnievajúca časť piestnej tyče /8/ je opatrená nastavovacími maticami /6/ a na valec /4/ je pripojený rozvádzač...

Způsob přípravy dianhydrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224935

Dátum: 01.11.1984

Autori: Vogel Tomáš, Procházka Lubomír, Šnirch Josef

Značky: přípravy, dianhydrátu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy dianhydrátu z taveniny dianu vyznačený tím, že se do homogenní vrstvy taveniny dianu, vytvořené pod vrstvou vody nebo vodného roztoku s obsahem dianu menším než v dianhydrátu uvádí proud páry a/nebo vody při teplotě nad 93 °C, přičemž hmotnostní poměr vody k dianu ve výsledném systému činí nejméně 0,2 : 1.

Způsob kontinuelní přípravy dianhydrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224934

Dátum: 01.11.1984

Autori: Šnirch Josef, Procházka Lubomír, Vogel Tomáš

Značky: kontinuelní, přípravy, způsob, dianhydrátu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuální přípravy dianhydrátu z taveniny dianu vyznačený tím, že se do mísícího systému přivádí tavenina dianu a do spodní části mísícího systému při teplotě nad 93 °C se disperguje voda nebo roztok dianu ve vodě s obsahem dianu nižším, než v dianhydrátu ve vzájemném poměru vody k dianu nejméně 0,2 : 1 a vznikající dianhydrát se oddělí sedimentací.

Způsob filtrace syřidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 224933

Dátum: 01.11.1984

Autori: Černý Vladimír, Dulová Věra, Hušek Vladimír, Míková Ludmila, Součková Magda

Značky: syřidel, filtrace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob filtrace syřidel, vyznačený tím, že extrakty, autolyzáty a nebo syřidla vyrobená mikrobiální cestou se fíltrují přímo, nebo po odstředění, jednostupňovou filtrací na deskových, svíčkových nebo sítových filtrech s využitím filtračních prostředků na bázi silikátů, charakterizovaných průtočností vody 20 až 1000 l min-1m-2 filtrace se provádí s dávkou filtračního prostředku v množství 2 až 100 g na jeden litr filtrovaného syřidla, přičemž se...

2-hydroxy-3-chlorpropyl-trialkylamonium alkysulfáty a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224932

Dátum: 01.11.1984

Autori: Smrž Rudolf Rndr, Raif Zdeněk, Müller Karel, Neubauer Libor

Značky: přípravy, alkysulfáty, 2-hydroxy-3-chlorpropyl-trialkylamonium, způsob, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

2-hydroxy-3-chlorpropyl-trialkylamonium alkylsulfáty obecného vzorce kde R1 značí metyl nebo etyl R2 a R3 alkylové skupiny s laž 4 atomy uhlíku v řetězci.

Mazací zařízení stojatého chladivového pístového kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224931

Dátum: 01.11.1984

Autori: Čejka Zdeněk, Šebetka Ladislav

Značky: chladivového, kompresoru, mazací, pístového, stojatého, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Mazací zařízení stojatého chladivového pístového kompresoru vyznačující se tím, že prostor pro shromažďování mazacího oleje je vytvořen mimo skříň /1/ kompresoru v samostatné nádobě /4/ uložené pod úrovní spodní části skříně /1/, která je propojena s nádobou /4/ odpadním potrubím /10/ pro vracení oleje z mazaných míst.

Způsob zhotovování matric ze směsi polyvinylchloridu a jeho kopolymerů pro povrchové úpravy stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 224930

Dátum: 01.11.1984

Autori: Musil Petr, Polehňa Antonín, Ponížil František

Značky: stavebních, kopolymerů, směsi, matric, úpravy, dílců, zhotovování, povrchové, polyvinylchloridu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zhotovování matric ze směsi polyvinylchloridu a jeho kopolymerů pro povrchové úpravy stavebních dílců, vyznačený tím, že směs z 55 až 75 hmotnostních dílů pastotvorného polyvinylchloridu nebo jeho kopolymerů nebo kombinace pastotvorného a nepastotvorného typu o střední molekulární hmotnosti 45 000 až 85 000, 25 až 45 hmotnostních dílů změkčovadel, zejména na bázi esterů kyselin ftalové, adiové, sebakové a fosforečné s výhodou...

Jednotka důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 224929

Dátum: 01.11.1984

Autori: Riedl Eduard, Zvára Jaroslav, Pavelek Dušan, Matula Jan, Pekárek František, Děvonský Miroslav, Ševčík Arnošt, Dzierža Emil

Značky: důlní, jednotka, výztuže, mechanizované

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotka důlní mechanizované výztuže, sestávající z alespoň jednoho rámu, nejméně jedné tekutinové podpěry a alespoň jednoho štítu s otvorem, spojeného vazbou s rámem a s vícedílnou stropnicí, vyznačený tím, že k základkové části (63) vícedílné stropnice (6) je připevněn závalový štít (7), nebo je základková část (63) vícedílné stropnice (6) nahrazena lomeným závalovým štítem (8), upevněným ke střední části (62) vícedílné stropnice (6), přičemž...

Zařízení k obracení stonkového lnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224928

Dátum: 01.11.1984

Autori: Vavřička Josef, Beran Oldřich

Značky: stonkového, obracení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k obracení stonkového lnu, spočívající na rámu podvozku, v jehož přední části je umístěno sběrací ústrojí lnu, na které navazuje vynášecí dopravník lnu, vyznačující se tím, že v zadní části rámu /1/ zařízení je uloženo otočné horizontální unášecí kolo /4/ opatřené vertikálními prsty /10/, přičemž pod otočným horizontálním kolem /4/ je k rámu /1/ zařízení upevněn půlkruhovitý roštový stůl /5/, na který je z jedné strany vyústěn vynášecí...

Licí zátka ke krystalizátoru při poloplynulém lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224927

Dátum: 01.11.1984

Autori: Markoš Pavel, Plaček Karel

Značky: zátka, krystalizátoru, kovů, licí, poloplynulém, lití

Zhrnutie / Anotácia:

Licí zátka ke krystalizátoru při poloplynulém lití kovů, zejména hliníku a jeho slitin, s vybránim na vnitřním obvodě a kolmým na směr odlévání, vyznačená tím, že hloubka vybrání je menší nebo rovná hodnotě smrštění odlévaného kovu z tekuté fáze na teplotu okolí.

6,11-Dihydrodibenzo(b,e)thiepin-11-karboxamid

Načítavanie...

Číslo patentu: 224926

Dátum: 01.11.1984

Autori: Protiva Miroslav, Rajšner Miroslav, Dlabač Antonín

Značky: 6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-11-karboxamid

Zhrnutie / Anotácia:

6,11-Dihydrodibenzo(b,e)thiepin-11-karboxamid vzorce I.

E-11-(3-Dimethylaminopropyliden)-6,11-dihydroDIBENZO[b,e]thiepin[4,4´- methylenbis(3-hydroxy-2-naftoát)]

Načítavanie...

Číslo patentu: 224925

Dátum: 01.11.1984

Autori: Protiva Miroslav, Rajšner Miroslav

Značky: e-11-(3-dimethylaminopropyliden)-6,11-dihydrodibenzo[b,e]thiepin[4,4´, methylenbis(3-hydroxy-2-naftoát

Zhrnutie / Anotácia:

E-11-(3-Dimethylaminopropyliden)-6,11-dihydrodibenzo (b,e(- thiepin(4,4´-methylenbis(3-hydroxy-2-naftoát)( vzorce I.

N-Substituční deriváty E-11-(3-methylaminopropyliden)-6,11-dihydrodibenzo[b,e]thiepinu a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 224924

Dátum: 01.11.1984

Autori: Metyš Jan, Protiva Miroslav, Rajšner Miroslav

Značky: n-substituční, jejich, e-11-(3-methylaminopropyliden)-6,11-dihydrodibenzo[b,e]thiepinu, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

N-Substituční deriváty E-11-(3-methylaminopropyliden)-6,11-dihydrodibenzo(b,e(thiepinu obecného vzorce I, ve kterém R značí allyl, propargyl, 2-hydroxyethyl, 2-hydroxypropyl, 3-hydroxypropyl, 2-dekanoyloxyethyl, 2-dekanoyloxypropyl, 3-acetoxypropyl nebo 3-dekanoyloxypropyl, a jejich soli s farmaceuticky nezávadnými anorganickými nebo organickými kyselinami.

Způsob koagulace mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 224923

Dátum: 01.11.1984

Autori: Böhmová Jarmila, Hušek Vladimír, Minařík Rudolf, Součková Magda

Značky: koagulace, mléka, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob koagulace mléka, vyznačující se tím, že koagulace se provádí vepřovým pepsinem a/nebo syřidlem s poměrným zastoupením koagulační aktivity hovězího pepsinu 80 až 100 % a 0 až 20 % chymozinu ve směsi s mikrobiálním syřidlem z plísně Mucor miehei, přičemž ve výsledné směsi činí koagulační aktivita vepřového pepsinu 0 až 59 %, koagulační aktivita hovězího pepsinu 18 až 60 %, koagulační aktivita chymozinu 0 až 19 % a koagulační aktivita...

Hořák s rekuperačním předehříváním vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224922

Dátum: 01.11.1984

Autor: Kalousek Zdeněk

Značky: vzduchu, předehříváním, horák, rekuperačním

Zhrnutie / Anotácia:

Hořák s rekuperačním předehříváním vzduchu, zejména pro plynná paliva, vyznačený tím, že je vybaven vestavěným oběžným kolem (9) s vnitřním lopatkováním (11), obklopeným soustřednou přepážkou (10) oběžného kola (9), oddělující jej od vnějšího lopatkování (12), přičemž vzdálenost mezi vnějším obvodem přepážky (10) oběžného kola (9) a vnitřním obvodem přepážky (3) pro rozdělení prostoru vzduchu a spalin je menší než 5 mm.

Rozprašovací tryska pro rozprašování kapalin v kondenzujících paroplynných směsích

Načítavanie...

Číslo patentu: 224921

Dátum: 01.11.1984

Autori: Smolík Jiří, Čermák Ján, Vítovec Jaroslav

Značky: směsích, rozprašovací, rozprašování, paroplynných, tryska, kapalin, kondenzujících

Zhrnutie / Anotácia:

Rozprašovací tryska pro rozprašování kapalin v kondenzujících paroplynných směsích, tvořená tělesem trysky s ústím, izolačním vnitřním pouzdrem a vnějším pouzdrem s přívodem pomocného plynu, vyznačená tím, že těleso trysky (1) je umístěno ve vnitřním izolačním pouzdře (2) na spodním konci zúženém ve směru k ústí (6) trysky (1) a s ním pak ve vnějším pouzdře (3) odděleném od vnitřního izolačního pouzdra (2) štěrbinou (5) po celé výšce od...

Způsob a zařízení pro indikaci průtoku kapalin, zejména mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 224920

Dátum: 01.11.1984

Autori: Kubát Stanislav, Roganský Jozef

Značky: kapalin, zařízení, průtoku, zejména, způsob, indikaci, mléka

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob indikace průtoku kapalin, zejména mléka na principu kondenzátoru, vyznačený tím, že kapalina protéká bezkontaktním snímačem a vyvolávané změně dielektrika odpovídá změna kapacity, vstupující do převodníku C/U, jehož napěťový signál, vytvářející křivku průběhu průtoku (Ip) je dále integrován na impulsy v závislosti na délce křivky a velikosti napětí, přičemž jednotlivé impulsy představují vždy stejný průtočný objem kapaliny snímačem.

Membrána pro baryovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224919

Dátum: 01.11.1984

Autori: Dufek Petr Rndr, Panoch Miroslav, Semler Miloslav Rndr

Značky: membrána, iontově, selektivní, baryovou, elektrodu

Zhrnutie / Anotácia:

Membrána pro baryovou iontově selektivní elektrodu, obsahující aktivní komplexní sůl schematického vzorce L2 . Ba . (X)2, kde Ba je baryový kationt, X je lipofilní aniont jako je tetrafenylboritanový nebo tetra-(p-chlorfenyl)-boritanový aniont, vyznačená tím, že jako ligandu L je použito derivátu kyseliny tetraglykolové, jímž je N,N´-difenyl-N,N´-di(2-ethoxykarbonylfenyl)-diamind kyseliny 3,6,9-trioxaundekandiové vzorce I.

Navíjecí hlava cívkovacího automatu fotografických svitkových filmů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224918

Dátum: 01.11.1984

Autori: Hanuš Vlastislav, Halamka František

Značky: svitkových, navíjecí, hlava, cívkovacího, filmu, fotografických, automatu

Zhrnutie / Anotácia:

Navíjecí hlava cívkovacího automatu fotografických svitkových filmů, umístěná ve světlotěsné skříni, vyznačující se tím, že je tvořena dvojicí navíjecích hrotů (4,5), z nichž alespoň jeden hrot (4) je osově přestavitelný, přičemž k ose hrotů (4, 5) je vedená dráha filmového materiálu a vodící hubice (9) krycích pásů, proti níž je umístěn podavač (3) cívek, obsahující výběžky orientace cívky a kde k ose hrotů (4,5) je dále přiřazen přítlačný...

Zařízení pro synchronní navíjení filmu a krycího pásu fotografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224917

Dátum: 01.11.1984

Autori: Vrbacký Rudolf, Slavík Josef

Značky: pásu, materiálů, zařízení, krycího, navíjení, fotografických, synchronní, filmu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro synchronní navíjení filmu a krycího pásu fotografických materiálů, vyznačené tím, že obsahuje krokový motor (2) pro pohon navíjecího vřetene (1), který je spojen s generátorem krokovacích pulsů (3), propojeným s polohovým snímačem (6) začátku filmu (5), umístěným na filmové dráze (7).

Spôsob stanovenia látok pri selektívnej hydrogenácii 3,7-dimetyl-9-/2´,6´,6-trimetyl-1´-cyklohexén-1´-yl/-2,7-nonadién-4- in-1,6-diolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224916

Dátum: 01.11.1984

Autori: Bašňák Ivan, Karabinošová Eva

Značky: selektívnej, hydrogenácii, spôsob, in-1,6-diolu, stanovenia, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovovania látok pri selektívnej hydrogenácii 3,7-dimetyl-9-/2´,6´,6-trimetyl-1´-yl/-2,7-nonadién-4-ín-1,6-diolu vzorca I na 3,7-dimetyl-9-/2´,6´,6-trimetyl-1´-cyklohexén-1-yl/-2,4,7-nonatrién- 1,6-diol vzorca II vyznačujúci sa tým, že analyzovaná vzorka reakčnej zmesi sa pôsobením hexametyldisilazánu a trimetylsilylchloridu v pyridíne v objemových pomeroch 1:1:1 až 10:1:10 kvantitatívne prevedie na zmes odpovedajúcich...

Zariadenie pre poloplynulé odlievanie odliatkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 224915

Dátum: 01.11.1984

Autori: Szarvasy Peter, Bobok Ľudovít, Tomášek Karel, Gábor Ladislav, Cempa Štefan, Farkaš Stanislav

Značky: odlievanie, odliatkov, poloplynulé, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre poloplynulé odlievanie odliatkov s kryštalizátorom, ktorý ma meniteľnú štrbinu výtoku vody z primárneho do sekundárneho okruhu chladenia a s ťažnou zátkou s otvormi pre uchytenie odliatku, vyznačené tým, že kokila /3/ má v hornej časti na vonkajšej ploche závit a je uložená na prírube /5/, ktorá má na vnútornej ploche protizávit.

Výplnkový textilný plošný útvar s charakterom gumovlásia

Načítavanie...

Číslo patentu: 224914

Dátum: 01.11.1984

Autori: Kavický František, Gašparová Márta, Kriho Jozef, Kabátová Viera

Značky: plošný, útvar, charakterom, výplnkový, textilný, gumovlásia

Zhrnutie / Anotácia:

Vlákenné rúno chemicky pojené postrekom prírodného a/alebo syntetického latexu s charakterom gumovlásia pre výplňkové účely, vyznačujúce sa tým, že je tvorené hmotnostne 25 až 100 % strunovitého vlákenného polyesterového, polyamidového a/alebo polypropylénového odpadu o strednej dĺžke jednotlivých vláken 70 až 200 mm a maximálne 75 % kokosového vlásia, pričom je vlákenný strunovitý odpad s výhodou tvarovaný spriadaním do povrazca, poprípade v...

Spôsob prípravy oktanalov izomerizáciou oktán-1,2-oxidov za katalytického účinku minerálnej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 224913

Dátum: 01.11.1984

Autori: Cvengrošová Zuzana, Hrčka Jozef, Hrušovský Mikuláš, Fančovič Karol

Značky: oktán-1,2-oxidov, spôsob, přípravy, izomerizáciou, účinků, minerálnej, katalytického, kyseliny, oktanalov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy oktanolov izomerizáciou oktán-1,2-oxidov za katalytického účinku minerálnej kyseliny vyznačený tým, že minerálna kyselina, s výhodou kyselina fosforečná alebo kyselina sírová, sa nanesie na silikagél a zbaví sprievodnej vody, pričom mólový pomer oktán 1,2-oxidu: minerálnej kyseline je 10:1 až 300:1, s výhodou 15:1, až 100:1 a izomerizácia prebieha pri teplote 20 až 150 °C, s výhodou 80 až 140 °C, za prítomnosti organického...

Spôsob čírenia repnej alebo trstinovej šťavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224912

Dátum: 01.11.1984

Autor: Pánsky Ján

Značky: čírenia, repnej, stavy, trstinovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čírenia repnej alebo trstinovej šťavy vyznačujúci sa tým, že do extrahovanej šťavy sa pridá pri turbulentnom miešaní mleté vápno pri teplote 50 až 90 °C, s výhodou 60 °C, v množstve 0,25 až 0,40 % hmotnostných CaO na predčírenie a 0,95 až 1,60 % hmotnostných CaO pri teplote 80 °C na dočírenie.

Spôsob enzýmovej degradácie pektínových látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 224911

Dátum: 01.11.1984

Autori: Rexová-benková Ľubomíra, Kubánek Vladimír, Omelková Jiřina

Značky: enzýmovej, látok, pektínových, spôsob, degradácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob enzýmovej degradácie pektínových látok vyznačený tým, že sa na pektínové látky pôsobí pektolytickým enzýmovým preparátom ireverzibilne imobilizovaným na polymérnu látku typu polykondenzátu na báze diolov a dikarboxylových kyselín, s výhodou na polyetyléntereftalát.