Archív za 1984 rok

Strana 15

Způsob výroby 5-alkyl-2-pyrazinkarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 226741

Dátum: 01.11.1984

Autori: Farmitalia Carlo Erba, Oppici Ernesto, Roffia Guiseppe, Giardino Pietro

Značky: 5-alkyl-2-pyrazinkarboxylové, způsob, kyseliny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 5-alkyl-2-pyrazinkarboxylové kyseliny obecného vzorce I v němž R1 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, vyznačující se tím, že se nitril diaminomaleinové kyseliny vzorce II kondenzuje se sloučeninou obecného vzorce CHOCOR1 v němž R1 má shora uvedený význam, v polárním rozpouštědle při teplotě od 35 do 85 °C a přitom získaná sloučenina obecného vzorce III v němž R1 má shora uvedený význam, se uvádí v reakci s...

Způsob výroby disazosloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 226739

Dátum: 01.11.1984

Autori: Hoechst Aktiengesellschaft, Hoyer Ernst, Fass Rudolf

Značky: způsob, výroby, disazosloučenin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby disazosloučenin obecného vzorce 1 v němž R1 znamená atom vodíku, atom chloru nebo atom bromu nebo sulfoskupinu, R2 znamená atom vodíku nebo atom chloru nebo nebo atom bromu, R3 znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, a R4 znamená alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, Z1 a Z2 jsou vázány v benzenovém kruhu v meta- nebo para-poloze k azoskupině a každý z těchto symbolů...

Způsob výroby nových derivátů oxadiazolopyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226738

Dátum: 01.11.1984

Autori: Ramuz Henri, Muller Jean-claude, Hoffmann - La Roche And, Hengartner Urs

Značky: oxadiazolopyrimidinu, nových, způsob, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů oxadiazolopyrimidinu obecného vzorce I v němž R znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 2 až 3 atomy uhlíku, alkinylovou skupinu se 2 až 3 atomy uhlíku nebo methoxyethylovou skupinu, a jejich solí, vyznačující se tím, že se nechá reagovat 5-amino-7-[3,6-dihydro-1(2H)-pyridyl(-2H-[1,2,4(oxa-dizolo(2,3- c(pyrimidin-2-on vzorce II s derivátem azolu obecného vzorce III v němž R má shora...

Způsob opracování obrobků šnekového nebo závitového tvaru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226737

Dátum: 01.11.1984

Autori: Wirz Walter, Reishauer Ag

Značky: obrobků, způsobu, tohoto, tvaru, zařízení, způsob, provádění, závitového, opracování, šnekového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob opracování obrobku šnekového nebo závitového tvaru, zejména jednochodého nebo vícechodého šnekového nebo závitového obrobku jednochodým nebo vícechodým šnekovým nebo závitovým nástrojem, při němž se v průběhu otáčení obou šneků nástroj přibližuje a oddaluje vzhledem k obrobku radiálně, a při němž poměr otáček odpovídá základnímu poměru otáček, vyplývajícímu z poměru stoupání obou šneků, vyznačující se tím, že nástroj se uvádí do...

Insekticidní, arachnoicidní a ektoparasiticidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226736

Dátum: 01.11.1984

Autori: Dreikorn Barry Allen, Kramer Kenneth Edward, Eli Lilly And Company

Značky: insekticidní, prostředek, ektoparasiticidní, arachnoicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní, arachnoicidní a ektoparasiticidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje difenylaminový derivát obecného vzorce I ve kterém R znamená methylovou, ethylovou nebo n-propylovou skupinu, jednotlivé symboly R1 nezávisle na sobě znamenají vždy brom, chlor nebo fluor, R2 představuje atom jodu, kyanoskupinu, nitroskupinu nebo trifluormethylovou skupinu, m je číslo o hodnotě 0 až 5 a n je číslo o hodnotě 0 nebo 1,...

Silo pro sypké hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 226735

Dátum: 01.11.1984

Autori: Claudius Peters Aktiengesellschaft, Krauss Werner, Faerber Ernst-ove

Značky: hmoty, sypké

Zhrnutie / Anotácia:

K zamezení poruch vypouštěcích orgánů u sila hrubým materiálem, to je hrudkami, je silo navrženo tak, že vypouštěcí otvor načeřeného materiálu je vytvořen ve vyvýšeném místě homogenizační komory, u jejíhož dna je uspořádáno zařízení k odstraňování ukládaného hrubého materiálu. Toto zařízení může být provedeno jako drobicí zařízení, přeměňující hrubý materiál na pneumaticky přemístitelný jemný materiál, anebo dopravní zařízení, které popřípadě...

Výstupní ventilový systém pro tlakové nádoby, zejména pro zpěnovací sifonové přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 226734

Dátum: 01.11.1984

Autori: Safcsák Gyula, Szalay Szabolcs, Hütögépgyár

Značky: zejména, zpěnovací, výstupní, systém, ventilový, prístroje, tlakově, nádoby, sifonové

Zhrnutie / Anotácia:

Výstupní ventilový systém pro tlakové nádoby, zejména pro zpěňovací sifonové přístroje, vytvořený jako ventil pro omezování tlaku otevírající se směrem ven, přičemž sifonové přístroje jsou v sifonové hlavě opatřeny dutou ventilovou tyčí s pružinou, vidlicovitou stlačovací pákou a víkem pro zajištění pružiny, vyznačený tím, že stlačovací páka (2) se opírá o sifonovou hlavu (3) a je v ovládacím záběru s výstupky (6) ventilové tyče (1), přičemž...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226733

Dátum: 01.11.1984

Autori: Wuerzer Bruno, Basf Aktiengesellschaft, Hamprecht Gerhard

Značky: účinné, způsob, herbicidní, výroby, složky, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje 0,1 až 95 % hmotnostních alespoň jednoho derivátu 4-H-3,1-benzoxazinu obecného vzorce I v němž Y znamená kyslík nebo síru a R1 znamená halogen, jestliže R2 znamená halogen v m- nebo p-poloze, nebo R1 znamená methylovou skupinu nebo nitroskupinu, jestliže R2 znamená trifluormethoxyskupinu nebo chlordifluormethoxyskupinu, jako účinné látky a 5 až 99,9 % hmotnostních inertních přísad.

Volnoběžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226732

Dátum: 01.11.1984

Autor: Gorin Michail Petrovič

Značky: volnoběžka

Zhrnutie / Anotácia:

Volnoběžky podle vynálezu se využívá jako pohonu spouštěčů spalovacích motorových vozidel a traktorů. Volnoběžka sestává z věnce, z dvojitého výstředníku a ze svěracích výstředníkových objímek. Dvojitý výstředník je opatřen vačkami, uspořádanými mezi jeho kotouči proti sobě vzhledem k podélné diametrální rovině volnoběžky a prodlužujícími svými vnějšími povrchy povrch kotoučů výstředníku, přičemž každá svěrací výstředníková objímka obklopuje...

Způsob výroby benzopyranových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 226731

Dátum: 01.11.1984

Autori: Nagakura Masahiko, Akashi Toshihiro, Kawamura Kiyoshi, Sawada Naotoshi, Kyotani Yoshinori, Shiratsuchi Masami, Shimizu Noboru, Kunieda Hisashi, Sato Seiichi, Kowa Company, Uchida Yasumi, Shigyo Hiromichi

Značky: benzopyranových, způsob, výroby, sloučenin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby benzopyranových sloučenin obecného vzorce I v němž A znamená přímou vazbu nebo skupinu vzorce -O-CH2-, R1 znamená, skupinu vybranou ze souboru zahrnujícího C3 až C5 alkylovou skupinu, hydroxy(C3 až C5)alkylovou skupinu,(C1 až C4)alkylamino(C1 až C4)alkylovou skupinu, nitrato(C3 až C5)alkylovou skupinu a fenyl(C1 až C5)alkylovou skupinu, za předpokladu, že fenyl je popřípadě substituován C1 až C4alkyloxyskupinou, R2 znamená skupinu...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226730

Dátum: 01.11.1984

Autori: Alt Gerhard Horst, Monsanto Company A Corporation Of The State Of Delaware

Značky: herbicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek vyznačený tím, že obsahuje vedle pomocných přísad herbicidně účinné množství sloučeniny obecného vzorce I, kde znamená R skupinu ethylovou, n-propylovou, isopropylovou isobutylovou, allylovou nebo butenylovou skupinu, R1 skupinu methylovou, n-propylovou, isopropylovou, n-butylovou isobutylovou nebo isoamylovou skupinu a R2 skupinu methylovou, ethylovou nebo isopropylovou skupinu za podmínky, že v případě, kdy R2 znamená...

Herbicidní prostředky obsahující 2-halogenacetanilidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226729

Dátum: 01.11.1984

Autori: Alt Gerhard Horst, Monsanto Company A Corporation Of The State Of Delaware

Značky: prostředky, obsahující, 2-halogenacetanilidy, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostŕedky, vyznačující se tím, že obsahují adjuvant a jako účinnou složku herbicidně efektivní množství sloučeniny v němž R znamená ethylovou, propylovou, isopropylovou, isobutylovou, sek.butylovou, cyklopropylmethylovou, allylovou nebo propargylovou skupinu, R1 znamená methylovou, ethylovou, propylovou nebo isopropylovou skupinu a R2 znamená atom vodíku, methylovou nebo ethylovou skupinu, s tím, že jestliže R2 znamená atom vodíku,...

Zapojení pro odpojení ochranného uzemnění vestavěné do katodického ochranného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 226728

Dátum: 01.11.1984

Autori: Kiss Akos, Horváth Márton, Nehézvegyipari Kutató Intézet

Značky: zapojení, uzemnění, katodického, vestavěné, systému, odpojení, ochranného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro odpojování ochranného uzemnění, vestavěné do katodického ochranného systému mezi ochranné uzemnění a chráněné zařízení, vyznačující se tím, že odpojovací zařízení (2) je tvořeno polovodičovými spínacími prvky a je zapojeno mezi ochranné uzemnění (3) a chráněné zařízení (1).

Skládací sestava listových členů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226727

Dátum: 01.11.1984

Autori: Union Carbide Corporation, Kantz John Francis

Značky: sestava, skládací, členu, listových

Zhrnutie / Anotácia:

Skládací sestava listových členů, připevněných k sobě navzájem v oblastech jiných než v sousedství jejich skloubení, vyznačující se tím, že obsahuje vnitřní listový člen /32/, mající nejméně jednu vrstvu a prohloubenou lineární drážku na jeho vnitřní straně, s vnější listový člen /10/ mající nejméně jednu vrstvu a nejméně čtyři lineární prohloubené drážky /24a, 24b, 24c, 24d/, uspořádané ve dvojicích na protilehlých stranách tohoto listového...

Způsob kontinuálního zcukerňování rostlinné suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 226726

Dátum: 01.11.1984

Autori: Nuuttila Antti Ilmari, Oy Tampella Ab, Pohjola Veikko Juhani

Značky: rostlinné, zcukerňování, kontinuálního, suroviny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuálního zcukerňování rostlinné suroviny její hydrolýzou nebo/a předhydrolyzované rostlinné suroviny hydrolýzou v proudu zředěným roztokem kyseliny sírové za tlaku a zvýšené teploty, expandováním směsi a oddělováním kapaliny a pevných látek, vyznačující se tím, že se rostlinná surovina a roztok kyseliny sírové jako směs pohybují v proudu stejnou rychlostí, jaká je nutná pro snáze hydrolyzovatelné částice rostlinné suroviny, pevné...

Plochý pletací stroj s elektronickým řízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 226725

Dátum: 01.11.1984

Autori: Weingartner Albin, Retallick David Mnichov (nsr), Universal Maschinenfabrik Rudolf Schieber

Značky: pletací, plochy, elektronickým, stroj, řízením

Zhrnutie / Anotácia:

Plochý pletací stroj s elektronickým řízením, který obsahuje programovatelné pevné paměti typu PROM a paměti s libovolným přístupem typu RAM, jakož i prvky ke vkládání údajů pro provoz stroje, vyznačující se tím, že obsahuje oddělené paměti pro údaje pěti dílčích skupin a to obrazové vložky (T, dělení (N) jehel, pletacího schematu (Z), soupisky (F) funkčních čísel a sledu S schematu a programovatelné pevné paměti pro údaje dílčí skupiny...

Způsob výroby prostředků ke zlepšení půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226724

Dátum: 01.11.1984

Autori: Hartmann Randolf, Schriewer Helmut, Industrie-werke Karlsruhe Augsburg Aktiengesellschaft

Značky: způsob, prostředků, půdy, zlepšení, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby prostředků ke zlepšení půdy a současného využití jejich energetického obsahu tak, že se z komunálních a/nebo průmyslových odpadků vytřídí hrubé biologicky těžko odbouratelné části, za zmenšování jejich objemu, načež se výlisky ze směsi odpadků s čistírenskými kaly podrobí intenzivnímu vyhnívání, kterým se obsah vody z původních 50 až 60 hmotnostních procent sníží na 30, s výhodou až na 20 hmotnostních procent, čímž se vlastně...

Zařízení pro zhušťování kalů a suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 226723

Dátum: 01.11.1984

Autori: Égetö Csaba, Tatabányai Szénbányák, Solymos Károly, Szalay Zoltán Tatabánya (mlr), Kálmán György, Dörömbözi Béla

Značky: suspenzí, kalů, zařízení, zhušťování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zhušťování kalů a suspenzí sestávající z kruhové nádrže, z pevného můstku ze zvonového podavače, z rotačního škrabacího mechanismu s pohonem,z dalšího hnacího ústrojí a ze stírače pěny, vyznačující se tím, že dále sestává z rotačního škrabacího mechanismu (20), zavěšeného na hlavním svislém hřídeli (14) uprostřed pevného můstku (11), opřeného svými konci o okraj kruhové nádrže (10), ze zvonového podavače (16) uloženého na hlavním...

Samočinný trojcestný přepojovací ventil pro systém k dávkování kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 226722

Dátum: 01.11.1984

Autori: The Coca-cola Company, Credle William Swindell

Značky: ventil, trojcestný, dávkování, systém, samočinný, kapaliny, prepojovací

Zhrnutie / Anotácia:

Ventil sestává ze skříně (10) s ventilovým tělesem vymezujícím dutinu (CA). Ve skříni (10) je umístěn otáčivý ventilový člen (SP), spojený s touto dutinou (CA), přičemž první i druhé vstupní vedení (15,17) spojují vnějšek skříně (10) s dutinou (CA) v tělese ventilu, mezi prvním vstupním vedením (15) a druhým vstupním vedením (17) je třetí dávkovací vedení (16). První vstupní vedení (15) a druhé vstupní vedení (17) jsou spojovatelná s prvním,...

Způsob akumulování energie, při kterém se skladují alkalické kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226721

Dátum: 01.11.1984

Autori: Fusco Giorgio, Snamprogetti, Laganá Vincenzo, Saviano Francesco

Značky: alkalické, energie, kterém, způsob, skladují, akumulování

Zhrnutie / Anotácia:

Přebytečné elektrické energie se využije k elektrolýze alkalického hydroxidu v roztaveném stavu, a vyrobený kov se skladuje ve vhodných zásobních nádržích. Exothermickou reakcí alkalického kovu s vodným roztokem hydroxidu stejného kovu ve vhodném reaktoru se získá vodík a čistý hydroxid alkalického kovu v roztavené formě, přičemž v následující fázi se získá pára o vysoké teplotě. Po provedené tepelné výměně se získá část hydroxidu alkalického...

Plombový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 226720

Dátum: 01.11.1984

Autori: Dózsa László, Telefongyár, Pelencei Jenö, Somodi Gyula

Značky: plombový

Zhrnutie / Anotácia:

Plombový spoj pro zajištění uzávěrů obsahující podlouhlou desku ohybatelnou kolem manipulační části uzávěru, např. kolem hlavy šroubu, jehož dřík prochází otvorem v desce, přičemž konce desky jsou uzpůsobeny, pro vzájemné spojení při plombování, vyznačený tím, že deska (1) má vytvořeno v části své délky duté víko (3) pro překrytí manipulační části uzávěru a vedle tohoto víka (3) je ve střední části desky (1) odpružený úsek pro přehnutí desky...

Těsnicí spoj do sebe vložených skleněných trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226719

Dátum: 01.11.1984

Autori: Péczely Antal, Magyar Tudományos Akadémia Kutatási Eszközöket Kivitelezö Vállalata

Značky: vložených, trubek, sklenených, těsnicí

Zhrnutie / Anotácia:

Těsnicí spoj do sebe vložených skleněných trubek, u kterého je na konci vnější skleněné trubky vytvořen válcový zaváděcí úsek, vymezený zúžením pro zavedení válcového konce vložené skleněné trubky, přičemž je mezi válcovým zaváděcím úsekem vnější skleněné trubky a vnějším povrchem vložené skleněné trubky vytvořen prstencový prostor, v němž je uloženo těsnění z pružného materiálu, s výhodou z teflonu, které je přizpůsobeno vnitřnímu povrchu...

Prostředek k odstraňování kyseliny askorbové z vodných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 226718

Dátum: 01.11.1984

Autori: Deneke Ulfert, Rittersdorf Walter, Boehringer Mannheim Gmbh, Lange Hans

Značky: vodných, kapalin, odstraňování, kyseliny, prostředek, askorbové

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek k odstraňování kyseliny askorbové z vodných kapalin, na bázi tuhého nosného materiálu,impregnovaného askorbatoxidázou, vyznačující se tím, že nosný materiál obsahuje 0,026 až 0,43 g askorbatoxidázy, 1,6 až 6,7 g katalázy a 32,15 až 177,6 g peroxidu vodíku a popřípadě 250 až 300 g stabilizátorů například pektinu,polyvinylpyrrolidonu, dextranu nebo jejich směsí a/nebo 6,44 až 161,5 g pufrační látky pro nastavení hodnoty pH 5 až 8,5,...

Karburátorová tryska s plynule měnitelným průtokem paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 226717

Dátum: 01.11.1984

Autor: Douša Jaroslav

Značky: tryska, paliva, plynule, karburátorová, průtokem, měnitelným

Zhrnutie / Anotácia:

Karburátorová tryska s plynule měnitelným průtokem paliva, sestávající z tělesa s otvorem, v němž je uložena jehla proměnlivého průřezu v axiálním směru, vyznačená tím, že jehla /2/ má válcový tvar a je ve válcovém otvoru /6/ tělesa /1/, který má na svém konci /3/ vytvořen kalibrovaný otvor /4/, uložena podélně suvně, přičemž na válcovém povrchu jehly /2/ je ve směru podélné osy tělesa /1/ vytvořena šikmá drážka /5/ pravoúhlého průřezu.

Způsob kontroly stavu osvětlení postupně osvětlovaných detektorů záření a zapojení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 226716

Dátum: 01.11.1984

Autori: Kuśmierz Józef, Klimek Tadeusz Stanislaw, Lichnowski Józef Jan, Przygodzki Jacek Ryszard, Politechnika Świetokrzyska, Barwicki Krzysztof Adam

Značky: osvětlení, kontroly, stavu, osvětlovaných, zapojení, záření, způsob, provádění, detektoru, postupné

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontroly stavu osvětlení postupně osvětlovaných detektorů záření, vyznačující se tím, že se po sobě zkouší stav osvětlení každého z těchto detektorů a synchronismus jejich osvětlení s řídicími impulsy, přičemž se zkouší současně stav osvětlení jednoho z detektorů a dalšího předtím osvětleného detektoru a vytvoří se odpovídající logická funkce ze signálů obou detektorů a řídicího obvodu a dalším hodinovým impulsem se zkouší další dvojice...

Způsob dosahování předem stanovitelných a přesných délek příze na křížem soukaných cívkách jakož i zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226715

Dátum: 01.11.1984

Autori: Zellweger Uster Ag, Felix Ernst

Značky: způsob, stanovitelných, přesných, křížem, příze, cívkách, soukaných, předem, provádění, zařízení, délek, způsobu, dosahování, jakož

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dosahování předem stanovitelných a přesných délek příze na křížem soukaných cívkách během soukání, při němž se přesoukávají plné a případně se vyskytující dílčí potáče a při dosahování žádoucí délky příze se soukání pro příslušnou křížem soukanou cívku přerušuje, vyznačený tím, že z přesně známé základní délky /Lv/ příze bezvadných potáčů /21/ se dělením pomocnou veličinou, jež představuje délku příze přesoukanou z jednoho bezvadného...

Ventilová komora talířového ventilu, chlazená chladicí tekutinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 226714

Dátum: 01.11.1984

Autori: Societe D´etudes De Machines Thermoques Saint Denis (francie), Pollet Jean-pierre

Značky: chlazená, chladicí, tekutinou, komora, talířového, ventilu, ventilová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ventilových komor talířových ventilů chlazených oběhem chladicí tekutiny, určených pro motory s vnitřním spalováním, zejména pro motory se dvěma výfukovými ventily na válec, mající koš (1) s alespoň jednou skořepinou (3) opatřenou bočním otvorem (4) pro spojení s přívodním nebo vypouštěcím kanálem (5) pro přívod plynů do válce nebo jejich vypouštění z válce, na němž je osazena tato ventilová komora, přičemž skořepina (3) nese na...

Způsob úpravy znečištěných vod a zařízení pro úpravu znečištěných vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 226713

Dátum: 01.11.1984

Autori: Przybylowicz Ryszard, Centrum Techniki Komunalnej, Kiliszek Ryszard, Krolikowski Wojciech

Značky: zařízení, úpravu, znečištěných, způsob, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zařízení je vhodné pro čištění odpadních vod a zahušťování kalů a pracuje tak, že voda, včetně recirkulátu, je pod tlakem 50 až 150 kPa saturována vzduchem za případné přítomnosti srážedel, za intenzivní uzavřené cirkulace, načež je v pomalém usměrněném vzestupném toku spirálového nebo sinusoidového tvaru vystavena průběžné dekompresi a současné flokulaci. Flotační nádrž je s níže umístěnou uzavřenou saturační komorou spojena pomocí...

Zařízení pro automatické zjišťování vad v ochranných vrstvách kovových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 226712

Dátum: 01.11.1984

Autori: Bucsky György, Magyar Tudományos Akadémia Müszaki Kémiai Kutató Intézet, Kiss Zoltán, Tátrai Lajos

Značky: zjišťování, zařízení, ochranných, vrstvách, automatické, nádob, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické zjišťování vad v ochranných vrstvách kovových nádob, opatřené měřicí sondou, ponořenou do kovové nádoby, měřicím zesilovačem zapojeným za měřicí sondou, ukazatelem připojeným k měřicímu zesilovači, signálním čidlem spojeným s výstupem měřicího zesilovače, dále s vysílačem poplašného signálu zapojeného na výstup signálního čidla, jakož i optickým a/nebo akustickým indikátorem, vyznačené tím, že měřicí sonda (9) je...

Důlní řetězový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 226711

Dátum: 01.11.1984

Autori: Temme Helmut, Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia

Značky: důlní, dopravník, řetězový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru důlního strojírenství a řeší problém vytvoření tuhého, avšak snadno sestavitelného dopravníku. Problém je řešen vytvořením žlabu dopravníku, jehož jednotlivé podélné články jsou složeny ze spodního dílu (10) a horního dílu (11). Přitom základní deska (12) spodního dílu (10) je ve směru k pilíři prodloužena v kluzné vedení (17) a na pilířové stěně (13) spodního dílu (10) je nad kluzným vedením (17) uspořádáno řetězové...

Hydraulické zapojení ovládacího ústrojí jednostranného vyřizovacího krytu mezery

Načítavanie...

Číslo patentu: 226710

Dátum: 01.11.1984

Autori: Weirich Walter Dortmund, Rosenberg Harry Lüdinghausen (nsr), Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia

Značky: ovládacího, jednostranného, ústrojí, zapojení, vyřizovacího, hydraulické, mezery, krytu

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulické zapojení ovládacího ústrojí jednostranného vyřizovacího krytu mezery, umístěného na stropnici nebo závalovém štítu mechanizované výztuže, pohyblivého napříč ke směru přesouvání pomocí krytových hydraulických válců s dvojčinnými písty, spojenými s řídící soustavou, opatřenou řídícím ústrojím, napojeným na upínací tlakový prostor hydraulické stojky, přičemž mezi pístnicí krytového hydraulického válce a krytem je uspořádáno pružinové...

Zařízení pro zavěšování,snímání a překládání dopravních závěsů řetězového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 226709

Dátum: 01.11.1984

Autori: Stankovics Lajos, Angel Tamás, Hajtomüvek És Festöberendezések Gyára Budapešť (mlr), Fényi Endre Budapešť (mlr)

Značky: zavěšování,snímání, závěsu, překládání, zařízení, řetězového, dopravníku, dopravních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zavěšování, snímání a překládání závěsů pro dopravu břemen na visutém řetězovém dopravníku. Podstatou vynálezu je, že po obou stranách vřetena závěsu je otočně uložen spojovací kotouč a jak zvedací vozík tak i jednotka pro uchopení břemena jsou opatřeny stejnými třmeny zavěsitelnými zdola do spojovacích kotoučů, přičemž vodicí kolejnice je spojena s rámovou konstrukcí pojízdným vozíkem.

Zařízení pro vedení útkové nitě prošlupem na tryskovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 226708

Dátum: 01.11.1984

Autori: Arakawa Hiroshi Kariya, Suzuki Hajime Aujo, Hasegawa Junzo Obu, Yoshida Kazunori Nagoya, Kobayashi Akira Obu, Arakawa Akio Kariya (japonsko), Kabushiki Kaisha Toyoda Jidoshokki Seisakusho, Yamazato Munechika Toyota, Suzuki Fujio Toyodu

Značky: prošlupem, tryskovém, tkacím, vedení, nitě, útkové, stroji, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vedení útkové nitě prošlupem na tryskovém tkacím stroji, opatřeném ústrojím pro vytváření prošlupu z osnovních nití, paprskem pro přirážení útkové nitě zanášené pravidelně do prošlupu, zahrnujícím hlavní trysku pro zachycování a unášení útkové nitě prošlupem a hřeben vytvářející vodicí kanál pro útkovou nit tvořený řadou vodicích lamel, uspořádaných rovnoběžně s podélným směrem paprsku, přičemž každá z vodicích lamel má vybrání...

Způsob zpracování ligninu do stavu separovatelného od celulozy a hemicelulozy v lignocelulozovém materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226707

Dátum: 01.11.1984

Autori: Delong Edward, Canadian Patents And Development Limited

Značky: zpracování, celulózy, materiálů, stavu, separovatelného, lignocelulozovém, způsob, hemicelulozy, ligninu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování ligninu do stavu separovatelného od celulozy a hemicelulozy v lignocelulozovém materiálu, vyznačující se tím, že se nejdříve naplní tlaková nádoba lignocelulozovým materiálem, který je v částečkovité zvlhčené formě, přičemž tato tlaková nádoba má uzavřený vytlačovací průvlakový otvor, potom následuje rychlé naplnění tlakové nádoby parou o tlaku v rozmezí od 3,45 MPa do 4,83 MPa, přičemž se lignocelulozový materiál ohřeje na...

Zařízení pro kontrolu kvality cigariet s filtrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226706

Dátum: 01.11.1984

Autori: Societa Per Azioni, Seragnoli Enzo

Značky: kvality, kontrolu, zařízení, filtrem, cigariet

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontrolu kvality cigaret s filtrem zahrnující kotoučový dopravník, tvořený dvojicí otáčivých kotoučů s obvodovými drážkami pro uložení jednotlivých cigaret mezi vstupem na kotoučový dopravník a výstupem cigaret z kotoučového dopravníku je v úseku dráhy vedení cigaret umístěno kontrolní pásmo, zahrnující vysouvací úsek, vypuzovací úsek vadných cigaret a zpětný zasouvací úsek, přičemž zařízení umožňuje zjišťovat přítomnost špatně...

Rychlá snímací kamera pro rentgenové přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 226705

Dátum: 01.11.1984

Autori: Breiner Sándor, Medicor Müvek

Značky: prístroje, rentgenově, rychlá, kamera, snímací

Zhrnutie / Anotácia:

Rychlá snímací kamera pro rentgenové přístroje, zejména pro filmy formátu 100 x 100 mm nebo 70 x 70 mm, tvořená neprůsvitným pouzdrem, čočkou objektivu, projekčním zrcadlem, pohonným motorem, posouvacím mechanismem, mechanismem pro promítání a počítání karet pacientů a elektrovýzbrojí, vyznačená tím, že v rovině optické osy (13) obrazu je v ní uspořádán zásobník (2) pro hromadění a posouvání za sebou neosvětlených filmů (1) a pro jejich...

Zařízení pro kruponování jatečních vepřů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226704

Dátum: 01.11.1984

Autori: Krause John, Brooks Ronald, Harlan Martin, Wolverine World Wide

Značky: jatečních, kruponování, zařízení, vepřů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kruponování jatečních vepřů a pro odstraňování kůže se zbytkovou srstí přímo s těla vepře, s bubnem opatřeným drážkou a uloženým otočně šikmo od svislice v úhlu přibližně 20°, vyznačené tím, že sestává z rámu (12), jehož přední šikmá část (14) nese buben (20) s vně vybíhajícími osami (22,24), desku (26) pro dotyk a vzájemný pohyb kruponovacího zařízení (10) s tělem (181) vepře, zadní šikmá část (16) nese pohon skládající se z...

Servomotor pro použití v brzdovém systému, zejména automobilních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 226703

Dátum: 01.11.1984

Autori: Gardner Delbert South Bend, The Bendix Corporation

Značky: brzdovém, automobilních, použití, zejména, systému, vozidel, servomotor

Zhrnutie / Anotácia:

Servomotor 10 má přední stěnový díl 12 skříně s uzavřeným čelem 14, z něhož směrem dozadu vybíhá prstencovitý plášť 16. Přední stěnový díl 12 je spojen se zadním stěnovým dílem 18 pomocí uzávěru 20, a takto vytvořená skříň servomotoru 10 vymezuje uvnitř uzavřenou dutinu 22. Uzavřená dutina 22 je rozdělena na dvě tlakové komory, a to vakuovou komoru 24 a řídící komoru 26. Rozdělení zajišťuje pohyblivá dělicí stěna 28, opatřená po obvodě...

Chromogenní materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 226702

Dátum: 01.11.1984

Autori: Appleton Papers, Miller Robert Erwin

Značky: materiál, chromogenní

Zhrnutie / Anotácia:

Chromogenní materiál sestávající z alespoň dvou chromogenních složek a z alespoň jednoho rozpouštědla chromogenních složek, přičemž jako jednu z chromogenních složek obsahuje 5-(1-ethyl-2-methylindol-3-yl)-5-(4-diethylamino-2-ethoxyfenyl)-5,7- dihydrofuro(3,4-b( pyridin-7-on a/nebo 7-(1-ethyl-2-methylindol-3-yl)-7-(4-diethylamino-2-ethoxyfenyl)-5,7- dihydrofuro(3,4-b(pyridin-5-on.

Mechanická hřídelová ucpávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226701

Dátum: 01.11.1984

Autori: Insinööritoimisto Painetekniikka Oy, Hytönen Kauko

Značky: hřídelová, mechanická, ucpávka

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanická hřídelová ucpávka pro utěsňování mezery mezi hřídelem a skříní sestává z nejméně jednoho těsnicího kroužku, upevněného axiálně posuvně na jedné součásti a utěsněné vůči ní, a z nejméně jednoho těsnicího protikroužku, upevněného na druhé součásti, přičemž na těsnicím kroužku i těsnicím protikroužku jsou vytvořeny kluzné těsnicí plochy, dosedající a přitlačované na sebe. Mezí jednou z obou součástí, těsnicím kroužkem a kluznými...