Archív za 1984 rok

Strana 135

Způsob čistění 2-methyl-3/2-tolyl/-chinazolonu-4

Načítavanie...

Číslo patentu: 222765

Dátum: 01.02.1984

Autori: Žák Jiří, Kvis František

Značky: čištění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čistění 2-methyl-3/2-tolyl/-chinazolonu-4, známého klinicky užívaného hypnotika, připraveného z kyseliny acetylanthranilové a o-toluidinu za cyklizačního působení fosforoxychloridu. Podstata tohoto způsobu spočívá v tom, že po ukončené reakci se reakční směs rozkládá nejprve methanolem a potom acetonem, načež se vyloučený velice čistý produkt z tohoto prostředí izoluje.

Podkritický parní kotel

Načítavanie...

Číslo patentu: 222764

Dátum: 01.02.1984

Autor: Matev Milen

Značky: kotel, podkritický, parní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší paralelní zavodňovací systém u podkritického parního kotle. U podkritického parního kotle s oběhovými čerpadly ve výparníkovém okruhu a s alespoň jedním separátorem, jež má dvě výtoková potrubí, ústící do směšovacích kusů, na potrubí jsou uspořádány zpětné klapky podle vynálezu, jsou potrubí navzájem hydraulicky propojena mezi zpětnými klapkami a směšovacími kusy potrubím. Vynález lze aplikovat u všech podkritických parních kotlů.

Zařízení na ořezávání a zatavení krajů syntetických tkanin

Načítavanie...

Číslo patentu: 222763

Dátum: 01.02.1984

Autor: Kindl Josef

Značky: krajů, tkanin, syntetických, zatavení, zařízení, ořezávání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na ořezávání a zatavování krajů syntetických tkanin. Zařízení se skládá z ořezávacího nože, elektricky vyhřívané tavicí podložky a mechanismu pro vedení a přítlak ořezávacího nože. Na uvedeném zařízení se zhotoví kvalitní ořez syntetické tkaniny současně se zatavením kraje. Je možno jej instalovat na výrobní zařízení nebo použít jako samostatnou operaci.

Kombinovaný šroubovák

Načítavanie...

Číslo patentu: 222762

Dátum: 01.02.1984

Autor: Kocour Jaroslav

Značky: kombinovaný, šroubovák

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kombinovaného šroubováku, určeného k ovládání nastavovacích a zajišťovacích prvků ustavovacích držáků, zejména držáků magnetických hlav. Řešení podle vynálezu umožňuje nastavování a zajišťování příslušných prvků ustavovacích držáků na jedno nasazení, vylučuje samovolné vysunutí pracovních nebo činných ploch z odpovídajících ploch na nastavovacích prvcích ustavovacích držáků. Dále usnadňuje a zrychluje nastavovací operace....

Aktivní hmota pro záporné elektrody hermeticky uzavřených akumulátorů s alkalickým elektrolytem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222761

Dátum: 01.02.1984

Autori: Marek Jiří, Mrha Jiří, Jindra Jiří, Musilová Miroslava

Značky: elektrolytem, hermetický, uzavřených, hmota, alkalickým, záporné, elektrody, aktivní, akumulátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká složení aktivní hmoty pro záporné elektrody hermeticky uzavřených akumulátorů s alkalickým elektrolytem, která vedle elektrochemicky aktivní substance obsahují dále 4 až 10 % hmotnosti práškovitého polytetrafluoretylénu. Aktivní hmotu připravit lze též tak, že obsahuje do 5 % hmotnosti sazí.

Lisovací nástroj pro lisování výrobků ze suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222760

Dátum: 01.02.1984

Autor: Husek Vladislav

Značky: suspenzí, nástroj, výrobků, lisovací, lisování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší lisovací nástroj pro lisování výrobků ze suspenzí, sestávající z otěruvzdorné vložky matrice, ocelového těla matrice, spodního razníku, plnicího prostoru matrice, trnu a tlakové komory. Podstatou vynálezu je, že plnicí prostor matrice s kruhovou plnicí drážkou, plnicími otvory a vnější rozváděcí drážkou je propojen přívodním otvorem suspenze s přívodem suspenze a plnicím zařízením přes otvor k vyrovnávací membráně, která odděluje...

Důlní přepravník s manipulačním ramenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222759

Dátum: 01.02.1984

Autori: Pařízek Bedřich, Holas Mikuláš

Značky: přepravník, důlní, manipulačním, ramenem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší důlní přepravník s manipulačním ramenem na kolovém podvozku, určený zejména pro přepravu dlouhých předmětů kruhového průřezu. Nad půdorysnou plochou podvozku je vytvořen nosný rám tvaru koryta, které z jedné strany uzavírají podélníky, zatímco na druhé straně je vytvořen šikmý náběh navazující na vidlice manipulačního ramena. Manipulační rameno je ovládáno hydraulickým válcem, osa otáčení ramena je rovnoběžná s podélnou osou...

Zařízení k odvádění prachu z míst jeho vzniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222758

Dátum: 01.02.1984

Autor: Hromádko Lubomír

Značky: míst, prachu, vzniku, odvádění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k odvádění prachu z míst jeho vzniku, zejména při kamenických nebo charakterem podobných pracech. Příklad zařízení k odvádění prachu z míst jeho vzniku je znázorněn na výkrese, kde na obr.1 je zobrazen řez pracovním boxem a odsávacím zařízením a na obr.2 je pohled na filtrační stěnu. Účelem vynálezu je odvádění prachu z míst jeho vzniku ještě před dýchací zónou pracovníka, která je v bezprostřední blízkosti zdroje prachu. Uvedeného...

Vibrační třídič

Načítavanie...

Číslo patentu: 222757

Dátum: 01.02.1984

Autori: Stárek Stanislav, Šmehlík Josef, Turek Otakar

Značky: třídič, vibrační

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení funkce, zvýšení výkonu a snížení spotřeby elektrické energie vibračního třídiče. Uvedeného účelu se dosáhne u vibračního třídiče s dvěma budiči podle vynálezu v podstatě tím, že druhý budič (4) vibrací na skříni (1) je v oblasti vstupu nebo výstupu materiálu.

Způsob stanovení mrazuvzdornosti rostlin a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 222756

Dátum: 01.02.1984

Autori: Havlíček Vladimír, Mládek Josef, Nývlt Vladimír

Značky: rostlin, zařízení, mrazuvzdornosti, způsob, provádění, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení mrazuvzdornosti rostlin spočívá v tom, že se vzorek tkáně zkoumané rostliny zapojí jako kapacitní element do elektrického laděného obvodu napájeného vysokofrekvenčním napětím o kmitočtu nejméně 20 MHz a zaznamená vá se proud vycházející z tohoto obvodu jako výstupní signál, jehož změna oproti proudu zjištěnému u kontrolní skupiny rostlin o známé marzuvzdornosti za stejných podmínek udává míru relativní mrazuvzdornosti...

Hydraulický rozvod tlakové kapaliny pro vyvažování vřeten válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 222755

Dátum: 01.02.1984

Autori: Špaček Evald, Neužil Lumír, Čurda Antonín

Značky: stolic, rozvod, hydraulický, vyvažování, kapaliny, válcovacích, vřeten, tlakově

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je hydraulický rozvod tlakové kapaliny pro vyvažování vřeten válcovacích stolic a jeho účelem je zjednodušení stávajícího rozvodu. Uvedeného účelu se dosáhne propojením hydrogenerátoru s hlavním ventilem, jenž je hlavní cestou propojen s ovládacím ventilem. Tento je ovládací cestou propojen s hydromotorem vyvažování vřetene. K hlavní cestě je jednak paralelně připojen skrze doplňovací ventil akumulátor a jednak odbočka, na...

Směs pro stabilní tepelně izolační maltovinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222754

Dátum: 01.02.1984

Autor: Štepita Matej

Značky: stabilní, izolační, tepelně, směs, maltovinu

Zhrnutie / Anotácia:

Směs pro stabilní tepelně izolační maltovinu je určena pro zhotovování izolačních omítkových vrstev, které jsou objemově stálé a mají aktivní difuzní charakteristiku. Uvedeného účelu se dosáhne obalením lehčené výplně maltoviny anorganickými a/nebo organickými hmotami v kapalném stavu s případným posypem obalové vrstvy pro zamezení slepování jednotlivých částic. Obalením lehčeného plniva se snižuje nasákavost plniv a zlepšuje adheze k pojivům...

Čtyřkloubový nosný rám hlavních vazeb stavebního objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222753

Dátum: 01.02.1984

Autor: Zeman Josef

Značky: hlavních, nosný, objektu, stavebního, čtyřkloubový, vazeb

Zhrnutie / Anotácia:

Čtyřkloubový nosný rám sestává ze tří základních rámpových dílů, spojených navzájem a také se základy kloubovými spoji. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nejméně jeden ze tří rámových dílů je spojen se stabilizujícím konstrukčním dílem, spojeným s oevnou okolní konstrukcí pro zajištění stability rámu. Rám sestává zejména ze středního vloženého trámového dílu, uloženého prostřednictvím střešních kloubů na polorámových podpůrných dílech,...

Skupinový upínací prípravok s centrálnym upínacím obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222752

Dátum: 01.02.1984

Autori: Kastel Pavel, Petrík Juraj, Charvát Marián

Značky: obrobkov, prípravok, upínacím, upínací, skupinový, centrálnym

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vyriešit upínanie viacerých obrobkov, najmä rotačného tvaru naraz v konštrukčne aj výrobne jednoduchom upínacom prípravku pomerne malých stavebných rozmerov s použitím plastického tlakového média, pričom upínanie a uvoľňovanie je centrálne. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v základnom telese 1 s viacerými upínacími miestami 20, v kto rom je vytvorený priestor 2 pre plastické tlakové médium, je umiestnená centrálna upinacia...

Mammografický rentgenový scanner s rentgenkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 222751

Dátum: 01.02.1984

Autor: Slabý Jiří

Značky: mammografický, rentgenkou, rentgenový, scanner

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zdravotnické techniky. Mammografický rentgenový scanner s rentgenkou řeší problém nejvyššího možného rozlišení v absorpci rentgenového záření tkáněmi při zatím nejnižších možných dávkách záření. Podstatou vynálezu je řešení mammografického rentgenového scanneru, které spočívá v tom, že sestává s rentgenky a primární clony, za níž je umístěna závěrka a válcová clona opatřená štěrbinou pro vyclonění tenké výseče svazku...

Zapojení zařízení pro identifikaci vzoru na pohybujícím se pásu, zejména textilním pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222600

Dátum: 01.02.1984

Autor: Melgr Petr

Značky: textilním, zapojení, vzoru, pásu, identifikaci, pohybujícím, zejména, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektronického zapojení zařízení pro identifikaci vzoru na pohybujícím se pásu, zejména textilním pásu s kusovým zbožím. Funkčními prvky zapojení zařízení je tachogenerátor, jakožto čidlo délky vzoru a fotonka, jakožto čidlo vzoru. K identifikaci střídání vzoru se využívá v zapojení čítačů a součtových obvodů, které zejména v integrované formě jsou jednoduché a nenákladné. Zařízení nesleduje celý obsah vzoru, ale pouze některé...

Přímoproudý vírový odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 222599

Dátum: 01.02.1984

Autori: Šebor Václav, Vrba Vladimír, Javůrek Vladimír

Značky: přímoproudý, odlučovač, vírový

Zhrnutie / Anotácia:

Přímoproudý vírový odlučovač je tvořen nádobou ve které je v horní části umístěna vratná komora, která je na horní straně a na dolní straně otevřená, a vírové lopatky jsou umístěny po vnějším obvodu vratné komory v prostoru mezi boční stěnou vratné komory a boční stěnou nádoby nebo s výhodou boční stěnou ochranného pláště. Z vnitřního prostoru vratné komory ústí výstupní trubka směrem k dolní části nádoby, přičemž vstup je proveden shora do...

Pružná hřídelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 222598

Dátum: 01.02.1984

Autori: Němec, Vašátko Josef, Srkal Jan, Čadek Otto, Moravec Miloš, Hochman Vladislav, Břinda Karel, Lankaš Vladimír

Značky: spojka, hřídelová, pružná

Zhrnutie / Anotácia:

Vnitřní konce svazků listových pružin jsou umístěny mezi prními čepy, uloženými v náboji spojky na poloměru r 1 a mezi druhými čepy, uloženými na poloměru r 2. Otvory ve vnitřních koncích svazků listových ružin jsou napříč proloženy kolíky, jejichž zkosené konce dosedají na první čepy. Vnější konce svazků listových pružin prochází mezi čtvrtými čepy v unášecím bubnu a vůlí. V náboji spojky jsou po obou sraných svazků listových pružin uloženy...

Zařízení pro přenos osového zatížení nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 222597

Dátum: 01.02.1984

Autori: Koláček Jaromír, Kršek Petr, Lankočí Aleš, Kopec Svatopluk, Burda Petr

Značky: osového, zatížení, mísiče, pojízdného, prenos, zařízení, nádoby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení přenosu všech sil působících ve směru podélné osy mísiče z nádoby na podvozek a opačně. Uvedeného účelu se dosáhne uložením nákružku 16, kterým je opatřen nosný prstenec 3 nádoby 4, do průběžné drážky vytvořené v pohyblivém tělese 5 tvaru koule, jež je uloženo v pevném tělese 6, které je spojeno s podvozkem 2 mísiče. Ve středu pohyblivého tělesa 5 je vytvořen svislý průchozí otvor, do něhož je vsazen čep 14, jehož...

Mokrý odlučovač mechanických přimíšenin z plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222596

Dátum: 01.02.1984

Autor: Novotný Vladimír

Značky: odlučovač, mechanických, plynů, mokrý, přimíšenin

Zhrnutie / Anotácia:

Odlučovač 1 sestává z nádoby 2 opatřené vstupem 14 a výstupem 15 čištěného plynu a vstupem 16 a výstupem 17 odlučovací kapaliny, eliminátorem 3 kapek, rozvodem 4 a sprchami 5 odlučovací kapaliny. Pod sprchami 5 je uloženo odlučovací ústrojí 6 ovládané vibrátory 13. Odlučovací ústrojí 6 sestává ze vzájemně rovnoběžných roštových prvků 8 střechovitě uložených. Roštové prvky 8 jsou uloženy ve vrstvách. Mezi přivrácenými k sobě okapovými hranami 21...

Zařízení pro ultrafiltraci olejových emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222595

Dátum: 01.02.1984

Autori: Neuman Petr, Rajdl Bohumil

Značky: ultrafiltraci, zařízení, emulzí, olejových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro čištění vody s emulgovanými oleji. Účelem vynálezu je dosažení kontinuelnosti provozu zařízení se samočinným odváděním disociované vody a oleje. Uvedeného účelu dosahuje zařízení, jehož pracovní vana je rozdělena na oběhový prostor a zásobní prostor. Čerpadlo přečerpává olejovou emulzi z oběhového prostoru ořes zásobní prostor, z kterého je hrazen úbytek vyčištěné vody, do ultrafiltračního modulu, kde se odštěpí malé...

Distanční vložka pro skládaný filtr na vzdušiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 222594

Dátum: 01.02.1984

Autor: Štekl Stanislav

Značky: distanční, filtr, skládaný, vzdušiny, vložka

Zhrnutie / Anotácia:

Distanční vložka je vytvořena ze zvlněné kovové fólie se zploštělým okrajem, u něhož je zvlnění ukončeno výběhy s tupou hranou. Tato úprava čelního okraje se provádí jednoduchým slisováním zvlněné okrajové části do rovné plochy, která se pak odstřihne. Ve srovnání s dosavadním provedením je výroba těchto distančních vložek méně pracná. Jednoduchým ohybem filtračního materiálu skládaného podle vnějšího profilu čelního okraje se dále docílí...

Distanční vložka pro skládaný filtr na vzdušiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 222593

Dátum: 01.02.1984

Autor: Štekl Stanislav

Značky: skládaný, distanční, vzdušiny, vložka, filtr

Zhrnutie / Anotácia:

Distanční vložka ze zvlněné kovové fólie má dva protilehlé boční okraje opatřeny výstupky, které jsou uspořádány střídavě po obou stranách rovného osazení vytvořeného uprostřed výšky zvlnění. Tímto provedením se docílí maximálního zalití jejich okrajů vrstvou lepidla a tím dokonalého utěsnění filtračního členu ve skříni filtru. Kromě toho se značně urychlí vkládání distančních vložek mezi sklady filtračního materiálu, poněvadž odpadá jejich...

Způsob zvýšení vnitřní cirkulace kapalného kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222592

Dátum: 01.02.1984

Autori: Sýkora Jiří, Záruba Petr

Značky: kyslíku, způsob, zvýšení, vnitřní, cirkulace, kapalného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém vnitřní cirkulace kapalného kyslíku v strmotrubném kondenzátoru zařízení na dělení vzduchu. Zvýšení cirkulace se dosahuje omezením kondenzace plynného dusíku na vnějším povrchu vratné trubky a to buď nahromaděním inertních plynů z dusíku v prostoru kolem vratné trubky, nebo zaplavením prostoru kolem vratné trubky zkondenzovaným dusíkem, nebo snížením tlaku dusíku v meziprostoru kolem vratné trubky nebo případně kombinací...

Zařízení pro kontrolu správné činnosti suportů u brusky pro vnitřní broušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 222591

Dátum: 01.02.1984

Autori: Hlinka Jan, Mirsch Miroslav, Růžička Miroslav

Značky: zařízení, kontrolu, správné, broušení, suportů, činnosti, brusky, vnitřní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontrolu správné činnosti suportů u brusek na vnitřní broušení je určeno pro brousicí stroje s elektrohydraulickými servosystémy v pohybových ústrojích. Vzhledem k tomu, že tyto servosystémy nemají dráhu omezenou pevnými dorazy, může při poruše v činnosti nastat velmi vážná havárie. Kontrola správné činnosti se provádí tak, že je trvale sledována velikost poruchového signálu v podélné i příčné servosmyčce a překročí-li tyto signály...

Zařízení pro řízení pohybu příčného stolu brusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 222590

Dátum: 01.02.1984

Autori: Hlinka Jan, Růžička Miroslav, Mirsch Miroslav

Značky: brusky, řízení, stolu, zařízení, příčného, pohybu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší řízení pohybu příčného stolu brusky, zejména brusky na vnitřní broušení, v závislosti na signálu z programového generátoru a dle povelů pro skokové změny polohy. Zařízení zpracovává signál ze snímače polohy a z programového generátoru a odvozuje z nich výstupní signál pro ovládání hydraulického servoventilu. Pro zvýšení kvality řízení se potlačuje zbytkové pásmo necitlivosti servoventilu zvýšením zasílení a následným omezovačem...

Přenosný vulkanizační lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 222589

Dátum: 01.02.1984

Autor: Kozubek Petr

Značky: prenosný, vulkanizační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přenosného vulkanizačního lisu pro opravy gumových ochranných plášťů kabelů a ocelových lan přímo v provoze, a to i v důlním prostředí s nebezpečím výbuchu. K ohřevu pracovních čelistí lisu je využito kompresního tepla stlačovaného vzduchu, dodávanému pneumatickým multiplikátorem. Přenosný vulkanizační lis se skládá z nosné desky, na které jsou upevněny pracovní čelisti se stahovacími svorníky a maticemi. Pneumatický...

Vedení vřetene armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 222588

Dátum: 01.02.1984

Autori: Čejka Jiří, Skružný Josef

Značky: vřetene, armatury, vedení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší vedení vřetene armatury, zejména se stoupajícím netočivým pohybem vřetene. Podstatou vynálezu je, že u vedení vřetene, uloženého v hlavě třmenu armatury a opatřeného oboustranně paralelními vodicími plochami, kde hlava třmene je opatřena dvěma horizontálními drážkami, v nichž jsou uloženy segmenty s funkčními plochami v kluzném záběru s vodicími plochami, jsou segmenty proti vysunutí zajištěny ochranným...

Zařízení pro směnu tepla mezi dvěma médii stejného skupenství

Načítavanie...

Číslo patentu: 222587

Dátum: 01.02.1984

Autori: Navara Václav, Krejčík Vladimír

Značky: médií, směnu, dvěma, tepla, skupenství, zařízení, stejného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález si klade za cíl zefektivnit získávání tepla při větrání. Dosahuje toho zařízením, které sestává z krabice opatřené uvnitř v pravidelných odstupech deskami, mezi nimiž ve štěrbinách proudí média, jejichž tepelný obsah se vyměňuje. Krabice je opatřena vstupními a výstupními hrdly obou médií a prvky pro uzavření jednotlivých štěrbin a usměrnění proudění média ve štěrbinách.

Zařízení na snímání poloh zavážecího vozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222586

Dátum: 01.02.1984

Autori: Novák Václav, Brůha Jiří, Kasenčák Petr

Značky: poloh, snímání, zavážecího, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Snímání poloh zavážecího vozu uvnitř metacích nebo vzduchových tryskaců na předem stanovených místech pojezdové dráhy se provádí kotoučem, který má podle počtu požadovaných funkcí otvory na jedné či více kružnicích. K otvorům na každé kružnici přísluší bezkontaktní snímač polohy. Vzdálenost otvorů je dána převodovým poměrem mezi průměrem kružnice, použitým převodem a délkou dráhy o kterou musí zavážecí vůz popojíždět. Bezkontaktní spínače...

Plíživý podvozek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222585

Dátum: 01.02.1984

Autori: Madry Ferdinand, Žák Pavel

Značky: podvozek, plíživý

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem plíživého podvozku je docílení relativně malé závislosti jeho konstrukce na třecích podmínkách terénu, což způsobuje jeho lepší průchodnost. Uvedeného účelu se dosáhne vzájemným kyvným propojením podstaty 1 a odrazné desky 4 aspoň jednou vzpěrnou tyčí 3. Podstava 1 je spojena s přímočarým pohonem, upevněným k ližině 2, přes horní letmý konec vzpěrné tyče 3.

Stínicí kryt pracovního prostoru vysokofrekvenčního svářecího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222584

Dátum: 01.02.1984

Autori: Langmajer Miroslav, Vesecký Ladislav, Boček Otakar, Havlíček Rudolf, Jareš František

Značky: vysokofrekvenčního, prostoru, svářecího, pracovního, stínicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stínicího krytu pracovního prostoru vysokofrekvenčního svářecího lisu, kde je svařování prováděno střídavě pomocí dvou ramen, otočných a axiálně posuvných a řeší problém zabránění vyzařování vysokofrekvenční energie ze svařovacího prostoru. Účelu se dosahuje tím, že každé ze dvou ramen, otočné a axiálně posuvných kolem hlavního čepu, je opatřeno krytem s kontaktovou lištou, dosedající na dveře vodivého krytu s pružnými kontakty....

Způsob rozmělňování grafitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222583

Dátum: 01.02.1984

Autori: Kříž Ivan, Pohajda Jaroslav

Značky: způsob, grafitu, rozmělňování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je usnadnit rozmělňování grafitu na běžných mlecích zařízeních. Tohoto cíle se dosáhne tak, že k rozmělňovanému grafitu se přidává zdrsňující látka jako je písek, škvára, anorganické soli atd. v množství 0,5 až 40 % hmot.

Způsob výroby modifikované melaminoformaldehydové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 222582

Dátum: 01.02.1984

Autori: Králíček Jaroslav, Karhan František, Gomola Rudolf, Marek Petr, Marek Oldřich, Kondelíková Jaroslava

Značky: způsob, výroby, hmoty, melaminoformaldehydové, modifikované

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby modifikované melaminoformaldehydové hmoty určené pro zpracování všemi zpracovatelkými technologiemi při teplotách 60 °C až 130 °C intenzivně míchaném reaktoru v jednom nebo dvou stupních během 20 až 60 minut. Zvýšená odolnost vůči silně barvícím potravinám dosažena modifikace polyamidy připravenými za iniciace 1 až 20 mol.% bezvodé kyseliny fosforečné. Možnost použití libovolných organických a anorganických plniv a jejich...

Licí samonivelační hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 222581

Dátum: 01.02.1984

Autori: Moravec Vladimír, Bezděčka Ludvík

Značky: hmota, samonivelační, licí

Zhrnutie / Anotácia:

Hmota je určena ve stavebnictví pro vytváření podlahových vrstev buď bez jakékoliv další úpravy, nebo opatřených dalšími povlaky. Jak její výroba, tak její použití je velmi jednoduché. Hmota se skládá z premixu, tvořeného cementem a zrnitým a/nebo práškovitým inertním plnivem i uměle drceným, z vody a popřípadě ztekucující přísady. Pro dosažení požadovaných vlastností je důležité přesně dodržet granulometrii všech částic suchého premixu, která...

Kapalina pro lapování kuliček

Načítavanie...

Číslo patentu: 222580

Dátum: 01.02.1984

Autori: Chládek Oldřich, Čermák Vladimír

Značky: lapování, kapalina, kuliček

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kapaliny pro lapování kuliček nejvyšších stupňů přesnosti určených zejména pro kuličková ložiska. Lapovací kapalina s rozptýleným lapovacím brusivem podle vynálezu obsahuje 80 až 99,99 % homotových nepolární kapaliny s 0,01 až 20 % homotových tenzidu rozpustného v nepolární kapalině. Uvedená kapalina zabraňuje vzniku nežádoucí vrstvy "odlapku" na kuličkách. Vynález lze využít v ložiskovém průmyslu i v jiných oblastech...

Mazací prostředek pro tváření legovaných ocelových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222579

Dátum: 01.02.1984

Autori: Kubelka Vladislav, Mostecký Jiří, Stejskal Michal, Kozák Petr

Značky: materiálů, mazací, legovaných, prostředek, oceľových, tváření

Zhrnutie / Anotácia:

Mazací prostředek podle vynálezu obsahuje 61 až 75 % hmot. chlorparafinu s obsahem chloru 30 až 60 % hmot., 12 až 28 % hm. směsi cyklanických, alifatických a aromatických uhlovodíků s obsahem 15 až 30 % hm. monojaderných aromatických uhlovodíků a s obsahem 2 až 12 % hmot.dvou a více-jaderných aromatických uhlovodíků vztaženo na celkovou hmotnost oleje. 11 až 20 % hmot. alespoň jedné ze skupiny látek ricinový, slunečnicový olej, estery kyseliny...

Elektronické zařízení pro automatické udržení hlasitosti i zvukové vyrovnanosti elektrických hudebních nástrojů a zvukových aparatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 222578

Dátum: 01.02.1984

Autor: Dolníček Rostislav

Značky: hlasitosti, hudebních, zařízení, udržení, vyrovnanosti, automatické, elektronické, elektrických, zvukové, zvukových, nástrojů, aparatur

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém udržení hlasitosti i zvukové vyrovnanosti elektrických hudebních nástrojů a zvukových aparatur v souladu s uměleckými požadavky, ale hlavně s požadavky čs.státní hygienické normy. Podstata vynálezu spočívá v tom, že obvod automatiky sestává ze zesilovače pro stejnosměrný zdroj, který je jedním vývodem připojený k jednomu vývodu pevného odporu a přes obvod časové konstanty k vstupní svorce, zatím co druhý vývod pevného...

Způsob přípravy kyseliny D-arabino-2-hexulosarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 222577

Dátum: 01.02.1984

Autori: Buděšínský Miloš, Kulhánek Miloš, Tůma Jan, Černý Miloslav, Tadra Milan

Značky: přípravy, kyseliny, způsob, d-arabino-2-hexulosarové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy kyseliny D-arabino-2-hexulosarové mikrobiální dehydrogenací ve vodě rozpustné vápenaté soli kyseliny D-glukarové pomocí Pseudomonas. Meziprodukt syntézy biologicky aktivních látek.

Skořepinová licí forma a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 222576

Dátum: 01.02.1984

Autori: Matoušek Karel, Buganič Jiří, Doškář Josef

Značky: skořepinová, způsob, její, forma, výroby, licí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká skořepinové licí formy na bázi tepelně vytvrzených žáruvzdorných materiálů a pojidel, vyrobené obalovým způsobem postupným nanášením jedntolivých vrstev na vytavitelný model s následným sušením a tepelným vytvrzováním. Jednotlivé vrstvy tvoří jednak lícní obal s licím povrchem, a jednak tvarově a pevnostně vystužující zesilovací obaly. Podle vynálezu je skořepinová licí forma, rozdělena dělicí spárou o tloušťce 0,1 až 0,5 mm na...