Archív za 1984 rok

Strana 126

Zařízení pro regulaci vodního součinitele, zejména při výrobě betonových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 215702

Dátum: 15.03.1984

Autori: Haneček Karel, Makeš Jiří, Petrus Ivan, Kučera Josef

Značky: regulaci, zařízení, výrobe, součinitele, zejména, betonových, výrobků, vodního

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro regulaci vodního součinitele, zejména při výrobě betonových výrobků obsahujících kabely, vodiče, svorky, potrubí, vyznačující se tím, že nastavitelná stupnice s odporovým vysílačem (1) s ukazovací ručkou (4) mezním kontaktem (5) zapojeným na dávkovač vody (2) s odporovým vysílačem (3) výpustným ventilem vody (6) navazuje na čidlo teploty záměsové vody (12), čidlo teploty kameniva (10), čidlo teploty cementu (11), odměřovač...

Elektronické zařízení k indikaci překročení nastavené hodnoty fyzikální veličiny, například elektrické kapacity

Načítavanie...

Číslo patentu: 215701

Dátum: 15.03.1984

Autor: Laníček Josef

Značky: indikaci, elektronické, elektrické, veličiny, nastavené, kapacity, překročení, například, zařízení, hodnoty, fyzikální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména oboru archových tiskařských strojů Vynález řeší problém indikace překročení nastavené hodnoty fyzikální veličiny, jako je např. el. kapacita, indukčnost, el. odpor, které se mění v závislosti na výskytu sledované látky v oblasti čidla o malou hodnotu. Elektronické zařízení podle vynálezu zahrnuje první generátor (l) impulzů, řízený hodnotou indikované fyzikální veličiny, jeho výstup je připojen na vstup prvního čitače...

Způsob stanovení hloubky fyzikálního porušení povrchu betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215700

Dátum: 15.03.1984

Autor: Modrý Sylva

Značky: fyzikálního, stanovení, porušení, povrchu, betonů, způsob, hloubky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovení hloubky fyzikálního porušení povrchu betonu a řeší otázku přesného určení stavu povrchové vrstvy a možností přesného určení hloubky porušení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se ze zkoumaného povrchu vyjme vzorek, který se rozřízne ve směru kolmém na původní povrch a takto vzniklá plocha se vyrovná broušením a leštěním. V různých vzdálenostech od povrchu se určí mikrotvrdost pojiva. Hloubka porušení se určí...

Záchranný padákový systém pro závěsné kluzáky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215699

Dátum: 15.03.1984

Autor: Suchomel Petr

Značky: padákový, kluzáky, systém, záchranný, závesné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká závěsných kluzáků, u nichž řeší záchranu letce při havarijní situaci tím, že uvedením záchranného padáku do činnosti v bezpečné oblasti se docílí bezpečného otevření záchranného padáku. Podstata řešení spočívá v tom, že padák je oddělitelně umístěn na prvním konci výklopného nosníku, jehož druhý konec je spojen s výkyvnou pákou otočně uloženou na kýlové trubce, a to na straně bližší bodu otáčení, zatímco na straně opačné je...

Rotační biologický kontaktor z plastu pro čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 215698

Dátum: 15.03.1984

Autori: Sloup Václav, Hrašeovă Věra, Kupf Lubomír

Značky: kontaktor, rotační, plastů, biologicky, odpadních, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rotačního biologického kontaktoru pro čištění odpadních vod, sestávajícího ze samonosných celoplastových monolitických kotoučů, vhodného zejména pro malé čistírny odpadních vod. Biologický kontaktor z plastu sestává ze samonosných celoplastových kotoučů, sestavených na společné hřídeli do bloků, přičemž kotouč je monolitický a vytvořen šachovnicově střídavě orientovanými výstupky a prohlubněmi jehlanovitých nebo kuželovitých...

Způsob vytváření fázového posuvu a optický kompenzátor k vytváření fázového posuvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215697

Dátum: 15.03.1984

Autori: Petrů František, Veselá Zdenka

Značky: opticky, fázového, posuvu, kompenzátor, vytváření, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytváření změny fáze a optický kompenzátor k vytváření fázového posuvu. Vynález se týká způsobu vytváření změny fáze a kompenzátoru k vytváření fázového posuvu mezi složkami polarizovaného světla, které jsou vůči sobě ortogonální. Způsob zajišťuje zejména získání fázového posuvu stejného v celém průřezu svazku světla a velmi jemné nastavení fázového posuvu s vysokou přesností. Podstatou vynálezu je, že se na svazek světla působí dvěma za...

Kyselá lázeň s přísadou k odstraňování tenkých vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 215696

Dátum: 15.03.1984

Autor: Hašková Eva

Značky: lázeň, přísadou, vrstev, odstraňování, kyselá, tenkých

Zhrnutie / Anotácia:

Kyselé lázeň s přísadou k odstraňování tenkých vrstev kovových i nekovových, nanesených různými způsoby na podklady skleněné, keramické, z plastických hmot, popř. kovové, se vyznačuje tím, že je tvořena roztokem silné kyseliny s přídavkem fluoridu s rozpustností ve vodě menší, než 50 g/dm3. Uvedeným podmínkám vyhovují CaF2, MgF2, SrF2, PbF2, FeF3, BaF2, LiF, AlF3, MnF2, ZnF2, NaF, CdF2, v kombinaci s běžnými silnými kyselinami, jako je HCl,...

Způsob výroby fluorovaných alkylfosfonátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215695

Dátum: 15.03.1984

Autori: Dědek Václav, Veselý Ivan, Žák Bohumil, Havlín František, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří, Jarý Jiří, Kubelka Vladislav, Staněk Jan, Čapek Karel, Stibor Ivan

Značky: výroby, fluorovaných, alkylfosfonátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby fluorovaných alkylfosfonátů obecného vzorce I, kde značí R alkyl s 1 až 3 atomy ulhíku, R1, R2 atomy vodíku, alkylové skupiny s 1 až 5 atomy uhlíku a RF CH2 = C (CH3) - CF2 - CH2 - O skupinu, vyznačený tím, že se redukuje (l-chlor-2,2-difluor-3-methyl-3-butenyl)acetát vzorce II, CH2 = C(CH3) - CF2 - CHCl - OCOCH3 (II) vzniklý 2,2-difluor-3-methyl-3-butenol vzorce III, CH = C(CH3) - CF2 - CH2 - OH. (III) se alkyluje sodnou solí...

Psací stroj pro psaní slepeckého písma

Načítavanie...

Číslo patentu: 215694

Dátum: 15.03.1984

Autor: Kadlec Jiří

Značky: psaní, stroj, psací, slepeckého, písma

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká psacího stroje slepeckého písma, u něhož se písmo tiskne prostřednictvím ručně ovládaných klapek. Účelem vynálezu je možnost psát bodové písmo novým způsobem, odstranit námahu při psaní, zrychlit a umožnit psaní textu v bodovém písmu i lidem neznajícím tento kód. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že psací stroj je opatřen elektrickým logickým a výkonovým obvodem propojeným s blokem servomechanismů a s blokem návratu válce a posunu...

Součást testačního pokrmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215693

Dátum: 15.03.1984

Autori: Kasafírek Evžen, Pospíšil Arnošt, Kolínský Jiří, Spálený Jiří, Moravec Julius, Pancová Marcela, Tichý Richard

Značky: pokrmu, testačního, součást

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nové formy součástí testačního pokrmu na bázi směsi kaseinátu sodného, glukosy a jedlého oleje, například olivového, tzv. testačního pokrmu podle Lundha. Obvyklé složky, tj. kaseinát sodný a glukosa, jsou zpracovány se stabilizátory, popřípadě antimikrobiálními látkami do formy stabilního granulátu, který se plní do obalů z hliníkových folií. Vynález představuje podstatná zjednodušení klinického důležitého vyšetření.

Ventilační a vsakovací jímka

Načítavanie...

Číslo patentu: 215692

Dátum: 15.03.1984

Autor: Říčař Zdeněk

Značky: jímka, ventilační, vsakovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru hydromeliorací a řeší zlepšení přívodu vody a hnojiv včetně ventilace u kořenového systému stromů a keřů. Ventilační a vsakovací jímka se skládá z vnějšího pláště, uzavřeného na spodní části dnem, v němž je uspořádán filtr, přičemž vnější plášť je opatřen nejméně jedním hrdlem, na nějž je připojená ohebná perforovaná trubka, uzavřená zátkou, a vnější plášť i s filtrem je na horní části opatřen ochraným odnímatelným krytem...

Stabilný fungicídny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 215691

Dátum: 15.03.1984

Autori: Kováč Jozef, Ábelová Irena, Truchlik Štefan, Frajšták Pavol Ing, Gahér Stanislav

Značky: fungicídný, stabilný, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilný fungicídny prípravok vo forme dispergovateľného prášku, na báze N-/1-formamido-2,2,2-trichlóretyl/morfolínu samotného, alebo v zmesi s inými pesticídne účinnými látkami, rozširujúcimi biologické spektrum použitia prípravku ako koloidná síra, zinočnatý komplex etylénbisditiokarbamátu manganatého, Cu-oxychlorid, 0,0-dimetyl-S-ftalimidometylditiofosfát. Obsahuje povrchovoaktívne látky, inertné plnidlo a prípadne ochranný koloid. Stabilný...

Elektroda multielektrodového sytému pro snímání biopotenciálů s povrchu těla

Načítavanie...

Číslo patentu: 215690

Dátum: 15.03.1984

Autori: Lexa Jan, Stupka Jindřich, Hýža Zdeněk

Značky: multielektrodového, těla, sytému, elektroda, povrchu, biopotenciálů, snímání

Zhrnutie / Anotácia:

Využití vynálezu je ve zdravotnické technice v problematice snímání biopotenciálů na povrchu těla. Vynález řeší problematiku multielektrody pro rychlé snímání velkého počtu biopotenciálů ve stejném okamžiku pro sestrojení isopotenciálových map povrchu těla. Podstata vynálezu tkví v návrhu elektrody pro snímání biopotenciálů, která sestává z nepolarizovatelné elektrody a plstěného válečku, který je napuštěn vodivým roztokem pro zprostředkování...

Zařízení pro regulaci vznosu u sušáren a obdobných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 215689

Dátum: 15.03.1984

Autori: Sedláček Josef, Korger Milan

Značky: zařízení, obdobných, regulaci, vznosu, sušáren

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení intenzity přestupu tepla a přenosu hmoty v sušárnách a obdobných zařízeních, při stavu vznosu. Uvedeného účelu se dosáhne umístěním regulačních členů do oblasti obvodu teplonosného prostředí od zpracovávaného materiálu. Regulační členy jsou tvořeny škrtícími děrovanými plechy, regulačními klapkami, pohyblivými deflegmátorovými plechy, opatřenými ochrannou vrstvou, nebo elastickými vaky.

Způsob přípravy a-N-acetaminoskořicové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 215688

Dátum: 15.03.1984

Autor: Budník Josef

Značky: kyseliny, přípravy, a-n-acetaminoskořicové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy kyseliny(-N-acetaminoskořicové hydrolýzou fenylazlaktonu při 80 až 100 (C za přítomnosti slabé alkálie, načež se produkt izoluje okyselením kyselinou octovou při téže teplotě. Surový produkt se čistí krystalizací ze zředěné kyseliny octové.

Způsob připravy laktimidu a-acetamino-ß-fenylakrylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 215687

Dátum: 15.03.1984

Autor: Budník Josef

Značky: a-acetamino-ß-fenylakrylové, přípravy, způsob, laktimidu, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy laktimidu (-acetamino-(-fenylakrylové kyseliny reakcí N-acetylglycinu, benzaldehydu a anhydridu kyseliny octové, za přítomnosti bezvodného octanu sodného, provedené při teplotě 100 až 110 °C po dobu 2 až 3 hodin.

Spôsob midifikácie omietkových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 215686

Dátum: 15.03.1984

Autor: Štepita Rastislav

Značky: spôsob, omietkových, midifikácie, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru omietkovín používaných pre mechanizovane nanášené povrchové úpravy stavebných konštrukcií. Vynález rieši synergický reologický účinok ílového minerálu montmorillonitu v kombinácii so syntetickým polyelektrolytom sodnej soli karboximetylcelulózy ako modifikačné prísady pre omietkové zmesi. Montmorillonit ako ílový minerál má doštičkový tvar elektricky nabitých častíc a správa sa ako aktívny vymieňač iónov a regulátor...

Uzavřený hemodialyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 215685

Dátum: 15.03.1984

Autori: Rádl Miroslav, Zeman Otakar, Smetana Jiří, Pokorný Petr

Značky: hemodialyzátor, uzavřený

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konkrétní uspořádání uzavřeného hemodialyzátoru. Uzavřený hemodialyzátor sestává z úložné částí obsahující svazek do úložné části vlepený a mezi sebou na obou koncích svazku přilepených polorozpustných membrán vzá emně proložených oddělovacími a rozváděcími mřížkami a dále obsahuje průchozí vložky a vyrovnávací mezistěny, přičemž jeho podstata spočívá v tom, že oba konce polopropustných membrán jsou opatřeny vsunutými průchozími...

Způsob hydromechanického tažení s předtažením

Načítavanie...

Číslo patentu: 215684

Dátum: 15.03.1984

Autori: Peňáz Václav, Novotný Josef, Hrdina Jan, Kosek Jiří, Tomášek Jiří, Špaček Jindřich

Značky: hydromechanického, předtažením, tažení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydromechanického tažení výlisků s předtažením a s konstantním objevem kapaliny v tlakové komoře, při kterém se založený plechový přístřih za pomoci matice vyhořené o přidržovači předtáhne přes vnější okraj tlakové komory, načež se na dno předtaženého dílu působí čelem průtažníku a v opačném směru se zvedá předtažený díl tak dlouho, až se za spolupůsobení tlaku kapaliny vtáhne zpětně předtažený díl do tlakové komory na konečný tvar podle...

Zařízení pro měření doběhových časů pohybujících se částí strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215683

Dátum: 15.03.1984

Autori: Šplíchal Josef, Bryksí Jan, Moc Rudolf, Čížek Karel, Kratochvíl Jindřich

Značky: času, měření, strojů, zařízení, pohybujících, doběhových, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří svým charakterem mezi měřicí zařízení a je určen pro měření na lisech, kartonážních nůžkách a strojích se svislým, šikmým a rotačním pohybem nástroje. Doběhový čas je čas, po který se nástroj ještě pohybuje, přestože již byl dán ovládacím zařízením povel k zastavení. Je to tedy zpoždění mezi povelem k zastavení (např. pomocí tlačítek) a skutečným zastavením. Je to významný bezpečnostně technický parametr, který je potřeba znát jak...

Zařízení k odstranění prašnosti u příjmových košů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215682

Dátum: 15.03.1984

Autor: Dokoupil Jaroslav

Značky: prašnosti, odstranění, košů, příjmových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezu lze používat v příjmových línkách na skladování a zpracování například obilí, jiných zemědělských sypkých surovin, štěrku, uhlí a jiných sypkých hmot, přijímaných na dopravníky přes příjmové koše opatřených roštem. Účelem vynálezu je odstranit prašnost příjmové linky sypkých hmot, zlepšit životní prostředí a omezit výskyt nemocí z povolání. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je uzavřen prostor koše pod roštem systémem pevných a...

Způsob výroby 5-halogen-7-hydroxymethyl-bicyklo(2,2,1)-heptan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215681

Dátum: 15.03.1984

Autori: Čapek Antonín, Mostecký Jiří, Veselý Ivan, Dědek Václav, Paleček Jaroslav, Stibor Ivan, Čapek Karel, Staněk Jan, Žák Bohumil, Kubelka Vladislav, Jarý Jiří, Černý Miloslav

Značky: výroby, 5-halogen-7-hydroxymethyl-bicyklo(2,2,1)-heptan-2-onu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sločeniny obecného vzorce, kde X značí chlor, brom nebo jod, vhodných pro další přípravu prostaglandinu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se na kyselinu 3-oxo-tricyklo(2,2,l,02,6) heptan-7-karboxylovou působí alkoholem za přítomnosti katalyzátoru a rozpouštědel, reakční směs se neutralizuje na ketal, který se redukuje na hydroxymethylketal. Následná deketalizace ketonem vede ke vzniku...

Zariadenie na separovanie tenkej vrstvy extrahovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 215680

Dátum: 15.03.1984

Autor: Hrivňák Ján

Značky: zariadenie, tenkej, extrahovadla, vrstvy, separovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka špeciálnych metód analytických a slúži na extrakciu stopových koncentrácií organických látok rozpustených vo vode pre ich následnú analýzu metódami chromatografickými. Zariadenie na separovanie tenkej vrstvy extrahovadla sa napojí na extrakčnú baňku a je zložené z trubky so zábrusem guľovite rozšírené vo fázový separátor, ktorý je vertikálne ukončený kalibrovanou rúrkou a ko ktorému je šikmo pripojená bočná lievikovite ukončené...

Způsob výroby rozměrných prstenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 215679

Dátum: 15.03.1984

Autori: Jílek Ladislav, Velísek Jiří

Značky: výroby, způsob, rozměrných, prstenců

Zhrnutie / Anotácia:

Je popsán způsob výroby rozměrných prstenců o šířce větší než dvojnásobek tloušťky jeho stěny ze zkruženého polotvaru o tloušťce větší než tloušťka stěny prstence, přičemž polotvar je svařen jedním nebo několika podélnými svary. Podstatou vynálezu je, že se svařený polotovar o vnitřním průměru větším, než je průměr tlačného válce 3 tříválcového zkružovacího stroje, uloží na válce 3, 4 tohoto stroje, tlačný válec 3 se ustaví proti opěrnému válci...

Vyzdívka kruhové pece k plynulé výrobě koksu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215678

Dátum: 15.03.1984

Autor: Mentel Adolf

Značky: výrobe, kruhové, plynule, koksu, vyzdívka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyzdívky kruhové pece k plynulé výrobě koksu, přičemž navazuje na čs. vynález podle patentu č. 127 522. Vyzdívka kruhové pece k plynulé výrobě koksu s nepřímým ohřevem uhelné vsázky podle vynálezu sestává s obvodových topných směn, pohyblivé střední stěny a klenby. Podstatou vynálezu je, že obvodové topné stěny jsou tvořeny panelovými bloky 2, 2', sestavenými plynotěsně po obou stranách pohyblivé střední stěny 4, zakotveními v...

Vibrační třídič s pevným rámem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215677

Dátum: 15.03.1984

Autor: Bělohlávek Kamil

Značky: třídič, vibrační, rámem, pevným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká třídění lepivých materiálů. Umožňuje třídit lepivé materiály na sítech z umělých hmot, na třídičích s pevným rámem, za pomocí podloženého ocelového síta. Síta z umělých hmot mají malou přilnavost k lepivým materiálům, třídiče s pevným rámem mají nízkou spotřebu elektrické energie, malé nároky na údržbu, vibrace se nepřenášejí do podlaží. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do vibračního třídiče s pevným rámem je zabudováno...

Vodítko pro děrovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 215676

Dátum: 15.03.1984

Autori: Laník Milan, Nevím Erich

Značky: děrovací, vodítko, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vodítko pro děrovací stroj pracující s dvojkuželovými děrovacími válci na válcovací trati s automatikem, členěné po délce rovinou děrování na část náběhovou a část výběhovou, vyznačující se tím, že délka náběhové částí (1) činné povrchové přímky je 0,33 až 0,75 násobkem délky její výběhové části (2), přičemž náběhová část (1) činné povrchové přímky svírá s rovinou základny (3) úhel 2 až 10° a výběhová část svírá s touto základnou (3) úhel 2 až...

Vícestupňová planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 215675

Dátum: 15.03.1984

Autori: Dostál Jan, Sýkora Jan, Koldovský Karel, Půr Ladislav

Značky: planetová, vícestupňová, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kinematické schéma planetové převodovky, tvořené čtyřmi jednoduchými planetovými soukolími, třemi spojkami a čtyřmi brzdami. Podstatou vynálezu je kinematická vazba jednotlivých částí jednoduchých planetových soukolí mezi sebou, umístění tří spojek a čtyř brzd. Kdy při použití čtyř jednoduchých planetových soukolí, tří spojek a čtyř brzd se dosáhne sedmí dopředných a tří zpětných převodových stupňů. Každý převodový stupeň je...

Vícestupňová planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 215674

Dátum: 15.03.1984

Autori: Koldovský Karel, Půr Ladislav, Dostál Jan, Sýkora Jan

Značky: převodovka, vícestupňová, planetová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kinematické schéma planetové převodovky, tvořené čtyřmi jednoduchými planetovými soukolími, třemi spojkami a čtyřmi brzdami. Podstatou vynálezu je kinematická vazba jednotlivých částí jednoduchých planetových soukolí mezi sebou, umístění tří spojek a čtyř brzd. Kdy při použití čtyř jednoduchých planetových soukolí, tří spojek a čtyř brzd se dosáhne sedmi dopředných a tří zpětných převodových stupňů. Každý převodový stupeň je...

Zapojenie k napäťovej kontrole a k vyhodnoteniu predradníkov v automatickej montáži

Načítavanie...

Číslo patentu: 215673

Dátum: 15.03.1984

Autor: Valášek Vladimír

Značky: napäťovej, zapojenie, vyhodnoteniu, montáži, automatickej, predradníkov, kontrole

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie k napäťovej kontrole a k vyhodnoteniu predradníkov v automatickej montáži obsahujúce kontrolovaný predradník, napäťový prevodník, obmedzovací odpor, spínací blok, generátor striedavého prúdu, vyhodnocovací obvod, logický procesor s časovými obvodmi a triediace zariadenie vyznačené tým, že kontrolovaný predradník (1) je skratovaným vinutím (2) a kostrou (3) pripojený na výstupné svorky (4) napäťového prevodníka (5), ktorý je vstupnými...

Vícestupňová planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 215672

Dátum: 15.03.1984

Autori: Sýkora Jan, Dostál Jan, Koldovský Karel, Půr Ladislav

Značky: planetová, převodovka, vícestupňová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kinematické schema planetové převodovky, tvořené čtyřmi jednoduchými planetovými soukolími, třemi spojkami a čtyřmi brzdami. Podstatou vynálezu je kinematická vazba jednotlivých částí jednoduchých planetových soukolí mezi sebou, umístění tří spojek a čtyř brzd. Kdy při použití čtyř jednoduchých planetových soukolí, tří spojek a čtyř brzd se dosáhne sedmi dopředných a tří zpětných převodových stupňů. Každý převodový stupeň je...

Zařízení pro čištění prostoru pod pásovým dopravníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215671

Dátum: 15.03.1984

Autor: Kuhn Jan

Značky: zařízení, čištění, prostoru, pásovým, dopravníkem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález o názvu "Zařízení pro čištění prostoru pod pásovým dopravníkem" se týká dálkové pásové dopravy, při jejímž provozu dochází k znečišťování prostoru pod pásem od spadového materiálu. Vynález se týká konstrukce zařízení, které tento prostor čistí. Zařízení podle vynálezu je tvořeno pojízdným nosičem, na němž je uložena nosná konstrukce kruhovitého tvaru. Nosnou konstrukcí je vedena lopata, která zajíždí do prostoru pod pásovým dopravníkem...

Zapojení elektronické pojistky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215670

Dátum: 15.03.1984

Autori: Fišera Petr, Mališ Vítězslav

Značky: elektronické, zapojení, pojistky

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení elektronické pojistky obsahující Schmittův klopný obvod, která je připojena na napájecí napětí přes transformátor a usměrňovač s vyhlazovacím kondenzátorem a déle svým vstupem vřazena prostřednictvím vstupních svorek primárního vinutí měřicího transformátoru do obvodu některé fáze napájející jištěný spotřebič nebo zdroj přičemž sekundární vinutí měřicího transformátoru je napojeno na dvoucestný usměrňovač v můstkovém zapojení na jehož...

Zapojení vysokonapěťového zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215669

Dátum: 15.03.1984

Autor: Šálek Robert

Značky: zdroje, zapojení, vysokonapěťového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysokonapěťového zdroje řízeného šířkou pulsů o konstantním kmitočtu a amplitudě. Zapojení dosahuje vysoké účinnosti pří malých tepelných ztrátách. Tvoří kompaktní celek s malou hmotností. Podstatou vynálezu je generátor pulsů se dvěma výstupy spojený jednak přes usměrňovač s předzesilovačem a jednak přes komparátor s předzesilovačem, který je spojen s výkonovým zesilovačem a převodním transformátorem se třemi vinutími na...

Vodovodný ventil opatrený spätnou klapkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215668

Dátum: 15.03.1984

Autor: Krasnohorský František

Značky: ventil, vodovodný, spätnou, klapkou, opatrený

Zhrnutie / Anotácia:

Vodovodný ventil opatrený spätnou klapkou k zastaveniu prietoku vody po vyskrutkovaní vrchnej časti vantila z ventilového telesa za účelom opravy, vyznačujúci sa tým, že spätná klapka (12) je spojená s priechodovým čapom (10) a uložená posuvne v prívodnej komore ventilového telesa (1), pričom táto spätná klapka (12) je opretá o psirálovú spružinu (14) pre jej pritlačenie k prietokovému sedlu (5).

Jednořadé kuličkové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 215667

Dátum: 15.03.1984

Autor: Janda Zdeněk

Značky: ložisko, kuličkové, jednořadé

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jednořadého kuličkového ložiska, zejména radiálního s masivními kroužky. Jednořadé kuličkové ložisko sestává z vnějšího a vnitřního kroužku, mezi nimiž jsou valivě uspořádány kuličky, které jsou popřípadě vzájemně odděleny přepážkami klece. Podstata vynálezu spočívá v tom, že šířka vnějšího anebo vnitřního kroužku ložiska se rovná součtu délky kolmého průmětu šířky oběžné dráhy do úložné plochy kroužku ložiska a délek kolmých...

Vícestupňová planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 215666

Dátum: 15.03.1984

Autori: Sýkora Jan, Dostál Jan, Půr Ladislav

Značky: planetová, převodovka, vícestupňová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kinematické schéma planetové převodovky, tvořené třemi jednoduchými planetovými soukolími, dvěma spojkami a třemi brzdami. Podstatou vynálezu je kinematická vazba jednotlivých částí jednoduchých planetových soukolí mezi sebou, umístění dvou spojek a tří brzd. Kdy při použití tří jednoduchých planetových soukolí, dvou spojek a tří brzd se dosáhne čtyř dopředných a dvou zpětných převodových stupňů. Každý převodový stupeň je zařazen...

Vícestupňová planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 215665

Dátum: 15.03.1984

Autori: Dostál Jan, Šebesta Ivan

Značky: planetová, vícestupňová, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kinematické schema planetové převodovky, tvořené třemi jednoduchými planetovými soukolími, dvěma spojkami a třemi brzdami. Podstatou vynálezu je kinematická vazba jednotlivých částí jednoduchých planetových soukolí mezi sebou, umístění dvou spojek a tří brzd. Kdy při použití tří jednoduchých planetových soukolí, dvou spojek a tří brzd se dosáhne čtyř dopředných a dvou zpětných převodových stupňů. Každý převodový stupeň je zařazen...

Doskový rekuperačný výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 215664

Dátum: 15.03.1984

Autor: Hajzok Ladislav

Značky: tepla, výmenník, rekuperačný, doskový

Zhrnutie / Anotácia:

Doskový rekuperačný výmenník tepla na spätné získavanie tepla z odpadového vzduchu. Drevársky. Účelom vynálezu je zabezpečenie trvale vysokej účinností výmeny tepla aj v prevádzkach, kde čistota odpadového alebo ohrievaného vzduchu je značne promenlivá. Výhodou výmenníka je možnosť jednoduchej montáže a demontáže rozperiek a zjednodušenie prípadnej potreby čistenia alebo revízie výmenníka. Popísaného účelu sa dosiahne umiestnením rozperiek v...

Způsob kontinuální výroby slídových izolantů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 215643

Dátum: 15.03.1984

Autori: Kotek Jiří, Doubek Josef, Strouhal Jiří

Značky: výroby, zařízení, izolantů, způsob, slídových, provádění, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnit kontinuální výrobu lakovaných slídových izolantů, případně jiných elektrických izolantů i z materiálů s nízkou mechanickou pevností. Účelu se dosáhne bezkontaktním nanášením pojiva zařízením, jehož hlavními částmi jsou: nádržka na pojivo, vynášecí válec, stírací vlnitá planžeta, kalibrovací váleček a unášecí, pro vzduch prostupný pás. Způsobu i zařízení lze využít i v jiných oborech při výrobě lakovaných fóliových...