Archív za 1984 rok

Strana 124

Směs s protimrazným účinkem pro obrusnou vrstvu komunikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 223107

Dátum: 01.04.1984

Autori: Hofman Ivo, Novotný Jaroslav, Kalík Jiří

Značky: směs, protimrazným, účinkem, obrusnou, vrstvu, komunikaci

Zhrnutie / Anotácia:

Směs s protimrazným účinkem pro obrusnou vrstvu komunikací, pokládaná za horka, obsahuje 8 až 20 hmot. % amorfního polypropylenu, 25 až 40 hmot. % kameniva zrnitosti do 4 mm, 10 až 20 hmot. % kameniva zrnitosti 4 až 8 mm, 12 až 25 hmot. % mletého vápence a 15 až 30 hmot. % chloridu sodného zrnitosti do 4 mm. Je vhodná pro obrusné vrstvy vozovek, chodníků, letištních drah a ploch, nezastřešených provozních nebo skladovacích ploch a podobně.

Výškoměrná vodováha

Načítavanie...

Číslo patentu: 223106

Dátum: 01.04.1984

Autor: Dvořáček Jan

Značky: vodováha, výškoměrná

Zhrnutie / Anotácia:

Výškoměrná vodováha je určena pro dlouhodobá měření výšky a jejích pomalých změn v místech, která jsou přístupná pouze obtížně nebo jsou nepřístupná, např. uvnitř násypů. Uvedeného účelu se dosáhne dvěma spojitými nádobami s volnými hladinami kapaliny v přístupné i nepřístupné nádobě. V případě přítoku kapaliny do nepřístupné nádoby přeteče přebytečná kapalina přes přepad, v případě odtoku kapaliny z ní poklesne na okamžik volná hladina a...

Ohebné potrubí pro přívod kapalného dusíku ke kryochirurgickému nástroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 223105

Dátum: 01.04.1984

Autor: Zobač Ladislav

Značky: kapalného, nástroji, kryochirurgickému, potrubí, dusíku, ohebné, přívod

Zhrnutie / Anotácia:

Potrubí je určeno ke spojení kryochirurgických nástrojů se zásobníkem kapalného dusíku. Vynález řeší rozebíratelné spojení. Podstatou vynálezu je vyřešení připojovacích spojů na obou koncích vakuotěsného ohebného potrubí při zachování vakuově izolačního přenosu chladicího média až do pracovního místa kryochirurgického nástroje. Vynález je určen pro uplatnění v oboru kryochirurgie.

Kapalina pro obrábění legovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223104

Dátum: 01.04.1984

Autori: Mostecký Jiří, Stejskal Michal, Bil Arnošt, Richtar Antonín, Kubelka Vladislav, Kozák Petr, Rábl Vratislav

Značky: oceli, obrábění, kapalina, legovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalina obsahuje 50 až 90 % hmot. chlorovaného uhlovodíku sumárního vzorce Cx Hy Clz kde x = 2 až 4, y = 0 až 9 a z = 1 až 10, tvořícího nosné medium, 1 až 10 % hmot. chelantizující složky, 5 až 40 % hmot.uhlovodíkové frakce s destilačním rozmezím nad 350 °C za normálního tlaku a 0,001 až 0,1 % hmot. směsi alkylnitrilu s počtem uhlíků v alkylu 1 až 4 a cyklických éterů se 4 až 6 atomy uhlíku v molekule, přičemž cyklické étery a alkylnitrily...

Zařízení k ovládání průmyslových mechanismů s lidskou obsluhou

Načítavanie...

Číslo patentu: 223103

Dátum: 01.04.1984

Autor: Kokeš Josef

Značky: mechanismu, obsluhou, ovládání, lidskou, průmyslových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ovládání průmyslových mechanismů s lidskou obsluhou schopných provádět pohyby současně v několika stupních volnosti. Podstaty vynálezu spočívá v tom že snímače polohy všech podstatných pohyblivých spojení na manipulátoru jsou svými výstupy připojeny k vyhodnocovacímu zesilovači, k němuž jsou rovněž připojeny odpovídající snímače polohy podstatných pohyblivých spojení pracovního nástroje průmyslového mechanismu. Výstup vyhodnocovacího...

Zapojení pro elektronickou kompenzaci teplotní dilatace mechanických částí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 223102

Dátum: 01.04.1984

Autori: Schut Miroslav, Kučera Bohumil, Dlouhý Jiří

Značky: teplotní, zařízení, kompenzaci, dilatace, zapojení, mechanických, částí, elektronickou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká číslicového řízení obráběcích strojů nebo pracovních strojů s fázovým ověřováním. Blok teplotních čidel indikuje teplotu různých částí zařízení. Blok vyhodnocení teplotního rozdílu vyhodnocuje teplotní rozdíl a převádí jej na řídicí napěťový signál. Blok změny fáze signálu mění fázi signálu z odměřovacího čidla v závislosti na napětí úměrnému teplotní změně. Vynález se využije při řízení obráběcích strojů.

Způsob ukládání omítaného řeziva do hrání

Načítavanie...

Číslo patentu: 223101

Dátum: 01.04.1984

Autori: Korger Milan, Lancigerová Mladena, Viktorin Zbyněk

Značky: způsob, řeziva, ukládání, omítaného, hrání

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení požadované konečné vlhkosti řeziva a zajištění jeho rovnoměrného vysoušení. Uvedeného účelu je dosaženo způsobem ukládání omítaného řeziva do hrání, jehož podstata spočívá v tom, že omítané řezivo se ukládá do jednotlivých vrstev s mezerami, které se vytváří jen v určité části hráně a to nejméně od třetí řady řeziva na vstupní straně hráně. Mezery mezi jednotlivými řadami řeziva se vytváří proměnné v rozměrech od 5...

Způsob předehřívání a kalcinace práškovitých materiálů, zejména cementářské surovinové moučky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214650

Dátum: 30.03.1984

Autor: Zacpal Zdeněk

Značky: surovinové, zejména, kalcinace, moučky, předehřívání, práškovitých, způsobu, materiálů, zařízení, provádění, způsob, tohoto, cementářské

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro předehřev a kalcinaci práškového materiálu, zejména suroviny pro výrobu cementu. Přívodním kanálem 11, ve kterém jsou palivové hořáky 17, se vedou horké spaliny z rotační pece 10 do šachtového výměníku 1, do kterého ústí tangenciálně. Potrubím od kuželové výsypky 3 šachtového výměníku 1 se vede předehřátý materiál do přívodního kanálu 11 plynů, odkud část předehřátého materiálu se vede do rotační pece 10 a...

Zařízení pro vodotěsné a elekricky nevodivé uzavření prostoru mezi kovovým ochranným pláštěm a kovovou liniovou konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214649

Dátum: 30.03.1984

Autor: Polák Josef

Značky: zařízení, kovovým, prostoru, liniovou, pláštěm, elekricky, kovovou, nevodivé, vodotěsné, uzavření, konstrukcí, ochranným

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vodotěsné a elektricky nevodivé uzavření prostoru mezi kovovým ochranným pláštěm a kovovou liniovou konstrukcí sestávající z izolační zálivky mezi dvěma zátkami a fixované na povrch kovového ochranného pláště a na povrch izolačního povlaku pomocí základního nátěru, vyznačené tím, že na izolačním povlaku (1) liniové kovové konstrukce (2) je nerozebíratelné připojen po celém obvodu nejméně jeden izolační prstenec (3) vytvořený z...

Zapojení pro řízení odběru vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 214648

Dátum: 30.03.1984

Autori: Dobrovolný Jiří, Růžička Oskar

Značky: odběru, vzorků, řízení, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řízení stanice pro odběr vzorků materiálu, zejména cementářského slínku. Účelem vynálezu je zajistit automatický chod vlastního odběrového zařízení podle předem stanoveného režimu. Tohoto účelu je dosaženo zapojením složeným z řídicích bloků pro ovládání jednotlivých uzlů vzorkovacího zařízení, napojených na vyhodnocovací obvod a obvod volby provozu.

Snímač hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 214647

Dátum: 30.03.1984

Autor: Zorvan Eduard

Značky: hladiny, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímače pro hlídání minimální úrovně hladiny kapaliny v nádrži hydraulického agregátu. Vynález řeší problém zvýšení provozní spolehlivosti snímače hladiny a snížení spotřeby energie pro pohon čerpadel hydraulického agregátu. Podstatou vynálezu je,že plovák snímače hladiny je opatřen vybráním, do něhož je vy ústěna vodicí trubka a v němž je umístěna i ovládací tyčka, která je zasunuta do vodicí trubky a ukončena opěrkou, mezi níž...

Ojehlený hřeben, zejména pro posukovací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 214643

Dátum: 30.03.1984

Autori: Štork Vladimír, Štěpánek Vladimír

Značky: zejména, hřeben, posukovací, ojehlený, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Ojehlený hřeben, zejména pro posukovací stroje s jehlami uchycenými v podélných nosičích, které se řadí jeden za druhý, jehlami pročesávají přiváděný pramen vláken, u kterého sou podle vynálezu jednotlivé jehly alespoň ve své střední volné části zakřiveny a touto částí jsou vzájemně prostřídány alespoň po jedné straně podélného nosiče.

Kavernometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 214639

Dátum: 30.03.1984

Autor: Oboda Oldřich

Značky: kavernometr

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kavernometru k proměřování dutin vrtů v horninách, zvláště v důlním prostředí se zvýšeným nebezpečím výbuchu. Jeho podstata spočívá v tom, že ve válcovitém tělese je uchycen odporový vysílač s otočným měřicím raménkem a vratnou pružinou, přičemž na raménku je upevněno lanko vyvedené z válcovitého tělesa přes kladku. Na zasouvacím soutyčí je našroubován úhloměr s natáčecím kloubem a koncovkou. Přední část válcovitého tělesa...

Elektrokapacitní čidlo k detekci nervově cévních aktivit v penisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214638

Dátum: 30.03.1984

Autori: Figar Štěpán, Jiříček Lubomír, Charvát Pavel

Značky: elektrokapacitní, penisu, čidlo, nervově, aktivit, detekci, cévních

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrokapacitní čidlo k detekci nervově cévních aktivit v penisu podle vynálezu se skládá ze dvou válcových elektricky vodivých klecí, z nichž vnitřní je detekční a vnější je stínicí. Celkové čidlo je tvořeno dvěma prstencovými čely z nevodivého materiálu. V každém čele je zasazen vnitřní kroužek a oba tyto protilehlé kroužky jsou spojeny tyčinkami a tvoří dohromady vnitřní klec. Kromě toho je na každém čele vnější kroužek a oba tyto...

Stabilizační opěrka zachycující boční síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 214635

Dátum: 30.03.1984

Autor: Jílek Zdeněk

Značky: boční, stabilizační, zachycující, opěrka, síly

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stabilizační opěrky, zejména pro vysokozdvižné vozy s bočním ložením. Pro zvýšení stability různých manipulačních zařízení se používá pomocných opěrek, které bývají navrhovány jako zesílené přímočaré hydromotory, jejichž pístnice je ukončena kloubově uloženým opěrným elementem. U některých zařízení dochází při manipulaci s břemenem k přídavnému namáhání, které působí v jednom směru kolmo na osu opěrky. V dosud používaných...

Nepropustný styk kuželky a sedla tekutinových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 214634

Dátum: 30.03.1984

Autor: Krbálek Karel

Značky: tekutinových, sedla, nepropustný, kuželky, prvků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ventilu vysokozdvižných vozů. Nepropustný styk kuželky a sedla tekutinových prvků je proveden tak, že v kuželce je zhotoven zápich, do kterého je natavena a opracována plastická hmota, dosedající do sedla. Toto řešení zaručuje dokonalou těsnost uváděných ventilů.

Uzel zachycení ventilu v hydraulickém dílu, zejména plunžrového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 214632

Dátum: 30.03.1984

Autor: Kolarčík Vilibald

Značky: zachycení, hydraulickém, plunžrového, zejména, dílů, ventilu, čerpadla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a týká se uzlu zachycení ventilu, zvláště tělesa sedla ventilu, v hydraulickém dílu, zejména plunžrového čerpadla. Podstatou vynálezu je vytvoření drážky v dutině hydraulického dílu v úrovni vnější čelní plochy tělesa sedla ventilu, ve které je uložen dělený kroužek, zajištěný proti radiálnímu posunu rozpěrným pouzdrem opatřeným osazením, kterým dosedá na dělený kroužek. Axiální pohyb rozpěrného pouzdra je...

Zařízení pro zapojování desek plošných spojů izolovaným vodičem

Načítavanie...

Číslo patentu: 214630

Dátum: 30.03.1984

Autori: Maštovský Josef, Holec Miroslav

Značky: zařízení, spojů, izolovaným, plošných, vodičem, zapojování, desek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká technologického zařízení řízeného elektronickým obvodem. Na stojanu je ve spodní části křížový stůl s upínací deskou, na kterou se připevňuje zapojovaná deska. Pohyb křížového stolu zajišťují servomotory řízené elektronickými obvody. Nad zapojovanou deskou je svisle přesuvná elektroda uložená v otočné hlavici zpevněné v horní části rámu. Na jedné straně hlavice je cívka s vodičem a vodítko, na protilehlé straně je upevněn svisle...

Zapalovací zařízení zážehového spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214628

Dátum: 30.03.1984

Autori: Doubravský František, Doubravský Jiří

Značky: motorů, spalovacího, zařízení, zapalovací, zážehového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kompletace zážehových spalovacích motorů, zejména automobilových. Účelem je s použitím indukční zapalovací cívky s odbočkou primárního vinutí pro nižší napětí než je jmenovité napětí elektrické sítě automobilu, samočinně usnadnit spouštění studeného motoru, bez další vícespotřeby elektrické energie za chodu motoru. Uvedeného se dosáhne zařazením diody provozní před vstupní svorku primárního vinutí zapalovací cívky a dále diody...

Nízkotavná pájka na bázi olova nebo cínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214623

Dátum: 30.03.1984

Autori: Šefl Pavel, Malík Karel, Balcar Blahoslav

Značky: bázi, cínu, pájka, olova, nízkotavná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká, oblasti nízkotavných pájek na bázi olova nebo na bázi cínu, např. PbIn3, PbSn60, SnAg3,5 apod., které se užívají pro pájení různých prvků v elektrotechnice. Vynálezem je řešen problém úspory drahých kovů, ježto dosavadní pájky používané pro pájení konstrukčních prvků v elektrotechnice nezbytně předpokládaly stříbření nebo zlacení pájených konstrukčních prvků, jež bylo nutno provádět po jejich mědění a niklování proto, aby na...

Otopné těleso se dvěma spodními připojovacími otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 214622

Dátum: 30.03.1984

Autor: Buršík Prokop

Značky: těleso, otopné, dvěma, otvory, připojovacími, spodními

Zhrnutie / Anotácia:

Otopné těleso se dvěma spodními připojovacími otvory vyznačené tím, že odváděcí otvor (2) vytvořený v prvním článku (1) v ose dolního spojovacího hrdla (14) otopného tělesa je spojen pomocí odváděcího difusoru (11) opatřeného jedním či několika odváděcími otvory (12) jednak přímo s dutinou spodního spojovacího hrdla (14) otopného tělesa a jednak odváděcími otvory (12) s dutinou prvního článku otopného tělesa.

Způsob provizorního uzavírání poškozeného kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214621

Dátum: 30.03.1984

Autor: Nardelli Ivan

Značky: uzavírání, poškozeného, kabelů, provizorního, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu provizorního uzavírání poškozeného kabelu, zejména telefonního. Vynález si klade za úkol vytvořit způsob provizorního uzavírání poškozeného kabelu, který by zajistil dostatečnou mechanickou a elektrickou pevnost a ochranu proti vlhkosti. Vytčený úkol se řeší způsobem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se nejdříve upraví profil kabelu do původního tvaru, potom se otvor v kabelu s přesahem ovine alespoň...

Způsob výroby nápojů z vína a z jiných kvasných produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214620

Dátum: 30.03.1984

Autor: Smělý Zdeněk

Značky: vína, produktů, způsob, výroby, jiných, nápojů, kvasných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby nápojů z vína a jiných kvasných produktů vymražováním tak, že výchozí produkt se ochlazuje ve více stupních za odstranění ledové fáze v každém stupni. Tím se získá žádaná koncentrace, která je vysoce diferenciována. Vymražování se provádí v rozmezí mezi teplotou tání ledu a teplotou tání C2H5OH.

Zařízení pro odvzdušnění trubních řadů pro dopravu kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214619

Dátum: 30.03.1984

Autor: Volák Jan

Značky: trubních, dopravu, zařízení, odvzdušnění, řadů, kapalin

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odvzdušnění trubních řadů pro dopravu kapalin vyznačené tím, že je vytvořeno ze spodní tlakové části (1) připojené na trubní řad a z horní části beztlakové, v níž jsou umístěny odvzdušňovací ventily (3) připojené na odvzdušňovací potrubí (2), které zasahují do prostoru spodní tlakové části (1).

Zařízení pro automatickou regulaci stejnosměrnosti mykaného pramene podle lineární hustoty mykaného pramene

Načítavanie...

Číslo patentu: 214616

Dátum: 30.03.1984

Autori: Aršakuni Guram Matvjejevič, Kopelevič Ezro Abramovič, Vasiljeva Irina Anatoljevna

Značky: stejnosměrnosti, hustoty, zařízení, podle, lineární, pramene, automatickou, regulaci, mykaného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro automatickou regulaci stejnoměrnosti podle lineární hustoty mykaného pramene, jehož je možno použít při provozu textilních strojů. Zařízení obsahuje ústrojí pro formování sledu impulsů, přičemž počet závisí na lineární hustotě mykaného pramene přiváděného do protahovacího ústrojí, a rotační kotouč s průhlednými a neprůhlednými plošnými úseky, spojený s pohonem protahovacího zařízení a uspořádaný mezi zdrojem záření...

Konzervační prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214612

Dátum: 30.03.1984

Autori: Navrátil Vladimír, Orlita Alois

Značky: konzervační, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky krátkodobé konzervace surových zvířecích koží před jejich koželužským zpracováním na usně. Účelem vynálezu je prodloužit účinnost krátkodobého konzervačního prostředku na dobu tří týdnů. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že se jako konzervačního prostředku použije hydroxylaminu a jeho anorganických solí, zejména hydroxylaminchloridu nebo hydroxylaminsulfátu.

Způsob čištění plynů z parní nebo kyslíkoparní oxidace uhlíkatých surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214611

Dátum: 30.03.1984

Autori: Domalíp Vratislav, Loukota Jiří, Brzobohatý Pavel, Sokol Ludvík

Značky: plynů, kyslíkoparní, surovin, uhlíkatých, parní, způsob, oxidace, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění plynů z parní nebo kyslíkoparní oxidace katalytickým odstraňováním karbonylů kovů, hydrolýzou a hydrogenolýzou sirných sloučenin jiných než sirovodík, hydrogenačním odstraňováním kyslíkatých a nenasycených organických látek a hydorlýzou kyseliny kyanovodíkové probíhá při tlaku 0,1 až 10 MPa, teplotě 200 až 480 °C, objemovém prosazení 1000 až 12 000 objemů na objem katalyzátoru a hodinu při objemovém poměru vodní páry k plynu...

Způsob výroby syntézních plynů z produktů parní a/nebo kyslíkoparní oxidace uhlíkatých surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214610

Dátum: 30.03.1984

Autori: Loukota Jiří, Sokol Ludvík, Domalíp Vratislav, Brzobohatý Pavel

Značky: plynů, produktů, syntézních, surovin, oxidace, uhlíkatých, kyslíkoparní, způsob, výroby, parní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby syntézních plynů s definovaným poměrem vodíku ke kysličníku uhelnatému z produktů parní a/nebo kyslíkoparní oxidace uhlíkatých surovin parciální konverzí kysličníku uhelnatého vodní parou při současné hydrolýze a hydrogenolýze přítomných karbonylů kovů, karbonylsulfidu a organických heterosloučenin a nenasycených sloučenin. Reakce probíhá za přítomnosti nízkoteplotního sířeodolného katalyzátoru na bázi...

Způsob výroby vysoceotěruvzdorných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214608

Dátum: 30.03.1984

Autori: Kadlec Jiří, Dokoupil Oldřich

Značky: součástí, vysoceotěruvzdorných, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby součástí ze slitin železa s uhlíkem a karbidotvornými prvky jako chromem, vanadem, wolframem, s vysokou otěruvzdorností. Problémem výroby těchto součástí je dosažení jemné struktury s rovnoměrným rozptýlením karbidů, která podmiňuje žádoucí vlastnosti součástí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že při výrobě se do 50 až 80 % hmotnosti roztavené slitiny na bázi železa před litím přidá do celkové hmotnosti slitiny 20...

Kolona pro průtokovou dialýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214604

Dátum: 30.03.1984

Autor: Štěpánek Ivan

Značky: kolona, dialýzu, průtokovou

Zhrnutie / Anotácia:

Kolona pro průtokovou dialýzu představuje zařízení, které lze použít k rozdělování sloučenin s rozdílnou molekulovou hmotností v oblasti chemie a biologie. Zařízení využívá síťový efekt difúzní membrány na oddělování nízkomolekulárních látek od vysokomolekulárních, jejichž molekuly mají navzájem podstatně rozdílnou hmotnost. Kolona pro průtokovou dialýzu se skládá z válcovitého anebo hranolového pláště kolony, jehož průměr anebo úhlopříčka...

Zapojení pro sériové řízení periférií a pomocných periférních obvodů připojených k jednotkám interface počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 214603

Dátum: 30.03.1984

Autor: Bydžovský Jan

Značky: počítače, pomocných, periférií, připojených, periférních, zapojení, jednotkám, sériové, obvodů, řízení, interface

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro sériové řízení periférií a pomocných periférních obvodů připojených k jednotkám interference počítače. Na výstupy čítače s dekodérem jsou přes propojovací pole pomocí pozitivních výstupů klopných obvodů zapojeny jednotky interface. Každá jednotka interface má jeden vstup pro ovládání příslušné periférie a jeden vstup pro zpětné hlášení. Elektrickým signálem, bez zásahu operátora, se počítač automaticky uvede do...

Způsob přípravy suroviny pro pyrolýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214602

Dátum: 30.03.1984

Autori: Weisser Otto, Mostecký Jiří, Kubička Rudolf

Značky: pyrolýzu, suroviny, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy suroviny pro pyrolýzu na jednotkách pro výrobu základních olefinů, který spočívá v tom, že se suroviny pro pyrolýzu, především směsi nasycených uhlovodíků, mísí s produkty ze štěpných rafinerských procesů, včetně s produkty ze samotné pyrolýzy a krakování. Vhodné je suroviny pro pyrolýzu mísit s olefiny s 3 až 5 uhlíkovými atomy, s výhodou butany. Dále je vhodné použitou C4 frakcí předem zbavit 1,3-butadienu a popřípadě i...

Přívod páry do ležatých mísidel, zejména u míchaček betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214601

Dátum: 30.03.1984

Autor: Honeček Karel

Značky: přívod, ležatých, zejména, mísidel, páry, míchaček, betonů

Zhrnutie / Anotácia:

Přívod páry do ležatých mísidel, zejména míchaček betonu, obsahující rozvodný prstenec, na němž je pevně připevněna vodicí lišta s drážkou, v níž je uložena soustava kladek uchycených v držácích a připojených k otočnému uzávěru s těsněním a uspořádaného souose kolem hřídele míchacího bubnu, vyznačujícího se tím, že rozvodný prstenec 1 je opatřen přepážkami 2, jež vytvoří slepou komoru 12, kanál komory 3 slouží pro rozvod páry z přívodní trubice...

Zapojení analogového regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214600

Dátum: 30.03.1984

Autor: Varcop Ludvík

Značky: regulátoru, analogového, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řídicí a regulační techniky a řeší zapojení analogového regulátoru. V přenosovém kanálu s derivačním přenosem je nesouměrný přenosový člen. Tento nesouměrný přenosový člen zpracovává vstupní signál s různým dynamickým zpožděním, které závisí na polaritě tohoto vstupního signálu. Signály té polarity, při které má regulátor zasahovat mtenzívně jsou zpožďovány minimálně. Signály opačné polarity jsou zpožďovány podstatně. Vynález se...

Fotografické halogenstříbrné emulze s rhoditými solemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 214599

Dátum: 30.03.1984

Autori: Sýkora Radomír, Drahonský Jiří, Spiller Lubomír, Ryšavá Věra, Zápalková Květoslava

Značky: halogenstříbrné, solemi, rhoditými, emulze, fotografické

Zhrnutie / Anotácia:

Fotografické halogenstříbrné emulze s rhoditými solemi se vyznačují nestabilitou základních senzitometrických parametrů, zvláště užitečného rozsahu expozic v průběhu skladování hotových materiálů. Výrazná je tato nestabilita u kyselých jemnozrnných emulzí, u kterých se v konečné fázi přípravy zvyšuje z provozních důvodů hodnota pH. Nestabilita emulzí je odstraněna přísadou derivátů 3-pyrazolidonu, s vyhodou 1-fenyl-3-pyrazolidonu v množství...

Vyfukovací a mazací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 214598

Dátum: 30.03.1984

Autor: Řezníček Rudolf

Značky: mazací, vyfukovací, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vyfukovací a mazací nástroj je určen pro automatické čištění a mazání obrobku před dalším opracováním v průběhu obrábění na obráběcím centru. Cílem vynálezu je umožnit automatické vyfukování a mazání určených ploch bez účasti obsluhy a ve správném funkčním sledu, kdy se nejprve plocha očistí a pak nanese mazací tekutina. Zařízení pracuje v bezprostřední blízkosti obrobku, takže je omezen negativní účinek na pracovní prostředí.

Způsob přípravy g-kysličníku hlinitého o určené zrnitosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 214597

Dátum: 30.03.1984

Autori: Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Perner Bohumil

Značky: zrnitosti, způsob, hlinitého, určené, g-kysličníku, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy ?-kysličníku hlinitého o určené zrnitosti, vhodného jako meziprodukt pro přípravu vysoce čistého ?-kysličníku hlinitého pro pěstování monokrystalů korundu a jiných vysokotajících směsných oxidů působením plynného čpavku na krystalický síran hlinitoamonný za použití síranu hlinitoamonného o zrnitosti 0,1 až 2,0 mm a vyžíhání vzniklého hydroxidu hlinitého na teplotu 800°C.

Spôsob výroby di- až polyhydroxyzlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 214596

Dátum: 30.03.1984

Autori: Bobok Ján, Žiak Jozef, Macho Vendelín, Komora Ladislav

Značky: polyhydroxyzlúčenín, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa dotýka odboru organickej technológie. Rieši výrobu di- až polyhydroxyzlúčenín za použitia hydroxidov alkalických zemín s minimálnou potrebou chladiacej kvapaliny. Dá sa využiť pre prípravu di- až polyolov, resp. pri kondenzačných reakciách s formaldehydom.

Tiskací hlava pro bodový tisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 214594

Dátum: 30.03.1984

Autor: Černík Jaroslav

Značky: hlava, bodový, tiskací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší uspořádání tiskacích drátků ovládaných elektromagnety v tiskací hlavě. Tiskací hlava pro bodový tisk abecedně číselných a jiných znaků s vysokou kvalitou tisku, u které jsou tiskací drátky uspořádány alespoň do 3 sloupců přičemž vzdálenost krajních sloupců je větší než šířka matice znaku. Předmět vynálezu nejlépe charakterizuje obr. 1 a 2.

Způsob zjišťování stability piva

Načítavanie...

Číslo patentu: 214593

Dátum: 30.03.1984

Autori: Kahler Miroslav, Chládek Ladislav, Basařová Gabriela, Hájková Drahomíra, Karel Vladimír

Značky: stability, zjišťování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zjišťování stability piva působením tlaku alespoň 3,0 MPa při teplotě 0 až 30°C, jímž se vytváří zákal, který se pak měří a podle jeho intenzity se určuje stabilita piva.