Archív za 1984 rok

Strana 123

Zapojení pro připojení zadávacích, indikačních a signalizačních prvků k mikroprocesorovému systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 223147

Dátum: 01.04.1984

Autori: Kondr Jan, Troják František, Beran Vojtěch

Značky: připojení, systému, prvků, zapojení, indikačních, mikroprocesorovému, zadávacích, signalizačních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru řídicí techniky a řeší připojení zadávacích, indikačních a signalizačních prvků k mikroprocesorovému systému. Zapojení podle vynálezu spočívá v tom, že mezi mikroprocesorový systém a mezi blok zadávacích, indikačních a signalizačních prvků je zapojena paměť výstupu, dekodér, paměť vstupu, blok přenosu, dekodér adresy a dekodér dat. Vynálwz je možno využít zejména pro připojení ovládacích a zobrazovacích panelů k...

Způsob antikorozní úpravy povrchu železa, hliníku a hliníkových slitin, zejména povrchu čerstvých svárů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223146

Dátum: 01.04.1984

Autori: Ambrož Vladimír, Soukalová Nina, Hlaveš Jan, Svoboda Bohumil

Značky: úpravy, čerstvých, povrchu, svárů, antikorozní, způsob, železa, hliníkových, zejména, hliníku, slitin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká antikorozní úpravy povrchu železných a hliníkových kovů vodou ředitelnými nátěrovými hmotami s obsahem antikorozních přísad, aditiv a případně plniv. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na povrch kovu se při teplotě 15 až 100°C nanese 10 až 60% vodná disperze specifikovaných filmotvorných syntetických pryskyřic a/nebo specifikovaných polymerů obsahující 0,1 až 7 % hmot. chromanu aúnebo dvojchromanu amonného, 0,1 až 7 % hmot....

Způsob zhotovení šablony pro provedení křivkového profilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223145

Dátum: 01.04.1984

Autori: Vašek Vladimír, Petrek Jan

Značky: šablony, způsob, křivkového, zhotovení, profilů, provedení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zhotovení šablony pro provedení křivkového profilu na kovové podložce s předem vyznačenými souřadnicemi pro programově řízené stroje. Podstatou vynálezu je, že hrana šablony se zhotoví z pružného pásku, ustaví kolmo na souřadnice kovové podložky, fixuje magnety a zpevní pryskyřičným pojidlem.

Dávkovací zařízení jemně zrnitých hmot v proudu plynného media

Načítavanie...

Číslo patentu: 223144

Dátum: 01.04.1984

Autori: Kodrle Luděk, Varta Jiří

Značky: proudu, zařízení, jemné, dávkovací, zrnitých, media, plynného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnění pravidelného, rovnoměrného a bezporuchového dávkování materiálu ze zásobníku v proudu plynného media do spotřebiče, jímž je například konventor na výrobu oceli. Uvedeného účelu se dosáhne napojením zdroje 14 plynného media na hlavní potrubí, na němž jsou za sebou uspořádány plynový měřič 15.

Netkaná zdravotnická textilie a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 223143

Dátum: 01.04.1984

Autori: Dušek Jan, Mrština Václav, Černý Pavel, Grasse Pavel, Maryška Stanislav

Značky: textilie, netkaná, zdravotnická, její, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Netkaná zdravotnická textilie je určena k použití jako obvaz na rány nebo dočasný kryt kožních defektů, na nichž nahrazuje chybějící kůži po dobu jejich přípravy pro definitivní transplantaci. Jedná se o vpichovanou textilii sestávající ze 2 až 7 plošně stejně velkých, na sobě ležících vrstev vlákenných roun, která jsou vpichováním spojená v pevně soudržný celistvý útvar. Nejméně jeden povrch textilie je vytvořen z vlákenného rouna obsahujícího...

Logický vyhodnocovací obvod, zejména pro vyhodnocování elektrického propojení konečné logické struktury

Načítavanie...

Číslo patentu: 223142

Dátum: 01.04.1984

Autori: Hrůza Jan, Brejška Jiří, Habada Oldřich, Bugár Ján

Značky: struktury, zejména, konečné, obvod, elektrického, vyhodnocovací, logický, logické, vyhodnocování, propojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší logický vyhodnocovací obvod, zejména pro vyhodnocování elektrického propojení konečné logické struktury řídících automatů, sestávající ze dvou demultiplexních členů, výstupního členu a dvou multiplexních členů. Logický vyhodnocovací obvod dle vynálezu svojí strukturou dovoluje jednoduché připojení na návazné zařízení. Umožňuje výhodné řešení blokové skladby těchto jednotek, zejména s připojením k návaznému řídicímu systému, kde...

Řídicí blok pro vyhodnocení prvků logické struktury automatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 223141

Dátum: 01.04.1984

Autori: Habada Oldřich, Brejška Jiří, Bugár Ján, Hrůza Jan

Značky: struktury, logické, automatik, prvků, řídící, vyhodnocení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru slaboproudé elektrotechniky. Řeší řídicí blok pro vyhodnocení prvků logické struktury. Řídicí blok podle vynálezu je konstruován tak, že umožňuje jednoduché připojení na návazné zařízení a zajišťuje optimální zpracování vstupních signálů, které mohou být zadávány buď z vyššího řídícího systému nebo prostřednictvím mikroprocesorového,respektive mikropočítačového systému. Řídící blok obsahuje pět paměťových členů, dva...

Cívka jednofázových a vícefázových tlumivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223140

Dátum: 01.04.1984

Autor: Muselíková Věra

Značky: jednofázových, cívka, tlumivek, vícefázových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká cívky jednofázových a vícefázových tlumivek s vinutím z drátu o kruhovém průřezu větším než 1 mm2. Účelem vynálezu je vytvoření cívky se zlepšenými elektrickými a tepelnými vlastnostmi při současném snížení pracnosti a zvýšení bezporuchovosti chodu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že alespoň dva protilehlé profily cívky jsou obepnuty sponami z nemagnetického materiálu a začátek a konec vinutí jsou upraveny do kabelových ok.

Pružná a houževnatá hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 223139

Dátum: 01.04.1984

Autor: Wiesner Ivo

Značky: houževnatá, hmota, pružná

Zhrnutie / Anotácia:

Pružná a houževnatá hmota je vynález, který se týká oboru tvrditelných pryskyřic. Je řešen problém vytvrzování při teplotách pod 10 °C, při zachování dobrých mechanických parametrů vytvrzených hmot. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se vytvrzují polyakrylové estery polaminickými sloučeninami. Vynálezu může být využito ve strojírenství, elektrotechnice i stavebnictví.

Hydraulické kladivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 223138

Dátum: 01.04.1984

Autor: Melicher Rastislav

Značky: kladivo, hydraulické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši rozvod pracovnej kvapaliny hydraulického kladiva určeného pre ťažké búracie práce a upraveného pre upevnenie na výložník rýpadla s hydraulickým ovládacím systémom. Kladivo je vytvorené s telesa, v ktorom je posuvne uložený pracovný nástroj a pracovný piest zasahujúci zadným čelom do priestoru dusíkovej komory. Podstata riešenia spočíva v tom, že v telese je centricky k pracovnému piestu posuvne uložený posúvač opatrený...

Epoxidový kaučuk

Načítavanie...

Číslo patentu: 223137

Dátum: 01.04.1984

Autori: Wiesner Ivo, Novák Jiří

Značky: kaučuk, epoxidový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je získat kaučukovitou hmotu vyborných vlastností, při přípravě je omezena toxicita a dosaženo dobré zpracovatelnosti. Uvedeného účinku se dosáhne použitím alkylakrylátů a nízkomolekulárních apoxidových pryskyřic místo esterytů kyseliny akrylové s polyoly nebo místo použití alifatických epoxidových pryskyřic.

Vulkanizovatelná kompozice na bázi epoxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223136

Dátum: 01.04.1984

Autori: Novák Jiří, Wiesner Ivo

Značky: vulkanizovatelná, epoxidů, kompozice, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je definovat hmotu mající výhodné vlastnosti epoxidových kaučuků a přitom zlepšenou zpracovatelnost. Uvedeného účinku se dosahuje přídavkem alkylesterů kyseliny akrylové a nízkomolekulární epoxidové pryskyřice do formulace vulkanizovatelné kompozice.

Zařízení pro tlumený dojezd dobývacího stroje při jeho ujetí v úklonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223135

Dátum: 01.04.1984

Autor: Sládek Milan

Značky: dobývacího, tlumený, ujetí, zařízení, úklonu, dojezd, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro tlumený dojezd dobývacího stroje při jeho ujetí v úkonu se skládá ze závěsu, tlumicího zařízení s přímočarým hydromotorem, jehož tlumící prostor je po obou stranách naplněn hydraulickým médiem a propojen alespoň s jedním tlakovým ventilem, plnícím ventilem a zpětným ventilem a regulační skříní. Dále se skládá z lyžiny, umístěné na porubovém dopravníku. Zařízení je určeno především pro hornictví ale jeho pomocí se zastaví různé typy...

Cementová zmes s urýchleným nárastom pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: 223134

Dátum: 01.04.1984

Autori: Sabolová Jozefína, Slanička Štefan

Značky: nárastom, pevnosti, cementová, urýchleným

Zhrnutie / Anotácia:

Cementová zmes podľa vynálezu má urýchlený nárast počiatočných pevností. Ďalšia modifikácia jej vlastností sa dosiahne, ak obsahuje niektorá zo známych prísad prímesí, prípadne vo vhodnej kombinácii podľa účelu použitia. Pri zmiešaní všetkých zložiek cementovej zmesi s výjimkou zámesovej vody sa móžu pripraviť suché prefabrikované zmesi. Cementová zmes podľa vynálezu sa móže s výhodou použiť všade tam, kde je potrebný urýchlený nárast pevností,...

Hydrogenerátor s premenným geometrickým objemom

Načítavanie...

Číslo patentu: 223133

Dátum: 01.04.1984

Autori: Galba Vladimír, Gostanian Edward Aršak

Značky: premenným, hydrogenerátor, geometrickým, objemom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka hydrogenerátora s premenným geometrickým objemom a rieši konštrukčné usporiadanie prkov slúžiacich k omedzeniu pracovného tlaku prostredníctvom zmeny geometrického objemu. Hydrogenerátor s premenným geometrikcým objemom hriadeľom na ktorom je uložený blok valcov obsahujúci pracovné piesty a u ktorého sa servovalce pre ovládanie geometrického objemu, uložené v zadnom veku obsahujúcom dva tlakové kanále a na ne napojené...

Pneumatický pulsátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 223132

Dátum: 01.04.1984

Autori: Talich Stanislav, Preisler Vlastimil

Značky: pulsátor, pneumatický

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatický pulsátor je určen pro řízení pulsačního pohybu struskových gum dojících strojů se stavitelnou změnou doby sání a stisku, jakož i frekvence pulsů. Ventil v tělese pulsátoru je opatřen řídícím šoupátkem, po jehož obou stranách jsou dvě seřiditelné propusti. Ty jsou vzájemně spojeny přepouštěcím vzduchovým kanálkem v řídícím šoupátku a propojeny jednak se vzduchovou komorou po jedné straně membrány, jednak s prostorem pulsujícího...

Strukový dojící násadec pro strojní dojení s přisáváním vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223131

Dátum: 01.04.1984

Autori: Talich Stanislav, Preisler Vlastimil

Značky: násadec, vzduchu, dojící, strukový, strojní, dojení, přisáváním

Zhrnutie / Anotácia:

Strukový dojící násadec je určen pro dojení s přisáváním vzduchu do podstrukových komor dojících násadců. Mezistruková komora strukového dojícího násadce je propojena s tlakovým přívodem atmosféry přes ventil a přes přisávací kanál se škrtícím odporem je propojena s pneumatickou komorou ventilového pneumatického ovladače. Dále je spojovací vzduchovou tryskou, uspořádanou ve strukové gumě, propojena s podstrukovou komorou strukového dojícího...

Strukový násadec pro strojní dojení s přisáváním vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223130

Dátum: 01.04.1984

Autori: Talich Stanislav, Preisler Vlastimil

Značky: dojení, strukový, přisáváním, vzduchu, strojní, násadec

Zhrnutie / Anotácia:

Strukový násadec je určen pro dojení s přisáváním vzduchu do podstrukových komor strukových násadců. Mezistruková komora strukového násadce je připojena na ventil elektromagnetu, který je opatřen tlakovým vstupem atmosférického vzduchu. Mezistruková komora je spojovací vzduchovou tryskou propojena s podstrukovou komorou.

Zapojenie svetlovodného mechanického multiplexu s kompenzáciou menovitých výstupných signálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223129

Dátum: 01.04.1984

Autori: Marek Štěpán, Skokánek Peter

Značky: menovitých, multiplexu, svetlovodného, výstupných, zapojenie, signálov, kompenzáciou, mechanického

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zjednodušenie prenosu informácií a obmezenie vplyvu kolísania intenzity zdroja svetla. Uvedeného účelu sa dosiahne zapojením svetlovodného mechanického multiplexu s kompenzáciou menovitých výstupných signálov, ktorého podstatou je to, že výstupný fotoelement, ktorý je umiestnený v ohnisku optickej spojky, je pripojený jedným svojim výstupom cez normovací zosilňovač a multiplexnú zbiernicu na jeden vstup vyhodnocovacieho...

Vývojka světlocitlivé vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223128

Dátum: 01.04.1984

Autori: Chour Miroslav, Potužáková Vladislava

Značky: světlocitlivé, vrstvy, vývojka

Zhrnutie / Anotácia:

Vývojka světlocitlivé vrstvy s pozitivním fotochemickým charakterem, používaná v polygrafii pro přípravu ofsetových nebo knihtiskových forem. Účelem je náhrada dovážených roztoků a úspora devizových prostředků. Vývojka je použitelná pro všechny druhy pozitivních světlocitlivých vrstev na bázi ortochinondiazidů. Uvedeného účelu se dosahuje vodným roztokem, který sestává z 24 až 32 g hydroxidu sodného, 10 až 14 g kyseliny fosforečné, 8 až 28 g...

Zapojení elektroidukčního průtokoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 223127

Dátum: 01.04.1984

Autor: Ott Miroslav

Značky: zapojení, průtokoměru, elektroidukčního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení elektroindukčního průtokoměru s čidlem napájeným ze střídavé sítě s možností zisku rychlé odezvy na změnu průtoku s automatickou korekcí rušivých vlivů. Zapojení je provedeno tak, že čidlo je připojeno ke vstupnímu zesilovači, jehož výstup je spojen s analogovou pamětí připojenou svým řídicím vstupem k výstupu fázovacího obvodu spojeného s budicí cívkou čidla. Výstup analogové paměti tvoří výstup elektroindukčního...

Způsob výroby benzenu vysoké čistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 223126

Dátum: 01.04.1984

Autori: Tejml Jan, Navara Milan, Zelenka Jan

Značky: vysoké, benzenu, čistoty, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby benzenu čistoty nejméně 99,92 % hmot. z aromatické frakce pyrolýzního benzinu hydrodealkylací při teplotě 570 až 650 °C a tlaku 5,0 až 6,5 Mpa za přítomnosti vodíkového plynu a katalyzátoru obsahujícího kysličník chromitý na slumině a následující rektifikaci, při němž se podrobí hydrodealkylací hydrogenovaná aromatická frakce pyrolýzního benzinu obsahující C6 až C9 aromáty a pouze malé množství Cl0 nearomátů,...

Samozhášecí svíčka

Načítavanie...

Číslo patentu: 223125

Dátum: 01.04.1984

Autor: Žižlavský Radek

Značky: samozhášecí, svíčka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření samozhášecí svíčky s bezpečným provozem a jistotou uhašení. Knot svíčky je v místě, určeném ke zhašení svíčky, opatřen nehořlavou látkou, například vodním sklem.

Zařízení pro technologické procesy v agresivním prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223124

Dátum: 01.04.1984

Autori: Smetana Jiří, Pihert Dobromil, Unger Jiří, Krejník František

Značky: agresivním, prostředí, zařízení, technologické, procesy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro chemické zpracování povrchu kovových materiálů, např. mořením. Podle vynálezu zařízení sestává z vnější vany vytvořené z plastu a z vnitřní vložky z chemicky odolného plastu, přičemž alespoň mezi jednou stěnou vnější vany a vnitřní vložky je umístěna dilatační mezivrstva z pěnového polystyrénu.

Spôsob čistenia zemného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223123

Dátum: 01.04.1984

Autori: Bezák Štefan, Bicek Dušan, Vanko Anton, Waradzin Walter, Hagara Anton, Lukačovič Ľudovít, Tomlák Metod, Macho Vendelín, Vanko Milan, Marek Tibor

Značky: spôsob, čistenia, zemného, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka predovšetkým úpravy zemného plynu s vysokým obsahom sírnych zlúčenín a vyšších uhľovodíkov pre potreby jeho štiepenia na acetylén, alebo zčasti na prípravu vodíka. Vynález rieši technický problém prípravy vysokočistého zemného plynu pre výrobu acetylénu z menej kvalitného surového zemného plynu, obsahujúceho až vyše 100 mg S/m3 a iba 84 až 87 % metánu. Vynález sa týka odstraňovania anorganických a organických sírnych zlúčenín zo...

Zapojenie asynchrónneho prijímača,vysielača v sériovom prenose údajov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223122

Dátum: 01.04.1984

Autor: Tomek Stanislav

Značky: asynchrónneho, zapojenie, údajov, prijímača,vysielača, sériovom, prenose

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektroniky a rieši zapojenie asynchrónneho prijímača, vysielača v sériovom prenose údajov, ktorého podstata je, že pozostáva z kalibračného obvodu, hradla, registra referenčnej hodnoty, dvoch komparátorov, čítača, demultiplexera, oscilátora, programátora, posuvného registra a frekvenčného deliča. Je určený na príjem údajov sériového formátu a ich premenu na paralelný formát a jednak pre premenu údajov z paralelného...

Fluidný planárny snímač polohy horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 223121

Dátum: 01.04.1984

Autor: Georgiev Ivan

Značky: horáka, polohy, fluidný, snímač, planárny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oboru automatizačnej meracej techniky a robotiky a rieši snímania polohy horáka pri zváraní kútových zvarov pre adaptívne riadiace obvody polohovania. Jeho podstata je v tom, že pozostáva z monolitického funkčného bloku, ktorý je opatrený dvojicou subminiatúrnych fluidných planárnych snímačov vzdialenosti, ktorých osi sú navzájom na seba kolmé.

Spôsob elektrotroskového navárania tvrdých návarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223120

Dátum: 01.04.1984

Autori: Šefčík Dušan, Lesňák Štefan, Blaškovitš Pavol, Zajac Ján

Značky: spôsob, navárania, návarov, elektrotroskového, tvrdých

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vytvorenie rovnomerne kvalitného najmä tvrdého návaru po celej ploche naváraného predmetu pri dosiahnutí vyšších zváracích výkonov. Tohoto účelu sa dosiahne tak, že naváranie sa vykonáva najmenej dvomi samostatne podávanými pásovými elektródami, ktoré sú orientované kolmo ne smer húsenky alebo sú pod uhlom menším ako 90°, o rovnakom alebo roznom chemickom zložení, pričom sa počas navárania pridáva do roztavenej trosky medzi...

Tlakotěsný uzávěr víka armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 223119

Dátum: 01.04.1984

Autor: Čejka Jiří

Značky: armatury, tlakotěsný, uzáver, víka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru průmyslových armatur, určených zejména pro jaderné a jinak zdraví škodlivé provozy. Účelem vynálezu je zjednodušení výroby, montáže a demontáže tlakotěsného uzávěru armatury, sestávajícího z víka, uloženého v tělese armatury, dále z řemene a těsnícího prvku. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že těsnicí prvek (5) je uchycen mezi čelní plochou tělesa (1) a patkami (6) třmene (7).

Spôsob kvantitatívnej anylýzy obsahu stopových množstiev herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223118

Dátum: 01.04.1984

Autori: Henselová Mária, Bátora Vojtech, Kurucová Magda, Kováč Jozef, Benada Jaroslav

Značky: kvantitatívnej, obsahu, herbicídov, stopových, spôsob, množstiev, anylýzy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kvantitatívnej analýzy obsahu stopových množstiev herbicídov inhibujúcich Hillovu reakciu chromatograficky na tenkej vrstve, nanesením roztoku herbicídu so známymi koncentráciami, po vyvíjaní v mobilnej fáze a po jej následnom odparení, po postriekaní chromatogramu detekčným skúmadlom, pozostávajúcim zo zmesi homogenátu chloroplastov a roztoku sodnej soli 2,6 - dichlórfenolindofenolu, pričom po ukončení chromatografie sa chromatogram...

Způsob snímaní termoplastických ochranných krytek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223117

Dátum: 01.04.1984

Autori: Hlaváček Ivo, Kratochvíl Jiří

Značky: krytek, snímání, způsob, ochranných, termoplastických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímání termoplastických ochranných krytek funkčních ploch, zejména těles spřádního místa bezvřetenového dopřádacího stroje, po provedené povrchové úpravě vypalovací nátěrovou hmotou. Jeho podstata spočívá v tom, že se současně s tepelným působením na nanesenou nátěrovou hmotu vyvozuje deformace termoplastických ochranných krytek, čímž se tyto z funkčních ploch uvolňují a případně samovolně odpadají před úplným vytvrzením...

Materiál pro výrobu folií a nebo tvarovaných výrobků z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223116

Dátum: 01.04.1984

Autori: Urbanová Eva, Tkáč Josef, Orlita Alois, Erben František

Značky: fólií, výrobu, plastů, tvarovaných, výrobků, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky výroby folií a tvarovaných nádobek z platů, které se po použití rozkládají, ať již v půdě nebo na deponiích. Účelem vynálezu je zvýšit degradabilitu z biodegradabilitu plastových folií a zemědělských nádobek poté, kdy skončila jejich užitná funkce. Uvedeného účelu se podle vynálezu dosahuje tím, že plastu, z nichž jsou fólie z nádobky vyráběny, sestávají ze 40 až 80 hmotnostních procent polyetylenu nebo...

Zařízení k vytváření proudu kapek kapaliny, například kapek nátěrové hmoty, prostřednictvím stlačeného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223115

Dátum: 01.04.1984

Autor: Tesař Václav

Značky: vytváření, například, kapek, nátěrové, hmoty, vzduchu, kapaliny, proudu, zařízení, prostřednictvím, stlačeného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zařízení pro nanášení nátěrových hmot. Řeší problém snížení spotřeby tlakového vzduchu bez zmenšování průřezu ústní trysky a problém rozptýlení vytvářených kapiček. Dosahuje se toho tím, že vzduch před místem, kde nassávé nátěrovou hmotu, je veden vírovou komůrkou, a to v periodicky se opakujících cyklech. Po část cyklu vstupuje do komůrky tangenciálně a rotuje v ní, po zbývající část prochází bez rotace. Střídání se...

Mechanizmus premeny točivého pohybu na priamočiary a priamočiareho na točivý

Načítavanie...

Číslo patentu: 223114

Dátum: 01.04.1984

Autor: Kohút Josef

Značky: priamočiary, priamočiareho, mechanizmus, točivý, přeměny, pohybu, točivého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na premenu točivého pohybu na priamočiary a priamočiareho na točivý ozubeným prevodom. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením, ktoré pozostáva z obojstranne ozubeného hrabeňa, do ktorého striedavo zapadajú ozubené kolesá ich dolnou časťou, ktorá je riešená tak, že ozubenie je vytvorené len do polovice obvodu ozubených kolies. V hornej časti ozubených kolies je ozubenie vytvorené po celom ich obvode a medzi kolesá je...

Převodový mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 223113

Dátum: 01.04.1984

Autori: Talacko Jaroslav, Prokeš Josef

Značky: mechanismus, převodový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká převodového mechanismu, u něhož je uplatněn hydraulický přenos energie. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává z generátoru střídavého proudu kapaliny, jenž je spojen vedeními s hydromotorem, jehož výstupy jsou ve styku s hřebenem a polohy výstupů jsou vzájemně fázově posunuty. Buď hydromotor, nobo hřeben je zakotven na rámu mechanismu, popřípadě je hydromotor i hřeben volný.

Způsob tvoření kraje tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223112

Dátum: 01.04.1984

Autori: Mazánek Zdeněk, Matoušek Ladislav, Gardáš Otakar

Značky: způsob, tvoření, tkaniny, kraje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby kraje tkaniny na neortodoxních strojích tkacích. Podstata způsobu výroby kraje tkaniny spočívá zejména v tom, že se alespoň některé krajové nitě tkaniny rozvolňují, vzájemně provazují, čímž se zplsťují.

Solubilisační přísada pro dekor a glazuru na porcelánové a keramické výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 223111

Dátum: 01.04.1984

Autori: Kubelka Vladimír, Veruovič Budimír, Mostecký Jiří, Přibyl Jiří

Značky: dekor, porcelánové, výrobky, solubilisační, prísada, glazuru, keramické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká solubilisační přísady pro dekor a glazuru na porcelánové a keramické výrobky. Jeho podstata spočívá v tom, že je vytvořena reakčními produkty polymerních epoxidů, s výhodnou etylenpropylenoxidů, o primárními resp. sekundárními alifatickými nebo aromatickými alkoholy, alkylaminy nebo arylaminy, obsahující volné hydroxylové nebo aminové skupiny a jejich deriváty. Solubilizační přísada může dále obsahovat 0,0001 až 10 % hmot....

Zařízení pro zachycování a odvádění třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223110

Dátum: 01.04.1984

Autori: Páter Alois, Vysloužil Jan

Značky: odvádění, zařízení, zachycování, třísek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zachycování a odvádění třísek je možné využít u všech obráběcích strojů s otočným pracovním stolem, především u svislých soustruhů. Zařízením se odstraňují nejrůznější druhy skluzů pro odvod odpadních třísek. Podstata zařízení spočívá především v tom, že okolo pracovního stolu je vytvořeno prstencovité otočné dno, na které padají třísky. Otáčením dna se třísky dostanou až k stěrací liště, která svou polohou zaručuje usměrňování...

Ústrojí pro pohlcení kinetické energie v dopadovém místě pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 223109

Dátum: 01.04.1984

Autor: Skalický František

Značky: místě, dopadovém, ústrojí, pohlcení, dopravníku, kinetické, energie, pásového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález ústrojí pro pohlcení kinetické energie v dopadovém místě pásového dopravníku řeší problematiku pružného dopadu sypkého materiálu v přesypech mezi dvěma pásovými dopravníky, ustrojí obsahuje podpěrný pás, který je v dopadovém místě podložen pod dopravním pásem. Podpěrný pás je napínán napínacím bubnem, který je opatřen šroubem. Matice nasazená na šroubu je opřena o jeden konec dvouramenné páky. Druhý konec dvouramenné páky je spojen s...

Zařízení na třídění tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223108

Dátum: 01.04.1984

Autori: Šudřich Rudolf, Hanák Antonín

Značky: tyčového, třídění, zařízení, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká všech oborů, ve kterých dochází k sériovému zpracovávání tyčového materiálu (tyče, trubky, profily) a řeší třídění tyčového materiálu na dvě části (například dobrý, špatný) mechanickým způsobem. Podstatou je trojúhelníkové vodicí těleso 1, jehož pohyb je ovládán na základě impulsu pneumatickým válcem. Třídič nasměruje pohybující se tyčovinu, a tím ji třídí. Předmětu vynálezu může být použito všude tam, kde se sériově...