Archív za 1984 rok

Strana 122

Sposob pasivácie povrchu kovových amorfných magnetických vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 213685

Dátum: 01.04.1984

Autori: Tvarožek Vladimír, Novotný Ivan, Čermák Ján, Harman Rudolf

Značky: kovových, povrchu, pasivácie, magnetických, vrstiev, amorfných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru mikroelektroniky. Rieši spôsob pasivácie kovových amorfných magnetických vrstiev s bublinovou doménovou štruktúrou. Postupuje sa tak, že na povrch kovových amorfných magnetických vrstiev sa ve vákuu katódovo jednosmerne alebo vysokofrekvenčne naprašuje kremík, oxinitrid kremíka alebo nitrid kremíka v prostredí plynu, kterým može byť argón, dusík alebo zmes argónu a dusíka a to ve vrstve hrúbky 0,1 až l,0 (m.

Uzávěr dveří skříňového rozváděče elektrické energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 213684

Dátum: 01.04.1984

Autori: Velík Vladimír, Karpíšek Vladimír, Sládek Vladimír, Pospíchal Emil

Značky: energie, uzáver, rozváděče, skříňového, dveří, elektrické

Zhrnutie / Anotácia:

Uzávěr dveří skříňového rozváděče elektrické energie, jako jeho pohyblivé části, uložených otočně pomocí závěsů vedle dveřního otvoru v rámu, jako jeho pevné částí, přičemž na jedné z těchto dvou částí je uspořádáno těsnění a na druhé dosedací hrana, vyznačený tím, že rovnoběžně s osou otáčení závěsů (6) je na jedné z těchto dvou částí otočně uložen hřídel (9), na němž sou upevněny závory (10), na jejichž koncích jsou uspořádány stavěcí prvky k...

Způsob přípravy vodonerozpustných betonů a omítek

Načítavanie...

Číslo patentu: 213683

Dátum: 01.04.1984

Autori: Brandštetr Jiří, Šimeček Zdeněk, Rovnaníková Pavla, Vlasák Vladimír, Šolaster Břetislav

Značky: přípravy, vodonerozpustných, betonů, omítek, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy vodonepropustných betonů a omítek vyznačující se tím, že roztok nebo suspense kysličníku, hydroxidu nebo soli přechodného prvku o atomovém čísle 25 až 28 ve dvojmocné formě anebo roztok nebo suspense sloučeniny mědi v jednomocné formě, např. roztok síranu manganatého, železnatého nebo kobaltnatého nebo suspense kysličníku měďného, se přilévá za míchání do roztoku obsahujícího alkalickou složku ve formě zásady, soli silné zásady...

Ventil pro řízení průtoku oleje chladičem

Načítavanie...

Číslo patentu: 213682

Dátum: 01.04.1984

Autori: Šamberger Miloš, Schwaller Ivo

Značky: oleje, průtoku, řízení, chladičem, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ventilu pro řízení průtoku oleje chladičem v závislosti na jeho teplotě a je určen zejména pro řízení průtoku mazacího oleje chladičem u spalovacích motorů. U ventilu podle vynálezu je možno dosáhnout v podstatě libovolně velkého zdvihu šoupátka, přičemž termostatické čidlo na rozdíl od známých provedení ovládá pouze přítok oleje z mazacího systému k pohyblivému členu, který přestavuje vlastní šoupátko. Vynález spočívá v...

Bezkolejový manipulátor velkorozměrovými stavebními dílci

Načítavanie...

Číslo patentu: 213681

Dátum: 01.04.1984

Autor: Řezníček Mojmír

Značky: dílci, manipulátor, stavebními, velkorozměrovými, bezkolejový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bezkolejového manipulátoru velkorozměrovými prostorovými stavebními dílci bez použití podvozku, vozíků, plošin a jeřábů. Uvedeného účinku se dosahuje pomocí komorových přepážek, základních podélných a souběžných linek a na ně navazujících, základních příčných a příčně souběžných linek, v nichž se postupně vytváří vzduchový polštář, pomocí vzduchových elektromagnetických ventilů, u nichž jsou uloženy posunovací pasy, kde...

Emulsní kosmetické přípravky s okamžitým účinkem hydratačním a zvláčňujícím

Načítavanie...

Číslo patentu: 213680

Dátum: 01.04.1984

Autori: Dobrovodský Ctibor, Vaňková Jindra, Ulbert Karel, Nešpůrek Stanislav, Šorm Miloslav, Novák Jan Csc, Hornická Božena

Značky: kosmetické, zvláčňujícím, emulsní, účinkem, přípravky, hydratačním, okamžitým

Zhrnutie / Anotácia:

Emulsní kosmetické přípravky s okamžitým účinkem hydratačním a zvláčňujícím. Vynález se týká kosmetických přípravků s okamžitým hydratačním a zvláčňujícím účinkem. Podstatou vynálezu jsou emulsní kosmetické přípravky s okamžitým hydratačním a zvláčňujícím účinkem jako krémy, balzámy, pleťová mléka aj., obsahující vodu, tukové látky, přírodní a syntetické oleje, přírodní a syntetické vosky, emulgátory, barviva, stabilizační a konzervační látky,...

Zariadenie na zoraďovanie výsuškov tehál do zostáv

Načítavanie...

Číslo patentu: 213679

Dátum: 01.04.1984

Autori: Bittarovec Pavol, Švestka Valter, Žarnay Martin, Matyas Karol, Hrnko Tibor

Značky: výsuškov, tehál, zostáv, zariadenie, zoraďovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zoraďovanie výsuškov tehál do zostáv vopred stanovených maticových tvarov s medzerami, zostavené z prísunového dopravníka čidiel, presuvného dopravníka a valčekových dopravníkov, vyznačující sa tým, že na konci prísunového dopravníka (1) opatreného čidlom (8) merania šírky zostavy je presúvacie zariadenie (2) na presun výsuškov (14) na valčekový dopravník (3), opatrený čidlom (9) na meranie dlžky zostavy, za ktorý, nasleduje...

Zařízení na automatické polohování dutých válcových těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 213678

Dátum: 01.04.1984

Autori: Vokáč Vítězslav, Zýka Karel, Gall Jindřich

Značky: dutých, těles, zařízení, automatické, polohování, válcových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na automatické polohování dutých válcových těles, zejména trub velkých průměrů, při jejich opracování na obráběcích strojích, se zvedáky a s prizmatickým vedením, vyznačené tím, že se skládá ze zvedáků (1) s prizmatickou hlavou (2) opatřenou kladkami (3) a ze dvou proti sobě umístěných upínacích talířů (5, 5´), přičemž jeden upínací talíř (5) je upraven suvně a opatřen pohonem a druhý upínací talíř (5) je upraven souose se šablonou (6)...

Způsob a zapojení pro vyhodnocení trojstavového signálu nesoucího binární informaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 213677

Dátum: 01.04.1984

Autor: Baroch Karel

Značky: způsob, trojstavového, zapojení, vyhodnocení, signálu, nesoucího, informaci, binární

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob pro vyhodnocení trojstavového signálu nesoucího binární informaci, tvořeného časovým sledem kladné, záporné a nulové napěťové úrovně, přičemž střední hodnota napětí signálu v průběhu každého bitu je rovna nule a informační obsah bitu je určen pořadím kladné a záporné napěťové úrovně, vyznačený tím, že trojstavový signál se nejprve zpracuje v integrátoru, který z něho vytvoří jednoduché trojúhelníkovité impulsy kladné a záporné polarity v...

Ohňovzdorný uzáver, najmä dverné krídlo.

Načítavanie...

Číslo patentu: 213676

Dátum: 01.04.1984

Autori: Szánto Rajmund, Watter Stanislav

Značky: najmä, dverné, ohňovzdorný, krídlo, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Ohňovzdorný uzáver, najmä dverné krídlo, pozostávajúci z kovového obvodového rámu, ku ktorému je prichytený stredový výstužný plech, na ktorého obe plochy sú tmelem prilepené tepelnoizolačné dosky, uzatvorené medzi plášťové cemenito-vláknité dosky, ktoré sú prekryté prilepeným plechovým plášťom, vyznačujúcí sa tým, že zvukovo a tepelne izolačné dosky (20a, 20b) z vysokopecnej stružky, priložené z oboch strán na stredový výstužný plech (60), sú...

Vyrovnávací zařízení pro ploché filmy, zvláště pro ploché mikrofilmy v průběžných kontaktních kopírovacích přístrojích.

Načítavanie...

Číslo patentu: 213675

Dátum: 01.04.1984

Autor: Wiessner Manfred

Značky: zařízení, filmy, ploché, kopírovacích, přístrojích, kontaktních, průběžných, vyrovnávací, mikrofilmy, zvláště

Zhrnutie / Anotácia:

Vyrovnávací zařízení pro ploché filmy, zvláště pro ploché mikrofilmy v průběžných kontaktních kopírovacích přístrojích, s dorazem, vychylitelným z dráhy transportu a uspořádaným před zdrojem osvětlení, pro přední hrany kombinace listů, skládající se z originálu filmu a kopírovacího filmu. Před pohyblivým dorazem pro vyrovnání přední hrany kombinace listu jsou uspořádány dvě unášecí páky poháněné klikou, které přesahují kombinaci listů se strany...

Injektážní zařízení na abrasivní směsi.

Načítavanie...

Číslo patentu: 213674

Dátum: 01.04.1984

Autori: Buchta Bruno, Dušek Radomil, Kozubek Petr

Značky: injektážní, směsi, abrasivní, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší čerpání abrasivních směsí (např. cementových) do injektážních vrtů do tlaku 5 MPa bez opotřebení mechanických částí čerpadla působením čerpané směsi. Jeho podstata spočívá v tom, že ve vysokotlaké pneumatice je rozpěrným kruhem, horní přírubou a spodní přírubou uzavřena vzdušnice, přičemž v tělese rozpěrného kruhu je proveden přívodní kanál, zpětný ventil a výstupní kanál a na boční přírubě je usazena násypka s pohonem a radiálním...

Zařízení pro uložení a otočení ingotu, zejména na ingotovém voze.

Načítavanie...

Číslo patentu: 213673

Dátum: 01.04.1984

Autori: Kršek Petr, Kuchař Antonín, Koláček Jaromír, Mach Ludvík

Značky: zejména, ingotovém, ingotu, uložení, otočení, zařízení, voze

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro uložení a otočení ingotu, zejména na ingotovém voze a jeho účelem je vyřešení uložení ingotu bez rázových vlivů na rám ingotového vozu a jeho otočení do polohy vhodné pro předání v přejímacím místě valníku. Uvedeného účelu se dosáhne připevněním základové desky (6) k hornímu konci nosného čepu (l), který je svými konci upevněn v ložiskách rámu vozu. Na desce (6) jsou připevněny dvě dvojice konzol (7, 7') s...

Zařízení k dávkování kapalin.

Načítavanie...

Číslo patentu: 213672

Dátum: 01.04.1984

Autori: Karásek Otakar, Hruška František

Značky: kapalin, dávkování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k dávkování kapalin, které se provádí zejména v rozsáhlejších systémech chemických závodů a výrob. Je řešen problém automatického řízení a sledování procesu tak, aby nebylo zapotřebí zásahu obsluhy a proces probíhal za stanovených podmínek. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že zařízení se vybaví elektrickými obvody, a to řídicím obvodem 22, klopným obvodem 21 pro zpracování startovacího signálu, zesilovacím a spínacím...

Zařízení k vývodu příze ze spřádací jednotky bezvřetenových spřadacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213671

Dátum: 01.04.1984

Autori: Blaško Michal, Mládek Miloš, Bartoš Josef

Značky: spřadacích, strojů, bezvřetenových, vývodu, jednotky, příze, zařízení, spřádací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k vývodu příze ze spřádací jednotky bezvřetenových dopřádacích strojů, obsahující výměnnou vývodku příze a pružně uloženou odtahovou trubici a vyznačuje se tím, že konec odtahové trubice 6 je opatřen pružným blokem 5, kterým odtahová trubice 6 prochází a který na jedné straně pružně dosedá na opěrnou plochu pouzdra bloku 51 a na druhé straně pružně dosedá na koncovou část vývodky 4 příze, spojené s pouzdrem bloku 51,...

Způsob přípravy zárodku pro krystalizaci přímo srážené železité červeně.

Načítavanie...

Číslo patentu: 213670

Dátum: 01.04.1984

Autori: Hejl Vlastimil, Hanslík Tomáš, Bechině Karel, Mlčoch Antonín, Pálffy Alexander, Zapletal Vladimír, Šubrt Jan, Dadák Vojtěch, Šváb Milan, Šolcová Alexandra, Podlézl Pavel

Značky: způsob, srážené, červeně, železité, zárodku, krystalizaci, přípravy, přímo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby anorganických pigmentů a řeší způsob přípravy čistého mikrokrystalického hematitu, který se používá jako zárodek pro krystalizaci přímo srážené železité červeně. Postup je založen na alkalickém srážení roztoků síranu železnatého, následovaném oxidací vzniklé železnaté sraženiny vzduchem za teplot 0 až 50 °C a termální dehydratací takto získaného lepidokrokitu na krystalický hematit. Podstata vynálezu spočívá v tom,...

Způsob přípravy zárodku pro krystalizaci přímo srážené železité červeně

Načítavanie...

Číslo patentu: 213669

Dátum: 01.04.1984

Autori: Šváb Milan, Mlčoch Antonín, Šubrt Jan, Zapletal Vladimír, Dadák Vojtěch, Podlézl Pavel, Hejl Vlastimil, Pálffy Alexander, Šolcová Alexandra, Bechině Karel, Hanslík Tomáš

Značky: srážené, krystalizaci, způsob, železité, červeně, přímo, zárodku, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se dotýká oboru výroby anorganických pigmentů a řeší způsob přípravy čistého mikrokrystalického hematitu, který se používá jako zárodek pro krystalizaci přímo srážené železité červeně. Tento způsob je založen na oxidačním srážení síranu železnatého vzduchem za současné neutralizace amoniakem nebo hydroxidem sodným a termální dehydrataci vzniklého lepidokrokitu na krystalický hematit. Podstatou vynálezu je pracovní postup, při kterém se...

Spôsob stanovenia opravy prevádzkového merenia rozdielu teplot chladiva na výkonovom režime

Načítavanie...

Číslo patentu: 213668

Dátum: 01.04.1984

Autori: Tomík Ján, Badiar Stanislav, Vojtek Štefan

Značky: chladiva, merenia, režime, opravy, spôsob, stanovenia, výkonovom, teplot, rozdielu, prevádzkového

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia opravy prevádzkového merenia rozdielu teplot chladiva na výkonovom režime. Meranie rozdielu teplot prúdiecej kvapaliny. Stanovenie opravy diferenciálneho zapojenie termoelektrických článkov pri rozličných teplotách. Podstatou vynálezu je stanovenie opravy prevádzkového merania rozdielu teplot chladiva pre obvody termoelektrických článkov v diferenciálnom zapojení v dosledku odchýlky ich skutočných údajov od normovanej...

Zapojení k měření geometrického počátku dopravy paliva vstřikovacího čerpadla motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213667

Dátum: 01.04.1984

Autor: Kalina Jaroslav

Značky: počátku, čerpadla, geometrického, paliva, motorů, zapojení, vstřikovacího, měření, dopravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení přístrojů k měření geometrického počátku dopravy paliva vstřikovacího čerpadla motorů. Účelem vynálezu je přesné a jednoduché zjištění geometrického počátku dopravy paliva vstřikovacího čerpadla do motoru. Podstatou vynálezu je, že tlakový průtokový snímač umístěný na výtlačném hrdle vstřikovacího čerpadla je spojen prostřednictvím tlakového derivátoru s vyhodnocovačem derivačních impulzů, ke kterému je připojen...

Zapojení k měření průtokových vlastností vstřikovacích trysek vstřikovačů paliva do motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213665

Dátum: 01.04.1984

Autor: Kalina Jaroslav

Značky: paliva, zapojení, průtokových, motorů, trysek, vstřikovačů, měření, vstřikovacích, vlastností

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení přístrojů měřicího zařízení k měření průtokových vlastností vstřikovacích trysek vstřikovačů paliva. Účelem vynálezu je zjištění průtokového odporu trysky nebo tzv. efektivního průřezu trysky v závislosti na zdvihu jehly trysky, čímž se získá křivka znázorňující průtokové vlastnosti trysky. Podstatou vynálezu je, že vstřikovač je spojen se snímačem zdvihu jehly, dále je spojen se snímačem průběhu vstřiku a dále je...

Zařízení pro zajištění nečistot na dně kontinuálně se pohybujících průhledných lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 213664

Dátum: 01.04.1984

Autori: Winkler Alexander, Klíma Jiří

Značky: zajištění, zařízení, kontinuálně, průhledných, nečistot, pohybujících, lahví

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení ke zjištění nečistot na dně průhledných kontinuálně se pohybujících lahví, používané v mlékárenském, pivovarnickém a potravinářském průmyslu. Zařízení podle vynálezu sestává z optické a vyhodnocovací části. Nové je zde především uspořádání optické části, která je tvořena světelným zdrojem, nad nímž jsou a axiálním směru umístěny rozptylovací desky, objektiv a snímací část, tj. jeden nebo líce srovnávacích...

Jeřáb

Načítavanie...

Číslo patentu: 213663

Dátum: 01.04.1984

Autor: Svítek Jiří

Značky: jeřáb

Zhrnutie / Anotácia:

Jeřáb složený z pohyblivé a nehybné části, u kterého pevná konstrukce je jednou stranou uložena otočně na nehybném pilonu, kolem kterého se ostatní část konstrukce otáčí po kruhové dráze. Zvedací mechanismus, pojízdný po otočné části konstrukce radiálním směrem zajišťuje pohyb břemene v radiálním a vertikálním směru. V tangenciálním směru je pohyb břemene zajištěn činností hnaných podvozků, které otáčí konstrukci kolem pilonu. Konstrukce jeřábu...

Rotační čistič trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 213662

Dátum: 01.04.1984

Autor: Svoboda František

Značky: trubek, čistič, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační čistič trubek využívající účinku odstředivé síly, vyznačený tím, že jej tvoří dvě čelisti (6) stahované tažnou pružinou (4), které jsou otočně spojeny pomocí čepů (5) s vodicím kotoučem (1) a poháněným hřídelem (2), a že tyto čelisti jsou opatřeny zářezy v nichž jsou vloženy břity z tvrdých kovů (3).

Tlumič hluku

Načítavanie...

Číslo patentu: 213661

Dátum: 01.04.1984

Autor: Pitter Jaroslav

Značky: tlumič, hluku

Zhrnutie / Anotácia:

Tlumič hluku vytvořený z deskových vložek s náplní pohlcující zvuk, u něhož je využito kombinace útlumových absorčních a rezonančních prvků, zajišťuje široko pásmový útlum při úspoře zvuk pohlcujícího materiálu. Jeho deskové vložky sestávají z rezonančních otevřených komůrek, jejichž účinné strany jsou zakryty deskami z materiálu pohlcujícího zvuk. Změna velikosti objemu rezonančních otevřených komůrek dává možnost ladění rezonančního kmitočtu,...

Víceúčelový rozebíratelný stěnový držák

Načítavanie...

Číslo patentu: 213660

Dátum: 01.04.1984

Autor: Lokaj Heřman

Značky: stěnový, rozebíratelný, víceúčelový, držák

Zhrnutie / Anotácia:

Víceúčelový rozebíratelný stěnový držák, vyznačující se tím, že je tvořen dutým pouzdrem (1) opatřeným úchytem (2) pro upevnění do zdi nebo na zeď, v jehož jedné stěně je upraven výčnělek (3), přesahující do dutiny pouzdra (1), přičemž v dutině pouzdra (1) je zasunut funkční nástavec (4), který je opatřen proti výčnelku (3) otvorem (6) a vedle něj je zasunut protikus (5), kterým je vyplněn zbývající prostor dutiny pouzdra (1) a který je...

Prostředek, na ochranu řepy cukrové proti spále na bázi oospor, mykoparazita Pythium, oligandrum

Načítavanie...

Číslo patentu: 213659

Dátum: 01.04.1984

Autori: Veselý Dáša, Hejdánek Slavomil

Značky: pythium, spále, bázi, mykoparazita, prostředek, oospor, proti, ochranu, oligandrum, cukrové, řepy

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek na ochranu řepy cukrové proti spále na bázi oospor mykoparazita Pythiua oligandrum, vyznačený tím, že jako účinnou látku obsahuje vysušený, rozemletý a zhomogenizovaný porost mykoparazita na substrátu ze zrnin nasycených živným mědiem.

Pojistný mechanismus náhonového systému pracovních strojů, zejména samojízdných zamědělských i jiných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213658

Dátum: 01.04.1984

Autori: Vondrák Jiří, Švejnoha Josef, Veverka Josef, Miřatský Václav

Značky: systému, náhonového, mechanismus, pojistný, pracovních, zamědělských, zejména, jiných, samojízdných, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Pojistný mechanismus náhonového systému pracovních strojů, zejména samojízdných zemědělských i jiných strojů, opatřený rozpojitelnou spojkou mezi vstupním a výstupním hřídelem vyznačený tím ,že k výstupnímu hřídeli (6) je připojen náboj (4) jsoucí dále v kinematické vazbě s pohyblivou částí spojky (21) prostřednictvím korunového kola (5) a na náboji (4) je uložena jednak pevná část spojky (18), jednak těleso (2) připojené ke vstupnímu...

Expansní nádoba ústředního vytápění

Načítavanie...

Číslo patentu: 213657

Dátum: 01.04.1984

Autor: Malina Karel

Značky: nádoba, vytápění, expansní, ústředního

Zhrnutie / Anotácia:

Expanzní nádoba ústředního vytápění upravená za účelem akumulace tepelné energie solární, elektrické a ze zdroje tepelné energie pro ústřední vytápění, vyznačující se tím, že pro předání solární, tepelné energie do akumulační kapaliny (18) je opatřena vnějším pláštěm (2), tvořícím prstencovou dutinu kolem vnitřního pláště (1) v níž cirkuluje ohřátá nemrznoucí kapalina (19) ze solárních kolektorů (12).

Dvoustranné radiolokační přepínané zařízení s kmitočtovou modulací pro určování výšky, vzdálenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 213656

Dátum: 01.04.1984

Autori: Lužica Štefan, Vondráček Ferdinand, Kunzman Rudolf, Svoboda Heribert, Ryšťák František, Horáček Vladimír

Značky: vzdálenosti, určování, kmitočtovou, přepínané, dvoustranné, výšky, modulací, zařízení, radiolokační

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoustranné radiolokační přepínané zařízení s kmitočtovou modulací pro určování výšky, vzdálenosti a to prosté, nebo vůči vztažné rovině a i snímání profilu terénu i sypané pláně zakladačem. zařízení je tvořeno nosnými rameny upevněnými na rameni zakladače, na kterých jsou umístěny anténní systémy, anténní kyvné systémy, měřidla úhlu vychýlení a nulové polohy anténního systému a sestává z koncové části umístěné na konci ramene zakladače, z...

Způsob čištění surové kyseliny kyanurové

Načítavanie...

Číslo patentu: 213655

Dátum: 01.04.1984

Autori: Petira Oldřich, Navrátilová Hana, Pošíková Jitka

Značky: kyseliny, kyanurové, čištění, surové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění surové kyseliny kyanurové, obsahující větší množství méně rozpustných nečistot, např. ftalimid, spočívající v tom, že se surovina rozpustí v nadbytku anorganické báze, např. hydroxidu alkalického kovu, vzniklá suspenze se vyhřeje na 50 °C, nerospustný podíl se oddělí filtrací a čistá kyselina kyanurová se vylouží z roztoku po ochlazení okyselením předloženou minerální kyselinou. Využití přichází v úvahu při zpracování kyseliny...

Zapojení pro dálkovou signalizaci poruchy obousměrného opakovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 213654

Dátum: 01.04.1984

Autori: Vojta Ludomír, Zigmund Josef

Značky: opakovače, dálkovou, zapojení, obousměrného, signalizaci, poruchy

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro dálkovou signalizaci poruchy obousměrného opakovače s použitím nejméně jednoho zvláštního páru kabelu v linkovém traktu systému s pulsně kódovou modulací, vyznačené tím, že střed primárního vinutí prvního výstupního transformátoru (Tr1) prvního jednosměrného opakovače (J01) je připojen ke kladné svorce zdroje jednak přes první srážecí odpor (R1), jednak přes první oddělovací odpor (R3) a první nabíjecí kondenzátor (C1) a prvního...

Jednosměrná vysokofrekvenční kondenzátorová průchodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 213653

Dátum: 01.04.1984

Autori: Šramar Jaroslav, Muff Vladimír, Sasínek Zdeněk

Značky: jednosměrná, kondenzátorová, vysokofrekvenční, průchodka

Zhrnutie / Anotácia:

Jednosměrná vysokofrekvenční kondenzátorová průchodka podle vynálezu je tvořena dvěma koaxiálními kondenzátory s keramickým dielektrikem. Mezi jejich vnitřní elektrody je galvanicky zapojena polovodičová dioda. Vnější elektroda je společná oběma koaxiálním kondenzátorům a je spojena s montážní armaturou. Tím je zároveň provedeno stínění průchodky.

Způsob výroby stabilních kusových perorálních lékových forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 213652

Dátum: 01.04.1984

Autori: Šmídová Ilona, Koblas Karel, Líkařová Eva, Sajvera Jiří

Značky: perorálních, výroby, forem, způsob, lékových, stabilních, kusových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby stabilních pevných kusových perorálních lékových forem, obsahujících vzájemné inkompatibilní účinné složky, a to tak, že se na jádrech obsahujících alespoň dvě účinné vzájemně kompatibilní látky vytvářejí střídavé indiferentní vrstvy s vrstvami obsahujícími účinné látky inkompatibilní s účinnými látkami v jádře. Tento způsob je vhodný např. pro polyvitaminové a polyenzymatické přípravky.

Zapojení bezpečného fázového detektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 213651

Dátum: 01.04.1984

Autor: Konečný Ivan

Značky: detektoru, fázového, zapojení, bezpečného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru železniční zabezpečovací techniky. Řeší zapojení bezpečného fázového detektoru elektrických signálů,vyhovující požadavkům zabezpečovací techniky v železniční dopravě. Podstatou vynálezu je zapojení bezpečného fázového detektoru vyznačené tím, že na první vstupní svorky je připojeno primární vinutí transformátoru, na druhé vstupní svorky jsou připojeny ovládací obvody přepínače signálu, začátek sekundárního vinutí...

Přívody otočné cívky registračního systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 213649

Dátum: 01.04.1984

Autori: Zákravský Miroslav, Opletal Václav

Značky: přívody, systému, cívky, registračního, otočné

Zhrnutie / Anotácia:

Přívody otočné cívky registračního systému vyznačené tím, že vodiče (6) jsou na jednom konci uchyceny tvarovanými kontakty (7) k otočné cívce (5) a na druhém konci příchytkou (3) a šroubem (4) k víku (2), přičemž vodiče (6) jsou na obou koncích navlečeny do pružných izolačních trubiček (l) a provedeny ve tvaru spirály.

Nízkofrekvenčný vysokostabilný generátor impulsov

Načítavanie...

Číslo patentu: 213648

Dátum: 01.04.1984

Autor: Chochlík Jaroslav

Značky: impulsov, vysokostabilný, nízkofrekvenčný, generátor

Zhrnutie / Anotácia:

Nízkofrekvenčný vysokostabilný generátor impulzov s kryštálom riadeným generátorom a sériovo zapojenou programovateľnou deličkou, vyznačuje sa tým, že synchrónne programovanie deličky 2 zabezpečuje indikátor extremálneho stavu deličky 3, že programovacie vstupy 15 pomocného registra 6 sú zapojené na výstup štartovacieho obvodu 14 a že výstup pomocného generátora 7 je na počítacie vstupy pomocného registra 6 pripojený cez blokovací obvod 8 s...

Zařízení pro výrobu kotoučových obráběcích nástrojů broušením

Načítavanie...

Číslo patentu: 213647

Dátum: 01.04.1984

Autori: Lacina Václav, Kašpar Ladislav

Značky: kotoučových, broušením, zařízení, nástrojů, obráběcích, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výrobu kotoučových obráběcích nástrojů broušením, opatřené dvouramenným kroužkovým mechanismem pro úhlové nastavení volitelné pracovní polohy, vyznačené tím, že sestává z nosného tělesa (l) tvořeného pravoúhlým ramenem o rozdílné délce částí remene, s unášecím trnem (2), přičemž kratší část ramene nosného tělesa (1) je opatřena prvním mikrometrickým šroubem (23) pro nastavení horizontální polohy zařízení a delší část ramene nosného...

Mechanismus pridržiavania klzátok hydrostatického prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 223150

Dátum: 01.04.1984

Autor: Koreis Jozef

Značky: klzátok, prevodníka, hydrostatického, mechanismus, pridržiavania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka usporiadania mechanizmu pridržovania klzatok axiálnoho hydrostatického prevodníka so šikmou opornou doskou. Mechanizmus je tvorený guľovou príložkou posuvne uloženou na valcovom osadení vytvorenom na rotore prevodníka. Guľová príložka je cez prídržnú dosku zviazaná s klzatkami uloženýmí na ložiskovej doske spojenej s výkyvnou doskou. Podstata riešenia spočíva v tom, že guľová príložka je opretá o prítlačné piestiky posuvne...

Vretenové výtlačné zariadenie na tepelné spracovanie platických látok s prímesami

Načítavanie...

Číslo patentu: 223149

Dátum: 01.04.1984

Autor: Čuba Štefan

Značky: spracovanie, platických, vretenové, látok, tepelně, prímesami, zariadenie, výtlačné

Zhrnutie / Anotácia:

Vretenové výtlačné zariadenie na tepelné spracovanie plastických látok, najmä ns vlákna, pozostáva aspoň z jedného pracovného valca s vretenom, uloženého na základovom ráme, z dopravného čerpadla s dávkovacieho čerpadla prímesí, ktoré sú pevne spojené s pracovným valcom. Osi pohonných hriadeľov oboch čerpadiel sú rovnobežné s osou vretena pracovného valca, pričom aspoň jeden koniec pohonných hriadeľov, vzhľadom na tepelnú rozťažnosť pracovného...

Pružicí jednotka, zejména pro odpružení budky řidiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 223148

Dátum: 01.04.1984

Autor: Haupt Zdeněk

Značky: budky, zejména, řidiče, odpružení, jednotka, pružicí

Zhrnutie / Anotácia:

Pružicí jednotka pro odpružení budky řidiče, zejména neodpérovaných terenních vozidel. Pružicí jednotka je vytvořena paralelně zapojenou vinutou pružinou a dvojčinným vzduchovým válcem na dvě tlakové komory, které mají v klidové poloze stejný tlak média. Pružicí jednotku lze použít v nejrůznějších oblastech dopravy, kde jde o odstranění škodlivého chvění a podobně.