Archív za 1984 rok

Strana 121

Hydraulické deliace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 213725

Dátum: 01.04.1984

Autor: Zoň Vincent

Značky: deliace, hydraulické, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulické deliace zariadenie podľa vynálezu je určené najmä na presné a kolmé delenie tyčového materiálu, prisúvaného ku stroje na trieskové obrábanie. Presné a kolmé delenie tohto materiálu sa dosahuje tým, že tyčový materiál je z obidvoch strán strižného miesta pevne zovretý, čím sa odstráni našikmenie deliacej roviny, ako aj deformácia okrajov strihaného predmetu.

Rošt fluidního reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 213724

Dátum: 01.04.1984

Autor: Císař Pavel

Značky: rošt, fluidního, reaktoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká roštu fluidního reaktoru vytvořeného alespoň z jedné dvojice paralelních trubek svinutých do spirály a řeší problém stability fluidní vrstvy zabezpečením rovnoměrného přívodu vzduchu po celé ploše roštu. Trubky jsou vinuty těsně vedle sebe bez mezery a jedna z paralelních trubek je alespoň v místě styku se sousedními trubkami opatřena svislými drážkami. Alternativně mohou být drážky tvořeny závitem, provedeným na povrchu trubky....

Hutní a strojírenské nůžky

Načítavanie...

Číslo patentu: 213723

Dátum: 01.04.1984

Autori: Vyčichl Jaroslav, Štumpa František

Značky: nůžky, strojírenské, hutní

Zhrnutie / Anotácia:

Hutní a strojírenské nůžky, kde poháněcí hřídel je prostřednictvím nejméně jedné svislé ojnice kinematicky spojen se saněmi nůžek, vyznačující se tím, že v jedné nebo obou stykových plochách (20, 21) ojnice (8) a pouzdra (7) jsou vytvořeny dvě obvodové drážky (13, 14) s oddělenými přívodními kanálky (16, 17) pro střídavý přívod mazacího media, přičemž ve dvou protilehlých místech, před dolní a horní úvratí poháněcího hřídele (1), jsou v pouzdru...

Vinutí kotev stejnosměrných strojů s aktivní nemagnetickou vzduchovou mezerou

Načítavanie...

Číslo patentu: 213722

Dátum: 01.04.1984

Autori: Hanzelín František, Kopřiva František, Alexa Ladislav

Značky: strojů, stejnosměrných, mezerou, nemagnetickou, vinutí, aktivní, kotev, vzduchovou

Zhrnutie / Anotácia:

Vinutí kotev stejnosměrných strojů s aktivní nemagnetickou vzduchovou mezerou s vodiči uspořádanými jako Roebelova tyč, kde při počtu "u" celkových vodičů v cívce jsou jednotlivé celkové vodiče rozděleny na počet "n" dílčích vodičů, jež jsou v poloze transponovány v tečném směru po obvodu rotoru, vyznačené tím, že kolena /K/ dílčích vodičů jsou postupně posunuta o posun ?= A/u, jenž je uskutečněn po jednom mezi jak vždy prvými tak i obdobně...

Stavěcí zařízení příslušenství upichovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213721

Dátum: 01.04.1984

Autor: Lukáš Josef

Značky: stavěcí, zařízení, upichovacích, příslušenství, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je stavěcí zařízení příslušenství upichovacích strojů pro upichování konců trubek po jejich vyválcování, kde příslušenství, sestávající z valníků a předavače, je uloženo na společném nosném rámu, který je spojen s pákovým mechanismem pro výškové přestavování společného nosného rámu, za účelem uložení upichovací trubky do polohy, ve které je její osa totožná s osou upichovacího stroje.

Vlečník těžkých vozů, zejména kolejových

Načítavanie...

Číslo patentu: 213720

Dátum: 01.04.1984

Autor: Skotnica Jaroslav

Značky: vlečník, těžkých, kolejových, zejména, vozů

Zhrnutie / Anotácia:

Vlečník těžkých vozů, zejména kolejových, opatřený hnací jednotkou, vyznačený tím, že hnací jednotka /1/ je v ose pojezdové dráhy propojena s vratnou stanicí /3/ tažným řetězem /2/, jehož jedna větev je vedena horní částí vodítka /5/ a připevněna k náklopnému závěsu /6/, jímž je opatřen tažený vůz /4/ a druhá větev tažného řetězu /2/ je vedena spodní částí vodítka /5/ přes vratnou stanici /3/ do horní části vodítka /5/, přičemž konec této druhé...

Pojistné zařízení proti přetížení stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 213719

Dátum: 01.04.1984

Autori: Koláček Vincenc, Pindrič Miroslav

Značky: stroje, přetížení, proti, zařízení, pojistné

Zhrnutie / Anotácia:

Pojistné zařízení proti přetížení stroje, zvláště vhodné pro lisy vybavené snímacím ústrojím pružné deformace stojanu, jímž se vyvodí přestavení pojistného šoupátka, ovládajícího vypuštění tlakového vzduchu ze spojky pro zastavení chodu lisu, vyznačené tím, že snímací ústrojí je opatřeno ventilem (6), který je jednak pneumatickým vedením (23) spojen s pojistným šoupátkem (4) a jednak obsahuje elektrický spínač (24), spojený s elektromagnetem...

Termostatický ventil, elektricky dálkově ovládaný

Načítavanie...

Číslo patentu: 213718

Dátum: 01.04.1984

Autor: Fryš Josef

Značky: ovládaný, dálkově, ventil, elektricky, termostatický

Zhrnutie / Anotácia:

Termostatický ventil, elektricky dálkově ovládaný, skládající se z průtokového ventilu s odpruženou kuželkou a z termostatické hlavice, v jejímž pouzdře je uloženo čidlo z hmoty o různém skupenství, které v důsledku změny teploty mění svůj objem a přes pracovní píst ovládá zdvih kuželky ventilu, vyznačený tím, že do pouzdra (4) je vloženo čidlo (3) z elektrovodivé pryže o měrném odporu 10 ohmem až 1000 ohmem, které je vodivě spojeno s...

Zařízení pro mazání a chlazení zápustek

Načítavanie...

Číslo patentu: 213717

Dátum: 01.04.1984

Autori: Nobilis Josef, Fridrich Bedřich, Kolrus Jiří

Značky: chlazení, mazání, zápustek, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro mazání a chlazení zápustek. Podstatou zařízení je to, že sestává z gravitační nádržky, spojené s tvářecím strojem a opatřené trojcestným ventilem, který je spojen jednak s pracovní pistolí a jednak pomocí odpojitelné hadice s plnícím čerpadlem a šoupátkovým rozvodem míchací nádrže. Zařízení lze výhodné využít ve všech zápustkových kovárnách k mazání zápustek bucharů i kovacích lisů.

Isoelastická endoprotéza kyčelního kloubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213716

Dátum: 01.04.1984

Autori: Beznoska Stanislav, Čech Oldřich

Značky: kloubu, kyčelního, isoelastická, endoprotéza

Zhrnutie / Anotácia:

Isoelastická endoprotéza kyčelního kloubu, vyznačená tím, že dřík je tvořen nejméně dvěma pruty (3), jejichž jeden konec je pevně zakotven v těle límce (2) a druhé konce těchto prutů (3) jsou spojeny.

Prostředek zabraňující opocování předmětů z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213715

Dátum: 01.04.1984

Autori: Nešpůrek Stanislav, Šorm Miloslav, Ulbert Karel

Značky: plastů, zabraňující, opocování, prostředek, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek zabraňující opocování předmětů z plastů, obsahující ethanol, vodu, glycerol nebo jiné hygroskopické látky a desinfekční a stabilizační látky, vyznačené tím, že jako účinnou látku obsahuje 3-(hydroxylamini)-2-hydroxypropylester mastné kyseliny obecného vzorce kde R značí alkyl nebo alkenyl s 6-22 atomy uhlíku v hlavním řetězci R1 značí 2-hydroxyethyl R2 značí R1, vodík v koncentraci 0,02 až 0,25 % objemových, s výhodou 0,1 až 0,15 %...

Vložka vinutí statorových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 213714

Dátum: 01.04.1984

Autori: Kostrhoun Rostislav, Matějíček Zdeněk, Netolický Zdeněk

Značky: vinutí, vložka, cívek, statorových

Zhrnutie / Anotácia:

Vložka vinutí statorových cívek obvykle tvaru obdélníka s vnitřním otvorem pro pólový nástavec, určená k upevnění a zajištění propojených vnitřních vodičů s vývody cívek vinutých z malých průměrů izolovaných vodičů vyznačená tím, že po svém obvodě má jeden, nebo více výstupků (2) s prostřihy (4), přičemž výstupek (2) má u své paty nastřižení (5) pro umožnění ohybu.

Nástrčné vrtací pouzdro

Načítavanie...

Číslo patentu: 213713

Dátum: 01.04.1984

Autor: Hejmala Zdeněk

Značky: nástrčné, pouzdro, vrtací

Zhrnutie / Anotácia:

Nástrčné vrtací pouzdro s bajonetovým uzávěrem a se zajištěním proti samovolnému radiálnímu a axiálnímu pohybu, vyznačující se tím, že ho tvoří základní těleso (1) opatřené axiálním průchozím kalibrickým otvorem (2), na jehož obvodu je upraven nejméně jeden lamač (3) třísek a u kterého přechod mezi čelní rovinou (4) a kalibrickým otvorem (2) na straně lamače (3) třísek má radius menší než 0,5 mm, přičemž střední část základního tělesa (1) je...

Zařízení k obrábění radiusů případně jiných zakřivených ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 213712

Dátum: 01.04.1984

Autori: Malina Josef, Rábek Antonín

Značky: zakřivených, radiusů, ploch, obrábění, zařízení, případně, jiných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k obrábění radiusů případně jiných zakřivených ploch, vyznačující se tím, že sestává ze základové desky (l), na níž je suvně uložena horní deska (2), která je svým jedním koncem výkyvně spojena čepem (3) se základovou deskou (1), kde na vrchní části horní desky (2) je plocha pro ustavení obrobku (6), jehož podélná osa (X) směřuje do osy čepu (3) umístěného za obrobkem (6), přičemž souběžně s podélnou osou (X) obrobku (6) je horní deska...

Zařízení pro regulaci tahu teplovodního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 213711

Dátum: 01.04.1984

Autor: Lieser Miroslav

Značky: kotle, regulaci, teplovodního, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro regulaci tahu teplovodního kotle vyznačené tím, že odporové teplotní čidlo /3/, upevněné ve výstupu teplé vody /2/ je zapojeno do jedné větve Wheatstoneova mostu tvořeného odpory /15, 16, 17/, jehož výstup je připojen na vstupy /18, 19/ porovnávacího zesilovače /14/, přičemž výstup /21/ tohoto zesilovače /14/ je spojen s bází tranzistorů /12, 13/, v jejichž kolektorech jsou zapojeny signální žárovka /11/ a cívka /10/ ovládacího...

Upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 213710

Dátum: 01.04.1984

Autor: Holec Miroslav

Značky: upínač

Zhrnutie / Anotácia:

Upínač kleštinového typu, s regulovatelnou upínací silou a regulovatelným průměrem upnutí, vyznačený tím, že sestává nejméně ze dvou ramen (2), spojených s tělesem (1) upínače, zakončených výkyvně připojenými čelistmi (3), např. pomocí čepů (9), tvarově upravenými na vnitřní straně, kde zasahují do upínacího prostoru, a udržovanými v základní poloze pružnými pery (10), připevněnými k vnější straně ramen (2), přiléhajícími na čelisti (3) z...

Anizotropní permanentní magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 213709

Dátum: 01.04.1984

Autori: Landa Václav, Blažek Zdeněk

Značky: magnety, anizotropní, permanentní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší anizotropní permanentní magnety s magnetickou strukturou, která zvyšuje hodnotu magnetické indukce dodávané do vzduchové mezery nebo jiných částí magnetického obvodu. Podstata řešení spočívá v tom, že magnet je opatřen nehomogenní magnetickou strukturou jejíž orientace je v okolí funkčního povrchu alespoň jednoho pólu sbíhavá, přímočará nebo křivočará a s plynulými, popřípadě stupňovitými směrovými změnami.

Kotva pro bleskosvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 213708

Dátum: 01.04.1984

Autori: Váňa Josef, Koželuha Jaroslav

Značky: kotva, bleskosvod

Zhrnutie / Anotácia:

Kotva pro bleskosvod mající dvě destičky vzdálené na průměr vodiče bleskosvodu, vyznačené tím, že obě svislé destičky /1/ jsou v jedné rovině opatřeny drážkami /4/, majícími protilehlá otevření, ve zmíněných drážkách je uzamčen vodič /3/ symetricky uložený nad destičkou /2/ kolmou k oběma destičkám /1/ a pevně spojenou na spodní straně s trnem /5/, opatřeným nejméně třemi těsnicími nákružky /6/.

Viacpodlažný kontajner s mechanickým poháňačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 213707

Dátum: 01.04.1984

Autor: Pauer Gustáv

Značky: poháňačom, mechanickým, viacpodlažný, kontajner

Zhrnutie / Anotácia:

Viacpodlažný kontajner s mechanickým poháňačom zvierat, najmä pre ošípané, tvorený rámovou konštrukciou, na jednej z kratších strán opatrený dvierkami, v časti podlahy roštami, podroštovými zberačmi výkalov a zvodným potrubím výkalov, vyznačujúci sa tým, že na každom podlaží /9/ je oproti posuvným dvierkam /5/ umiestnená v drážkach /11/ rámu /1/ pohyblivá stena /3/, opatrená v dolnej časti pružným pásom /13/ dosadajúcim na podlahu /10/ opatrenú...

Zapojení magnetického zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 213706

Dátum: 01.04.1984

Autor: Herda František

Značky: magnetického, zesilovače, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení magnetického zesilovače s úsporným vlastním buzením, u něhož jsou do série s oběma pracovními vinutími zapojeny diody tak, aby jedním pracovním vinutím probíhal proud v liché a druhým v sudé půlperiodě, vyznačené tím, že k magnetickému zesilovači (2) s úsporným vlastním buzením je připojen kondenzátor (1), jehož jeden vývod je připojen k paralelně propojeným vývodům z pracovních vynutí magnetického zesilovače (2) a druhý vývod k...

Způsob stanovení koncentrace zářiču gama ve vodách a technologických roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 213705

Dátum: 01.04.1984

Autori: Štamberg Karel, Jirásek Vladimír, Procházka Hubert

Značky: koncentrace, technologických, zářiču, roztocích, vodách, stanovení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Nízké aktivity radionuklidů v roztocích, řádově 102Bq.1-1 a nižší, vyžadují před měřením radiochemickou předúpravu vzorku za účelem jeho zkoncentrování. Chemická předúprava nedovoluje vesměs svou náročností použití metod pro rychlé stanovení, nezbytné při monitorování. Metoda podle vynálezu dovoluje využitím předúpravy vzorku selektivním záchytem radionuklidu nebo skupiny příbuzných radionuklidů na iontoměniči při vysoké průtokové rychlosti...

Zařízení na kontinuální rozdělování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 213704

Dátum: 01.04.1984

Autori: Polášek Stanislav, Spilka Vladimír

Značky: zařízení, rozdělování, kapalin, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na kontinuální rozdělování kapalin, vyznačující s tím, že sestává s přítokového prostoru (4), který odděluje od rozdělovacího prostoru (5) první dělicí stěna (8), na níž je u dna po celé její délce upravena štěrbina pro průtok kapaliny z přítokového prostoru (4) do rozdělovacího prostoru (5), který odděluje druhá dělicí stěna (9), na níž je osazen regulátor odtoku (11) a regulátor odtoku (12) od prvního odtokového prostoru (6) a...

Biologicky aktivovatelné juvenoidogenní látky s epoxidovou vazbou v molekule, způsob jejich přípravy.

Načítavanie...

Číslo patentu: 213703

Dátum: 01.04.1984

Autori: Sláma Karel, Romaňuk Miroslav, Kahovcová Jitka

Značky: epoxidovou, juvenoidogenní, jejich, látky, aktivovatelné, vazbou, biologicky, přípravy, způsob, molekule

Zhrnutie / Anotácia:

Biologicky aktivovatelné juvenoidogenní látky s epoxidovou vazbou v molekule obecného vzorce I kde: symbol a značí 0 nebo 2, symbol b značí 0 nebo 1, symboly R1, R2 značí methyl- nebo ethylskupinu, symboly R3 až R5 představují vodík nebo methyl nebo ethylskupinu, symbol R6 znamená rovný nebo rozvětvený alkyl s maximálně 6 atomy uhlíku nebo fenylskupinu, symboly Z1, Z2 značí vodík nebo spolu tvoří dvojnou vazbu nebo vazbu - O - symbol R7 značí:...

Insekticidní prostředek na bázi juvenoidogenních látek s cykloacetálovou vazbou v molekule a způsob přípravy účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 213702

Dátum: 01.04.1984

Autori: Romaňuk Miroslav, Kahovcová Jitka, Sláma Karel

Značky: cykloacetálovou, prostředek, bázi, insekticidní, vazbou, způsob, přípravy, účinných, látek, juvenoidogenních, molekule

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní prostředek na bázi juveidogenních látek s cykloacetálovou vazbou v molekule obecného vzorce I, ve kterém značí symbol a číslo 2 nebo 3, symbol X chlor nebo vodík, symbol Z1 až Z4 vodík,methyl-neboethylskupinu, symbol R1 rovný nebo rozvětvený alkyl maximálně 6 atomy uhlíku nebo fenylskupinu, symbol R2 kde značí symboly b,d značí celé číslo v rozmezí 0 až 6 symbol c celé číslo v rozmezí 0 až 2, symboly Z5 Z6 představují vodík nebo...

Podestýlka pro laboratorní zvířata

Načítavanie...

Číslo patentu: 213701

Dátum: 01.04.1984

Autori: Trš Antonín, Novotný Milan

Značky: zvířata, laboratorní, podestýlka

Zhrnutie / Anotácia:

Podestýlka pro laboratorní zvířata z materiálů organického původu, sestávající ze sítových frakcí dřevního odpadu měkkých dřevin nebo jejich směsí, vyznačující se tím, že vzájemný poměr složek směsí je 1 : 1, přičemž z celkového hmotnostního množství podestýlky se frakce nadsítného ze síta o rozměru oka 0,5 mm podílí v rozsahu od 60 do 35 %, frakce nadsítného ze síta o rozměru oka 1,8 mm v rozsahu od 35 do 60 % a obsah hmotnostního množství o...

Pěchovací zařízení pracího a valchovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 213700

Dátum: 01.04.1984

Autori: Pouč Karel, Horák Alois, Kraus Jan, Mahelka Zdeněk, Kudla František

Značky: zařízení, stroje, valchovacího, pěchovací, pracího

Zhrnutie / Anotácia:

Pěchovací zařízeni pracího a valchovacího stroje, které je určeno pro zpracování textilií, nuceně procházejících mezí dvěma pěchovacími členy vzájemně k době přitlačovanými. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jeden pěchovací člen je tvořen rotačně uloženým pěchovacím bubnem opatřeným pohonem a druhý pěchovací člen je tvořen přítlačnou klapkou. Před přítlačnou klapkou je uspořádána odrazová stěna, mezi niž a podávacími válci je umístěn vrhací...

Zařízení pro vysokofrekvenční letmé pásmové tavení

Načítavanie...

Číslo patentu: 213699

Dátum: 01.04.1984

Autori: Smejkal Vilém, Mrázek Dušan, Zátopek František, Zbořílek Aleš, Daníček Zdeněk

Značky: letmé, tavení, zařízení, pásmové, vysokofrekvenční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vysokofrekvenční letmé pásmové tavení vysoce čistého materiálu, např. Křemíku, které je vhodné zejména pro velké průměry zpracovávaného ingotu. Zařízení pro vysokofrekvenční letmé pásmové tavení obsahuje indukční soustavu, skládající se z hlavní ohřívací a pomocné stabilizační cívky připojené k témuž zdroji proudu, kde hlavní ohřívací cívka má nejméně dvě tvarově odlišné části, navazující na sebe spojitě v jedné...

Topný a izolační panel, zejména pro elektrické odporové průmyslové pece s drátovým topením

Načítavanie...

Číslo patentu: 213698

Dátum: 01.04.1984

Autori: Remeš Miroslav, Jakeš Jan

Značky: zejména, průmyslové, topný, izolační, drátovým, topením, panel, elektrické, odporové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového řešení topného a izolačního panelu pro elektrické odporové průmyslové pece s drátovým topením vhodné pro zatížení nad obvyklých 1 350 °C. Účelu je dosaženo tím, že topný izolační panel se skládá z vrstvy z hutné keramiky, spojené pevně s izolační vrstvou z lehčeného žárobetonu, přičemž vrstva z hutné keramiky je vytvořena soustavou mozaikově složených destiček, opatřených soustavou podélných lůžek pro uložení drátového...

Vláknová odbočka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 213697

Dátum: 01.04.1984

Autor: Krupička Václav

Značky: odbočka, výroby, vláknová, způsob, její

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru optoelektroniky. Vynález řeší problém rozdělení signálu v jednovláknově optické komunikaci prostřednictvím natupo svařené odbočky s daným poměrem rozdělení do obou větví. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vláknová odbočka, navazující na hlavní vlákno, jež plynule přechází ve dvojici podvojných vláken, má přechodovou oblast natupo svářenou v jiskrovém výboji a tvarovanou tak, že její příčný průřez lineárně narůstá podél...

Způsob výroby organofunkčních alkoxysilanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213696

Dátum: 01.04.1984

Autori: Rmoutil Miroslav, Hetflejš Jiří, Čapka Martin

Značky: způsob, alkoxysilanů, výroby, organofunkčních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydrosilylace allyldimetylaminu trietoxysilanem nebo dietoxymetylsilanen. Uvedená hydrosilylace allyldimetylaminu se provádí podle vynálezu trietoxysilanem nebo dietoxymetylsilanem v přítomnosti tris(trifenylfostan)chlororhodného komplexu, případně v přítomnosti di-u, u'- chloro-bis(dikarbonylrhodného) komplexu. Tuto reakci lze provádět bez rozpouštědla, příp. v aprotickém rozpouštědle, výhodně za zvýšené teploty a v přítomnosti...

Zapojení soupravy pro elektrické bezkontaktní měření fyzikálních veličin na rotujících strojních částech

Načítavanie...

Číslo patentu: 213695

Dátum: 01.04.1984

Autor: Vala Antonín

Značky: veličin, rotujících, fyzikálních, částech, elektrické, zapojení, strojních, bezkontaktní, soupravy, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru měřících přístrojů a řeší problém elektrického bezkontaktního měření fyzikálních veličin na rotujících strojních částech. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k primární cívce rotačního transformátoru je připojen generátor s proměnným kmitočtem, jehož řídící vstup je přes oddělovací diodu spojen buďto s výstupem, nebo s impulzním výstupem vyhodnovací jednotky, případně s přijímací cívkou a přes další oddělovací diodu se...

Indukční čidlo polohy elektricky vodivých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 213694

Dátum: 01.04.1984

Autori: Kučera Josef, Bezděk Karel, Procházka Vladimír

Značky: těles, polohy, čidlo, vodivých, elektricky, indukční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká indukčního čidla polohy elektricky vodivých těles, určeného zejména k použití na dopravnících ve válcovnách. Řeší bezdotykové snímání polohy pohybujících se teplých nebo studených plechů. Podstatou vynálezu je zapojení elektronické části indukčního čidla polohy, kde rezonanční frekvence obvodu, jeho součástí je snímací cívka, je vzhledem k rezonanční frekvenci rozlišovacích bloků a podle okamžité hodnoty výstupního signálu...

Snímací cívka indukčního čidla polohy elektricky vodivých telěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 213693

Dátum: 01.04.1984

Autori: Bezděk Karel, Kučera Josef, Procházka Vladimír

Značky: polohy, těles, vodivých, snímací, elektricky, čidla, indukčního, cívka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týka snímací cívky indukčního čidla polohy elektricky vodivých těles a používá se ve válcovnách při dopravě plechů, bram apod. Vynález řeší takové konstrukční uspořádání snímací cívky, že lze ji použít pro snímání polohy jak studených, tak i extrémně teplých elektricky vodivých těles. Podstatou vynálezu je snímácí smyčka o jednom závitu, která je uložena suvně v úchytech podpěrných izolátorů a její oba konce jsou upevněny v úchytech...

Způsob výroby derivátů 3,5 __dikyan __2H __pyranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213692

Dátum: 01.04.1984

Autori: Spěvák Antonín, Paleček Jaroslav, Valihrach Jiří, Kuthan Josef, Smrček Vladimír

Značky: výroby, derivátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3,5 -dikyan 2H -pyranu za účelem získání velmi čistého produktu při relativně vysokých výtěžcích. Podle vynálezu se na substituované benzoylacetonitrily obecného vzorce II X-C6H5COCH2CN (II), kde X značí vodík, alkyl s 1 až 3 atomy uhlíku, alkoxyl s 1 až 3 atomy uhlíku v alifatickém řetězci, halogen nebo fenyl, popřípadě fenyl substituovaný alkylem s 1 nebo 2 atomy uhlíku nebo halogenem. Působí katalytickým množstvím...

Zapojení obvodů pro řízení střádače a impulsně fázového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 213691

Dátum: 01.04.1984

Autori: Blažek Vítězslav, Lang Pravdomil, Trhlin Alois

Značky: převodníku, střádače, řízení, fázového, zapojení, obvodů, impulsně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká číslicového řízení obráběcích strojů a řeší zapojení obvodu pro řízení střadače a impulsně fázového převodníku. Posuvové impulsy přiváděné do zapojení se střádají v diferenčním členu až do okamžiku, kdy jeho obsah dosáhne maximální kapacity. Další posuvové impulsy se ukládají do střadače, odkud se vyprazdňují až v době, kdy odchylka opět klesne. Základní zóna je dána součtem kapacity diferenčního členu a střadače a je možno její...

Uhlíkaté redukovadlo pro redukci železonosných surovin v peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 213690

Dátum: 01.04.1984

Autori: Frantl Jiří, Růžičková Zdenka, Mayerová Marie, Srb Jaroslav, Kárník Karel

Značky: redukovadlo, uhlíkaté, redukci, železonosných, surovin

Zhrnutie / Anotácia:

Uhlíkaté redikovadlo pro redukci železonosných surovin v peci, např. rotační. Příprava speciálního kombinovaného redukovadla s bázickou složkou za využití odpadních uhlíkatých prachových podílů a netříděných paliv. Toto redukovadlo sestává ze sbalené směsi prachových podílů pod 0,5 mm o složení 70 až 85 % pevného uhlíkatého paliva, zejména černého anebo hnědého uhlí a 15 až 30 % bázické přísady, např. úletu z magnezitářských pecí. Kromě těchto...

Plnivo kaučukových směsí určených pro výrobu tvrdých pryží

Načítavanie...

Číslo patentu: 213689

Dátum: 01.04.1984

Autori: Zapletal Jiří, Vítů Luboš

Značky: pryží, směsi, plnivo, tvrdých, určených, výrobu, kaučukových

Zhrnutie / Anotácia:

Předměte vynálezu je použití popílku, vznikajícího při spalování uhlí v energetických zařízeních a jímaného pomocí mechanických nebe elektrostatických odlučovačů, jako plniva kaučukových směsí, určených především pro výrobu tvrdé pryže. Účel spočívá v částečné, nebo úplné záměně k tomu účelu běžně používaných plniv odloučeným popílkem, jehož chemické složení, fyzikální struktura a distribuce velikosti částic mají příznivý vliv na fyzikálně...

Odsavač par

Načítavanie...

Číslo patentu: 213688

Dátum: 01.04.1984

Autori: Šulc Vladimír, Mužík Václav

Značky: odsavač

Zhrnutie / Anotácia:

Odsavač par slouží k odsávání páry, zplodin hoření, škodlivých plynů apod., z kuchyní, průmyslových hal apod. Podstatou odsavače par podle vynálezu je takové provedení sacího hrdla, že se jeho průmětová plocha zmenší vložením proudnicové clony, která je zahrnuta radiusem ve směru proudění vzduchu. Proudnicová clona je z plného, hladkého materiálu a způsobuje zvýšení rychlosti proudění v sacím hrdle a vytvoří nasávací spektrum tak, že účinnost...

Adaptabilní fotodetektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 213687

Dátum: 01.04.1984

Autor: Klíma Miloš

Značky: adaptabilní, fotodetektor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká adaptabilního fotodetektoru s fototranzistorem. Jeho podstata spočívá v tom, že v zapojení s fototranzistorem a operačním zesilovačem je použit ve funkci zatěžovacího odporu tranzistor řízený polem. Vynález je možné využít v oboru komunikací na optických frekvencích, v regulační technice, jako čidlo osvětlení a podobně.

Šablóna pre elektrochemické značenie kovových súčiastok a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 213686

Dátum: 01.04.1984

Autori: Chaban Vladimír, Achymský Dušan, Kysucký Tibor

Značky: elektrochemické, šablóna, kovových, súčiastok, spôsob, výroby, značenie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je použitie nového druhu fólie zo sklotextilu. Táto fólie može byť z dovodu výroby kvalitných znakov do šablóny bez vzniku ostrín a kvalitného značenia jednostranne alebo z oboch strán opatrená krycou fóliou z medi, hliníka alebo mäkšej umelej hmoty a pod., ktoré sa po vyfrézovaní zrakov odleptávajú napr. v kyseline dusičnej. Šablóna zhotovené z uvedeného materiálu sa vyznačuje veľkou životnosťou a znaky sú výrazné, kvalitné....