Archív za 1984 rok

Strana 12

Pojivo na bázi silikátů, prosté sádrovce

Načítavanie...

Číslo patentu: 225063

Dátum: 01.12.1984

Autori: Friml Zdeněk, Kolář Karel, Zadák Zdeněk, Novotný Jaroslav, Škvára František

Značky: pojivo, bázi, prosté, silikátů, sádrovce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojiva na bázi silikátů prostého sádrovce. Přesněji řečeno, předmětem vynálezu jsou příměsi k pojivu na podkladě mletého cementářského slínku, které kladně ovlivňuje fyzikální vlastnosti pojiva, zejména které zlepšují jeho tvárlivost, oddalují počátek jeho tuhnutí a zvyšují počáteční pevnost. Začátek tuhnutí betonové směsi je zpravidla závislý na složení cementu, na použitém množství vody, na koncentraci cementu ve směsi betonu...

Mechanický doraz k přenosu silového impulzu na prováděcí ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225062

Dátum: 01.12.1984

Autor: Bulguris Christo

Značky: doraz, mechanicky, prováděcí, silového, přenosu, ústrojí, impulzů

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanický doraz k přenosu silového impulzu na prováděcí ústrojí zejména k zastavení válcovaného profilu a uvedení do činnosti děrovacího a střihacího nástroje, vyznačující se tím, že sestává z pravoúhlého ramene (5), výkyvně upevněného na čepu (1) základového tělesa (2) dorazu, kteréžto rameno (5) je opatřeno drážkou (6), uzavřenou krytem (11) a vedenou z čelní strany výkyvného konce ramene (5) k boční straně jeho upevněného konce a přitom je...

Kombinovaný držák

Načítavanie...

Číslo patentu: 225061

Dátum: 01.12.1984

Autor: Hudec Stanislav

Značky: kombinovaný, držák

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kombinovaného držáku, který ruší upínání vyměnitelného nářadí, přičemž toto pracovní nářadí slouží jak pro přímo upnutí různých destiček, tak I pro upínání řezných nástrojů, relativně všech druhů, používaných při práci na soustruzích v kusové I sériové výrobě. Dosud se běžně,např. na hrotových soustruzích, upínají řezné nástroje, jako např. soustružnické nože, buď přímo do vyhrání v otočné čtyrboké nožové hlavě na suportu...

Vytahovač zátek, zejména korkových, z lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 225060

Dátum: 01.12.1984

Autor: Kučera Josef

Značky: zátek, lahví, vytahovač, korkových, zejména

Text:

...bezpečně spočine v oblém zploštění koncove části vytahovače, přičemž zechycoveč tvaru g oráni seemeknuti zátky pči vytehování.r Vytehoveč podle vynálezu jev přikladném provedení vysvětlen za pomoci výkreeů, kde obr. 1 představuje jeho nárys, obr. 2 bokcrye a obr. 3 půdorys.Vytahovač ee skládá 2 dříku 1, který tvoří noenou část a je na jednom konci opatřen profilovou rukojetí 1. Dřik 1 je kruhového průřezu a je ną koncové části opatřen oblým...

Způsob izolace 2-benzyl-4-chlorfenolu z reakční směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 225059

Dátum: 01.12.1984

Autori: Crkal Jan, Müller Karel

Značky: reakční, způsob, 2-benzyl-4-chlorfenolu, směsi, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu izolace 2-benzyl-4-chlorfenolu z reakční směsi, připravené reakcí p-chlorfenolu a benzylchloridu za přítomnosti kyselého katexu. 2-benzyl-4-chlorfenol se připravuje reakcí p-chlorfenolu s benzylchloridem v přebytku p-chlorfenolu, při teplotách nad 100 °C, katalyzovanou katexem. Výsledná reakční směs obvykle obsahuje 20 až 35 % hmt. 2-benzyl-4-chlorfenolu, 55 až 75 % jmt.nezreagovaného

Zařízení k podávání tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225058

Dátum: 01.12.1984

Autori: Prokop František, Bureš Vlastimil

Značky: materiálů, podávání, tyčového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k podávání tyčového materiálu, vyznačené tím, že je tvořeno hřídelem (I) s kuželovým kolem (I), které je v záběru s vedlejším kuželovým kolem (2), uloženým na hřídeli (3) a spojeným s kotoučem (4) s připojeným suportem (5), optřeným posuvovým šroubem (6) pro nastevení výstřednosti vodicího tělíska (7) k vyvození kývavého pohybu podávací páky (8), uložené otočně na dolním čepu (12) a optřené dále horním čepem (40) pro spojenís děleným...

Zařízení k štěrbinovému nálitkování a vtokování odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 225057

Dátum: 01.12.1984

Autori: Doskočil Zdeněk, Jelínek Jaroslav

Značky: odlitků, zařízení, štěrbinovému, vtokování, nálitkování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k štěrbinovému nálitkování a vtokování odlitků ze slitin železa s vysokým obsahem uhlíku, vyznačené tím, že nálitek čtvercového, obdélníkového nebo vícehranného tvaru se zaoblenými rohy přesahuje přes hranu odlitku a spodní část nálitku je opatřena úkosem 30 až 45°.

Způsob odstraňování chloridových iontů z pevných úletů popřípadě výpražků chloridačního pražení tetraedritových koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225056

Dátum: 01.12.1984

Autori: Bízek Vladislav, Kraus Jiří, Javorek Petr, Mrnka Miroslav, Doškář Zdeněk

Značky: odstraňování, pevných, chloridových, úletů, koncentrátů, způsob, tetraedritových, popřípadě, výpražků, chloridačního, pražení, iontů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstraňování chloridových iontů z pevných úletů popřípadě výpražků chloridačního pražení tetraedritových koncentrátů. Při zpracování tetraedritových koncentrátu a výpražků metodou chloridačního pražení se získávají pevné úlety obsahující chloridy a oxichloridy mnohých kovů a nezreagovaný chlorid amonný.

Podavač tabulí pro plynylý střih na lisech

Načítavanie...

Číslo patentu: 225055

Dátum: 01.12.1984

Autori: Maudr Vladimír, Jelínek František, Holík František

Značky: podávač, střih, tabulí, lisech, plynylý

Zhrnutie / Anotácia:

Podavač tabulí pro plynuly střih na lisech,vyznačeny tím, že je tvořeny skříní /1/, která má na své horní vnější ploše po celé délce stabilně upevněné prismo /13/ a od něj ve vzdálenosti šířky tabule jsou vodítka /14/, z jejichž přední vodici hrany směrem kolmým k podélné ose skříně vyčnívají svými šikmými plochami palce /10/, které jsou upevněny na konsole /9/ pevně spojené s posuvnou tyčí /8/ dosedající na vačku s rohatkou /4/.

Zásobník pre ohrev vzoriek v laboratórnej peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 225054

Dátum: 01.12.1984

Autori: Kozík Tomáš, Roháč Jan, Štubňa Igor

Značky: laboratórnej, ohrev, zásobník, vzoriek

Zhrnutie / Anotácia:

Zásobník pre ohrev vzoriek v laboratórnej peci zvlášť vhodný k zariadeniam na statické merania mechanických veličín vyznačujúci sa tým, že ložná plocha zásobníka zviera s vodorovnou rovinou uhol 5 až 15° a na tejto naklonenej rovine je posuvne uložená aspoň jedna zasúvacia tyčka (l) pohyblivá v smere spádnice naklonenej roviny.

Zařízení pro ustředění obráběného hřídele do osy obráběcího vřetene

Načítavanie...

Číslo patentu: 225053

Dátum: 01.12.1984

Autori: Kinzel Karel, Polák Josef

Značky: obraběcího, hřídele, vřetene, ustředění, zařízení, obráběného

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ustředění obráběného hřídele do osy obráběcího vřetene s prismatickou čelistí a číselníkovým úchylkoměrem, vyznačené tím, že prismatická čelist (1) přechází v prismatické těleso (2), v jehož horní části je vytvořen otvor (3), v němž je umístěn otočně čep (4), který, je pevně spojen s hranolovitým tělesem (5), dále je ke spodní části prismatického tělesa (2) připojen držák (6) číselníkového úchylkoměru (7), který je s ním pevné...

Obráběcí nástroj pro obrábění čelních tvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225052

Dátum: 01.12.1984

Autor: Hudousek Jiří

Značky: obráběcí, obrábění, tvaru, nástroj, čelních

Zhrnutie / Anotácia:

Obráběcí nástroj pro obrábění čelních tvarů s čelní řeznou částí, vytvořenou ve tvaru spirály, vyznačený tím, že pól řezné spirály (4) leží mimo osy rotace, přičemž její poloměr i profil se směrem od pólu zvětšují a řezná hrana (5) prochází středem rotace.

Zásuvka hydraulické rychlospojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225051

Dátum: 01.12.1984

Autor: Matejů Jaroslav

Značky: rychlospojky, zásuvka, hydraulické

Zhrnutie / Anotácia:

Zásuvka hydraulické rychlospojky sestávající z tělesa zásuvky a podélným otvorem uzavřeným na straně přípojného čela, s řadou otvorů po obvodě s drážkami po obou jejich stranách, z posuvného šoupátka odpruženého vinutou pružinou, krytu s válcovým vybráním po vnitřním obvodě, do něhož se strany přípojného čela vyúsťují drážky bajonetového uzávěru, vyznačená tím, že válcová plocha /2/ tělesa /1/ zásuvky je opatřena na celé své délce závitem...

N-(2-fenoxy-1-methylethyl)-N-(3,3-difenylpropyl)-hydroxylamin a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225000

Dátum: 01.12.1984

Autori: Bláha Ludvík, Rajšner Miroslav

Značky: n-(2-fenoxy-1-methylethyl)-n-(3,3-difenylpropyl)-hydroxylamin, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

N(2-Fenoxy-1-methylethyl)-N-(3,3-difenylpropyl)hydroxylamin vzorce I a jeho adični soli s farmaceuticky vhodnými anorganickými a organickými kyselinami.

Adaptívny číslicový regulátor s aproximovaním prepínacej krivky parabolou s dvomi adaptovanými parametrami

Načítavanie...

Číslo patentu: 224999

Dátum: 01.12.1984

Autor: Huba Mikuláš

Značky: krivky, dvomi, prepínacej, číslicový, regulátor, adaptovanými, adaptívny, parabolou, aproximovaním, parametrami

Zhrnutie / Anotácia:

Adaptívny číslicový regulátor s aproximovaním prepínacej krivky parabolou s dvomi adaptovanými parametrami pre adaptívne časovo optimálne riadenie širokej triedy lineárnych a nelineárnych sústav 2. a vyšších rádov, vyznačený tým, že prvý výstup prvého rozhodovacieho bloku (l) je pripojený na vstup druhého rozhodovacieho bloku (2), ktorého prvý výstup je spojený s druhým výstupom prvého rozhodovacieho bloku (1) a s prvým výstupom tretieho...

Spôsob prípravy 1-deoxy-1-nitro-D-gulitolu a 1-deoxy-1-nitro-D-iditolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224998

Dátum: 01.12.1984

Autori: Švec Jozef, Kubala Jozef, Čaplovič Ján

Značky: 1-deoxy-1-nitro-d-gulitolu, spôsob, přípravy, 1-deoxy-1-nitro-d-iditolu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 1-deoxy-1-nitro-D-gulitolu a 1-deoxy-1-nitro-D-iditolu z D-xylózy nitrometanovou syntézou vyznačujúci sa tým, že sa ich sodné soli rozpustia v zriedenej kyseline octovej perkolujú cez vymieňač kationov vákuove zahustia a lyofilizujú.

Způsob výroby krystalického síranu nikelnatého v návaznosti na zpracování roztoků obsahujících nikl kapalinovou extrakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224997

Dátum: 01.12.1984

Autor: Fiala Tomáš Praha

Značky: krystalického, nikelnatého, roztoku, kapalinovou, extrakci, obsahujících, zpracování, způsob, návaznosti, síranu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby krystalického síranu nikelnatého v návaznosti na zpracování roztoků obsahujících nikl kapalinovou extrakcí vyznačený tím, že nasycený roztok niklu obsahující též volnou kyselinu sírovou, se smísí s chelátotvorným extrakčním činidlem, získaným z příslušné etapy kapalinové extrakce niklu, obsahujícím nikl, přičemž nikl z organické fáze přechází buď do vodného roztoku, kde s volnou H2SO4 vytváří přesycený roztok síranu nikelnatého,...

Způsob výroby 2-substitučních derivátů kyseliny 5-(1-amino-4-oxo-6-hydroxy-1,4-dihydropyrimidin-5-yl)pentanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 224996

Dátum: 01.12.1984

Autori: Křepelka Jiří, Kotva Rudolf

Značky: 5-(1-amino-4-oxo-6-hydroxy-1,4-dihydropyrimidin-5-yl)pentanové, kyseliny, derivátů, 2-substitučních, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2-substitučních derivátů kyseliny 5-(1-amino-4-oxo-6-hydroxy-1,4-dihydropyrimidin-5-yl)pentanové obecného vzorce I, ve kterém R značí hydroxy-, merkapto- nebo aminoskupinu, vyznačující se tím, že se kondenzuje triethylester kyseliny 2-karboxy-1,7-heptandiové vzorce II, s 1 až 3 molekvivalenty látek obecného vzorce III, ve kterém X značí atom kyslíku, siry nebo iminoskupinu, v prostředí 1 až 3 molekvivalentů ethylátu sodného v...

Vahadlo zařízení pro otočné uložení rotační nádoby, zejména nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 224995

Dátum: 01.12.1984

Autori: Hýl Zdeněk, Lankočí Aleš, Koláček Jaromír, Kršek Petr, Kopec Svatopluk

Značky: pojízdného, uložení, nádoby, mísiče, zařízení, vahadlo, rotační, otočné, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vahadlo zařízení pro otočné uložení rotační nádoby, zejména nádoby pojízdného mísiče tvořen dvěma dvojicemi válcových kladek, z nichž každá dvojice je otočně uložena na jednom konci tělesa vahadla, upraveného na ložisku, kterým prochází čep připevněný v konzole, jež je součástí kolébky podvozku, vyznačené tím, že ložisko (12) vahadla (10) je kloubové, přičemž střed křivosti funkčních kulových ploch tohoto ložiska (12) leží uprostřed mezi osami...

Způsob přípravy reakční směsi pro krystalizaci dodekahydrátu síranu chromitodraselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 224994

Dátum: 01.12.1984

Autori: Fakan František, Veverka František

Značky: přípravy, síranu, dodekahydrátu, chromitodraselného, způsob, reakční, krystalizaci, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy reakční směsi pro krystalizaci dodekahydrátu síranu chromitodraselného, vyznačený tím, že se síran draselný při teplotě nad 65 °C rozpustí v kyselině sírové o koncentraci 5 až 50 % hmotnosti za vzniku roztoku, který v dalším reaguje s ferrochromem či jiným zdrojem chromu.

Spôsob rozpúšťadlovej extrakcie paládia z roztokov kyseliny dusičnej

Načítavanie...

Číslo patentu: 224993

Dátum: 01.12.1984

Autori: Mikulaj Vladimír, Macášek Fedor, Kyrš Miroslav

Značky: roztokov, extrakcie, kyseliny, paládia, rozpúšťadlovej, spôsob, dusičnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rozpúšťadlovej extrakcie paládia z roztokov kyseliny dusičnej vyznačujúci sa tým, že paládium vo forme katiónového chelátu sa extrahuje nitrobenzénovými roztokmi halogén derivátov dikarbolidu kobaltitého.

Způsob řízení velikosti části monokrystalu yttritohlinitého granátu zasahující pod hladinu taveniny při jeho pěstování

Načítavanie...

Číslo patentu: 224992

Dátum: 01.12.1984

Autori: Kvapil Jiří, Perner Bohumil, Kvapil Josef

Značky: pěstování, řízení, granátu, velikostí, částí, hladinu, monokrystalů, taveniny, způsob, zasahující, yttritohlinitého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řízení velikosti části monokrystalu yttritohlinitého granátu zasahující pod hladinu taveniny při jeho pěstování Czochralskiho metodou, vyznačený tím, že objem pod hladinu zasahující části rostoucího monokrystalu se řídí růstovou rychlostí v [mm.h-1] a složením taveniny podle vztahu: kde r je poloměr monokrystalu, k je konstanta o hodnotě 150 ± 50 mm.h-1 a Y, Al a Re jsou gramionty yttria, hliníku a vzácných zemin, obsažené v tavenině.

Spôsob demontáže chybných ultrazvukových meničov lepených najmä na membrány

Načítavanie...

Číslo patentu: 224991

Dátum: 01.12.1984

Autori: Hanzlík Jozef, Prištic Ján

Značky: membrány, ultrazvukových, spôsob, demontáže, chybných, lepených, meničov, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob demontáže chybných ultrazvukových meničov lepených najmä na membrány vyznačujúci sa tým, že oproti chybnému ultrazvukovému meniču sa z druhej strany membrány pôsobí striedavým magnetickým polom, čím sa vznikajúcimi vírivými prúdmi lokálne prehreje lepený spoj za účelom jeho deštrukcie.

8-Substituované 10-/4-(chloralkyl)piperazino/-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepiny a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 224990

Dátum: 01.12.1984

Autori: Protiva Miroslav, Dlabač Antonín, Jílek Jiří

Značky: 8-substituované, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

8-Substituované 10-/4-(chloralkyl)piperazino/10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepiny obecného vzorce I, ve kterém R značí atom chloru nebo methylthioskupinu a n značí 2 nebo 3, a jejich soli s farmaceuticky nezávadnými anorganickými nebo organickými kyselinami.

Deriváty 2-(4-cyklopentylfenyl)ethylaminů a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 224989

Dátum: 01.12.1984

Autori: Vejdělek Zdeněk, Protiva Miroslav

Značky: jejich, 2-(4-cyklopentylfenyl)ethylaminů, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty 2-(4-cyklopentylferyl)ethylaminů obecného vzorce I, ve kterém -X- značí skupinu -CO- nebo, R1 značí atom vodíku, methyl, ethyl nebo isopropyl a R2 značí methyl, ethyl, isopropyl nebo benzyl, nebo kde celá skupina NR1R2 je zbytkem piperidinu, morfolinu, N-methylpiperazinu nebo N-(2-hydroxyethyl)piperazinu, a jejich farmaceuticky nezávadné soli anorganickými nebo organickými kyselinami.

Derivát oktahydropyrrolo(1,2-a)pyrazinu a jeho methansulfonát

Načítavanie...

Číslo patentu: 224988

Dátum: 01.12.1984

Autori: Jílek Jiří, Metyšová Jiřina, Protiva Miroslav

Značky: methansulfonát, derivát, oktahydropyrrolo(1,2-a)pyrazinu

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát oktahydropyrrolo(1,2-a)pyrazinu vzorce I a jeho methansulfonát.

Způsob přípravy 8-substituovaných 10-/4-(2-hydroxybutyl)piperazino/-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepinů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224987

Dátum: 01.12.1984

Autori: Jílek Jiří, Protiva Miroslav

Značky: přípravy, jejich, způsob, solí, 8-substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 8-substituovaných 10-/4-(2-hydroxybutyl)-piperazino/-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepinů obecného vzorce I, ve kterém R značí atom chloru nebo methylthioskupinu, a jejich solí s farmakodynamicky nezávadnými anorganickými nebo organickými kyselinami, vyznačující se tím, že se sekundární aminy obecného vzorce II, ve kterém R značí totéž jako ve vzorci I, podrobí reakci s 1,2-butenoxidem, s výhodou ve vroucím methanolu, načež se...

Optické zjasňovací prostředky odvozené od 4,4´-diaminostilben-2,2´-disulfonové kyseliny s indanovým zbytkem v molekule a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224986

Dátum: 01.12.1984

Autor: Horyna Jaroslav Jeníkovice

Značky: indanovým, odvozené, zjasňovací, kyseliny, jejich, molekule, 4,4´-diaminostilben-2,2´-disulfonové, přípravy, způsob, optické, zbytkem, prostředky

Zhrnutie / Anotácia:

Optické zjasňovací prostředky odvozené od 4,4´-diaminostilben-2,2´-disulfonové kyseliny s indanovým zbytkem v molekule obecného vzorce I kde R1 a R2 jsou radikály přičemž R1 a R2 mohou být stejné nebo rozdílné, R3 je NHCH2CH2OH nebo N(CH2CH2OH)2 a Me značí vodík nebo kationt.

Spôsob prípravy D-talózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224985

Dátum: 01.12.1984

Autori: Švec Jozef, Čaplovič Ján, Kubala Jozef

Značky: d-talózy, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy D-talózy vyznačujúci sa tým, že sa zo zmesi D-talózy a D-galaktózy pomocou p-toluidínu izoluje kryštalicky N-p-tolyl-D-talozylamín, ktorý sa rozloží hydrolýzou za súčasného oddestilovania p-toluidinu vodnou parou a vykryštalizuje sa z metanolu.

Spôsob prípravy L-talózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224984

Dátum: 01.12.1984

Autori: Kubala Jozef, Švec Jozef Bratislava, Čaplovič Ján

Značky: přípravy, spôsob, l-talózy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy L-talózy vyznačujúci sa tým, že sa zo zmesí L-talózy a L-galaktózy pomocou p-toluidínu izoluje kryštalický N-p-tolyl-L-talozylamin, ktorý sa rozloží hydrolýzou za súčasného oddestilovania p-toluidínu vodnou parou a vykryštalizuje sa z metanolu.

Zařízení k podélnému dělení půlšpalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224983

Dátum: 01.12.1984

Autori: Kostka Václav, Novotný Ludvík, Zelinka Lubomír

Značky: zařízení, půlšpalků, dělení, podélnému

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k podélnému dělení půlšpalků dřevin v radiálních rovinách, sestávající z vozíku uloženého vratně posuvně na pracovní desce proti ostří pasové pily a opatřeného upínacím ústrojím, vyznačující se tím, že pracovní deska /2/ výkyvně uložena na vodorovných čepech /11, 12/ rámu /1/, jejichž podélnou osou /o/ prochází svislá rovina /?/ řezu pásové pily /13/ a je k ní připojena pístnice /41/ výklopného válce /4/ a k vozíku /3/ je připojena...

Výkyvná narážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 224982

Dátum: 01.12.1984

Autori: Leitgeb Jan, Wawerka František

Značky: výkyvná, náražka

Zhrnutie / Anotácia:

Výkyvná narážka, zejména pro ovládání koncových spínačů v těžkých provozech, vyznačující se tím, že na základní desce /1/, pevně spojené s ovládaným zařízením, je kyvně uložen výkyvný náběh /2/, jehož krajní polohy jsou určeny dvěma zarážkami /3/.

Způsob výroby tetracyklických laktam-esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224981

Dátum: 01.12.1984

Autori: Trojánek Jan, Hájíček Josef

Značky: tetracyklických, způsob, výroby, laktam-esterů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tetracyklických laktam-esterů obecného vzorce I, ve kterém R značí alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, vyznačený tím, že se dilakton kyseliny hydrochelidonové vzorce II zahřívá k varu s tryptaminem vzorce III nejprve v inertním organickém rozpouštědle, jako např. v chloroformu, tetrachlormethanu, benzenu, toluenu, xylenu, chlorbenzenu nebo diglymu, a potom v alifatickém alkoholu obecného vzorce IV, R-OH (IV) ve kterém R má shora uvedený...

Způsob výroby heterocyklických laktam-esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224980

Dátum: 01.12.1984

Autori: Trojánek Jan, Hájíček Josef

Značky: způsob, laktam-esterů, heterocyklických, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby heterocyklických laktam-esterů obecného vzorce I, ve kterém R značí alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku a n je 1 nebo 2, vyznačený tím, že se estery symetrických ketodikarboxylových kyselin obecného vzorce II, ROOC-CH2-(CH2)n-CO-CH2-(CH2)n-COOR (II) ve kterém R i n mají shora uvedený význam, zahřívají k varu s tryptaminem vzorce III ve výševroucím organickém rozpouštědle, např. v xylenu, diglimu, difenyletheru nebo chlorbenzenu.

Způsob výroby pentacyklických laktam-esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224979

Dátum: 01.12.1984

Autori: Trojánek Jan, Hájíček Josef

Značky: pentacyklických, laktam-esterů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pentacyklických laktam-esterů obecného vzorce I, ve kterém R značí alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku a n je 2 nebo 3, vyznačený tím, že se estery 2-oxocykloalkan-1,3-dipropionových kyselin obecného vzorce II, ve kterém R i n mají shora uvedený význam, zahřívají k varu s tryptaminem vzorce III ve výševroucím organickém rozpouštědle, jako např. v xylenu, diglymu, difenyletheru nebo chlorbenzenu.

Způsob přípravy nového 7-(1-methyl-4-piperidyl)-thieno(2,3-c)-2-benzothiepin-4(9H)-onu a jeho hydrogenmaleinátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224978

Dátum: 01.12.1984

Autori: Polívka Zdeněk, Protiva Miroslav

Značky: nového, hydrogenmaleinátu, přípravy, způsob, 7-(1-methyl-4-piperidyl)-thieno(2,3-c)-2-benzothiepin-4(9h)-onu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy nového 7-(1-methyl-4-piperidyl)thieno(2,3-c)-2-benzothiepin-4(9H)onu vzorce I a jeho hydrogenmaleinátu reakcí thieno(2,3c)2-benzothiepin-4(9H)-onu s 1-methyl-4-píperidylmagnesiumchloridem v tetrahydrofuranu vyznačující se tím, že se vzniklá směs basí rozdělí extrakcí ethanolem, při čemž se jako nerozpustná komponenta odstraní současně vznikající 4-1-methyl-4-piperidyl)-4,9-dihydrothieno(2,3-c)-2-benzothiepin-4-ol a odpařením...

Pouzdro cívky rotačního chapače s vertikální osou otáčení pro šicí stroje s vázaným stehem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224977

Dátum: 01.12.1984

Autori: Štěpánek Miloslav, Strya Jozef

Značky: cívky, rotačního, chapače, šicí, pouzdro, vázaným, vertikální, stroje, otáčení, stehem

Zhrnutie / Anotácia:

Pouzdro cívky rotačního chapače s vertikální osou otáčení pro šicí stroje s vázaným stehem, jehož část je tvořena válcovitou a po vložení pouzdra cívky do rotačního chapače vertikálně orientovanou stěnou, na jejíž vnější stravně je vytvořen výstupek určený pro zavedení do vybrání vytvořeného v boční stěně stehové desky za účelem udržování dané úhlové polohy pouzdra cívky proti jeho sdílení otáčivého pohybu tělesa chapače působením tření...

Způsob výroby krystalické D-fruktosy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224976

Dátum: 01.12.1984

Autori: Heřmánková Věra, Jarý Jiří, Staněk Jan, Ineman Václav, Kefurt Karel

Značky: krystalické, d-fruktosy, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby krystalické D-fruktosy ze směsi D-fruktosy a soli kyseliny D-glukonové, vyznačující se tím, že se tato směs ve vodném roztoku s celkovou koncentrací sacharidů v rozmezí od 5 do 60 hmotnostních procent nanese na sloupec vodou nasyceného styren-divinylbenzenového kopolymeru s jedním až dvanácti procenty zesíťování a nesoucího skupiny SO-3Ni+, kde M je prvek ze skupiny alkalických kovů nebo kovů alkalických zemin a rozdělí se při...

Elektromagnetický pulsátor pro dojící zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 224975

Dátum: 01.12.1984

Autori: Sinek František, Kotrč Bohumír, Haberle Jiří

Značky: zařízení, pulsátor, dojící, elektromagnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Snímač pro indikátor průtoku kapalin, zejména mléka, vyznačený tím, že snímací komora (5), opatřená kapacitním čidlem (10) je propojena jednak vstupním otvorem (4) s přívodní komorou (2) nebo hadicí (1), jednak kalibrovanými otvory (7) nebo nejméně jednou svislou štěrbinou v přepážce (6) s odtokovou komorou (9), přičemž kapacitní čidlo (10) je svým vývodem (15) napojeno na indikátor (16).

Spôsob prípravy adsorbentov žlčových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 224974

Dátum: 01.12.1984

Autori: Košíková Božena, Brežný Robert, Ginter Emil

Značky: kyselin, přípravy, spôsob, adsorbentov, žlčových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy adsorbenta žlčových kyselín vyznačujúci sa tým, že sa na drevný materiál alebo sulfátový výluh pôsobí 10 až 70%-nou kyselinou sírovou pri teplote 100°C po dobu 4 až 6 hodín a výsledný lignínový preparát sa izoluje filtráciou.