Archív za 1984 rok

Strana 11

Zařízení pro třídění součástí s širokým rozměrovým rozsahem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225203

Dátum: 01.12.1984

Autor: Stloukal Ivan

Značky: zařízení, rozměrovým, třídění, rozsahem, součástí, širokým

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro třídění součástí s širokým rozměrovým rozsahem do tří skupin, s malou pádovou výškou a vysokým výkonem, zejména pro automatické třídičky pro povrchovou kontrolu ložiskových kuliček, u nichž tyto vypadávají šikmo z kontrolního místa podél obvodu roztáčecího kotouče, které má dva otočné elektromagnety, z nichž každý je opatřen třídicími klapkami, vyznačující se tím, že otočné elektromagnety (3, 5) jsou vůči sobě šikmo přesazeny o...

Beran se střižnou pojistkou proti přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225202

Dátum: 01.12.1984

Autor: Sekanina Milan

Značky: beran, střižnou, proti, přetížení, pojistkou

Zhrnutie / Anotácia:

Beran se střižnou pojistkou proti přetížení, zejména pro mechanické lisy s kulovou hlavou tyče ojnice opřenou o čočku dosedající na horní plochu střižné pojistky a zajištěnou v čočce prostřednictvím příruby s částí kulové plochy, která je přestavitelně uchycena v objímce na beranu, vyznačený tím, že mezi objímkou 6) a čočkou (4) je uspořádán alespoň jeden pružně deformační článek (5) s axiálním předpětím proti střižné pojistce (3).

Dvouválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu ponožkového zboží apod.

Načítavanie...

Číslo patentu: 225201

Dátum: 01.12.1984

Autori: Čermák Stanislav, Dvořák Miloš, Maléř Josef

Značky: apod, pletací, výrobu, okrouhlý, zboží, ponožkového, stroj, dvouválcový

Zhrnutie / Anotácia:

Dvouválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu ponožkového zboží a pod. opatřený alespoň dvěma pletacími systémy, zejména pro vratné pletení, přičemž volba jehel se provádí pomocí stoprů, mezistoprů a vodicích platin a kde před jedním pletacím systémem jsou uspořádány zámkové prostředky pro převádění jehel do horního jehelního válce prostřednictvím volby stoprů od volicího zařízení, vyznačující se tím, že před druhým pletacím systémem a před...

Kĺbová jednotka s tromi stupňami voĺnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225100

Dátum: 01.12.1984

Autori: Labaj Jozef, Istvan Milan, Ragan Dalibor

Značky: tromi, stupňami, voľnosti, jednotka, kĺbová, pohybu

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu vyznačujúca sa tým, že pozostáva z telesa /1/ pevne spojeného s vonkajším dutým hriadeľom /2/, v ktorom je otočne uložený prostredný dutý hriadeľ /3/, na ktorý je pevne pripojené prvé hnacie koleso /4/ zaberajúce s prvým hnaným kolesom /5/ pevne spojeným s výkyvným krížom /6/, na ktorom je otočne uložené druhé hnané koleso /10/, ktoré je pevne spojené s koncovým členom /11/ a ktoré je v zábere s...

Zařízení k uzavírání tepelných trubic

Načítavanie...

Číslo patentu: 225099

Dátum: 01.12.1984

Autori: Sojka Vladimír, Ryttnauer Emil, Techlovský Josef

Značky: trubic, zařízení, uzavírání, tepelných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k uzavírání tepelných trubic, vyznačené tím, že sestává z tělesa (2) uzávěru, těsně nasazeného na hrdlo (1) tepelné trubice (3), které je opatřeno alespoň jedním vývodem (7) a prochází jím utěsněné ovládací vřeteno (4) těsnicí kuželky (5), které je ve spodní části za těsnicí kuželkou (5) opatřeno závitem shodným s vnitřním závitem hrdla (1) tepelné trubice (3), přičemž v části ovládacího vřetene (4) těsnicí kuželky (5), opatřené...

Výkonnostný a obmedzovací regulátor otáčok pre vstrekovanie paliva vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225098

Dátum: 01.12.1984

Autor: Knoll Jozef

Značky: regulátor, vznětových, paliva, otáčok, obmedzovací, motorov, vstrekovanie, výkonnostný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka regulácie dodávky paliva, palivového čerpadla vznetového motora. Na reguláciu dodávky paliva palivového čerpadla vznetového motora sa používa výkonnostný alebo obmedzovací regulátor s odstredivými závažiami. Výkonnostný regulátor je používaný väčšinou u traktorov a v iných poľnohospodárskych motoroch, obmedzovací je používaný v automobilových vznetových motoroch. U doteraz známych odstredivých regulátorov sú použité odstredivé...

Způsob opracování ploch skleněných mnohostěnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225097

Dátum: 01.12.1984

Autori: Beneš Josef, Dědek Miloslav

Značky: ploch, mnohostěnů, opracování, způsob, sklenených

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob leštění ploch skleněných mnohostěnů vyznačený tím, že se nejméně jeden skleněný mnohostěn nastavuje leštěnou plochou k rotující lešticí ploše s větší křivostí než je křivost leštěné plochy, je-li leštěná plocha skleněného mnohostěnu rovinná, potom se s výhodou nastavuje k rotující lešticí ploše kuželové, načež se k této lešticí ploše skleněný mnohostěn přitlačuje tak, že buď na této lešticí ploše rotuje nebo se odvaluje leštěnou plochou...

Vyprošťovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 225096

Dátum: 01.12.1984

Autori: Felbáb Ladislav, Novotný Karel, Hladík Oldřich, Kovář Josef, Novotný Bohuslav

Značky: nástroj, vyprošťovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyprošťovacího nástroje, zvláště pro střihání pevných částí, sestávající z pevné a pohyblivé střižné čelisti, silového zdroje a případně spojovacího mechanismu pro spojení silového zdroje a střižných čelistí. Dosud známé střižné nástroje jsou tvořeny dvěma pohyblivými čelistmi, které jsou otočně uloženy na tělese nástroje a spojené přez táhla se silovým zdrojem. Střižné čelisti jsou uloženy na tělese nástroje pomoci valcových...

Způsob stanovení difuse plynů v porésních látkách a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225095

Dátum: 01.12.1984

Autori: Valuš Josef, Schneider Petr

Značky: způsobu, difuse, způsob, látkach, stanovení, porésních, zařízení, provádění, plynů, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení difuse plynu v porésních látkách v difusní cele rozdělené na dvě komory propojené alespoň zčásti porésní látkou, vyznačený tím, že první komora se po celou dobu měření a ustalování proplachuje jedním plynem a druhá komora se proplachuje druhým plynem až do okamžiku započetí měření po uzavření přívodu a odvodu druhého plynu, načež se sleduje změna objemu plynu v druhé komoře vyvolaná rozdílnou rychlostí protiproudé difuse obou...

Učební frézka pro výuku dělení na univerzálním dělicím přístroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 225094

Dátum: 01.12.1984

Autori: Filip Jaroslav, Hrdlička Vítězslav

Značky: učební, univerzálním, frézka, výuku, dělicím, dělení, přístroji

Zhrnutie / Anotácia:

Učební frézka pro výuku dělení na univerzálním dělicím přístroji, vyznačená tím, že v univerzálním dělicím přístroji (3) je upnut simulátor obrobku (5) s napjatým registračním papírem (6) a ve stojanu (18) frézky (2) je uchyceno zapisovací zařízení (7).

Stavebnicový konstrukční prvek čalouněného odpočivného nábytku na bázi plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 225093

Dátum: 01.12.1984

Autor: Čapková Ivana

Značky: bázi, odpočivného, čalouněného, nábytku, plastických, konstrukční, prvek, stavebnicový

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicový konstrukční prvek čalouněného odpočivného nábytku na bázi plastických hmot, vyznačený tím, že v podstavné ploše konstrukčního prvku /1/, jehož profil je ve tvaru L s dělenou stojinou, je po celé její šířce situováno zahloubení /11/, jehož příčný průřezový tvar v překlopeném stavu kolem osy jeho geometrického středu o 180° je zcela shodný s tvarem druhé, protilehlé boční strany konstrukčního prvku /1/ v příčném řezu, přičemž...

Zařízení pro brzdění hřídele nesynchronizované řaditelné převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225092

Dátum: 01.12.1984

Autori: Nenička Antonín, Wedlich Wolfgang, Moravec Vladimír

Značky: převodovky, brzdění, řaditelné, hřídele, zařízení, nesynchronizované

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro brzdění hřídele nesynchronizované řaditelné převodovky, které obsahuje posilovač spojky a čerpadlo oleje mazacího okruhu převodovky, umístěné na brzděném hřídeli, vyznačující se tím, že je opatřeno ventilem (3), upevněným prostřednictvím prvého vstupního hrdla (11) na výstupu (4) z výtlakové části (8) čerpadla (7) oleje, přičemž výstupní hrdlo (12) ventilu (3) navazuje na mazací okruh (5) a druhé vstupní hrdlo (10) na potrubí (2)...

Manipulační a překládací zařízení zejména pro velkorozměrové ploché prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225091

Dátum: 01.12.1984

Autori: Florián Jaroslav, Machurka Josef

Značky: ploché, zařízení, manipulační, prvky, velkorozměrové, překládací, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Manipulační a překládací zařízení zejména pro velkorozměrové ploché prvky, vyznačené tím, že sestává z nosné konstrukce (3) a připevněnými vakuovými přísavkami (2), která je prostřednictvím desky (19) připevněna k pouzdru kluzného ložiska (14), pro pohyb kolem všech tří os kluzného ložiska (14).

Zařízení pro automatické blokování zásuvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 225090

Dátum: 01.12.1984

Autor: Ryšavý Ladislav

Značky: blokování, automatické, zásuvek, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické blokování zásuvek, vyznačené tím že je tvořeno horizontálním příčníkem (6), umístěným za manipulačním otvorem (2) v zásuvce (8) a jednak připevněným svými konci ve vedení (1) a jednak volně uloženým na bočnicích (3) zásuvky (8), do nichž jsou v uzavřené poloze zásuvky (8) připevněny v ohybech horizontálního příčníku (6) rohatky (5).

Zapojení cyklického programového regulátoru s možností ručního ovládání jednotlivých cyklů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225089

Dátum: 01.12.1984

Autor: Bareš Miroslav

Značky: cyklu, regulátoru, ovládání, ručního, cyklického, možností, jednotlivých, zapojení, programového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení cyklického programového regulátoru s možností ručního ovládání jednotlivých cyklů, vyznačené tím, že sestává nejméně ze tří základních funkčně propojených jednotek tvořených z prvního tyristoru (l), druhého tyristoru (2) a třetího tyristoru (3), v jejichž anodovém okruhu je zapojeno první relé (4), druhé relé (5) a třetí relé (6) s paralelní první ochrannou diodou (23), druhou ochrannou diodou (24) a třetí ochrannou diodou (25), z...

Výfukové zařízení dvoudobého spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225088

Dátum: 01.12.1984

Autor: Křivka Jan

Značky: spalovacího, dvoudobého, motorů, výfukové, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Výfukové zařízení dvoudobého spalovacího motoru tvořené hlavním kanálem a pomocnými kanálky, zařízením na regulaci okamžiku otevřeni výfukových kanálů i na regulaci průtočného průřezu kanálů s výfukovým potrubím vyznačené tím, že vyústění hlavního výfukového kanálu (7) a pomocných výfukových kanálků (8) do stěny válce (5) jsou umístěna vedle sebe a horní okraje (12) vyústění pomocných výfukových kanálků (8) do válce (5) jsou nad horní hranou...

Zařízení na úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 225087

Dátum: 01.12.1984

Autori: Michek Václav, Žáček Ladislav, Koubíková Hana

Značky: úpravu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na úpravu vody gravitační filtrací přes zavzdušněné lože, tvořené sorpčními, výměnnými, nebo desinfekčními hmotami, nebo jejich kombinacemi, vyznačené tím, že filtrační těleso (4) umístěné pod zásobníkem (1) je opatřeno regulátorem průtoku (5), na jehož spodní části je umístěn škrticí element (6).

Sonda pro měření celkového tlaku v obtížně přístupném prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225086

Dátum: 01.12.1984

Autor: Kytýř Zdeněk

Značky: tlaku, prostoru, sonda, přístupném, obtížně, měření, celkového

Zhrnutie / Anotácia:

Sonda pro měření celkového tlaku v obtížně přístupném prostoru, sestávající z čidla s trubkovým dříkem, vloženým do trubkového držáku, které jsou vzájemně spojeny šroubovým spojením, jehož součástí je jemný závit na konci trubkového držáku a na něm uložená převlečná matice, mezi níž a vnější povrch trubkového dříku čidla a kuželové sedlo konce trubkového držáku je vložen a převlečnou maticí pevně sevřen kovový kroužek, vyznačující se tím, že na...

Převodník napětí kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 225085

Dátum: 01.12.1984

Autor: Vedral Josef

Značky: převodník, kmitočet, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Převodník napětí kmitočet, vyznačený tím, že sestává z referenčního zdroje /4/, jehož výstup je připojen k analogovému vstupu prvního spínače /1/ a k invertujícímu vstupu rozdílového zesilovače /5/, jehož výstup je spojen s analogovým vstupem druhého spínače /2/ a jehož neinvertující vstup je spojen s analogovým vstupem třetího spínače /3/ a výstupy prvního spínače /l/, druhého spínače /2/ a třetího spínače /3/ jsou spojeny se vstupem...

Zapojení řídicích obvodů automatu pro měření radioaktivních vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 225084

Dátum: 01.12.1984

Autor: Vorlíček Jiří

Značky: radioaktivních, automatu, obvodů, řídících, zapojení, vzorků, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řídicích obvodů automatu pro měření radioaktivních vzorků vyznačující se tím, že šest výstupů (1, 3, 5, 7, 9, 11) tří klopných obvodů (A, B, D) je připojeno na šest vstupů (2, 4, 6, 8, 10, 12) bloku (J), který má čtyři výstupy (13, 14, 15, 16), přičemž na prvý vstup (l7) prvého klopného obvodu (A) je připojen signál - start (18), na druhý vstup (19) prvého klopného obvodu (A) je připojen výstup (20) prvého součtového obvodu (E), na...

Způsob analýzy substituovaných fenoxyoctových kyselin trifenylmethanovými barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225083

Dátum: 01.12.1984

Autori: Halámek Emil, Kellner Josef, Přikryl František, Souček Jan, Veverka Václav

Značky: fenoxyoctových, analýzy, substituovaných, barvivy, způsob, trifenylmethanovými, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob analýzy substituovaných fenoxyoctových kyselin trifenylmethanovými barvivy vyznačený tím, že se na vzorek substituované fenoxyoctové kyseliny, například monohalogenfenoxyoctové, dihalogenfenoxyoctové a trihalogenfenoxyoctové působí vodným roztokem trifenylmethanového barviva o pH 6 až 9 a extrahuje se směsí uhlovodíkových lipofilních rozpouštědel, například chloridu uhličitého, chloroformu a 1,1',2,2'-tetrachlorethanu v objemovém poměru...

Pohonné ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225082

Dátum: 01.12.1984

Autor: Mergl Zdeněk

Značky: pohonné, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Pohonné ústrojí se dvěma zejména asynchroními motory uzpůsobené pro velký rozdíl pracovní rychlosti a mikrorychlosti, vyznačené tím, že hlavní předloha (2) kinematiky spojená s výstupním hřídelem a hnaná hlavním motorem (3) je opatřena elektromagnetickou spojkou (4), jejíž hnaná část je pevně uchycena na hřídeli hlavní předlohy (2) a hnací část spojená s ozubeným kolem mezipředlohy (6) je otočně uložena na hlavní předloze (2), přičemž ozubené...

Přenosný kontajner pro stlačený plyn, zejména acetylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 225081

Dátum: 01.12.1984

Autor: Pospíchal Miroslav

Značky: kontajner, acetylén, zejména, plyn, prenosný, stlačený

Zhrnutie / Anotácia:

Přenosný kontejner pro stlačený plyn, zejména acetylén, vyznačující se tím, že je vytvořen jako stojatý kotel (1), jehož vyklenuté dno (2) a vyklenuté čelo (3) jsou přivařeny k plášti (14) kotle (l), přičemž dno (2) kotle (1) je upevněno na plochém podstavci (4) a čelo (3) je opatřeno ve střední části odnímatelným víkem (5) a v obvodové části alespoň jedním otvorem (6) pro plyn a alespoň jedním plynovým ventilem (7).

Způsob stanovení molekulové hmotnosti viskozních tavenin nebo roztoků makromolekulárních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 225080

Dátum: 01.12.1984

Autori: Havlíčková Dagmar, Svoboda Josef, Blažek Jiří

Značky: roztoku, tavenín, látek, stanovení, makromolekulárních, způsob, molekulové, hmotnosti, viskózních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení molekulové hmotnosti viskózních tavenin nebo roztoků makromolekulárních látek dopravovaných z reaktorů tavicích zařízení nebo zásobníků čerpacím zařízením pracujícím na principu smykového účinku, například šneků, do rozvodů k dalšímu zpracování, vyznačený tím, že se na taveninu nebo roztok makromolekulární látky působí stálou smykovou rychlostí vyvozenou stálými otáčkami čerpacího zařízení a při stálém odběru látky se stanovuje...

Zařízení pro současnou radiační elektronickou a fotografickou termometrii

Načítavanie...

Číslo patentu: 225079

Dátum: 01.12.1984

Autori: Voráček Jaroslav, Parma Ludvík, Sladký Petr

Značky: současnou, zařízení, fotografickou, termometrii, radiační, elektronickou

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro současnou radiační elektronickou a fotografickou termometrii, vyznačené tím, že sestává z tělesa fotografického přístroje /1/ spojeného s objektivem /2/, například teleobjektivem Cassegrainova typu, pro přívod tepelného zářivého toku na alespoň jedno fotoelektrické čidlo /3/, jehož elektrické výstupy jsou vyvedeny z tělesa fotografického přístroje /1/ konektorem /6/ k vyhodnocovacím elektronickým obvodům.

Způsob výroby granulátu termoreaktivních lisovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 225078

Dátum: 01.12.1984

Autori: Gheorghiu Mihnea, Svěrák Tomáš, Kožuch Jiří

Značky: granulátu, výroby, lisovacích, termoreaktivních, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby granulátu termoaktivních lisovacích hmot dávkováním termoreaktivního pojiva do sypkých komponent tvořených plnivy a přísadami rozmíchanými v rychloběžném mísiči v turbulentní vrstvě, vyznačený tím, že tavenina pojiva se dávkuje s výhodou pomocí rozstřikovacího zařízení při obvodové rychlosti lopatek mísiče od 5 do 55 m/s a teplotě, která se liší od teploty pevných komponent od - 30 do + 80 °C, a při které tavenina má viskozitu 5 ....

Vrtný výplach

Načítavanie...

Číslo patentu: 225077

Dátum: 01.12.1984

Autori: Káňa Josef, Přikryl Josef, Vališová Irena, Vyhnálek Vít, Kudrna Stanislav

Značky: výplach, vrtný

Zhrnutie / Anotácia:

Vrtný výplach na bází parciální alkalické soli kopolymeru sloučeniny styrenu a ethylenicky nenasycené dvojsytné kyseliny se 4 atomy uhlíku nebo jejího anhydridu, vyznačený tím, že obsahuje 0,1 až 10 % hmotnostních soli alkalického kovu a vysoko molekulární kyseliny vzniklé kopolymeraci styrenu nebo (-metylstyrenu s kyselinou maleinovou, jejím anhydridem anebo kyselinou fumarovou a neutralizací vzniklého kopolymeru z 52 až 75 % alkalickým...

Způsob detekce zbytků kapalin v lahvích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225076

Dátum: 01.12.1984

Autori: Němec Jaroslav, Jirák Emil, Fexa Josef

Značky: provádění, kapalin, detekce, tohoto, zbytků, zařízení, způsobu, způsob, lahvích

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob detekce zbytků kapalin v lahvích, procházejících postupně sledovacím místem, opatřeným čidlem, jehož signál se porovnává v okamžiku kontroly s nastavenou srovnávací hodnotou, uloženou v paměti, a na základě zjištěné odchylky, jsou nevyhovující láhve signalizovány nebo vyřazovány, vyznačený tím, že srovnávací hodnota, která se vytvoří při průchodu první tzv. testovací láhve, se přechodně uloží do paměti a při průchodu každé další...

Soustava pro dlouhodobé zkoušení převodových zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225075

Dátum: 01.12.1984

Autori: Schejbal Miroslav, Hampl Petr, Krejčí Václav

Značky: dlouhodobé, soustava, zařízení, zkoušení, prevodových

Zhrnutie / Anotácia:

Soustava pro dlouhodobé zkoušení převodových zařízení pod požadovaným zatížením sestávající ze vstupního elektromotoru, jednoho nebo několika prvků převodových zařízení a výstupního elektromotoru, kdy vstupní elektromotor pracuje jako motor a výstupní elektromotor pracuje jako generátor vyznačující se tím, že celkový převodový poměr(i)všech redukovaných prvků (12) převodových zařízení mezi vstupním elektromotorem (1) a výstupním elektromotorem...

Vibrační třídič

Načítavanie...

Číslo patentu: 225074

Dátum: 01.12.1984

Autor: Flajšar Jiří

Značky: třídič, vibrační

Zhrnutie / Anotácia:

Vibrační třídič s nejméně jednou třídicí plochou, která je upevněna ve skříni třídiče a je poháněna vzájemně nezávislými pohonnými vibračními jednotkami, které mají rozdílné frekvence a amplitudy, vyznačený tím, že pohonné vibrační jednotky (4) jsou umístěny nad horní třídicí plochou (2) na samostatných nosnících (3), upevněných mezi vstupní a výstupní částí skříně (l) třídiče.

Alkyl-beta(metylalkoxysilyl)etylbenzensulfonáty a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 225073

Dátum: 01.12.1984

Autori: Hetflejš Jiří, Vaisarová Věra

Značky: alkyl-beta(metylalkoxysilyl)etylbenzensulfonáty, výroby, způsob, jejich

Text:

...Zahuštěná částečně ztuhlà reąkční směs byla rozpuštěna v minimálním množství benzenu az dělicí nálevky bylo k roztoku přikapáno 32 dilů sbsolutniho metanolu při teplotě 25-30 °C. Během esterifikace a ještě další 5 hodimy byl roztok intensivně probubláván proudem argonu, aby sa zamezilo hromaděni uvolňovaného cblorovodiku v reakčni směsi. Reakce byla dokončena titráoi reakčni směsi nasyceným roztokom metylátu sodného do neutrální reakce....

Zařízení pro impregnaci důlní tyčoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 225072

Dátum: 01.12.1984

Autori: Churý Miroslav, Hůlek Ivo

Značky: zařízení, důlní, tyčoviny, impregnaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro impregnaci důlní tyčoviny určeného zejména pro hlubinné doly. Dosud známá zařízení pro impregnaci důlní tyčoviny jsou řešena tak, že důlní tyčovina musí být do nich z dopravních nádob přeložena a po ukončení impregnačního procesu znovu do dopravních nádob naložena. Práce spojené s touto manipulací jsou značná zdlouhavé a představují nejen zvýšenou pracnost, nýbrž i poměrně nízkou produktivitu práce, která nepříznivě...

Ovládací zařízení pracovních členů okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží apod.

Načítavanie...

Číslo patentu: 225071

Dátum: 01.12.1984

Autori: Šalomoun Vladimír, Trnka Jan, Nováček Jindřich, Matějíček Jiljí

Značky: zařízení, apod, zboží, pracovních, ovládací, výrobu, pletacího, stroje, členu, punčochového, okrouhlého

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládací zařízení pracovního členu okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží a pod., majícího alespoň dvě polohy, které obsahuje mechanický převod od rozkazovacího bubínku uspořádaného vedle jehelního válce stroje, vyznačující se tím, že poslední člen mechanického převodu pro spolupráci s rozkazovacím bubínkem (8) je snímací páka (71 až 74, 10) uložená tangenciálně výkyvně ve směru osy rotace rozkazovacího bubínku.

Zapojení měřicí ústředny pro elektrohydraulické zatěžovací zařízení řízené počítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225070

Dátum: 01.12.1984

Autori: Žůrek Jaroslav, Formánek Jan, Slunčík Václav

Značky: měřicí, zařízení, zatěžovací, počítačem, zapojení, elektrohydraulické, řízené, ústředny

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení měřicí ústředny pro elektrohydraulické zatěžovací zařízení řízené počítačem, vyznačující se tím, že k nezávislé sběrnici (8) řízení analogových obvodů jsou paralelně připojeny bloky (7) analogového zpracování a přepínání na analogovou sběrnici (10), které jsou spřaženy s blokem (6) řízení analogových obvodů, spolu s nímž jsou dále paralelně připojeny k vnitřní číslicové sběrnici (9) spojené s počítačem (2) prostřednictvím bloku (3)...

Způsob úpravy taveniny N-fenyl-N´-izopropyl-p-fenylendiaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225069

Dátum: 01.12.1984

Autori: Řežábek Antonín, Pašek Josef, Kholl Jaroslav, Berková Květa, Kunst Arnošt, Kollár Josef, Šindelář Jiří

Značky: n-fenyl-n´-izopropyl-p-fenylendiaminu, způsob, úpravy, taveniny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy taveniny N - fenyl - N'- izopropyl - p - - fenylendiaminu k omezení prašného podílu v konečném produktu, vyznačující se tím, že se tvar vnějších ploch základních částic této látky ohraničí alespoň jednou geometricky jednoduchou plochou, například čočkovitou, kulovou nebo rovinnou.

Dopravník pro dopravu vývalků s jejich současným příčným posunem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225068

Dátum: 01.12.1984

Autori: Chvátal Vlastimil, Bříza Jiří

Značky: příčným, dopravu, posunem, vývalků, dopravník, jejich, současným

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravník pro dopravu vývalků s jejich současným příčným posunem vyznačený tím, žer sestává z v rámu (1) točně uložených hřídelů (3), na nichž jsou upevněny dvojice válečků (2) tvaru komolého kužele, obrácené většími průměry k sobě.

Šoupátkový karburátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 225067

Dátum: 01.12.1984

Autor: Krňávek František

Značky: karburátor, šoupátkový

Zhrnutie / Anotácia:

Šoupátkový karburátor s regulací bohatostí směsi škrcením průtoku paliva v kalibrované trubici pomocí tvarované jehly vyznačující se tím, že jehla (2) je zavěšena v šoupátku (4) na odpružené membráně (1), která odděluje směšovací komoru (3) od šoupátkové komory (7)v níž je atmosferický tlak.

Způsob výroby syřidlového enzymového preparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225066

Dátum: 01.12.1984

Autori: Krumphanzl Vladimír, Peterková Ludmila, Dědek Miroslav, Vaněk Zdenko, Blumauerová Margita, Hylmar Bohumil, Pokorná Libuše, Sajdl Přemysl

Značky: způsob, enzymového, výroby, syřidlového, preparátu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby syřidlového preparátu, vyznačený tím, že se kultivují kmeny Streptomyces rimosus, Laktoflora č. 950 a/nebo Streptomyces albogriseolus, Laktoflora č. 951 v prostředí, obsahujícím využitelné zdroje uhlíku a dusíku a živné soli, za aerace, při teplotě 26 až 28 °C a počátečním pH 6,0 až 7,0 po dobu 24 až 144 hodin, načež se vyprodukovaný syřidlový preparát od kultivačního média oddělí a koncentrace syřidlových enzymů se zvýší,...

Segmentová sklopná líska pro vysokou nastírku

Načítavanie...

Číslo patentu: 225065

Dátum: 01.12.1984

Autor: Rec Oldřich

Značky: vysokou, sklopná, líska, nastírku, segmentová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká segmentové sklopné lísky u níž se reakce sil nutných ke sklápění vzájemně vyruší a nepřenáší se do stavby. Segmentové sklopné lísky vysokovýkonných hvozdů jsou z důvodu vysokých vrstev řešeny tak, že se všechny segmenty sklápí jedním směrem, čímž se dostane ve sklopeném stavu dostatečná mezera mezi jednotlivými segmenty, nutná ke spolehlivému sesypání vysoké vrstvy odhvozděného sladu. Všechny sklopné segmenty jsou přes stejné...

Pojivo na bázi silikátů, prosté sádrovce

Načítavanie...

Číslo patentu: 225064

Dátum: 01.12.1984

Autori: Škvára František, Novotný Jaroslav, Zadák Zdeněk, Kolář Karel, Friml Zdeněk

Značky: sádrovce, silikátů, prosté, pojivo, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojiva na bázi silikátů, prostého sádrovce. Podrobněji řečeno, předmětem vynálezu jsou přísady k pojivům založeným na mletém cementářském slínku, které mají kladný vliv na fyzikální vlastnosti pojiv, zejména které přispívají k zlepšení jejich tvárlivosti, oddalují počátek jeho tuhnutí a zvyšují jejich počáteční pevnosti. Počátek tuhnutí betonových směsí je obvykle odvislý na složení cementu, od použitého množství vody a závisí...