Archív za 1984 rok

Strana 109

Zapojení zdroje proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215613

Dátum: 15.05.1984

Autor: Grýgera Ladislav Praha

Značky: proudu, zdroje, zapojení

Text:

...dülič připejew na svorku § oktivního stínění. l( svorce § je současně přos reíerenční zdroj ga připojen třetí zesilovač A 3 pro řízení napětí a napäťový regalsční odporEizo prvního tranzietoru l je spojene s výstupom prvního zesilovače 41 sktivního stínění. pruhý zesilovač 52 pro řízení proudu je připojen mezi jeden vývod snímscího odporu 13 s s svorka §aktivního etínění.V příkladovćm provedení na obr. 2 je sériový regulační prvek...

Zařízení pro digitální zadávání hodnot

Načítavanie...

Číslo patentu: 215612

Dátum: 15.05.1984

Autori: Tomanek Ervin, Bocek Karel

Značky: digitální, hodnot, zadávání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro digitální zadávání hodnot, zejména v oblasti elektronických soustav při ovládání výrobních agregátů, v oblasti elektrických přístrojů apod. Běžným prvkem pro zadáváni hodnot je odporový potenciometr s frakcí odporového děliče, napěťového děliče apod. Při požadavku digitálního zadávání hodnot se celkový odpor potenciometru skládá z dílčích odporů zapojených do řady za sebou, přičemž jednotlivé uzly z této řady jsou...

Generátor řídících impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215611

Dátum: 15.05.1984

Autori: Skalický Jiří, Vlasák Josef, Kříž Pavel

Značky: generátor, impulsů, řídících

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká generátoru řídících impulsů pro tyristorové usměrňovače v trojfázovém můstkovém antiparalelním zapojení, opatřený generátory pilového napětí, komparátory, tvarovacími obvody a zdrojem synchronizačního napětí. Najčastěji užívaným zapojením generátoru řídících impulsů pro tyristorové usměrňovače je princip vertikálního řízení, u kterého se porovnává napětí pilovaného průběhu synchronizovaného se síťovým napětím, se stejnosměrným...

Způsob výroby nosiče pro plynovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 215610

Dátum: 15.05.1984

Autori: Bartuška Miloš, Víška Jarmil

Značky: chromatografii, plynovou, způsob, výroby, nosiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy porézního křemičitého materiálu, vhodného jako nosič stacionárních fází v plynové chromatografii. Dobrý nosič pro plynovou chromatografii má umožňovat vytvoření tenkého a rovnoměrného filmu stacionární fáze a co nejméně ovlivňovat rozdělovací proces kapalina-pára vlastními sorpčními účinky. Má být mechanicky pevný, dobře sypký a má mít dostatečnou únosnost pro stacionární fáze. Pro vytvoření tenké a rovnoměrné vrstvy...

Zapojení nezávislého střídače pro napájení asynchronních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215608

Dátum: 15.05.1984

Autori: Holan Josef, Hăjek Miloš, Žežulka Zdeněk Praha

Značky: střídače, asynchronních, nezávislého, napájení, zapojení, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení nezávislého střídače pro napájení asynchronních motorů. V zapojentí je využit sériový rezonanční obvod kde indukční a ohmickou složku tvoří přímo vinutí fáze motoru jako zdroj napájecí sítě s jinou frekvencí než distribuční sítě. V hlavní větvi rezonančního obvodu je zapojen řízený spínací prvek, k němuž je antiparalelně zapojena dioda. Ve vedlejší (paralelní) větvi je zapojen další řízený spínací prvek. K němu je paralelně připojena...

Způsob zamezení korozního účinku kyselých kapalných odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215568

Dátum: 15.05.1984

Autori: Matouš Václav, Pecák Václav

Značky: odpadů, způsob, kapalných, účinků, zamezení, korozního, kyselých

Text:

...vynálezu je způsob zamezení korozního účinku kyselých kspalnych odpadů, obsahujících nitraty Itěpných kationtů e vysokou,střední nebo nízkou radioaktivitou, jejich dprsvou amoniskem a/neho močovinou na pH 7,5 až lo a následující pyrolytickou degradaoí a denitrifikací směsi při teplotách 550 až 1 050 °c.Vyšší účinek vynilezu je zvlast v tom, že alkalické a kromě toho na zvýšených teplot i výrazně redukční prostředí dovoluje pracovat i v...

Zariadenie na združené kontinuálne tvárnenie za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 278382

Dátum: 14.05.1984

Autori: Polák Karol, Žitňanský Marcel, Adamka Jozef, Podolský Michal

MPK: B21J 9/08

Značky: tepla, tvárnenie, zariadenie, kontinuálně, združené

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie tvorí lisovník (1) a lisovnica (2), pevne uložená v stole lisu, medzi ktorými sú vložené odsúvacie čeľuste (3) s vnútornou dutinou (4) zodpovedajúcou negatívu predlisku, s vôľou 0,01 až 1 mm, a v osi odsúvacích čeľustí (3) sú kanáliky (8) na prívod plynu ústiace pod uhlom 45° až 90°, vzhľadom na ich vstupnú časť, do spodnej plochy dutiny (4). Odsúvacie čeľuste (3) sú ohrevné telesá pripojené pomocou samosvorného kužeľového ukončenia...

Zakotvené hydrogenační katalyzátory a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242004

Dátum: 14.05.1984

Autori: Yellin Tobias Oregon, Gilman David John

MPK: C07B 31/00, B01J 23/46

Značky: jejich, zakotvené, katalyzátory, výroby, hydrogenační, způsob

Text:

...m má hodnotu 0 až 1 v případě dienů obsahujících dvě CC vazby a hodnotu 0 až 2 V případě alkenü,index p je roven 1 až 2, přičemž počet koordlnačních vazeb centrálního kovu k olefinu a lígandu L 2 je roven čtyřem.Katalyzátory výše uvedené struktury lze výhodné připravit reakcí olefin pentadionátorjrhodných komplexů s lígandem L 2 a sulfoprlopylovaným glycidylmetakrylátovým kuopolymerem, tj. postupem analogickým přípravě rozpustných...

Odsávacia pištoľ s pneumatickým strihačom pre navádzanie vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 244555

Dátum: 14.05.1984

Autori: Kubíeek Jaroslav, Faeková Tatiana, Lacko Vladimír, Dušek Josef

MPK: B65H 67/08

Značky: pneumatickým, vlákna, pištoľ, odsávacia, strihačom, navádzanie

Text:

...nachádzajúcej sa medzi piestami 12, 13 prepúšťacieho piestového ventilu 11. Kanálik Bb je V dolnej časti strižníkovej komory 5 a spája časť strižníkovej komory 5 pod piestom 6 s časťou prepúštacej tlakovej komory 9 medzi piestami 13, 14 prepúšťacieho piestového ventilu 11. .Prepúšťacia tlakova komora 9 je kanálikmi 15 a, 15 b spojená s prívodným potrubim 16 tlakového média tak, že kanálik 15 a spája časť prepúšťacej tlakovej komory 9 nad...

Polymerní směs pro přípravu nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 244504

Dátum: 14.05.1984

Autori: Novák Antonín, Neeas Josef, Eerná Lenka, Sulek Josef, Prossr Otto, Tetík Karel, Argay Vladimír

MPK: C09D 3/48

Značky: polymerní, směs, přípravu, nátěrových

Text:

...c 0 nepmMT HMPMGHTH, HEHOXHHTBHH.Cononumepm opraHoonnoKcaHa H oxcnanxmneua HonyqamT paanmqnumm nssecwaumm wewoamx, VäiVM 9 p npucenunomyqennoro rmnponnaom coorsercmnymmmx opranoxnopcnnaHOB c uocnenymmeü neperpynnuponxoň B upmcymcwnmm Kncnoro naTann 3 aTópa K cx, UJ -annnuoxcmanxmnoxcnnonnoxcnanxmnenrxnxonm OąÚH~N 50 QąłyW B npmcywcwnmn nnamunonux Kawannsawopoa.Cononmmep npencmaanaer coóoň mnnaocwb c BHBKOCTLD 150-250 ccm upn 20 °C H...

Zapojení pro vyhledávání vztažné značky na exponovaném substrátu v elektronovém litografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239262

Dátum: 14.05.1984

Autori: Martvoo Augustín, Košalko Rudolf

MPK: H01J 3/26

Značky: exponovaném, zapojení, vyhledávání, substrátů, značky, litografu, vztažné, elektronovém

Text:

...zpracování pŕedzpracovanýchredukovaných dat mnohem rychlejší.Praktický příklad zapojení podle vynálezu je na obr. 1 na přiloženém výkrese. Jako vychylovací generátor a procesor pro zpracování videosignálu lze například použít zařízení podle čs. autorských osvědčení č. 225 975 a č. 223 331.Vychylovací generátor ł je svými prvními výstupy spojen s vychylovacími vstupy optické soustavy Ä elektronového litoqrafu a svými druhými výstupy se...

Bánsky vrtačkový bezhlučný uťahovák skrutiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 213900

Dátum: 01.05.1984

Autor: Bartoš Ján

Značky: bánsky, bezhlučný, skrutiek, uťahovák, vrtačkový

Zhrnutie / Anotácia:

Bánsky vrtačkový, bezhlučný uťahovák skrutiek skladajúci sa z prevodovej skrine, hriadeľov, ozubených kolies a čapov vyznačený tým, že prevodová skriňa (9) je opatrená hnacím hriadeľom (1) s ozubeným pastorkom (3) a výkyvnou vidlicou (21) neúscou tretí, štvrtý a piaty čap (23, 25, 27), pri čom tretí čap (23) nesie prvé ozubené koleso (4) pevne spojené s druhým ozubeným kolesom (5), štvrtý čap (25) nesie desiate ozubené koleso (24), piaty čap...

Upínacie zariadenie pre sanitné nosidlá a nemocničné lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 213899

Dátum: 01.05.1984

Autor: Hrachovský Jozef

Značky: nemocničné, zariadenie, nosidlá, sanitné, upínacie, lôžka

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie zariadenie pre sanitné nosidlá a nemocničné lôžka, vyznačujúce sa tým, že základné teleso /10/ tvaru ležatého písmena U je na svojich ramenách opatrené jednak pozdĺžnymi výrezmi /20/, jednak priečnymi výrezmi /30/ pre zasúvaciu maticu /40/ tvaru písmena T s uťahovacou skrutkou /60/ ukončenou rukoväťou /70/, pričom základné teleso /l0/ má medzi svojimi ramenami voľne uloženú upínaciu vložku /80/ tvaru písmena H, ktorá má vytvorený...

Zapojení pro měření provozní kapacity vazebních kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213898

Dátum: 01.05.1984

Autor: Richtr Josef

Značky: vazebních, měření, provozní, kondenzátorů, zapojení, kapacity

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro měření provozní kapacity vazebních kondenzátorů 110 kV vazebního filtru vysílačů hromadného dálkového ovládání, hlavně pro určení závislosti provozní kapacity na okolní teplotě, vyznačené tím, že dvě fáze vazebního filtru, to je vývody kondenzátorových baterií (5) jsou zapojeny na stejnou fázi (6) sítě, přičemž mezi zemnicí svorky vinutí (4) 110 kV dvou příslušných vazebních transformátorů je zapojeno sekundární vinutí oddělovacího...

Zapojení vazebního filtru 110 kV u vysílače hromadného dálkového ovládaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 213897

Dátum: 01.05.1984

Autor: Richtr Josef

Značky: hromadného, filtru, dálkového, ovládání, vazebního, zapojení, vysílače

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vazebního filtru 110 kV u vysílače hromadného dálkového ovládání k zajištění tónového signálu při vypadnutí kterékoliv fáze statického měniče frekvence, vyznačující se tím, že mezi propojené zemnicí svorky sekundárního vinutí (l) vazebních transformátorů (7, 7´, 7´´) a zemnicí svorku (2) stanice je zapojen hradicí člen (3), sestávající z paralelního zapojení kondenzátoru (10) a tlumivky (9).

Zapojení vazebního filtru u vysílače hromadného dálkového ovládaní pro provozní změnu vazební indukčnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 213896

Dátum: 01.05.1984

Autor: Richtr Josef

Značky: vysílače, filtru, ovládání, zapojení, indukčnosti, vazebního, změnu, vazební, hromadného, dálkového, provozní

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vazebního filtru u vysílače hromadného dálkového ovládání pro provozní změnu vazební indukčnosti vazebních transformátorů s volnou vazbou napájeného ze statického měniče se zátěžovou komutací, vyznačené tím, že paralelně ke vstupnímu vinutí (l) vazebního transformátoru (3) je zapojena proměnná indukčnost (2), přičemž mezi měnič frekvence (4) a tuto proměnnou indukčnost (2) je zapojena kapacita (5).

Zařízení pro měření povrchového napětí kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 213895

Dátum: 01.05.1984

Autor: Cisarik František

Značky: měření, napětí, zařízení, povrchového, kapalin

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření povrchového napětí kapalin, opatřený kapilární trubicí s měřicím ústrojím, vyznačený tím, že kapilární trubice (1) je ve svislé poloze uchycena v držáku (6) s mikrometrickým posuvem a proti jejímu konci je uložen kelímek (5) s měřenou kapalinou, upevněný v dalším držáku (4), uloženém ve vnitřním otvoru posuvného temperačního válce (2), přičemž druhý konec kapilární trubice (1) je propojen tlakovým potrubím (11) přes první...

Tlumící štít

Načítavanie...

Číslo patentu: 213894

Dátum: 01.05.1984

Autor: Dostál František

Značky: tlumící, štít

Zhrnutie / Anotácia:

Tlumící štít, tvořeny dopadovou deskou, která je uchycena k příčníku uloženému otočně kolem vodorovné osy na rámu dopravního zařízení, vyznačující se tím, že k příčníku (2) je pevně uchycena stojina (6), okolo jejíž svislé osy jsou otočně uloženy horní úchyt (11) a spodní úchyt (12), přičemž k hornámu úchytu (11) a spodnímu úchytu (12) je připevněna dopadová deska (1) a k příčníku (2) je ve svislé rovině otočně připojena páka (3), jež je...

Zařízení k hydraulickému ovládání hořáku rotační pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 213893

Dátum: 01.05.1984

Autor: Pokorný Antonín

Značky: ovládání, hořáku, hydraulickému, zařízení, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k hydraulickému ovládání hořáku rotační pece vyznačené tím, že se skládá z kulového čepu (1) upevněného na spodní straně pojízdného vozíku (7) pohyblivého na nosníku (8), opatřeného převlečným kroužkem (3) spojeným šrouby (5) s kroužkem (4) pevného čepu přivařeného na hořák (6) rotační pece mimo jeho těžiště kratší zadní části a z nosného hydraulického rámu (9) pevně spojeného po zasunutí hořáku (6) db rotační pece s podlahou a se...

Clona proti oslnění řidiče a spolujezdců

Načítavanie...

Číslo patentu: 213892

Dátum: 01.05.1984

Autor: Trubáček Karel

Značky: oslnění, spolujezdců, clona, proti, řidiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru motorových vozidel. Řeší technický problém aretace clony proti oslnění, sklopně uložené, a podstata vynálezu spočívá v tom, že clona má tvarový výstupek zapadající za pružnou jazýčkovou západku, vytvořenou na spodku ochranného profilu protinárazového elementu odkládacího nosiče, upevněného nad předním sklem. Vynálezu lze využít v mobilních prostředcích. Vynález je charakteristicky vyobrazen na obr. 2.

Zapojení obvodu pro vytváření proudových impulsů, nezávislého na pomocném zdroji stejnosměrného napájecího napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 213891

Dátum: 01.05.1984

Autori: Milota Josef, Widerlechner Jaroslav

Značky: proudových, napájecího, vytváření, pomocném, obvodů, zdroji, zapojení, impulsů, napětí, stejnosměrného, nezávislého

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro vytváření proudových impulsů nezávislé na pomocném zdroji stejnosměrného napájecího napětí, složené z odporníků a napěťově závislých prvků, vyznačené tím, že mezi první vstupní svorkou (1) obvodu a druhou vstupní svorkou (2) obvodu jsou dvě paralelní větve, přičemž první větev je vytvořena seriovým spojím nejméně jednoho prvního napěťově závislého prvku (5) zapojeného mezi druhou vstupní svorku (2) obvodu a první výstupní...

Zapojení pro automatické řízení magnetického pole trakčního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 213890

Dátum: 01.05.1984

Autori: Raba František, Kýr Ladislav

Značky: zapojení, automatické, řízení, magnetického, motorů, trakčního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatické řízení magnetického pole trakčního motoru, který je částí trakčního pohonu regulovaného pomocí tyristorového pulsního měniče, vyznačené tím, že vstup úrovňového spínače s hysterezí (7) je připojen na výstup rozdílového člena (4), jehož jeden vstup je vstupem (w) požadované hodnoty a druhý vstup je připojen na výstup zesilovače (3), jehož vstup je přes filtr (2) připojen na čidlo skutečného proudu trakčního motoru (l), a...

Způsob výroby keramické membrány s určenou nasákavostí pro referentní elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 213889

Dátum: 01.05.1984

Autori: Perner Bohumil, Semler Miloslav, Hovorka Oldřich

Značky: výroby, keramické, membrány, nasákavostí, referentní, elektrody, způsob, určenou

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby keramické membrány s určenou nasákavostí pro referentní elektrody v rozmezí 3,4 až 17,1 % hmot. a tím i určeným výtokem vnitřního referentního roztoku k získání požadované optimální hodnoty tohoto výtoku pro ten který druh iontově selektivní elektrody při její aplikaci, čehož se dosáhne tak, že výlisky z kysličníku hlinitého se podrobí záhřevu na teplotu, odpovídající vztahu t = x-k/q , kde t = teplota ve °C, x = nasákavost v %...

Zapojení pro indikaci zamílání oběhových mlýnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 213888

Dátum: 01.05.1984

Autori: Forman Ivan, Kreysa Karel, Cigánek Aleš

Značky: zamílání, oběhových, zapojení, indikaci, mlýnic

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro indikaci zamílání oběhových mlýnic. Účelem vynálezu je zabránit zamletí mlýna. Zamletím se rozumí hromadění materiálu ve mlýně v takové míře, že koule mlecí náplně nemají dosti prostoru padat volným pádem a přestávají konat mlecí práci. Zapojení pro indikaci zamílání podle vynálezu řeší nedostatky dosavadního stavu techniky jak při ručním řízení, tak i při automatické regulaci oběhových mlýnit tím, že včasnou...

Způsob biologického čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 213887

Dátum: 01.05.1984

Autori: Merta Jiří, Světel Rudolf, Dostál Jaroslav, Gogela Josef

Značky: způsob, biologického, čištění, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob biologického čištění odpadních vod z průmyslu zpracování kůží a z průmyslu zpracování vlny, s obsahem nečistot na bázi tuků, keratinu s organických látek lecitinové povahy i za přídavku solí těžkých kovů a tříslovin a bez obsahu splašků. Čištění se provádí ve dvou stupních, případně s recirkulací kalů,přičemž se do prvého a/nebo do druhého stupně dávkuje směs enzymů, případně za přídavku bakterinů kmene Rhimobium a/nebo...

Způsob biologického čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 213886

Dátum: 01.05.1984

Autori: Světel Rudolf, Merta Jiří, Gogela Josef, Dostál Jaroslav

Značky: čištění, odpadních, způsob, biologického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob biologického čištění odpadních vod z průmyslu syntetických materiálů a bavlny, popřípadě i ve směsi s rostlinnými a živočišnými materiály. Čištění se provádí ve dvou stupních a případně s recirkulací kalů, přičemž se do prvního a/nebo do druhého stupně čištění dávkuje směs enzymů, případně za přídavku bakterii kmene Clostridium a/nebo aktivátorů, kterými jsou např. dusičnan amonný nebo sekundární fosforečnan draselný....

Zařízení pro měření dopravovaného množství tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 213885

Dátum: 01.05.1984

Autor: Kuťák Jiří

Značky: dopravovaného, tepla, měření, zařízení, množství

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru tepelné techniky. Řeší měření dopravovaného množství tepla poměrně jednoduchým zařízením s odpovídající přesností. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že na straně vstupu média je umístěn teplotně závislý rozdělovač, který rozdělí proudící médium podle jeho teploty do nejméně dvou větví, takže průtokoměrem umístěným nejméně v jedné větvi protéká jenom část média, úměrná jeho teplotě. Vynález je možno využít všude tam, kde je...

Spôsob výroby teplom ošetrených mliečných výrobkov, bryndze, bryndzového krému a smotanového krému

Načítavanie...

Číslo patentu: 213884

Dátum: 01.05.1984

Autor: Selecký Ján

Značky: teplom, ošetrených, krému, výrobkov, bryndzového, bryndze, výroby, smotanového, mliečných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby teplom ošetrených miliečnych výrobkov, bryndze, bryndzového krému a smotanového krému vyznačuje sa tým, že sa pridáva 0,2-0,8 % hmot. carboxylmetylcelulózy, premiešaná zmes sa zahrieva na 65 - 85 °C po dobu 5 minút.

Zařízení pro dávkování hmot, zejména sypkého tvarovaného krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 213883

Dátum: 01.05.1984

Autori: Kubáček František, Jaroš Miroslav

Značky: zejména, sypkého, hmot, zařízení, tvarovaného, dávkování, krmiva

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro dávkování hmot, zejména sypkého tvarovaného krmiva, opatřené úložným rámem, vyznačené tím, že v rámu (1) je uložen otočný vodorovný hřídel (7) opatřený stavěcí pákou (8) s odpruženým stavěcím kolíkem (12), spočívajícím v jednom ze stavěcích otvorů (11) pevné svislé desky (9) a na vodorovném hřídeli (7) je upraveno nejméně jedno ozubené kolo (15), zapadající do svislého ozubeného hřebenu (16) posuvného deskového hradítka (5),...

Zariadenie pre manipuláciu s kúpelňovými vaňami

Načítavanie...

Číslo patentu: 213882

Dátum: 01.05.1984

Autor: Jurica Vladislav

Značky: kúpelňovými, zariadenie, vaňami, manipuláciu

Zhrnutie / Anotácia:

Použiteľné napríklad pri prekladaní kúpeľňových vaní z lavičkového dopravníka do paletizačného koša a z neho na visutý dopravník. Vynález rieši problém zhospodárnenia a uľahčenia manipulačných operácií s vaňami osobitným konštrukčným usporiadaním upínacích prvkov vane na manipulačnom rameni, posuvne uloženom v zvislom držiaku, upnutom na závesnom vozíku, vodorovne pohyblivo uloženom nad manipulačným priestorom dopravného systému.

Zapojení diodoreléové prahové funkce 3 ze 4

Načítavanie...

Číslo patentu: 213881

Dátum: 01.05.1984

Autori: Hudec František, Schlemmer Arnošt, Foldyna Antonín, Dráb František

Značky: diodoreléové, zapojení, prahové, funkce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení diodoreléové prahové funkce výběr 3 ze 4. Zapojení po užívá čtyř relé a čtyř diod a najde uplatnění při realizaci řídících s zabezpečovacích systémů technologických zařízení.

Minerální kompozice pro povrchové úpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 213880

Dátum: 01.05.1984

Autor: Štepita Matej

Značky: minerální, povrchové, kompozice, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednává o minerální kompozici pro povrchové úpravy, která obsahuje hydraulická pojiva, minerální výplně, pigmenty, modifikační přísady pro úpravu vlastností pojiva a ve vodě botnající nebo rozpustné koloidní proteiny nebo proteidy se sloučeninami, které je převádějí do nerozpustné formy nebo způsobují jejich ireverzibilní koagulaci. Minerální kompozice podle tohoto vynálezu jsou vhodné pro venkovní i vnitřní použití. Při minimální...

KLadka dopravníku a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 213879

Dátum: 01.05.1984

Autori: Sidorov Jurij Petrovič, Pirogov Varlen Konstantinovič, Romanov Jurij Vasiljevič, Golberg Boris Samuilovič, Coglin Aron Naumovič, Zelenskaja Naděžda Nikolajevna, Gnutov Anatolij Nikolajevič, Udovenko Vitalij Kirillovič, Kaporovič Vladimír Vladimirovič, Kaporovič Vladimír Georgijevič, Sereda Viktor Grigorjevič

Značky: kladka, způsob, výroby, dopravníku, její

Zhrnutie / Anotácia:

Kladka dopravníku, u níž je dutá válcová skříň s kolmými čelními stěnami opatřena poloosami k umístění ložisek, vyznačená tím,že čelní stěny (2) a poloosy (3) jsou provedeny z jednoho kusu s dutou válcovou skříní (1), přičemž čelní stěny (2) mají pro měnnou tloušťku, která přibývá směrem do vnitřku duté válcové skříně (1) od jejího obvodu ke geometrické ose.

Pryžová průchodka pro vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 213878

Dátum: 01.05.1984

Autor: Laštovica Milan

Značky: průchodka, vodiče, pryžová

Zhrnutie / Anotácia:

Pryžová průchodka pro vodiče podle autorského osvědčení č. 206929, vyznačená tím, že má dutiny (3) s příčným průřezem podlouhlého tvaru.

Způsob automatické regulace odporově-obloukových pecí k tavení žárovzdorných materiálů a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213877

Dátum: 01.05.1984

Autori: Brabec Ludvík, Provázek Zdeněk, Havránek Vítězslav

Značky: způsob, automatické, pecí, odporově-obloukových, provádění, žárovzdorných, materiálů, tavení, regulace, zapojení, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob automatické regulace odporově obloukových pecí k tavení žárovzdorných materiálů, snímáním proudu, sledováním vyšších harmonických kmitočtů a změnou polohy elektrod. Na konstantní hodnotě se udržuje vzdálenost elektrod od hladiny taveniny na základě poměru proudu vyšších harmonických kmitočtů k celkovému proudu procházejícímu elektrodou, přičemž proud je převeden pro snadnější manipulaci na napětí. Předmětem vynálezu...

Zařízení na lití kovů pod tlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 213876

Dátum: 01.05.1984

Autori: Riško Pavol, Ragan Emil, Nestor Ivan

Značky: kovů, zařízení, tlakem, lití

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména oblasti tlakového lití železných slitin. Vynález řeší problém ekonomické konstrukce zařízení na tlakové lití vysokotavitelných kovů a slitin. Zařízení podle vynálezu je tvořena formou, skládající se z pevné a pohyblivé části. Do pevné části je zaústěna lisovací komora tak, že její ústí je upraveno ve stykové rovině pevné a pohyblivé části. V pohyblivé části je vytvořena dutina mající negativní tvar odlitku. V lisovací...

Programový regulátor pro řízení elektricky vytápěých pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 213875

Dátum: 01.05.1984

Autori: Hanykýř Vladimír, Kačírek Josef

Značky: elektricky, regulátor, programový, pecí, řízení, vytápěých

Zhrnutie / Anotácia:

Programový regulátor pro řízení elektricky vytápěných pecí, sestávající z ovládacího bloku, napájecího bloku a bloku signalizace, vyznačující se tím, že ovládací blok obsahuje přes první vypínač (VI) paralelně k prvním sekundárním svorkám transformátoru (TR1) napojený první stykač (Sl) a dále přes první přepínač (V2) paralelně napojené další dva stykače (S2, S3), tři časové členy (ČR1, ČR2 a ČR3), tři relé (B1, B2 a B3) a regulátor teploty...

Stavebnicové zapojení pro bezkontaktní řízení pracovních cyklů, zejména jednoúčelových stavebnicových obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213874

Dátum: 01.05.1984

Autori: Kessner Karel, Halouska Jaroslav, Steklý Miroslav, Smíšek Josef

Značky: stavebnicových, cyklu, jednoúčelových, zapojení, obráběcích, stavebnicové, řízení, strojů, zejména, bezkontaktní, pracovních

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicové zapojení pro bezkontaktní řízení pracovních cyklů, zejména jednoúčelových stavebnicových obráběcích strojů, jejichž všechny aktivní uzly jsou napojeny na shodně propojené bloky vstupních obvodů, časovačů, operačních a programovatelných pamětí a výstupních spínačů, vyznačující se tím, že pomocný uzel (E), pro řízení pracovního cyklu stroje (l) je připojen na blok (7) vstupních a porovnávacích obvodů, na jehož vstup navazují výstupy...

Jednotné zapojení pro bezkontaktní programové řízení všech aktivních uzlů strojů u jakéhokoliv jejich cyklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213873

Dátum: 01.05.1984

Autori: Smíšek Josef, Halouska Jaroslav, Steklý Miroslav, Kessner Karel

Značky: strojů, bezkontaktní, aktivních, řízení, uzlů, jednotné, všech, zapojení, jejich, cyklu, programové, jakéhokoliv

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotné zapojení pro bezkontaktní programové řízení všech aktivních uzlů u jakéhokoliv jejich cyklu, zejména pro jedno účelové stavebnicové stroje. Všechny mikrospínače a ovládače aktivního uzlu stroje jsou připojeny na blok vstupních obvodů, který je propojen a blokem časovačů, na nějž navazuje blok operační paměti, spojený s blokem programové paměti, jehož výstupy jsou přes blok výstupních spínačů napojeny na posuvovou část aktivního uzlu....

Regulátor s exponenciálním prediktorem prvního stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 213872

Dátum: 01.05.1984

Autor: Hudeček Zdenko

Značky: prvního, stupně, exponenciálním, regulátor, prediktorem

Zhrnutie / Anotácia:

Regulátor s exponenciálním prediktorem prvního stupně, vyznačený tím, že k jeho vstupu je připojen první vzorkovací člen /12/, na jehož výstup je připojen jednak první vstup prvního součtového členu /7/, jednak druhý vstup druhého součtového členu /8/ a jednak přes třetí vzorkovací člen /14/ první vstup druhého součtového členu /8/, přičemž k druhému vstupu prvního součtového členu /7/ je připojen přes první zpožďovací člen /3/ výstup druhého...