Archív za 1984 rok

Strana 108

Zařízení pro membránovou filtraci

Načítavanie...

Číslo patentu: 216097

Dátum: 15.05.1984

Autori: Langhans Jiří, Vaníček Miloš, Mayer Jiří

Značky: filtrací, membránovou, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení určené pro separaci pevné fáze z roztoků pomocí filtrace s membránovými ultrafiltry. Účelem vynálezu je dosažení vystředění nádoby pro filtrovaný roztok vůči membránovému filtru a odstranění jeho poškozování při sestavování zařízení. Toho se dosáhne tím, že koncová příruba nádoby pro filtrovaný roztok je přitlačena k membránovému filtru prostřednictvím manžety teleskopicky posuvné v objímce vytvořené na nosném...

Zařízení na odlučování kapalné fáze z nosného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216096

Dátum: 15.05.1984

Autori: Bocko Jozef, Violová Anna, Macko Jozef, Štorch Otakar

Značky: fáze, plynů, zařízení, odlučování, nosného, kapalné

Zhrnutie / Anotácia:

K odloučení kapalné fáze z nosného plynu na výstupu ventilátoru zařazeného za odlučovačem kapek mokrého odlučovače je provedena ve spodní části přechodového kusu, spojující ventilátor s výstupním potrubím vyčištěného plynu, štěrbina. Touto štěrbinou spojenou s prostorem o nižším tlaku se odsává kapalná fáze vystupující s nosným plynem z ventilátoru a pohybující se podél spodní stěny přechodového kusu. K účinnějšímu odloučení napomáhá náběhový...

Způsob přípravy kopolyesterů vhodných pro povrchovou antistatickou úpravu vláken, přízí a textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 216095

Dátum: 15.05.1984

Autori: Jalovecký Jan, Tejnorová Růžena, Kvízová Milena

Značky: přípravy, vláken, antistatickou, způsob, textilií, kopolyesterů, vhodných, povrchovou, přízí, úpravu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy kopolyesteru, který snadno poskytuje vhodnou disperzi a po nanesení na vlákno, přízi nebo textilii a tepelné.fixaci propůjčuje těmto útvarům antistatické vlastnosti. Kopolyester se připravuje vzájemnou reakcí polyethylentereftalátu a/nebo jeho kopolymerů ve formě granulátu nebo vláken a polyethylenglykolu o průměrné molekulové hmotnosti 300 až 3000 při teplotě 250 až 270 (C za přítomnosti o sobě známých katalyzátorů...

Způsob provádění cementobetonového krytu drah, ploch a vozovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216094

Dátum: 15.05.1984

Autori: Poul Jan, Vesecký Jan, Doležal Josef, Konvička Tomáš, Studecký Zdeněk, Jaroš Josef

Značky: způsob, dráh, ploch, vozovek, cementobetonového, provádění, krytu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob provádění cementobetonového krytu drah, ploch a vozovek tenkou vyztuženou cementobetonovou deskou, vč. jejich oprav a rekonstrukce. Způsob se provádí tak, že se na povrchu starého krytu zhotoví kluzká mezivrstva, na kterou se pomocí přepravníku položí výztuž, například svařované ocelové rohože příčnými pruty dolů. Plynulost pokládky rohoží se zajišťuje mechanicky stahováním z přepravníku tak, že poslední příčný prut pokládané rohože se...

Způsob likvidace opotřebovaných popouštěcích solí dusičnanových a dusitanových chemickým rozkladem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216093

Dátum: 15.05.1984

Autori: Zoltán Pavel, Ruml Vladimír, Soukup Miloslav

Značky: likvidace, popouštěcích, opotřebovaných, chemickým, dusitanových, dusičnanových, způsob, solí, rozkladem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob likvidace opotřebovaných popouštěcích solí dusičnanových a dusitanových chemickým rozkladem tak, že se opotřebované sole rozpuštěné ve vodě nebo rozemleté v alkalickém prostředí rozloží chemickou redukci síranem železnatým a po zahuštění méně jakostním palivem se buď spálí a nebo vyveze na skládku.

Zařízení pro výzkum reaktorově fyzikálních vlastností na vložených zónách

Načítavanie...

Číslo patentu: 216092

Dátum: 15.05.1984

Autori: Krýl František, Bárdoš Josef, Mikuš Ján, Hudec František, Broulík Jan, Vaníček Jiří, Hron Miloslav

Značky: vlastností, vložených, reaktorově, výzkum, fyzikálních, zónách, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kritických souborů reaktorů nulového výkonu a experimentálních reaktorů, na nichž se provádí reaktorové fyzikální výzkumy. Účelem vynálezu je umožnit vytvoření vícepásmového uspořádání u aktivních zón s kazetovou strukturou. Uvedeného účelu se dosáhne umístěním vložené distanční desky na místo několika kazet původního uspořádání. Deska je konstruována tak, že umožňuje umístit do vytvořeného prostoru jak experimentální kazety...

Nenasycené polyesterové pryskyřice inverzního typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216091

Dátum: 15.05.1984

Autori: Lešek František, Drábek Jan, Rada Antonín, Kocián Antonín, Klančík Luděk, Hájek Karel, Kitzler Jaroslav, Macků Vladislav, Šedivý Jaroslav, Novák Jiří

Značky: inverzního, polyesterové, pryskyřice, nenasycené

Zhrnutie / Anotácia:

Nenasycené polyesterové pryskyřice inverzního typu. Jsou to pryskyřice obsahující v molekule stejný nebo vyšší počet karboxylových skupin jako skupin hydroxylových. Jsou charakterizovány zvláštním výrobním postupem, který vychází z reakční směsi obsahující nasycené a nenasycené dikarboxylové kyseliny nebo jejich anhydridy, polyoly a případně monofunkční sloučeniny v poměru karboxylových a hydroxylových ekvivalentů 1 : 0,9 až 1 : 1,l. Oproti...

Briketovací lis se svislou osou a deskovou matricí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216090

Dátum: 15.05.1984

Autori: Pachovský Václav, Čapek Josef, Komárek František, Polák Jiří, Budíček Ludvík

Značky: svislou, briketovací, matricí, deskovou

Zhrnutie / Anotácia:

Briketovací lis se svislou osou a deskovou matricí je určen k výrobě tvarovaných krmiv nebo topných briket z dřevních či textilních odpadů. Je vytvořen neotočnou deskovou matricí s vložkami, spojenou s rámem lisu nejméně třemi silnými hydraulickými válci. Matrice má svislou osu a je přitlačována ke kuželovým rolnám. K hlavě rolen je připojena rozmetací vrtule a přihrnovací ramena. Těleso matrice je spojeno s komorou lisu, jejíž vnitřní povrch...

Zdicí, zejména lehčená tvarovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 216089

Dátum: 15.05.1984

Autori: Vranka Ludvík, Pouchlý Jaroslav, Brunner Evžen

Značky: lehčená, zejména, tvarovka, zdicí

Zhrnutie / Anotácia:

Zdicí, zejména lehčená tvarovka. Účelem použití tvarovky je dosažení zvýšených tepelně technických vlastností dílců jejím spojováním s ostatními pomocí tmelů. Tvarovka je na jedné stykové ploše opatřena zahloubeními a na druhé stykové ploše výstupky. Dále je opatřena průběžnými otvory a drážkami pro ukládání výztužných tyčí.

Scintilátor pro detekci alfa- a beta-záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 216088

Dátum: 15.05.1984

Autori: Blažek Karel, Autrata Rudolf, Kvapil Jiří, Schaurer Petr, Večerníková Eva, Kvapil Josef, Večerník Josef

Značky: alfa, scintilátor, beta-záření, detekci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká scintilátoru z yttritohlinitého granátu dotovaného cerem, který ve spojení se světlovodem a fotonásobičem slouží k detekci alfa a beta záření. Vynálezem se řeší problematika vysoce odolných scintilačních zařízení, které jsou schopny registrovat záření i ve velmi agresivním prostředí. Scintilátor z yttritohlinitého granátu vykazuje vhodné luminiscenční vlastnosti, jakým jsou krátké doby dosvitu, vhodné spektrální rozložení...

Způsob odstranění a regenerace niklu z olejů a tuků po jejich hydrogenaci katalysované homogenními niklovými katalysátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 216087

Dátum: 15.05.1984

Autori: Hetflejš Jiří, Souček Jiří, Dědek Jaromír, Svoboda Petr

Značky: olejů, regenerace, tuků, katalysované, způsob, odstranění, hydrogenaci, niklu, katalysátory, niklovými, homogenními, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstranění a regenerace niklu z olejů a tuků po jejich hydrogenaci katalysované homogenními niklovými katalysátory. Popsaný způsob zajišťuje dokonalé oddělení niklu od tukového produktu, který obsahuje zbytkový nikl v množství 0,01 ppm, t.j. výrazně pod hodnotu 3 ppm povolenou pro ztužené tuky a rostlinné oleje. Způsobem lze dále získat zpět nejméně 95 % původního množství niklu obsaženého v hydrogenačním katalysátoru.

Způsob odstranění a regenerace niklu z olejů a tuků po jejich hydrogenaci homogenními niklovými katalysátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 216086

Dátum: 15.05.1984

Autori: Souček Jiří, Hetflejš Jiří, Dědek Jaromír, Svoboda Petr

Značky: regenerace, odstranění, olejů, způsob, katalysátory, hydrogenaci, niklu, homogenními, jejich, niklovými, tuků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstranění a regenerace niklu z olejů a tuků po jejich hydrogenaci katalysované homogenními niklovými katalysátory. Odstranění niklu se provádí promytím hydrogenovaného oleje nebo tuku koncentrovanou minerální kyselinou, s výhodou kyselinou fosforečnou nebo kyselinou sírovou, případně jejím vodným roztokem o koncentraci vyšší než 50 % a po oddělení vodná fáze promytím takto upraveného oleje roztokem hydroxidu alkalického...

Způsob výroby polyesterového vlákna chemicky modifikovaného deriváty 3,5 dikarboxybenzensulfonanu alkalického kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216085

Dátum: 15.05.1984

Autori: Hemer František, Kvízová Milena

Značky: deriváty, chemicky, výroby, způsob, vlákna, modifikovaného, polyesterového, dikarboxybenzensulfonanu, alkalického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby polyesterových vláken modifikovaných deriváty monoalkalických solí kyseliny 5-sulfoisoftalové kontinuálním i diskontinuálním postupem. Řeší zlepšení kvality kopolymeru, kterou značně ovlivňuje obsah diethylenglykolu vznikajícího během přípravy a umožňuje zvýšení termické stability připraveného vlákna a dalších vlastností důležitých pro další zpracování polymeru i vlákna. Snížení obsahu diethylenglykolu na požadovanou...

Nosná část reflektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216084

Dátum: 15.05.1984

Autori: Mestek Ladislav, Škoda Richard

Značky: nosná, část, reflektoru

Zhrnutie / Anotácia:

Nosná část reflektoru sestávajícího z hrdla nesoucího odraznou plochu a opatřeného průchodkou kabelu a krycím víčkem a dále z trubkové části opatřené příchytnou přírubou pro připevnění svítidla na upevňovací konstrukci, vyznačující se tím, že k bokům válcové části hrdla (1) upevněného k parabole (8) jsou připevněna tečně plochá ramena (2), mezi kterými je v hrdle (1) vytvořeno vně boční vydutí (1a), na které je zevně přichycen kulový kalíšek...

Způsob hydrogenačně katalytického zpracování destilátů těžkých uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 216083

Dátum: 15.05.1984

Autori: Péter István, Schmidt Ferenc, Weber Manfred, John Heino, Nestler Karl-heinz, Becker Karl, Sass Lóránt, Klotzsche Heiner, Sachse Dieter, Taubert Hans Ulrich

Značky: hydrogenačně, destilátů, zpracování, způsob, katalytického, těžkých, uhlovodíku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu hydrogenačně katalytického zpracování destilátů těžkých uhlovodíků na základní složky mazacích olejů a destiláty lehkých uhlovodíků. Podle vynálezu se hydrogenačně katalytická reakce provádí v reaktoru, u něhož poměr výšky reakčního prostoru k průměru reakčního prostoru je ( 40 : 1, přičemž podíl průměru reakčního prostoru k průměru zrn katalyzátoru činí maximálně 200. Podle výhodné formy provedení způsobu podle vynálezu...

Sklářská vypalovací barva

Načítavanie...

Číslo patentu: 216082

Dátum: 15.05.1984

Autori: Dočkal Alois, Veruovič Bidimír, Kalousek Ivan, Mostecký Jiří Člen Korespondent Čsav, Šilhan Miloš

Značky: sklářská, barva, vypalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sklářské vypalovací barvy a řeší otázku homogenity a kvality barevné vrstvy na skle. Podstata sklářské vypalovací barvy, která obsahuje jemně mletý sklářský pigment a tavivo, suspendované v roztoku polymeru, spočívá v tom, že polymerní roztok je tvořen z polymerů, popřípadě kopolymerů metakrylátů v organickém rozpouštědle. Sklářská vypalovací barva podle vynálezu může obsahovat směs 0,2 až 0,5 hmot. dílů jemně mletého barevného...

Způsob přípravy bisfenolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216081

Dátum: 15.05.1984

Autori: Kejík Oldřich, Červinka Max, Češka Václav, Šrejber Josef, Procházka Lubomír, Setínek Karel, Jeřábek Oldřich, Beránek Ludvík, Jirásek Stanislav, Jeřábek Karel, Davídek Bronislav

Značky: bisfenolů, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy bisfenolů podle A. O. č. 200 351, vyznačený tím, že reakce probíhá v přítomnosti silně kyselého ionexového katalyzátoru, u něhož se heterogenního rozložení zesíťující složky dosáhne rozpustidly typu alkoholů a 1 až 10 atomy uhlíku buď samotných, nebo ve směsi s přísadou 0 až 60 % hmot. aromatických uhlovodíků s 6 až 9 atomy uhlíku, alifatických halogenovaných uhlovodíků s 1 až 4 atomy uhlíku nebo halogenovaných derivátů benzenu,...

Zařízení šicího stroje pro regulaci šířky klikatého stehu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216080

Dátum: 15.05.1984

Autori: Hrda František, Rouha Josef

Značky: šicího, stroje, stehu, šířky, zařízení, klikatého, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Šířka klikatého stehu je vymezena smýkadlem, jehož držák obsahuje válcovou část kluzně zavedenou do průchozího otvoru vytvořeného v kostce kluzně zavedené do vedení vytvořeného v pouzdru pevně uchyceném v ramenu šicího stroje, přičemž mezi tímto pouzdrem a držákem smykadla je vytvořen třecí styk bránící za chodu stroje samovolné změně jejich polohy.

Dopravní a ukládací zařízení plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216079

Dátum: 15.05.1984

Autori: Šigut Jaroslav, Gibl Dušan, Musálek Vladimír

Značky: ukládací, zařízení, dopravní, plechů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je dopravní a ukládací zařízení plechu, které sestává z ukládacího stolu opatřeného pevnými zarážkami, nad nímž jsou ve výchozí poloze zařízení uspořádána ukládací ramena. Volné konce ramen jsou ustaveny ve výchozí poloze u vnitřní čelní plochy pevné zarážky. Druhé konce ramen jsou opatřeny vodícími kladkami, které jsou uloženy v zahnutém konci vodorovného vedení. Zařízení dále tvoří soustava pevných roštů pod nejž zasahují...

Zařízení na zapichování vodicího chmelového drátku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216078

Dátum: 15.05.1984

Autor: Brabec Josef

Značky: drátku, zapichování, zařízení, chmelového, vodicího

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba zařízeni se týká Ministerstva všeobecného strojírenství. Účelem vynálezu je odstranění ruční práce při zapichování vodicích chmelových drátků do půdy a zproduktivnění této operace. Podstata spočívá v tom, že zapichovací jehla vodicího chmelového drátku je uložena na suportu, který při zapichování pojíždí po rámu směrem dozadu, přičemž posuvna rychlost suportu po rámu odpovídá pojezdové rychlosti celého zařízení, to znamená, že k...

Kovová komora pro fluidní spalování tuhých částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 216077

Dátum: 15.05.1984

Autor: Mikoda Jiří

Značky: fluidní, komora, spalování, částic, tuhých, kovová

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je navrhnout konstrukci fluidní komory na spalování tuhých paliv, vhodnou pro diskontinuální provoz. Tohoto cíle se dosáhne u kovové komory na fluidní spalování tuhých paliv, která má vyústění přívodů paliva na rošt tak, že plášť je oddělen od fluidní vrstvy hořícího paliva svislým plamencem. Prostor mezi plamencem a pláštěm je vyplněn fluidizovanou vrstvou popela, přičemž odvod odplynů a spalin z této vrstvy a z fluidního...

Dopravní stolice sklopného pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216076

Dátum: 15.05.1984

Autor: Konečný Jiří

Značky: sklopného, dopravníku, dopravní, pásového, stolice

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravní stolice sklopného pásového dopravníku, umístěná na nosné konstrukci pásového dopravníku, vyznačující se tím, že je tvořena nejméně jedním vahadlem (11) opatřeným nejméně dvěma řadami korýtkově uspořádaných nosných válečků, kde střední nosný váleček (12) každé řady je uložen na rámu (111) vahadla a následný boční nosný váleček, po obou stranách středního nosného válečku (12), je jedním koncem výkyvně uložen na rámu (111) vahadla a...

Způsoby výroby elektricky ohřívaných skleněných tabulí a keramických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216075

Dátum: 15.05.1984

Autori: Horn Gerhard, Görmar Günther, Essenburger Gerhard

Značky: ohřívaných, keramických, materiálů, elektricky, sklenených, výroby, způsoby, tabulí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby elektricky ohřívaných skleněných tabulí a keramických materiálů, zejména pro okna silničních a železničních vozidel, lodí a podobně, aby se odstranily vrstvy námraz a/nebo sražené vody, nebo zabránilo vzniku těchto vrstev, při kterém se na skleněné tabule nebo keramické materiály pomocí sítotisku nanáší soustava topných vodičů, sestávající z úzkých odporových proužků a postranních sběrnic vytvořená z elektricky vodivé pasty...

Částečně plátovaný otěruvzdorný pancíř

Načítavanie...

Číslo patentu: 216074

Dátum: 15.05.1984

Autori: Čáka Oldřich, Derevljanko Ondrej

Značky: částečně, plátovaný, otěruvzdorný, pancíř

Zhrnutie / Anotácia:

Částečně plátovaný otěruvzdorný pancíř, vyznačený tím, že obsahuje základní pancíř (1) s částečně tvořenými otěruvzdornými výstupky tvaru mezikruží (3) a kruhové výseče (4), převyšujícími základní pancíř (1) kolem šroubů (5).

Oběžné kolo radiálního lopatkového stroje, zejména turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216073

Dátum: 15.05.1984

Autori: Klaus Lubor, Velfl Oto, Jetel Václav, Kučera Josef

Značky: lopatkového, zejména, stroje, turbokompresoru, oběžné, radiálního

Zhrnutie / Anotácia:

Oběžné kolo radiálního lopatkového stroje, zejména turbokompresoru, které se skládá z nosného a krycího kotouče a mezi nimi uspořádaných oběžných lopatek, které jsou s oběma kotouči pevně spojeny. Nejméně jeden z kotoučů, zpravidla nosný kotouč je s lopatkami spojen svarem. Tloušťka kotouče se z nejmenšího rozměru S2, který je u vnějšího průměru D2 kotouče směrem k ose rotace plynule zvětšuje až na rozměr Sl, který je na vnitřním průměru Dl...

Odlučovač oleje v okruhu kompresorového chladicího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 216072

Dátum: 15.05.1984

Autori: Koudelka Ludvík, Vrátil Alois

Značky: kompresorového, chladicího, odlučovač, okruhu, zařízení, oleje

Zhrnutie / Anotácia:

Odlučovač oleje podle vynálezu má uvnitř nádoby odlučovače umístěn protiproudý trubkový výměník tepla pro průtok sekundárního chladicího média, např. vody, jehož trubky opatřené lamelami, jsou ve směru proudění chladivých par v zákrytu, avšak lamely na trubkách jsou uloženy šachovitě takže na osy lamelových mezer každé lamelové řady navazují svými osami lamely následné lamelové řady. Využití vynálezu je možné všude tam, kde je nutné použití...

Zařízení pro vícevrstvé svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 216071

Dátum: 15.05.1984

Autori: Melichna František, Šarboch Antonín, Franěk Miroslav, Hanuš Oldřich, Fliegr Zdeněk, Bartůšek Jaroslav

Značky: svařování, zařízení, vícevrstvé

Zhrnutie / Anotácia:

Chladicí věže, biologické filtry a další obdobná zařízení jsou vybaveny chladicí výplní, na níž se vytváří vodní blána z vody přiváděné do chladicí věže a jež v podobě drobných kapek padá na chladicí výplň. Tato výplň se provádí z vhodně tvarovaných desek z plastické hmoty. Jednotlivé desky výplně se sestavují do samonosných bloků, jež se pak ukládají do chladicí věže a vytváří chladicí výplň. Sestavování desek do bloků se dosud provádělo...

Čepová vstřikovací tryska pro vznětové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 216070

Dátum: 15.05.1984

Autor: Indra Jaromír

Značky: motory, tryska, vstřikovací, čepová, vznětové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru vznětových motorů všech aplikací. Vynález řeší problém zmenšení objemu paliva nacházejícího se u čepové vstřikovací trysky mezi komolým kuželem a sedlem vytvořeným v tělese vstřikovací trysky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na rozdíl od běžných známých čepových vstřikovacích trysek je komolý kužel na spodním konci diferenciální jehly vytvořen podél kuželovitého sedla v tělese až k válcovitému otvoru, v nějž kuželovitá...

Způsob výroby sulfitové antifiltrační přísady vrtného výplachu.

Načítavanie...

Číslo patentu: 216069

Dátum: 15.05.1984

Autori: Esterka František, Přikryl Josef, Staník Vojtěch

Značky: způsob, výroby, přísady, antifiltrační, sulfitové, výplachu, vrtného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby antifiltrační přísady vrtného výplachu pro velmi hluboké vrty. Přísada se vyrábí ze sulfitových výluhů nebo výpalků, zvláště bentonitové suspenze. Účelem vynálezu je snížit filtraci vrtného výplachu do stěn vrtu i při vysoké teplotě ve vrtu a v přítomnosti kationů vápníku, hořčíku, mědi a železa. Sulfitové výluhy nebo výpalky se nejdříve dekalcinují pomocí H2SO4 nebo Na2SO4 nebo Na2SO3. Po oddělení se získaný čirý roztok nechá...

Zařízení pro obrábění optických ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 216068

Dátum: 15.05.1984

Autor: Čumpelík Jiří

Značky: optických, obrábění, zařízení, ploch

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro obrábění optických ploch ve tvaru křivek druhého stupně sestávající z vodicích šablon a pojezdného vozíku s připojeným obráběcím nástrojem, například řezným, vyznačené tím, že obsahuje dvě rovné geometricky shodné šablony (l, 2), které ve vztahu k ose křivky obráběné plochy jsou umístěné v zrcadlově obrácené poloze, a dále obsahuje pojezdný vozík (4) o bokorysu ve tvaru rovnoramenného trojúhelníku, opatřený kolečky (5, 6).

Způsob odběru vzorků suspenzí a heterogenních směsí z tlakového prostředí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216066

Dátum: 15.05.1984

Autor: Vašíček Eduard

Značky: způsobu, prostředí, tlakového, vzorků, provádění, odběru, heterogenních, zařízení, způsob, suspenzí, tohoto, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odběru vzorků suspenzí a heterogenních směsí z tlakového prostředí, vyznačený tím, že vzorek se odebírá ve směru, který se směrem proudění vzorkované směsi v odběrovém místě svírá úhel 30 až 60°, přičemž během odběru se vzorek nejméně jednou přetlačí zpět a smísí s hlavním objemem poudící směsi.

Vodicí zařízení pro obousměrný chod pásových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 215713

Dátum: 15.05.1984

Autor: Kornas Jaroslav

Značky: vodiči, pásových, zařízení, obousměrný, dopravníku

Zhrnutie / Anotácia:

Změna směru dopravy na pasovém dopravníku nutně vyžaduje jeho seřízení pomocí vodicích válečků. Současně se změnou směru dopravy je nutné vodicí válečky otočit o 180 ° a takto zachovat původní poměry ve vedení nekončitého dopravního pásu. Vodicí válečky jsou proto na rámu s nosnými válečky uchyceny na otočných deskách a poloha vodicích válečků je aretovatelná pomocí čepů. Využití vynálezu je možné ve všech provozech, kde se používají kratší...

Vymeniteľná rezná doštička s jednožliabkovým tvarovačom triesky vhodná najmä pre dokončovanie operácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 215712

Dátum: 15.05.1984

Autori: Dočev Dočo, Geleta Vojtech, Valčucha Štefan, Lenárt Milan, Krupa Tibor

Značky: vhodná, vymeniteľná, operácie, tvarovačom, triesky, jednožliabkovým, rezná, najmä, doštička, dokončovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka geometrických parametrov reznej doštičky s jednožliabkovým tvarovačom. Účelom výnálezu je rozšírenie oblasti posuvov a hĺbok rezu, zabezpečenie vhodnej triesky pre zvýšenie bezpečnosti pri práci, uľahčenie obsluhy stroja. Uvedeného účelu sa dosiahne dodržaním geometrických parametrov reznej doštičky, ktorých rozmedzia sú predmetom vynálezu a uvádzajú sa v popise.

Zapojení pro měření objemu materiálu na dopravnících zejména u kolesových rýpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 215711

Dátum: 15.05.1984

Autori: Vaněk Milan, Záviský Jaromír, Jasinský Zdeněk

Značky: zapojení, kolesových, rýpadel, objemu, zejména, měření, materiálů, dopravnících

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení pro měření objemu materiálu na dopravnících zejména u kolesových rýpadel, jehož snímací kamera je propojena přes vyhodnocovací zařízení s počítačem, jehož výstup je spojen s vyhodnocovací a řidící jednotkou. Počítač je také napojen na výstup jednotky snímání rychlosti dopravníků.

Způsob zpevňování strojních součástek s výstupky a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215622

Dátum: 15.05.1984

Autori: Gurevič Vladimir Samuilovič, Agejev Alexandr Ivanovič, Žuravlev German Alexandrovič

Značky: výstupky, provádění, způsobu, zpevňování, způsob, tohoto, strojních, součástek, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpevňování strojních součástek s výstupky, pracujících zejména s měnitelným směrem provozního zatížení, který spočívá v plastickém přetváření materiálu výstupku v ohybu a ve zpevňovacím zpracování povrchové vrstvy výstupku v oblasti jeho nebezpečného průřezu ze strany působení ohybové síly. Působení ohybovou silou a zpevňovací zpracování povrchu výstupku v oblasti jeho nebezpečného průřezu se provádí podle vynálezu...

Způsob výroby školní brašny z velmi lehkého syntetického textilního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215620

Dátum: 15.05.1984

Autori: Langmajer Miroslav, Melichna František, Sobota Karel

Značky: materiálů, školní, výroby, způsob, brašny, lehkého, syntetického, textilního, velmi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby galanterních výrobků ze syntetických textilních materiálů a jeho předmětem je výrobní postup pomocí vysokofrekvenčního svařování nejvýše ve dvou operacích. U způsobu výroby galanterních výrobků ze syntetických textilních materiálů ipatřených po jedné straně nánosem svařovacího prostředku vysokofrekvenčním svařováním se podle vynálezu dva výseky základního materiálu položí rovinně k sobě stranami opatřenými nánosem...

Zapojení k ovládání elektromagnetické hřídelové spojky nebo brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215618

Dátum: 15.05.1984

Autori: Furman Jan, Krejčí Václav

Značky: elektromagnetické, spojky, ovládání, zapojení, hřídelové, brzdy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k ovládání elektromagnetické hřídelové spojky nebo brzdy s jedinou budicí cívkou dvojím napětím. Do vysokonapěťového obvodu 17 s dvoucestným usměrňovačem 7 připojeného ke svorkám 4 budící cívky 1 elektromagnetu je paralelně zapojen transformátor 6, v jehož nízkonapěťové větvi 18 je druhý dvoucestný usměrňovač 7, přičemž do vysokonapěťové větve 17 je vřazen časový spínač 8 a do nízkonapěťové větve 18 je vřazen spínač 9.

Pancéřové elektroinstalační soupravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215616

Dátum: 15.05.1984

Autori: Hauser Zbyněk Kolín, Piškula Jan Neratovice

Značky: soupravy, elektroinstalační, pancéřové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pancéřových elektroinstalačních souprav z termoplastů. Víka a krabice těchto souprav jsou zhotoveny z tvrdého lehčeného polyvinlohloridu nebo jeho kopolymeru a/nebo jejich směsí. Ucpávky a těsnění těchto souprav jsou zhotoveny z měkčeného nelehčeného polyvinylchloridu. Panceřové elektroinstalační soupravy s termoplastu jsou určeny k širokému použití v průmyslu bytové výstavbě a dopravě.

Zařízení na výrobu skleněných kuliček ze skleněné drti

Načítavanie...

Číslo patentu: 215615

Dátum: 15.05.1984

Autor: Kršňák Bohumil Desná V Jizerských Horách

Značky: zařízení, sklenených, výrobu, kuliček, skleněné

Text:

...podílů skleněné un.Předmět vynález je zřejmý z náeledujíoího popisu a výkreeu, na. němž je schon-bloky znázorněno zařízení podle vynálezu v příkledném provedení.Zařízení se skládá -Iválcovité. spalovací komory l, v jejíž horní části je odtah g,ne ktorý jsou připojeny potrubím g prostředky k oddělovíní kuliček od spalín, např cyklőn A K dolnímu ckreji spalovací komory l je pevně uchycen zberná trychtyř g pro odvod sklenöných kuliček. Do...

Zapojení pro číslicové měření odchylky frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 215614

Dátum: 15.05.1984

Autor: Mičkalová Ludmila Plzeň

Značky: číslicové, zapojení, měření, frekvence, odchylky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu zapojení pro číslicové měření odchylky frekvence je dosáhnout větší přesnosti bez vysokých nároků na stabilitu použitých součástek a pracnost při uvádění do chodu a údržbě. Toho se dosahuje použitím číslicového způsobu měření, při němž se vstupní frekvence přivádí na vstup hradla, na jehož druhý vstup je zaveden signál krystalového oscilátoru, a výstup hradla je připojen na vstup vratného čítače, do kterého se předvoluje hodnota...