Archív za 1984 rok

Strana 106

Melodická ťahová píšťala

Načítavanie...

Číslo patentu: 217477

Dátum: 15.05.1984

Autor: Michl Emil

Značky: píšťala, melodická, ťahová

Zhrnutie / Anotácia:

Nové podmienky pre inštrumentálnu reprodukciu v školskej i mimoškolskej hudobnej výchove vytvára melodická ťahová píšťala skladajúca sa z ozvučnej trubice prispôsobenej pre posuv, prípadne i indikačného zariadenia znejúceho tónu, ktorá podľa vynálezu má na ozvučnej trubici (1) tónové otvory (6) umiestnené vo vzdialenostiach zodpovedajúcich chromatickému radu tónov, pričom na nej je jednak vzduchotesne priliehajúca ťahová trubica (3) a na...

Zariadenie pre zvýšenie geometrickej presnosti a povrchovej tvrdosti guľovitých telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 217476

Dátum: 15.05.1984

Autor: Puškár Anton

Značky: geometrickej, povrchovej, tvrdosti, telies, zariadenie, presnosti, zvýšenie, guľovitých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši odstránenie geometrických odchýlok kruhovitosti pri výrobe guličiek valivých ložísk a umožňuje zvýšiť ich povrchovú tvrdosť. Podstata vynálezu spočíva v tom, že dve proti sebe usporiadané telesá, z ktorých aspoň jedno je budené ultrazvukovými kmitmi sú zaťažované v smere svojej pozdĺžnej osi statickou silou a medzi ich privrátenými čelami je uložené aspoň jedno guľovité teleso, pričom na pozdĺžnych telesách sú vytvorené dosky s...

Zariadenie pre reguláciu tlakomerov so škatuľovými membránami

Načítavanie...

Číslo patentu: 217475

Dátum: 15.05.1984

Autori: Hučko Ján, Mikuláš Bohumil

Značky: reguláciu, tlakomerov, škatuľovými, membránami, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje systém regulácie tlakomerov so škatuľovými membránami pri justáži za pomoci regulačného elementu prispájkovaného na membránu a nastavovacích skrutiek. Za pomoci týchto elementov sa približuje alebo odďaľuje regulačná skrutka od vahadla prevodového strojka, resp. sa skracuje, alebo predlžuje dráha ručičky po stupnici.

Zariadenie pre rozbeh synchrónnej pohonnej jednotky so záťažou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217474

Dátum: 15.05.1984

Autor: Mičke Rudolf

Značky: pohonnej, zariadenie, synchrónnej, rozbeh, jednotky, záťažou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prevedenia synchrónnej pohonnej jednotky so záťažou. Vynález rieši rozbeh synchrónnej pohonnej jednotky so záťažou v správnom smere. Podstata vynálezu spočíva v tom, že náboj záťaže je na unášači pohonu uložený pružne.

Synchrónny reťazový dopravník, najmä pre bremená uložené mimo ťažiska nosiča

Načítavanie...

Číslo patentu: 217473

Dátum: 15.05.1984

Autor: Ondrejkovič Anton

Značky: reťazový, dopravník, nosiča, najmä, bremená, uložené, ťažiska, synchrónny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka medzioperačnej dopravy súčiastok alebo celkov najmä v strojárstve. Vynález rieši problém dopravy súčiastok, ktoré sú na jeho nosičoch uložené mimo ťažiska. Podstata vynálezu spočíva v tom, že reťaze sú v koncových polohách uložené na dvoch unášacích kolesách umiestnených nad sebou. V koncovej polohe je pod vodiacimi kladkami nosičov uložená podperná reťaz a podperná lišta.

Spôsob výroby alifatických, cykloalifatických a aromatických sulfenylchloridov a zariadenie pre uskutočnenie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217472

Dátum: 15.05.1984

Autori: Molnár Alexander, Vörös Viliam, Mosný Ivan, Fratrič Ján, Klučovský Pavol, Ježek Marián

Značky: cykloalifatických, výroby, alifatických, uskutočnenie, sulfenylchloridov, tohoto, spôsobu, aromatických, zariadenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby alifatických, cykloalifatických a aromatických sulfenylchloridov obecného vzorca I R - S - Cl (I) kde R je alkyl s priamym alebo rozvetveným reťazcom s 3 až 12 atómami uhlíka, cykloalkyl s 5 až 8 atómami uhlíka alebo fenyl substituovaný v orto-, meta- alebo para- polohe elektroakceptórnym alebo elektrodonorným substituentom, napríklad nitroskupinou alebo metylovou skupinou, chloráciou disulfidov obecného vzorca II R - S - S -R...

Hydraulická teleskopická vŕtačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 217471

Dátum: 15.05.1984

Autor: Šmida Ladislav

Značky: teleskopická, hydraulická, vŕtačka

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulická teleskopická vŕtačka pre vŕtanie hornín, pozostávajúca z hydraulickej vŕtačky a teleskopického stojanu, vynačujúca sa tým, že hydraulická vŕtačka (2), uložená na ramene (3), je k plášťu (5) stojana, spojeného s piestom (13), obopínajúcim piestnicu (6), pripevnená čapom (4), pričom v pozdĺžnej osi plášťa (5) prechádza stredová rúrka (8), ktorá má spodný koniec obdobne ako piestnica (7) zapustený v púzdre (9) opatrenom kanálom (10) a...

Hermetický kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 217470

Dátum: 15.05.1984

Autori: Blaha Marián, Rybár Alojz, Lach Kamil

Značky: kompresor, hermetický

Zhrnutie / Anotácia:

Kompresor, hlavne hermetický chladivový kompresor, jeho piest je poháňaný prostredníctvom ojnice a letmo uloženého kľukového čapu hriadeľa, pričom medzi ojnicou a piestom je použitý guľový čap, oko ojnice je priamo nasunuté na kľukovom čape hriadeľa, piest je vsunutý vo valci, ktorý sa priskrutkuje na nosnú časť kompresora, vyznačujúci sa tým, že ako (7) ojnice (6) spojené guľovým čapom (9) s piestom (5), ktorý je vložený vo valci (4) je priamo...

Zapojenie digitálneho tachometra so širokým meracím rozsahom a stálou relatívnou chybou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217469

Dátum: 15.05.1984

Autori: Burger Ivan, Gáži Ivan

Značky: zapojenie, digitálneho, širokým, relatívnou, stálou, meracím, tachometra, rozsahom, chybou

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie digitálneho tachometra so širokým meracím rozsahom a stálou relatívnou chybou, pozostávajúce z prevodníkov rýchlosti pohybu na frekvenčne modulovaný impulzný signál, hradiel a častí počítadla, vyznačujúce sa tým, že má najmenej jednu samostatnú vetvu, vytvorenú z prvého prevodníka (P1) rýchlosti na frekvenčne modulovaný impulzný signál, spojeného s prvým hradlom (H1), ktorého výstup je spojený so vstupom. prvej samostatnej časti (D1)...

Odstredivá lamelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 217468

Dátum: 15.05.1984

Autor: Bednář Jiří

Značky: lamelová, spojka, odstredivá

Zhrnutie / Anotácia:

Odstredivá lamelová spojka so stláčaním lamiel spojky vzopieraním odstredivých závaží medzi prítlačnú lamelu a dno bubna spojky a so zachytávaními axiálnej sily opernou lamelou bubna spojky, v y z n a č u j ú c a s a t ý m, že axiálne ustavovacia skrutka (3), osadená v bubne (5), prostredníctvom poistnej podložky (14) dosedá na opernú lamelu (2).

Masívna klietka valčekového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 217467

Dátum: 15.05.1984

Autor: Hujčík Jozef

Značky: klietka, masívna, valčekového, ložiska

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečenie zvýšenia presnosti funkčných rozmerov klietky, zväčšiť počet valivých teliesok ložiska, sproduktívniť výrobu klietky úsporou materiálu a pracnosti a vytvoriť predpoklad pre jednoduchú automatizáciu montážneho procesu ložiska. Uvedeného účelu sa dosiahne masívnou klietkou ktorá má v telese 4 na rozstupovej kružnici o polomere A vytvorené valcové obvodové priebežné axiálne drážky 7 o polomere r a centrálne radiálne...

Spôsob šírkovo-impulznej modulácie výstupného napätia striedača

Načítavanie...

Číslo patentu: 217466

Dátum: 15.05.1984

Autori: Halmo Stanislav, Zverko Igor, Buchcár Anton, Kaminský Róbert

Značky: spôsob, striedača, šírkovo-impulznej, výstupného, napätia, modulácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob šírkovo-impulznej modulácie výstupného napätia striedača vyznačujúci sa tým, že pri zmene počtu medzier medzi napäťovými impulzami, pôsobením riadiacich impulzov na tyristory striedača, v šestine periódy výstupného napätia striedača, keď je posledná medzera minimálnej šírky, medzera sa presúva do nasledujúcej šestiny periódy, čím sa posúva celý prvý impulz tejto šestiny periódy doprava dovtedy, kým sa tam nepresunie celá medzera a potom...

Pasívny pneumatický ventil, najmä pre zariadenie na umelú ventiláciu pľúc

Načítavanie...

Číslo patentu: 217465

Dátum: 15.05.1984

Autori: Zábojníková Helena, Magdolen Viktor, Brychta Ondrej, Tlučko Jozef, Brostík Miroslav

Značky: ventiláciu, umelú, najmä, pľúc, ventil, pasívny, pneumatický, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je pasívny pneumatický ventil najmä pre zariadenia na umelú ventiláciu pľúc, využívajúci membránu zo zosilneným okrajom a tuhým stredom. Podstatou vynálezu je, že vnútorný priestor ventilu je rozdelený membránou (1) na prietočnú komoru (2) a na riadiacu komoru (3). V prietočnej komore (2) je vyústené centricky sedlom (4) vstupné vedenie (5), pričom je spojená s výstupným vedením (6). Riadiaca komora (3) je spojená dierou (7)...

Odstredivá rozbehová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 217464

Dátum: 15.05.1984

Autor: Michalík Jozef

Značky: odstredivá, rozbehová, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Odstredivá rozbehová spojka vhodná pre motorové vozidlá. Účelom vynálezu je dosiahnutie odlišného priebehu spínania a rozpínania spojky tak, že spojka je spínaná pri nižších otáčkach motora a k rozopnutiu spojky dochádza tesne nad voľnobežnými otáčkami motora. Uvedeného účelu sa dosiahne odstredivou rozbehovou spojkou, ktorej unášač 2 pevne spojený s hriadeľom 1 je vo vybraniach s osadeniami 14 na otvorenej strane opatrený tanierovou nosnou...

Spôsob kontinuálnej kontroly korózie aparátov chemickej technológie

Načítavanie...

Číslo patentu: 217463

Dátum: 15.05.1984

Autori: Podhradský Milan, Beran Jaroslav

Značky: kontinuálnej, korózie, spôsob, aparátov, technológie, chemickej, kontroly

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej kontroly korózie aparátov chemickej technológie vyznačujúci sa tým, že sa meria priebežne korózny potenciál kontrolovaného aparátu voči porovnávacím elektródam, ktoré sú vyrobené z takého istého materiálu ako aparát, pričom sa indikuje, či sa elektródy nachádzajú v korózií aktívnom alebo pasívnom stave, pričom aspoň jedna porovnávaná elektróda sa bez ohľadu na kolísanie prevádzkových parametrov media nachádza v určitom...

Postup výroby opornej montovanej steny v ryhe paženej samotvrdnúcou suspenziou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217462

Dátum: 15.05.1984

Autori: Polčík Rudolf, Greša Ján, Janček Viliam

Značky: výroby, paženej, postup, opornej, samotvrdnúcou, stěny, suspenziou, montovanej

Zhrnutie / Anotácia:

Postup výroby opornej montovanej steny v ryhe paženej samotvrdnúcou suspenziou vyznačujúci sa tým, že stenavé prefabrikované prvky sa ukladajú do ryhy naplnenej samotvrdnúcou suspenziou vedľa seba tak, že hornou časťou vyčnievajú nad úroveň terénu, pričom sa fixujú vo výškovej a smerovej polohe priečnymi nosníkmi prevlečenými cez montážne otvory podpornou konštrukciou zaisťujúcim zariadením prenosnými panelmi až do čiastočného zatvrdnutia...

Orezávacie kotúčové nožnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 217461

Dátum: 15.05.1984

Autor: Konečník Štefan

Značky: orezávacie, nožnice, kotúčové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka orezávacích kotúčových nožníc u ktorých je riešené axiálne prestavovanie a náhon nožových hriadeľov. Podstata riešenia spočíva v tom, že v dutine horného nožového hriadeľa je vytvorené vnútorné ozubenie, do ktorého zapadá vonkajšie guľové ozubenie vytvorené na náboji pevne spojenom s jedným koncom vretena, druhý koniec ktorého je opatrený rovnakými nábojom a jeho vonkajšie guľové ozubenie zapadá do vnútorného ozubenia...

Spôsob a zariadenie na výrobu veľkopriemerových pilót so zvýšenou únosnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217460

Dátum: 15.05.1984

Autori: Černák Boris, Garay Juraj

Značky: pilot, zariadenie, veľkopriemerových, únosnosťou, spôsob, zvýšenou, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oblasti zakladania stavieb. Rieši sa zvýšenie únosnosti na mieste zhotovených veľkopriemerových pilót injektovaním pod pätu pilóty. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa po vytvorení dieru pre pilótu zarazí alebo zatlačí jedna injekčná rúrka do nakyprenej zeminy na dne diery a jedna alebo viac injekčných rúrok sa zarazí alebo zatlačí do základovej pôdy pod dnom diery. Pôsobiace statické alebo dynamické zaťaženie pri zatláčaní...

Spôsob antimikrobiálneho ošetrenia látok studenou sterilizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217459

Dátum: 15.05.1984

Autori: Kubec František, Frimm Richard, Minczinger Štefan

Značky: studenou, ošetrenia, antimikrobiálneho, látok, sterilizáciou, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka studenej sterilizácie látok kyselinou peroxyoctovou, kde reziduá aktívneho kyslíka sú rozrušené redukčnými látkami. Detekcia vyhovujúceho produktu sa prevádza jódškrobovým papierikom. Problém antimikrobiálneho ošetrenia látok vo farmaceutickom a potravinárskom priemysle ako aj v poľnohospodárstve prípadne v iných odvetviach národného hospodárstva je čoraz aktuálnejší. Kyselina peroxyoctová, ktorá je dobre známym antimikrobiálnym...

Spôsob prípravy merkaptohydroxypropylcelulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217458

Dátum: 15.05.1984

Autor: Gemeiner Peter

Značky: spôsob, merkaptohydroxypropylcelulózy, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v tom, že celulóza o 5 až 15 % vlhkosti sa v prvom stupni katalyticky éterifikuje epichlórhydrínom pri teplote 80 až 95 °C po dobu 2 až 4 hod pri mólových pomeroch andydroglukózové jednotky celulózy: epichlórhydrín: kyselina chloristá alebo kyselina chlorovodíková 1 : 3 až 5 : 0,03 až 0,04, načo v druhom stupni sa reakciou s tiosíranom sodným alebo reakciou s hydroxidom sodným a s tiosíranom sodným prevedie na...

Granulát a mikrogranulát s kontrolovaným uvoľňovaním bioregulátorov rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 217457

Dátum: 15.05.1984

Autori: Beška Emanuel, Královič Ján, Vaňo Juraj

Značky: rastlín, bioregulátorov, kontrolovaným, mikrogranulát, granulát, uvoľňovaním

Zhrnutie / Anotácia:

Granulát a mikrogranulát s kontrolovaným uvoľňovaním účinných látok, v ktorom účinnými látkami sú bioregulátory rastlín a nosným materiálom je inertný a/alebo sorpčný nosič, prípadne obsahujúci ďalšie pomocné látky vo vrstvách ako sú plnidlá, dispergátory, zmáčadlá, adsorbenty, zmäkčovadlá, pričom nosný materiál je obalený 1 až 4 vrstvami syntetických a/alebo prírodných polymérov o hrúbke 0,01 až 20 µm a obsahuje najmenej jednu alebo viac...

Antiumoricky účinný 1-(2-etyltio-6-aminometylbenzotiazolyl)-2-fenyl-1,3,4,5-tetrazol a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217456

Dátum: 15.05.1984

Autori: Holbová Elena, Sidóová Eva, Uher Michal

Značky: přípravy, účinný, spôsob, antiumoricky, 1-(2-etyltio-6-aminometylbenzotiazolyl)-2-fenyl-1,3,4,5-tetrazol

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata spôsobu prípravy spočíva v tom, že 6-amino-2-etyltiobenzotiazolu reaguje s formaldehydom a 2-fenyl-1,3,4,5-tetrazolom Mannichovou syntézou. Farmaceutický priemysel.

Spôsob prípravy anilínov substituovaných aralkylmi na jadre

Načítavanie...

Číslo patentu: 217455

Dátum: 15.05.1984

Autori: Durmis Július, Bzdušková Ľubica, Talapka Miroslav, Gögh Tibor, Karvaš Milan, Mašek Ján

Značky: substituovaných, anilínov, aralkylmi, přípravy, spôsob, jadre

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zjednodušenie prípravy anilínov obecného vzorca I poprípade II kde R1 a R2 znamenajú vodík, normálny alebo rozvetvený uhľovodíkový reťazec s 1 až 4 atómami uhlíka, R3 vodík alebo metyl, pričom alkylová skupina je buď v polohe 2 alebo 4, ako aj zvýšenie výťažnosti a selektivity reakcie. Tohto účelu sa dosiahne reakciou aromatických amínov obecného vzorca III kde R1 a R2 znamenajú vodík, normálny alebo rozvetvený uhľovodíkový...

Sústružnický nožový držiak

Načítavanie...

Číslo patentu: 217454

Dátum: 15.05.1984

Autori: Chládecký František, Vasilko Karol

Značky: nožový, držiak, sústružnický

Zhrnutie / Anotácia:

Držiak rieši problém automatickej výmeny opotrebenej reznej platničky a jej pootáčania do novej polohy pri opotrebení jednej reznej hrany. Princíp riešenia spočíva v tom, že v telese držiaka sú vytvorené oporné plôšky pre uloženie platničky, v pozdĺžnej drážke pohyblivé tiahlo a palec pre ovládanie sklopnej úpinky. Pri pohybe platničky, držanej čapom tiahla do zadnej polohy dochádza o výstupok držiaka k pootočeniu platničky do novej polohy. Pri...

Zapojenie na ladenie a prepínanie dvoch frekvenčných pásiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217453

Dátum: 15.05.1984

Autori: Blaško Dušan Ing, Drgon Jozef, Kaliarik Rudolf

Značky: zapojenie, frekvenčných, prepínanie, ladenie, pásiem, dvoch

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru rozhlasových prijímačov. Rieši technický problém prelaďovania a prepínania dvoch frekvenčne rozdielnych pásiem prijímača na rozsahu veľmi krátkych vĺn jednodráhovým potenciometrom spriahnutým s mechanickým vypínačom, ktorý ovláda delič napätia, za súčasného úplného vylúčenia medzipásma. Podstatou vynálezu je zapojenie na ladenie a prepínanie dvoch frekvenčných pásiem rozhlasového prijímača podľa priloženého výkresu,...

Zapojenie pneumatického obvodu pre automatickú zmenu tlaku vo vzdušnici prítlačného trámca pásových alebo širokopásových brúsok

Načítavanie...

Číslo patentu: 217452

Dátum: 15.05.1984

Autori: Slameň Valentín, Kovář Antonín, Kaderka Jaromír

Značky: pneumatického, pásových, trámca, zapojenie, změnu, vzdušnici, automatickú, brúsok, obvodů, tlaku, širokopásových, prítlačného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie pneumatického obvodu pre automatickú zmenu tlaku vzduchu vo vzdušnici prítlačného trámca pásových alebo širokopásových brúsok vo vzťahu k rozmerom brúsených dielcov. Účelom vynálezu je automatické tvarovanie vzdušnice prítlačného trámca brúsky podľa rozmerov brúseného dielca, čim sa mení jej objem a dochádza k zmene tlaku v celom uzavretom systéme na požadovanú hodnotu. Uvedeného účelu sa dosiahne spojením dvoch uzavretých priestorov...

Spôsob skúšania na mieste zhotovených pilót a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217451

Dátum: 15.05.1984

Autori: Černák Boris Ing, Hlaváček Juraj, Pospiš Alojz

Značky: mieste, spôsobu, tohto, zhotovených, spôsob, vykonávanie, pilot, skúšania, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob a zariadenie ma skúšanie osove zaťažených na mieste zhotovených pilót. Spôsob a zariadenie podľa vynálezu umožňuje zaobísť sa bez zaťažovacieho mosta s protizáťažou alebo bez zaťažovacieho mosta kotveného. V súčasnej dobe sa u nás prakticky všetky zaťažavacie skúšky vykonávajú pomocou zaťažovacích mostov. Skúšanie podľa vynálezu umožňuje tiež oddelené stanovenie odporu na päte a plášťového trenia bez použitia tenzometrickej...

Vpichovaná filtrační plachetka

Načítavanie...

Číslo patentu: 216368

Dátum: 15.05.1984

Autori: Mrština Václav, Strašáková Alena

Značky: plachetka, filtrační, vpichovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Filtrační plachetka podle vynálezu je určena pro horizontální komorový filtrační lis, zejména pro filtraci jemně dispergovaných suspenzí pigmentových barev nebo čistírenských kalů. Filtrační plachetka obsahuje syntetickou filtrační tkaninu a alespoň jednu vrstvu vlákenného rouna, přičemž plošná hmotnost syntetické tkaniny činí 60 až 90 % a vlákenného rouna 10 až 40 % z celkové plošné hmotnosti. Syntetická tkanina je vytvořena z POP nebo PAD...

Paměť s výběrem podle obsahu, zejména pro adresář databázového procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216367

Dátum: 15.05.1984

Autor: Chlouba Václav

Značky: adresář, databázového, zejména, obsahu, procesoru, paměť, podle, výběrem

Zhrnutie / Anotácia:

Číslicové počítače, specializované procesory pro obsluhu datové báze. Výběr číslicových informací podle obsahu (podle klíče). Uspořádání obvodů paměti pro uložení adresáře datová báze, umožňujících rychlá vyhledávání podle předem daného klíče. Předpokládá se využití paměťových prvků sériové povahy, např. magnetických bublin. Paměť je rozdělena do řady modulů, z nichž každý je vybaven vlastním jednoduchým porovnávacím procesorem. Porovnávání...

Konstrukční ocel pro chemicko-tepelné zpracování a zušlechťování

Načítavanie...

Číslo patentu: 216366

Dátum: 15.05.1984

Autori: Konečný Luděk, Beneš František, Pfibil Erich, Falc Jaroslav

Značky: chemicko-tepelné, konstrukční, zpracování, zušlechťování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nízkolegované konstrukční oceli, vhodné pro chemicko-tepelné zpracování jako je cementace, u strojních, vysoce namáhaných součástí, např. ozubených kol. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ocel má chemické složení podle hmotnosti 0,10 až 0,65 % uhlíku, 0,40 až 1,50 % manganu, stopy až 0,35 % křemíku, 0,30 až 1,50 % chromu, nečistoty jako fosfor nejvýše 0,035 % a síru nejvýše 0,080 %, dále obsahuje 0,012 až 0,070 % dusíku a 0,005...

Intenzifikační zařízení k úpravnickému fuláru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216365

Dátum: 15.05.1984

Autori: Kryštůfek Jiří, Krtouš Jan

Značky: zařízení, úpravnickému, intenzifikační, fuláru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přídavné zařízení k úpravnickému fuláru, u kterého je textilie vedena vodicími válci do smáčecí vany a odtud mezi ždímací válce, umístěné nad smáčecí vanou. Intenzifikační zařízení je tvořeno 4 - 6 vloženými vodicím válci, umístěnými mezi smáčecí vanou a ždímacími válci, pro vedení textilie cik-cak ve vodorovném a/nebo šikmém návleku. Před vloženými nebo ždímacími válci je umístěna střiková trubka.

Rotačná trepačka závesná

Načítavanie...

Číslo patentu: 216300

Dátum: 15.05.1984

Autor: Šefčík Štefan

Značky: rotačná, závěsná, trepačka

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačná trepačka závesná vyznačená tým, že pozostáva z nosného rámu (1) pravouhlého tvaru, na ktorého štyroch rohoch sú čapy (8, 9, 10, 11) pre upevnenie štyroch lán (2, 12, 13, 14) z ocele na háky (3, 15, 16, 17) pre upevnenie lán (2, 12, 13, 14), umiestnené v pravouhlom priestore nad miestom uloženia nosného rámu (1), a v ktorého strede je hriadeľ (18) so závažím (4) excentricky uloženým a poháňaným elektromotorom (19) spojenom s prevodovým...

Spôsob predčistenia koncentrovaných farebných odpadových vôd z výroby N-fenyl-N´-izoproply-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216299

Dátum: 15.05.1984

Autori: Klučovský Pavol, Regula Štefan

Značky: koncentrovaných, n-fenyl-n´-izoproply-p-fenyléndiamínu, spôsob, predčistenia, odpadových, výroby, farebných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob predčistenia koncentrovaných farebných odpadových vôd z výroby N-fenyl-N´-izopropyl-p-fenyléndiamínu, pri ktorom sa časť znečisťujúcich farebných látok odstráni neutralizáciou minerálnou kyselinou na pH 7 až 5 a ich zvyšok chloráciou vyznačený tým, že sa chlorácia uskutočňuje pôsobením aktívneho chlóru vo forme roztoku chlórňanu sodného o koncentrácii 140 až 150 g chlóru/l-1, ktorý sa použije v množstve 2 až 5, s výhodou 3 objemových %...

Univerzálne zariadenie na stanovenie koeficientu priepustnosti kvapalín filtrami v pozdĺžnom a priečnom smere

Načítavanie...

Číslo patentu: 216298

Dátum: 15.05.1984

Autor: Šturc Ladislav

Značky: pozdĺžnom, priepustnosti, zariadenie, koeficientu, priečnom, filtrami, univerzálne, stanovenie, kvapalín, smere

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálne zariadenie na stanovenie koeficientu priepustnosti kvapalín filtrami v pozdĺžnom a priečnom smere, najmä filtrami vyrobenými z prírodných, syntetických a sklených vlákien alebo zo zmesi týchto vlákien, vyznačujúce sa tým, že pozostáva z nádoby (1), opatrenej v spodnej časti otvorom (2) pre prívod tlakovej kvapaliny a v hornej časti otvorom (3) pre odvod kvapaliny z nádoby (1), v ktorej je uložený aspoň jeden kruhový disk (4) na...

Tepelne a oxidačne stabilná protioderová a protizáberová prísada do prevodových olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216297

Dátum: 15.05.1984

Autori: Nádvorník František A Staňko Nikolaj, Bačovský Milan, Hrabovecký Imrich

Značky: protizáberová, protioderová, tepelně, prevodových, stabilná, prísada, olejov, oxidačne

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelne a oxidačne stabilná protioderová a protizáderová prísada do prevodových olejov na báze organických zlúčenín síry a fosforu, bez korozívnych účinkov na meď a oceľ, vyznačujúca sa tým, že pozostáva zo zmesi kovovej, najmä zinočnatej soli esteru ditiofosforečnej kyseliny, výhodne dialkylesteru, obsahujúceho 1 až 20 atómov uhlíka (zložka A), z produktu reakcie 1 mol olefínu priemernej mol. hmotnosti 500 až 2000 s 0,5 až 1,5 mol sírnika...

Rozvádzací valec pre tvorbu návinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216296

Dátum: 15.05.1984

Autori: Pechoč Vladimír, Ivančák Alojz, Karniš Jozef, Kašpárek Bohdan

Značky: válec, návinů, rozvádzací, tvorbu

Zhrnutie / Anotácia:

Rozvádzací valec pre tvorbu návinu, najmä krížového návinu vlákien, s dvomi navzájom protismernými závitovkovými drážkami na protiľahlých stranách valca navzájom spojenými úvraťovými drážkami v tvare krivky, vyznačenej tým, že krivka (11) úvraťovej drážky (15) vyhovuje vzťahu y = A arccos (1-x/xc) v ktorom y a x sú súradnice bodu na krivke (11) v smere osi x a y, x je súradnica dotykového bodu (12) na krivke (11) so závitovkou (13) v smere osi...

Spôsob vysokoúčinnej izolácie lipofilných látok z biologických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216295

Dátum: 15.05.1984

Autori: Kuniak Ľudovít, Volmut Juraj, Straková Anna, Zemek Juraj

Značky: spôsob, izolácie, vysokoúčinnej, biologických, materiálov, látok, lipofilných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vysokoúčinnej izolácie lipofilných látok z biologických materiálov na princípe kvapalino-kvapalinovej extrakcie zo zakotvenej fázy biologickej tekutiny na pevnom nosiči vyznačený tým, že ako pevná fáza do elučnej kolóny sa použije modifikovaný polysacharid s výhodou celulóza alebo škrob s veľkosťou častíc 0,1 až 0,5 mm, sypnou hmotnosťou 0,2 až 0,25 g/ml a napúčacím objemom vo vode 4,0 až 5,0 ml/g, pričom množstvo vodnej fázy...

Spaľovacia trubica

Načítavanie...

Číslo patentu: 216294

Dátum: 15.05.1984

Autor: Vandlíček Juraj

Značky: spaľovacia, trubica

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovacia trubica valcovitého tvaru, pričom jej konce sú prispôsobené k napojeniu vlastného analyzátora vyznačené tým, že spaľovacia trubica (1) má v hornej časti upravené zúženie (3), na ktorom je zvesená ochranná trubička (6) kužeľovitého tvaru, opatrená ma hornom okraji podpornými výstupkami (7) a je stabilizovaná v ose spaľovacej trubice (1) výstupkami (5), smerom dovnútra spaľovacej trubice (1).

Riadiaci systém pre zložené pohyby priemyselných robotov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216293

Dátum: 15.05.1984

Autori: Mindoš Ivan, Grief Štefan, Rahl Vojtech, Šebej Peter, Kočiš Vladimír, Přibík Marián

Značky: riadiaci, pohyby, robotov, systém, priemyselných, zložené

Zhrnutie / Anotácia:

Riadiaci systém pre zložené pohyby priemyselných robotov a manipulátorov vyznačený tým, že kontrolno-riadicim blokom (1) sú na spoločnú zbernicu (4) pripojené voliteľné generátory dráhy (6, 7, 8, 9) tak, že ich výstupy (01 až 05) sú adresne spojené so sumačným členom (10) prvej až piatej pohybovej osi a výstup sumačného člena (10) je spojený so vstupom vyrovnávajúcej pamäti (11), ktorej výstup je pripojený na vstup regulačného člena (5)...

Nosič batožiny jednostopových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 216292

Dátum: 15.05.1984

Autor: Taraba Milan

Značky: nosič, batožiny, vozidiel, jednostopových

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič batožiny jednostopových vozidiel vyznačený tým, že nosič (1) korýtkového tvaru je otočne uložený na čape (4).