Archív za 1984 rok

Strana 105

Zapojení pro kontrolu záznamu na nejméně jedné děrné pásce

Načítavanie...

Číslo patentu: 215317

Dátum: 31.05.1984

Autor: Loun Bohuslav

Značky: nejméně, záznamu, zapojení, jedné, děrné, kontrolu, pásce

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro kontrolu záznamu na nejméně jedné děrné pásce, vyznačující se tím, že je tvořeno snímačem (1) děrné pásky, k jehož výstupu je připojena paměť (3) znaků, jejíž první výstup je připojen ke vstupu dekodéru (5), k jehož výstupům jsou paralelně připojený jednak blok (10) indikace čísla bloku, jednak paměť (6) adres a paměť, (7) počtu číslic, jejíchž výstupy jsou připojeny ke vstupu bloku (8) kontroly délky slova, jehož první výstup je...

Zapojení číslicového měřiče četnosti statisticky rozložených impulsů se samočinnou korekcí mrtvé doby detektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215316

Dátum: 31.05.1984

Autor: Hrásský Jaroslav

Značky: měřiče, samočinnou, korekcí, zapojení, četnosti, rozložených, mrtvé, detektoru, číslicového, impulsů, statisticky

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení číslicového měřiče četnosti statisticky rozložených impulsů s samočinnou korekcí (1) je spojen s detektorem (13) přes hradlo (2), jehož řídicí vstup (10) je spojen s výstupem (11) časovače (4), u kterého řídicí vstup (12) je spojen s RC členem (5), který je připojen na zdroj (8) napětí přes sériově zapojenou diodu (6) a odpor (7), přičemž mezi odporem (7) a diodou (6) je připojen spínač (3), jehož řídicí vstup (9) je spojen s...

Spôsob prípravy alkylbenzylchloridov

Načítavanie...

Číslo patentu: 215315

Dátum: 31.05.1984

Autori: Maťaš Michal, Schwarz František, Veselý Václav

Značky: alkylbenzylchloridov, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prípravy alkylbenzylchloridov chlórmetyláciou alkylbenzénov majúcich 10 až 18 uhlíkových atómov v alkylovom reťazci v prítomnosti kvapalnej katalyzátorovej sústavy skladajúcej sa z chloridu zinočnatého a/alebo chloridu cíničitého a alifatickej kyseliny, s výhodou kyseliny octovej Chlórmetylácia prebieha buď pôsobením formaldehydu a chlorovodíka a/alebo pôsobením monochlórdimetyléteru. Koncentrácia vody v reakčnej zmesi sa...

Zapojenie obvodu pripojenia snímača a dierovača diernej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215314

Dátum: 31.05.1984

Autor: Mikulec Marián

Značky: dierovača, pásky, pripojenia, diernej, obvodů, snímača, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka využívania bitových procesorov v montážnej technike. Vynález rieši snímanie programov z diernej pásky a ich spätné dierovanie. Podstatou vynálezu je pripojenie bitového procesora na selektor a vyrovnávaciu pamäť, ktorej výstup je paralelne pripojený na budič datovej zbernice, obvod pripojenia dierovača, generátor priečnej parity a generátor pozdĺžnej parity. Na obvod pripojenia dierovača je pripojený dierovač diernej pásky....

Hydroizolační termoplastická hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 215313

Dátum: 31.05.1984

Autori: Matějů Karel, Žurek Arne, Klobouček Bohumil, Čermák Bojan

Značky: hydroizolační, termoplastická, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je získání hydroizolační termoplastické hmoty bílé nebo jiné barvy, která by měla zvýšenou ohebnost za chladu a byla vhodná k vytváření plošných a jiných útvarů a povlaků na nosném podkladu. Hmota podle vynálezu sestává z 60 až 15 % hmot. amorfního polypropylenu o molekulární hmotnosti 60 000 až 400 000 s bodem měknutí nad 130 °C KK, 5 až 30 % hmot. olejového změkčovadla o viskozitě 20 až 200 cSt při 50 °C a 35 až 55 % hmot....

Manipulačná plošina, najmä pre dopravné zariadenie výrobných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: 215312

Dátum: 31.05.1984

Autori: Thirring Ján, Cabadaj Ján, Pernický Štefan, Tököli Pavol

Značky: zariadenie, výrobných, systémov, najmä, manipulačná, dopravné, plošina

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši manipulačnú plošinu, najmä pre dopravné zariadenie výrobných systémov slúžiacu na manipuláciu s paletou sprostredkujúcu styk medzi dopravným zariadením a náväzním zariadením napríklad obrábacím strojom. Podstata vynálezu spočíva v tom, že manipulačná plošina pre polohovanie palety je vybavená kombináciou najmenej jedného dorazu, vedenia, dotláčacej jednotky a pre uvoľňovanie automatického mechanizmu uvoľňovacou jednotkou.

Nosné chasis pro logické obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 215311

Dátum: 31.05.1984

Autor: Prause Petr

Značky: obvody, chasis, nosné, logické

Zhrnutie / Anotácia:

Nosné chasis pro logické obvody. Vynález umožňuje nejen snadnou montáž polovodičových prvků na nosné elementy chasis, ale i dílčí přezkoušení jejich skupin včetně jejich spolehlivého uložení. Tohoto účinku se dosáhne tím (viz například obr. 1), že chasis pozůstává alespoň z jedné horní desky 10 včetně plochého držáku 40, dále pak ze spodní desky 20 nerozebíratelně spojené s horní deskou 10 a konečně z alespoň jedné bočnice 32, která je spojena...

Solný můstek pro oddělení referentní elektrody od měřeného prostředí například roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 215310

Dátum: 31.05.1984

Autor: Skalický Petr

Značky: prostředí, elektrody, solný, můstek, roztoku, měřeného, například, oddělení, referentní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká provedení solného můstku pro oddělení referentní elektrody od měřeného prostředí, například roztoku při potenciometrickém měření ukončeného mikroporézní vložkou. Mikroporézní vložka z vrstvené hmoty je na bázi synthetické pryskyřice a vláken rost. Původu. Jednoduchá konstrukce, možnost použití komerční referentní elektrody běžného typu.

Spôsob výroby polyesterovej živice so zvýšenou elektrickou vodivosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215309

Dátum: 31.05.1984

Autor: Pavlačka Eduard

Značky: spôsob, výroby, živice, polyesterovej, elektrickou, zvýšenou, vodivosťou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týka spôsobu výroby polyesterovej živice so zvýšenou elektrickou vodivosťou zavedením vhodnej elektricky vodivej skupiny alebo atómu priamo do molekuly polyesteru. Takouto skupinou sú napr. vápenaté a/alebo horečnaté soli hydroxyetylftalátu všeobecného vzorca kde M je horčík a/alebo vápnik.

Rozvod výkonu kĺbovými hriadeľmi na mobilnom pracovnom stroji s hydrostatickou transmisiou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215308

Dátum: 31.05.1984

Autori: Miartuš Jozef, Baka Ján, Boháčik Miroslav

Značky: hydrostatickou, výkonu, rozvod, transmisiou, hriadeľmi, mobilnom, kĺbovými, stroji, pracovnom

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečil mechanické spojenie spaľovacieho motora s pracovným zariadením a s nápravami na kĺbovom ťahači s hydrostatickou transmisiou. Uvedeného účelu sa dosiahne mechanickým prepojením rozvodovky, zabudovanej za spaľovacím motorem, s prevodovkou, kĺbovým hriadeľom a spojením prevodovky s prednou a zadnou nápravou a pracovným zariadením pomocou kĺbových hriadeľov a podperných ložísk. Vynález se môže uplatniť na rôznych...

Zařízení pro spalování dřeva a dřevného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215307

Dátum: 31.05.1984

Autori: Drápal Radovan, Kucka Ján, Rybín Miroslav

Značky: dřevného, odpadů, zařízení, spalování, dřeva

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro spalování dřeva a dřevného odpadu, zejména pro ohřev vody pro ústřední vytápění, jehož spalovací prostor má sestupnou část pro přísun paliva a vzestupnou část k zajištění spalovacího procesu, vyznačené tím, že v sestupné části spalovacího prostoru (1) přechází jeho svislá plnicí šachta nejprve v úsek, jehož vnější stěna (2) je skloněna pod úhlem 60 až 70°, na nějž navazuje pevný, vodou chlazený trubkový rošt (3), skloněný pod úhlem...

Prvek šroubového spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215306

Dátum: 31.05.1984

Autori: Žák Pavel, Miklenda Jiří

Značky: spoje, šroubového, prvek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prvku šroubového spoje, který sestává ze šroubu a prvního prvku tvořeného maticí, jenž je tvaru duté skořepiny. Hlava šroubu, jež tvoří druhý prvek šroubového spoje je rovněž vytvořena z duté skořepiny.

Náhradní zdroj energie hydraulického servořízení směru jízdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215305

Dátum: 31.05.1984

Autor: Poláček Bohumil

Značky: zdroj, směru, servořízení, hydraulického, náhradní, jízdy, energie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká náhradního zdroje pro servořízení mobilních strojů a to využitím jiného hydraulického zařízení, které se nachází na tomto stroji a je v činnosti zároveň se servořízením. Takovým zařízením je hydrostatický pohon pojezdu, sestávající nejméně z jednoho spalovacího motoru a nejméně jednoho rotačního hydromotoru, spojeného s mechanismem pohánějícím pojezdová kola. Samotný náhradní zdroj pak sestává z hydraulického pohonu pojezdu a...

Chladič popela pro fluidní ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 215304

Dátum: 31.05.1984

Autori: Hanyk Karel, Novotný Pavel

Značky: popela, fluidní, ohniště, chladič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém účinného ochlazení žhavých částic popela z fluidní vrstvy při spalování pevných paliv a odpadů ve fluidních ohništích s možností využití odpadní tepelné energie. Podstatou vynálezu je, že při vypouštění žhavých částic popela z fluidní vrstvy tyto částice procházejí chlazenou popelovou svodkou, která ve svém prostoru má uspořádány ve šroubovici výstupky, zasahující až k ose svodky. V důsledku uspořádání výstupků dochází při...

Vyššie molekulové stabilizátory pre polyméry piperazínového typu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215303

Dátum: 31.05.1984

Autori: Vašš František, Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef

Značky: spôsob, molekulové, vyššie, přípravy, polyméry, stabilizátory, piperazínového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zlúčeniny obecného vzorca I kde n = 1 až 10 a spôsobu ich prípravy Podstata spôsobu prípravy vyššiemolekulových svetelných stabilizátorov pre polyméry piperazínového typu spočíva v tom, že sa na zlúčeninu vzorca II, v tavenine reakčných zložiek pri teplotách medzi teplotou topenia a 250 °C alebo v roztoku organických rozpúšťadiel pri teplotách do teploty varu rozpúšťadla sa pôsobí epoxidovou živicou s koncovými epoxidovými...

Způsob výroby velkoplošných, tvarově složitých samonosných skořepin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215302

Dátum: 31.05.1984

Autori: Průša František, Landa Václav, Svátek Lubomír

Značky: složitých, tvarově, skořepin, způsob, velkoplošných, samonosných, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby velkoplošných, tvarově složitých samonosných skořepin, vhodných zejména pro výrobu reliefů, znaků a podobně, galvanoplastickou cestou vyznačený tím, že negativní kopie, zhotovená z originálu z plastu, silikonového kaučuku nebo vosku se na své funkční části pokoví elektrolyticky střídavě vyloučenou vrstvou niklu ze sulfamátového elektrolytu s leskutvornou přísadou a mědi z kyselého mědícího elektrolytu s leskutvornou přísadou,...

Způsob výroby kroužků, zejména kroužků pro valivá ložiska z trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 215301

Dátum: 31.05.1984

Autori: Novák Pavel, Jedovnický Bohumil

Značky: trubek, valivá, zejména, způsob, ložiska, kroužků, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata tohoto způsobu spočívá v tom, že se nejprve zkalibrují čela předem z trubky odděleného polotovaru kroužku a poté se otvor v polotovaru kroužku prostřihne podélně a souose s vnějším průměrem polotovaru kroužku. Další zpřesnění geometrie kroužku se docílí opětovnou kalibrací čel polotovaru kroužku.

Vertikálna batéria na výrobu silikátových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 217500

Dátum: 15.05.1984

Autor: Makovíni Peter

Značky: batéria, silikátových, výrobu, vertikálna, dielcov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zavesenie ponorného vibrátora vo vertikálnej batérii na výrobu silikátových dielcov. Podľa vynálezu je hlavica ponorného vibrátora (obr. 1) upevnená neohybným spôsobom na pevný neohybný prvok, ktorý je upevnený na ohybnom prvku, ktorého druhý koniec je upevnený na rozprestierači. Výhodou takéhoto zavesenia vibrátora je, že vylučuje zachytávanie vibrátora o armatúru a formovacie prvky a tiež to, že dovoľuje spúšťať a vyťahovať...

Technologické zariadenie na výrobu panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 217499

Dátum: 15.05.1984

Autor: Makovíni Peter

Značky: panelov, výrobu, technologické, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši technologické zariadenie na výrobu panelov, u ktorého je možné previesť výmenu pružných hadíc slúžiacich na prívod pary a odvod kondenzátu zhora, to znamená bez toho, aby pracovník musel zostúpiť do kanála. Podstata vynálezu je v tom (obr. 1 a obr. 2), že miesta pripojení koncov pružných hadíc na rúrky ležia pod odnímateľným krytom kanála tak, že po odňatí odnímateľného krytu kanála je možné previesť výmenu poškodenej hadice za...

Hydraulický vyhlbovač jám na sadenie viniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 217498

Dátum: 15.05.1984

Autori: Valach Jozef, Ördögh Štefan, Ördögh Ján, Koncz Ernest

Značky: vyhlbovač, viniča, sadenie, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši traktorom nesený hydraulický vyhlbovač jám na sadenie viniča. Účelom vynálezu je zmechanizovanie operácie vyhlbovania jám pre výsadbu viniča pri súčasnom odstránení ručnej práce, úspore pracovných síl a zvýšení smenového výkonu. Uvedeného účelu sa dosiahne hydraulickým vyhlbovačom jám na sadenie viniča, ktorého podstatou je rám pripevnený na prednej časti traktora, v ktorom sú pohyblivo uchytené štyri vodné pištole opatrené hrotmi...

Trimetylamóniové soli 5-nitro-2-furánu alebo 5-nitro-2-tiofénu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217497

Dátum: 15.05.1984

Autori: Végh Daniel, Kováč Jaroslav

Značky: spôsob, 5-nitro-2-tiofénu, 5-nitro-2-furánu, přípravy, trimetylamóniové

Zhrnutie / Anotácia:

Trimetylamóniové soli 5-nitro-2-furánu alebo 5-nitro-2-tiofénu všeobecného vzorca I kde X znamená chlór, bróm, jód, p-toluénsulfonový anión metoxysulfonový anión-O-SO2-OCH3, perjodidový anión JO4- alebo pikrátový anión a Y znamená síru alebo kyslík.

Spôsob ohýbania tenkostenných uzavretých profilov, napr. rúrok a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 217496

Dátum: 15.05.1984

Autor: Polák Karol

Značky: tenkostenných, ohýbania, napr, zariadenie, uzavretých, rúrok, spôsob, profilov, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ohýbania tenkostenných uzavretých profilov, napr. rúrok, vyznačujúci sa tým, že sa ohýbaný profil jednostranne zaslepí a expanziou uvoľnených stlačených plynov sa pri vnútornom pretlaku väčšom ako medza klzu materiálu ohýbaného profilu a menšom ako medza porušenia materiálu sa zo zásobníka lisovnice cez ohybnicu vytlačí rýchlosťou deformácie 10 až 103 s-1.

Spôsob výroby drevených rozpier oblúkovej výstuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 217495

Dátum: 15.05.1984

Autor: Staňo Anton

Značky: výstuže, oblúkovej, spôsob, dřevěných, výroby, rozpier

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v tom, že drevená obkládka sa dávkuje na dopravník zariadenia na výrobu drevených rozpier, kde sa samosvorným unášačom nesie najskôr medzi prvé kotúčové píly, kde sa vykoná skrátenie na zvolenú dĺžku, cez druhé kotúčové píly, kde sa nareže sedlo, do tretích kotúčových píl, kde sa ukončí výroba sedla rozpery a hotová rozpera sa nesie na začiatok spodnej vetvy dopravníka, kde vypadne do dopravnej nádoby.

Spôsob priameho stanovenia obsahu substituovaných fenolov v herbicídne účinných technických produktoch a finálnych prípravkoch typu fenoxylkánkarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 217494

Dátum: 15.05.1984

Autor: Bystrický Ľubor

Značky: prípravkoch, substituovaných, produktoch, finálnych, spôsob, technických, priameho, kyselin, fenolov, herbicídne, účinných, stanovenia, fenoxylkánkarboxylových, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob priameho stanovenia obsahu substituovaných fenolov v herbicídne účinných technických produktoch a vo finálnych prípravkoch typu fenoxyalkánkarboxylových kyselín metódou plynovej chromatografie, z presne naváženého množstva vzorky, ktoré sa prevedie do rozpustnej, stanoviteľnej formy s konštantným objemom pridaním zmesi rozpúšťadiel, tvorenej HCl v koncentrácii 1 mol. l-1 a acetónom vo vzájomnom pomere objemov 2:3 a následne analyzuje na...

Zariadenie na výrobu drevených rozpier oblúkovej výstuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 217493

Dátum: 15.05.1984

Autor: Staňo Anton

Značky: oblúkovej, rozpier, výrobu, výstuže, zariadenie, dřevěných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru baníctva, konkrétne zariadenia na výrobu pažiacich prvkov - drevených rozpier oblúkovej výstuže, slúžiacich na rozopretie oblúkov pri razení dlhých banských diel. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na základni, na pravej a ľavej podpere, je upevnený rám, opatrený na boku prvým pohonom, prvou a druhou vertikálnou kotúčovou pílou, na hornom konci druhým pohonom, ktorý je opatrený prvou horizontálnou kotúčovou pílou,...

Spôsob získavania repnej šťavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217492

Dátum: 15.05.1984

Autori: Studnický Július, Dandár Alexander

Značky: stavy, získavania, repnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka cukrovarníckej technológie. Rieši spôsob získavania repnej šťavy tak, že sa ku sladkým rezkom pridáva ľubovoľná horečnatá zlúčenina a to v množstve do 0,08 g Mg2+ na 100 g rezkov, ďalej sa rezky extrahujú vodou okyslenou minerálnou kyselinou, s výhodou kyselinou fosforečnou alebo siričitou tak, aby výsledné pH surovej repnej šťavy bolo 5,8 až 6,2. Ďalší postup spracovania repnej šťavy je obvyklý.

Zariadenie na elektrostatické čistenie dielektrických kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 217491

Dátum: 15.05.1984

Autori: Kunc Jozef, Zubák Ján, Travěnec Igor

Značky: zariadenie, elektrostatické, čistenie, kvapalín, dielektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na čistenie dielektrických kvapalín, najmä pre elektroiskrové obrábacie stroje. Účelom vynálezu je čistenie dielektrických kvapalín pomocou elektrostatického poľa vytvoreného vysokým napätím. Podstatou vynálezu je, že teleso zariadenia je opatrené po obvode tesniacou prepážkou obklopujúcou komoru, ktorá pozostáva z rovnobežných a dvoch priečnych elektród navzájom vodivo spojených a pripojených na jeden pól zdroja...

Spôsob výroby suspenzných kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217490

Dátum: 15.05.1984

Autori: Kabíček Vladimír, Kolínský Miloslav, Porubský Juraj, Macho Vendelín

Značky: suspenzných, vinylchloridu, kopolymérov, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba suspenzných kopolymérov vinylchloridu so zmesou aspoň dvoch alkénov C3 až C5, spravidla tiež za spolupôsobenia alkánov, prípadne navyše diénov, sa uskutočňuje suspenznou kopolymerizáciou pri teplote 10 až 90 °C (40 až 65 °C) za iniciačného účinku vopred pripravených alebo "in situ" vytváraných organických peroxidov. Vhodnou zmesou alkénov, alkánov a diénov C3 až C5 je frakcia C4-uhľovodíkov z katalytického krakovania vyšších ropných...

Rotorový tlmič synchrónneho motora s krokovými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 217489

Dátum: 15.05.1984

Autori: Futó Jozef, Gahura Ján

Značky: tlmič, krokovými, synchrónneho, motora, rotorový, vlastnosťami

Zhrnutie / Anotácia:

Rotorový tlmič synchrónneho motora s krokovými vlastnosťami Vynález sa týka rotorového tlmiča synchrónneho motora s krokovými vlastnosťami. Niektoré typové veľkosti krokových motorov pri zvyšovaní a znižovaní otáčok v určitých oblastiach napájacej frekvencie nemajú točivý moment výrazne stlačený, poprípade vôbec nie sú schopné prevádzky. Tieto nevýhody je možné potlačiť podľa vynálezu, ktorý spočíva v tom, že drážky rotorového zväzku plechov sú...

Montážny nástroj pracovného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 217488

Dátum: 15.05.1984

Autori: Benák Rudolf, Radič Rudolf

Značky: montážny, stroja, nástroj, pracovného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka montážného nástroja pracovného stroja pre montáž telesa kužeľky z jednotlivých dielov. Podstatou uvedeného vynálezu je, že zakladač a odoberací tŕň sú uchytené vo vlastných šmýkadlách do seba posuvne uložených a tlačených rozpernou pružinou. Uvedené šmýkadlá ovláda jedna rovinová vačka obsahujúca dve samostatné vodiace plochy, ktoré ovládajú činné zdvihy funkčných prvkov. Usporiadanie stavby zlúčeného pracovného bloku nástrojov...

Zariadenie k dávkovaniu plochých rotačných súčiastok do pracovného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 217487

Dátum: 15.05.1984

Autor: Benák Rudolf

Značky: plochých, zariadenie, stroja, súčiastok, dávkovaniu, rotačných, pracovného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spoľahlivé dávkovanie plochých rotačných súčiastok do pracovného stroja. Podstata vynálezu spočíva v zhotovení dávkovacieho zariadenia, ktorého čelo násypky je na strane v smere otáčania odoberacieho kotúča nad jeho osadením opatrené aspoň jednou kladkou. Kladka je otočne uložená na čape, ktorý je pevne upevnený v drážke čela násypky. Funkčné čelo odoberacieho kotúča je opatrené aspoň jedným ustavovacím lôžkom vytvoreným súoso s...

Uvoľňovacie zariadenie plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: 217486

Dátum: 15.05.1984

Autor: Chalány Michal

Značky: zariadenie, plechov, uvoľňovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Uvoľňovacie zariadenie plechov, uchytených na prísavkách, pozostávajúce zo zavzdušňovacieho ventilu, spojeného s prísavkou, proti ktorého ovládaciemu posúvaču je usporiadaný doraz. Riešeným problémom je možnosť úspory vývevy v prísavkovom systéme i v niektorých takých prípadoch, kde jej použitie bolo doposiaľ nevyhnutné. To sa dosahuje osobitným konštrukčným riešením dorazu v spojitosti so zavzdušňovacím ventilom usporiadaným z vonkajšej strany...

Nástroj pre elektrochemické obrábanie priechodzích najmä rôznotvarových otvorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 217485

Dátum: 15.05.1984

Autori: Augustín Ján, Banas Ján, Križák Jozef

Značky: nástroj, najmä, obrábanie, rôznotvarových, otvorov, elektrochemické, priechodzích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši elektrochemické obrábanie priechodzích rôznotvarových otvorov. Podstatou vynálezu je, že aspoň časť čelnej aktívnej plochy je sklonená voči rovine kolmej na smer jeho posuvu o uhol (.

Zapojenie na kombinovanú reguláciu teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 217484

Dátum: 15.05.1984

Autor: Lošák Dušan

Značky: reguláciu, zapojenie, teploty, kombinovanú

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prepínanie nespojitej regulácie teploty na spojitú a opačne. Podstata vynálezu spočíva v tom, že funkčný prepínač regulátora teploty je pripojený k jednému i druhému prívodovému kontaktu tretieho dielu prepínača, jeden vývodový kontakt tretieho dielu prepínača je pripojený na prívod potenciometra regulátora citlivosti, druhý vývodový kontakt tretieho dielu prepínača je pripojený na vývod potenciometra regulátora citlivosti, druhý...

Zapojenie na ovládanie výkonu při cyklickom riadení teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 217483

Dátum: 15.05.1984

Autor: Lošák Dušan

Značky: výkonu, zapojenie, riadení, ovládanie, teploty, cyklickom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši riadenie výkonu pri cyklickom riadení teploty nespojitej regulácie. Podstata vynálezu spočíva v tom, že jeden rozpínací kontakt regulátora teploty je pripojený na prepínací kontakt riadeného prepínača, ktorého rozpínací kontakt je pripojený k bežcu druhého potenciometra a spínací kontakt tohoto riadeného prepínača je pripojený k bežcu tretieho potenciometra.

Komplet radiacej páky najmä pre osobné automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 217482

Dátum: 15.05.1984

Autori: Charvát Marián, Juhás Ondrej, Kastel Pavol, Petrík Juraj, Klučiar Rudolf

Značky: páky, radiacej, najmä, osobné, automobily, komplet

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši konštrukciu uloženia radiacej páky rýchlostných stupňov najmä osobných automobilov umiestnenej prevažne na podlahe vozidla. Podstata vynálezu spočíva v tom, že radiaca páka je uložená v konzole z vhodného plastického materiálu v guľovom ložisku s viacerými zoslabujúcimi drážkami, uľahčujúcimi montáž radiacej páky a stavacia pružina je nasunutá na rebrovanom čape vytvorenom ako súčasť konzoly a je zaistená podložkou a ozubcami...

Pracovný nástroj pre elektrochemické odhrotovanie otvorov, najmä v ťažko prístupných miestach

Načítavanie...

Číslo patentu: 217481

Dátum: 15.05.1984

Autor: Banas Ján

Značky: odhrotovanie, elektrochemické, najmä, prístupných, miestach, pracovný, nástroj, ťažko, otvorov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektrotechnického obrábania. Vynález rieši odhrotovanie otvorov po trieskovom obrábaní v ťažko prístupných miestach. Podstatou vynálezu je, že na povrchu telesa nad činnou plochou pracovného nástroja na elektroizolačnej vložke je prestaviteľne uložený elektromagnet. Elektromagnet je pripojený na zdroj pracovného prúdu, alebo na samostatný zdroj prúdu.

Hydraulická napínacia pištoľ predpätej výstuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 217480

Dátum: 15.05.1984

Autori: Hyža Igor, Hyža Gustáv

Značky: hydraulická, pištoľ, predpätej, výstuže, napínacia

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je nahradenie špeciálnych jednoúčelových hydraulických prvkov v konštrukčnom riešení napínacích pištolí sériovo vyrábanými hydraulickými elementami. Podstata riešenia spočíva v tom, že viaceré priamočiare hydromotory - hydr. valce sú usporiadané okolo predpínacej výstuže, a to samostatné pre predpínanie a samostatné pre kotvenie. Usporiadanie je zrejmé z obr. č. 1. Silový účinok napínacích hydraulických valcov 3 sa prenáša na...

Spôsob úpravy kaučukového odpadu a opotrebovaných pneumatík pre gumárenské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 217479

Dátum: 15.05.1984

Autori: Filák Mirek, Vajs Pavol, Mészárosová Katarína, Mészáros Imrich

Značky: spôsob, účely, odpadů, pneumatik, gumárenské, kaučukového, opotřebovaných, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru gumárenskej technológie. Popisuje spôsob na úpravu kaučukového odpadu za jeho zmrazenia, ktorý spočíva v zmrazení na -10 až -30 °C predchladeného gumového odpadu alebo pneumatík, odparením kvapalného dusíka, za súčasného drvenia odpadu, ďalej v triedení podľa veľkosti so súčasnou elektromagnetickou separáciou kovového odpadu a nakoniec v mletí za chladenia doplnenom minimálne 2 až 5-násobným triedením. Zariadenie...

Sprievodná ťahová píšťala

Načítavanie...

Číslo patentu: 217478

Dátum: 15.05.1984

Autor: Michl Emil

Značky: píšťala, sprievodná, ťahová

Zhrnutie / Anotácia:

Nové podmienky pre hru tónov akordického sprievodu v školskej a mimoškolskej hudobnej výchove, vytvára sprievodná ťahová píšťala pozostávajúca z ozvučnej trubice, opatrenej náustkom a posuvne upravenej ťahovej trubice s uzáverom, ktorá podľa vynálezu má na ozvučnej trubici ukončenej na jednej strane náustkom, vzduchotesne umiestnenú ťahovú trubicu s najmenej jedným tónovým otvorom. Je doplnená ladiacou vložkou so zhodným počtom tónových otvorov...