Archív za 1984 rok

Strana 103

Způsob výroby heteropřechodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213947

Dátum: 01.06.1984

Autor: Šmíd Václav

Značky: heteropřechodů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby heteropřechodů, při kterém se na jeden až tři plyny odlišného chemického složení obsahujících chalkogenní prvky, působí doutnavým výbojem při tlaku 10-9 až 300 Pa po dobu 30 sekund až 24 hodin, a po vytvoření vrstvy heteropřechodu a po odstranění reakčních zbytků proudem inertního plynu se celý postup jednou až čtyřikráte opakuje.

Zariadenie na vytváranie a viazanie balov tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 213946

Dátum: 01.06.1984

Autori: Bureš Ján, Bernát Leopold

Značky: viazanie, tyčí, balov, vytváranie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vytváranie a viazanie balov tyčí používajúce rotačný viazací stroj vyznačené tým že pod úrovňou spodných valčekov /7/ tvarovacieho dopravníka /l/ kolmo na smer pohybu balu tyčí /8/ pred rotačným viazacím strojom /5/ a pod úrovňou valčekov /7/ odvozného dopravníka /6/ za rotačným viazacím strojom /5/ sú usporiadané zvierače /4/ balu tyčí /8/.

Zařízení k rozžehlování a stahování vosků u skluznic lyží

Načítavanie...

Číslo patentu: 213945

Dátum: 01.06.1984

Autori: Zamastil Ladislav, Stránský Zdeněk, Borůvka František

Značky: rozžehlování, skluznic, stahování, zařízení, vosků, lyží

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k rozžehlování a stahování vosků u skluznic lyží, které řeší tak, že je možno regulovat teplotu žehlicí plochy a vytvářet souvislou hladkou plochu rozžehlovaného vosku. Zařízení sestává z nástavce /9/ s kyvným hranolovitým rozžehlovacím tělesem /l/ s horní otevřenou dutinou /2/ pro plamen /3/ regulovatelného hořáku /6/, který je na vývodu tlakové nádobky /4/ s hořlavou tekutinou. Regulovatelným plamenem hořáku, který...

Polymerní membrána selektivní na vápenaté ionty

Načítavanie...

Číslo patentu: 213944

Dátum: 01.06.1984

Autori: Petránek Jaromír, Ryba Olen, Semler Miloslav

Značky: ionty, selektivní, polymerní, vápenaté, membrána

Zhrnutie / Anotácia:

Polymerní membrána selektivní na vápenaté ionty, tvořená pevným filmem plastické hmoty, s výhodou polyvinylchloridu, která obsahuje aktivní neutrální nosič ve změkčovadle použité plastické hmoty, vyznačené tím, že aktivním nosičem je komplex makrocyklických polyetherdiamidů obecného vzorce kde R1, R2, R3, R4 jsou H nebo alkyl, obsahující 1 až 4 atomy uhlíku , s výhodou methyl, R5 a R6 značí alkyl s 6 až 10 atomy uhlíku, s výhodou benzyl,...

Vačkový válec pro ovládání vačkových spínačů řídících obvodů elektrických přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213943

Dátum: 01.06.1984

Autor: Haišman Jaroslav

Značky: spínačů, válec, vačkových, elektrických, řídících, vačkový, obvodů, přístrojů, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukční uspořádání vačkového válce s vačkovými kotouči, které umožňují vyjímání jednotlivých vačkových kotoučů bez demontáže vačkového válce z přístroje. Podstata vynálezu spočívá ve tvaru a upevnění vačkových kotoučů. Vačkový válec je složený z vačkových kotoučů tvaru mezikruží s výřezem o šířce průměru vačkového hřídele v místě radiální drážky, opatřených ve středu kruhové části výřezu drážkou pro pero. Vyčkové kotouče jsou...

Zhášecí komora tlakoplynového spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 213942

Dátum: 01.06.1984

Autor: Vostracký Zdeněk

Značky: tlakoplynového, zhášecí, komora, spínače

Zhrnutie / Anotácia:

Prostor uvnitř dutého pevného kontaktu je propojen s prostorem válce otvorem nad pístem, přepouštěcím kanálem přes regulační ventil a zpětnou klapku. Zpětná klapka je zapojena paralelně s regulačním ventilem a je propustná směrem k prostoru uvnitř dutého pevného kontaktu. Mezi ventilovým talířem a pístem je vložena do vedení v tělese výfukového ventilu pístní tyč o průměru menším než je průměr ventilového sedla. Mezi ventilovým talířem a...

Způsob stanovení mikrogranulometrické skladby komponent vícesložkových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213941

Dátum: 01.06.1984

Autori: Hložek Milan, Pospíšil František

Značky: komponent, systému, vícesložkových, stanovení, způsob, mikrogranulometrické, skladby

Zhrnutie / Anotácia:

Mikrogranulometrickou skladbu komponent vícesložkových systémů lze podle vynálezu stanovit snadno tím, že určení mikrogranulometrické skladby alespoň jedné komponenty se provádí přímo v prostředí, které převádí doprovodné komponenty do bezdisperzního stavu. Tím jsou separace a stanovení trnitosti určované komponenty sloučeny do jedné operace.

Antineoplasticky účinné deriváty 7-oxo-7H-benzo/c/fluorenu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 213940

Dátum: 01.06.1984

Autori: Řežábek Karel, Křepelka Jiří, Mělka Milan, Roubík Jiří

Značky: antineoplasticky, výroby, účinné, způsob, jejich, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nových anitneoplasticky účinných derivátů 7-oxo-7H-benzo/c/fluorenu obecného vzorce I ve kterém R1 značí atom vodíku, methyl nebo ethylskupinu, R2 značí 2,3-epoxypropylový nebo 1-isopropylamino-2-hydroxypropylový zbytek. U látek s basickým zbytkem jsou předmětem vynálezu vhodné soli s organickými nebo anorganickými kyselinami. Látky vykázaly výrazný antintoplastický účinek u některých experimentálních nádorů a leukemie, při...

Automatický signalizační systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 213939

Dátum: 01.06.1984

Autor: Schmucker Antonín

Značky: systém, signalizační, automatický

Zhrnutie / Anotácia:

Automatický signalizační systém pro automatické sledování hlídaných míst v elektrických obvodech strojů a zařízení, sestávající z multiplexeru, multivibrátoru, čítače, dekoderu, displeje, hradlovacích obvodů, pamětí a poruchového relé, vyznačené tím, že výstup multivibrátoru /12/ je propojen se vstupem /ab/ hradlovacího obvodu /11/ blokování impulsů, jehož druhý blokovací vstup /ad/ je propojen s negovaným výstupem /q/ výstupní paměti /3/,...

Způsob přípravy umělého kamene pro sochařské a kamenické objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: 213938

Dátum: 01.06.1984

Autor: Rathouský Jiří A Kruchňa Oldřich

Značky: objekty, kamene, způsob, sochařské, umělého, kamenické, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy umělého kamene pro sochařské a kamenické objekty spočívá v tom, že se ke křemičitému písku o zrnění 106 až 3 mm přidá 0,5 až 5 hmot. % sloučeniny RSi /OR'/3, kde R je amino nebo epoxyalkyl s Cl až C6 a R' je alkyl s Cl až C6,v organickém rozpouštědle, např. toluenu, acetonu nebo etanolu, načež se směs zhomogenizuje a nechá odstát po dobu 3 až 72 hodin při teplotě 0 až 30 °C. Potom se ke směsi přidá 5 až 15 hom. % epoxydové...

Způsob výroby pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 213937

Dátum: 01.06.1984

Autori: Navrátil Oldřich, Ráček Jaroslav, Štefka Ladislav A Hrůzek František

Značky: pneumatik, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby pneumatik, zejména zadních traktorových pneumatik, jejichž kostra je tvořena výztužnými vrstvami z umělých hmot, například z polyamidu. Po kompletaci jednotlivých částí pneumatiky na konfekčním stroji se pneumatika pomocí tlaku a teploty v lisu tvaruje, lisuje a vulkanizuje tak, aby v závěrečné fázi vulkanizace v lise se ohřev pneumatiky reguloval tak, aby teplota kostrových výztužných vrstev se pohybovala v rozmezí...

Zařízení k vyvození tažné síly lana

Načítavanie...

Číslo patentu: 213936

Dátum: 01.06.1984

Autor: Paliatka Pavol

Značky: tažné, vyvození, síly, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata řešení podle vynálezu spočívá v tom, že zařízení sestává ze dvou vzájemně spojených skříní, kde v jedné skříni je uspořádán pastorek se spojkou a brzdícím zařízením a ve druhé skříni je uspořádáno talířové kolo s centrálním kolem a satelity, kolem nichž je uloženo korunové kolo. Pohon bubnu pro navíjení lana se provádí prostřednictvím talířového kola přes centrální kolo a satelity, která tak vytvářejí redukci, umožňující zvyšování...

Zachycovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 213935

Dátum: 01.06.1984

Autori: Laštovka Jiří, Vosáhlo Vladimír, Gold Josef

Značky: zachycovací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zachycovací zařízení obsahující na rámu jednak pružně uložené seřiditelné opěrky, jednak klín suvně uložený na prismatu tak, že jedna plocha klínu je rovnoběžná s plochou seřiditelných opěrek, přičemž mezi klínem a seřiditelnými opěrkami je upraveno pevné vedení vyznačující se tím, že na rámu (6) je uložen vodicí prvek (8) opřený o vedení (11), přičemž rám (6) je suvně uložen na vodítku (5) upraveném na konzole (1) pevně spojené s vozem zdvihu...

Zapojení pro ovládání triakového spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 213934

Dátum: 01.06.1984

Autor: Šátek Zdeněk

Značky: triakového, zapojení, spínače, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro ovládání triakového spínače, vyznačené tím, že výstup řídicí /17/ je připojen na anodu páté diody /5/, jejíž katoda je propojena se vstupem triaku /15/, jehož jedna anoda je spojena s jedním pólem /9/ zdroje střídavého napětí a současně se zápornou svorkou /7/ zdroje stejnosměrného napětí, přičemž druhá anoda triaku 15/ je spojena s žárovkou /16/, která je druhým vývodem připojena na druhý pól /8/ zdroje střídavého napětí, přičemž...

Tryska pro tvarování chemických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 213933

Dátum: 01.06.1984

Autori: Šimíček Vladimír, Baláš Josef

Značky: tvarování, tryska, vláken, chemických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká trysky pro tvarování chemických vláken plynným médiem, určené pro využití v textilním průmyslu při výrobě vzduchem tvarovaných nití. Těleso trysky je opatřeno nejméně jedním tryskovým kanálkem pro vedení vlákna a nejméně jedním kanálkem pro přívod tlakového média do prostoru mezi vstupní část a účinnou sekci trysky. Podstatou je, že účinná sekce 5 je složena ze tří částí, a to z přední části A mající hladký průběžný otvor 6 a...

Pohon hřídele míchadla.

Načítavanie...

Číslo patentu: 213932

Dátum: 01.06.1984

Autor: Kučera Stanislav

Značky: hřídele, pohon, míchadla

Zhrnutie / Anotácia:

Pohon hřídele míchadl a sestávající z jedné nebo více pohonných jednotek spojek a koncového převodu s ozubenými koly, vyznačený tím, že ložisko (3) míchadla, ve kterém je uložen hřídel (2) míchadla s centrálním kolem (5) je pevně spojeno s rámem (4), se kterým je též pevně spojeno ložisko (8) pastorku (6) přičemž mezi pohonnou jednotku (10) a hřídel (7) pastorku (6) je vložena spojka (9).

Zapojení prahové funkce m z n antivalentních signálů, zejména pro zabezpečovací systémy technologických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 213931

Dátum: 01.06.1984

Autori: Hudec František, Foldyna Antonín, Dráb František, Schlemmer Arnošt

Značky: zejména, antivalentních, signálu, systémy, zabezpečovací, prahové, technologických, zapojení, funkce, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení prahové funkce "výběr m z n" antivalentních signálů. Zapojení obsahuje tři prahové členy, n součtových členů, n inhibičních členů, vyhodnocovaní člen, paměťový člen a návěstní prvek. Zapojení najde uplatnění, zejména při realizaci zabezpečovacích systémů, v nichž je požadována vysoká spolehlivost, například u jaderných reaktorů a turbogenerátorů.

Zapojení obvodu pro vyhodnocování dělícího poměru proměnného děliče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213930

Dátum: 01.06.1984

Autori: Kratochvíl Václav, Vaník Jindřich

Značky: obvodů, proměnného, kmitočtu, dělícího, zapojení, poměru, vyhodnocování, děliče

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření obvodu, který doplňuje stávající proměnné děliče kmitočtu o některé speciální vlastnosti. Realizuje se takovým uspořádáním předvolitelné děličky kmitočtu, které dovoluje její cyklickou předvolbu prostřednictvím registru. Registr zaznamenává výsledné stavy předvoleného čítače v cyklech, při kterých dochází k vyhodnocování kmitočtu dělených pulsů. Čítač může pracovat obousměrně a nastavením předvolby a směru čítaní...

Materiál pro triboelektrické zarážky

Načítavanie...

Číslo patentu: 213929

Dátum: 01.06.1984

Autor: Sodomka Lubomír

Značky: zarážky, triboelektrické, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Materiál řeší problematiku třecího materiálu pro triboelektrické zařážky lineárních útvarů jakými sjou nitě, vlákna či dráty. Podstata vynálezu spočívá v tom, že triboelektrickým materiálem je slínovaná keramika jednosložková nebo dvousložková. Jednosložkovou keramiku tvoří slinuté karbidy wolframu, molibdenu, titanu a tantanu. Dvousložkovou keramiku tvoří kovové prášky wolframu, molybdenu, titanu a tantalu a jejich karbidů a prášek kysličníku...

Způsob výroby anizotropních permanentních magnetů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213928

Dátum: 01.06.1984

Autori: Blažek Zdeněk, Landa Václav

Značky: anizotropních, výroby, permanentních, způsob, magnetů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby anizotropních permanentních magnetů, jejichž řízená orientace je v části nebo v celém objemu magnetu sbíhavá. Magnetická orientace permanentních magnetů je vytvářena působením magnetického pole na práškový materiál permanentního magnetu před nebo během lisování prášku. Podstata řešení spočívá v tom, že v tělese zpracovávaného permanentního magnetu se vytvoří magnetická orientace působením stejnosměrného nebo...

Krycí vrstva třaskavé slože u rozněcovadel, nábojů a nábojek s okrajovým zápalem

Načítavanie...

Číslo patentu: 213927

Dátum: 01.06.1984

Autori: Limburk František, Špinar Miloslav, Zoulík Miroslav

Značky: slože, rozněcovadel, třaskavé, vrstva, okrajovým, nábojek, nábojů, zápalem, krycí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká krycí vrstvy třaskavé slože u rozněcovadel, nábojů a nábojek s okrajovým zápalem slisované v kalíšku, v objímce nebo v nábojnici, která sestává z jemně zrnitého solemi prvků žíravých zemin stabilizovaného prášku na bázi plastů. Tento prášek se v předem určeném množství od 1,01 - 0,04 g nasype na slisovanou třaskavou slož a slisuje pod tlakem /9806,65 - 29419,95/.104 Pa.

Nápoj s glukózou

Načítavanie...

Číslo patentu: 213926

Dátum: 01.06.1984

Autori: Doušová Jaroslava, Nejedlý Bedřich

Značky: nápoj, glukózou

Zhrnutie / Anotácia:

Nápoj s glukózou a ionty sodíku, draslíku, fosforečnanu, hydrouhličitanu, vápníku a hořčíku. Autoři navrhují nápoj pro pitný režim pacientů v předoperační době, pro fyzicky pracující v horku a pro sportovce s vytrvalostní nebo intermitentněvytrvalostní zátěží. Nápoj se připravuje z navážky, která pro přípravu 800 až 1000 ml nápoje obsahuje 30 gramů glukózy, 23 mmol sodíkových iontů, 19 mmol chloridových iontů, 5 mmol draslíkových iontů, 6 mmol...

Způsob zvýšení ochrany výkonových čtyřvrstvých polovodičových struktur vůči účinkům nažádoucích příměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 213925

Dátum: 01.06.1984

Autori: Zamastil Jaroslav, Kraus Vladimír, Šimko Timotěj

Značky: účinkům, čtyřvrstvých, ochrany, vůči, příměsí, nažádoucích, výkonových, polovodičových, zvýšení, struktur, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zvýšení ochrany výkonových čtyřvrstvých polovodičových struktur vůči účinkům nežádoucích příměsí getračním působením vysocelegovaných vrstev dotovaných fosforem, v y z n a č e n ý t í m , že do jejich katodové strany se v oblastech ležících vně vnějšího poloměru obvodového zkratu daného planárním uspořádáním příslušné výkonové polovodičové struktury, při vytváření vysoce legované emitorové vrstvy, difunduje fosfor.

Zapojení řídicího modulu pro připojení různých typů diskových pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 213924

Dátum: 01.06.1984

Autori: Kubín Pavel, Loutocký Dušan

Značky: pamětí, diskových, různých, řídicího, zapojení, modulu, typů, připojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řídicího modulu umožňujícího připojení různých typů diskových pamětí. Vynález má za obor elektrotechnické číslicové počítače vnější paměti, řídící jednotky magnetických diskových pamětí. Vynález se týká řídicího modulu pro současné připojení několika různých typů diskových pamětí k číslicovému výpočetnímu systému. Řeší se problém zapojení obvodů, které umožňují současné připojení diskových pamětí různých typů k jedné řídicí jednotce...

Zařízení k ukončení vyprazdňování nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 213923

Dátum: 01.06.1984

Autor: Cyprián Karel

Značky: zařízení, vyprazdňování, nádoby, ukončení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ukončení vyprazdňování nádoby, pracující na principu spojitých nádob vytvořené tak, že nádoba je opatřena vypouštěcím hrdlem s vypouštěcím potrubím, do něhož je spádově zaústěno spojovací potrubí, na které je připojena pomocná nádobka, jejíž dno je umístěno níže než dno nádoby, přičemž V pomocné nádobce je umístěn snímač.

Zařízení na svinování slámy z kombajnu na obilí a odkládání na řad ze dvou záběrů kombajnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213922

Dátum: 01.06.1984

Autori: Purkrábek František, Purkrábek Tomáš

Značky: obilí, slámy, zařízení, záběrů, kombajnu, odkládání, svinování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšený způsob ukládání slámy, vypadávající z kombajnu, na souvislé řady svinuté do vřetene, přičemž je umožněno odkládání slámy ze dvou záběrů kombajnu na společný rad. Uvedené funkce se dosáhne tím, že sláma padá z kombajnu do rotujícího válce s volným středem, taženého za kombajnem. Otáčením válce roluje se sláma do profilu válce a odložením na povrch pole se svinuje do vřetene. V tomto tvaru doléhá řad slámy na pole jen...

Sklízeč makovic

Načítavanie...

Číslo patentu: 213921

Dátum: 01.06.1984

Autori: Purkrábek Tomáš, Purkrábek František

Značky: makovic, sklízeč

Zhrnutie / Anotácia:

Sklízeč makovic s prstovým roštem a pod ním umístěnými dvěma žacími lištami, vyznačující se tím, že na obou stranách prstového roštu /5/ jsou umístěny lištové dopravníky /7, 8/, přičemž lišty /14/ horního lištového dopravníku /8/ jsou opatřeny plachetkami /10/, za prstovým roštem /5/ je uložen oběžný pásový překulovač /11/ a pod prstovým roštem /5/ je uchycený lištový válec /13/ pro drcení zbylého porostu.

Způsob výroby syrovátkové silážní kultury

Načítavanie...

Číslo patentu: 213920

Dátum: 01.06.1984

Autori: Dědek Miroslav, Peterková Ludmila, Mergl Miloš, Pokorná Libuše, Hylmar Bohumil

Značky: kultury, způsob, syrovátkové, výroby, silážní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby syrovátkové silážní kultury k biologické konzervaci silážovaných krmiv vyznačený tím, že se syrovátka popřípadě tepelně ošetřená očkuje čistou monokulturou mikroorganismů z rodu Stroptococcus kmenem Streptococcus lactis, sbírková čísla Laktoflora 53, Streptococcus faecium sbírková čísla Laktoflora 908, 909, 923, Streptococcus faecalis, sbírkové číslo Laktoflora 924, Streptococcus faecalis, subspecies zymogenes, sbírkové číslo...

Způsob biologické kombinované konzervace silážované píce

Načítavanie...

Číslo patentu: 213919

Dátum: 01.06.1984

Autori: Huřťáková Jarmila, Peterková Ludmila, Dědek Miroslav, Hylmar Bohumil, Pokorná Libuše, Mergl Miloš

Značky: konzervace, silážované, biologické, píce, způsob, kombinované

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob biologické kombinované konzervace silážované píce působením vyprodukovaných organických kyselin a antibiotik vyznačený tím, že se silážní hmota očkuje čistou monokulturou kmenů Streptococcus lactis, produkujících nisin sbírková čísla Laktoflora 58 až 61, 63, 65 až 67, 69 až 71, 669 až 676, 685 až 704 a 731 souběžně s kulturami mikroorganismů z rodů Streptococcus, Lactobacillus a Propionibacterium pomnožovaných na syrovátkové půdě s...

Zapojení převodníku pro měření elektrické vodivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 213918

Dátum: 01.06.1984

Autori: Bendík Michal, Škorpil Luděk

Značky: elektrické, zapojení, vodivosti, převodníku, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení převodníku pro měření elektrické vodivosti, využívající čtyřelektrodového čidla s dvojicí napájecích a s dvojicí snímacích elektrod a obsahující obvod pro měření napětí mezi snímacími elektrodami čidla a střídavý zesilovač, přičemž snímací elektrody jsou svými výstupy spojeny se vstupy obvodu pro měření napětí mezi snímacími elektrodami a druhá napájecí elektroda je svým výstupem spojena se vstupem střídavého zesilovače a přes odpor s...

Silikagelový sorbent pro chromatografii v ionizujícím a agresivním prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 213917

Dátum: 01.06.1984

Autori: Porsch Bedřich, Večerník Josef, Vozka Stanislav, Špaček Pavel, Kubín Miroslav

Značky: agresivním, chromatografii, sorbent, silikagelový, prostředí, ionizujícím

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká silikagelového sorbentu pro chromatografii v ionizujícím a agresívním prostředí. Sorbent sestává ze silikagelové matrice, která je pokrytá vrstvou vysoce zesítěného, případně částečně nebo zcela karbonizovaného poly(akrylonitrilu). Má vysokou radiační odolnost a chemickou stálost vůči kyselinám. Umožňuje chromatografickou analýzu radiofarmak a analytické stanovení vzácných zářičů.

Zapojení pro měření časového intervalu přeběhu kontaktu u elektrických přepínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213916

Dátum: 01.06.1984

Autori: Žežulka Radomír, Pelc Antonín

Značky: intervalu, elektrických, přeběhu, časového, kontaktů, přepínačů, zapojení, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro měření časového intervalu přeběhu kontaktu u elektrických přepínačů, vyznačené tím, že měřený přepínací prvek (P) je svými pevnými kontakty připojen k první vstupní svorce (A) a přepínacím kontaktem ke druhé vstupní svorce (B), přičemž k těmto svorkám je též připojen přes seriový odpor (2) zdroj stejnosměrného napětí (1) a vyrovnávací paměť (3), jejíž výstup je připojen k ukládací paměti (5) a výstup této ukládací paměti (5) je...

Průtokoměr pro měření malých průtoků plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213915

Dátum: 01.06.1984

Autori: Píša Ladislav, Bendík Michal

Značky: průtokoměr, plynů, průtoku, malých, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou průtokoměru je blok, opatřený přívodem /3/ plynu v němž je upraven výměník /31/ ze slinutého kovu a měrná trubka /2/ na obou koncích spojená s blokem /1/ opatřená uprostřed své délky topným prvkem /21/ a mezi uchycením v bloku /1/ a topným prvkem /21/ je opatřena elektronickými snímacími prvky /22, 23/.

Hlavní nosník jeřábu s podvěsným kladkostrojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 213914

Dátum: 01.06.1984

Autori: Mainx Oskar, Unučka Jaroslav

Značky: podvěsným, nosník, hlavní, kladkostrojem, jeřábu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je hlavní nosník jeřábu s podvěsným kladkostrojem. Nosník je tvořen uzavřeným skříňovým průřezem opatřeným ve vnitřku diafragmaty s výztužnými žebry, které zajišťují vzájemné statické spolupůsobení se svislou stěnou připevněnou ke spodní části dolní pásnice průřezu.

Zdroj pravouhlých impulzov konštantnej amplitúdy prúdu bez jednosmernej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 213913

Dátum: 01.06.1984

Autor: Fodor Stanislav

Značky: pravouhlých, amplitudy, konštantnej, zložky, zdroj, prúdu, impulzov, jednosmernej

Zhrnutie / Anotácia:

Zdroj pravouhlých impulzov konštantnej amplitúdy prúdu bez jednosmernej zložky pre nekonštantnú záťaž vyznačujúci sa tým, že prvá vstupná svorka /16/ vetvy pauzy je prepojená cez kondenzátor /14/ pauzy, odpor /13/ pauzy a prechod emitor-báza tranzistora / 11 / pauzy prepojeným paralelne s opačne pólovanou diodou /12/ impulzu na zemniaci pól /7/, ktorý je prepojený cez prechod báza-emitor tranzistora /1/ impulzu prepojeným paralelne s opačne...

Zařízení na přitlačení strun ke hmatníku kytary

Načítavanie...

Číslo patentu: 213912

Dátum: 01.06.1984

Autor: Fousek Jiří

Značky: zařízení, přitlačení, kytary, hmatníku, strun

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro přitlačení strun ke hmatníku kytary nebo jiného strunného nástroje jako je mandolína, banjo a jiné. Podstata řešení spočívá v tom, že přítlačná pryž je stabilizována v pákovém tělese s uchycovačem, o který se opírá pružina, ve které je čep opatřený zahloubením pro táhlo, jehož druhý konec je uchycen v zahloubení páky, která je uchycena v pákovém tělese nýtem, přičemž rameno, které je uchyceno v pákovém tělese...

Ustavovací držák

Načítavanie...

Číslo patentu: 213911

Dátum: 01.06.1984

Autori: Kocour Jaroslav, Lacina Zdeněk

Značky: držák, ustavovací

Zhrnutie / Anotácia:

Ustavovací držák, vyznačený tím, že základní deska (1) je s ustavovací deskou (2) spojena prostřednictvím ustavovacího šroubu (3) nebo ustavovací maticí (10), ovládacího kroužku (4) a vymezovacího šroubu (5) nebo vymezovací matice (9), kdy vymezovací šroub (5) nebo vymezovací matice (9) prochází volně ustavovacím šroubem (3) nebo ustavovací maticí (10) i ovládacím kroužkem (4) a jsou svými konci zašroubovány do třmenu (6) nebo na průchozí šroub...

Způsob stanovení transportních charakteristik porésních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 213910

Dátum: 01.06.1984

Autori: Klusáček Karel, Pazderník Oldřich, Schneider Petr

Značky: způsob, transportních, charakteristik, stanovení, látek, porésních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení transportních charakteristik porésních látek chromatografickou metodou vyznačený tím, že se stanoví efektivní difusní koeficienty dvou nebo více párů nastřikovaná látka nosný plyn v částicích zkoumané porésní látky a transportní charakteristiky porésní látky se určí z těchto hodnot s použitím vztahu pro efektivní difusní koeficient v modelovém porésním prostředí, např. ve svazku válcových kapilár o stejném poloměru, kde pro...

Zařízení pro periodické nulování souřadnic seřizovacích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213909

Dátum: 01.06.1984

Autori: Wais Stanislav, Vodička Ladislav, Miletín Jiří, Laibl Vladimír

Značky: přístrojů, seřizovacích, zařízení, nulování, periodické, souřadnic

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro periodické nulování souřadnic seřizovacích přístrojů pro seřizování řezného nářadí číslicově řízených obráběcích strojů vyznačující se tím, že na základně /2/ je připevněn spodní ozubený hřeben /1/, s jehož ozubením je ve stálém styku ozubený pastorek spodního rotačního snímače /6/ a na mostu /4/ je připevněn vrchní ozubený hřeben /3/, v jehož ozubení je ve stálém styku ozubený pastorek vrchního rotačního snímače /8/ a na základně...

Redukovadlo, najmä koks

Načítavanie...

Číslo patentu: 213908

Dátum: 01.06.1984

Autor: Hruda Blahoslav

Značky: redukovadlo, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka redukovadla, najmä koksu používaného pri výrobe ferozliatin, kovov a iných materiálov v elektrických oblúkových peciach. Pri výrobe ferozliatin v elektrických oblúkových peciach znižuje technicko-hospodárske ukazovatele pomerne vysoká vodivosť vsádzky. V priebehu výrobného procesu vzniká značné množstvo prachových exhalátov úletu, ktoré sa zachycujú v odprašovacom systéme a s ich využitím a spracovaním sú ťažkosti. Podľa...