Archív za 1984 rok

Strana 101

Způsob vytváření obkladu stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 214027

Dátum: 01.06.1984

Autor: Havlík Ivan

Značky: obkladu, vytváření, dílců, stavebních, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem způsobu podle vynálezu je zjednodušení a zpřesnění práce při vytváření stavebních dílců s obloženým povrchem v horní výrobní poloze. Dílce jsou vytvářeny v poloze obloženou plochou vzhůru a to tak, že před ztuhnutím pojivové směsí povrchové vrstvy se alespoň na část povrchu dílce rozmístí plošné lepence z obkladaček a zanoří se do ní pomocí spodní vibrace, tj. vibrace přenášené do hmoty dílce součástmi formy.

Způsob výroby diboranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214026

Dátum: 01.06.1984

Autori: Zapletal Vladimír, Procházka Vladimír

Značky: způsob, výroby, diboranu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru anorganické chemie, syntézy sloučenin boru, a řeší způsob výroby diboranu reakcí halogenidu boru s hybridem sodným při teplotě 150 až 395 °C. Podstata vynálezu spočívá v procesu, při němž se směs halogenidu boru a nosného plynu, obsahujícího vodík, jehož parciální tlak leží v rozmezí 0,1 až 32,5 MPa, vede přes práškovitý hydrid sodný, tvořený nejméně z 80 % částicemi, procházejícími sítem o velikostí ok 0,125 mm, a který...

Zařízení k přemísťování sudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214025

Dátum: 01.06.1984

Autori: Štipčáková Eva, Maňas Miroslav, Podroužek Antonín, Pohořalý Jiří, Komárek Antonín, Rössner Karel

Značky: sudů, přemísťování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přemísťování sudů, tvořené dvojicí svěrných ramen s úchopnými břity, uspořádanými na rámu zvedacího a pojezdového ústrojí, u kterého jsou úchopná ramena (21,22) zavěšena na nosníku (l) ve vzdálenosti menší než je vzdálenost záchytných míst na přemísťovaném sudu. Pro přemísťování sudů ve svislé poloze mají úchopné břity (23) svěrných ramen tvar výseče kružnice, jejíž průměr je alespoň shodný s vnějším průměrem přemísťovaného sudu....

Hydraulické zapojení pro obousměrný relativní pojezd kolejového manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214024

Dátum: 01.06.1984

Autori: Jelínek František, Žídek Vladimír

Značky: kolejového, obousměrný, zapojení, manipulátoru, pojezd, relativní, hydraulické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro obousměrný relativní pojezd kolejového manipulátoru. Nosník kleští s kleštěmi je v axiálním směru spojen s rámem manipulátoru, prostřednictvím válce axiálního odpružení a posuvového válce, který je spojen přes druhý rozvaděč s regulačním čerpadlem od měrného agregátu, jehož hydromotor je vřazen v tlakovém potrubí mezi regulátorem tlaku a hydromotory pojezdu, přičemž paralelně k druhému rozvaděči mezi přívod tlakové...

Kokilový hydraulický stroj s vertikálním rozevíracím pohybem

Načítavanie...

Číslo patentu: 214023

Dátum: 01.06.1984

Autor: Pilař Petr

Značky: hydraulický, stroj, pohybem, kokilový, rozevíracím, vertikálním

Zhrnutie / Anotácia:

Kokilový hydraulický stroj s vertikálním rozevíracím pohybem pro nejméně dvě kokily se stává ze základového rámu pevných částí kokil, pevně spojeného se stojanem kokilového stroje, zatímco rám pohyblivých částí kokil, ovládaný hydraulickým válcem spojeným se stojanem hydraulického kokilového stroje, je se stojanem kokilového stroje suvně spojen svým táhlem, vyznačující se tím, že vodicí část stojanu /9/ je tvořena středovým vodicím sloupem /10/.

Nápoj a spôsob jeho výroby z pivovarskej sladinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214022

Dátum: 01.06.1984

Autori: Osúch Vladimír, Filák Mirek

Značky: nápoj, pivovarskej, sladinky, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Nápoj obsahujúci kysličník uhličitý vzniknutý kvasením vyznačený tým, že obsahuje pivovarskú sladinku, buketotvorné látky ako sú Arilus miristicae /muškátový kvet/, Pimpinela fragans /zázvor/, Acorus calamus /puškvorec/, Pimpinola anisum /aníz/, ericarpium aurantií amarum /citrónová kôra/, Pericarpium aurantii dulce /pomarančová kôra/ s výhodou Sambucucus nigra flos /kvet bazy čiernej/.

Zařízení pro chlazení statorového vinutí elektrických strojů točivých v zavřeném provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 214021

Dátum: 01.06.1984

Autori: Provazník František, Soukup Karel

Značky: vinutí, elektrických, chlazení, statorového, zavřeném, zařízení, provedení, točivých, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro chlazení statorového vinutí elektrických strojů točivých v zavřeném pro vedení, vyznačené tím, že prostor mezí čely (2,3) statorového vinutí (1) a ložiskovými štíty (8,9) je vyplněn plastickou tepelně vodivou hmotou (6,7).

Vrstvené těleso ze skla a způsob výroby tohoto tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 214020

Dátum: 01.06.1984

Autori: Eifert Helmut, Bresack Günter, Heym Volker

Značky: těleso, tělesa, způsob, výroby, vrstvené, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vrstvené těleso ze skla, sestávající z tlustší jádrové části a s ní stavené přilehlé tenčí vrstvy, jež má nižší teplotní roztažnost a jádrovou část zcela obklopuje, vyznačené tím, že má mezi okrajovou vrstvou s nižší teplotní roztažností a jádrovou části s vyšší teplotní roztažností vrstvu, v níž se vyskytuje odstupňováním koncentrace jednotlivých složek skla snížení teplotní roztažnosti pod 5.10-7 K-l. Způsob výroby tohoto vrstveného tělesa ze...

Způsob výroby texturovaných a/nebo strukturovaných směsových přízí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214019

Dátum: 01.06.1984

Autori: Riedel Christoph, Wiedemann Gottfried, Frenzel Horst

Značky: výroby, směsových, způsob, přízí, texturovaných, strukturovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby texturovaných a/nebo strukturovaných směsových přízí, při kterém se příze tepelně zpracovávají. Úkolem vynálezu je vytvořit způsob výroby texturovaných a/nebo strukturovaných přízí, kterým se získají jednak nehořlavé příze a jednak příze odolné proti otěru. Tento úkol se podle vynálezu řeší tím, že organické a anorganické příze se spojí v jednu směsovou přízí, a při teplotě 150 °C se navzájem svaří.

Bezdotykový snímač výšky a pohybov tekutinového stĺpca v manometrických rúrkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 214018

Dátum: 01.06.1984

Autori: Múčka Jozef, Antal Juraj Akademik

Značky: stĺpca, manometrických, pohybov, tekutinového, bezdotykový, rúrkách, výšky, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka snímača, ktorý bezdotýkove a plynule sníma výšku a pohyby tekutinového stĺpca v manometrických rúrkach. Základom konštrukcie snímače sú štyri kovové elektródy. Prvá dvojica elektród je tvorená tieniacou elektródou a oscilačnou elektródou a druhá dvojice elektród tvorená snímacou elektródou a tieniacou elektródou je na jednom konci prepojená vymedzovacou vložkou, pričom priestor prvej a druhej dvojice elektród je opatrený pevným...

Střešní ochrana pro práce ve svislých šachticích

Načítavanie...

Číslo patentu: 214017

Dátum: 01.06.1984

Autori: Burda Karel, Tihelka Josef, Bajorek Radomír

Značky: střešní, práce, šachticích, ochrana, svislých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká střelní ochrany jako bezpečnostního prostředku pro práce ve svislých šachticích omezeného průřezu a zvláště pak v horkých provozech vystavených pádu předmětů shora. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ve vrchním poli stavebnicového lešení jsou upevněny čepy, na něž jsou nasazeny trubkové nosiče střešního rámu, sestávajícího z podélníků a příčníků, které jsou opatřeny háčky, na nich je uchycena ocelová síť, přes níž je přehozena...

Lanový zvedák

Načítavanie...

Číslo patentu: 214016

Dátum: 01.06.1984

Autori: Horek Přemysl, Dressler Mirko

Značky: zvedák, lanový

Zhrnutie / Anotácia:

Lanový zvedák pro tažení a zvedání břemen různého průměru a z různého materiálu, tvořený rámem s oválným otvorem kladnice, ve kterém je umístěn hlavní čep, jednou nebo více kladničkami, první a druhou západkou a pákou, u kterého jsou bočnice kladnice pevně spojeny tak, že svírají třecí vložku, přičemž bočnice kladnice je po obvodu opatřena rohatkovým ozubením. Rám je opatřen oválnými otvory brzdy, na hlavním čepu opatřeném závitem je umístěna...

Forma a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 214015

Dátum: 01.06.1984

Autori: Hromadník Karel, Krojzl Lubomír, Hruška Jaroslav, Sypták Karel

Značky: forma, její, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká formy k tvarování dílů z plastických hmot, zejména spodkových dílů obuvi, jejíž patrice a matrice jsou tvořeny skořepinami, stabilizovanými v blocích licí hmoty. Obě části formy je nutné spojit dostatečně pevně, trvanlivě a přesně se základovými deskami tvářecího stroje. Pro zabezpečení těchto požadavků však nepostačuje pouhé spojení bloku se základovou deskou, ale požaduje se přímé spojení skořepin a základových desek. Forma...

Komutátor elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 214014

Dátum: 01.06.1984

Autor: Ošlejšek Oldřich

Značky: elektrického, točivého, komutátor, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Komutátor elektrického stroje točivého, u něhož je v radiální mezeře mezi vnitřní hranou lamel a válcovu částí vnějšího stahovacího kruhu uložena elektricky izolační hmota, zavedená do radiální mezery přes plnicí kanál, vyznačující se tím, že v radiální mezeře (5), zcela oprošténé od vzduchu je vtěsnána hmota s minimální tepelnou vodivostí 0,8 W/m°K.

Spôsob pyrolýzy stredných ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 214013

Dátum: 01.06.1984

Autori: Krivulka Ivan, Slimák Jozef, Baxa Jozef, Bučko Miloš, Kopernický Ivan, Bajús Martin, Metke Marian, Veselý Václav

Značky: spôsob, ropných, frakcií, pyrolýzy, stredných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je úprava spôsobu pyrolýzy tak, že stredné ropné frakcie s teplotou varu 100 až 400 (C sa pyrolyzujú v prítomnosti vodnej pary a sírných prísad, aby sa zvýšila premena v teplotnom intervale 600 až 1000 (C. Postupuje sa tak, že do suroviny pred pyrolýzou sa pridávajú zlúčeniny síry v množstve 0,001 až 1,5 % hmotnostných, pričom z anorganických zlúčenín je to síra, sirovodík, sirouhlík, kysličník siričitý, sírniky, sírany,...

Způsob těžení mědi, niklu, zinku a kadmia z kalů vznikajících při zneškodňování odpadních vod a koncentrátů z provozoven povrchových úprav kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214012

Dátum: 01.06.1984

Autori: Zoltán Pavel, Ruml Vladimír, Soukup Miloslav

Značky: kovů, kalů, zinku, způsob, odpadních, niklu, vznikajících, kadmia, zneškodňování, koncentrátů, těžení, povrchových, mědi, provozoven, úprav

Zhrnutie / Anotácia:

Stručný výklad podstaty vynálezu: těžení kovů z kalů vznikajících při zneškodňování odpadních vod a koncentrátů z provozoven povrchových úprav kovů tím způsobem, že se kaly vysuší, separátně spálí v jakémkoliv spalném systému, spalné produkty se rozpustí v kyselině sírové a roztok se podrobí jednoduché nebo postupné elektrolýze při nastavení takových podmínek, aby se vylučoval v pevné formě těžený kov, nebo, těží-li se ušlechtilý kov,...

Spôsob výroby a zariadenie na výrobu práškového vápenného hydrátu čistého z odpadového karbidového vápna

Načítavanie...

Číslo patentu: 214011

Dátum: 01.06.1984

Autori: Jánsky Ján, Miazdra Marian, Fedorík Radovan

Značky: práškového, výroby, čistého, odpadového, vápna, karbidového, spôsob, vápenného, zariadenie, hydrátu, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby práškového vápenného hydrátu čistého vyznačujúci sa tým, že sa odpadové karbidové vápno o vlhkosti od 10 % do 70% hmot. mieša s mletým, alebo drveným páleným vápnom v pomeroch 6 : 1 až 2 : 3 v závislosti od aktivity použitého páleného vápne a vstupnej vlhkosti odpadového karbidového vápna, pričom vlhkosť práškového vápenného hydrátu neprevyšuje 3 % hmot.

Spôsob výroby vinylových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 214010

Dátum: 01.06.1984

Autori: Macho Vendelín, Kordík Jozef, Ondruš Imrich, Waradzin Walter

Značky: vinylových, výroby, spôsob, zlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši otázku zvýšenia výroby vinylových zlúčenín z acetylénu pôsobením chlorovodíka alebo nižších alifatických monokarboxylových kyselín, prídavkom inertného plynu najmä dusíka bez podstatnejších požiadaviek na úpravu doterajších typov technologických zariadení. Pozitívne najmä na životnosť katalyzátora pôsobí aj prítomnosť vymedzeného množstva kyslíka.

Spôsob odstraňovania degradačných produktov palív a sadzí z výhrevných plôch a dymovodov vykurovacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 214009

Dátum: 01.06.1984

Autori: Dimun Milan, Maslonka Juraj, Maslonka František

Značky: vykurovacích, odstraňovania, ploch, produktov, zariadení, palív, dymovodov, výhrevných, degradačných, spôsob, sadzí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši odstraňovanie nánosov a produktov tepelného rozkladu palív z výhrevných a kúrových ťahov ich spaľovaním v kyslíku. Predmet prihlášky vynálezu sa týka odboru palivárskeho.

Spôsob separácie vápenatých kalov pri výrobe 2-merkaptobenztiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214008

Dátum: 01.06.1984

Autori: Leška Štefan, Fritz Vojtech, Hanuš Milan, Krška Štefan, Zelený Otto, Szimczik Vojtech

Značky: vápenatých, výrobe, 2-merkaptobenztiazolu, kalov, separácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieší separáciu odpadných vápenatých kalov z výroby 2-merkaptobenztiazolu. Reakčná zmes vzniklá, rozpustením surového 2-merkaptobentiazolu získaného tlakovou syntézou anilínu, sírouhlíka a síry vo vápennom mlieku obsahuje odpadný kal skladajúci sa z vedľajších reakčných zložiek tlakovej syntézy 2-merkaptobenztiazolu, hydroxidu vápenatého a mechanických nečistot. Táto suspenzia sa rozplaví v 2 až 5 násobnom množstve vody o teplote 5 až...

Způsob dekontaminace radioaktivních roztoků a vod a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 214007

Dátum: 01.06.1984

Autori: Dohnal Jiří, Neumann Leo, Berák Lubomír, Hinterholzinger Otto, Novák Luboš, Šmíd Jaroslav, Král Miloš

Značky: zařízení, dekontaminace, provádění, radioaktivních, způsob, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jaderné energetiky a řeší problém dekontaminace roztoků a vod, obsahujících biotoxické radioaktivní zářiče. Vynález spočívá ve způsobu dekontaminace radioaktivních roztoků a vod sorpcí nebo výměnou iontů za použití sorbentů nebo ionexů tím, že se radioaktivní roztoky nebo vody podrobí působení sorbentu nebo ionexu, uloženého ve tkaninové a kovové vložce, jejich prosáváním za použití vakua. Zařízení je vyřešeno tak, že kontaktor,...

Zariadenie na uloženie termoelektrických teplomerov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214006

Dátum: 01.06.1984

Autor: Lošák Dušan

Značky: zariadenie, uloženie, termoelektrických, teplomerov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na uloženie termoelektrických teplomerov na povrchu rúrky, kde vo vodiacom telese je uložená keramická tyčka termoelektrického teplomeru a na jeho koniec je naskrutkovaná matica a to tak, že vodiace teleso prechádza v ramená s otvormi, v ktorých je uložená upevňovacia objímka opatrená maticami a druhý koniec tohoto vodiaceho telesa je opatrený valcovým nástavcom.

Dekódovací zařízení pro numericky řízené pracovní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 214005

Dátum: 01.06.1984

Autor: Krčmář Jaroslav

Značky: numericky, stroje, řízené, pracovní, zařízení, dekódovací

Zhrnutie / Anotácia:

Dekódovací zařízení pro numericky řízené pracovní stroje, zejména pro obráběcí stroje se sérioparalelními výstupy z řídicího systému, skládající se z dekodéru adres funkcí a dekodérů jejich dat, vyznačené tím, že jeho dekodér (Da) adres funkcí má na výstupech (m, s, t ...) jednotlivých adres funkcí připojena adresní relé (Bm, Bs, Bt ...) vázané vodičem (V2), případně společným s druhým vodičem (VI), k němuž jsou připojeny cívky relé (B1, B2, B...

Digitální obvod k násobení užitím druhých mocnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214004

Dátum: 01.06.1984

Autor: Obdržálek Jan

Značky: násobení, digitální, druhých, mocnin, užitím, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Digitální obvod k násobení užitím druhých mocnin, vyznačený tím, že se skládá z bloku (2) součtu, na který je napojen mocninový blok (4) a bloku (3) rozdílu, na který je napojen druhý mocninový blok (5), přičemž výstupy obou mocninových bloků (4, 5) jsou napojeny na blok (6) odečítání, jehož výstup je výstupem žádaného součinu.

Zařízení na jemné obrábění drážek s profilem tvaru kruhového oblouku

Načítavanie...

Číslo patentu: 214003

Dátum: 01.06.1984

Autor: Greuel Armin

Značky: drážek, tvaru, oblouků, kruhového, obrábění, profilem, zařízení, jemné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na jemné obráběni drážek s profilem tvaru kruhového oblouku, zejména oběžných drah kroužků kuličkových ložisek, přičemž obráběcí nástroj je určitou a nastavitelnou silou tlačen proti otáčejícímu se obrobku a provádí periodicky vratný kmitavý otočný pohyb kolem osy otáčení, která leží ve středu profilu tvaru kruhového oblouku, kde k hřídeli kmitače je výkyvně, kolem osy kolmé k ose rotace hřídele kmitače, připevněn držák nástroje s...

Zařízení pro diagnostiku poruch sekrece mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 214002

Dátum: 01.06.1984

Autori: Ryšánek Dušan, Hamalčík Jaroslav, Kotrč Bohumír, Olejník Peter

Značky: sekrece, diagnostiku, zařízení, mléka, poruch

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro diagnostiku poruch sekrece mléka na bázi elektrického zjišťování stupně odchylky vyšetřovaného sekretu od normy, opatřené sondami, vyhodnocovacím obvod a signalizací a uspořádané jako diagnostická paleta s držákem, vytvořeným jako rukojeť s připojovacími vodiči měřících sond a signálních světel a rozdělená přepážkami na diagnostické jednotky, vyznačené tím, že diagnostické jednotky jsou opatřené jednak měřícími sondami (31 až 34),...

Asociativní paměť

Načítavanie...

Číslo patentu: 214001

Dátum: 01.06.1984

Autori: Kolcova Anastasija Adrianovna, Gvinepadze Alexej Davidovič, Smirnov Rem Vasiljevič, Vitalijev Georgij Viktorovič

Značky: paměť, asociativní

Zhrnutie / Anotácia:

Asociativní paměť pro provádění výběrových a logických operací se znakovou informací ve tvaru víceřádových asociativních slov, tj. souborů o několika dvojkových asociativních znacích, obsahující adresové paměťové moduly pro záznam dvojkové informace a obsahující paměťové prvky spojené adresovými a řádovými sběrnicemi pro záznam a čtení informace uložené v adresových paměťových modulech, dále obsahující detektory pro indikaci místa uložení...

Multiplexní vzorkovací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 214000

Dátum: 01.06.1984

Autor: Vedral Josef

Značky: jednotka, multiplexní, vzorkovací

Zhrnutie / Anotácia:

Multiplexní vzorkovací jednotka v y z n a č u j í c í s e t í m , že sestává z prvních zesilovaču (10, 11, ... 1n), jejichž výstupy jsou spojeny se vstupy prvních spínačů (20, 21, ... 2n), jejichž výstupy jsou spojeny s uzemněnými paměťovými kondenzátory (30, 31, ... 3n) a se vstupy druhých spínačů (40, 41, ... 4n), jejichž vzájemné propojené výstupy jsou spojeny s veinvertujícím vstupem druhého zesilovače (50), jehož výstup je spojen s jeho...

Zařízení pro zvětšování šířky klikatého stehu u šicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213999

Dátum: 01.06.1984

Autor: Rouha Josef

Značky: šicích, stehu, zařízení, zvětšování, šířky, klikatého, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Pro alespoň částečnou kompensaci nežádoucího rozdílu výškové polohy jehly šicího stroje v její levé a pravé poloze, potřebnou ke zvýšení spolehlivosti šití, to je k zachycení smyčky niti hrotem chapače nebo smyškovače, je čep unášeče je helní tyče uspořádán šikmo vůči horizontální roně, a to ve směru podmíněném smyslem otáčení hrotu chapače nebo syčkovače. Viz obr. 1. Mimo oblast šicích strojů použitelnost zařízení nezjištěna.

Konektor s držákem

Načítavanie...

Číslo patentu: 213998

Dátum: 01.06.1984

Autori: Dvorský Vladimír, Vlk Miroslav

Značky: konektor, držákem

Zhrnutie / Anotácia:

Konektor s držákem, vhodný zejména pro elektronická zařízení v energetice a telekomunikacích, vyznačený tím, že vlastní těleso konektoru (1), uložené ve výřezu čelní stěny (21) držáku (2) tvaru korýtka s průřezem U je opřeno o čelní stěnu (21) držáku (2) přední stranou ozubu (11, 12), vytvořeného na obou základnách tělesa konektoru (1) a opatřeného výřezem (112, 122), a v bočních stěnách držáku (2) jsou ve výši ozubu (11, 12) proti sobě...

Zapojení syntezátoru impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213997

Dátum: 01.06.1984

Autor: Hajoš Zoltán

Značky: syntezátoru, zapojení, impulsů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení syntezátoru pro vytváření impulsových kombinací vzájemně vázaných harmonickými složkami vstupního sledu je složeno z lineárních nebo nelineárních obvodů a jejich kombinací. Na vstupu je selektor dat a selektor harmonické vazby, jejichž výstupy jsou spojeny s bistabilními klopnými obvody a registrem dat. Selektor harmonické vazby vybírá harmonickou frekvenci ze spektra vstupních impulsů.

Klimatizovaná buňka pro odchov selat, popřípadě mláďat dalších hospodářských i jiných zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 213996

Dátum: 01.06.1984

Autori: Vrbka František, Kotrbáček Václav, Holub Antonín

Značky: klimatizovaná, buňka, odchov, selat, jiných, mláďat, dalších, hospodářských, zvířat, popřípadě

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení, které umožňuje zlepšení tepelného komfortu selat resp. mláďat dalších hospodářských či jiných zvířat a tím snížení jejich úhynu při jejich odchovu a současně zefektivnění a zhospodárnění procesu klimatizace. Podstata řešení problému - vytvoření optimálního mikroklimatu, neovlivněného kolísajícími vnějšími, zejména teplotními poměry spočívá v rozebíratelném spojení elektricky vyhřívané podlážky a doupěte, které...

Siloměrný člen tenzometrických převodníků mechanických veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 213995

Dátum: 01.06.1984

Autor: Lukas Jiří

Značky: veličin, převodníku, siloměrný, člen, tenzometrických, mechanických

Zhrnutie / Anotácia:

Siloměrný člen tenzometrických převodníků mechanických veličin, sestávající jednak z tělesa se zeslabenými průřezy pružně deformovanými působením měřené síly a jednak z odporových tenzometrů připevněných na zeslabené průřezy a navzájem elektricky propojených, vyznačený tím, že těleso (6, 16) siloměrného členu (1, 21) je tvořeno tuhou horní částí (9, 19) a tuhou dolní částí (10, 20), které jsou navzájem spojeny nejméně třemi stojina mi (8, 11,...

Startovací obvod pro astabilní multivibrátor s integrovaným monostabilním klopným obvodem typu DTL

Načítavanie...

Číslo patentu: 213994

Dátum: 01.06.1984

Autori: Kacl Ivan, Janata Milan

Značky: obvod, obvodem, monostabilním, integrovaným, startovací, multivibrátor, astabilní, klopným

Zhrnutie / Anotácia:

Startovací obvod pro astatický multivibrátor s integrovaným monostabilním klopným obvodem typu DTL vytváří impuls o vhodné délce tak, že blokuje činnost integrovaného obvodu po dobu od připojení zdroje napájecího napětí až do ustálení napěťových poměrů v integrovaném obvodu, načež nastane spolehlivé rozběhnutí astatického multivibrátoru. Tím je vyřešen problém obtížného startování multivibrátoru, vyplývající z vysoké šumové imunity obvodu DTL....

Zařízení ke třídění práškovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213993

Dátum: 01.06.1984

Autori: Skrčený Milan, Říha Jan

Značky: třídění, zařízení, materiálů, práškovitých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke třídění práškovitých materiálů, jako mletého uhlí i jiných minerálů, sestávající ze skříně, v níž je v převáděcím prostoru mezi vstupním prostorem a třídicím prostorem umístěn regulační orgán, vyznačující se tím, že ve vstupním hrdle (16) skříně (17) je upraveno deflektorov ústrojí, obsahující nejméně jeden odkláněcí žlab, tvořený odchylovací deskou (5) a okrajovými bočními deskami (4), vystupujícími z náběžné plochy odchylovací...

Mechanická úchopná hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 213992

Dátum: 01.06.1984

Autor: Vylíčil Jaroslav

Značky: úchopná, mechanická, hlavice

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanická úchopná hlavice, opatřená pružinou a unašeči, na nichž jsou upevněny výměnné čelisti, vyznačené tím, že je tvořena akčním válcem (1), jehož píst je na jedné straně opatřen kuželem (2), o nějž se prostřednictvím válečků (7) opírají nejméně dva unašeče (5), vedené lištami (12), přičemž do unašečů (5) se opírá svým jedním koncem pružina (14), upevněná druhým koncem na tělesu (6) úchopné hlavice.

Mechanizmus nastavovania bodu zopnutia elektrických klopných spínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 213991

Dátum: 01.06.1984

Autor: Mancel Ľubor

Značky: spínačov, nastavovania, klopných, zopnutia, elektrických, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus nastavovania bodu zopnutia elektrických klopných spínačov, rieši problém presného a rýchleho nastavovania bodu zopnutia, osobitným usporiadaním prevodového mechanizmu impulzu.

N,N-bis(3-acyloxy-2-hydroxypropyl)-w-aminoalkanoly a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 213990

Dátum: 01.06.1984

Autori: Nešpůrek Stanislav, Šorm Miloslav, Ulbert Karel

Značky: způsob, jejich, výroby, n,n-bis(3-acyloxy-2-hydroxypropyl)-w-aminoalkanoly

Zhrnutie / Anotácia:

N,N-bis(3-acyloxy-2-hydroxypropyl)-?-aminoalkanoly obecného vzorce I, /R-COO-CH2-CH(OH)-CH2 /2N-R1 (I) kde R představuje alkylový nebo ylkenylový zbytek s 8 až 18 uhlíkovými atomy v lineárním nebo rozvětveném hlavním řetězci a R1 je 2-hydroxyethyl, 3-hydroxy-1-propyl, 1-hydroxy-2-propyl, 2-hydroxy-1-propyl, 1-hydroxy-2-butyl, 1-hydroxy-3-butyl, 1-hydroxy-4-butyl, 2-hydroxy-3-butyl.

Zařízení pro automatické dávkování roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 213989

Dátum: 01.06.1984

Autor: Matula Metoděj

Značky: automatické, zařízení, dávkování, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické dávkování roztoku, vzláště vody k zalévání rostlinných kultur, vyznačující se tím, že je tvořeno dvojicí výkyvných, vzájemně spojených nádob (l,2), z nichž první nádoba (l) je opatřena plnícím otvorem (10) ve vík (12) a druhá nádoba (2) šikmou výtokovou hubicí (4), umístěnou na straně odvrácené od první nádoby (l) a se vstupem (41) umístěným u dna (21) a výstupem (42) alespoň v úrovni výka (22) druhé nádoby (2), přičemž...

Obložení hnacího bubnu pro pásové dopravníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 213988

Dátum: 01.06.1984

Autor: Pfleger Pavel

Značky: obložení, hnacího, pásové, bubnu, dopravníky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vytvoření povrchu obložení hnacího bubnu pro pásové dopravníky, kde je třeba zajistit odvod vody a zředěných nečistot ze styčné plochy mezi pásem a hnacím bubnem. Tento problém je vyřešen tak, že povrch obložení hnacího bubnu je opatřen systémem drážek o nejméně třech různých šířkách, kde největší šířku mají hlavní odváděcí drážky, menší šířku mají pomocné odváděcí drážky a nejmenší šířku mají stírací drážky svírající s podélnou...