Archív za 1984 rok

Strana 10

Montovaná drevená polica a spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 225243

Dátum: 01.12.1984

Autori: Repka Peter, Belayová Jana

Značky: výroby, spôsob, polica, drevená, montovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Montovaná drevená polica a sp(sob výroby na báze reziva a konštrukčných termoplastov, tvaru obojstranne votknutého a v strede podopretého nosníka, pozostávajúca z horizontálnej časti, vertikálnych príchytiek pravej, ľavej a bočnej, vyznačujúca sa tým, že horizontálna časť /1/ hrúbky 10 až 45 mm je vytvorená z dutého profilovaného nosníka /5/ vyhotoveného z konštrukčných termoplastov, do ktorého dutín sú striedavo vklinené profilované drevené...

Rebrovaný dielec, ktorého rebrá sú tvorené zlisovanými priehybmi plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225242

Dátum: 01.12.1984

Autori: Slavský Miroslav, Linhardt Peter, Reiter Juraj

Značky: priehybmi, zlisovanými, plechů, dielec, rebrá, tvorené, rebrovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Rebrovaný dielec, ktorého rebrá sú tvorené zlisovanými priehybmi plechu, vyznačujúci sa tým, že na koncoch (5) rebra (1) sa steny (2) rebra (1) dotýkajú po celej výške (h) rebra (1), ale v medziľahlom pásme sa steny (2) rebra (1) dotýkajú len pri koreni (3) rebra (1), pričom šírka (b) stykových plôch (4, 6) stien rebra (1) je daná vzťahom (h-1,05 s)>b>0,65 s kde značí h .... výšku rebra (1) s .... hrúbku steny (2) rebra (1) b .... šírku...

Pístové vstřikovací čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 225241

Dátum: 01.12.1984

Autor: Indra Jaromír

Značky: pístové, vstřikovací, čerpadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Pístové vstřikovací čerpadlo k dopravě kapalného paliva do válce spalovacího motoru, skládající se z válce upnutého ve skříni vstřikovacího čerpadla, utěsněné a uvnitř zaplněné stlačeným palivem, a v něm zalapovaného pístu, z hnací vačky, pístové pružiny, výtlačného ventilu a z výtlačného hrdla k připojení výtlačného potrubí a dále z regulační objímky ovládané regulační tyčí, zalapované na pístu a uložené mezi spodním okrajem válce a horní...

Zařízení pro natáčení nástrojové hlavy obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225240

Dátum: 01.12.1984

Autori: Šubrt Miloslav, Steinke Vladimír, Krejčí František

Značky: hlavy, natáčení, strojů, zařízení, nástrojové, obráběcích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro natáčení nástrojové hlavy obráběcích strojů, zejména soustružnických strojů, obsahující základní těleso, v němž je otočně uložen axiálně posuvný čep s pevně připojenou nástrojovou hlavou na předním konci a pevně připojeným pístem ve střední části, pohyblivým ve válci vytvořeném v základním tělese, jenž je opatřen čelním spojkovým ozubením, zabírajícím do čelního spojkového ozubení pastorku, na čepu volně uloženého, s nímž je...

Zařízení k měření odebraného tepla, zejména v bytových jednotkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 225239

Dátum: 01.12.1984

Autori: Laboutka Karel, Galaš Jiří

Značky: odebraného, jednotkách, měření, bytových, tepla, zejména, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k měření odebraného tepla, zejména v bytových jednotkách, tvořené snímači tepelného toku, jež jsou svými vnitřními stranami upevněny na radiátory a na těchto vnitřních stranách jsou umístěna vnitřní teplotní čidla a na vnějších stranách jsou umístěna vnější teplotní čidla, vyznačující se tím, že vnitřní teplotní čidla /7/ jsou sériově propojena a tvoří spolu s připojeným vnitřním stabilizačním prvkem /11/ vnitřní větev a vnější...

Snímač tepelného toku

Načítavanie...

Číslo patentu: 225238

Dátum: 01.12.1984

Autor: Galaš Jiří

Značky: snímač, tepelného

Zhrnutie / Anotácia:

Snímač tepelného toku s vnitřním a vnějším teplotním čidlem, vyznačený tím, že vnitřní teplotní čidlo /4/ je tvořeno seriovým spojením vnitřní diody /5/ a vnitřního rezistoru /6/ s kladným teplotním součinitelem a vnější teplotní čidlo /10/ je tvořeno seriovým spojením vnější diody /11/, konstantního rezistoru /17/ teplotně nezávislého a vnějšího rezistoru /12/ s kladným teplotním součinitelem.

Způsob výroby monokrystalů z taveniny a topný element k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225237

Dátum: 01.12.1984

Autori: Ryttnauer Emil, Trnka Jaroslav, Gilar Oldřich, Fojtík Ladislav, Barta Čestmír, Liška Oldřich, Pavlíček Zdeněk, Svobodová Blanka, Richter Otakar, Žemlička Jan, Bendl Jiří, Mlíka Václav

Značky: způsobu, topný, taveniny, provádění, způsob, tohoto, výroby, element, monokrystalů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby monokrystalů z taveniny s krystalizací řízenou plošným topným elementem, vyznačený tím, že se topnému elementu uděluje příčně vratný nebo kruhový pohyb.

Porézní epoxidové hmoty a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 225236

Dátum: 01.12.1984

Autori: Horyna Jaroslav, Hromádko Zdeněk

Značky: výroby, epoxidové, jejich, porézní, způsob, hmoty

Zhrnutie / Anotácia:

Porézní epoxidové hmoty obsahující přísady, jako retardéry či akcelerátory vytvrzování barviva, plnidla, retardéry hoření, stabilizátory proti ultrafialovému záření, stabilizátory pěny, vyznačené tím, že epoxidová hmota je prostoupena dutinami vyplněnými vodíkem a ohraničenými epoxidovou hmotou prostoupenou rozptýlenými hlinitými solemi případně hliníkem a hydroxidy NaOH, KOH, NH4OH, přičemž hlinité soli jsou zkoncentrovány na rozhraní dutin a...

Třecí materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 225235

Dátum: 01.12.1984

Autori: Novák Jiří, Libotovský Ladislav

Značky: třecí, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Třecí materiál určený pro brzdová a spojková obložení a podobné účely, obsahující anorganické vlákenné vyztužení, pojivo, modifikátory tření, modifikátory opotřebení a plnidla, vyznačující se tím, že modifikátor tření tvořený směsí železného prášku a mletého muskovitu se vzájemným poměrem 3:l až 1:3 je v třecím materiálu zastoupen podílem 1 až 10,8 procent hmotnosti.

Způsob přípravy solí kyseliny benzoové s alkalickým kovem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225234

Dátum: 01.12.1984

Autori: Žabenský Jaroslav, Holéci Ivan

Značky: kyseliny, kovem, benzoové, způsob, solí, přípravy, alkalickým

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy solí kyseliny benzoové s alkalickým kovem, vyznačující se tím, že se kyselina benzoová zahřívá s uhličitanem nebo hydrogenuhličitanem alkalického kovu, jako sodným nebo draselným při teplotě 130 až 250 °C, za případné přítomnosti soli kyseliny benzoové s alkalickým kovem, přičemž poměr kyseliny benzoové k uhličitanu je 0,9 až 1,2 násobek stechiometrického poměru.

Uzávěr hořákové trubice z monokrystalického oxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 225233

Dátum: 01.12.1984

Autori: Viktora Miloslav, Banýr Josef, Merunka Milan, Jindra Josef

Značky: uzáver, hořákové, trubice, oxidů, monokrystalického, hlinitého

Zhrnutie / Anotácia:

Uzávěr hořákové trubice a monokrystalického oxidu hlinitého Al2O3 - safíru, vyznačený tím, že safírová trubice je na obou koncích svého vnitřního průměru rozšířená nebo je opatřena alespoň jedním podélným výstupkem (8), na němž je uložen safírový kroužek (2) s centrálním otvorem (9) pro niobovou trubičku (4) nebo pro kovový proudový vodič s elektrodou (6), přičemž safírová trubice (1), safírový kroužek (2) a niobová trubička (4) jsou na...

Způsob výroby minerálních hořečnatých lizů pro krmné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 225232

Dátum: 01.12.1984

Autori: Hložek Petr, Bastl Vladimír, Crha Miloš, Lakota Vladimír

Značky: výroby, krmné, lizů, účely, způsob, horečnatých, minerálních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby minerálních hořečnatých lizů pro krmné účely vyznačující se tím, že kysličník hořečnatý nebo uhličitan hořečnatý případně směs těchto látek se rozkládá podekvivalentním množstvím roztoku kyseliny chlorovodíkové o minimální koncentraci 5 % hmotnostních, přičemž se na 1 mol výše uvedených látek použije 0,05 až 0,8 molů chlorovodíku, načež se přidají další minerální komponenty a reakční směs se podrobí vibraci s frekvencí 20 - 150...

Zařízení pro chlazení rozkladové elektrody vidikonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225231

Dátum: 01.12.1984

Autori: Ladnar Josef, Kopecký Josef, Prchlík Jaroslav, Kříž Josef, Urbanec Jan, Benc Ivo, Kerhart Jaroslav

Značky: rozkladové, zařízení, vidikonu, elektrody, chlazení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro chlazení rozkladové elektrody vidikonu, zabudované do systému vidikonové elektronky, vyznačené tím, že sestává z chladícího okruhu (11) vakuově zabudovaného v rozšířeném konci skleněného pláště (1) snímací elektronky, přičemž chladící okruh (11) je pomocí tepelného spoje (10) přichycen k držáku (8) rozkladové elektrody (9), která je s držákem (8) vodivě spojená.

Bezpečnostní ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 225230

Dátum: 01.12.1984

Autor: Pilát Jaroslav

Značky: bezpečnostní, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostní ventil sestávající z válce se vstupním a výstupním hrdlem, mezi nimiž se nachází píst s průchozími kanálky odtlačovaný od těsnícího sedla pružinou, vyznačený tím, že píst (4) je opatřen průchozím otvorem (7).

Způsob výroby strojně broušených předmětů ze skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 225229

Dátum: 01.12.1984

Autori: Malíř Oskar, Zappe Oswald, Maryško Vladimír

Značky: broušených, výroby, způsob, předmětů, strojně

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby strojně broušených předmětů ze skla, zejména lustrových ověsů malých a středních velikostí a bižuterních kamenů, vyznačující se tím, že skleněná tyč rovná (1) nebo profilovaná (2) nebo skleněná tyčinka (3) nebo skleněná tlustostěnná trubice (4) se mechanicky upne do upínače (5) a provede se opracování ploch, tzv. facet (6 a 7) první strany předmětu, načež, po očištění a kontrole, se tyč (1,2), tyčinka (3) nebo trubice (4) upevní...

Zařízení pro automatický odběr vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 225228

Dátum: 01.12.1984

Autori: Žid Jan, Chlebný Jan

Značky: zařízení, automatický, odber, vzorků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatický odběr vzorků, vyznačuje se tím, že je tvořeno vzorkovačem (7) sestávajícím z odměrné nádoby (8) uzavřené víkem (9) v němž je proveden uzavírací orgán (10), do víka (9) je dále zaústěn přívod (11) tlakového media a trubka (12) pro odvod vzorku do analyzátoru (6), vzorkovač (7) a jeho ovládací člen (4) jsou uchyceny na nosné konstrukci (13) reakční nádoby (5) a ovládány pomocí zdroje (1) řídících signálů spojeného s...

Svařované ozubené kolo velkých rozměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225227

Dátum: 01.12.1984

Autori: Pilous Václav, Lejček Miloslav, Václav Jan, Nozar Karel, Mareš Václav

Značky: rozměrů, ozubené, svařované, veľkých

Zhrnutie / Anotácia:

Svařované ozubené kolo velkých rozměrů sestávající z věnce z vysokouhlíkové vysocepevné ocele, z dilatačních členů z nízkouhlíkové vysoceplastické konstrukční ocele a z rosety ze zaručeně svařitelné ocele, vyznačující se tím, že každý mezikruhový dilatační člen (13), svařený s věncem kola (11) a s rosetou (12), má z obou čelních stran (14) provedena bezvrubová půlkruhová a tlakovou napjatostí zpevněná vybrání (15), přičemž poměr meze kluzu...

Tavidlo na báze kysličníka hlinitého, pre výrobu ferochrómu uhlíkatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 225226

Dátum: 01.12.1984

Autori: Harmaniak Ján, Molík Stanislav

Značky: kysličníka, ferochrómu, výrobu, uhlíkatého, báze, hlinitého, tavidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Tavidlo na báze kysličníka hlinitého, pre výrobu ferochromu uhlíkatého zo vsádzky zloženej zo 70 až 75 % chrómovej rudy, 3 až 4 % kremenca, 3 až 4 % odpadov ako sú zliatky silikochrómu a mangánová troska a 14 až 17 % koksu, vyznačuje sa tým, že pozostáva z hliníkových sterov o zložení 65 až 75 % kysličníka hlinitého, 5 až 10 % kysličníka kremičitého a 3 až 10 % kovového hliníku, pričom jeho podiel vo vsádzke je 3 až 10 % hmotnostných.

Identifikační zařízení cizích tvrdých předmětů na sběracích řezačkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 225225

Dátum: 01.12.1984

Autor: Švajka Josef

Značky: řezačkách, sběracích, zařízení, tvrdých, identifikační, předmětů, cizích

Zhrnutie / Anotácia:

Identifikační zařízení cizích tvrdých předmětů na sběracích řezačkách, u něhož jsou za žlabem se šnekem upraveny nad sebou dva odebírající válce, vyznačené tím, že na jednom ze dvou odebírajících válců (3, 4) je umístěna pružinová opěra (14), o níž se opírá stlačná pružina (16) doléhající na podpěrný rám (15), přičemž na pružinové opěře (14) je upraven kontakt (18) spínače (19).

Způsob desodorace odpadních plynů a vzdušnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 225224

Dátum: 01.12.1984

Autori: Rosypálek Josef, Janoušek František, Klimeček Rostislav, Kehar Josef, Škrna Stanislav, Filip Věroslav

Značky: odpadních, desodorace, plynů, způsob, vzdušnin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob desodorace odpadních plynů a vzdušnin z procesů zpracování živočišných materiálů, zejména veterinárních asanačních provozů, působením vodních roztoků chemicky aktivních látek, se kterými jsou odpadní plyny a vzdušniny uváděny do intenzivního kontaktu, vyznačený tím, že do prostoru nad místem úniku pachových těkavých látek a/nebo do vypíracího kontaktního aparátu kolonového typu pro desodoraci odpadních plynů a vzdušnin se přivádí...

Pracovní vřeteno

Načítavanie...

Číslo patentu: 225223

Dátum: 01.12.1984

Autori: Odehnal Ervín, Procházka Karel

Značky: pracovní, vřeteno

Zhrnutie / Anotácia:

Pracovní vřeteno vybavené centrálním šroubem, pro upnutí nožové hlavy, který je ovládán od zadního konce vřetena, vhodné zejména pro jednoúčelové obráběcí stroje a automatické obráběcí linky, vyznačující se tím, že v otvoru pracovního vřetena (1), uloženého v tělese (2) frézovacího vřeteníku, je upraveno opěrné čelo (4) pro dosedací hlavu (5) upínacího šroubu (6), který je suvně uložen v otvoru (7) středicího trnu (8), uloženého v kuželové...

Iontově selektivní elektroda pro titrace organických iontů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 225222

Dátum: 01.12.1984

Autori: Říha Václav, Vytřas Karel, Remeš Miroslav

Značky: iontů, titrace, její, elektroda, iontově, výroby, způsob, organických, selektivní

Zhrnutie / Anotácia:

Iontově selektivní elektroda pro titrace organických iontů vyznačená tím, že je tvořena centrálním vodičem (1) z nerezavějící oceli, hliníku, grafitu, pozlacené mědi, mosazi nebo stříbra, který je na svém povrchu opatřen izolací (2) tvořenou plastickou nebo skleněnou silnostěnnou trubicí, přičemž jeden konec vodiče (1) je opatřen kontaktem a druhý konec vodiče je pokryt iontově selektivní membránou (3) o tloušťce 0,1 až 0,3 mm.

Přenášecí ústrojí automatického víceoperačního lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225221

Dátum: 01.12.1984

Autori: Kovář Jan, Drkal Jan, Bříza Miloš

Značky: přenášecí, automatického, víceoperačního, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Přenášecí ústrojí automatického víceoperačního lisu, zejména pro objemové tváření s vratným přímočarým pohybem přenášecího vozíku, obsahující alespoň jednu dvojici přenášecích kleštin s nuceným pracovním pohybem v rytmu vratného pohybu přenášecího vozíku, vyznačující se tím, že dvojice přenášecích kleštin (44) jsou spojeny s přenášecími rameny (41, 42), kyvně uspořádanými na oskách (43) a pohybově spojeny s rozvidlenými táhly (39) spojenými...

Zařízení pro zalisování rohovníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 225220

Dátum: 01.12.1984

Autor: Indruch Ivan

Značky: zalisování, rohovníků, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zalisování rohovníků, sestávající z přímočarého hydromotoru a regulovatelnou rychlostí pracovního zdvihu, hydrogenerátoru s nastavitelným pracovním tlakem, elektromagnetického rozvaděče, jistící skříně, pracovního stolu ovládacího panelu a rozvodu nízkotlakými hadicemi, vyznačené tím, že pístnice (2) hydromotoru (1) je opatřena otočně uloženým beranem (3) prizmatického tvaru, proti kterému je po skocích stavitelná opěrná tyč (5),...

Obvod pro spínání tyristoru při průchodu napětí nulou

Načítavanie...

Číslo patentu: 225219

Dátum: 01.12.1984

Autori: Prokeš Josef, Janda František

Značky: spínání, průchodu, nulou, tyristorů, napětí, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod pro spínání tyristoru při průchodu napětí nulou obsahující sériovou kombinaci zátěže a tyristoru, řídící stupeň, ovládací stupeň a stabilizační stupeň, vyznačující se tím, že mezi prvou napájecí svorkou /16/ a druhou napájecí svorkou /17/ jsou připojeny zátěž /18/ a tyristor /1/, přičemž anoda /2/ tyristoru /1/ je spojena přes blokovací odpor /19/ s bází /6/ ovládacího tranzistoru /5/, která je dále spojena s kolektorem /12/ řídícího...

Bezpečnostní vypínací zařízení pohonu spojeného prokluzovací spojkou s řetězovým dopravníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225218

Dátum: 01.12.1984

Autor: Kratochvíl Ervín

Značky: dopravníkem, spojeného, řetězovým, zařízení, spojkou, prokluzovací, pohonů, bezpečnostní, vypínací

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostní vypínací zařízení pohonu spojeného prokluzovací spojkou s řetězovým dopravníkem, zejména dopravníkem pro přepravu surového uhlí, vyznačující se tím, že sestává z náboje (1), nasazeného na hřídeli (2) první části (3) spojky (13), například hnací, nesoucího natáčivý prstenec (4), polohově zajištěný pojistným kroužkem (5), opatřený koncovým spínačem (6) a dvěma sběracími kroužky (7) a z přítlačného prvku (8), umístěného na druhé části...

Mnohokanálový pseudonáhodný generátor časově posunutých posloupností

Načítavanie...

Číslo patentu: 225217

Dátum: 01.12.1984

Autori: Morozevič Anatolij Nikolajevič, Havel Jan, Přibyl Václav

Značky: posloupností, časově, generátor, pseudonáhodný, mnohokanálový, posunutých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mnohokanálového pseudonáhodného generátoru časově posunutých posloupností obsahujícího posuvny registr, klíčované sečítačky modulo dva, řídící blok, čítač délky period a čítač počtu period.

Ventil pro velmi vysoké tlaky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225216

Dátum: 01.12.1984

Autori: Masák Vladimír, Havlín Vladimír

Značky: tlaky, ventil, velmi, vysoké

Zhrnutie / Anotácia:

Ventil pro velmi vysoké tlaky tvořený ventilovým tělesem a jeho spodní částí, osově pohyblivým dříkem procházejícím těsněním a dosedající na těsnění,vyznačený tím, že pohyblivá těsnicí plocha (5) je tvořena rovnou plochou kruhového tvaru, jejíž průměr je menší než trojnásobek uzavíraného průchodu (20) a je roven průměru válcového dříku (3) v místě jeho průchodu průchozím těsněním (11), při čemž těsnicí plocha (5) je vytvořena jako řez rovinou...

Nástrojová elektróda pre elektrochemické obrábanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 225215

Dátum: 01.12.1984

Autor: Zubák Ján

Značky: elektroda, obrábanie, elektrochemické, nástrojová

Zhrnutie / Anotácia:

Nástrojová elektróda pre elektrochemické obrábanie vyznačujúca sa tým, že pozostáva z tenkých navzájom odizolovaných plechov striedavo pripojených na jednosmerné pracovné napätie U1 a U2, pričom hodnota pracovného napätia U1 je priamo hodnotou napätia U zdroja jednosmerného napätia, hodnota pracovného napätia U2 je regulovateľná regulačným členom a rozdiel pripojeného napätia U1 a U2 na priľahlých častiach nástrojovej elektródy je menší ako...

Zařízení tvořící vedení beranu lisu na sloupcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 225214

Dátum: 01.12.1984

Autor: Chytka Vladimír

Značky: sloupcích, zařízení, tvořící, vedení, beranu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vedení beranu lisu s valivými elementy ve tvaru například kuliček, válečků, soudečků či jiného tvaru, které jsou vsazeny mezi sloupek a pouzdro, vyznačující se tím, že obsahuje alespoň dva nebo více sloupků /6/, přičemž na každém se přímočaře pohybují po valivých elementech /5/ vždy dvě pouzdra /4/, každý sloupek /6/ je upevněn ve třech dvojdílných kotvách /7, 10/ a vzdálenost /3/ dvou sousedních dvojdílných kotev /7, 10/ je větší...

Kinematický systém polohování vršku stomatologického křesla

Načítavanie...

Číslo patentu: 225213

Dátum: 01.12.1984

Autori: Baier Vladimír, Mihálik Ivo

Značky: křesla, stomatologického, polohování, vršku, kinematický, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Kinematický systém polohování vršku stomatologického křesla s otočným kloubem umístěným mezi opěrným kloubem opěrky zad a otočným čepem opěrky nohou, vyznačující se tím, že v otočném čepu (8) opěrky (4) nohou je jedním koncem zakotvena první zdvíhací jednotka (7), jejíž druhý konec je přes druhý otočný kloub (9), segment (6) a páku (5) upevněn k prvnímu otočnému kloubu (3), který odděluje opěrku (1) zad od opěrky (4) nohou, když druhý otočný...

Mazací prostředek pro tváření kovových materiálů za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 225212

Dátum: 01.12.1984

Autori: Kozák Petr, Stejskal Michal, Mostecký Jiří, Kubelka Vladislav

Značky: kovových, tváření, mazací, prostředek, studena, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Mazací směs pro tváření kovů za studena na bázi chlorparafinů, vyznačená tím, že obsahuje 30 až 80 % hm. chlorparafinů s obsahem chloru 35 až 60 %, 10 až 40 % hm. směsi cyklanických a alifatických nasycených uhlovodíků, s obsahem aromátů nižším než 15 %, 5 až 40 % hm. derivátů vyšších mono- nebo dihydroxykyselin a dále 5 až 30 % hm. nejméně jedné ze skupiny látek tvořené kyselinou olejovou, linolovou, linolenovou, fosforylovanými mastnými...

Zařízení k odměřování a ukládání útkové niti zanášené do prošlupu na bezčlunkovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 225211

Dátum: 01.12.1984

Autori: Klimeš Stanislav, Vašíček Vladimír, Kuda Vladimír, Vystrčil Karel

Značky: zařízení, odměřování, zanášené, bezčlunkovém, tkacím, ukládání, prošlupu, útkové, stroji

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k odměřování a ukládání útkové niti zanášené do prošlupu na bezčlunkovém tkacím stroji, zahrnující zejména nuceně otočně naháněný zásobní buben pro uložení útkové niti spřažený s odměřovacím elementem, vyznačené tím, že u čela zásobního bubnu (2) je upraven nuceně otočně naháněný rotor (14) s alespoň dvěma lopatkami (15), přičemž rotoru (14) přilehlá část zásobního bubnu (2) je opatřena soustavou vzduchových kanálů (17) pro rozvod...

Mincovní dávkovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 225210

Dátum: 01.12.1984

Autori: Uhlíř Milan, Uhlířová Miluše

Značky: dávkovač, mincovní

Zhrnutie / Anotácia:

Mincovní dávkovač sestávající z násypné části, stohovací trubice a vyhazovače mincí, vyznačený tím, že násypnou část /1/ tvoří těleso, jehož dno /7/ má miskovitý tvar, a do tohoto dna /7/ zasahují čepy /8/, zatímco v jeho středu je hlava /9/ s míchacím palcem /12/, která svou dosedací částí spočívá na dutém hnacím hřídeli /5/, vytvořeném jako stohovací zásobník /5/, přičemž mezi hlavou /9/ a tělesem je štěrbina /10/ pro průchod mincí /22/ do...

Gravitační odlučovač olejů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 225209

Dátum: 01.12.1984

Autor: Plundrák Pavel

Značky: gravitační, odpadních, olejů, odlučovač

Zhrnutie / Anotácia:

Gravitační odlučovač olejů z odpadních vod tvořený odlučovací a akumulační komorou, které jsou od sebe odděleny dělící stěnou, dále jímkou na odloučený olej oddělenou od odlučovací a akumulační komory přepadovou stěnou a prostorem čisté vody odděleným od akumulační komory nornou stěnou vyznačený tím, že přepadová stěna (6) oddělující odlučovací komoru (1) a akumulační komoru (2) od odběrného žlabu (5) jímky (3) na odloučený olej, je opatřena...

Zariadenie na skúšanie opotrebenia materiálov s možnosťou modelovania faktorov opotrebenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 225208

Dátum: 01.12.1984

Autori: Poničan Juraj, Tolnai Rudolf

Značky: zariadenie, modelovania, materiálov, opotrebenia, možnosťou, skúšanie, faktorov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na skúšanie opotrebenia materiálov s možnosťou modelovania faktorov opotrebenia vyznačené tým, že pozostáva jednak z bubna /2/ uloženého rotačne v jednom smere a opatreného časťou /1/, umiestnenou v jeho horizontálnej osi pre uchytenie v skľučovadle sústruhu /12/, pričom po vnútornom obvode bubna /2/ je umiestnená vymeniteľná opotrebovávacia dráha /13/ s premenlivým polomerom, vymedzená plechmi /14/, v bubne /2/ je volne uložené...

Zařízení pro indikaci výšky hladiny vodivé kapaliny v nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 225207

Dátum: 01.12.1984

Autori: Choc Miloslav, Louda František, Celler Radoslav

Značky: výšky, indikaci, zařízení, hladiny, vodivé, kapaliny, nádobách

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro indikaci výšky hladiny vodivé kapaliny v nádobách obsahující elektrodu zavedenou do nádoby a uzavírající elektrický proudový okruh přes kapalinu s nádobou nebo další elektrodou v ní umístěnou, vyznačené tím, že tyčovitá elektroda (3) vertikálně posuvná pomocí servopohonu (7) je opatřena zarážkou (12) stojící proti několika elektrickým posuvným čidlům (10) odpovídajícím určeným hladinám kapaliny.

Zapojení pro měření axiálního posuvu rotoru vzhledem ke statoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225206

Dátum: 01.12.1984

Autori: Večeřa Jiří, Širokorad Jurij

Značky: axiálního, rotoru, vzhledem, statoru, zapojení, měření, posuvu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro měření axiálního posuvu rotoru vzhledem ke statoru, zejména u parní a plynové turbiny, vyznačující se tím, že na vstup prvního detektoru (2) jsou připojeny rezonanční obvod (1) a proudový zdroj (4) konstantního střídavého proudu a na výstup prvního detektoru (2) jsou připojeny seriově řazené první zesilovač (3) s navazujícím ukazovacím přístrojem (5).

Tréninková hokejová hůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 225205

Dátum: 01.12.1984

Autori: Řízek Miloslav, Brůžek Pavel

Značky: tréninková, hokejová

Zhrnutie / Anotácia:

Tréninková hokejová hůl z plastické hmoty nebo s dřevěnou žerdí a čepelí z plastické hmoty, opatřená dutou žerdí, vyznačující se tím, že dutina (3) žerdi (1) je opatřena nejméně jednou drážkou (4), v níž je uložena tvarově odpovídající, profil drážky (4) převyšující pružná vložka (5) upevňující v dutině (3) zasunutou kovovou tyč (6) a čepel (2) hokejové hole je opatřena dutinami (10) pro uložení zátěže.

Samostavitelná klika

Načítavanie...

Číslo patentu: 225204

Dátum: 01.12.1984

Autor: Švarc Zdeněk

Značky: klika, samostavitelná

Zhrnutie / Anotácia:

Samostavitelná klika, sestávající ze dvou částí, z nichž jedna je opatřena osovým hranolem, zasouvatelným do pravoúhlého osového otvoru pouzdra druhé části a vybaveným soustavou jemných pilovitých ozubů pro upevňující pružný prvek vyznačená tím, že její pouzdro části (2) s osovým otvorem je opatřeno osazením pro otočný aretační kroužek (5) a v místě osazení upraveným zářezem pro ocelovou strunu (6), která je uložená v obvodové drážce aretačního...