Zverejnene patenty 01.11.1984

Způsob výroby štočkových výkresů pro desky s tištěnými spoji

Načítavanie...

Číslo patentu: 226750

Dátum: 01.11.1984

Autor: Weidenhammer Heinz

Značky: spoji, výkresů, tištěnými, štočkových, způsob, desky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby štočkových výkresů pro desky s tištěnými spoji při použití rozměrově stálého kreslícího materiálu, vyznačený tím, že základní štočkový výkres, který obsahuje tuší zakreslené prvky, které jsou společné pro všechny obměny výkresů, se opatří kontaktní vrstvou z přírodního nebo syntetického kaučuku a doplní se pro každou obměnu výkresu odlišnými, ke kontaktní vrstvě kontaktně lepícími a snadno uvolnitelnými prvky a pružnými pásky,...

Způsob výroby derivátů 5(6)-fenylsulfonyloxybenzimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226749

Dátum: 01.11.1984

Autori: Hoechst Aktiengesellschaft, Loewe Heinz, Düwel Dieter

Značky: výroby, 5(6)-fenylsulfonyloxybenzimidazolu, derivátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 5(6)-fenylsulfonyl-oxybenzimidazolu obecného vzorce 1 v němž R1 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 a R3 znamenají vždy nezávisle na sobě vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku,halogen nebo trifluormethylovou skupinu, R4 znamená vodík nebo halogen a n znamená číslo 0, 1 nebo 2, jakož i jejich solí s fyziologicky přijatelnými kyselinami, vyznačující se tím že se...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226748

Dátum: 01.11.1984

Autori: Pommer Ernst-heinrich, Basf Aktiengesellschaft, Ammermann Eberhard, Eicken Karl, Theobald Hans, Scheib Klaus

Značky: fungicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden 7-aminoazolo[1,5-a]pyrimidin obecného vzorce I v němž R1 znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, halogenalkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s l až 12 atomy uhlíku, fenoxyskupinu, halogen nebo benzyloxyskupinu, přičemž jednotlivé zbytky mohou být v případě, že n = 2, stejné nebo různé, n znamená číslo l nebo 2, R2 znamená atom...

Způsob výroby nových benztriazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226747

Dátum: 01.11.1984

Autori: Diederen Willi, Austel Volkhard, Heider Joachim, Karl Thomae Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung, Reiffen Manfred, Haarmann Walter, Hauel Norbert

Značky: benztriazolů, výroby, nových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových benztriazolů obecného vzorce I ve kterém R1 znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až atomy uhlíku, cykloalkylovou skupinu se 3 až 7 atomy uhlíku, alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, substituovanou fenylovou, pyridylovou nebo methylpyridylovou skupinou, přičemž shora uvedené fenylové jádro může být mono-, di- nebo trisubstituováno aminoskupinou, dimethylaminoskupinou, jednou nebo dvěma hydroxyskupinami, jednou až...

Způsob výroby derivátů pyrrolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226746

Dátum: 01.11.1984

Autori: Aschwanden Werner, Hoffmann - La Roche & Aktiengesellschaft, Kyburz Emillio

Značky: derivátů, pyrrolidínu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů pyrrolidinu obecného vzorce I v němž R1 znamená vodík nebo alkanoylovou skupinu s až 8 atomy uhlíku, R2 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 7 atomy uhlíku, R3 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 7 atomy uhlíku nebo zbytek vzorce -(CH2)n-NR4R5, kde n znamená celé číslo od 2 do 4 a R4 a R5 znamenají vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 7 atomy uhlíku nebo společně s atomem dusíku znamenají popřípadě jednou nebo...

Způsob výroby 5,1-dihydro-6H-pyrido[2,3-b] [1,4]-benzodiazepin-6-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226745

Dátum: 01.11.1984

Autori: Nowak Gerhard, Karl Thomae Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung, Schmidt Günther

Značky: způsob, 5,1-dihydro-6h-pyrido[2,3-b, výroby, 1,4]-benzodiazepin-6-onů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 5,11-dihydro-6H-pyrido[2,3-b][l,4]benzodiazepin-6-onů obecného vzorce I ve kterém R znamená atom vodíku, atom halogenu nebo methylovou skupinu, vyznačující se tím, že se 2-halogen-3-aminopyridin obecného vzorce II ve kterém Hal znamená atom halogenu, nechá reagovat s esterem anthranilové kyseliny, obecného vzorce III ve kterém R má shora uvedený význam a R1 představuje alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, v organickém...

Způsob výroby 6,7-diethoxy-1-(4-ethoxy-3-hydroxybenzyl)-3,4-dihydro-isochinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226744

Dátum: 01.11.1984

Autori: Szekeres László, Györy Peter, Papp Gyula, Udvary Éva, Dávid Ágoston, Kalaus György, Chinoin Gyógyszer- És Vegyészeti Termékek Gyára, Szántay Csaba

Značky: 6,7-diethoxy-1-(4-ethoxy-3-hydroxybenzyl)-3,4-dihydro-isochinolinu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 6,7-diethoxy-1(4-ethoxy-3-hydroxybenzyl)-3,4-dihydroisochinolinu vzorce I a jeho fysiologicky vhodných solí, vyznačující se tím, že se hydrolyzuje sloučenina obecného vzorce VI kde R1 znamená hydrogenolyticky odstranitelnou skupinu, s výhodou benzylovou skupinu, a R znamená alkylovou skupinu a 1 až 6 atomy uhlíku, takto vzniklá sloučenina obecného vzorce V kde R1 má výše uvedený význam, se nechá reagovat aminem vzorce IV nebo s...

Vícegradientový magnetický rozdružovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 226742

Dátum: 01.11.1984

Autori: Kossev Todor Ivanov, Visch Minno-geoloschki Institut, Ivanov Konstantin Christov, Rajkov Nikolaj Petrov

Značky: magnetický, vícegradientový, rozdružovač

Text:

...vzhledem ke hřídeli pomocí válcových otvorů ve svých nábojích. Samostředšní hříde le vzhledem k válcovémn dntému tělesu se provádí pro střednictvim ložisek a ložiskových sedel v tělese a samostředění vnitřních magnetů vzhledem k tělesuła tudíž223 742 i ke hřídeli a k rotorüm, se uskutočňuje pro střednictvím vnější plochy tälesa.Mezi cívkami elektromug netü se nenacházejí žádná nosné prvky. Tím se sníží výška železného telesa, resp. železných...

Způsob výroby 5-alkyl-2-pyrazinkarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 226741

Dátum: 01.11.1984

Autori: Farmitalia Carlo Erba, Giardino Pietro, Roffia Guiseppe, Oppici Ernesto

Značky: způsob, 5-alkyl-2-pyrazinkarboxylové, kyseliny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 5-alkyl-2-pyrazinkarboxylové kyseliny obecného vzorce I v němž R1 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, vyznačující se tím, že se nitril diaminomaleinové kyseliny vzorce II kondenzuje se sloučeninou obecného vzorce CHOCOR1 v němž R1 má shora uvedený význam, v polárním rozpouštědle při teplotě od 35 do 85 °C a přitom získaná sloučenina obecného vzorce III v němž R1 má shora uvedený význam, se uvádí v reakci s...

Způsob výroby disazosloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 226739

Dátum: 01.11.1984

Autori: Hoyer Ernst, Hoechst Aktiengesellschaft, Fass Rudolf

Značky: způsob, výroby, disazosloučenin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby disazosloučenin obecného vzorce 1 v němž R1 znamená atom vodíku, atom chloru nebo atom bromu nebo sulfoskupinu, R2 znamená atom vodíku nebo atom chloru nebo nebo atom bromu, R3 znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, a R4 znamená alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, Z1 a Z2 jsou vázány v benzenovém kruhu v meta- nebo para-poloze k azoskupině a každý z těchto symbolů...

Způsob výroby nových derivátů oxadiazolopyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226738

Dátum: 01.11.1984

Autori: Hengartner Urs, Muller Jean-claude, Hoffmann - La Roche And, Ramuz Henri

Značky: derivátů, způsob, oxadiazolopyrimidinu, nových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů oxadiazolopyrimidinu obecného vzorce I v němž R znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 2 až 3 atomy uhlíku, alkinylovou skupinu se 2 až 3 atomy uhlíku nebo methoxyethylovou skupinu, a jejich solí, vyznačující se tím, že se nechá reagovat 5-amino-7-[3,6-dihydro-1(2H)-pyridyl(-2H-[1,2,4(oxa-dizolo(2,3- c(pyrimidin-2-on vzorce II s derivátem azolu obecného vzorce III v němž R má shora...

Způsob opracování obrobků šnekového nebo závitového tvaru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226737

Dátum: 01.11.1984

Autori: Wirz Walter, Reishauer Ag

Značky: šnekového, provádění, způsob, tohoto, obrobků, opracování, způsobu, tvaru, zařízení, závitového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob opracování obrobku šnekového nebo závitového tvaru, zejména jednochodého nebo vícechodého šnekového nebo závitového obrobku jednochodým nebo vícechodým šnekovým nebo závitovým nástrojem, při němž se v průběhu otáčení obou šneků nástroj přibližuje a oddaluje vzhledem k obrobku radiálně, a při němž poměr otáček odpovídá základnímu poměru otáček, vyplývajícímu z poměru stoupání obou šneků, vyznačující se tím, že nástroj se uvádí do...

Insekticidní, arachnoicidní a ektoparasiticidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226736

Dátum: 01.11.1984

Autori: Kramer Kenneth Edward, Eli Lilly And Company, Dreikorn Barry Allen

Značky: insekticidní, prostředek, ektoparasiticidní, arachnoicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní, arachnoicidní a ektoparasiticidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje difenylaminový derivát obecného vzorce I ve kterém R znamená methylovou, ethylovou nebo n-propylovou skupinu, jednotlivé symboly R1 nezávisle na sobě znamenají vždy brom, chlor nebo fluor, R2 představuje atom jodu, kyanoskupinu, nitroskupinu nebo trifluormethylovou skupinu, m je číslo o hodnotě 0 až 5 a n je číslo o hodnotě 0 nebo 1,...

Silo pro sypké hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 226735

Dátum: 01.11.1984

Autori: Claudius Peters Aktiengesellschaft, Krauss Werner, Faerber Ernst-ove

Značky: hmoty, sypké

Zhrnutie / Anotácia:

K zamezení poruch vypouštěcích orgánů u sila hrubým materiálem, to je hrudkami, je silo navrženo tak, že vypouštěcí otvor načeřeného materiálu je vytvořen ve vyvýšeném místě homogenizační komory, u jejíhož dna je uspořádáno zařízení k odstraňování ukládaného hrubého materiálu. Toto zařízení může být provedeno jako drobicí zařízení, přeměňující hrubý materiál na pneumaticky přemístitelný jemný materiál, anebo dopravní zařízení, které popřípadě...

Výstupní ventilový systém pro tlakové nádoby, zejména pro zpěnovací sifonové přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 226734

Dátum: 01.11.1984

Autori: Szalay Szabolcs, Safcsák Gyula, Hütögépgyár

Značky: prístroje, ventilový, zejména, výstupní, sifonové, tlakově, nádoby, systém, zpěnovací

Zhrnutie / Anotácia:

Výstupní ventilový systém pro tlakové nádoby, zejména pro zpěňovací sifonové přístroje, vytvořený jako ventil pro omezování tlaku otevírající se směrem ven, přičemž sifonové přístroje jsou v sifonové hlavě opatřeny dutou ventilovou tyčí s pružinou, vidlicovitou stlačovací pákou a víkem pro zajištění pružiny, vyznačený tím, že stlačovací páka (2) se opírá o sifonovou hlavu (3) a je v ovládacím záběru s výstupky (6) ventilové tyče (1), přičemž...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226733

Dátum: 01.11.1984

Autori: Wuerzer Bruno, Basf Aktiengesellschaft, Hamprecht Gerhard

Značky: složky, způsob, herbicidní, prostředek, výroby, účinné

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje 0,1 až 95 % hmotnostních alespoň jednoho derivátu 4-H-3,1-benzoxazinu obecného vzorce I v němž Y znamená kyslík nebo síru a R1 znamená halogen, jestliže R2 znamená halogen v m- nebo p-poloze, nebo R1 znamená methylovou skupinu nebo nitroskupinu, jestliže R2 znamená trifluormethoxyskupinu nebo chlordifluormethoxyskupinu, jako účinné látky a 5 až 99,9 % hmotnostních inertních přísad.

Volnoběžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226732

Dátum: 01.11.1984

Autor: Gorin Michail Petrovič

Značky: volnoběžka

Zhrnutie / Anotácia:

Volnoběžky podle vynálezu se využívá jako pohonu spouštěčů spalovacích motorových vozidel a traktorů. Volnoběžka sestává z věnce, z dvojitého výstředníku a ze svěracích výstředníkových objímek. Dvojitý výstředník je opatřen vačkami, uspořádanými mezi jeho kotouči proti sobě vzhledem k podélné diametrální rovině volnoběžky a prodlužujícími svými vnějšími povrchy povrch kotoučů výstředníku, přičemž každá svěrací výstředníková objímka obklopuje...

Způsob výroby benzopyranových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 226731

Dátum: 01.11.1984

Autori: Kyotani Yoshinori, Akashi Toshihiro, Sawada Naotoshi, Shiratsuchi Masami, Shigyo Hiromichi, Shimizu Noboru, Kawamura Kiyoshi, Kunieda Hisashi, Nagakura Masahiko, Uchida Yasumi, Sato Seiichi, Kowa Company

Značky: sloučenin, způsob, výroby, benzopyranových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby benzopyranových sloučenin obecného vzorce I v němž A znamená přímou vazbu nebo skupinu vzorce -O-CH2-, R1 znamená, skupinu vybranou ze souboru zahrnujícího C3 až C5 alkylovou skupinu, hydroxy(C3 až C5)alkylovou skupinu,(C1 až C4)alkylamino(C1 až C4)alkylovou skupinu, nitrato(C3 až C5)alkylovou skupinu a fenyl(C1 až C5)alkylovou skupinu, za předpokladu, že fenyl je popřípadě substituován C1 až C4alkyloxyskupinou, R2 znamená skupinu...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226730

Dátum: 01.11.1984

Autori: Alt Gerhard Horst, Monsanto Company A Corporation Of The State Of Delaware

Značky: herbicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek vyznačený tím, že obsahuje vedle pomocných přísad herbicidně účinné množství sloučeniny obecného vzorce I, kde znamená R skupinu ethylovou, n-propylovou, isopropylovou isobutylovou, allylovou nebo butenylovou skupinu, R1 skupinu methylovou, n-propylovou, isopropylovou, n-butylovou isobutylovou nebo isoamylovou skupinu a R2 skupinu methylovou, ethylovou nebo isopropylovou skupinu za podmínky, že v případě, kdy R2 znamená...

Herbicidní prostředky obsahující 2-halogenacetanilidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226729

Dátum: 01.11.1984

Autori: Alt Gerhard Horst, Monsanto Company A Corporation Of The State Of Delaware

Značky: herbicidní, 2-halogenacetanilidy, obsahující, prostředky

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostŕedky, vyznačující se tím, že obsahují adjuvant a jako účinnou složku herbicidně efektivní množství sloučeniny v němž R znamená ethylovou, propylovou, isopropylovou, isobutylovou, sek.butylovou, cyklopropylmethylovou, allylovou nebo propargylovou skupinu, R1 znamená methylovou, ethylovou, propylovou nebo isopropylovou skupinu a R2 znamená atom vodíku, methylovou nebo ethylovou skupinu, s tím, že jestliže R2 znamená atom vodíku,...

Zapojení pro odpojení ochranného uzemnění vestavěné do katodického ochranného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 226728

Dátum: 01.11.1984

Autori: Kiss Akos, Nehézvegyipari Kutató Intézet, Horváth Márton

Značky: ochranného, vestavěné, zapojení, uzemnění, odpojení, systému, katodického

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro odpojování ochranného uzemnění, vestavěné do katodického ochranného systému mezi ochranné uzemnění a chráněné zařízení, vyznačující se tím, že odpojovací zařízení (2) je tvořeno polovodičovými spínacími prvky a je zapojeno mezi ochranné uzemnění (3) a chráněné zařízení (1).

Skládací sestava listových členů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226727

Dátum: 01.11.1984

Autori: Union Carbide Corporation, Kantz John Francis

Značky: členu, sestava, listových, skládací

Zhrnutie / Anotácia:

Skládací sestava listových členů, připevněných k sobě navzájem v oblastech jiných než v sousedství jejich skloubení, vyznačující se tím, že obsahuje vnitřní listový člen /32/, mající nejméně jednu vrstvu a prohloubenou lineární drážku na jeho vnitřní straně, s vnější listový člen /10/ mající nejméně jednu vrstvu a nejméně čtyři lineární prohloubené drážky /24a, 24b, 24c, 24d/, uspořádané ve dvojicích na protilehlých stranách tohoto listového...

Způsob kontinuálního zcukerňování rostlinné suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 226726

Dátum: 01.11.1984

Autori: Pohjola Veikko Juhani, Nuuttila Antti Ilmari, Oy Tampella Ab

Značky: suroviny, rostlinné, zcukerňování, kontinuálního, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuálního zcukerňování rostlinné suroviny její hydrolýzou nebo/a předhydrolyzované rostlinné suroviny hydrolýzou v proudu zředěným roztokem kyseliny sírové za tlaku a zvýšené teploty, expandováním směsi a oddělováním kapaliny a pevných látek, vyznačující se tím, že se rostlinná surovina a roztok kyseliny sírové jako směs pohybují v proudu stejnou rychlostí, jaká je nutná pro snáze hydrolyzovatelné částice rostlinné suroviny, pevné...

Plochý pletací stroj s elektronickým řízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 226725

Dátum: 01.11.1984

Autori: Weingartner Albin, Retallick David Mnichov (nsr), Universal Maschinenfabrik Rudolf Schieber

Značky: stroj, plochy, řízením, pletací, elektronickým

Zhrnutie / Anotácia:

Plochý pletací stroj s elektronickým řízením, který obsahuje programovatelné pevné paměti typu PROM a paměti s libovolným přístupem typu RAM, jakož i prvky ke vkládání údajů pro provoz stroje, vyznačující se tím, že obsahuje oddělené paměti pro údaje pěti dílčích skupin a to obrazové vložky (T, dělení (N) jehel, pletacího schematu (Z), soupisky (F) funkčních čísel a sledu S schematu a programovatelné pevné paměti pro údaje dílčí skupiny...

Způsob výroby prostředků ke zlepšení půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226724

Dátum: 01.11.1984

Autori: Hartmann Randolf, Schriewer Helmut, Industrie-werke Karlsruhe Augsburg Aktiengesellschaft

Značky: půdy, výroby, prostředků, zlepšení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby prostředků ke zlepšení půdy a současného využití jejich energetického obsahu tak, že se z komunálních a/nebo průmyslových odpadků vytřídí hrubé biologicky těžko odbouratelné části, za zmenšování jejich objemu, načež se výlisky ze směsi odpadků s čistírenskými kaly podrobí intenzivnímu vyhnívání, kterým se obsah vody z původních 50 až 60 hmotnostních procent sníží na 30, s výhodou až na 20 hmotnostních procent, čímž se vlastně...

Zařízení pro zhušťování kalů a suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 226723

Dátum: 01.11.1984

Autori: Szalay Zoltán Tatabánya (mlr), Kálmán György, Égetö Csaba, Solymos Károly, Tatabányai Szénbányák, Dörömbözi Béla

Značky: zhušťování, suspenzí, kalů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zhušťování kalů a suspenzí sestávající z kruhové nádrže, z pevného můstku ze zvonového podavače, z rotačního škrabacího mechanismu s pohonem,z dalšího hnacího ústrojí a ze stírače pěny, vyznačující se tím, že dále sestává z rotačního škrabacího mechanismu (20), zavěšeného na hlavním svislém hřídeli (14) uprostřed pevného můstku (11), opřeného svými konci o okraj kruhové nádrže (10), ze zvonového podavače (16) uloženého na hlavním...

Samočinný trojcestný přepojovací ventil pro systém k dávkování kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 226722

Dátum: 01.11.1984

Autori: Credle William Swindell, The Coca-cola Company

Značky: ventil, trojcestný, kapaliny, samočinný, prepojovací, dávkování, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Ventil sestává ze skříně (10) s ventilovým tělesem vymezujícím dutinu (CA). Ve skříni (10) je umístěn otáčivý ventilový člen (SP), spojený s touto dutinou (CA), přičemž první i druhé vstupní vedení (15,17) spojují vnějšek skříně (10) s dutinou (CA) v tělese ventilu, mezi prvním vstupním vedením (15) a druhým vstupním vedením (17) je třetí dávkovací vedení (16). První vstupní vedení (15) a druhé vstupní vedení (17) jsou spojovatelná s prvním,...

Způsob akumulování energie, při kterém se skladují alkalické kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226721

Dátum: 01.11.1984

Autori: Laganá Vincenzo, Snamprogetti, Saviano Francesco, Fusco Giorgio

Značky: alkalické, způsob, akumulování, kterém, skladují, energie

Zhrnutie / Anotácia:

Přebytečné elektrické energie se využije k elektrolýze alkalického hydroxidu v roztaveném stavu, a vyrobený kov se skladuje ve vhodných zásobních nádržích. Exothermickou reakcí alkalického kovu s vodným roztokem hydroxidu stejného kovu ve vhodném reaktoru se získá vodík a čistý hydroxid alkalického kovu v roztavené formě, přičemž v následující fázi se získá pára o vysoké teplotě. Po provedené tepelné výměně se získá část hydroxidu alkalického...

Plombový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 226720

Dátum: 01.11.1984

Autori: Telefongyár, Dózsa László, Pelencei Jenö, Somodi Gyula

Značky: plombový

Zhrnutie / Anotácia:

Plombový spoj pro zajištění uzávěrů obsahující podlouhlou desku ohybatelnou kolem manipulační části uzávěru, např. kolem hlavy šroubu, jehož dřík prochází otvorem v desce, přičemž konce desky jsou uzpůsobeny, pro vzájemné spojení při plombování, vyznačený tím, že deska (1) má vytvořeno v části své délky duté víko (3) pro překrytí manipulační části uzávěru a vedle tohoto víka (3) je ve střední části desky (1) odpružený úsek pro přehnutí desky...

Těsnicí spoj do sebe vložených skleněných trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226719

Dátum: 01.11.1984

Autori: Magyar Tudományos Akadémia Kutatási Eszközöket Kivitelezö Vállalata, Péczely Antal

Značky: těsnicí, sklenených, vložených, trubek

Zhrnutie / Anotácia:

Těsnicí spoj do sebe vložených skleněných trubek, u kterého je na konci vnější skleněné trubky vytvořen válcový zaváděcí úsek, vymezený zúžením pro zavedení válcového konce vložené skleněné trubky, přičemž je mezi válcovým zaváděcím úsekem vnější skleněné trubky a vnějším povrchem vložené skleněné trubky vytvořen prstencový prostor, v němž je uloženo těsnění z pružného materiálu, s výhodou z teflonu, které je přizpůsobeno vnitřnímu povrchu...

Prostředek k odstraňování kyseliny askorbové z vodných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 226718

Dátum: 01.11.1984

Autori: Lange Hans, Rittersdorf Walter, Deneke Ulfert, Boehringer Mannheim Gmbh

Značky: kyseliny, kapalin, vodných, askorbové, prostředek, odstraňování

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek k odstraňování kyseliny askorbové z vodných kapalin, na bázi tuhého nosného materiálu,impregnovaného askorbatoxidázou, vyznačující se tím, že nosný materiál obsahuje 0,026 až 0,43 g askorbatoxidázy, 1,6 až 6,7 g katalázy a 32,15 až 177,6 g peroxidu vodíku a popřípadě 250 až 300 g stabilizátorů například pektinu,polyvinylpyrrolidonu, dextranu nebo jejich směsí a/nebo 6,44 až 161,5 g pufrační látky pro nastavení hodnoty pH 5 až 8,5,...

Karburátorová tryska s plynule měnitelným průtokem paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 226717

Dátum: 01.11.1984

Autor: Douša Jaroslav

Značky: paliva, karburátorová, plynule, měnitelným, tryska, průtokem

Zhrnutie / Anotácia:

Karburátorová tryska s plynule měnitelným průtokem paliva, sestávající z tělesa s otvorem, v němž je uložena jehla proměnlivého průřezu v axiálním směru, vyznačená tím, že jehla /2/ má válcový tvar a je ve válcovém otvoru /6/ tělesa /1/, který má na svém konci /3/ vytvořen kalibrovaný otvor /4/, uložena podélně suvně, přičemž na válcovém povrchu jehly /2/ je ve směru podélné osy tělesa /1/ vytvořena šikmá drážka /5/ pravoúhlého průřezu.

Způsob kontroly stavu osvětlení postupně osvětlovaných detektorů záření a zapojení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 226716

Dátum: 01.11.1984

Autori: Barwicki Krzysztof Adam, Klimek Tadeusz Stanislaw, Przygodzki Jacek Ryszard, Politechnika Świetokrzyska, Lichnowski Józef Jan, Kuśmierz Józef

Značky: provádění, kontroly, postupné, stavu, osvětlení, zapojení, detektoru, záření, způsob, osvětlovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontroly stavu osvětlení postupně osvětlovaných detektorů záření, vyznačující se tím, že se po sobě zkouší stav osvětlení každého z těchto detektorů a synchronismus jejich osvětlení s řídicími impulsy, přičemž se zkouší současně stav osvětlení jednoho z detektorů a dalšího předtím osvětleného detektoru a vytvoří se odpovídající logická funkce ze signálů obou detektorů a řídicího obvodu a dalším hodinovým impulsem se zkouší další dvojice...

Způsob dosahování předem stanovitelných a přesných délek příze na křížem soukaných cívkách jakož i zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226715

Dátum: 01.11.1984

Autori: Zellweger Uster Ag, Felix Ernst

Značky: příze, způsob, zařízení, stanovitelných, provádění, přesných, způsobu, délek, dosahování, křížem, cívkách, předem, jakož, soukaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dosahování předem stanovitelných a přesných délek příze na křížem soukaných cívkách během soukání, při němž se přesoukávají plné a případně se vyskytující dílčí potáče a při dosahování žádoucí délky příze se soukání pro příslušnou křížem soukanou cívku přerušuje, vyznačený tím, že z přesně známé základní délky /Lv/ příze bezvadných potáčů /21/ se dělením pomocnou veličinou, jež představuje délku příze přesoukanou z jednoho bezvadného...

Ventilová komora talířového ventilu, chlazená chladicí tekutinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 226714

Dátum: 01.11.1984

Autori: Pollet Jean-pierre, Societe D´etudes De Machines Thermoques Saint Denis (francie)

Značky: tekutinou, komora, chlazená, talířového, ventilu, ventilová, chladicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ventilových komor talířových ventilů chlazených oběhem chladicí tekutiny, určených pro motory s vnitřním spalováním, zejména pro motory se dvěma výfukovými ventily na válec, mající koš (1) s alespoň jednou skořepinou (3) opatřenou bočním otvorem (4) pro spojení s přívodním nebo vypouštěcím kanálem (5) pro přívod plynů do válce nebo jejich vypouštění z válce, na němž je osazena tato ventilová komora, přičemž skořepina (3) nese na...

Způsob úpravy znečištěných vod a zařízení pro úpravu znečištěných vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 226713

Dátum: 01.11.1984

Autori: Krolikowski Wojciech, Centrum Techniki Komunalnej, Kiliszek Ryszard, Przybylowicz Ryszard

Značky: úpravu, znečištěných, zařízení, úpravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zařízení je vhodné pro čištění odpadních vod a zahušťování kalů a pracuje tak, že voda, včetně recirkulátu, je pod tlakem 50 až 150 kPa saturována vzduchem za případné přítomnosti srážedel, za intenzivní uzavřené cirkulace, načež je v pomalém usměrněném vzestupném toku spirálového nebo sinusoidového tvaru vystavena průběžné dekompresi a současné flokulaci. Flotační nádrž je s níže umístěnou uzavřenou saturační komorou spojena pomocí...

Zařízení pro automatické zjišťování vad v ochranných vrstvách kovových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 226712

Dátum: 01.11.1984

Autori: Magyar Tudományos Akadémia Müszaki Kémiai Kutató Intézet, Tátrai Lajos, Kiss Zoltán, Bucsky György

Značky: automatické, ochranných, vrstvách, zjišťování, nádob, kovových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické zjišťování vad v ochranných vrstvách kovových nádob, opatřené měřicí sondou, ponořenou do kovové nádoby, měřicím zesilovačem zapojeným za měřicí sondou, ukazatelem připojeným k měřicímu zesilovači, signálním čidlem spojeným s výstupem měřicího zesilovače, dále s vysílačem poplašného signálu zapojeného na výstup signálního čidla, jakož i optickým a/nebo akustickým indikátorem, vyznačené tím, že měřicí sonda (9) je...

Důlní řetězový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 226711

Dátum: 01.11.1984

Autori: Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, Temme Helmut

Značky: řetězový, dopravník, důlní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru důlního strojírenství a řeší problém vytvoření tuhého, avšak snadno sestavitelného dopravníku. Problém je řešen vytvořením žlabu dopravníku, jehož jednotlivé podélné články jsou složeny ze spodního dílu (10) a horního dílu (11). Přitom základní deska (12) spodního dílu (10) je ve směru k pilíři prodloužena v kluzné vedení (17) a na pilířové stěně (13) spodního dílu (10) je nad kluzným vedením (17) uspořádáno řetězové...

Hydraulické zapojení ovládacího ústrojí jednostranného vyřizovacího krytu mezery

Načítavanie...

Číslo patentu: 226710

Dátum: 01.11.1984

Autori: Weirich Walter Dortmund, Rosenberg Harry Lüdinghausen (nsr), Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia

Značky: mezery, zapojení, krytu, vyřizovacího, ústrojí, ovládacího, jednostranného, hydraulické

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulické zapojení ovládacího ústrojí jednostranného vyřizovacího krytu mezery, umístěného na stropnici nebo závalovém štítu mechanizované výztuže, pohyblivého napříč ke směru přesouvání pomocí krytových hydraulických válců s dvojčinnými písty, spojenými s řídící soustavou, opatřenou řídícím ústrojím, napojeným na upínací tlakový prostor hydraulické stojky, přičemž mezi pístnicí krytového hydraulického válce a krytem je uspořádáno pružinové...

Zařízení pro zavěšování,snímání a překládání dopravních závěsů řetězového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 226709

Dátum: 01.11.1984

Autori: Angel Tamás, Stankovics Lajos, Hajtomüvek És Festöberendezések Gyára Budapešť (mlr), Fényi Endre Budapešť (mlr)

Značky: překládání, dopravníku, dopravních, zařízení, zavěšování,snímání, řetězového, závěsu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zavěšování, snímání a překládání závěsů pro dopravu břemen na visutém řetězovém dopravníku. Podstatou vynálezu je, že po obou stranách vřetena závěsu je otočně uložen spojovací kotouč a jak zvedací vozík tak i jednotka pro uchopení břemena jsou opatřeny stejnými třmeny zavěsitelnými zdola do spojovacích kotoučů, přičemž vodicí kolejnice je spojena s rámovou konstrukcí pojízdným vozíkem.