Zverejnene patenty 31.10.1984

Spôsob výroby tabletoviny pre priame lisovanie pevných liekových foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216900

Dátum: 31.10.1984

Autori: Neščáková, Klimek Martin

Značky: liekových, priame, spôsob, pevných, lisovanie, výroby, foriem, tabletoviny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby tabletoviny pre priame lisovanie pevných liekových foriem. Vyhovujúce tablety sa pripravia zo zmesi 0,1 až 77 hmot. % účinnej látky a 5 až 94,9 hmot. % laktózy, 1 až 10 hmot. % škrobu, 0,1 až 2 hmot. % mikrokryštalickej celulózy, 0,1 až 3 hmot. % stearanu, 0,05 až 3 hmot. % vysokodisperzného kysličníka kremičitého. Možno pridať aj ďalšie zložky.

N-alkyl-N,N´-dimetyl-1,2-propán- diamíny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 216899

Dátum: 31.10.1984

Autori: Lacko Ivan, Krasnec Ľudovít, Devínsky Ferdinand

Značky: diamíny, spôsob, n-alkyl-n,n´-dimetyl-1,2-propán, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N-alkyl-N, N´-dimetyl-1,2-propándiamínov všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 8 až 14 a spôsobu prípravy týchto zlúčenín, ktorý spočíva v reakcii N, N´-dimetyl-1,2-propándiamínu s príslušnými 1-brómalkánmi v prostredí vriaceho nepolárneho rozpúšťadla. Finálne produkty slúžia ako východiskové látky pre organické syntézy, pre prípravu biologicky účinných zlúčenín s povrchovo aktívnymi vlastnosťami.

Zmes spojiva a plniva pre výrobu ochranných betónov najmä k tieneniu neutrónového žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 216898

Dátum: 31.10.1984

Autori: Oravec Ján, Valenta Dušan

Značky: výrobu, najmä, žiarenia, tieneniu, betónov, ochranných, neutrónového, spojiva, plniva

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je riešenie vhodného pomeru a zloženia zmesi spojiva a plniva, čím sa dosiahne zvýšenie obsahu chemicky viazanej vody a tým aj zvýšenie funkčnosti biologickej ochrany proti neutrónovému žiareniu. Uvedeného účelu sa dosiahne znížením počtu frakcií plniva, pričom tieto frakcie sú v nasledovnom vzťahu: plnivo je zložené najviac z dvoch jemných frakcií na seba plynule nadväzujúcich a jednej hrubej frakcie plynule nenadväzujúcej na...

Stredná časť konfekčného bubna pre jednostupňovú technológiu radiálnych autoplášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216897

Dátum: 31.10.1984

Autori: Hajský Milan, Lukáč Vladimír, Urban Šimon

Značky: radiálnych, bubna, autoplášťov, konfekčného, stredná, část, technológiu, jednostupňovú

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši úpravu konfekčného bubna v jeho stredovej časti. Podstatou vynálezu je, že pozostáva zo sústavy stredových kotúčov opatrených gumovými obručami, nad ktorými sú uchytené stredové segmenty opatrené v okrajových častiach kuželovou dosadacou plochou pre spojenie s predĺženými pätkovými segmentami, pričom stredové kotúče sú pomocou zaisťovacích krúžkov a pera spojené s dutým hriadeľom.

Spôsob prípravy nového 1-/-2´, 6´- dimetylfenoxy/-2-propylazidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216896

Dátum: 31.10.1984

Autori: Hesek Dušan, Košalko Rudolf, Tegza Marian, Rybár Alfonz, Martvoň Augustín

Značky: nového, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy nového 1/2´, 6´-dimetylfenoxy/-2-propylazidu. Farmaceutická chémia. Syntéza 1/2´, 6´-dimetylfenoxy/-2-propylazidu, ktorý sa používa vo farmaceutickej chémii ako medziprodukt. Príprava 1/2´, 6´-dimetylfenoxy/-2-propylazidu z 1-/2´, 6´-dimetylfenoxy/-2-alkánsulfonyloxy-, resp. arénsulfonylxypropánu, alebo z 1/2´, 6´-dimetylfenoxyl-2-chlór-, bróm, resp. jód-propánu a azidu alkalického kovu.

Ohrňovacia časť konfekčného bubna pre jednostupňovú technológiu radiálnych autoplášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216895

Dátum: 31.10.1984

Autori: Hajský Milan, Urban Šimon, Lukáč Vladimír

Značky: bubna, ohrňovacia, část, konfekčného, autoplášťov, jednostupňovú, radiálnych, technológiu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši úpravu konfekčného bubna v jeho ohrňovanej časti so zaistením jeho expanzie pre ohrnutie komponentov okolo pätkových lán radiálnych autoplášťov. Podstatou vynálezu je, že ohrnutie jednotlivých komponentov autoplášťa okolo lana v pätkovej časti zaisťujú ohrnovacie kladky umiestnené na lomenom ramene pohybujúce sa po kužeľovej trecej ploche, pričom ich pohyb je daný pohybom piesta vzduchového valca.

Za tepla tvrditeľná antikorózna farba so zvýšenou tepelnou odolnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 216894

Dátum: 31.10.1984

Autori: Cviková Helena, Muráni Eduard, Balla Ján

Značky: tvrditeľná, antikorózna, tepelnou, tepla, farba, odolnosťou, zvýšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši za tepla tvrditeľnú antikoróznu farbu so zvýšenou tepelnou odolnosťou, vhodnú pre antikoróznu ochranu kovov, najmä pre antikoróznu ochranu kovových častí lepených spojov trecích obložení lepených fenolickým lepidlom. Účelom vynálezu je zamedzenie podkorodovania lepeného spoja, najmä u lepených spojov trecích obložení brzdových čeľustí vozidiel, pri súčasnom znížení nákladov na antikoróznu ochranu týchto častí pred lepením....

Spôsob obrábania plôch krehkých keramických výrobkov a zariadenie k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216893

Dátum: 31.10.1984

Autor: Panoch Július

Značky: vykonávaniu, zariadenie, spôsob, ploch, obrábania, keramických, výrobkov, krehkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru keramického priemyslu. Jeho podstatou je, že sa výrobky obrábajú plynulým pretlačovaním medzi nehybnými reznými hranami funkčných plôch rezných pretlačovacích nástrojov, ktoré obrábajú operačný prídavok na obrábanie súčasne z aspoň dvoch protiľahlých plôch výrobku. Zariadenie pozostáva z posuvného mechanizmu s aspoň jedným unášacím článkom výrobku na pretláčanie výrobku jeho protiľahlými obrábanými plochami medzi sú...

Pätková časť konfekčného bubna pre jednostupňovú technológiu radiálnych autoplášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216892

Dátum: 31.10.1984

Autori: Hajský Milan, Lukáč Vladimír, Urban Šimon

Značky: konfekčného, technológiu, autoplášťov, radiálnych, část, bubna, jednostupňovú, pätková

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru gumárenskej výroby. Vynález rieši úpravu konfekčného bubna v jeho pätkovej časti so zaistením jeho expanzie pre upnutie pätkových lán radiálnych autoplášťov. Podstatou vynálezu je, že expanziu predĺžených pätkových segmentov pomocou tlakového vzduchu zaisťuje kužeľový kotúč opatrený trecou plochou, pričom tesniaca membrána je umiestnená len nad okrajovou častou pätkových segmentov. Vynález je možné využívať len pri výrobe...

Spôsob prípravy kombinovaných organociničitých zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 216891

Dátum: 31.10.1984

Autori: Rattay Vladimír, Špirk Eugen, Kizlink Juraj

Značky: organociničitých, spôsob, kombinovaných, přípravy, zlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy kombinovaných organociničitých zlúčenín pre tepelnú stabilizáciu polyvinylchloridu. Spôsob prípravy spočíva v reakcii dialkylcínoxidu, kde alkyl je butyl alebo oktyl s monoesterom maleinovej kyseliny a 2-alkoxyetylalkoholu v molárnom pomere 1:1 v prostredí aromatických rozpúšťadiel, v inertnej atmosfére, s výhodou v atmosfére dusíka, pri teplote 40 až 60 °C a ďalej v reakcii tohoto produktu s esterom kyseliny...

Zariadenie pre automatické riadenie adjustačnej stanice reziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 216890

Dátum: 31.10.1984

Autori: Mozola Peter, Kasza Štefan, Király Ernest

Značky: automatické, zariadenie, stanice, riadenie, adjustačnej, řeziva

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob automatického riadenia a zariadenie adjustačnej stanice reziva pomocou univerzálneho elektronického riadiaceho systému. Drevársky Účelom vynálezu je vylúčenie subjektívneho činiteľa z výrobného procesu pri výrobe reziva a jeho ukladaní do pakiet o predom definovaných rozmeroch, za súčasného zlepšenia kvality finálneho výrobku. Uvedeného účelu sa dosiahne diaľkovým ovládaním kapovacej píly pomocou univerzálneho elektronického riadiaceho...

Zapojení obvodu pro vyhodnocení překročení napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216889

Dátum: 31.10.1984

Autor: Solanský Jiří

Značky: obvodů, překročení, vyhodnocení, zapojení, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení obvodu pro vyhodnocení překročení napětí ve stejnosměrných obvodech nad předem zvolenou mez. Překročení napětí nad předem zvolenou mez je kontrolováno spojitě s možností předvolby meze co do tvaru. Přiváděný napěťový signál je prvním operačním zesilovačem upraven tak, že mění svou amplitudu a polaritu vůči svorce nulového potenciálu. Výstupní signál prvního operačního zesilovače je sčítán se signálem přivedeným z...

Rozptylový zvárací transformátor najmä pre oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 216888

Dátum: 31.10.1984

Autori: Hanák Stanislav, Soukaný Jozef, Pykal Miloš, Vasilev Ljudmil

Značky: rozptylový, transformátor, najmä, zváranie, oblúkové, zvárací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru zváracej techniky a týka sa konštrukčného vyhotovenia zváracieho transformátora pre oblúkové zváranie s plynulou reguláciou zváracieho prúdu. Transformátor pozostáva z dvojjadrového magnetického obvodu, vinutí vyššieho a nižšieho napätia a regulačného vinutia. Regulačné vinutie pozostáva z dvoch cievok, ktoré sú jednotlivo umiestnené na spojkách magnetického obvodu mimo okna magnetického obvodu a zachytávajú rozptylový...

Prísuvné zariadenie k sekačke hlavne na celé stromy a koruny stromov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216887

Dátum: 31.10.1984

Autor: Ľubek Ján

Značky: sekačke, hlavne, zariadenie, koruny, stromov, stromy, prísuvné, celé

Zhrnutie / Anotácia:

Rieši technický problém čistenia korún stromov a celých stromov od anorganických nečistôt a tým aj vyššiu trvanlivosť ostria rezných nástrojov. Podstata vynálezu spočíva vo vytvorení odkladacieho prahu ešte pred vstupom stromu na dopravný pás a vytvorení prepadových otvorov na odvod nečistôt. Pre zabezpečenie únosnosti odkladacieho žľabu je tento podopretý výsuvnými podperami.

Zariadenie pre ovíjanie strán transformátorového vinutia prstencami z pásu transformátorového plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216886

Dátum: 31.10.1984

Autori: Benda Herbert, Zafka Pavol, Tučnovič Viliam, Žiško Štefan

Značky: ovíjanie, prstencami, plechů, zariadenie, stran, transformátorového, pásu, vinutia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru jednoúčelových zariadení, určených pre výrobu jedno a trojfázových transformátorov hlavne pre zváraciu techniku. Vynálezom je vyriešený pohybový mechanizmus, ktorý je pripevnený k dolnej spojnici paralelogramových mechanizmov zariadenia pre ovíjanie. Pohybový mechanizmus zabezpečuje vzájomné odďaľovanie valcov zariadenia pri navíjaní pomocných prstencov z pásu plechu ako aj ich odďaľovanie pre umožnenie ďalších...

Fluidíkový snímač vzdialenosti s charakteristikou trojpolohového relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 216885

Dátum: 31.10.1984

Autori: Georgiev Ivan, Šturcel Ján, Kutiš Kamil

Značky: trojpolohového, fluidíkový, snímač, vzdialenosti, charakteristikou, relé

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru automatizačnej a meracej techniky. Rieši meranie relatívnej vzdialenosti medzi referenčnou rovinou a okamžitou rovinou merania. V podstate vynález tvori monolytický planárne integrovaný funkčný blok pozostávajúci z reflexného fluidíkového prvku na snímanie vzdialenosti a dvoch monostabilných fluidíkových prúdových prvkov a troch zrážacích odporov. Ďalšia oblasť použitia je meranie rozmerov súčiastok pri automaticky...

Akusto-elektrický menič kapacitného typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216884

Dátum: 31.10.1984

Autori: Musil Ctibor, Gažo Ján, Ďurček Jozef, Koštial Pavol

Značky: kapacitného, měnič, akusto-elektrický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém náhrady organickej fólie vrstvou chalkogenidového amorfného materiálu v akustoelektrickom meniči kapacitného typu. Sklá na báze selénu (Se), arzénu (As), a síry (S) sa vyznačujú schopnosťou akumulovať náboj a udržať si dlhšiu dobu polarizovaný stav. Takáto vrstva môže nahradiť elektretovú vrstvu v akustoelektrickom meniči pri zachovaní jeho funkčných vlastností. Vrstvu možno nanášať naparením vo vákuu.

Cievka snímača rotačného magnetometra

Načítavanie...

Číslo patentu: 216883

Dátum: 31.10.1984

Autor: Pagáč Pavel

Značky: magnetometra, snímača, cievka, rotačného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom cievky snímača rotačného magnetometra podľa vynálezu je zvýšenie presnosti merania remanentnej magnetickej polarizácie vzorky na rotačnom magnetometri a úprava cievky, umožňujúca použitie cievky nielen na snímanie, ale aj na magnetizáciu, resp. demagnetizáciu stojacej a-alebo rotujúcej vzorky pomocou premenného homofenného magnetického poľa vhodného priebehu. Toto sa dosiahne použitím snímacej cievky v tvare Assovej cievky, opatrenej...

Axiálny hydrostatický prevodník s premenným geometrickým objemom

Načítavanie...

Číslo patentu: 216882

Dátum: 31.10.1984

Autori: Galba Vladimír, Kilík Ondrej, Rusnák Ján, Gostanian Edward Aršak

Značky: převodník, premenným, objemom, axiálný, geometrickým, hydrostatický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka axiálneho hydrostatického prevodníka s premenným geometrickým objemom a rieši usporiadanie prostriedkov slúžiacich k zmene geometrického objemu ako aj tvar skrine pre takto usporiadaný axiálny hydrostatický prevodník s výkyvnou doskou a s priebežným pohonným hriadeľom, na ktorom je uložený blok valcov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že v zadnom veku uzatvárajúcom skriňu prevodníka sú vytvorené dva valcové otvory, ktoré sú...

Univerzálne lopatkové rýpadlo – nakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 216881

Dátum: 31.10.1984

Autori: Procházka Dušan, Ungero Robert

Značky: rýpadlo, lopatkové, nakladač, univerzálne

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálne lopatové rýpadlo - nakladač vyznačujúci sa tým, že obsahuje pôsobisko obsluhy, ktoré je premostené v osi otáčania horného otočného rámu (12) s rámom (1) podvozku prostredníctvom pevného medzičlena (7), pričom je horný otočný rám (12) v osi otáčania otvorený a je opatrený jednak hĺbkovým pracovným ústrojenstvom (13) a na protiľahlej strane jednak nakladacím pracovným ústrojenstvom (14), prípadne iným pracovným ústrojenstvom alebo...

Zapojenie na ovládanie diferenciálnej impedancie magnetickým poľom

Načítavanie...

Číslo patentu: 216880

Dátum: 31.10.1984

Autori: Dubecký František, Měřinský Karol

Značky: poľom, zapojenie, ovládanie, diferenciálnej, magnetickým, impedancie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na ovládanie diferenciálnej impedancie magnetoimpedančnej polovodičovej dvojelektródovej súčiastky magnetickým poľom vyznačujúce sa tým, že jeden vývod (X) magnetoimpedančného dvojpólu tvorí prívod (1) k magnetoimpedančnej súčiastke (MI) vloženej do magnetického poľa (B), ku ktorej je paralelne pripojený zdroj (U) jednosmerného napätia v sérii s odporníkom (R) a druhý vývod (Y) magnetoimpedančneho dvojpólu je spojený cez kondenzátor...

Dvojstupňový ovládač hydraulických zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 216879

Dátum: 31.10.1984

Autor: Šmida Ladislav

Značky: ovladač, dvojstupňový, zariadení, hydraulických

Zhrnutie / Anotácia:

Krútiaci moment, ktorý hydraulické zariadenia osadené hydraulickým rotačným motorom vyvodzujú, alebo prítlačná sila zariadení osadených priamočiarym motorom, je závislá od tlaku v hydraulickom rozvode. Tento tlak s opotrebovaním hydraulických prvkov klesá. Ďalším typickým javom v oblasti zariadení osadených hydrogenerátorom je nasadzovanie zariadení rôznych konštrukcií s rôzdielnymi parametrami. Tlaková hladina zvlášť u zariadení dovážaných zo...

Zapojenie elektronickej brzdy sériového komutátorového elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 216878

Dátum: 31.10.1984

Autor: Tóth Ján

Značky: elektronickej, brzdy, zapojenie, seriového, elektromotora, komutátorového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie elektronickej brzdy sériového komutátorového elektromotora vyznačujúca sa tým, že na svorky (A, B) striedavého zdroja sú v sérii zapojené prvé statorové vinutie (SV1), rotorové vinutie (RV), triak (T) a druhé statorové vinutie (SV2), pričom spínací kontakt (S) v sérii s prvým odporom (R1) tvorí obvod riadiacej elektródy triaku (T), ku ktorého druhej anóde spojenej s rotorovým vinutím (RV) je pripojená anóda prvej diódy (D1), k jej...

Nepálený tvarovaný alebo netvarovaný žiaruvzdorný materiál na báze pálených alebo nepálených kremičitých surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 216877

Dátum: 31.10.1984

Autori: Janák Oldřich, Mihalík Ivan, Korim Zoltán, Šilar Bohuslav

Značky: tvarovaný, nepálený, kremičitých, pálených, materiál, žiaruvzdorný, nepálených, báze, netvarovaný, surovin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oblasti žiaruvzdorných kyslých stavív a rieši spracovanie kyslých surovín a najmä nezneužitkovateľných nepodarkov z výroby dinasu cestou chemického alebo fyzikálno-chemického spevnenia, čím sa nahradí výpal. Podstata vynálezu spočíva v tom, že granulometricky, upravené nepálené alebo pálené kremičité suroviny sa miešajú s ľahčivami (expandovaný polystyrén, experlit, diatomit), s látkami priaznivo ovplyvňujúcimi medzerovitosť...

Spôsob výroby zmesnej múčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 216876

Dátum: 31.10.1984

Autori: Lojkovič Ľudovít, Mláka Ján, Lipták Martin, Janík Ján

Značky: výroby, zmesnej, múčky, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstránenie nevyhovujúceho dvojitého miešania zmesi, vysokého rozptylu obsahu kysličníka chromitého, použitia exhalátu z výroby magnezitového slinku na prípravu zmesi a vylúčenie používania magnezitového tehliarskeho slinku na prípravu uvedenej zmesi. Uvedeného účelu sa dosiahne dopravou exhalátu zo zásobníka exhalátu (1) pomocou tlakovej nádoby (2) cez tlakové potrubie (3) do zásobníka exhalátu (4) nad miešačom (5), jeho...

Nádoba trojfázového transformátora s kvapalinovým chladením

Načítavanie...

Číslo patentu: 216875

Dátum: 31.10.1984

Autori: Mackovič Jozef, Kováčik Vladimír, Vasilev Ljudmil

Značky: nádoba, kvapalinovým, chladením, transformátora, trojfázového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a týka sa konštrukčného vyhotovenia nádoby, určenej pre trojfázové transformátory, pri ktorých magnetický obvod pozostáva z ovinutých prstencov z pásov transformátorového plechu okolo strán obdĺžnikového vinutia. Nádoba je vytvorená spodným dielom hranolovitého tvaru a horným dielom zvonového tvaru, ktoré sú navzájom spojené prírubami a na hornom diele nádoby sú usporiadané chladiace...

Disperzné obuvnícke lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 216874

Dátum: 31.10.1984

Autori: Oswald Anton, Štrba Ján

Značky: disperzné, lepidlo, obuvnícke

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka disperzného obuvníckeho lepidla, najmä na lepenie vlepovacích opätkov. Rieši problém optimálneho zloženia lepidla a vzájomný pomer zložiek za účelom univerzálneho použitia. Podstata vynálezu spočíva v tom, že disperzné lepidlo obsahuje 1-37 hmot. % polyvinylacetátovej disperzie a 60-96 hmot. % kondenzátu formaldehydu s močovinou alebo formaldehydu s fenolom alebo formaldehydu s melamínom vo vodnom zásaditom prostredí o hodnote...

Za tepla tvrditeľné lepidlo so zvýšenou tepelnou odolnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 216873

Dátum: 31.10.1984

Autori: Muráni Eduard, Balla Ján, Cviková Helena

Značky: odolnosťou, zvýšenou, lepidlo, tvrditelné, tepla, tepelnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši za tepla tvrditeľné lepidlo so zvýšenou tepelnou odolnosťou lepeného spoja, vhodné pre lepenie kovov alebo kovu s niektorými plastickými hmotami, najmä pre lepené spoje kov s obložením. Účelom vynálezu je zlepšenie mechanických vlastností lepeného spoja pri súčasnom znížení nákladov na lepenie. Uvedeného účelu sa dosiahne za tepla tvrditeľným lepidlom so zvýšenou tepelnou odolnosťou, ktorého podstatou je, že obsahuje 0,5 až 4...

Spôsob čistenia kyseliny 5-fenylpentánovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 216872

Dátum: 31.10.1984

Autori: Rybár Alfonz, Jendrichovský Ján

Značky: čistenia, spôsob, 5-fenylpentánovej, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu čistenia kyseliny 5-fenylpentánovej, ktorá je medziproduktom pre prípravu nových liečiv účinných na kardiovaskulárny systém. Vynález rieši odstránenie vedľajšieho produktu, t. j. kyseliny 4-fenylpentánovej, ktorý vzniká pri príprave kyseliny 5-fenylpentánovej podľa čs. autorského osvedčenia číslo 180 377. Na čistenie sa využil nový poznatok, že pri použití kyseliny polyfosforečnej s obsahom 70 až 75 % hmot. P2O5 pri...

Zariadenie pre odplyňovanie vody a kondenzáciu najmä pre napájanie parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216871

Dátum: 31.10.1984

Autori: Gajdoš Ivan, Ľupták Ivan

Značky: kotlov, napájanie, kondenzáciu, najmä, parných, zariadenie, odplyňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru energetiky a hlavne úpravní vody a kondenzátu pre napájanie parných kotlov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že v zariadení vybavenom protiprúdnou odplyňovacou vežou s odsávaním plynov a sprchami nad roštom je do neodplynenej vody a kondenzátu privedený cez regulačné ventily dusík a to jednak pod rošt odplyňovacej veže nad hladinu prepadnutej vody a jednak pod hladinu prepadnutej vody alebo vo vzájomnej kombinácii....

Vrtací korunka do uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216870

Dátum: 31.10.1984

Autori: Pastrňák Jaroslav, Lanča Lubomír

Značky: uhlí, korunka, vrtací

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je vrtací korunka do uhlí určená především pro vrtání v napěťových pásmech uhelných slojí důlních děl, ohrožených horskými otřesy. Její podstatou je že průřez řezných ramen je proveden ve tvaru trojúhelníka, který je nejkratší stranou spojen s tělesem vrtací korunky. Na čelní ploše řezných ramen jsou provedena stupňovitá vybrání, ve kterých jsou připájeny řezné plátky šípovitého tvaru. Tělesem korunky jsou provrtány dva...

Manžetový kvapkovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 216869

Dátum: 31.10.1984

Autori: Kúlka Michal, Húska Dušan, Kabina Pavol

Značky: manžetový, kvapkovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši kvapkovač s nastaviteľnou výtokovou kapacitou na závlahovom potrubí, ktorý spadá svojím využitím do odboru poľnohospodárskych meliorácií a výrobou do plastikárskeho priemyslu. Kvapkovač je tvorený manžetou z plastickej hmoty, do ktorej jej jednej steny je vytvarovaná kapilárna ryha v tvare špirály alebo je hadovite usporiadaná a síce tak, že jeden jej koniec je vyvedený na okraj manžety (viď obr. 2). Manžeta sa ovinie a upevní...

Otáčacie zariadenie o 90 stupňov s usmerneným presunom dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216868

Dátum: 31.10.1984

Autori: Kopecký Jan, Haninec Ignác, Jentner Pavel, Zvirák Ján

Značky: dielcov, zariadenie, stupňov, otáčacie, usmerneným, presunom

Zhrnutie / Anotácia:

Otáčacie zariadenie o 90° s usmerneným presunom dielcov, najmä plošných nábytkových dielcov. Účelom vynálezu je skrátenie potrebného času na otáčanie dielcov a zmiernenie tlaku na bočné vedenie, ktoré usmerňuje dielce do požadovanej polohy, pričom vedenie nemusí byť poháňané. Popisovaný účinok sa dosiahne otáčacím zariadením podľa vynálezu, ktorého poháňaná dráha má rôzny sklon valcov na smer dopravy. Väčším sklonom poháňaných valcov docielime...

Spôsob prípravy zliatin hliníka so stronciom

Načítavanie...

Číslo patentu: 216867

Dátum: 31.10.1984

Autori: Fellner Pavel, Lubyová Želmíra

Značky: přípravy, zliatin, spôsob, stronciom, hliníka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy zliatin hliníka so stronciom elektrolýzou tavenín. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa tavenina chloridov a fluoridov alkalických kovov s hmotnostným obsahom 1 až 51 % chloridu strontnatého elektrizuje s použitím hliníkovej katódy pri teplote 650 až 850 °C a katodickej prúdovej hustote do 100 Adm-2.

Spôsob výroby otvorov s mikrometrovými rozmermi v polovodičových a izolačných doštičkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 216866

Dátum: 31.10.1984

Autori: Guldan Arnošt, Kubek Jozef, Hrubčík Ladislav

Značky: výroby, mikrometrovými, doštičkách, spôsob, polovodičových, izolačných, otvorov, rozmermi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oblasti technológie mikroelektronických štruktúr a rieši problém vytvárania otvorov priemeru niekoľkých desiatok mikrometrov v doštičkách hrubých niekoľko stoviek mikrometrov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa doštička z oboch strán pokryje - maskuje tenkou maskujúcou vrstvou, na jednej strane sa do maskujúcej vrstvy vytvorí leptací otvor (otvory) fotolitografickým postupom, cez ktorý (ktoré) sa doštička preleptá v plazme...

Celostenová panelová šachta

Načítavanie...

Číslo patentu: 216865

Dátum: 31.10.1984

Autor: Harušťák Vladimír

Značky: celostenová, šachta, panelová

Zhrnutie / Anotácia:

Celostenová panelová šachta je stavebným objektom, určeným pre podzemné siete a rozvody. Podstata celostenovej panelovej šachty spočíva v tom, že je vytvorená zo základovej dosky, v ktorej drážkach sú uložené bočné stenové panely, spojené čelnými výstupkami a uholníkmi stiahnutými skrutkami. Šachta je zakrytá stropným panelom, v ktorom je otvor pre vstupný komín, uložený na bočných stenách.

Vysokonapäťové vinutie elektromagnetických strojov netočivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 216864

Dátum: 31.10.1984

Autor: Kováčik Vladimír

Značky: vinutie, elektromagnetických, vysokonapäťové, strojov, netočivých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru stavby elektromagnetických strojov netočivých obzvlášť distribučných transformátorov. Vynálezom sa vylepšuje vysokonapäťové vinutie, chránené čs. pat. č. 139 055, ktoré pozostáva z kombinácie plných jednocievok a axiálnym kanálom delených jednocievok. Vysokonapäťové vinutie podľa vynálezu má prierez vodiča jednocievok 1,3 až 1,6 násobkom prierezu vodiča axiálnym kanálom delených jednocievok. Axiálna výška plných...

Zariadenie k dávkovaniu plochých rotačných súčiastok do rotorového stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 216863

Dátum: 31.10.1984

Autor: Benák Rudolf

Značky: zariadenie, dávkovaniu, plochých, rotačných, súčiastok, rotorového, stroja

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spoľahlivé dávkovanie plochých rotačných súčiastok do pracovného priestoru stroja. Podstata vynálezu spočíva v zhotovení dávkovacieho zariadenia, ktorého násypka je tvorená čelom a jeho tvarovaná časť je totožná s tvarom odoberacieho kotúča až po jeho funkčné čelo. Ďalej je násypka tvorená vnútornou kužeľovitou plochou, na ktorú nadväzuje vonkajšia plocha ukončená vybraním. Odoberací kotúč je po obvode tvorený vonkajšou...

Spôsob stabilizácie benzoylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216862

Dátum: 31.10.1984

Autori: Hlaváč Stanislav, Pallayová Jarmila, Polievka Milan, Macho Richard, Jurečeková Emília, Kavala Miroslav, Dimun Milan

Značky: spôsob, stabilizácie, benzoylchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu stabilizácie benzoylchloridu prísadami, resp. privedením do styku s aspoň jednou látkou zo skupiny hexametyléntetramín, glycidylétery, anorganické soli kyselín zvlášť uhličitany a octany alkalických kovov a kovov alkalických zemín, prepúšťaním cez vrstvu obsahujúcu tieto látky a/alebo pridaním priamo do benzoylchloridu v množstve 0,01 až 3 % hmot., s výhodou 0,1 až 2 % hmot.

Mazadlo s plniacim účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 216861

Dátum: 31.10.1984

Autori: Nedas Jozef, Pukaj Anton, Múčka Pavol, Macho Vendelín, Gajdoš František, Kopný Ján, Vodný Štefan, Novák Ladislav

Značky: účinkom, mazadlo, plniacim

Zhrnutie / Anotácia:

Mazadlo s plniacim účinkom na báze prírodných a syntetických materiálov, vhodné na mazanie usní a kožušín, najčastejšie vo forme disperzie vo vode alebo roztoku v organickom rozpúšťadle. Pozostáva z 10 až 80 hmot. častí tuku a/alebo chemicky upraveného tuku (aspoň parciálnou chloráciou, napr. s obsahom chlóru 1 až 15 % hmot., sulfonáciou, sulfitáciou a pod.), prípadne s prísadou chlórovaných parafínov. Ďalej 3 až 40 hmot. častí vedľajších...