Zverejnene patenty 15.10.1984

Zapojení pro dávkování pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 216200

Dátum: 15.10.1984

Autori: Wolf Lutz, Saufhaus Egon

Značky: dávkování, pojiva, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení pro dávkování pojiva pro nanášení na třísky, vlákna a podobné materiály pro výrobu třískových desek, pomocí pásové váhy, zásobníku, dávkovacího čerpadla s pohonem a nanášečky lepidla. Úkolem vynálezu je navrhnout zapojení, kterým by byl zajištěn konstantní poměr mezi hmotou pojiva a hmotou třísek při nanášení lepidla. To se podle vynálezu dosáhne tím, že výstup pásové váhy je připojen na vstup zesilovače, který je...

Niťová brzdička pro textilní stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 216199

Dátum: 15.10.1984

Autor: Porter Allan William Henry

Značky: niťová, stroj, brzdička, textilní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká niťové brzdičky pro textilní stroj, u kterého je nit vedena mezi dvěma proti sobě stojícími brzdicími čelistmi, spojenými pro provoz s držáky. Vynález řeší problém, že se brzdná síla shora uvedených niťových brzdiček časově mění v důsledku usazování chmýří na brzdicích částech. Proto tyto části musí být častěji čištěny k odstranění tohoto jevu. Tento problém je podle vynálezu vyřešen tím, že držák 20, 20', 27, 27' nejméně jedné...

Tkalcovský stav s řadovými prošlupy s tkacím rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216198

Dátum: 15.10.1984

Autor: Steiner Alois

Značky: řadovými, tkacím, tkalcovský, prošlupy, rotorem

Zhrnutie / Anotácia:

Tkalcovský stav s řadovými prošlupy, s tkacím rotorem, který má prošlupní přidržovací ústrojí pro osnovní niti přes danou dráhu v horním nebo dolním postavení prošlupu a přírazné lamely pro vnesené útky, přičemž každému prostoru ve směru útku mezi dvěma sousedními příraznými lamelami je přiřazeno vždy jedno prošlupní přidržovací ústrojí pro stanovení horního nebo dolního postavení prošlupu ve směru osnovních nití před tkacím rotorem je...

Přístroj k ochranně dýchacího ústrojí s chladicím zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 216197

Dátum: 15.10.1984

Autor: Pasternack Adalbert

Značky: ochranné, chladicím, zařízením, ústrojí, dýchacího, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přístroje k ochraně dýchacího ústrojí s patronou chemikálií, určenou k absorpci vydechované kyseliny uhličité a/nebo pro vývin kyslíku a opatřeného chladicím zařízením, jehož podstata spočívá v tom, že chladivo je umístěno v meziprostoru mezi vnější stěnou a vnitřní stěnou chladicí vesty, uspořádané současně jako nosné zařízení pro přístroj k ochraně dýchacího ústrojí. Přístroj na ochranu dýchacího ústrojí je možné použít i...

Hydraulický lis pro výrobu stříkaných odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 216196

Dátum: 15.10.1984

Autor: Dechavanne Jacques

Značky: hydraulický, výrobu, stříkaných, odlitků

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický lis pro výrobu stříkaných odlitků sestávajících ze dvou rozdílných hmot, obsahující dvě vstřikovací jednotky s plnicími nálevkami, namontované na společné podpěře, přičemž každá vstřikovací jednotka je upravena pro příjem ve své plnicí nálevce licí hmoty odlišné od licí hmoty v druhé vstřikovací jednotce, zatímco jsou uspořádány prostředky pro vztažný pohyb obou vstřikovacích jednotek a alespoň jedné části licí formy. Hydraulický...

Způsob zpracování zbytkového plynu vzniklého při přípravě kyanurchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216195

Dátum: 15.10.1984

Autori: Hanau A Hillenbrand Horst, Geiger Friedhelm, Bach Gerhard, Heimberger Werner, Schreyer Gerd

Značky: zbytkového, vzniklého, kyanurchloridu, plynů, zpracování, způsob, přípravě

Zhrnutie / Anotácia:

Z důvodů ochrany prostředí a k zabránění ztrát chloru při trimerisaci chlorkyanu se zbytkový plyn vzniklý po trimerisaci přivádí za tlaku do styku s kyanovodíkem a přitom vzniklý chlorkyan se vymyje ze zbytkového plynu vodou a takto získaný roztok se s výhodou vede opět do přípravy chlorkyanu.

Válcový vytlačovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 216194

Dátum: 15.10.1984

Autor: Giesbrecht George Gerhardt

Značky: stroj, vytlačovací, válcový

Zhrnutie / Anotácia:

Je popsán válcový vytlačovací stroj s nehybnou vytlačovací hlavou, jejíž strana přivrácená k válci vymezuje vytlačovací komoru ústrojí pro otáčení válce a transport materiálu vytlačovací komorou směrem k tvarovacímu otvoru, který je vymezen válcem a výstupní lištou vytlačovací hlavy. Mezi válcem a vytlačovací hlavou jsou vloženy opěrné výstupky. Válec je přitlačován k opěrným výstupkům, takže tyto opěrné výstupky definují vzdálenost mezi válcem...

Způsob výroby 2-(7-oxo-2,6-diaza-4-oxabicyklo[3,2,0]hept-2-en-6-yl)- halogenbutenových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 216193

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kikkawa Ikuo, Takarazuka A Nagata Wataru, Tsuji Teruji, Yoshioka Mitsuru, Uyeo Shoichiro, Hamashima Yoshio

Značky: 2-(7-oxo-2,6-diaza-4-oxabicyklo[3,2,0]hept-2-en-6-yl, halogenbutenových, způsob, výroby, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2-(7-oxo-2,6-diaza-4-oxabicyklo(3,2,0)hept-2-en-6-yl)-4- halogenbutenových kyselin obecného vzorce II ve kterém Z představuje dvojvazný zbytek vzorce kde COB znamená karboxylovou skupinu nebo karboxylovou skupinu chráněnou ve formě esteru, například methylesteru, 2,2,2-trimemethylesteru, terc.butylesteru, benzylesteru, p-nitrobenzylesteru nebo benzhydrylesteru a R znamená fenylovou skupinu, popřípadě substituovanou alkylovou či...

Způsob výroby 2-(7-oxo-2,6-diaza-4-oxabicyklo[3,2,0]hept-2-en-6-yl)-butenových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 216192

Dátum: 15.10.1984

Autori: Tsuji Teruji, Takarazuka A Nagata Wataru, Uyeo Shoichiro, Yoshioka Mitsuru, Hamashima Yoshio, Kikkawa Ikuo

Značky: způsob, výroby, kyselin, 2-(7-oxo-2,6-diaza-4-oxabicyklo[3,2,0]hept-2-en-6-yl)-butenových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2-(7-oxo-2,6-diaza-4-oxabi-cyklo[3,2,0(hept-2-en-6-yl)butenových kyselin obecného vzorce ve kterém R znamená fenylovou skupinu, popřípadě substituovanou alkylovou či alkoxylovou skupinou obsahující vždy 1 až 3 atomy uhlíku, nitroskupinou, kyanoskupinou nebo atomem halogenu, fenylalkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku v alkylové části nebo fenoxyalkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku v alkylové části, Z představuje dvojvazný...

Způsob výroby derivátů 2-(oxazolinoazetidin-6-yl)-3-methyl-2 či -3-butenových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 216191

Dátum: 15.10.1984

Autori: Takarazuka A Nagata Wataru, Tsuji Teruji, Hamashima Yoshio, Yoshioka Mitsuru, Kikkawa Ikuo, Uyeo Shoichiro

Značky: kyselin, výroby, derivátů, 3-butenových, 2-(oxazolinoazetidin-6-yl)-3-methyl-2, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 2-(oxazolino-azetidin-6-yl)-3-methyl-2- či -3-butenových kyselin strukturně odlišných obecných vzorců I a III kde R znamená atom vodíku, fenylovou skupinu, popřípadě substituovanou halogenem, kyanoskupinou, nitroskupinou, alkylovou skupinou s 1 až 5 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinou s 1 až 5 atomy uhlíku, fenylalkylovou skupinu nebo fenoxyalkylovou skupinu, v nichž alkylová část obsahuje vždy 1 až 5 atomů uhlíku, B...

Poddajná hřídelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 216190

Dátum: 15.10.1984

Autor: Walter Jürgen

Značky: spojka, hřídelová, poddajná

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem poddajné hřídelové spojky je zvýšení její zkrutové pružnosti. Podle vynálezu jsou části pružných kruhových kotoučů, zvlněných směrem ven, navzájem podepřený pružnou prstencovou součástkou, která má v podstatě tvar dutého válce a která dutinu mezi okraji kruhových kotoučů zcela nevyplňuje. Pružná prstencová součástka může být vytvořena jako jednodílný kroužek a vsazena s axiálním předpětím mezi pružné kruhové kotouče. Dále může byt...

Způsob získávání heparinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216189

Dátum: 15.10.1984

Autor: Vidic Hans-jörg

Značky: heparinu, způsob, získavání

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání heparinu ze solných roztoků zvířecí tkáně, které se zřeďují vodou v poměru solného láku k vodě 1 : 3 až 1 : 10 a z něhož se heparin získává metodami o sobě známými, vyznačující se tím, že se jako výchozího materiálu používá střevního solného láku, který vzniká naložením zvířecích střev, zbavených střevního hlenu, v roztocích jedlé soli při teplotě 0 až 30 stupňů Celsia.

Způsob chlazení při svařování kovových předmětů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 216188

Dátum: 15.10.1984

Autor: Bottiglia Augusto

Značky: kovových, svařování, způsob, provádění, předmětů, chlazení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob chlazení při svařování kovových předmětů chráněných ochranným povlakem z materiálu, který se odpařuje při nižší teplotě, než je svařovací nebo pájecí teplota, lokalizovaným ochlazováním ochranného povlaku v oblasti proti svařovací zóně pomocí chlazené kryogenní kapaliny s velmi nízkou teplotou, např. kapalného dusíku. Ke chlazení slouží chladicí podložka s napájecím potrubím s ventilem, umístěná proti svařovacímu nebo pájecímu ústrojí, a...

Způsob výroby magnesium-sulfitové buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216187

Dátum: 15.10.1984

Autori: Ivnäs Lennart, Lekander Karl-erik

Značky: výroby, způsob, buničiny, magnesium-sulfitové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby magnesium-sulfitové buničiny vařením lignocelulózového materiálu ve varném louhu s obsahem siřičitanu hořečnatého, s následnou kyslíkovou a natriumhydroxidovou delignifikací buničiny
vyčerpané louhy z digesce a kyslíkové delignifikace se odpařují a spalují, a z prachu spalováním získaného se vypíráním odstraňují sodné sloučeniny. Zbývající prach se znovu používá pro přípravu varné kyseliny.

Hydrofilní polyesterové vlákno

Načítavanie...

Číslo patentu: 216186

Dátum: 15.10.1984

Autori: Lange Wolfgang, Gerlach Klaus, Mathes Nikolaus

Značky: polyesterové, vlákno, hydrofilní

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrofilní polyesterové vlákno se stabilním systémem pórů, schopným při teplotě 20 °C a při relativní vlhkosti vzduchu menší než 97 % kapilární kondenzace, se schopností při teplotě 40 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 92 % přijímat více než 2 % hmotnostní vlhkosti, přičemž podíl kapilární kondenzace na přijímání vlhkosti je alespoň 25 %, se zdánlivou hustotou nejvýše 1350 kg/cm3 a s poloměrem mikropórů nejvýše 30 nm, přičemž objem mikropórů...

Způsob výroby kovových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216185

Dátum: 15.10.1984

Autori: Dreyer Dennis, Foley Edward, Rogers Herbert

Značky: kovových, předmětů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je navrhnout způsob výroby kovových předmětů, který bude ekonomicky využívat atomizovaných prášků, rozšíří rozsah slinovacích teplot, umožní použití větších částic než u dosavadních postupů a nechá se použít pro ty velmi kvalitní slitiny, které se dosavadními postupy práškové metalurgie nedají slinovat. Tohoto účelu se dosáhne tím, že se z vysoce legované slitiny připraví kovový prášek, smíchá se se suchým, jemně rozmělněným...

Způsob výroby plynu z pevných paliv a generátor k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216184

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kaimann Walter, Brachthäuser Karl-heinz

Značky: plynů, způsobu, tohoto, provádění, způsob, výroby, palív, generátor, pevných

Zhrnutie / Anotácia:

Na pevné palivo se působí zplynovacím prostředkem ve vířivém loži. Vzniklý plyn vstupuje do cyklónu, který má výstup pro pevné částice, spojený se zplynovací komorou, v které se částice zlpynují samostatným proudem zplynovacího prostředku, přiváděného injektorem.

Pásový štípací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 216183

Dátum: 15.10.1984

Autor: Trütschel Willi

Značky: stroj, pásový, štípací

Zhrnutie / Anotácia:

Pásový štípací stroj, u něhož je pásový nůž držen ve svém vedení, jež se rozprostírá přes pracovní šíři, a štěrbina pro přívod materiálu, uspořádaná před ostřím pásového nože, je omezena poháněným dolním válcem a horním válcem, jenž je přestavitelný ve výšce i průhybu, přičemž vedení pásového nože je vytvořeno na horní části, jež je spojena s dolní částí pomocí připevňovacích zařízení. Při provedení podle vynálezu je horní část ohebná, dolní...

Zařízení pro odtahování úpletu v dvouválcovém okrouhlém pletacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 216182

Dátum: 15.10.1984

Autor: Lonati Francesco

Značky: pletacím, dvouválcovém, úpletu, okrouhlém, odtahování, stroji, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro odtahování úpletu v dvouválcovém okrouhlém pletacím stroji s pístem ovládaným tekutinou a s tyčí osově posuvnou v jednom z jehelních válců a opatřenou prostředky pro napínání úpletu, které se otáčejí společně s jehelními válci a s úpletem a jsou osově přestavitelné s úpletem při jeho vytváření. Vynález řeší problém, jak vytvořit zařízení pro odtahování, popřípadě natahování úpletu, které by mělo menší celkovou výšku...

Způsob předběžného zpracování kyselého ropného destilátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216181

Dátum: 15.10.1984

Autor: Verachtert Thomas Ace

Značky: předběžného, způsob, kyselého, destilátů, ropného, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu předběžného zpracování kyselého ropného destilátu obsahujícího kyselé látky, které narušují následující oxidaci v něm obsažených merkaptanů. Podle vynálezu se toto zpracování provádí tak, že se uvedený destilát mísí s vodným roztokem zásady, pak se vodná fáze vzniklé směsi koaleskuje a izoluje se jednak vodná fáze a jednak ropný destilát v podstatě zbavený kyselých látek, přičemž vodný roztok zásady se mísí s destilátem...

Způsob mazání textilních strojů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216180

Dátum: 15.10.1984

Autor: Burgbacher Herbert

Značky: zařízení, způsobu, způsob, strojů, provádění, tohoto, textilních, mazání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu mazání textilních, zejména tkacích strojů. Při způsobu podle vynálezu se na mazací místa nanáší krátkodobým mazacími impulsy olejová mlha a po mazacím impulsu se mazací trysky profouknou profukovacími impulsy tlakového vzduchu. Olejová mlha se na mazací místa rozprašuje impulsy, které mají delší dobu trvání než profukovací impulsy, které následují bezprostředně po mazacích impulsech. Zařízení sestává z ústrojí na...

Způsob a zařízení pro kontinuální vytlačování směsi z rozpínavé plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 216179

Dátum: 15.10.1984

Autori: Boutillier Pierre Emile, Chaudot Lucien

Značky: rozpínavé, hmoty, plastické, kontinuální, směsi, vytlačování, zařízení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby profilovaného tělesa s vnitřní porézní strukturou, mající na části svého povrchu silnou a hutnou vnější kůru. Za tímto účelem se rozpínavá plastická hmota vytlačuje přímo do tvarovače, chlazeného pod teplotu tuhnutí této hmoty, jehož průřez odpovídá průřezu požadovaného profilu. Vytlačování se děje přes průtlačnici štěrbinovitého tvaru, který sleduje obrys tvarovače v rozsahu odpovídajícímu šířce povrchu profilu,...

Aretační zařízení u vysílače světelného signálu pro dopravní signální zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 216178

Dátum: 15.10.1984

Autor: Damm Gerhard

Značky: světelného, dopravní, signální, signálu, aretační, vysílače, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aretačního zařízení u vysílače světelného signálu pro dopravní signální zařízení se skříní z umělé hmoty. Dosavadní aretační zařízení u vysílačů světelného signálu pro dopravní signální zařízení se skříní z umělé hmoty byla velmi náročná na přesnost výroby, což byla jejich podstatná nevýhoda, neboť tím se jejich výroba prodražovala. Na přesnost výroby je nenáročné aretační zařízení podle vynálezu, které se vyznačuje tím, že je...

Zapojení ke kontrole součtu intenzit proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216177

Dátum: 15.10.1984

Autori: Ulbrich Gyula, Krasznai Endre A Hömöstrei István

Značky: intenzit, proudu, součtu, zapojení, kontrole

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení ke kontrole součtu intenzit proudů, alespoň ve dvou větvích elektrické sítě, obsahující sčítací obvody a operační zesilovače a v jednotlivých větvích je uspořádán měnič proudu na napětí, vyznačující se tím, že první výstupy (X1 až Xn) měničů (F, F1 až Fn) proudu na napětí jsou vzájemně odděleně připojeny ke vstupům (A1 až An) prvního sčítacího obvodu (M1) a druhé výstupy (Y1 až Yn) měničů (F, F1 až Fn) proudu na napětí jsou vzájemně...

Vrták

Načítavanie...

Číslo patentu: 216176

Dátum: 15.10.1984

Autor: Faber Kurt Heinrich Albert Erich

Značky: vrták

Zhrnutie / Anotácia:

Vrták sestávající ze stopky opatřené dvěma axiálními vybráními v pro odvádění třísek a alespoň dvou radiálně orientovaných řezných vložek první a druhé soustavy. Vnější vložka 11 první soustavy je umístěna na obvodu stopky 10 u jednoho vybrání pro odvádění třísek. Řezný břit vnější obvodové vložky 11 vyčnívá radiálně a vytváří stěnu vrtaného otvoru. Vnitřní vložka 12 druhé soustavy je vůči vnější vložce první soustavy 11 umístěna radiálně...

Vstřikovací zařízení pro přívod paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 216175

Dátum: 15.10.1984

Autori: Breukink Bernard, Brinkman Willem

Značky: vstřikovací, paliva, přívod, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Ve vstřikovacím zařízení pro přívod paliva do vstřikovací trysky spalovacího motoru je ke snížení obsahu škodlivin ve výfukových plynech a k úspoře paliva kotva (18) elektromagnetu (2), pohánějící pístové těleso (22) vstřikovacího čerpadla, jedním koncem (4) uložena výkyvně kolem čepu (3) a druhým koncem (5) spojena s pístovým tělesem (22). Elektromagnet (2) leží proti střední části kotvy (18) mezi jejími oběma konci (4, 5) na její jedné straně.

Způsob synchronizace autonomních vysílacích stanic pracujících v časovém multiplexu a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 216174

Dátum: 15.10.1984

Autori: Plum Bernhard, Wunderer Hans Jürgen

Značky: provádění, vysílacích, multiplexu, synchronizace, pracujících, zařízení, způsob, stanic, časovém, autonomních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob synchronizace autonomních vysílacích stanic pracujících v časovém multiplexu, navzájem stejně oprávněných, jimiž se zprostředkovávají jedné nebo více přijímacím stanicím informace ve formě povelových telegramů na stejném vysílacím kmitočtu ve vysílacím cyklu, přičemž každá vysílací stanice vykazuje přijímač pro příjem vysokofrekvenční energie vyslané od jiných příslušných vysílacích stanic a identifikačního znaku přiřazujícího přijímací...

Způsob výroby nového monojaderného mycelia Coriolus versicolor

Načítavanie...

Číslo patentu: 216173

Dátum: 15.10.1984

Autori: Omura Yoshio, Toyoda Noriyuki A Matsunaga Kenichi, Ando Takao, Makita Hiromitsu, Yoshikumi Chikao, Wada Toshihiko

Značky: výroby, mycelia, versicolor, monojaderného, způsob, coriolus, nového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nového monojaderného mycelia Coriolus versicolor (Fr.) Quél, vyznačený tím, že se mechanicky zpracuje dvojjaderné mycelium Coriolus versicolor (Fr.) Quél stříháním nebo drcením v běžném živném prostředí, které obsahuje 5 hmot. % glukózy a 0,75 hmot. % extraktu z kvasnic, přičemž mechanické zpracování se provádí před pěstováním nebo současně s ním v submerzní kultuře v živném prostředí s obsahem 5 až 10 hmot. % glukózy a 0,75 až...

Způsob výroby N-substituovaných N-2-(2-furylethyl)-aminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216172

Dátum: 15.10.1984

Autori: Török Zoltán, Somfai Éva, Bernáth Gábor, Ecsery Zoltán, Hermann Judit, Knoll József

Značky: n-substituovaných, výroby, n-2-(2-furylethyl)-aminů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby N-substituovaných N-2-(2-furylethyl)aminů obecného vzorce I kde každý ze substituentu R1 a R2 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a R3 znamená propinylovou skupinu, jakož i jejich solí, vyznačující se tím, že se 2-furylaceton obecného vzorce II kde R1 má výše uvedený význam, nechá reagovat s aminem obecného vzorce III kde R2 a R3 mají výše uvedený význam, a vzniklý produkt se během reakce nebo po ní...

Klecová baterie, zejména pro jatečná kuřata

Načítavanie...

Číslo patentu: 216171

Dátum: 15.10.1984

Autor: Blondeel Paul Marie Joseph

Značky: klecová, baterie, zejména, jatečná, kuřata

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na chování zvířat, zejména jatečních kuřat a řeší provedení klecových baterií pro takovýto chov. Klecová baterie sestává ze soustavy klecí uspořádaných nejméně v jedné vrstvě, z nichž každá je vymezena dvěma bočními stěnami, mezistěnou, dnem a přední a zadní stěnou, přičemž pod každou vrstvou klecí je vytvořen průběžný jímací a dopraní prostor. Podstata vynálezu spočívá v tom, že alespoň část dna každé klece je...

Způsob stlačování koksového uhlí a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216170

Dátum: 15.10.1984

Autori: Bier Adolf, Büch Friedrich, Leibrock Kurt

Značky: uhlí, provádění, koksového, zařízení, způsobu, způsob, stlačování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stlačování koksového uhlí v pěchovací formě pojízdně uspořádanými pěchy jejich volným pádem za stálého přivádění koksového uhlí do pěchovací formy, vyznačující se tím, že na každou část plochy navršovaného koksového uhlí se působí energií volného pádu dvou sousedních pěchovacích prvků, a to střídavě.

Způsob výroby nových N-substituovaných N-2-(2-furylethyl)-aminů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216169

Dátum: 15.10.1984

Autori: Török Zoltán, Hermann Judit, Bernáth Gábor, Somfai Éva, Ecsery Zoltán, Knoll József

Značky: nových, n-2-(2-furylethyl)-aminů, n-substituovaných, výroby, solí, způsob, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby N-substituovaných N-2-(furylethyl)-aminů obecného vzorce I kde každý ze symbolů R1 a R2 znamená atom vodíku nebo alkylový zbytek s 1 až 4 atomy uhlíku a R3 znamená halogenalkenylový zbytek se 2 až 4 atomy uhlíku nebo propinylový zbytek, nebo jejich solí nebo jejich opticky aktivních isomerů, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II kde R1 má výše uvedený význam a X znamená atom halogenu nebo zbytek esteru sulfonové...

Způsob výroby N-substituovaných N-2-furylethylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216168

Dátum: 15.10.1984

Autori: Hermann Judit, Bernáth Gábor, Somfai Éva, Knoll József, Török Zoltán, Ecsery Zoltán

Značky: n-substituovaných, způsob, n-2-furylethylaminů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby N-substituovaných N-2-furylethylaminů obecného vzorce I kde každý ze symbolů R1 a R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II kde R1 a R2 mají výše uvedený význam, nechá reagovat s propargylaldehydem a vzniklá sloučenina se zredukuje, načež se získaný výsledný produkt popřípadě přemění ve svou sůl nebo se uvolní ze své soli.

Způsob výroby derivátě N-substituovaného N-[2-(2-furyl)ethyl]-propinylaminu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216167

Dátum: 15.10.1984

Autori: Ecsery Zoltán, Bernáth Gábor, Török Zoltán, Somfai Éva, Hermann Judit, Knoll József

Značky: způsob, derivátě, n-substituovaného, n-[2-(2-furyl)ethyl]-propinylaminu, solí, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů N-substituovaného N-[2-(2-furyl)-ethyl]-propinylaminu obecného vzorce I kde každý ze substituentů R1 a R2 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, jakož i jeho solí, vyznačující se tím, že se derivát N-substituovaného N-[2-(2-furyl)-ethyl]-aminu obecného vzorce II kde R1 a R2 mají výše uvedený význam, kondenzuje s formaldehydem a acetylenem, načež se získaná sloučenina obecného vzorce I popřípadě...

Způsob výroby nových N-substituovaných N-2-(2-furylethyl)-aminů, jejich solí a opticky aktivních isomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216166

Dátum: 15.10.1984

Autori: Ecsery Zoltán, Hermann Judit, Török Zoltán, Somfai Éva, Knoll József, Bernáth Gábor

Značky: isomerů, opticky, nových, jejich, solí, n-substituovaných, aktivních, způsob, n-2-(2-furylethyl)-aminů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby N-substituovaných N-2-(2-furylethyl)-aminů obecného vzorce I kde každý ze symbolů R1 a R2 znamená atom vodíku nebo alkylový zbytek s 1 až 4 atomy uhlíku, a R3 znamená halogenalkenylový zbytek se 2 až 4 atomy uhlíku nebo propinylový zbytek, jakož i jejich solí a opticky aktivních isomerů, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II kde R1 a R2 má výše uvedený význam, nechá reagovat s propargylhalogenidem nebo s...

Zařízení pro provzdušňování kapalin náchylných k tvorbě pěny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216165

Dátum: 15.10.1984

Autor: Hauser Hans Ulrich

Značky: provzdušňování, zařízení, pěny, náchylných, tvorbě, kapalin

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zhotovit provzdušňovací zařízení bez přídavných zařízení, to jest které je samo schopné zpracovat vzniklou pěnu a udržovat ji tím v povolených mezích. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že zařízení obsahuje plovákové těleso, které je spojeno se vzduchovým velením a lopatkovým kolem, které je uspořádáno mezi vzduchovým vedením a kapalinovým vedením, ústícím na jeho spodní straně tak, že udržuje vtokový otvor vzduchového vedení...

Způsob přípravy nového terapeutického prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216164

Dátum: 15.10.1984

Autori: Bühlmann Hans, Welzel Dieter

Značky: terapeutického, prostředků, přípravy, nového, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy nového terapeutického prostředku, vyznačený tím, že se sloučenina obecného vzorce I. kde znamená R atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R1 methylovou, ethylovou nebo isopropylovou skupinu. R2 isopropylovou, sek. butylovou, isobutylovou nebo benzilovou skupinu a X atom vodíku nebo methoxyskupinu, popřípade jeji soli zpracují ne pevnou látku s polyvinylpyrrolidonem s molekulovou hmotností 10 000 až 100 000,...

Segment profilové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 216163

Dátum: 15.10.1984

Autori: Walter Harald, Gantke Franz, Zywietz Walter

Značky: profilové, segment, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem se řeší segment profilové oceli, zejména pro použití na výstrojové rámy pro poddajnou i tuhou důlní výstroj, přičemž profilová ocel má v ohledu statickém i vlastní technologie válcování příznivý tvar, takže segmenty lze spojovat do výstrojových rámů bez nákladných svěrných prvků či spojek. Podstata segmentu profilové oceli podle vynálezu spočívá v tom, že dno segmentu přechází na podélných stranách do stupně směřujícího k otevřené...

Štítová výstroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 216162

Dátum: 15.10.1984

Autori: Zits Alfred, Süssenbeck Heinrich, Sigott Siegfried

Značky: výstroj, štítová

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je maximální zabezpečení fárací uličky v porubu a to ve směru od stropu, porubní fronty nebo se strany základky. Tohoto účelu se dosahuje štítovou výstrojí podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že hydraulická stojka (5) je skloněna směrem k závalu a na délku prodloužitelná výztuha je vytvořena první a druhou, navzájem spojenou tažnou vodicí tyčí (11, 15), na jejichž spojovací pátý čep (17) je napojena pístnice (18)...

Pás kovového plechu, rozdělený do několika dílčích pruhů, způsob jeho výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216161

Dátum: 15.10.1984

Autor: Rogers John William

Značky: kovového, rozdělený, tohoto, dílčích, několika, výroby, způsobu, provádění, zařízení, pruhů, způsob, plechů

Zhrnutie / Anotácia:

Pás kovového plechu rozdělený do několika dílčích pruhů, vyznačující se tím, že okraje (a, b, c, d] přilehlých dvojic dílčích pruhů (32) jsou navzájem spojeny přerušitelnými spoji (48).