Zverejnene patenty 31.08.1984

Způsob působení na povrch těles účinkem tekutiny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241163

Dátum: 31.08.1984

Autor: Novák Antonín

MPK: D06B 5/00, F26B 13/20, C14B 1/58...

Značky: zařízení, způsob, těles, tohoto, způsobu, účinkem, tekutiny, působení, povrch, provádění

Text:

...přívodními kanálky 4 h předpokládá se, že všechny leží v jedné rrovině. Na obr. 1 je s ohledem na názornost vzájemného propojení kreslen první přívodní kanálek tla blíže k prvnímu tryskovému otvoru Za a druhému tryskovému otvoru 2 h než druhý přívodní kanálek 4 h,podle výše uvedeného předpokiadu by ve skutečnosti měly ležet za sebou. jak je patrné z obr. 2 je první přívodní kanálek tla napojen na první rozváděcí komůrku 44 a,kdežto druhý...

Způsob výroby derivátů 2-benzyl-1,2-dihydro-1-oxoftalazin-4-yloctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 241042

Dátum: 31.08.1984

Autori: Nikitin Vitalij Matvejevie, Gordijev Lev Sergejevie

MPK: C07D 237/30

Značky: kyseliny, 2-benzyl-1,2-dihydro-1-oxoftalazin-4-yloctové, způsob, výroby, derivátů

Text:

...po dobu Z, dnů. Po 2 až 4 hodinách po podaní posledniłdavkyse zvířata usmrtí, vyjmou se jejich ischiatické nervy a shora popsaným způsobem sezjistí reziduální hladiny sorbitolu.,těchto testech reziduální hladiny sorbitolu na stav obdobný stavu u normálních. krys nebyla podávána testovací látka. Obecně působí sloučeniny obecného vzorce I výraznou inhibici enzymu aldoso-reduktázy přiľorálním podání v dávce 100 mgkg nebo gnižší. Pro ilustraci...

Způsob výroby derivátů 2-benzyl-1,2-dihydro-1-oxoftalazin-4-yloctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 241041

Dátum: 31.08.1984

Autori: Fedorov Viktor Viktorovie, Tichonov Igor Dmitrijevie

MPK: C07D 237/32

Značky: výroby, derivátů, kyseliny, 2-benzyl-1,2-dihydro-1-oxoftalazin-4-yloctové, způsob

Text:

...obecného vzorce l, v němž i) R 2 znamená atom ľluoru, R 3 a R 5 představují atomy vodíku a R 4 znamená atom chloru, bromu nebo joduii R 5 a R 4 nezávisle na sobě znamenají vždy atom chloru, bromu či jodu a R 7 a R° představují atomy vodíkuiii R 6, R 7 a R znamenají atomy vodíku nebo(iv) X znamená atom kyslíku, přičemž v každé z výše uvedených skupin i až iv mají zbývající ze symbolů R 2, R 5, R 4, R 5, R 5,R 7, R a X shora uvedený význam...

Způsob výroby derivátů 2-benzyl-1,2-dihydro-1-oxoftalazin-4-yloctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 241015

Dátum: 31.08.1984

Autori: Fišer František, Rochelt Volker

MPK: C07D 237/32

Značky: způsob, derivátů, kyseliny, výroby, 2-benzyl-1,2-dihydro-1-oxoftalazin-4-yloctové

Text:

...40 až 110 °C. Tento postup je zvlášť vhodný pro přípravu těch sloučenin obecného vzorce III, v němž R 1 znamená hydroxyskupínu nebo ethoxyskupinu. Tyzbývajíci výchozí materialy obecného vzor»ce III, v němž R 1 má jiný význam než hydroxyl, lze získat převedenim ftalazin-4-yloctové kyseliny pripravené shora popsaným postupom, ve formě volné kyseliny nebo chloridu kyseliny, .běžnými známymi esterifikačními postupy na odpovídající estery.Některé z...

Pojistka koncové polohy hydraulických zvedáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 234684

Dátum: 31.08.1984

Autor: Olšák Miloň

MPK: B66F 3/24

Značky: hydraulických, polohy, pojistka, zvedáků, koncové

Text:

...maticío Píet má ve své spodní části uzpůsobenu válcovou dutinu pro těleeo ventilu 3 maticí, přecházející spojovacím otvorom do horního otvoru s plochým dnem,jehož průměr je větší,než vnější rozněr natice,uzavřeném šrou~ĺ bem s těsnícím kroužkem, přičemž těmito otvory-procháąí táhlo V jehož matice vymczuje výšku maximálního zdvihu pístu, která jcł rovna vzdálenosti plochého dna otvoru od epodní čelní plochy této matice.Výhoda pojistky...