Zverejnene patenty 15.08.1984

Patní upínač obuvi na lyžích

Načítavanie...

Číslo patentu: 217800

Dátum: 15.08.1984

Autor: Čejka Pavel

Značky: patní, upínač, lyžích, obuvi

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit patní upínač obuvi na lyžích, jednoduché a spolehlivé konstrukce, jenž bude uplatnitelný zejména na běžeckých lyžích turistického charakteru. Podstatou vynálezu je patní upínač obovi na lyžích, zejména na lyžích běžeckého charakteru, tvořený dvoupolohově přestavitelným nosným táhlem s upínací čelistí a opatřený tlačnou pružinou zajišťující jednak dvojí polohování patního upínače a jednak bezpečnostní přitlačení boty...

Zapojení zapalovacího obvodu spínacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217799

Dátum: 15.08.1984

Autori: Ouzký František, Floriánek Jiří

Značky: prvků, spínacích, zapalovacího, zapojení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatizace a řeší zapojení zapalovacího obvodu pro spínání tyristorů a triaků. Triak se zapaluje pomocí generátoru, tvořeného oscilátorem s transformátorovou zpětnou vazbou. Řídicí obvod triaku je galvanicky oddělen od ovládacího vstupu. Oscilátor je napájen z oddělovacího obvodu, který je ovládán klopným obvodem. Hodinový vstup klopného obvodu je buzen synchronizací napětí, ke které je ve fázi s napájecím napětím triaku....

Zvukoabsorpční závěsová soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 217798

Dátum: 15.08.1984

Autori: Šnejdárek Ivan, Žikovský Josef

Značky: zvukoabsorpční, závěsová, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Zvukoabsorpční závěsná soustava řeší problém tlumení zvuku ve velkých uzavřených prostorách. Podstata vynálezu spočívá v tom, že průzvučný obal, obsahující vrstvenou, akusticky pohltivou rohož, je tvořen z průzvučného nehořlavého materiálu, přičemž jednotlivé akustické prvky tohoto druhu jsou v horních a dolních okrajových částech opatřeny úchytnými otvory, jednak pro závěsné členy, které jsou nastavitelně umístitelné na závěsných nosičích a...

Polopantografový sběrač proudu s pneumatickým pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217797

Dátum: 15.08.1984

Autori: Novotný Bohumil, Palík František

Značky: sběrač, pohonem, proudu, pneumatickým, polopantografový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je polopantografový sběrač malé váhy s konstantním přítlakem. K pohonu sběrače je použito pneumatického válce s tažným a tlačným pohonem. Přítlak zajišťuje stabilizovaný tlak do tažné části a stabilizace je provedena v součinnosti elektromagnetického ventilu a samočinného nastavitelného stabilizátoru. Zpětný pohyb polopantografového sběrače zajišťuje tlačný pohon, napájený z hlavního vzduchojemu ve spojení se škrtičem tlaku a...

Zvedací plošina s centrálním rozvodem tlakového média

Načítavanie...

Číslo patentu: 217796

Dátum: 15.08.1984

Autori: Richter František, Nádeníček Alois

Značky: zvedací, plošina, centrálním, media, tlakového, rozvodem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém dopravy obrobků u automatických výrobních linek, zejména problém změny směru a přesunu do jiné výškové úrovně. Zvedací plošina sestává z tělesa plošiny, které je uloženo na otočné části a je opatřeno vodicími lištami. S otočnou částí je pevně spojena středicí deska, ve které je uloženo těleso středového rozvodu, opatřené pístem, který je umístěn v pracovním válci vytvořeném v tělese plošiny. Kromě toho jsou ve středicí...

Chladicí prvek vývodních svorek odporových skříní

Načítavanie...

Číslo patentu: 217795

Dátum: 15.08.1984

Autor: Nezbeda Jiří

Značky: skříní, vývodních, svorek, chladicí, odporových, prvek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zlepšeného způsobu chlazení vývodních svorek odporových skříní s přirozeným chlazením. Chladicí prvek je vytvořen jako oddělený prostor (3) se zvýšeným prouděním vzduchu, omezený dvěma plnými bočními stěnami (23, 24), zadní stěnou (10) a izolační deskou (11), která tvoří současně část zadní stěny (10). Prostor (3) je dále omezen šikmou horní izolační stěnou (5) a tepelně dobře vodivou přepážkou (6), jejíž vstupní část,...

Automatická výrobní soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 217794

Dátum: 15.08.1984

Autori: Zámečník Leo, Svánovský Miloslav

Značky: soustava, výrobní, automatická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatické výrobní soustavy s nosnými deskami pro obrobky. Řeší problém vracení nosných desek na začátek výrobní soustavy a jejich rozdělování pro opětné zařazení do výrobního cyklů. Umožňuje při zachování stejného rozměru nosných desek obrábění různých součástí na nich upnutých. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nejméně dvě samostatně pracující automatické výrobní linky, osazené jednak pracovními stanicemi, jednak pomocnými...

Zařízení k upínání dutých rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217793

Dátum: 15.08.1984

Autor: Petr Jaroslav

Značky: zařízení, součástí, dutých, rotačních, upínání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro upínání dutých rotačních součástí u obráběcích strojů, kde je nutno dodržet při opakujících se upnutích stále stejnou polohu konců trubek v podélném směru a ve stejných rovinách kolmých na osu rotace. Zařízení se skládá z opěrného kotouče a upínacího kotouče, z nichž každý je opatřen středicím kuželem a upínacím kuželem, kde upínací kotouč je ve své podpoře uložen volně otočně a je spojen s posuvným hnacím...

Zařízení pro měření tlaku při bobtnání hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217792

Dátum: 15.08.1984

Autori: Petroš Vladimír, Pelánek Vladimír

Značky: bobtnání, hornín, zařízení, měření, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká fyzikálních vlastností hornin, zjišťovaných pro účely technologických a bezpečnostních opatření v hornictví. Účelem vynálezu je přímé měření tlaku při bobtnání hornin s časovým průběhem. Toto je docíleno umístěním horninového vzorku v tuhé objímce a rámu opatřeným citlivými tenzometry, spojenými s elektrickým vyhodnocovacím zařízením a časovou registrací. Vynálezu je možné použít rovněž ve stavebnictví.

Deskový dialyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 217791

Dátum: 15.08.1984

Autori: Němec Zdeněk, Bezděk Josef, Willmann Jiří

Značky: dialyzátor, deskový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká deskového dialyzátoru pro umělou ledvinu, používanou při ledvinové nedostatečnosti. Podstata vynálezu spočívá v tom, že závěrné desky jsou po celém obvodu opatřeny hranolovitými výstupky tvarem a rozměrově shodnými s tvarem a rozměry výstupků, jimiž jsou opatřeny příčné i podélné spony, přitom tlačná plocha výstupků příčných i podélných spon svírá s jejich vnitřními stěnami úhel 85 až 95° a tlačná plocha výstupků závěrných desek...

Teplovodní kotel se středovou násypkou na spalování dřeva a dřevního odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217790

Dátum: 15.08.1984

Autor: Cankař Jaroslav

Značky: teplovodní, dřevního, středovou, násypkou, spalování, dřeva, odpadů, kotel

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší teplovodní kotel se středovou násypkou na spalování dřeva a dřevního odpadu, kterým se rozumí odpad vznikající při skácení stromů a při zpracování, popřípadě obrábění dřeva. Podstata teplovodního kotle se středovou násypkou na spalování dřeva a dřevního odpadu spočívá v tom, že je tvořen tělesem obklopeným vnějším pláštěm, uvnitř kterého je uložena vložka, která je v dolní části přecházející v chlazenou vložku. Do vložky je...

Zapojení pro testování řídicího systému ohýbačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 217789

Dátum: 15.08.1984

Autor: Šafář Rudolf

Značky: zapojení, systému, testování, ohýbačky, řídicího

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro testování řídicího systému ohýbačky sestává z čítače, přepínače funkcí, nulování bloků simulace posuvu a pohybu hlavice ve smyslu ohyb, střih. Řídicí systém je svými vstupy a výstupy připojen k blokům simulace, přepínače nulování, přes přepínač funkcí k čítači, k němuž je rovněž připojen přepínač nulování. Zapojení pro testování lze využít pro ohýbací zařízení např. betonářské oceli - třmínků.

Zapojení obvodu pro testování funkce spojek a brzd ohýbačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 217788

Dátum: 15.08.1984

Autor: Šafář Rudolf

Značky: ohýbačky, obvodů, testování, spojek, funkce, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro testování funkce spojek a brzd ohýbačky je provedeno tak, že hradlovací obvod je spojen přes jeden přepínač k výstupu měronosných impulsů řídicího bloku a druhý přepínač k blokovacímu výstupu řídicího bloku. Zapojení lze použít pro testování spojek a brzd u ohýbacích zařízení.

Zařízení pro chlazení elektronických prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217787

Dátum: 15.08.1984

Autor: Francl Karel

Značky: chlazení, zařízení, prvků, elektronických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na chlazení elektronických nebo podobných zařízení, které se skládá z uzavřené skříně, která je opatřena horní výměnnou deskou, která má na čele upevněný ventilátor chladicího vzduchu, přičemž v horní výměnné desce jsou proti elektronickým prvkům vytvořeny otvory pro průchod chladicího vzduchu, jež mohou být opatřeny vhodně tvarovanými usměrňovači vzduchu.

Patrový zásobník nosných desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217786

Dátum: 15.08.1984

Autori: Henych Jiří, Odehnal Vladimír

Značky: nosných, patrový, desek, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká patrového zásobníku nosných desek, tvořeného několika zásobníkovými patry umístěnými ve společném stojanu, umístěném zejména mezi dvěma pracovními úseky automatické výrobní linky. Zásobník má několik nad sebou umístěných pater, z nichž jedno patro je vytvořeno jako skladovací a zároveň tvoří příčný dopravník v úrovni dopravní roviny alespoň jednoho pracovního úseku automatické výrobní linky a je vybaveno válečkovou drahou....

Přestavitelná automatická obráběcí linka

Načítavanie...

Číslo patentu: 217785

Dátum: 15.08.1984

Autori: Blesík Karel, Henych Jiří

Značky: linka, obráběcí, automatická, prestaviteľná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přestavitelné automatické obráběcí linky s nosnými deskami různého typu nebo/a rozměru a s plynulým přechodem z jednoho typu nebo/a rozměru na druhý. Přestavitelnou automatickou obráběcí linku tvoří alespoň dva navzájem propojené technologické úseky. Na začátku prvního technologického úseku jsou ještě před upínací stanicí umístěny nejméně dvě automaticky ovládané rohové stanice se zvedacím zařízením a volnou vazbou. Každá z...

Stavebnicová otočná hlava pracovní jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 217784

Dátum: 15.08.1984

Autori: Marek Jiří, Borský Václav

Značky: otočná, hlava, stavebnicová, jednotky, pracovní

Zhrnutie / Anotácia:

Na úhelníku pracovní jednotky je uchycena základní část s hřídelem, na němž je axiálním a radiálním ložiskem uložena otočná část, s prstencovým kolem, napojeným jednak na řídicí část, jednak prostřednictvím ozubených převodů na natáčecí hydromotor. Na čele prstencového kola jsou umístěny indexovací vložky, jejichž destičky jsou ve funkční poloze ve styku s odpruženým indexem. V základní části je výkyvně uložena dvouramenná páka, opírající se...

Mimoosový náhon pracovních suportů plánovacích hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 217783

Dátum: 15.08.1984

Autor: Srbecký Jiří

Značky: suportů, pracovních, náhon, mimoosový, plánovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká převodu pro mimoosový náhon pracovních suportů plánovacích hlav, zejména speciálních obráběcích strojů a automatických linek. Náhon tvoří náhonové vřeteno s náhonovým kolem, které je v trvalém záběru se vstupním kolem upevněným volně otočně na vstupním hřídeli spolu s volně uloženým kolem, opatřeným elektromagnetickou spojkou, které je v trvalém záběru s kolem rychloposuvu zpět, opatřeným vlastní elektromagnetickou spojkou a...

Zapojení pro indikaci provozního režimu zdrojové soupravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217782

Dátum: 15.08.1984

Autor: Provazník Vladimír

Značky: soupravy, režimu, zdrojové, indikaci, provozního, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro indikaci provozního režimu zdrojové soupravy například pro motorová vozidla, spočívající v úpravě běžného polovodičového regulátoru napětí je vyznačeno tím, že k výstupu řídicího členu regulátoru (l) tvořeného tranzistorem (T 1), je připojen obvod pro indikaci (II) sestávající z diody (D 2) zapojené v sérii s odporovým děličem sestaveným z odporů (R 5) a (R 4), v jehož středu je připojena báze spínacího tranzistoru (T 2), který v...

Zařízení pro skupinové vrtání otvorů v rotačním tělese, zejména vzorovacího bubínku pletacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217781

Dátum: 15.08.1984

Autor: Adamec Josef

Značky: pletacích, rotačním, vzorovacího, zejména, bubínku, vrtání, skupinové, otvorů, tělese, strojů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení umožňuje vrtání velkého množství otvorů pravidelně rozmístěných jak horizontálně, tak i vertikálně na rotačním tělese, jako je například vzorovací bubínek okrouhlých pletacích strojů. Zařízení sestává z paprskovitě rozmístěných vrtacích jednotek minimalizovaných rozměrů, opatřených samostatnými náhony (16). Počet vrtacích jednotek je totožný s počtem otvorů na součástce v jedné horizontální rovině. Rotační součástka (3) se upíná do...

Způsob dělení organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217780

Dátum: 15.08.1984

Autor: Franc Jaroslav

Značky: organických, látek, dělení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dělení organických látek papírovou chromatografií nebo chromatografií na tenké vrstvě, který jako polárních fází používá sloučenin s donorovými a akceptorovými funkčními skupinami, jako jsou glykoly a alkoholaminy nebo jen s akceptorovými funkčními skupinami, jako jsou estery mono- nebo dikarboxylových kyselin.

Přídavné kopírovací zařízení k obráběcímu stroji pro opracování tvarových ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 217779

Dátum: 15.08.1984

Autor: Mencák Jiří

Značky: obráběcímu, zařízení, přídavné, stroji, ploch, kopírovací, opracování, tvarových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přídavné kopírovací zařízení k obráběcímu stroji pro opracování tvarových ploch na rotačních i nerotačních součástech. Tohoto zařízení lze použít například na soustružnických, hoblovacích a jednoúčelových strojích. Zařízení sestává z otočného ramena upevněného v základní desce spojené s unášecí deskou, na jehož jednom konci je připevněno táhlo opatřené pružinou. Na druhém konci otočného ramena je umístěna otočná nožová hlava,...

Převodová skříň, zejména pro několikavřetenové soustruhy jedné typové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 217778

Dátum: 15.08.1984

Autori: Klvaňa Karel, Fibrich Svatopluk

Značky: jedné, typové, skříň, převodová, řady, několikavřetenové, soustruhy, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Převodová skříň, zejména pro několikavřetenové soustruhy jedné typové řady, jejíž část pro pohon pracovních vřeten i část pro pohon posuvů i rychloposuvů jsou vybaveny společným elektromotorem. Skříň je konstruována tak, aby po stránce výrobní vyžadovala co nejméně technologických operací a po stránce technologicky užitné vykazovala co nejméně obměňovaných pávků, a to i za předpokladu, že skříň je určena pro celou typovou řadu strojů jednoho...

Způsob výroby jednolícní pleteniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 217777

Dátum: 15.08.1984

Autor: Mureso Vladimír A Gryc Zdeněk

Značky: způsob, jednolícní, výroby, pleteniny

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou způsobu výroby jednolícní pleteniny podle vynálezu je to, že před upletením dalšího řádku se rozvěšení oček prostřídá vícekráte, po každém prostřídání se do rozvěšených oček vloží útek. Počet rozvěšení oček a tedy počet vložených útků může být různý a změnou počtu takto vložených útků do jednoho řádku vznikne v pletenině plastický efekt. Vzorového efektu lze dosáhnout upletením řádku ob jednu nebo více jehel.

Jednosedlové západkové splachovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 217776

Dátum: 15.08.1984

Autori: Grega Josef, Zelinger Milan

Značky: jednosedlové, splachovací, zařízení, západkové

Zhrnutie / Anotácia:

Jednosedlové západkové splachovací zařízení. Jedná se o vynález, který se týká splachovačů umístěných ve splachovacích nádržkách hygienických zařízení (klosetů a pisoárů). Je zde řešen problém úspory pitné vody, a to dvojím splachovaným množstvím vody (pro malou nebo velkou potřebu). Známé splachovací zařízení jen na jedno velké množství splachovací vody, které se vyrábí, se skládá ze sedla, na které navazuje sedlová trubice dole s těsněním a...

Anténní soustava pro rozměrné anténní nosiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 217775

Dátum: 15.08.1984

Autori: Plecitý Jindřich, Kostohryz Václav, Kozlík Miroslav, Kadlec Josef, Veselá Anna

Značky: anténní, soustava, rozměrné, nosiče

Zhrnutie / Anotácia:

Anténní soustava pro rozměrné anténní nosiče řeší problém umístění vysílací soustavy pro rozměrné anténní nosiče. Podstata vynálezu spočívá v tom, že anténní jednotky známé konstrukce jsou uspořádány kolem nárožníků po obvodu čtverců nebo obdélníků, jak je zobrazeno na obrázku 2.

Skříň zdroje vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217774

Dátum: 15.08.1984

Autori: Rasocha Miloslav, Votava Bohumil, Vrátníček Emil

Značky: zdroje, vysokého, napětí, skříň

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká skříně zdroje vysokého napětí s nízkou proudovou použitelností, který je určený zejména pro elektronově optické přístroje. Konstrukční uspořádání umožňuje oddělit vysokofrekvenční elektrostatické a magnetické pole vysokonapěťového transformátoru od výstupního obvodu vysokonapěťového zdroje urychlovacího napětí. Umístěním všech částí vysokonapěťového zdroje do společného krytu se odstraní potíže se zemněním. Podstatou vynálezu je...

Úhlový dopravník, pro změnu směru přepravovaného materiálu o úhel a

Načítavanie...

Číslo patentu: 217773

Dátum: 15.08.1984

Autor: Jiří Helebrant

Značky: přepravovaného, změnu, úhel, materiálů, směru, úhlový, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Úhlový dopravník, umožňující změnu směru přepravovaného materiálu o úhel (. Vynález se týká oboru dopravy materiálu pomocí dopravníku nebo dopravních linek, kde je nutno změnit směr dopravní linky o určitý úhel (. Vynález řeší problém změny směru dopravní linky o úhel ( ve stejné horizontální rovině. Podstata vynálezu spočívá v tom, že úhlový dopravník je složen ze dvou dopravníkových částí, svírajících spolu úhel (, ve stejné horizontální...

Způsob vytváření v podélném směru rozstřiženého úpletu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217772

Dátum: 15.08.1984

Autori: Hőppner Alois, Reiche Gůnter, Glorius Josef, Můller Siegfried, Čížek František, Bečvář Ladislav

Značky: způsob, způsobu, rozstřiženého, úpletu, provádění, podélném, tohoto, vytváření, zařízení, směru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu rozstřihování úpletů na dvouválcových okrouhlých pletacích strojích a střihacího zařízení uspořádaného v jehelním válci. Podle vynálezu se očkové řady úpletu nabodávají alespoň jednou z vnitřní strany ve směru odtahu upletu a ve stejném směru se prostřihují. Střihací zařízení obsahuje pro provádění tohoto způsobu nůžky uspořádané na ovládací tyči, uložené svisle uvnitř jehelního válce a sestávající z pevného a...

Tyristorový měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 217771

Dátum: 15.08.1984

Autori: Havelka Jaroslav, Pištínek Bohuslav, Nakládal Leoš

Značky: měnič, tyristorový

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je tyristorový měnič, obsahující v nosném rámu skříně blok přepěťové ochrany, výkonové usměrňovací bloky a regulační systémy. Tyristorovým měničem podle vynálezu je vyřešen problém snadné a rychlé výměny jednotlivých bloků, volby zapojení antiparalelního - paralelního typu, zvýšení přetížitelnosti a trvalého výkonu, automatického zálohování, zkoušení a výměny poškozeného regulátoru bez odstranění měniče z provozu. V nosném...

Zapojení výstupního obvodu měniče kmitočtu se sérioparalelním rezonančním obvodem, zejména pro indukční ohrěvy a tavení kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217770

Dátum: 15.08.1984

Autori: Křiváček Ladislav, Jágr Jan

Značky: obvodů, tavení, kovů, zapojení, kmitočtu, sérioparalelním, zejména, výstupního, indukční, měniče, ohrěvy, obvodem, rezonančním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tyristorových měničů kmitočtu a řeší problém kompenzace stejnosměrné složky výstupního proudu měniče. Podstatou zapojení výstupního obvodu měniče kmitočtu se sérioparalelním rezonančním obvodem podle vynálezu je, že paralelně alespoň k jednomu z kondenzátorů rezonačního sérioparalelního obvodu je připojena tlumivka. Zapojení podle vynálezu je určeno zejména pro měniče kmitočtu k zařízení pro indukční ohřev a tavení kovů.

Zařízení pro automatické polohování pásového štípacího nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 217769

Dátum: 15.08.1984

Autori: Doležal František, Ševčík Miloslav

Značky: automatické, zařízení, pásového, štípacího, nože, polohování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zařízení pro automatické polohování pásového štípacího nože přebrušovaného za provozu na štípacím obuvnickém stroji. Podstatou vynálezu je zařízení pro automatické polohování pásového štípacího nože, zejména jeho, za provozu na obuvnických štípacích strojích přebrušovaného ostří. Zařízení je opatřeno polohově nastavitelným výkyvným ramenem s indikačními prvky polohy pásového štípacího nože. Na nosiči opěrných kladek...

Zapojení sledovače napětí s velkou vstupní impedancí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217768

Dátum: 15.08.1984

Autor: Neumann Přemek

Značky: impedancí, vstupní, zapojení, sledovače, napětí, velkou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení sledovače napětí s velkou vstupní impedancí, které je vhodné k použití na vstupech stejnosměrných i střídavých měřicích a vyhodnocovacích zařízení. Je v něm řešen problém vytvoření ekonomického sledovače s nulovým vstupním proudem a s nepatrnou vstupní kapacitou. Podstata zapojení sledovače napětí s velkou vstupní impedancí spočívá v tom, že se skládá z diferenčního stupně s FETy, jehož zátěž je tvořena proudovým...

Zapojení sledovače absolutní hodnoty střídavého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217767

Dátum: 15.08.1984

Autor: Neumann Přemek

Značky: napětí, zapojení, střídavého, hodnoty, sledovače, absolutní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení sledovače absolutní hodnoty střídavého napětí určeného k nelineární transformaci periodického signálu bez ohledu na jeho stejnosměrnou složku. Podstata zapojení podle vynálezu spočívá v tom, že je opatřeno dvěma bipolárními tranzistory a sériovým spojením diod. Toto zapojení sledovače absolutní hodnoty střídavého napětí využívá velkého zesílení napětí bipolárního tranzistoru, pokud je jeho pracovní bod v blízkosti...

Zapojení zejména pro řízení automatického cyklu stavebnicových obráběcích center s automatickým otočným stolem a několika pracovními jednotkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 217766

Dátum: 15.08.1984

Autori: Smíšek Josef, Dráždil Josef

Značky: automatického, několika, center, stavebnicových, jednotkami, cyklu, automatickým, stolem, pracovními, zapojení, řízení, otočným, obráběcích, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Na ovládací prvky obráběcího centra jsou napojena krokovací zařízení, na něž navazují jednotlivé řádky maticové paměti, která je programovatelná a na jejíž jeden sloupec je připojen blok porovnávacích obvodů pro vyhodnocení polohy otočného stolu. Na něj navazuje blok porovnávacích obvodů pro start otáčení otočného stolu. Na něj navazuje blok logických obvodů pro řízení cyklu otočného stolu, který je spojen jednak zpětnou vazbou s automatickým...

Zapojení pro manipulaci výměnnými kazetovými upínači střídavě ze dvou protilehlých stran u strojů s otočným stolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217765

Dátum: 15.08.1984

Autori: Smíšek Josef, Toman Jaromír

Značky: strojů, manipulaci, stran, výměnnými, střídavé, upínací, kazetovými, protilehlých, otočným, stolem, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro manipulaci výměnnými kazetovými upínači, střídavě ze dvou protilehlých stran, u strojů s otočným stolem, které pracují v uzavřeném automatickém cyklu a jsou vybaveny automatickou výměnou obrobků předem upnutých na kazetových upínačích. Dvě protilehlá, střídavě využívaná upínací a odbavovací pracoviště jsou napojena na řídicí automatiku programově řízeného stroje. Řídicí automatika stroje je přes krokovací zařízení spojena s...

Způsob separace radiocesia z odpadních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217764

Dátum: 15.08.1984

Autori: Kaňka Jaroslav, Kepák František

Značky: separace, plynů, odpadních, způsob, radiocesia

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je efektivní odstranění radiocesia z odpadního plynu, vznikajícího při vitrifikaci vysoce radioaktivních odpadů. Podstatou vynálezu je použití kyanoželeznatanu zinečnatého, který umožňuje účinné odloučení radiocesia. Uvedená látka je připravena tak, že se 0,5 M kyanoželeznatan sodný sráží při teplotě 24 ± 2 °C 0,5 M chloridem zinečnatým, který je v 10% nadbytku stechiometrického množství. Po vysrážení je sraženina dekantována,...

Zapojení zesilovače odchylky s řízeným náběhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217763

Dátum: 15.08.1984

Autori: Pištělka Milan, Procházka Bohumír, Votava Bohumil, Lang Jiří

Značky: řízeným, náběhem, zesilovače, odchylky, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení zesilovače odchylky s řízeným náběhem ke stabilizátoru zdroje urychlovacího napětí s oddělenou odporovou a kapacitní větví zpětnovazebního děliče určeného zvláště pro elektronově optické přístroje. Zapojení umožňuje nezávisle řídit náběh a pokles napětí bez zásahu do poměrů ve zpětnovazební smyčce v ustáleném stavu. Podstatou vynálezu je, že mezi výstup operačního zesilovače a oddělovací odpor je zapojen ochranný odpor,...

Zapojení pro ochranu koncových stupňů polovodičových zesilovačů a servozesilovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217762

Dátum: 15.08.1984

Autori: Vojta Jiří, Mašín Zdeněk

Značky: zesilovačů, koncových, zapojení, ochranu, stupňů, polovodičových, servozesilovačů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro ochranu koncových stupňů polovodičových zesilovačů a servozesilovačů řeší problém složitého uspořádání dosavadních zapojení tohoto druhu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že řešení umožňuje realizovat můstkový koncový zesilovač s galvanicky navázanou zátěží s použitím tranzistorů, jejichž výkonová ztráta je při provozu zesilovače dána pouze požadovaným výkonem do zátěže. Zapojení je možno uplatnit u všech nízkofrekvenčních...

Brousicí nebo lešticí válcový stroj pro výrobu bižuterních kamenů, perel a lustrových ověsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217761

Dátum: 15.08.1984

Autori: Kocourek Miloš, Florián Zdeněk, Kocourek František, Gottfried Jiří, Musil Jan, Antoš Jiří

Značky: výrobu, válcový, bižuterních, kamenů, lustrových, perel, brousící, stroj, lešticí, ověsů

Zhrnutie / Anotácia:

Brousicí nebo lešticí válcový stroj pro výrobu bižuterních kamenů, perel a lustrových ověsů. Účelem vynálezu je dokonalé využití prostoru kolem nástroje brousicího nebo lešticího stroje, pro umístění klopek s brousicími aparáty, čímž se dosáhne zvýšení výrobnosti těchto strojů a snížení fyzické námahy při manipulaci s aparáty. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že bočnice stroje mají při svém okraji kruhovitou drážku, centricky uspořádanou s...