Zverejnene patenty 16.07.1984

Zařízení pro zjišťování optických vlastností povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217700

Dátum: 16.07.1984

Autori: Mach Pavel, Ryšánek Vladimír, Bak Petr

Značky: povrchu, vlastností, zařízení, zjišťování, optických

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že využívá k posouzeni odrazivosti řady světelných zdrojů, realizovaných světelnými optickými vlákny, která jsou vhodně kombinována s řadou dalších optických vláken, která přivádí světlo k detektoru.

Spôsob potlače polyamidových všívaných kobercov

Načítavanie...

Číslo patentu: 217699

Dátum: 16.07.1984

Autor: Schwanzer Pavol

Značky: kobercov, polyamidových, potlače, spôsob, všívaných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob potlače polyamidových všívaných kobercov za účelom zlepšenia ich prefarbenosti vyznačujúci sa tým, že sa koberce potlačujú tlačiarenskou pastou doplnenou vodou na 1000 hmotnostných dielov, ktorá pozostáva hmotnostne z 550 až 600 dielov 2 až 3 % záhustky, 0,5 až 5 dielov reaktívnych farbív na základe monochlórtriazínu rozpustených pri teplote 55 až 60 °C, 15 až 30 dielov síranu amónneho vo forme vodného roztoku zriedeného 1 : 2, 5 dielov...

Mechanický náhon vibračného sita

Načítavanie...

Číslo patentu: 217698

Dátum: 16.07.1984

Autor: Kalvoda Vladimír

Značky: mechanicky, vibračného, náhon

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši mechanický náhon vibračného sita s uzavretou mechanickou väzbou pre transport, triedenie a odvodňovanie granulátu polymérov v chemickom priemysle. Vynález môže byť využitý v oblastiach priemyslu pre transport a triedenie sypkých a granulovaných materiálov. Mechanický náhon sa skladá z náhonového hriadeľa s excentrickým kruhovým čapom, na ktorom je osadená ojnica, uchytená kužeľovými puzdrami v držiaku nosníka, pružne votknutého...

Zariadenie k nástreku spodkových dielov na zvršok obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 217696

Dátum: 16.07.1984

Autori: Polák Štefan, Okel Július

Značky: obuvi, spodkových, dielov, nástreku, zvršok, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na nástrek spodkových dielov na zvršok obuvi napnutý na kopyte, po zostávajúce z formy a vertikálne pohyblivého nosiča kopyta, usporiadaného nad jej tvarovacou dutinou, ktorej tesniaca hrana je tvorená odklopnými príložkami, vyznačujúca sa tým, že nosič (2) kopyta (5) je tvorený puzdrom (15) upevneným na nosnej doske (4), v ktorého dutine je s obvodovou vôľou (v) uložená príruba (16), pričom medzi vnútornou obvodovou plochou puzdra...

Otočný stôl pre valčekové trate

Načítavanie...

Číslo patentu: 217695

Dátum: 16.07.1984

Autor: Balák Ján

Značky: tratě, valčekové, otočný, stôl

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka otočného stola pre valčekové trate, pozostávajúci z otočného rámu uloženého na podstavci, vybavený ďalej reťazovým pohonom a aretačným ústrojenstvom. Vynález je použiteľný najmä pre automatizované skladové a výrobné systémy v križovatkách valčekových tratí. Riešeným problémom je vytvorenie výrobne menej náročného otočného stola pri dodržaní jeho všetkých potrebných funkčných vlastností. To sa dosahuje osobitným usporiadaním...

Hmota na simulovanie väzkopružného materiálu s voliteľnými materiálovými charakteristikami

Načítavanie...

Číslo patentu: 217694

Dátum: 16.07.1984

Autori: Dobiáš Jozef, Hanuš Karel

Značky: charakteristikami, materiálovými, hmota, voliteľnými, materiálů, simulovanie, väzkopružného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru fyziky tuhých látok. Rieši hmotu na simulovanie väzkopružného materiálu s voliteľnými materiálovými charakteristikami pre použitie v laboratórnych podmienkach. Hmota sa skladá z gleja, glycerínu a vody, ktoré sa zmiešajú v pomere 1 : 0,8 až 2 : 0,01 až 1,2. Hmota sa dá použiť pre meranie modulu pružnosti v tlaku E (MPa) v rozpätí od 0,033 do 0,336 MPa.

Zariadenie na zhutňovanie betónovej zmesi vo vertikálnej batérii

Načítavanie...

Číslo patentu: 217693

Dátum: 16.07.1984

Autor: Makovíni Peter

Značky: vertikálnej, zmesí, zhutňovanie, betónovej, zariadenie, batérií

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zavesenie tyčového vibrátora vo vertikálnej batérii na výrobu silikátovych dielcov. Tyčový vibrátor (obr. 1) je upevnený na ohybný záves, ktorého druhý koniec je upevnený o rozprestierač. Ohybný záves pozostáva z účelne usporiadaných ohybných prvkov. Výhodou tohto riešenia je, že umožňuje použitie tyčového vibrátora o armatúru a formovacie prvky. Vzhľadom k tomu, že nie je použitá vibračná hlavica s vstavaným elektromotorom,...

Spôsob prípravy 2-hydroxybenzotiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217692

Dátum: 16.07.1984

Autor: Gvozdjaková Anna

Značky: přípravy, spôsob, 2-hydroxybenzotiazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je spôsob prípravy zlúčeniny vzorca I Reakcia sa uskutočňuje medzi 2-benzotiazolylsulfonanu draselného vzorca II a kyselinou chlóroctovou vzorca III Cl-CH2COOH (III) vo vodnom prostredí za dobu 4 hodín. Pripravená zlúčenina sa používa ako medziprodukt pri syntéze látok pôsobiacich špecificky na zvyšovanie obsahu cukru v cukrovej repe.

Zapojenie riadiaceho obvodu krokových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 217691

Dátum: 16.07.1984

Autor: Skokánek Peter

Značky: obvodů, krokových, riadiaceho, zapojenie, motorov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zjednodušenie zapojenia programového riadenia režimu činnosti krokových motorov. Uvedeného účelu sa dosiahne zapojením, ktorého podstatou je, že generátor riadiacich impulzov je svojím výstupom cez prepínač striedavo pripojený na vstup reverzibilného čítača pre počítanie vpred, alebo na vstup reverzibilného čítača pre počítanie vzad. Binárne výstupy reverzibilného čítača sú pripojené na príslušné adresové vstupy pamäte PROM....

Spôsob výroby síranu horečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 217690

Dátum: 16.07.1984

Autori: Nádvorník Róbert, Teren Ján, Lúčanský Dušan, Hutár Eduard, Juhás Milan, Liptáková Veronika

Značky: spôsob, síranu, výroby, horečnatého

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba síranu horečnatého z horečnatých surovín obsahujúcich uhličitanový, alebo hydrouhličitanový anión, alebo kysličník alebo hydroxid horečnatý tým spôsobom, že už uvedené horečnaté suroviny s výhodou uhličitan horečnatý - magnezit, alebo kalcinovaný uhličitan horečnatý, alebo uhličitan horečnato-vápenatý - dolomit, sa vo vodnom prostredí podrobí chemickej reakcii so síranom vápenatým. Používaná horečnatá surovina pred jej reakciou so...

Zariadenie na sledovanie malých zmien dĺžky fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 217689

Dátum: 16.07.1984

Autor: Polakovič Jozef Polakovič Jozef

Značky: sledovanie, zariadenie, zmien, fólie, malých, dĺžky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru fyzikálno-chemického merania a rieši sledovanie malých zmien dĺžky fólií a zariadenie na jeho vykonávanie. Jeho podstatou je, že pozostáva z temperovanej nádoby s kvapalinou, ktorá je v interakcii s fóliou, pričom je uchytená medzi pevnú čeľusť a pohyblivú čeľusť, ktorá je cez prevodový mechanizmus spojená s jadrom lineárneho indukčného vysielača. Ďalej je stabilizovaný amplitúdový zdroj, je napájaný na lineárny indukčný...

Spôsob prípravy pevnej liekovej formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217688

Dátum: 16.07.1984

Autori: Minczinger Štefan, Frimm Richard

Značky: liekovej, spôsob, přípravy, pevnej, formy

Zhrnutie / Anotácia:

V uvedenom vynáleze sa pojednáva o spôsobe prípravy pevnej liekovej formy s obsahom uhličitanu lítneho, z ktorého lítne ionty sa postupne uvoľňujú. Tento dej je umožnený tenkým filmom neutrálneho polymerizátu esterov kyseliny poly-(met-)akrylovej, ktorý sa nanáša na predom pripravené granulky vo fluidizačnom zariadení formou vodnej disperzie. Po odparení vody sa na granulkách vytvorí film, ktorý ako semipermeabilná membrána po styku s tekutinou...

Dvojturbínový hydrodynamický menič

Načítavanie...

Číslo patentu: 217687

Dátum: 16.07.1984

Autor: Jankech František

Značky: hydrodynamický, měnič, dvojturbínový

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojturbínový hydrodynamický menič pre hydromechanické mobilné prevodovky. Účelom vynálezu je zjednodušenie ovládania stavebných, lesných, zemných a transportných strojov. Uvedeného účelu sa dosiahne dvojturbínovým hydrodynamickým meničom, ktorého vstupná časť 2 prvej turbíny je spojená voľnobežnou spojkou 8 s výstupnou časťou 3 prvej turbíny.

Prípravok na zníženie acidity žalúdočného obsahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217686

Dátum: 16.07.1984

Autori: Kubec František, Minczinger Štefan, Frimm Richard

Značky: zníženie, acidity, žalúdočného, prípravok, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy pevnej liekovej formy s určením na znižovanie acidity žalúdočnej šťavy. Jedná sa o kombináciu sušeného koloidného fosforečnanu hlinitého s xantánovým polysacharidom a ďalšími pomocnými látkami. Uvedená lieková forma sa pripravuje metódou priameho tabletovania s využitím xantánového polysacharidu aj ako pomocnej látky.

Nový 0-(2-chlóretyl)-0-izobutyl-0-(1-metyl-5-metoxy-6-oxo 1H-pyridazín-4-yl)tiofosfát a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217685

Dátum: 16.07.1984

Autori: Konečný Václav, Wolfshörndlová Jozefína

Značky: 1h-pyridazín-4-yl)tiofosfát, nový, spôsob, přípravy, 0-(2-chlóretyl)-0-izobutyl-0-(1-metyl-5-metoxy-6-oxo

Zhrnutie / Anotácia:

Nový 0-(2-chlóretyl)0-izobutyl-0-(1-metyl- 5-metoxy-6-oxo-1H-pyridazín-4-yl)tiofosfát vzorca II.

Keramické tavivo pre naváranie s austenitickou pásovou elektródou a zváranie nehrdzavejúcich ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217684

Dátum: 16.07.1984

Autor: Šefčík Dušan

Značky: oceli, pásovou, nehrdzavejúcich, naváranie, zváranie, keramické, austenitickou, tavivo, elektródou

Zhrnutie / Anotácia:

Keramické tavivo pre naváranie s austenitickou pásovou elektródou a zváranie nehrdzavejúcich ocelí. Vynález sa týka strojárenskej technológie. Vynález rieši problém vhodného keramického taviva pre naváranie s austenitickou pásovou elektródou a zváranie nehrdzavejúcich ocelí, najmä jeho zlepšené technologické, ale aj metalurgické vlastnosti pri zvýšení produktivity práce. Podstata vynálezu spočíva v chemickom zložení taviva, ktoré pozostáva z 19...

Pneumatický konektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 217683

Dátum: 16.07.1984

Autor: Urda Michal

Značky: pneumatický, konektor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je použitý pri meraní pneumatickej časti brzdy železničných vozňov ako súčasť bezdemontážnej diagnostiky. Umožňuje jednoduchou manipuláciou pripojenie i odpojenie snímačov tlaku, manometrov a pod. v mieste pneumatickej siete, v ktorom sa meracie členy počas prevádzky trvale neumiestňujú. Podstata vynálezu spočíva v tom, že pevná časť pneumatického konektoru obsahujúca spätný ventil je trvale zabudovaná do meraného miesta pneumatickej...

Dáždnik

Načítavanie...

Číslo patentu: 217682

Dátum: 16.07.1984

Autor: Roth Imrich

Značky: dáždnik

Zhrnutie / Anotácia:

Zjednodušenie vo využití dáždnika (slnečníka) i rozhlasového prijímača, ako každodenných potrieb. Dáždnik, alebo slnečník kombinovaný s reproduktorom resp. rozhlasovým prijímačom. Reproduktor so zvukovodom, ako sústava je uložená pod kryciu plochu dáždnika a to najskôr do ohniska odrazovej plochy. Samotný prijímač rozhlasu môže byť zvlášť, alebo môže byť uložený v rukoväti dáždnika. Pri športových zápasoch a iných zhromaždeniach v prípade dažďa...

Kontrolná lamela s tvarovaním vyžarovacieho a prijímacieho uhla zväzku lúčov elektromagnetického žiarenia vo vyvliekacej medzere

Načítavanie...

Číslo patentu: 217681

Dátum: 16.07.1984

Autori: Drha Jozef, Mišáni Ján, Klčo Jarolim, Sotorník Igor

Značky: vyžarovacieho, tvarovaním, žiarenia, elektromagnetického, prijímacieho, kontrolná, medzere, lúčov, lamela, zväzku, vyvliekacej

Zhrnutie / Anotácia:

Kontrolná lamela s tvarovaním vyžarovacieho a prijímacieho uhla zväzku lúčov elektromagnetického žiarenia vo vyvliekacej medzere snímača útkovej zarážky pre tkacie stroje s priečnym zanášaním útkových nití prúdom stlačeného vzduchu v rytme tkania cez zanášací otvor lamelového hrebeňa, ktorá má v rovnom ramene umiestnený vysielač a v druhom, ohnutom ramene prijímač elektromagnetického žiarenia vyznačujúca sa tým, že prijímací uhol (12) je...

Nástrojový držiak, najmä pre vŕtačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 217680

Dátum: 16.07.1984

Autori: Karasz Róbert, Kukan Imrich

Značky: nástrojový, držiak, najmä, vŕtačky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nástroja na zapichovanie drážok, vypichovanie kotúčov jednoduchých i osadených a vyvrtávanie a osadzovanie priechodzích i nepriechodzích otvorov pre ručné vŕtačky so stojanom v obrobkoch doskovitého tvaru z dreva, umelých hmôt a mäkkých kovových materiálov pre domácich kutilov.

Prostriedok s fungicídnym účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 217679

Dátum: 16.07.1984

Autori: Reiser Vladimír, Straková Daniela, Uhlár Ján, Košík Martin, Mišiga Stanislav

Značky: fungicídnym, účinkom, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vyriešiť bezfarebnú fungicídnu a protiplesňovú ochranu materiálov, predovšetkým dreva a iných celulózových materiálov. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že prostriedok je tvorený vodným roztokom anorganickej zlúčeniny obsahujúcej antimón a fluór. Vynález sa dá využiť hlavne pri ochrane dreva a iných materiálov, ako i pri múzejníctve a ochrane pamiatok.

Univerzálny upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 217678

Dátum: 16.07.1984

Autor: Bieščan Imrich

Značky: upínač, univerzálny

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálny upínač, pozostávajúci zo základného telesa a upínacích čeľustí vyznačujúci sa tým, že na základnom telese (1), ustavenom čapom (2) do osi otočného stola obrábacieho stroja, je posuvne uložená základná čeľusť (4) spojená so skrutkou (3) a opatrená aretačnou skrutkou (7) a maticou (8), pričom na základnej čeľusti (4) sú posuvne uložené strediace čeľuste (9) spojené so strediacimi skrutkami (11) a upínacia čeľusť (10) spojená s...

Upínacie zariadenie, najmä nástrojov s kužeľovou stopkou pre obrábacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 217677

Dátum: 16.07.1984

Autor: Kunc Jozef

Značky: upínacie, obrábacie, zariadenie, stroje, kuželovou, najmä, nástrojov, stopkou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka základného upínacieho uzlu pre upínanie nástrojov obrábacích strojov. Vynález rieši presné opakované upínanie nástrojov a meracích pomôcok obrábacích strojov. Podstatou vynálezu je, že pozostáva z telesa puzdra, ktoré má vytvorenú hornú a dolnú dosadaciu plochu, z ktorých jedna je v axiálnom smere poddajná. V telese puzdra je uložený vyvodzovač axiálnej sily na kužeľovú stopku. Vynález najlepšie charakterizuje obr. č. 1.

Kompletná kŕmna zmes pre teľatá s úsporou jadrových krmív a so zastúpením močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 217676

Dátum: 16.07.1984

Autor: Blaho Rudolf

Značky: zastúpením, úsporou, kŕmna, krmiv, močoviny, kompletná, jadrových, teľatá

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka kompletnej kŕmnej zmesi pre odchov teliat v období vo veku od 90 do 180 dní. Účelom vynálezu je zníženie spotreby jadrových krmív, zvýšenie produktivity práce, pri súčasnom zaistení rovnomernej výživy počas celého obdobia. Uvedeného účelu sa dosiahne kompletnou kŕmnou zmesou, ktorá pri výživnej hodnote 10 až 11 % stráviteľných dusíkatých látok a 48 až 53 škrobových jednotiek obsahuje: 25 až 33 % rezaného lucernového sena, 0 až 8...

Integrovaný jadrový reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 217675

Dátum: 16.07.1984

Autori: Páleš Imrich, Haško Vladimír

Značky: integrovaný, reaktor, jadrový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spoľahlivosť a prierezovú rovnomernosť cirkulácie primárneho média v jadrovom reaktore pomocou cirkulačného čerpadla poháňaného hydraulickým lopatkovým strojom. Čerpadlo aj s pohonom je umiestnené do nádoby reaktora. V hydraulickom pohone sa mení časť energie sekundárneho média vstupujúceho do parogenerátora alebo výmenníka umiestneného v reaktore na krútiaci moment prenášaný na čerpadlo. Použitie riešenia umožňuje koncipovať...

Upínacie skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 217674

Dátum: 16.07.1984

Autor: Tóth Imrich

Značky: upínacie, skľučovadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém vedenia čeľusti v telese skľučovadla. Doteraz známe riešenia eliminácie vplyvu odstredivých síl vyvažovaním, znižovaním váhy čeľustí ako aj reguláciou upínacej sily v závislosti od otáčok pôsobí zložitosť celého upínacieho systému. Výhoda predmetného vynálezu spočíva v tom, že zmierňuje uvedené nevýhody a to prostredníctvom v základnom telese tangenciálne vedených nesených čeľustí, upravených svojou upínacou plochou pre...

Zariadenie na prefukovanie rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 217672

Dátum: 16.07.1984

Autor: Bystrianský Marián

Značky: zariadenie, prefukovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prefukovanie rúr, pozostávajúce zo stojanu s upevnenou tryskou napojenou na tlakový prívod vzduchu so zabudovaným rozvádzačom, vyznačujúce sa tým, že tryska je tvorená valcovým telesom (4) s vstavaným dutým piestom (5) opatreným vratnou pružinou (3), pričom v prívode vzduchu je pred hlavným rozvádzačom (8) zaradený po mocný rozvádzač (12) a za každým rozvádza čom (8, 12) je umiestnený spätný ventil (7, 11).

Hlava na azoetropickú destiláciu s automatickým delením kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217671

Dátum: 16.07.1984

Autor: Fančovič Karol

Značky: destiláciu, kondenzátu, delením, azoetropickú, hlava, automatickým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru organickej syntézy, ako aj do odboru sklárskych výrobkov pre laboratórne účely. Rieši konštrukciu hlavy pre azeotropickú destiláciu s automatickým delením kondenzátu s výhodou s kondenzátorom majúcim spätnú a suprúdnu časť, vertikálnu plavákovú komoru, v strednej časti spojenú s kondenzátorom, v spodnej časti s odpúšťacou trubicou majúcou zábrusové ventilové sedlo a trojcestný prepojovací uzáver vo vrchnej časti s...

Kartón pre kryciu vrstvu vlnitých lepeniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217670

Dátum: 16.07.1984

Autori: Janči Ján, Masloviec Igor, Uhrina Štefan

Značky: kryciu, lepeniek, vlnitých, vrstvu, kartón

Zhrnutie / Anotácia:

Kartón pre kryciu vrstvu vlnitých lepeniek, vyznačujúci sa tým, že obsahuje buničinu alebo polobuničinu s výťažkom 55-70 % tvorenú zmesou 20 až 80 % tvrdých a 80 až 20 % mäkkých listnáčov, ďalej sulfátovú ihličnatú nebielenú buničinu a netriedený zberový papier, pričom pomer zložiek v celkovej zmesi je 2 : 1 : 2 alebo 2 : 2 : 1.

Pohon vidlíc vysokozdvižného vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 217669

Dátum: 16.07.1984

Autori: Gergely Ľudovít, Šteller Kurt

Značky: vozíka, vysokozdvižného, pohon, vidlíc

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zjednodušenie pohonu vidlíc vysokozdvižného vozíka, zjednodušenie obsluhy a operatívnosti. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na nekonečnej reťazi sú namontované dva symetrické dvojramenné čapy unášajúce kulisu vidlíc. Využitie vynálezu je možné v každom obore, kde sa vyskytuje manipulácia s nadlimitnými bremenami medzi skladovými regálmi.

Prídavné zariadenie k tabuľkovým nožniciam

Načítavanie...

Číslo patentu: 217668

Dátum: 16.07.1984

Autori: Vicena Pavol, Janiga Jaroslav

Značky: přídavné, zariadenie, tabuľkovým, nožniciam

Zhrnutie / Anotácia:

Prídavné zariadenie k tabuľovým nožniciam a spôsob obstrihu nevyžadujúci obrysovávanie polotovaru. Účelom vynálezu je zabezpečenie zníženia pracnosti a zvýšenia presnosti pri obstrihovaní polotovaru výparníka. Účelu sa dosiahne prídavným zariadením k tabuľovým nožniciam tvoreným minimálne tromi posuvne uloženými chápadlami 3 tvorenými hlavicami 6 opatrenými hranatou dierou pre rameno 9 zameriavača 10 a dierou pre jeden koniec radiálnej pružiny...

Rotorový odstredivý regeneračnofiltračný agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 217667

Dátum: 16.07.1984

Autori: Bartoš Zdenek, Kryška Evžen

Značky: rotorový, odstredivý, agregát, regeneračnofiltračný

Zhrnutie / Anotácia:

Rieši čistenie kvapalín a hustých roztokov. Umožňuje získavanie sušiny z balastných látok. Podstatou agregátu je odstredivá nádoba opatrená na obvode skupinou satelitov s hviezdivými filtračnými elementami ktoré postupne filtrujú kvapalinu a otočnou zmenou polohy filtra odstredivou silou vyvrhujú balastné látky. Vzduch vháňaný do satelitu filter prečisťuje.

Spôsob vysoko účinnej stabilizácie kontinuálnej výroby polyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 217666

Dátum: 16.07.1984

Autori: Kuniak Ľudovít, Fedoroňko Michal

Značky: spôsob, kontinuálnej, vysoko, polyolov, výroby, stabilizácie, účinnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu vysokoúčinnej stabilizácie kontinuálnej výroby polyolov. Vynález rieši inhibíciu tvorby cukrov pri aldolových kondenzáciách formaldehydu v prítomnosti hydroxidu vápenatého ako bázického katalyzátora. Podstata vynálezu je v tom, že pri kontinuálnom spôsobe výroby polyolov sa do reaktorov okrem základných surovín dávkuje účinný redox-inhibítor a komplexotvorný inhibítor, ktoré zabraňujú vzniku cukrov. Redox-inhibítor môže...

Čeľusť odstredivej spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 217665

Dátum: 16.07.1984

Autori: Michalík Jozef, Bednář Jiří

Značky: čeľusť, spojky, odstredivej

Zhrnutie / Anotácia:

Čeľusť odstredivej spojky opatrená trecím obložením ukončeným zrazením, v y z n a č u j ú c a s a t ý m, že zrazenie obloženia (2) čeľustí (1) je na strane ukončenia (4) čeľuste (1) tvorené odklonenou valcovou plochou (7) obsiahnutou vo valcovej ploche (8), ktorej os rotácie je totožná s osou (10) vykyvovania čeľuste (1).

Spôsob vytvorenia opticky čitateľného záznamu akustického poľa v elektroopticky aktívnych materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 217664

Dátum: 16.07.1984

Autori: Tyrek Ivan, Kolník Stanislav

Značky: materiáloch, spôsob, elektroopticky, akustického, poľa, opticky, aktívnych, vytvorenia, čitateľného, záznamu

Zhrnutie / Anotácia:

Ak sa elektrická vodivosť akustoelektricky aktívneho materiálu, napríklad osvetlením, moduluje koherentne s akustickou vlnou, ktorá sa týmto prostredím šíri, vytvorí sa priestorové rozloženie nosičov náboja, ktoré má mimo periodickej zložky i stacionárnu zložku, svojím tvarom zodpovedajúcu akustickej vlne. Vďaka tejto stacionárnej zložke rozloženia voľných nosičov náboja sa v materiáli vytvorí i značná modulácia koncentrácie nosičov zachytených...

Voľnobežná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 217663

Dátum: 16.07.1984

Autor: Mancel Ľubor

Značky: voľnobežná, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Voľnobežná spojka, pozostávajúca z aspoň jedného hnacieho kotúča a aspoň z jedného hnaného kotúča, medzi ktorými je uložený aspoň jeden spojujúci kolíček, vyznačujúci sa tým, že spojujúci kolíček (3) v podobe pružnej vzpernej tyčky je svojimi koncami uložený v protiľahlých operných sedlách (4) či plochách (5), príslušných jednotlivým spojkovým kotúčom (1, 2).

Spalovacia pec pre kontinuálne spaľovanie odpadových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 217662

Dátum: 16.07.1984

Autori: Doležel Pavel, Ternény Eduard, Hanák Miroslav, Chovan Slavomír, Řežábek Antonín

Značky: kontinuálně, materiálov, spaľovacia, spaľovanie, odpadových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém konštrukcie spaľovacej pece pre rovnomerné, ľahko ovládateľné kontinuálne spaľovanie odpadových materiálov, najmä použitých katalyzátorov na báze aktívneho uhlia. Základom zariadenia je vzájomne pospájaný systém radu nad sebou usporiadaných valcových spaľovacích komôr, opatrených vnútri dopravnými šnekmi s regulovateľnou rýchlosťou otáčania. Väčšina komôr je vybavená elektrickým odporovým ohrievačom, najnižšia z nich je...

Spôsob a zariadenie pre výrobu kvapalného hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 217661

Dátum: 16.07.1984

Autori: Bicek Dušan, Pecsérke Ján

Značky: zariadenie, spôsob, kvapalného, hnojiva, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob a zariadenie pre výrobu kvapalného hnojiva na báze roztokov minerálnych hnojivových solí, využívajúcich medziprodukty výroby močoviny a dusičnanu amónneho ako východiskových surovín. Je využiteľný v dusikárenskom priemysle pri výrobe kvapalných beztenzných hnojív. Postupom a spôsobom usporiadania zariadenia podľa vynálezu je možné spracovávať vstupné komponenty s koncentráciou vyššou, alebo rovnou bilancii výroby. Vyšší...

Spôsob odstraňovania chlórkrezolov z amonných alebo amínových solí kyseliny 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 217660

Dátum: 16.07.1984

Autori: Hauskrecht Peter, Husár Štefan

Značky: spôsob, amónnych, solí, chlórkrezolov, kyseliny, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, odstraňovania, amínových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši znižovanie chlórkrezolov v amónnych alebo amínových soliach 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny. Chlórkrezoly sa odstraňujú z amónnych alebo amínových solí 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny vodnou parou. V destiláte obsiahnuté chlórkrezoly sa pôsobením alkalického hydroxidu prevedú na alkalické chlórkrezoláty, ktoré kondenzáciou s chlóroctanom alkalického kovu vytvoria chlórsubstituované fenoxyoctové kyseliny. Vynález možno...

Spôsob odstraňovania chlórkrezolov a čistenie taveniny po chlorácii 2-metylfenoxyoctanu alkalického kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217659

Dátum: 16.07.1984

Autori: Hauskrecht Peter, Husár Štefan

Značky: spôsob, chlorácii, alkalického, taveniny, čistenie, odstraňovania, chlórkrezolov, 2-metylfenoxyoctanu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu odstraňovania chlórkrezolov a čistenie taveniny po chlorácii 2-metylfenoxyoctanu alkalického kovu. Vynález rieši odstraňovanie chlórkrezolov a čistenie taveniny 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny po chlorácii 2-metylfenoxyoctanu alkalického kovu. Tavenina 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny sa destiluje s vodnou parou, pričom sa oddestilujú chlórkrezoly. Zo zmesi vody a taveniny sa oddelí sedimentáciou voda...