Zverejnene patenty 15.07.1984

Elektrický obvod pro automatické polohování pásového štípacího nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 217851

Dátum: 15.07.1984

Autori: Ševčík Miloslav, Doležal František

Značky: automatické, obvod, polohování, elektricky, pásového, štípacího, nože

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit takový elektrický obvod, který by umožnil automatické optimální polohování za provozu přebrušovaného ostří pásového štípacího nože. Podstatou vynálezu je elektrický obvod pro automatické polohování pásového štípacího nože, sestávající z indikačního, ovládacího a silových obvodů, jejichž prvky svým zapojením toto polohování umožňují. Rovněž jsou v elektrickém obvodu podle vynálezu zapojeny prvky umožňující...

Zařízení na zapichování vodicího chmelového drátku

Načítavanie...

Číslo patentu: 217850

Dátum: 15.07.1984

Autor: Brabec Josef

Značky: zařízení, drátku, vodicího, chmelového, zapichování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranění ruční práce při zapichování vodicích chmelových drátků do půdy a zproduktivnění této operace. Podstata spočívá v tom, že zapichovací jehly vodicího chmelového drátku jsou uloženy na suportu, který při zapichování pojíždí po rámu směrem dozadu, přičemž posuvná rychlost suportu po rámu odpovídá pojezdové rychlosti celého zařízení, to znamená, že k zapichování vodicího chmelového drátku dochází za relativního klidu...

Manipulátor k závěsné manipulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 217849

Dátum: 15.07.1984

Autori: Mach Josef, Hubálek Jan

Značky: manipulátor, závesné, manipulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k uchopování a uvolňování dlouhých válcových předmětů nebo svazků tyčí při manipulaci pomocí jeřábů nebo podobných zvedacích mechanismů. Manipulátor má svěrací čelisti, jejichž otočné body jsou vhodně přesazeny tak, aby při rozevření čelistí se minimálně zvětšila vnější šířka manipulátoru. Tím je možno jej použít v omezeném prostoru například v regálech apod. Je opatřen ovládacím členem, který ve střídavých cyklech v...

Zařízení pro kontrolu dávkování útkové příze do zanašeče u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217848

Dátum: 15.07.1984

Autori: Dubánek Jan, Musil Petr

Značky: příze, strojů, zařízení, víceprošlupních, zanašeče, útkové, dávkování, tkacích, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kontroly a snímání poklesu napětí příze v pracovním procesu při výrobě tkanin. Jedná se o zařízení pro kontrolu dávkování útkové nitě v prostoru místa soukání na cívku zanašeče. Podstatou vynálezu je snímač poklesu napětí na tkacím stroji umístěný bezprostředně v místě soukání útkové nitě do zanašeče vybavený vodicími elementy a clonkou v pracovním poli čidla. Snímač na kontrolovaném útku spočívá vlastní vahou a při sníženém...

Zapojení galvanicky odděleného výkonového zkratuvzdorného spínače s vestavěnou elektronickou pojistkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217847

Dátum: 15.07.1984

Autor: Krejčí František

Značky: zapojení, galvanicky, zkratuvzdorného, pojistkou, spínače, odděleného, výkonového, elektronickou, vestavěnou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu zapojení galvanicky odděleného výkonového zkratuvzdorného spínače s vestavěnou elektronickou pojistkou je jednoduchým způsobem ovládat podle předem stanoveného algoritmu řízení akční člen řízeného technologického procesu při současném hlídání přenosové linky proti zkratu v obou polaritách napájecího zdroje a galvanickém oddělení řídicí vstupní jednobitové veličiny mikroprocesorového řídicího systému od řízeného akčního členu...

Zařízení pro kompletování prostorové výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 217846

Dátum: 15.07.1984

Autor: Kraus Karel

Značky: prostorové, výztuže, kompletování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na kompletování prostorové výztuže umožňuje snadnější sváření nebo svázání prostorové výztuže. Jde o zpřístupnění jednotlivých bodů prostorové výztuže za účelem provedení potřebného úkonu. Zařízení sestává z překlápěče, který umožňuje překlopit výztuž tak, aby jednotlivé body byly přístupné. Horizontálně posuvná přesuvna umožňuje zatlačení třmínků pod rameno překlápěče. Nosič podélných tyčí umožní zasunutí podélných tyčí do třmínků....

Způsob budování kompletu důlní chodbové výztuže s předmontáží

Načítavanie...

Číslo patentu: 217845

Dátum: 15.07.1984

Autori: Barabosz Ondřej, Svoboda Ludvík

Značky: předmontáží, budování, důlní, výztuže, chodbové, způsob, kompletu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru hornictví. Vynález se týká způsobu budování kompletu důlní chodbové výztuže s předmontáží, zejména při ražení dlouhých důlních děl a tunelů. Podstata spočívá ve způsobu budování kompletu důlní chodbové výztuže, při demontáži horního oblouku se závěsem technologické drážky a dílu technologické drážky na meziskládce nebo v čelbě. Tento komplet se manipulátorem zvedne do definitivní polohy horního oblouku a zajistí čepem načež...

Šlichta pro vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 217844

Dátum: 15.07.1984

Autori: Sauer Vladimír, Kábrt Jaromír, Rothschein Karel

Značky: šlichta, vlákna

Zhrnutie / Anotácia:

Šlichta pro vlákna je určena k povrchové ochraně a úpravě zejména skleněných vláken, na která je nanášena ve formě vodného roztoku. Základní složku šlichty tvoří 0,5 až 5 % hmotnosti polyetylenoxidu obecného vzorce -(O-CH2CH2-)n, kde n = 2 000 až 100 000 o průměrné molekulové hmotnosti 100 000 až 4 000 000. Šlichtu lze použít i k úpravě skleněného hedvábí a osnov určených k výrobě jemných sklotkanin na tryskových či jiných výkonných stavech....

Modifikovaná pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 217843

Dátum: 15.07.1984

Autori: Jarolímek Přemysl, Klátil Karel, Moc Miloš

Značky: pryskyřice, modifikovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru modifikovaných pryskyřic, používaných v průmyslu nátěrových hmot zasychajících na vzduchu. Jedná se o pryskyřice, vznikající reakcí maleinizovaných esterů mastných kyselin vysychavých rostlinných olejů a kopolymeru, obsahujícího hydroxylové skupiny, tvořeného esterem obecného vzorce a monomerem ze skupiny vinylických aromatických uhlovodíků a/nebo vinylesterů alifatických karboxylových kyselin a/nebo alkylesterů...

Článek kolejového pásu pásových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 217842

Dátum: 15.07.1984

Autori: Cenek Mojmír, Ježek František, Zaťovič Ivan, Bezděková Jiřina, Kolybelník Ivan

Značky: kolejového, pásu, článek, vozidel, pásových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení tvarové pevnosti a tuhosti vodicích ozubů, tvarové pevnosti ok článku a zvýšení tvarové pevnosti pojezdové desky článku podle vynálezu č. patentu 148 991. Uvedeného účelu se dosáhne uspořádáním bočních žeber (2) přecházejících plynule do stěny vodicích ozubů (1), vytvořením nákružků (4) přecházejících kapkovitě do stěn ok článků (3) a opatřením podélných žlábků (6) na pojezdové desce článku (5), omezující nepříznivý...

Trojrozměrné makroporézní polymerní gelové materiály a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217841

Dátum: 15.07.1984

Autori: Slováková Světlana, Dočekal Bohumil, Smrž Miloslav, Slovák Zdeněk

Značky: jejich, polymerní, gelové, trojrozměrné, materiály, přípravy, způsob, makroporézní

Zhrnutie / Anotácia:

Trojrozměrné makroporézní polymerní gelové materiály na bázi kopolymerů C2 až C6 hydroxyalkylmetakrylátu a/nebo 2-(2-hydroxyetoxy)etylmetakrylátu s obsahem divinylického komonomeru ze skupiny diesterů kyseliny metakrylové s vícesytnými C2 až C6 alkoholy obsahujícími 1 až 50 % molárních strukturních jednotek obecného vzorce. Gely podle vynálezu se připravují tak, že se příslušná polymerní aminosloučenina diazotuje a vzniklá polymerní diazoniová...

Zařízení na výrobu balíčků pro předpěstování zeleninové sadby

Načítavanie...

Číslo patentu: 217840

Dátum: 15.07.1984

Autor: Dokoupil Jaroslav

Značky: výrobu, zeleninové, předpěstování, sadby, zařízení, balíčků

Zhrnutie / Anotácia:

Použití zařízení na výrobu balíčků spadá do oboru pěstování zeleniny, odvětví zemědělství. Účelem vynálezu je snížení ruční práce při výrobě balíčkované sadby při sledování kontinuity výroby. Vynález řeší balíčkování sadby systémem šnekového dávkovače substrátu, který je dávkován pod hydraulický píst, který střídavé vtlačuje substrát do pravé nebo levé poloviny balíčkové šablony. Polovina šablony, která není naplňována hydraulickým pístem, je...

Náplňový odlučovač kapalných nebo/a tuhých nečistot z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217839

Dátum: 15.07.1984

Autori: Šebor Václav, Javůrek Vladimír, Vrba Vladimír

Značky: kapalných, nečistot, plynů, náplňový, odlučovač, tuhých

Zhrnutie / Anotácia:

Náplňový odlučovač kapalných nebo/a tuhých nečistot z plynu, sestávající z nádoby a vestavby, jejímž funkčním prvkem je separační vrstva náplně tuhých vláken nebo tělísek, vyznačený tím, že vnitřní prostor nádoby (1) je ve svisle podélném směru rozdělen lomenou přepážkou (2) nejméně na dva souběžné kanály (3), z nichž každý má nejméně jednu rozšířenou část a nejméně jednu zúženou část a alespoň v jedné rozšířené části každého kanálu (3) je...

Aktivní hmota stříbrné elektrody elektrochemického zdroje proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217838

Dátum: 15.07.1984

Autori: Dvořák Zdeněk, Provazník Jiří, Krejčík Miroslav, Koudelka Vojtěch

Značky: elektrochemického, proudu, elektrody, hmota, zdroje, stříbrné, aktivní

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je stříbrná elektroda elektrochemického zdroje proudu s výhodou stříbrozinkového akumulátoru, při jejíž výrobě se použije aktivní hmota, která před uvedením do činnosti mimo stříbro nebo jeho sloučeniny obsahuje jako zporézňovadlo též sloučeniny zinku, např. kysličník zinečnatý nebo kovový zinek, které se působením elektrolytu převedou na zinečnatan, který je běžnou složkou alkalických elektrolytů se zinkovou elektrodou.

Třecí spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 217837

Dátum: 15.07.1984

Autori: Peška Jiří, Milbach Vilém

Značky: třecí, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká třecí spojky pro obráběcí a jiné stroje, vhodné zvláště pro spínání posuvových mechanismů obráběcích strojů. Vynález se zabývá problémem optimálně vhodné spojky pro obráběcí stroje, zejména pro jejich posuvové mechanismy, jež by odstranila vady dosavadních spojek, např. spojek lamelových, kuželových a zubových. Řešením je třecí spojka, ovládaná automaticky prostřednictvím pákového mechanismu, sestávající z hnací a hnané části,...

Způsob třídění kovových jehel a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217836

Dátum: 15.07.1984

Autor: Kukelka František

Značky: zařízení, kovových, třídění, tohoto, způsobu, jehel, provádění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Třídění jehel pomocí rozdílného magnetického odporu na koncích jehly a zařízení k tomuto třídění. Účelem vynálezu je zlepšení třídění jehel, při kterém je třeba srovnat dávku jehel špičkami k jedné straně a oušky ke druhé straně, bez fyzické námahy, mimo řádné zručnosti. Doposud se jehly srovnávaly špičkou k jedné straně střásáním na ohraničené desce a to ručně. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že k roztřídění kovových jehel se použije...

Zapojení pro generování synchronizačních sérií řídicích impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217835

Dátum: 15.07.1984

Autori: Hašek Václav, Batíková Jana, Hercik Jiří, Hrdlička Řehoř, Novotný Vladimír

Značky: impulsů, zapojení, synchronizačních, řídících, generování, sérií

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká generování synchronizačních sérií řídicích impulsů pro číslicové systémy, např. počítače. Zapojení řeší současně problém stability kmitočtu těchto řídicích synchronizačních sérií, jednoduchého nastavování jejich vzájemného časového odstupu a nastavování šíře pulsů z jednoho místa počítače. Podstata zapojení spočívá v tom, že výstupní signál z generátoru stabilního kmitočtu 1 je přiveden jednak na generátor záporného impulsu s...

Souprava pro komplexní měření zplodin tepelné degradace polymerních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217834

Dátum: 15.07.1984

Autor: Michal Jan

Značky: degradace, polymerních, komplexní, tepelně, souprava, materiálů, měření, zplodin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká soupravy pro komplexní měření nebezpečného působení zplodin tepelné degradace polymerních materiálů, ať již přírodních, jako je dřevo, vlna, hedvábí nebo umělých, jako jsou plasty, syntetické polymery a jiné. Souprava je opatřena spalovací komorou a kouřovou komorou, jejichž vnitřní prostory jsou vzájemně propojeny jednak spojovací trubicí zavedenou do jejich horních stropních částí a jednak spojovacím kanálem zavedeným do...

Zařízení pro expansi plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217833

Dátum: 15.07.1984

Autor: Kamberský Vladimír

Značky: plynů, expansi, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší snížení hladiny hluku při expanzi plynu. Podstata spočívá v tom, že expandující plyn je zaveden do vstupní části válcového expandéru I, prochází přes expanzní stupně a vrstvy svařenců z trubek do výstupního prostoru, ze kterého vystupuje do atmosféry přes děrovaný plášť. Před deštěm je zařízení chráněno stříškou s odvodní trubkou.

Pelota pro kontaktní peroperační chlazení ledviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 217832

Dátum: 15.07.1984

Autori: Záťura František, Scheinar Jiří, Sobota Jiří, Ramert Bohumil

Značky: chlazení, ledviny, peroperační, pelota, kontaktní

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou peloty podle vynálezu je, že chladicí příložná plocha opatřená alespoň jedním teplotním čidlem je konkávní, přičemž vnější plocha je tepelně izolovaná.

Způsob stanovení průchodnosti materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217831

Dátum: 15.07.1984

Autori: Částek Dalibor, Votava Petr

Značky: stanovení, průchodnosti, materiálů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovení průchodnosti materiálu technologickým zařízením s ohledem na tvorbu nálepků materiálu na stěnách tohoto zařízení. Účelem vynálezu je získat možnost plynulého sledování tvorby nálepků dopravovaného materiálu na stěnách technologického zařízení. Tohoto účelu je dosaženo tím, že materiál se prozařuje fotony gama, přičemž se detekují jednak fotony gama procházející sledovaným materiálem, jednak fotony gama...

Zapojení k číslicovému odměřování jednorozměrných veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217830

Dátum: 15.07.1984

Autor: Bocek Karel

Značky: zapojení, číslicovému, odměřování, jednorozměrných, veličin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k číslicovému odměřování jednorozměrných veličin, v soustavách automatického řízení. Podstata tohoto zapojení spočívá ve spojení generátoru impulsů, vstupního hradla a čítače s přídavnou logickou sítí sestávající z časového obvodu, jehož výstup je propojen s předvolbami čítače přes hradla, řízené výstupními signály rozdělovacího paměťového obvodu, přičemž jednotlivé měření uvolňuje řídicí paměťový obvod, napojený na...

Způsob sdružování různých druhů přířezů, zvláště bankovek do jednotlivých dávek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217829

Dátum: 15.07.1984

Autori: Kovář Josef, Drnek Jiří

Značky: sdružování, bankovek, jednotlivých, zařízení, druhu, provádění, způsobu, tohoto, způsob, přířezu, dávek, různých, zvláště

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro sdružování různých druhů přířezů, zvláště bankovek do jednotlivých dávek. Způsob pro sdružování se provádí u zařízení sestávajícího z řídicí jednotky, která aktivuje jednotlivé odebírací mechanismy pro odběr přířezů ze zásobníků do přepravních kazet a spočívá v současném vyhodnocování údajů o vzájemné poloze všech zásobníků a k nim příslušných přepravních kazet, a na základě tohoto vyhodnocení vydává...

Mechanická brzda s proměnným silovým převodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217828

Dátum: 15.07.1984

Autori: Lehký Bořivoj, Holec Petr

Značky: mechanická, silovým, převodem, brzda, proměnným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mechanické brzdy s vratnou pružinou. Dosud používané brzdy s vratnou pružinou mají nevýhodnou nelineární silovou charakteristiku, při níž jen část brzdicí síly je využívána k aktivnímu brzdění, přičemž reaktivní složka má maximum v oblasti aktivního brzdění. Silové převodníky (mechanické, hydraulické) mají lineární převod a tento nedostatek neodstraňují. Výhodou mechanické brzdy s proměnným silovým převodem je kompenzace nebo...

Elektroakustický měnič s elektretem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217827

Dátum: 15.07.1984

Autor: Merhaut Josef

Značky: elektroakustický, elektretem, měnič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektroakustického měniče použitelného jako mikrofon, sluchátko, reproduktor nebo čidlo tlaku a podobně, založeného na elektrostatickém principu, u něhož se polarizace elektrického pole ve vzduchové mezeře dociluje použitím elektretové fólie, nebo podobného útvaru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v kovovém rámu je na izolantu umístěno vývodní těleso. Mezi vývodním tělesem a kovovou protielektrodou je umístěna destička...

Zařízení pro stabilizaci vlhkosti sypkého materiálu ve spojité výrobní lince

Načítavanie...

Číslo patentu: 217826

Dátum: 15.07.1984

Autori: Feber Stanislav, Bocek Karel, Tomanek Ervin

Značky: stabilizaci, zařízení, výrobní, sypkého, materiálů, vlhkosti, lince, spojité

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky stabilizace technologických parametrů, zejména vlhkosti sypkého materiálu, a řeší tuto stabilizaci automatickou korekcí přenosu regulátoru podle výstupní hodnoty technologického parametru. Podstata vynálezu záleží v tom, že základní přenos regulátoru podle odchylky vstupní hodnoty technologického parametru od žádané hodnoty tohoto parametru se koriguje podle odchylky výstupní hodnoty technologického parametru od...

Zařízení pro stabilizaci vlhkosti sypkého materiálu ve spojité výrobní lince

Načítavanie...

Číslo patentu: 217825

Dátum: 15.07.1984

Autori: Feber Stanislav, Bocek Karel, Tomanek Ervin

Značky: sypkého, spojité, materiálů, vlhkosti, zařízení, stabilizaci, lince, výrobní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky stabilizace technologických parametrů zejména vlhkosti sypkého materiálu, a řeší tuto stabilizaci korekcí vstupního signálu do regulátoru. Podstata vynálezu záleží v tom, že se přivede proud materiálu do upravovače, na vstupu a na výstupu upravovače se měří hodnoty technologického parametru, přičemž podle hodnot technologického parametru na vstupu upravovače a žádané hodnoty technologického parametru se nastavuje...

Způsob přípravy syntetického mordenitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217824

Dátum: 15.07.1984

Autor: Vybíhal Jaromír

Značky: způsob, syntetického, přípravy, mordenitu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy syntetického mordenitu hydrotermickým zpracováním reakční směsi obsahující SiO2, Al2O3 a alkálie, při němž se tekutá suspenze připravená vysrážením aluminátu sodného silikasolem nebo vodním sklem sodným za přídavku kyseliny podrobí krystalizaci při teplotách 100 až 220 °C a tlaku 0,1 až 5,0 MPa, případně za přídavku krystalického mordenitu z předchozí šarže, načež se krystalický mordenit oddělí a dále zpracuje....

Zařízení na broušení rovných i profilových bočních ploch výrobků ze dřeva, zejména polodrážek dveřních křídel

Načítavanie...

Číslo patentu: 217823

Dátum: 15.07.1984

Autori: Musil Zdeněk, Plhal Jaroslav

Značky: zejména, výrobků, dveřních, bočních, dřeva, rovných, zařízení, ploch, křídel, polodrážek, profilových, broušení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na broušení rovných i profilových bočních ploch výrobků ze dřeva, zejména polodrážek dveřních křídel sestávající z nosného rámu, přítlačného zařízení a brousicích agregátů, je význačné tím, že nosný rám je složen z pevné části (1) a pohyblivé části (2), na které je připevněno horizontální přítlačné zařízení (6) případně brousicí agregáty (3, 4, 5), které jsou připevněny na suportech (17).

Tvarovací ústrojí pro tvarování nepravým zákrutem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217822

Dátum: 15.07.1984

Autori: Čáp Rudolf, Kaspar Mirko

Značky: ústrojí, nepravým, tvarovací, tvarování, zákrutem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tvarovacího ústrojí pro tvarování nepravým zákrutem pro zákrut "S" nebo "Z" na tvarovacích strojích, které je poháněno tangenciálním řemenem, procházejícím mezi dvěma přesleny, z nichž vždy jeden je pomocí ozubeného řemene spřažen s tvarovacími vřeteny, přičemž tvarovací ústrojí obsahuje nosnou desku, na níž jsou umístěna tři vřetena, jejichž osy tvoří vrcholy rovnostranného trojúhelníka. Nosná délka je uložena na držáku výkyvně...

Zapojení měniče kmitočtu, zejména pro elektronické řízení otáček gramofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217821

Dátum: 15.07.1984

Autor: Jágr Jan

Značky: měniče, otáček, zapojení, řízení, gramofonu, elektronické, kmitočtu, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález "Zapojení měniče kmitočtu, zejména pro elektronické řízení otáček gramofonu" se týká oblasti polovodičových měničů pro elektrické pohony a řeší problém vytvoření jednoduchého generátoru střídavého napětí, neobsahujícího součástky s magnetickým rozptylovým polem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tento generátor je vytvořen střídačovým můstkem se dvěma tyristory a jejich dvěma anodovými odpory. Do výstupní diagonály můstku je potom...

Výměník tepla, zejména pro kryochirurgické nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 217820

Dátum: 15.07.1984

Autori: Jelínek Stanislav, Matěna Vladimír, Jelínek Jan, Málek Zdeněk, Belling Alexandr

Značky: nástroje, zejména, kryochirurgické, výměník, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Výměník tepla v kryochirurgickém nástroji s anizotropním teplosměnným materiálem. Účelem vynálezu je zlepšení přestupu tepla z pláště výměníku do chladicího média. Vynález odstraňuje nedostatky dosud vyráběných výměníků zejména tím, že snižuje tepelnou vodivost výměníku ve směru proudění chladicího média při jejím zachování ve směru kolmém k proudění chladiva. Uvedeného účelu se dosáhne úpravou uspořádání teplosměnného materiálu tak, že se buď...

Automatikový trn

Načítavanie...

Číslo patentu: 217819

Dátum: 15.07.1984

Autori: Veir Ivan, Karlík Karel, Lunkmoss Erich

Značky: automatikový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvoudílného automatikového trnu, sestávajícího z vodicího a pracovního dílu a je určen k použití na válcovacích stolicích duo-automatiku. Automatikový trn podle vynálezu řeší problém poškozování funkčních ploch trnu a kalibrů válce automatiku tím že výběhový konec válcové pracovní část pracovního trnu se opatřuje sférickým zaoblením. Hmotnost pracovního trnu je příznivě ovlivněna stoupavým úkosem, kterým přechází spojovací kužel...

Zapojení k číslicovému odměřování jednorozměrných veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217818

Dátum: 15.07.1984

Autor: Bocek Karel

Značky: zapojení, odměřování, veličin, jednorozměrných, číslicovému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k číslicovému odměřování jednorozměrných veličin, například času, geometrických veličin a podobně v soustavách automatického řízení výrobních procesů. Podstata tohoto zapojení spočívá ve spojení generátoru impulsu, vstupního hradla, čítače s přídavnou logickou sítí sestávající z časového obvodu, jehož výstup je spojen s řídicími vstupy přídavných hradel, propojujících výstupy rozdělovacích paměťových obvodů a řídicími...

Maziva se stabilizačními účinky pro polymery obsahující chlor

Načítavanie...

Číslo patentu: 217817

Dátum: 15.07.1984

Autori: Stejný Emil, Piškula Jan, Černá Zdena, Volfová Eva, Sedlák Vladimír, Ranný Mojmír, Volf Jiří

Značky: chlor, stabilizačními, účinky, obsahující, maziva, polyméry

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká maziv se stabilizačními účinky pro polymery obsahující chlor, především pro polyvinylchlorid a kopolymery vinylchloridu. Pomocí těchto maziv se dosahuje zlepšení tepelné stability polymerních směsí a jejich zpracovatelnosti. Maziva se stabilizačními účinky podle vynálezu se skládají z ionogenních tenzidů, obsahujících fosfatidylový nebo bisfosfatidylový aniont a kationtem je iont výšemocného kovu. Maziva podle vynálezu je vhodné...

Skladovací regál

Načítavanie...

Číslo patentu: 217816

Dátum: 15.07.1984

Autori: Juroš Karel, Sukač Lumír, Kubáň Radomír

Značky: regál, skladovací

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je skladovací regál a jeho účelem je vyřešení ukládání a vykládání materiálu z vozíků ve vertikálním směru. Uvedeného účelu se dosáhne provlečením řetězu s pevným palcem pod řadami vozíků. Palec je ve své výchozí poloze opřen o klapku opatřenou nosným čepem, jenž je suvně uložen ve vedeních na vnitřní čelní ploše vozíku. V čelních stěnách vozíků jsou jednak vytvořeny otvory a jednak jsou k ním zevně připevněny klíny.

Zkušební zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 217815

Dátum: 15.07.1984

Autori: Drábek Ivan, Šuba Miroslav, Mléčka Jaroslav

Značky: zkušební, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru zkušebních zařízení armatur a řeší zařízení pro zkoušení šoupátek a kulových kohoutů, opatřených hladkými hrdly vnitřním přetlakem. Týká se zkušebního zařízení, sestávajícího ze zkušebního rámu, opatřeného dvěma protilehlými těsnicími hlavami a jeho podstata spočívá v tom, že zkušební zařízení je opatřeno upínacím stolem zkoušené armatury, kde upínací stůl a zkušební rám jsou navzájem otočné, přičemž těsnicí hlavy jsou...

Rozdělovač kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 217814

Dátum: 15.07.1984

Autori: Červenka Jan, Stricker Josef

Značky: rozdělovač, kapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozdělovače kapaliny na výplň kolon pro sdílení tepla a hmoty ve dvoufázových systémech plyn-kapalina a kapalina-kapalina. Použitelnost vynálezu přichází v úvahu především v chemickém průmyslu při rektifikaci a absorpci plynu do kapalin, ale při všech procesech prováděných ve výplňových kolonách s dvoufázovými systémy tekutin. Rozdělovač kapaliny s rozváděcím zařízením zajišťujícím navedení kapaliny do výtokových žlábků s...

Elektrografická citlivá deska pro diapozitivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217813

Dátum: 15.07.1984

Autori: Hrstka Jiří, Slavínská Danka, Chudáček Ivo, Klimovič Josef

Značky: elektrografická, deska, diapozitivy, citlivá

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru elektrografických zobrazovacích členů, jmenovitě transparentních fotocitlivých členů, na nichž lze v elektrografickém režimu vytvořit zmenšené zobrazení předlohy způsobilé k promítání diaprojektorem. Řeší problém rychlé přípravy diapozitivů určených k promítání diaprojektorem elektrografickou cestou, a to po stránce vytvoření fotocitlivé elektrografické desky. Elektrografická citlivá deska podle vynálezu je tvořena...

Přístroj k automatickému měření sorpční kapacity textilních matariálů, zejména zdravotnických, pro vodivé kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 217812

Dátum: 15.07.1984

Autori: Možíšek Maxmilián, Provazníková Danuše

Značky: kapacity, zdravotnických, automatickému, vodivé, matariálů, měření, sorpční, textilních, kapaliny, prístroj, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Přístroj k automatickému měření sorpční kapacity textilních materiálů, zejména zdravotnických, pro vodivé kapaliny, vyznačený tím, že v měrné části přístroje, jež je vytvořena stojatým, dutým měrným blokem (1), opatřeným alespoň dvěma topnými tělesy (2), snímačem teploty (3), umístěným v těsné blízkosti měřeného vzorku (4) a jednoho ze dvou nebo více shodných topných těles (2) uspořádaných symetricky vzhledem ke svislé ose měrného bloku (1) a...