Zverejnene patenty 29.06.1984

Způsob výroby kysličníku hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 214545

Dátum: 29.06.1984

Autori: Markalous František, Pálka Ján, Marek Tibor, Najmr Stanislav

Značky: výroby, kysličníku, horečnatého, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt způsob, jak odstranit zbytky dusičnanových iontů z filtračního koláče hydroxidu hořečnatého. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se k hydroxidu hořečnatému získanému nitrátovým postupem přidá organická látka schopná redukční reakce s anorganickými nitráty, jako jsou cukry, alkoholy nebo organické kyseliny, a tato směs se kalcinuje při teplotě nad 200°C.

Způsob přípravy rozpustného preparátu acetylcholinesterázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214543

Dátum: 29.06.1984

Autori: Zabranský Josef, Marhoulová Jiřina

Značky: způsob, rozpustného, acetylcholinesterázy, preparátu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Mozková tkáň se homogenizuje při teplotě 10 až 20°C v organickém rozpouštědle rozpouštějícím lipidy, poté se nerozpustný zbytek zůstávající po homogenizaci v roztoku oddělí, šetrně vysuší a ze získané sušiny se uvolní acetylcholinesteráza působením vodného roztoku 0,05 až 10% neionogenního kondenzačního produktu lipidického alkoholu s etylénoxidem obecného vzorce C16H33(OC2H4)nOH, kde n je v průměru 16. Acetylcholinesterára se izoluje z tohoto...

Způsob objektivního hodnocení barviv a pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214542

Dátum: 29.06.1984

Autor: Komínek Václav

Značky: způsob, barviv, hodnocení, pigmentů, objektivního

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je metoda k objektivnímu hodnocení barviv a pigmentů, spočívající v měření absorpčních nebo transmisních spekter na transparentní fólii ze silikonového kaučuku, v němž je barvivo nebo pigment rozpuštěno nebo dispergován.

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214541

Dátum: 29.06.1984

Autor: Zacpal Zdeněk

Značky: kalcinaci, zařízení, předehřev, materiálů, práškovitých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro předehřev a kalcinaci práškovitých materiálů, především cementářské surovinové moučky před jejím slínováním v dalším agregátu, nejčastěji v rotační peci, při suchém způsobu výpalu cementářského slínku. Přívodní kanál plynů od rotační pece je veden podél šachty výměníku směrem na horu nad úroveň zaústění do šachty, pak svisle dolů a obloukem k šachtě výměníku, do níž je zaústěn tangenciálně, spodní stěnou šikmo dolů...

Hydroizolační kompozitní hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 214540

Dátum: 29.06.1984

Autori: Vachuda Jiří, Pichrt Aleš, Štepita Matej

Značky: hmota, hydroizolační, kompozitní

Zhrnutie / Anotácia:

Provádění hydroizolací nánosem tenkých vrstev modifikované silikátové hmoty na bázi cementu v pastovitém stavu. Podstata účinku spočívá v reakci funkčních skupin polymeru, z kterého je vytvoře na vodní disperze, s alkalickými ionty pojiva, čímž vznikají ve vodě rozpustné a nebotnající sloučeniny.

Zařízení pro obracení kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 214554

Dátum: 29.06.1984

Autor: Rožnovský Josef

Značky: zařízení, obracení, kroužků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro obracení kroužků nádob z horizontální polohy osy do vertikální a opačně zvedacím mechanismem pomocí závěsu s okem a podložkou pro zavěšení kroužku a trámci s kolíkem pro uložení kroužku je určeno pro kotlárny, kalírny a těžké obrobny. Je vhodné zejména pro usnadnění uložení kroužků při rýsování, obrábění, tepelném zpracování, sestavování a svařování, zejména větších rozměrů a hmotností.

Zapojení feritové paměti s potlačením parazitních kapacitních proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214552

Dátum: 29.06.1984

Autor: Štefl Jiří

Značky: parazitních, zapojení, feritové, proudu, kapacitních, pamětí, potlačením

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výpočetní techniky, zejména paměti číslicových zařízení. Vynález řeší problém potlačení parazitních kapacitních proudů ve výběrových vodičích feritových pamětí s maticovým výběrem. Podstata vynálezu spočívá v definování potenciálů na nevybuzených vodičích feritové paměti pomocí spínacího obvodu, řízeného signálem pro rozlišení čtení a zápisu, čímž je dosaženo bezpečného uzavření diod maticového výběru u proudově...

Katalyzátor pro přípravu organických esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214550

Dátum: 29.06.1984

Autori: Malík Miloš, Novrocík Jan, Fiala Miroslav, Růžičková Dana, Stratilová Jana

Značky: organických, esterů, přípravu, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká katalyzátoru pro přípravu organických esterů, zejména ftalátových a jiných změkčovadel. Jeho podstatou je, že je tvořen aktivovaným filtrovatelným gelem na bázi TiO2.xH2O, který se připraví hydrolýzou kyselého vodného roztoku titanylsulfátu, s výhodou z výroby titanové běloby, za varu. Vysrážený hydrolyzát se odfiltruje, promyje se vodou, načež se provede jeho aktivace varem v roztoku alkalického louhu o koncentraci minimálně 35...

Zařízení ke zvlákňování vysokoviskozních kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214549

Dátum: 29.06.1984

Autori: Pávek Václav, Fallada Miroslav, Blažek Jiří

Značky: kapalin, vysokoviskozních, zvlákňování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zvlákňovací blok podle vynálezu je lehký, snadno montovatelný a sestává z filtrační ho kompletu a zvlákňovací trysky. Komplet zvlákňovací trysky je řešen jako část separátně oddělitelná od filtračního kompletu. Komplet zvlákňovací trysky je vytvořen pouzdrem, do něhož se vkládá tryska se středovým otvorem, profilové těsnění a víko s pojistným kroužkem. Filtrační komplet je přichycen k filtrační části jedným závitem středového šroubu, který má...

Montážní zařízení zvlákňovacích bloků

Načítavanie...

Číslo patentu: 214548

Dátum: 29.06.1984

Autori: Havelka Miloslav, Fallada Miroslav, Blažek Jiří

Značky: zvlákňovacích, zařízení, bloků, montážní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření kompletu na sebe navazujících přípravků pro základní montážní úkony se zvlákňovacími bloky, jako je přenášení předehřátých zvlákňovacích bloků, pneumatické zvedání pro spodní montáž bloků do rozvodných větví, utahování a povolování dlouhým provozem, teplotou a tlaky "zapečených" závitů a tím snížení namáhavosti těchto úkonů a zvýšení bezpečnosti obsluh. Montážní zařízení sestává z montážního přípravku, kliky a...

Kontaktní zařízení pro heterogenní systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214547

Dátum: 29.06.1984

Autori: Navrátil František, Šimon Zdeněk, Holéci Ivan

Značky: heterogenní, zařízení, kontaktní, systémy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kontaktního zařízení pro heterogenní systémy s otáčivou vrstvou tuhých částic. Zařízení se skládá z válcovité komory, která je opatřena potrubím pro přívod a odvod zpracovávaných fází a tryskami pro přívod lehčí fáze a dále otáčivým dnem, nad jehož střední částí je ukončeno potrubí pro přívod kondenzované fáze. Na tomto otáčivém dnu mohou být pevně uchyceny kolíčky.