Zverejnene patenty 15.05.1984

Vertikálna batéria na výrobu silikátových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 217500

Dátum: 15.05.1984

Autor: Makovíni Peter

Značky: batéria, vertikálna, výrobu, silikátových, dielcov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zavesenie ponorného vibrátora vo vertikálnej batérii na výrobu silikátových dielcov. Podľa vynálezu je hlavica ponorného vibrátora (obr. 1) upevnená neohybným spôsobom na pevný neohybný prvok, ktorý je upevnený na ohybnom prvku, ktorého druhý koniec je upevnený na rozprestierači. Výhodou takéhoto zavesenia vibrátora je, že vylučuje zachytávanie vibrátora o armatúru a formovacie prvky a tiež to, že dovoľuje spúšťať a vyťahovať...

Technologické zariadenie na výrobu panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 217499

Dátum: 15.05.1984

Autor: Makovíni Peter

Značky: zariadenie, výrobu, panelov, technologické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši technologické zariadenie na výrobu panelov, u ktorého je možné previesť výmenu pružných hadíc slúžiacich na prívod pary a odvod kondenzátu zhora, to znamená bez toho, aby pracovník musel zostúpiť do kanála. Podstata vynálezu je v tom (obr. 1 a obr. 2), že miesta pripojení koncov pružných hadíc na rúrky ležia pod odnímateľným krytom kanála tak, že po odňatí odnímateľného krytu kanála je možné previesť výmenu poškodenej hadice za...

Hydraulický vyhlbovač jám na sadenie viniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 217498

Dátum: 15.05.1984

Autori: Koncz Ernest, Valach Jozef, Ördögh Štefan, Ördögh Ján

Značky: sadenie, vyhlbovač, hydraulický, viniča

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši traktorom nesený hydraulický vyhlbovač jám na sadenie viniča. Účelom vynálezu je zmechanizovanie operácie vyhlbovania jám pre výsadbu viniča pri súčasnom odstránení ručnej práce, úspore pracovných síl a zvýšení smenového výkonu. Uvedeného účelu sa dosiahne hydraulickým vyhlbovačom jám na sadenie viniča, ktorého podstatou je rám pripevnený na prednej časti traktora, v ktorom sú pohyblivo uchytené štyri vodné pištole opatrené hrotmi...

Trimetylamóniové soli 5-nitro-2-furánu alebo 5-nitro-2-tiofénu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217497

Dátum: 15.05.1984

Autori: Kováč Jaroslav, Végh Daniel

Značky: 5-nitro-2-tiofénu, přípravy, trimetylamóniové, spôsob, 5-nitro-2-furánu

Zhrnutie / Anotácia:

Trimetylamóniové soli 5-nitro-2-furánu alebo 5-nitro-2-tiofénu všeobecného vzorca I kde X znamená chlór, bróm, jód, p-toluénsulfonový anión metoxysulfonový anión-O-SO2-OCH3, perjodidový anión JO4- alebo pikrátový anión a Y znamená síru alebo kyslík.

Spôsob ohýbania tenkostenných uzavretých profilov, napr. rúrok a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 217496

Dátum: 15.05.1984

Autor: Polák Karol

Značky: zariadenie, tenkostenných, rúrok, profilov, vykonávanie, napr, uzavretých, spôsob, ohýbania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ohýbania tenkostenných uzavretých profilov, napr. rúrok, vyznačujúci sa tým, že sa ohýbaný profil jednostranne zaslepí a expanziou uvoľnených stlačených plynov sa pri vnútornom pretlaku väčšom ako medza klzu materiálu ohýbaného profilu a menšom ako medza porušenia materiálu sa zo zásobníka lisovnice cez ohybnicu vytlačí rýchlosťou deformácie 10 až 103 s-1.

Spôsob výroby drevených rozpier oblúkovej výstuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 217495

Dátum: 15.05.1984

Autor: Staňo Anton

Značky: výroby, výstuže, spôsob, rozpier, oblúkovej, dřevěných

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v tom, že drevená obkládka sa dávkuje na dopravník zariadenia na výrobu drevených rozpier, kde sa samosvorným unášačom nesie najskôr medzi prvé kotúčové píly, kde sa vykoná skrátenie na zvolenú dĺžku, cez druhé kotúčové píly, kde sa nareže sedlo, do tretích kotúčových píl, kde sa ukončí výroba sedla rozpery a hotová rozpera sa nesie na začiatok spodnej vetvy dopravníka, kde vypadne do dopravnej nádoby.

Spôsob priameho stanovenia obsahu substituovaných fenolov v herbicídne účinných technických produktoch a finálnych prípravkoch typu fenoxylkánkarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 217494

Dátum: 15.05.1984

Autor: Bystrický Ľubor

Značky: finálnych, stanovenia, obsahu, substituovaných, herbicídne, produktoch, spôsob, priameho, fenolov, účinných, kyselin, technických, fenoxylkánkarboxylových, prípravkoch

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob priameho stanovenia obsahu substituovaných fenolov v herbicídne účinných technických produktoch a vo finálnych prípravkoch typu fenoxyalkánkarboxylových kyselín metódou plynovej chromatografie, z presne naváženého množstva vzorky, ktoré sa prevedie do rozpustnej, stanoviteľnej formy s konštantným objemom pridaním zmesi rozpúšťadiel, tvorenej HCl v koncentrácii 1 mol. l-1 a acetónom vo vzájomnom pomere objemov 2:3 a následne analyzuje na...

Zariadenie na výrobu drevených rozpier oblúkovej výstuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 217493

Dátum: 15.05.1984

Autor: Staňo Anton

Značky: dřevěných, oblúkovej, výrobu, rozpier, zariadenie, výstuže

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru baníctva, konkrétne zariadenia na výrobu pažiacich prvkov - drevených rozpier oblúkovej výstuže, slúžiacich na rozopretie oblúkov pri razení dlhých banských diel. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na základni, na pravej a ľavej podpere, je upevnený rám, opatrený na boku prvým pohonom, prvou a druhou vertikálnou kotúčovou pílou, na hornom konci druhým pohonom, ktorý je opatrený prvou horizontálnou kotúčovou pílou,...

Spôsob získavania repnej šťavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217492

Dátum: 15.05.1984

Autori: Dandár Alexander, Studnický Július

Značky: získavania, repnej, stavy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka cukrovarníckej technológie. Rieši spôsob získavania repnej šťavy tak, že sa ku sladkým rezkom pridáva ľubovoľná horečnatá zlúčenina a to v množstve do 0,08 g Mg2+ na 100 g rezkov, ďalej sa rezky extrahujú vodou okyslenou minerálnou kyselinou, s výhodou kyselinou fosforečnou alebo siričitou tak, aby výsledné pH surovej repnej šťavy bolo 5,8 až 6,2. Ďalší postup spracovania repnej šťavy je obvyklý.

Zariadenie na elektrostatické čistenie dielektrických kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 217491

Dátum: 15.05.1984

Autori: Kunc Jozef, Zubák Ján, Travěnec Igor

Značky: kvapalín, čistenie, elektrostatické, zariadenie, dielektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na čistenie dielektrických kvapalín, najmä pre elektroiskrové obrábacie stroje. Účelom vynálezu je čistenie dielektrických kvapalín pomocou elektrostatického poľa vytvoreného vysokým napätím. Podstatou vynálezu je, že teleso zariadenia je opatrené po obvode tesniacou prepážkou obklopujúcou komoru, ktorá pozostáva z rovnobežných a dvoch priečnych elektród navzájom vodivo spojených a pripojených na jeden pól zdroja...

Spôsob výroby suspenzných kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217490

Dátum: 15.05.1984

Autori: Kolínský Miloslav, Macho Vendelín, Porubský Juraj, Kabíček Vladimír

Značky: spôsob, kopolymérov, suspenzných, výroby, vinylchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba suspenzných kopolymérov vinylchloridu so zmesou aspoň dvoch alkénov C3 až C5, spravidla tiež za spolupôsobenia alkánov, prípadne navyše diénov, sa uskutočňuje suspenznou kopolymerizáciou pri teplote 10 až 90 °C (40 až 65 °C) za iniciačného účinku vopred pripravených alebo "in situ" vytváraných organických peroxidov. Vhodnou zmesou alkénov, alkánov a diénov C3 až C5 je frakcia C4-uhľovodíkov z katalytického krakovania vyšších ropných...

Rotorový tlmič synchrónneho motora s krokovými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 217489

Dátum: 15.05.1984

Autori: Gahura Ján, Futó Jozef

Značky: vlastnosťami, tlmič, synchrónneho, rotorový, krokovými, motora

Zhrnutie / Anotácia:

Rotorový tlmič synchrónneho motora s krokovými vlastnosťami Vynález sa týka rotorového tlmiča synchrónneho motora s krokovými vlastnosťami. Niektoré typové veľkosti krokových motorov pri zvyšovaní a znižovaní otáčok v určitých oblastiach napájacej frekvencie nemajú točivý moment výrazne stlačený, poprípade vôbec nie sú schopné prevádzky. Tieto nevýhody je možné potlačiť podľa vynálezu, ktorý spočíva v tom, že drážky rotorového zväzku plechov sú...

Montážny nástroj pracovného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 217488

Dátum: 15.05.1984

Autori: Benák Rudolf, Radič Rudolf

Značky: montážny, nástroj, stroja, pracovného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka montážného nástroja pracovného stroja pre montáž telesa kužeľky z jednotlivých dielov. Podstatou uvedeného vynálezu je, že zakladač a odoberací tŕň sú uchytené vo vlastných šmýkadlách do seba posuvne uložených a tlačených rozpernou pružinou. Uvedené šmýkadlá ovláda jedna rovinová vačka obsahujúca dve samostatné vodiace plochy, ktoré ovládajú činné zdvihy funkčných prvkov. Usporiadanie stavby zlúčeného pracovného bloku nástrojov...

Zariadenie k dávkovaniu plochých rotačných súčiastok do pracovného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 217487

Dátum: 15.05.1984

Autor: Benák Rudolf

Značky: súčiastok, pracovného, zariadenie, rotačných, dávkovaniu, stroja, plochých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spoľahlivé dávkovanie plochých rotačných súčiastok do pracovného stroja. Podstata vynálezu spočíva v zhotovení dávkovacieho zariadenia, ktorého čelo násypky je na strane v smere otáčania odoberacieho kotúča nad jeho osadením opatrené aspoň jednou kladkou. Kladka je otočne uložená na čape, ktorý je pevne upevnený v drážke čela násypky. Funkčné čelo odoberacieho kotúča je opatrené aspoň jedným ustavovacím lôžkom vytvoreným súoso s...

Uvoľňovacie zariadenie plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: 217486

Dátum: 15.05.1984

Autor: Chalány Michal

Značky: plechov, zariadenie, uvoľňovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Uvoľňovacie zariadenie plechov, uchytených na prísavkách, pozostávajúce zo zavzdušňovacieho ventilu, spojeného s prísavkou, proti ktorého ovládaciemu posúvaču je usporiadaný doraz. Riešeným problémom je možnosť úspory vývevy v prísavkovom systéme i v niektorých takých prípadoch, kde jej použitie bolo doposiaľ nevyhnutné. To sa dosahuje osobitným konštrukčným riešením dorazu v spojitosti so zavzdušňovacím ventilom usporiadaným z vonkajšej strany...

Nástroj pre elektrochemické obrábanie priechodzích najmä rôznotvarových otvorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 217485

Dátum: 15.05.1984

Autori: Augustín Ján, Križák Jozef, Banas Ján

Značky: obrábanie, nástroj, rôznotvarových, najmä, elektrochemické, otvorov, priechodzích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši elektrochemické obrábanie priechodzích rôznotvarových otvorov. Podstatou vynálezu je, že aspoň časť čelnej aktívnej plochy je sklonená voči rovine kolmej na smer jeho posuvu o uhol (.

Zapojenie na kombinovanú reguláciu teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 217484

Dátum: 15.05.1984

Autor: Lošák Dušan

Značky: zapojenie, reguláciu, kombinovanú, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prepínanie nespojitej regulácie teploty na spojitú a opačne. Podstata vynálezu spočíva v tom, že funkčný prepínač regulátora teploty je pripojený k jednému i druhému prívodovému kontaktu tretieho dielu prepínača, jeden vývodový kontakt tretieho dielu prepínača je pripojený na prívod potenciometra regulátora citlivosti, druhý vývodový kontakt tretieho dielu prepínača je pripojený na vývod potenciometra regulátora citlivosti, druhý...

Zapojenie na ovládanie výkonu při cyklickom riadení teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 217483

Dátum: 15.05.1984

Autor: Lošák Dušan

Značky: ovládanie, teploty, výkonu, zapojenie, riadení, cyklickom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši riadenie výkonu pri cyklickom riadení teploty nespojitej regulácie. Podstata vynálezu spočíva v tom, že jeden rozpínací kontakt regulátora teploty je pripojený na prepínací kontakt riadeného prepínača, ktorého rozpínací kontakt je pripojený k bežcu druhého potenciometra a spínací kontakt tohoto riadeného prepínača je pripojený k bežcu tretieho potenciometra.

Komplet radiacej páky najmä pre osobné automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 217482

Dátum: 15.05.1984

Autori: Juhás Ondrej, Klučiar Rudolf, Kastel Pavol, Charvát Marián, Petrík Juraj

Značky: najmä, automobily, radiacej, komplet, páky, osobné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši konštrukciu uloženia radiacej páky rýchlostných stupňov najmä osobných automobilov umiestnenej prevažne na podlahe vozidla. Podstata vynálezu spočíva v tom, že radiaca páka je uložená v konzole z vhodného plastického materiálu v guľovom ložisku s viacerými zoslabujúcimi drážkami, uľahčujúcimi montáž radiacej páky a stavacia pružina je nasunutá na rebrovanom čape vytvorenom ako súčasť konzoly a je zaistená podložkou a ozubcami...

Pracovný nástroj pre elektrochemické odhrotovanie otvorov, najmä v ťažko prístupných miestach

Načítavanie...

Číslo patentu: 217481

Dátum: 15.05.1984

Autor: Banas Ján

Značky: ťažko, otvorov, pracovný, najmä, elektrochemické, odhrotovanie, prístupných, miestach, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektrotechnického obrábania. Vynález rieši odhrotovanie otvorov po trieskovom obrábaní v ťažko prístupných miestach. Podstatou vynálezu je, že na povrchu telesa nad činnou plochou pracovného nástroja na elektroizolačnej vložke je prestaviteľne uložený elektromagnet. Elektromagnet je pripojený na zdroj pracovného prúdu, alebo na samostatný zdroj prúdu.

Hydraulická napínacia pištoľ predpätej výstuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 217480

Dátum: 15.05.1984

Autori: Hyža Gustáv, Hyža Igor

Značky: napínacia, predpätej, výstuže, pištoľ, hydraulická

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je nahradenie špeciálnych jednoúčelových hydraulických prvkov v konštrukčnom riešení napínacích pištolí sériovo vyrábanými hydraulickými elementami. Podstata riešenia spočíva v tom, že viaceré priamočiare hydromotory - hydr. valce sú usporiadané okolo predpínacej výstuže, a to samostatné pre predpínanie a samostatné pre kotvenie. Usporiadanie je zrejmé z obr. č. 1. Silový účinok napínacích hydraulických valcov 3 sa prenáša na...

Spôsob úpravy kaučukového odpadu a opotrebovaných pneumatík pre gumárenské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 217479

Dátum: 15.05.1984

Autori: Mészáros Imrich, Vajs Pavol, Filák Mirek, Mészárosová Katarína

Značky: pneumatik, kaučukového, opotřebovaných, účely, gumárenské, úpravy, spôsob, odpadů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru gumárenskej technológie. Popisuje spôsob na úpravu kaučukového odpadu za jeho zmrazenia, ktorý spočíva v zmrazení na -10 až -30 °C predchladeného gumového odpadu alebo pneumatík, odparením kvapalného dusíka, za súčasného drvenia odpadu, ďalej v triedení podľa veľkosti so súčasnou elektromagnetickou separáciou kovového odpadu a nakoniec v mletí za chladenia doplnenom minimálne 2 až 5-násobným triedením. Zariadenie...

Sprievodná ťahová píšťala

Načítavanie...

Číslo patentu: 217478

Dátum: 15.05.1984

Autor: Michl Emil

Značky: sprievodná, píšťala, ťahová

Zhrnutie / Anotácia:

Nové podmienky pre hru tónov akordického sprievodu v školskej a mimoškolskej hudobnej výchove, vytvára sprievodná ťahová píšťala pozostávajúca z ozvučnej trubice, opatrenej náustkom a posuvne upravenej ťahovej trubice s uzáverom, ktorá podľa vynálezu má na ozvučnej trubici ukončenej na jednej strane náustkom, vzduchotesne umiestnenú ťahovú trubicu s najmenej jedným tónovým otvorom. Je doplnená ladiacou vložkou so zhodným počtom tónových otvorov...

Melodická ťahová píšťala

Načítavanie...

Číslo patentu: 217477

Dátum: 15.05.1984

Autor: Michl Emil

Značky: melodická, píšťala, ťahová

Zhrnutie / Anotácia:

Nové podmienky pre inštrumentálnu reprodukciu v školskej i mimoškolskej hudobnej výchove vytvára melodická ťahová píšťala skladajúca sa z ozvučnej trubice prispôsobenej pre posuv, prípadne i indikačného zariadenia znejúceho tónu, ktorá podľa vynálezu má na ozvučnej trubici (1) tónové otvory (6) umiestnené vo vzdialenostiach zodpovedajúcich chromatickému radu tónov, pričom na nej je jednak vzduchotesne priliehajúca ťahová trubica (3) a na...

Zariadenie pre zvýšenie geometrickej presnosti a povrchovej tvrdosti guľovitých telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 217476

Dátum: 15.05.1984

Autor: Puškár Anton

Značky: guľovitých, zariadenie, geometrickej, telies, tvrdosti, zvýšenie, povrchovej, presnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši odstránenie geometrických odchýlok kruhovitosti pri výrobe guličiek valivých ložísk a umožňuje zvýšiť ich povrchovú tvrdosť. Podstata vynálezu spočíva v tom, že dve proti sebe usporiadané telesá, z ktorých aspoň jedno je budené ultrazvukovými kmitmi sú zaťažované v smere svojej pozdĺžnej osi statickou silou a medzi ich privrátenými čelami je uložené aspoň jedno guľovité teleso, pričom na pozdĺžnych telesách sú vytvorené dosky s...

Zariadenie pre reguláciu tlakomerov so škatuľovými membránami

Načítavanie...

Číslo patentu: 217475

Dátum: 15.05.1984

Autori: Hučko Ján, Mikuláš Bohumil

Značky: reguláciu, zariadenie, škatuľovými, tlakomerov, membránami

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje systém regulácie tlakomerov so škatuľovými membránami pri justáži za pomoci regulačného elementu prispájkovaného na membránu a nastavovacích skrutiek. Za pomoci týchto elementov sa približuje alebo odďaľuje regulačná skrutka od vahadla prevodového strojka, resp. sa skracuje, alebo predlžuje dráha ručičky po stupnici.

Zariadenie pre rozbeh synchrónnej pohonnej jednotky so záťažou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217474

Dátum: 15.05.1984

Autor: Mičke Rudolf

Značky: rozbeh, jednotky, zariadenie, záťažou, pohonnej, synchrónnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prevedenia synchrónnej pohonnej jednotky so záťažou. Vynález rieši rozbeh synchrónnej pohonnej jednotky so záťažou v správnom smere. Podstata vynálezu spočíva v tom, že náboj záťaže je na unášači pohonu uložený pružne.

Synchrónny reťazový dopravník, najmä pre bremená uložené mimo ťažiska nosiča

Načítavanie...

Číslo patentu: 217473

Dátum: 15.05.1984

Autor: Ondrejkovič Anton

Značky: najmä, dopravník, ťažiska, uložené, synchrónny, nosiča, bremená, reťazový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka medzioperačnej dopravy súčiastok alebo celkov najmä v strojárstve. Vynález rieši problém dopravy súčiastok, ktoré sú na jeho nosičoch uložené mimo ťažiska. Podstata vynálezu spočíva v tom, že reťaze sú v koncových polohách uložené na dvoch unášacích kolesách umiestnených nad sebou. V koncovej polohe je pod vodiacimi kladkami nosičov uložená podperná reťaz a podperná lišta.

Spôsob výroby alifatických, cykloalifatických a aromatických sulfenylchloridov a zariadenie pre uskutočnenie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217472

Dátum: 15.05.1984

Autori: Mosný Ivan, Klučovský Pavol, Fratrič Ján, Molnár Alexander, Vörös Viliam, Ježek Marián

Značky: tohoto, uskutočnenie, spôsob, aromatických, sulfenylchloridov, výroby, zariadenie, cykloalifatických, spôsobu, alifatických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby alifatických, cykloalifatických a aromatických sulfenylchloridov obecného vzorca I R - S - Cl (I) kde R je alkyl s priamym alebo rozvetveným reťazcom s 3 až 12 atómami uhlíka, cykloalkyl s 5 až 8 atómami uhlíka alebo fenyl substituovaný v orto-, meta- alebo para- polohe elektroakceptórnym alebo elektrodonorným substituentom, napríklad nitroskupinou alebo metylovou skupinou, chloráciou disulfidov obecného vzorca II R - S - S -R...

Hydraulická teleskopická vŕtačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 217471

Dátum: 15.05.1984

Autor: Šmida Ladislav

Značky: teleskopická, vŕtačka, hydraulická

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulická teleskopická vŕtačka pre vŕtanie hornín, pozostávajúca z hydraulickej vŕtačky a teleskopického stojanu, vynačujúca sa tým, že hydraulická vŕtačka (2), uložená na ramene (3), je k plášťu (5) stojana, spojeného s piestom (13), obopínajúcim piestnicu (6), pripevnená čapom (4), pričom v pozdĺžnej osi plášťa (5) prechádza stredová rúrka (8), ktorá má spodný koniec obdobne ako piestnica (7) zapustený v púzdre (9) opatrenom kanálom (10) a...

Hermetický kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 217470

Dátum: 15.05.1984

Autori: Lach Kamil, Blaha Marián, Rybár Alojz

Značky: kompresor, hermetický

Zhrnutie / Anotácia:

Kompresor, hlavne hermetický chladivový kompresor, jeho piest je poháňaný prostredníctvom ojnice a letmo uloženého kľukového čapu hriadeľa, pričom medzi ojnicou a piestom je použitý guľový čap, oko ojnice je priamo nasunuté na kľukovom čape hriadeľa, piest je vsunutý vo valci, ktorý sa priskrutkuje na nosnú časť kompresora, vyznačujúci sa tým, že ako (7) ojnice (6) spojené guľovým čapom (9) s piestom (5), ktorý je vložený vo valci (4) je priamo...

Zapojenie digitálneho tachometra so širokým meracím rozsahom a stálou relatívnou chybou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217469

Dátum: 15.05.1984

Autori: Gáži Ivan, Burger Ivan

Značky: rozsahom, relatívnou, tachometra, zapojenie, chybou, širokým, digitálneho, stálou, meracím

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie digitálneho tachometra so širokým meracím rozsahom a stálou relatívnou chybou, pozostávajúce z prevodníkov rýchlosti pohybu na frekvenčne modulovaný impulzný signál, hradiel a častí počítadla, vyznačujúce sa tým, že má najmenej jednu samostatnú vetvu, vytvorenú z prvého prevodníka (P1) rýchlosti na frekvenčne modulovaný impulzný signál, spojeného s prvým hradlom (H1), ktorého výstup je spojený so vstupom. prvej samostatnej časti (D1)...

Odstredivá lamelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 217468

Dátum: 15.05.1984

Autor: Bednář Jiří

Značky: spojka, odstredivá, lamelová

Zhrnutie / Anotácia:

Odstredivá lamelová spojka so stláčaním lamiel spojky vzopieraním odstredivých závaží medzi prítlačnú lamelu a dno bubna spojky a so zachytávaními axiálnej sily opernou lamelou bubna spojky, v y z n a č u j ú c a s a t ý m, že axiálne ustavovacia skrutka (3), osadená v bubne (5), prostredníctvom poistnej podložky (14) dosedá na opernú lamelu (2).

Masívna klietka valčekového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 217467

Dátum: 15.05.1984

Autor: Hujčík Jozef

Značky: valčekového, ložiska, masívna, klietka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečenie zvýšenia presnosti funkčných rozmerov klietky, zväčšiť počet valivých teliesok ložiska, sproduktívniť výrobu klietky úsporou materiálu a pracnosti a vytvoriť predpoklad pre jednoduchú automatizáciu montážneho procesu ložiska. Uvedeného účelu sa dosiahne masívnou klietkou ktorá má v telese 4 na rozstupovej kružnici o polomere A vytvorené valcové obvodové priebežné axiálne drážky 7 o polomere r a centrálne radiálne...

Spôsob šírkovo-impulznej modulácie výstupného napätia striedača

Načítavanie...

Číslo patentu: 217466

Dátum: 15.05.1984

Autori: Zverko Igor, Buchcár Anton, Kaminský Róbert, Halmo Stanislav

Značky: spôsob, modulácie, striedača, výstupného, napätia, šírkovo-impulznej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob šírkovo-impulznej modulácie výstupného napätia striedača vyznačujúci sa tým, že pri zmene počtu medzier medzi napäťovými impulzami, pôsobením riadiacich impulzov na tyristory striedača, v šestine periódy výstupného napätia striedača, keď je posledná medzera minimálnej šírky, medzera sa presúva do nasledujúcej šestiny periódy, čím sa posúva celý prvý impulz tejto šestiny periódy doprava dovtedy, kým sa tam nepresunie celá medzera a potom...

Pasívny pneumatický ventil, najmä pre zariadenie na umelú ventiláciu pľúc

Načítavanie...

Číslo patentu: 217465

Dátum: 15.05.1984

Autori: Magdolen Viktor, Zábojníková Helena, Tlučko Jozef, Brostík Miroslav, Brychta Ondrej

Značky: pneumatický, pľúc, zariadenie, najmä, pasívny, umelú, ventiláciu, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je pasívny pneumatický ventil najmä pre zariadenia na umelú ventiláciu pľúc, využívajúci membránu zo zosilneným okrajom a tuhým stredom. Podstatou vynálezu je, že vnútorný priestor ventilu je rozdelený membránou (1) na prietočnú komoru (2) a na riadiacu komoru (3). V prietočnej komore (2) je vyústené centricky sedlom (4) vstupné vedenie (5), pričom je spojená s výstupným vedením (6). Riadiaca komora (3) je spojená dierou (7)...

Odstredivá rozbehová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 217464

Dátum: 15.05.1984

Autor: Michalík Jozef

Značky: rozbehová, spojka, odstredivá

Zhrnutie / Anotácia:

Odstredivá rozbehová spojka vhodná pre motorové vozidlá. Účelom vynálezu je dosiahnutie odlišného priebehu spínania a rozpínania spojky tak, že spojka je spínaná pri nižších otáčkach motora a k rozopnutiu spojky dochádza tesne nad voľnobežnými otáčkami motora. Uvedeného účelu sa dosiahne odstredivou rozbehovou spojkou, ktorej unášač 2 pevne spojený s hriadeľom 1 je vo vybraniach s osadeniami 14 na otvorenej strane opatrený tanierovou nosnou...

Spôsob kontinuálnej kontroly korózie aparátov chemickej technológie

Načítavanie...

Číslo patentu: 217463

Dátum: 15.05.1984

Autori: Beran Jaroslav, Podhradský Milan

Značky: korózie, spôsob, technológie, kontroly, aparátov, kontinuálnej, chemickej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej kontroly korózie aparátov chemickej technológie vyznačujúci sa tým, že sa meria priebežne korózny potenciál kontrolovaného aparátu voči porovnávacím elektródam, ktoré sú vyrobené z takého istého materiálu ako aparát, pričom sa indikuje, či sa elektródy nachádzajú v korózií aktívnom alebo pasívnom stave, pričom aspoň jedna porovnávaná elektróda sa bez ohľadu na kolísanie prevádzkových parametrov media nachádza v určitom...

Postup výroby opornej montovanej steny v ryhe paženej samotvrdnúcou suspenziou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217462

Dátum: 15.05.1984

Autori: Janček Viliam, Greša Ján, Polčík Rudolf

Značky: postup, opornej, samotvrdnúcou, výroby, paženej, suspenziou, stěny, montovanej

Zhrnutie / Anotácia:

Postup výroby opornej montovanej steny v ryhe paženej samotvrdnúcou suspenziou vyznačujúci sa tým, že stenavé prefabrikované prvky sa ukladajú do ryhy naplnenej samotvrdnúcou suspenziou vedľa seba tak, že hornou časťou vyčnievajú nad úroveň terénu, pričom sa fixujú vo výškovej a smerovej polohe priečnymi nosníkmi prevlečenými cez montážne otvory podpornou konštrukciou zaisťujúcim zariadením prenosnými panelmi až do čiastočného zatvrdnutia...

Orezávacie kotúčové nožnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 217461

Dátum: 15.05.1984

Autor: Konečník Štefan

Značky: orezávacie, kotúčové, nožnice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka orezávacích kotúčových nožníc u ktorých je riešené axiálne prestavovanie a náhon nožových hriadeľov. Podstata riešenia spočíva v tom, že v dutine horného nožového hriadeľa je vytvorené vnútorné ozubenie, do ktorého zapadá vonkajšie guľové ozubenie vytvorené na náboji pevne spojenom s jedným koncom vretena, druhý koniec ktorého je opatrený rovnakými nábojom a jeho vonkajšie guľové ozubenie zapadá do vnútorného ozubenia...