Zverejnene patenty 01.05.1984

Bánsky vrtačkový bezhlučný uťahovák skrutiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 213900

Dátum: 01.05.1984

Autor: Bartoš Ján

Značky: vrtačkový, bánsky, uťahovák, skrutiek, bezhlučný

Zhrnutie / Anotácia:

Bánsky vrtačkový, bezhlučný uťahovák skrutiek skladajúci sa z prevodovej skrine, hriadeľov, ozubených kolies a čapov vyznačený tým, že prevodová skriňa (9) je opatrená hnacím hriadeľom (1) s ozubeným pastorkom (3) a výkyvnou vidlicou (21) neúscou tretí, štvrtý a piaty čap (23, 25, 27), pri čom tretí čap (23) nesie prvé ozubené koleso (4) pevne spojené s druhým ozubeným kolesom (5), štvrtý čap (25) nesie desiate ozubené koleso (24), piaty čap...

Upínacie zariadenie pre sanitné nosidlá a nemocničné lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 213899

Dátum: 01.05.1984

Autor: Hrachovský Jozef

Značky: lôžka, upínacie, zariadenie, nemocničné, nosidlá, sanitné

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie zariadenie pre sanitné nosidlá a nemocničné lôžka, vyznačujúce sa tým, že základné teleso /10/ tvaru ležatého písmena U je na svojich ramenách opatrené jednak pozdĺžnymi výrezmi /20/, jednak priečnymi výrezmi /30/ pre zasúvaciu maticu /40/ tvaru písmena T s uťahovacou skrutkou /60/ ukončenou rukoväťou /70/, pričom základné teleso /l0/ má medzi svojimi ramenami voľne uloženú upínaciu vložku /80/ tvaru písmena H, ktorá má vytvorený...

Zapojení pro měření provozní kapacity vazebních kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213898

Dátum: 01.05.1984

Autor: Richtr Josef

Značky: vazebních, kondenzátorů, zapojení, kapacity, provozní, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro měření provozní kapacity vazebních kondenzátorů 110 kV vazebního filtru vysílačů hromadného dálkového ovládání, hlavně pro určení závislosti provozní kapacity na okolní teplotě, vyznačené tím, že dvě fáze vazebního filtru, to je vývody kondenzátorových baterií (5) jsou zapojeny na stejnou fázi (6) sítě, přičemž mezi zemnicí svorky vinutí (4) 110 kV dvou příslušných vazebních transformátorů je zapojeno sekundární vinutí oddělovacího...

Zapojení vazebního filtru 110 kV u vysílače hromadného dálkového ovládaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 213897

Dátum: 01.05.1984

Autor: Richtr Josef

Značky: dálkového, ovládání, hromadného, zapojení, vysílače, filtru, vazebního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vazebního filtru 110 kV u vysílače hromadného dálkového ovládání k zajištění tónového signálu při vypadnutí kterékoliv fáze statického měniče frekvence, vyznačující se tím, že mezi propojené zemnicí svorky sekundárního vinutí (l) vazebních transformátorů (7, 7´, 7´´) a zemnicí svorku (2) stanice je zapojen hradicí člen (3), sestávající z paralelního zapojení kondenzátoru (10) a tlumivky (9).

Zapojení vazebního filtru u vysílače hromadného dálkového ovládaní pro provozní změnu vazební indukčnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 213896

Dátum: 01.05.1984

Autor: Richtr Josef

Značky: vazební, dálkového, zapojení, ovládání, změnu, provozní, vysílače, filtru, indukčnosti, hromadného, vazebního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vazebního filtru u vysílače hromadného dálkového ovládání pro provozní změnu vazební indukčnosti vazebních transformátorů s volnou vazbou napájeného ze statického měniče se zátěžovou komutací, vyznačené tím, že paralelně ke vstupnímu vinutí (l) vazebního transformátoru (3) je zapojena proměnná indukčnost (2), přičemž mezi měnič frekvence (4) a tuto proměnnou indukčnost (2) je zapojena kapacita (5).

Zařízení pro měření povrchového napětí kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 213895

Dátum: 01.05.1984

Autor: Cisarik František

Značky: povrchového, napětí, měření, zařízení, kapalin

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření povrchového napětí kapalin, opatřený kapilární trubicí s měřicím ústrojím, vyznačený tím, že kapilární trubice (1) je ve svislé poloze uchycena v držáku (6) s mikrometrickým posuvem a proti jejímu konci je uložen kelímek (5) s měřenou kapalinou, upevněný v dalším držáku (4), uloženém ve vnitřním otvoru posuvného temperačního válce (2), přičemž druhý konec kapilární trubice (1) je propojen tlakovým potrubím (11) přes první...

Tlumící štít

Načítavanie...

Číslo patentu: 213894

Dátum: 01.05.1984

Autor: Dostál František

Značky: štít, tlumící

Zhrnutie / Anotácia:

Tlumící štít, tvořeny dopadovou deskou, která je uchycena k příčníku uloženému otočně kolem vodorovné osy na rámu dopravního zařízení, vyznačující se tím, že k příčníku (2) je pevně uchycena stojina (6), okolo jejíž svislé osy jsou otočně uloženy horní úchyt (11) a spodní úchyt (12), přičemž k hornámu úchytu (11) a spodnímu úchytu (12) je připevněna dopadová deska (1) a k příčníku (2) je ve svislé rovině otočně připojena páka (3), jež je...

Zařízení k hydraulickému ovládání hořáku rotační pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 213893

Dátum: 01.05.1984

Autor: Pokorný Antonín

Značky: rotační, hydraulickému, ovládání, hořáku, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k hydraulickému ovládání hořáku rotační pece vyznačené tím, že se skládá z kulového čepu (1) upevněného na spodní straně pojízdného vozíku (7) pohyblivého na nosníku (8), opatřeného převlečným kroužkem (3) spojeným šrouby (5) s kroužkem (4) pevného čepu přivařeného na hořák (6) rotační pece mimo jeho těžiště kratší zadní části a z nosného hydraulického rámu (9) pevně spojeného po zasunutí hořáku (6) db rotační pece s podlahou a se...

Clona proti oslnění řidiče a spolujezdců

Načítavanie...

Číslo patentu: 213892

Dátum: 01.05.1984

Autor: Trubáček Karel

Značky: spolujezdců, oslnění, řidiče, clona, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru motorových vozidel. Řeší technický problém aretace clony proti oslnění, sklopně uložené, a podstata vynálezu spočívá v tom, že clona má tvarový výstupek zapadající za pružnou jazýčkovou západku, vytvořenou na spodku ochranného profilu protinárazového elementu odkládacího nosiče, upevněného nad předním sklem. Vynálezu lze využít v mobilních prostředcích. Vynález je charakteristicky vyobrazen na obr. 2.

Zapojení obvodu pro vytváření proudových impulsů, nezávislého na pomocném zdroji stejnosměrného napájecího napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 213891

Dátum: 01.05.1984

Autori: Widerlechner Jaroslav, Milota Josef

Značky: vytváření, pomocném, nezávislého, napájecího, proudových, zdroji, obvodů, stejnosměrného, zapojení, impulsů, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro vytváření proudových impulsů nezávislé na pomocném zdroji stejnosměrného napájecího napětí, složené z odporníků a napěťově závislých prvků, vyznačené tím, že mezi první vstupní svorkou (1) obvodu a druhou vstupní svorkou (2) obvodu jsou dvě paralelní větve, přičemž první větev je vytvořena seriovým spojím nejméně jednoho prvního napěťově závislého prvku (5) zapojeného mezi druhou vstupní svorku (2) obvodu a první výstupní...

Zapojení pro automatické řízení magnetického pole trakčního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 213890

Dátum: 01.05.1984

Autori: Raba František, Kýr Ladislav

Značky: automatické, motorů, zapojení, magnetického, řízení, trakčního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatické řízení magnetického pole trakčního motoru, který je částí trakčního pohonu regulovaného pomocí tyristorového pulsního měniče, vyznačené tím, že vstup úrovňového spínače s hysterezí (7) je připojen na výstup rozdílového člena (4), jehož jeden vstup je vstupem (w) požadované hodnoty a druhý vstup je připojen na výstup zesilovače (3), jehož vstup je přes filtr (2) připojen na čidlo skutečného proudu trakčního motoru (l), a...

Způsob výroby keramické membrány s určenou nasákavostí pro referentní elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 213889

Dátum: 01.05.1984

Autori: Hovorka Oldřich, Semler Miloslav, Perner Bohumil

Značky: referentní, určenou, elektrody, keramické, nasákavostí, výroby, membrány, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby keramické membrány s určenou nasákavostí pro referentní elektrody v rozmezí 3,4 až 17,1 % hmot. a tím i určeným výtokem vnitřního referentního roztoku k získání požadované optimální hodnoty tohoto výtoku pro ten který druh iontově selektivní elektrody při její aplikaci, čehož se dosáhne tak, že výlisky z kysličníku hlinitého se podrobí záhřevu na teplotu, odpovídající vztahu t = x-k/q , kde t = teplota ve °C, x = nasákavost v %...

Zapojení pro indikaci zamílání oběhových mlýnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 213888

Dátum: 01.05.1984

Autori: Kreysa Karel, Cigánek Aleš, Forman Ivan

Značky: mlýnic, zamílání, oběhových, indikaci, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro indikaci zamílání oběhových mlýnic. Účelem vynálezu je zabránit zamletí mlýna. Zamletím se rozumí hromadění materiálu ve mlýně v takové míře, že koule mlecí náplně nemají dosti prostoru padat volným pádem a přestávají konat mlecí práci. Zapojení pro indikaci zamílání podle vynálezu řeší nedostatky dosavadního stavu techniky jak při ručním řízení, tak i při automatické regulaci oběhových mlýnit tím, že včasnou...

Způsob biologického čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 213887

Dátum: 01.05.1984

Autori: Gogela Josef, Merta Jiří, Dostál Jaroslav, Světel Rudolf

Značky: biologického, způsob, čištění, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob biologického čištění odpadních vod z průmyslu zpracování kůží a z průmyslu zpracování vlny, s obsahem nečistot na bázi tuků, keratinu s organických látek lecitinové povahy i za přídavku solí těžkých kovů a tříslovin a bez obsahu splašků. Čištění se provádí ve dvou stupních, případně s recirkulací kalů,přičemž se do prvého a/nebo do druhého stupně dávkuje směs enzymů, případně za přídavku bakterinů kmene Rhimobium a/nebo...

Způsob biologického čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 213886

Dátum: 01.05.1984

Autori: Gogela Josef, Světel Rudolf, Merta Jiří, Dostál Jaroslav

Značky: odpadních, čištění, způsob, biologického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob biologického čištění odpadních vod z průmyslu syntetických materiálů a bavlny, popřípadě i ve směsi s rostlinnými a živočišnými materiály. Čištění se provádí ve dvou stupních a případně s recirkulací kalů, přičemž se do prvního a/nebo do druhého stupně čištění dávkuje směs enzymů, případně za přídavku bakterii kmene Clostridium a/nebo aktivátorů, kterými jsou např. dusičnan amonný nebo sekundární fosforečnan draselný....

Zařízení pro měření dopravovaného množství tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 213885

Dátum: 01.05.1984

Autor: Kuťák Jiří

Značky: měření, zařízení, dopravovaného, množství, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru tepelné techniky. Řeší měření dopravovaného množství tepla poměrně jednoduchým zařízením s odpovídající přesností. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že na straně vstupu média je umístěn teplotně závislý rozdělovač, který rozdělí proudící médium podle jeho teploty do nejméně dvou větví, takže průtokoměrem umístěným nejméně v jedné větvi protéká jenom část média, úměrná jeho teplotě. Vynález je možno využít všude tam, kde je...

Spôsob výroby teplom ošetrených mliečných výrobkov, bryndze, bryndzového krému a smotanového krému

Načítavanie...

Číslo patentu: 213884

Dátum: 01.05.1984

Autor: Selecký Ján

Značky: výrobkov, krému, bryndzového, spôsob, výroby, smotanového, teplom, mliečných, ošetrených, bryndze

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby teplom ošetrených miliečnych výrobkov, bryndze, bryndzového krému a smotanového krému vyznačuje sa tým, že sa pridáva 0,2-0,8 % hmot. carboxylmetylcelulózy, premiešaná zmes sa zahrieva na 65 - 85 °C po dobu 5 minút.

Zařízení pro dávkování hmot, zejména sypkého tvarovaného krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 213883

Dátum: 01.05.1984

Autori: Jaroš Miroslav, Kubáček František

Značky: sypkého, tvarovaného, krmiva, dávkování, zejména, zařízení, hmot

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro dávkování hmot, zejména sypkého tvarovaného krmiva, opatřené úložným rámem, vyznačené tím, že v rámu (1) je uložen otočný vodorovný hřídel (7) opatřený stavěcí pákou (8) s odpruženým stavěcím kolíkem (12), spočívajícím v jednom ze stavěcích otvorů (11) pevné svislé desky (9) a na vodorovném hřídeli (7) je upraveno nejméně jedno ozubené kolo (15), zapadající do svislého ozubeného hřebenu (16) posuvného deskového hradítka (5),...

Zariadenie pre manipuláciu s kúpelňovými vaňami

Načítavanie...

Číslo patentu: 213882

Dátum: 01.05.1984

Autor: Jurica Vladislav

Značky: kúpelňovými, vaňami, zariadenie, manipuláciu

Zhrnutie / Anotácia:

Použiteľné napríklad pri prekladaní kúpeľňových vaní z lavičkového dopravníka do paletizačného koša a z neho na visutý dopravník. Vynález rieši problém zhospodárnenia a uľahčenia manipulačných operácií s vaňami osobitným konštrukčným usporiadaním upínacích prvkov vane na manipulačnom rameni, posuvne uloženom v zvislom držiaku, upnutom na závesnom vozíku, vodorovne pohyblivo uloženom nad manipulačným priestorom dopravného systému.

Zapojení diodoreléové prahové funkce 3 ze 4

Načítavanie...

Číslo patentu: 213881

Dátum: 01.05.1984

Autori: Schlemmer Arnošt, Foldyna Antonín, Hudec František, Dráb František

Značky: funkce, prahové, zapojení, diodoreléové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení diodoreléové prahové funkce výběr 3 ze 4. Zapojení po užívá čtyř relé a čtyř diod a najde uplatnění při realizaci řídících s zabezpečovacích systémů technologických zařízení.

Minerální kompozice pro povrchové úpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 213880

Dátum: 01.05.1984

Autor: Štepita Matej

Značky: minerální, kompozice, povrchové, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednává o minerální kompozici pro povrchové úpravy, která obsahuje hydraulická pojiva, minerální výplně, pigmenty, modifikační přísady pro úpravu vlastností pojiva a ve vodě botnající nebo rozpustné koloidní proteiny nebo proteidy se sloučeninami, které je převádějí do nerozpustné formy nebo způsobují jejich ireverzibilní koagulaci. Minerální kompozice podle tohoto vynálezu jsou vhodné pro venkovní i vnitřní použití. Při minimální...

KLadka dopravníku a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 213879

Dátum: 01.05.1984

Autori: Udovenko Vitalij Kirillovič, Sidorov Jurij Petrovič, Kaporovič Vladimír Georgijevič, Pirogov Varlen Konstantinovič, Sereda Viktor Grigorjevič, Gnutov Anatolij Nikolajevič, Zelenskaja Naděžda Nikolajevna, Kaporovič Vladimír Vladimirovič, Golberg Boris Samuilovič, Romanov Jurij Vasiljevič, Coglin Aron Naumovič

Značky: výroby, dopravníku, způsob, kladka, její

Zhrnutie / Anotácia:

Kladka dopravníku, u níž je dutá válcová skříň s kolmými čelními stěnami opatřena poloosami k umístění ložisek, vyznačená tím,že čelní stěny (2) a poloosy (3) jsou provedeny z jednoho kusu s dutou válcovou skříní (1), přičemž čelní stěny (2) mají pro měnnou tloušťku, která přibývá směrem do vnitřku duté válcové skříně (1) od jejího obvodu ke geometrické ose.

Pryžová průchodka pro vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 213878

Dátum: 01.05.1984

Autor: Laštovica Milan

Značky: vodiče, pryžová, průchodka

Zhrnutie / Anotácia:

Pryžová průchodka pro vodiče podle autorského osvědčení č. 206929, vyznačená tím, že má dutiny (3) s příčným průřezem podlouhlého tvaru.

Způsob automatické regulace odporově-obloukových pecí k tavení žárovzdorných materiálů a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213877

Dátum: 01.05.1984

Autori: Provázek Zdeněk, Havránek Vítězslav, Brabec Ludvík

Značky: žárovzdorných, pecí, regulace, automatické, tavení, způsobu, provádění, zapojení, odporově-obloukových, materiálů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob automatické regulace odporově obloukových pecí k tavení žárovzdorných materiálů, snímáním proudu, sledováním vyšších harmonických kmitočtů a změnou polohy elektrod. Na konstantní hodnotě se udržuje vzdálenost elektrod od hladiny taveniny na základě poměru proudu vyšších harmonických kmitočtů k celkovému proudu procházejícímu elektrodou, přičemž proud je převeden pro snadnější manipulaci na napětí. Předmětem vynálezu...

Zařízení na lití kovů pod tlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 213876

Dátum: 01.05.1984

Autori: Nestor Ivan, Ragan Emil, Riško Pavol

Značky: tlakem, kovů, zařízení, lití

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména oblasti tlakového lití železných slitin. Vynález řeší problém ekonomické konstrukce zařízení na tlakové lití vysokotavitelných kovů a slitin. Zařízení podle vynálezu je tvořena formou, skládající se z pevné a pohyblivé části. Do pevné části je zaústěna lisovací komora tak, že její ústí je upraveno ve stykové rovině pevné a pohyblivé části. V pohyblivé části je vytvořena dutina mající negativní tvar odlitku. V lisovací...

Programový regulátor pro řízení elektricky vytápěých pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 213875

Dátum: 01.05.1984

Autori: Kačírek Josef, Hanykýř Vladimír

Značky: pecí, programový, vytápěých, elektricky, řízení, regulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Programový regulátor pro řízení elektricky vytápěných pecí, sestávající z ovládacího bloku, napájecího bloku a bloku signalizace, vyznačující se tím, že ovládací blok obsahuje přes první vypínač (VI) paralelně k prvním sekundárním svorkám transformátoru (TR1) napojený první stykač (Sl) a dále přes první přepínač (V2) paralelně napojené další dva stykače (S2, S3), tři časové členy (ČR1, ČR2 a ČR3), tři relé (B1, B2 a B3) a regulátor teploty...

Stavebnicové zapojení pro bezkontaktní řízení pracovních cyklů, zejména jednoúčelových stavebnicových obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213874

Dátum: 01.05.1984

Autori: Steklý Miroslav, Smíšek Josef, Halouska Jaroslav, Kessner Karel

Značky: řízení, pracovních, jednoúčelových, zapojení, zejména, obráběcích, bezkontaktní, stavebnicových, stavebnicové, strojů, cyklu

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicové zapojení pro bezkontaktní řízení pracovních cyklů, zejména jednoúčelových stavebnicových obráběcích strojů, jejichž všechny aktivní uzly jsou napojeny na shodně propojené bloky vstupních obvodů, časovačů, operačních a programovatelných pamětí a výstupních spínačů, vyznačující se tím, že pomocný uzel (E), pro řízení pracovního cyklu stroje (l) je připojen na blok (7) vstupních a porovnávacích obvodů, na jehož vstup navazují výstupy...

Jednotné zapojení pro bezkontaktní programové řízení všech aktivních uzlů strojů u jakéhokoliv jejich cyklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213873

Dátum: 01.05.1984

Autori: Halouska Jaroslav, Kessner Karel, Steklý Miroslav, Smíšek Josef

Značky: programové, bezkontaktní, zapojení, řízení, všech, uzlů, jejich, strojů, jakéhokoliv, aktivních, jednotné, cyklu

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotné zapojení pro bezkontaktní programové řízení všech aktivních uzlů u jakéhokoliv jejich cyklu, zejména pro jedno účelové stavebnicové stroje. Všechny mikrospínače a ovládače aktivního uzlu stroje jsou připojeny na blok vstupních obvodů, který je propojen a blokem časovačů, na nějž navazuje blok operační paměti, spojený s blokem programové paměti, jehož výstupy jsou přes blok výstupních spínačů napojeny na posuvovou část aktivního uzlu....

Regulátor s exponenciálním prediktorem prvního stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 213872

Dátum: 01.05.1984

Autor: Hudeček Zdenko

Značky: prvního, regulátor, exponenciálním, prediktorem, stupně

Zhrnutie / Anotácia:

Regulátor s exponenciálním prediktorem prvního stupně, vyznačený tím, že k jeho vstupu je připojen první vzorkovací člen /12/, na jehož výstup je připojen jednak první vstup prvního součtového členu /7/, jednak druhý vstup druhého součtového členu /8/ a jednak přes třetí vzorkovací člen /14/ první vstup druhého součtového členu /8/, přičemž k druhému vstupu prvního součtového členu /7/ je připojen přes první zpožďovací člen /3/ výstup druhého...

Synchrónny reťazový dopravník, najmä pre bremená uložené mimo ťažisko nosiča

Načítavanie...

Číslo patentu: 213871

Dátum: 01.05.1984

Autor: Zelenák Ján

Značky: reťazový, dopravník, ťažisko, nosiča, bremená, uložené, najmä, synchrónny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka dopravy súčiastok alebo montovaných celkov najmä v medzioperačnej doprave v strojárskom, alebo elektrotechnickom priemysle. Vynález rieši dopravu nosičov na reťazovom dopravníku v horizontálnej polohe i v krajných polohách dopravníka. Podstata vynálezu spočíva v tom, že nosiče sú na ťažných reťaziach uchytené v strede a vpredu a vzadu sú nosiče opatrené vodiacimi kladkami. V krajných polohách dopravníka sú pod vodiacimi kladkami...

Způsob válcování nekonečného pásu za studena a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213870

Dátum: 01.05.1984

Autori: Sedláček Alois, Kodl Vilém, Brabec Jiří, Smazal Václav, Hulínský Pavel

Značky: pásu, způsob, studena, válcování, nekonečného, způsobu, zařízení, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob válcování nekonečného pásu za studena na jednostolicových i vícestolicových válcovacích tratích, vyznačující se tím, že před odstřižením hotového svitku se za poslední válcovací stolicí zpětným chodem pásu ze svitku vytvoří zásobní smyčka, ze které se po odbavení svitku zavede pás do upínací štěrbiny bubnu navíjedla bez pohybu pásu ve válcovacích stolicích, přičemž technologický tah v pásu na výstupu válcovací tratě se při válcování...

Způsob výroby bělicího a plnicího třísliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 213869

Dátum: 01.05.1984

Autori: Baum Zdeněk, Čížková Jana, Dostál František, Friml Zdeněk, Exner Rudolf

Značky: výroby, bělicího, způsob, plnicího, třísliva

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby bělicího a plnicího třísliva z kyselin naftalensulfonových, formaldehydu a močoviny. Vynález se týká oboru výroby syntetických koželužských pomocných přípravků. Řeší výrobu bělicího a plnicího třísliva ze směsi kyselin naftalenmono,di a trisulfonových kondenzací a formaldehydem a následnou kondenzací za přítomnosti močoviny. Přídavkem solí hliníku či zirkonu se dosáhne vyššího bělicího i plnicího efektu. Vynález je možno využít ve...

Vibrační zařízení na příjmu řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 213868

Dátum: 01.05.1984

Autor: Ružička Jaroslav

Značky: vibrační, řepy, zařízení, příjmu

Zhrnutie / Anotácia:

Vibrační zařízení na příjmu řepy sestávající z pevného zásobníku a dopravního pásu vyznačené tím, že za pevný zásobník (1) je připojena vibrační výsypka (3), vibrační podavač (7) s uzavírací klapkou (11).

Pojidlo pro briketování prachového uhlí a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 213867

Dátum: 01.05.1984

Autor: Motyčka Vladimír

Značky: výroby, prachového, briketování, pojidlo, způsob, uhlí

Zhrnutie / Anotácia:

Pojidlo pro briketování prachového uhlí, vyznačující se tím, že sestává z 52 až 68 % vysokotepelné kamenouhelné smoly, 28 až 47 % pyrolýzní pryskyřice jako zbytku po destilaci ropných frakcí a 1 až 4 % uhlí umletého na velikost zrna menší než 1 mm, vše udáno v procentech hmotnostních.

Způsob měření efektivní hodnoty rušivých signálů pomalým vzorkováním ze stínítka televizní obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 213866

Dátum: 01.05.1984

Autori: Kepr Milan, Pazderák Jiří

Značky: rušivých, vzorkováním, televizní, způsob, hodnoty, stínítka, signálu, efektivní, obrazovky, pomalým, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Metoda měření efektivní hodnoty nesynchronních rušivých signálů pomalým vzorkováním ze stínítka televizní obrazovky pomocí televizního mikrofotometru a měřící jednotky. Způsob vyhodnocení efektivní hodnoty rušivých signálů je založen na předpokladu, že vzorky rušivého signálu jsou statisticky rovnocenné kontinuálnímu rušivému signálu.

Dvoupolohový doraz materiálu tvářecích strojů, zejména u ohraňovacích lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213865

Dátum: 01.05.1984

Autori: Brdička Pavel, Skalický Václav

Značky: doraz, strojů, dvoupolohový, tvářecích, zejména, lisů, materiálů, ohraňovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Výše uvedený vynález řeší uspořádání mechanicko-pneumatického dorazu, vhodný zejména pro ohraňovací lisy. Tento doraz je řešen jako součást pístnice dvojčinného válce, kde oba vyčnívající konce pístnice jsou opatřeny narážkami plnícími současně funkci zarážky i vysouvače tvářecího materiálu.

Automatika paralelních transformátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213864

Dátum: 01.05.1984

Autor: Hanzal Petr

Značky: automatika, paralelních, transformátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Automatika paralelních transformátorů, vyznačující se tím, že sekundární strany prvního pomocného transformátoru (PT1) a druhého pomocného transformátoru (PT2), jsou zapojeny na můstek, přičemž první vývod z prvního pomocného transformátoru (PT1) je zapojen přes první diodu (D1) na první relé (B1) polarizované a první vývod z druhého pomocného transformátoru (PT2) je zapojen přes druhou diodu (D2) na druhé relé (B2) polarizované, a obě tato...

Reaktor se železným jádrem a vzduchovou mezerou

Načítavanie...

Číslo patentu: 213863

Dátum: 01.05.1984

Autori: Kubie Ivan, Šorna Jaroslav

Značky: jádrem, reaktor, železným, mezerou, vzduchovou

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je reaktor se železným jádrem a vzduchovou mezerou, kterého se používá k oddělení polovodičového měniče od napájecí sítě v případě, že měnič není napájen z vlastního transformátoru. Podstata reaktoru podle vynálezu spočívá v tom, že vzduchová mezera je alespoň v jednom místě celkového stahu plechů magnetického obvodu proložena deskami z mechanicky tuhého izolačního materiálu, které tvoří část stahovací konstrukce a jsou spolu...

Zařízení pro nanášení kapalného media do obráběných otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213862

Dátum: 01.05.1984

Autor: Tomáš Stanislav

Značky: obráběných, kapalného, zařízení, nanášení, otvorů, media

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro nanášení kapalného media do obráběných otvorů na souřadnicových obráběcích strojích, zejména na strojích numericky řízených, vyznačené tím, že je tvořeno nádržkou (2), která je ustavena na nástrojové stopce (1), z níž vystupuje dutá tyč (3) zakončená rozstřikovačem (4).

Čidlo pro indikaci výšky hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 213861

Dátum: 01.05.1984

Autor: Hrstka Jaroslav

Značky: čidlo, výšky, hladiny, indikaci

Zhrnutie / Anotácia:

Čidlo pro indikaci výšky hladiny v uzavřené nádobě vyhodnocováním odporu, kladeného měřeným mediem rotačnímu pohybu čidla vyznačené tím, že je tvořené letmo upevněnou hřídelkou (3) s otáčivou vrtulkou (2), přičemž tato hřídelka (3) je magneticky spojena se zdrojem pohybu (4) přes nemagnetickou stěnu (5).