Zverejnene patenty 09.04.1984

Stroj pro dodatečné tepelné zpracování výrobků, zejména ze skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 217445

Dátum: 09.04.1984

Autori: Thomas, Ziebart

Značky: zpracování, dodatečné, stroj, tepelně, zejména, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je automatický soulad pohonných a pracovních pohybů obráběcího stroje s měnícím se proudem materiálu formovacího stroje. V souladu s vynálezem těleso pohonného mechanismu provedení ve formě stojanu stroje má konzoly, z nichž jedna nese zařízení pro výměnu polotovarů. Na vertikálním hlavním hnacím hřídeli s možností otočení je umístěn stůl pro výrobky vytvořený nábojem a rameny a také sloužící jako opěra pro nástroje tepelného...

Zařízení pro přívod nítě u textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217443

Dátum: 09.04.1984

Autori: Schneider Manfred, Schubert Frank

Značky: strojů, přívod, textilních, nitě, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je použitelný pro přívod nití a zejména skupin nití, jdoucích soustavně, na textilních strojích s přívodovými válečky, které plně aneb částečně se ovíjejí nitěmi a jejich obvodová rychlost je větší než průměrná rychlost pro zpracování nití, přičemž mezi cívkou nití a přívodovým válečkem je umístěn první napínač nití a mezi přívodovým válečkem a místem pro zpracování nití je umístěn druhý napínač nití. Při podávání nití k zpracování při...

Nožový válec skládacího aparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217442

Dátum: 09.04.1984

Autor: Birke Oskar

Značky: skládacího, aparátu, válec, nožový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nožového válce skládacího aparátu pro tiskové rotačky, jejichž průměr může býti měněn v závislosti na tloušťce podléhající skládání produkce. Cílem vynálezu je vytvořiti pro nožový válec skládacího aparátu zařízení pro regulování průměru, které by bylo jednoduché pro svou výrobu, spolehlivé při provozu a vhodné pro všechny nožové válce skládacího aparátu. Základem vynálezu byl úkol uskutečniti rovnoměrné a citlivé radiální...

Zařízení na opracování horní strany dna namontovaných pístů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217436

Dátum: 09.04.1984

Autori: Jahn Josef, Eberhard Günter

Značky: opracování, strany, pístů, zařízení, horní, namontovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro docílení optimálního rozměru spáry mezi dnem pístu a spodní stranou hlavy válců u pístových motorů. Účelem vynálezu je sestrojení zařízení s vyšším provozním ukazatelem, zamezením nedostatků, vyskytujících se u současných známých zařízeních. Z toho plyne zejména úkol udržovat vystupující síly řezání tak nepatrnými, aby se dosáhl přijatelný kompromis mezi dobou na opracování, kvalitou povrchu a vhodností v manipulaci...

Způsob získávání aromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217430

Dátum: 09.04.1984

Autori: Franke Hermann, Neubauer Hans Dieter, Becker Karl, Vieweg Hans-günther, Gramm Reinhard, Kögler Wolfgang, Nowak Siegfried, Anders Klaus, Limmer Heinz, Thomas Wilhelm, Klempin Jürgen

Značky: aromatických, uhlovodíku, získavání, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu získávání aromatických uhlovodíků heterogenní katalytickou přeměnou uhlovodíků v rozsahu teploty varu benzinů v přítomnosti vodíku nebo plynů s vysokým obsahem vodíku za zvýšené teploty v rozmezí tlaku od normálního do nízkého. Cílem vynálezu je zvýšení stupně selektivní přeměny uhlovodíků jednoduchým a technicky reálným způsobem použitím mnohosložkového katalyzátoru nového typu zejména přeměny C6 uhlovodíků na...

Způsob výroby izolátoru z umělé hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 217429

Dátum: 09.04.1984

Autor: Kahle Mafred

Značky: výroby, způsob, umělé, hmoty, izolátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká izolátoru z umělé hmoty, sestávajícího z pryskyřičné tyče, zesílené vlákny aneb granulami a talířů s vlastnostmi elastomerů a také způsobu jeho výroby. Cíl vynálezu spočívá ve výrobě izolátorů z umělé hmoty s vysokou dobou trvání elektrické stability a s dobrou vzájemnou ohebností prvkŮ. Úkol spočívá ve vypracování izolátoru z umělé hmoty a způsobu jeho výroby, přičemž pomocí výhodné konstrukce a volby materiálu se musí zajistit...

Způsob aktivace, reaktivace a selektivizace katalyzátorů pro aromatizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 217426

Dátum: 09.04.1984

Autori: Neubauer Hans Dieter, Nowak Siegfried, Franke Herman, Vieweg Hans-günther, Gramm Reinhard, Kögler Wolfgang, Klempin Jürgen, Becker Karl, Anders Klaus, Limmer Heinz, Thomas Wilhelm

Značky: aktivace, způsob, reaktivace, katalyzátoru, selektivizace, aromatizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu aktivace, reaktivace a selektivizace katalyzátorů pro aromatizaci, které mohou být použity zejména pro přeměnu uhlovodíků v rozsahu teplot varu benzinů na aromatické uhlovodíky. Podle vynálezu je toto umožněno nad katalyzátory složenými z gama-kysličníku hlinitého a zejména eta-kysličníku hlinitého jako nosiče, s katalyticky účinnými látkami sestávajícími z jednoho nebo několika prvků a/nebo jejich sloučenin VIII...

Způsob isolace námelových alkaloidů z kultivačních suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217423

Dátum: 09.04.1984

Autori: Schiedt Ludwig, Dauth Christoph, Schirutschke Rudolf, Grawert Werner, Heidenbluth Karl-heinz, Neumann Brigitte, Müller Monika

Značky: námelových, způsob, kultivačních, isolace, alkaloidů, suspenzí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu isolace námelových alkaloidů z kultivační suspenze. Je určen pro průmyslovou výrobu námelových alkaloidů pro terapeutické účely. Účel vynálezu spočívá ve vypracování univerzálně používaného jednořadého způsobu isolace souborů alkaloidů,stabilní při skladování. Podstata vynálezu spočívá v adsorpci rozpuštěné části alkaloidů schopným botnání kysličníkem hlinitým, oddělení filtrátu a sušení vlhkého mycelia nebo směsi vlhké...

Zařízení na kompenzaci měřicích chyb prvního pořadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217421

Dátum: 09.04.1984

Autor: Gramms Gerhard

Značky: měřicích, prvního, pořadí, kompenzaci, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na kompenzaci měřicích chyb prvního pořadí v interferametrických měřicích soustavách pro souřadnicové měřicí přístroje a obráběcí stroje za účelem zvýšení přesnosti měření a seřízení a s udáním o dosažení přizpůsobení kompenzačního účinku a vzdálenosti mezi dráhou měřicích paprsků a osou zkušebního vzorku úkol je vyřešen tím, že v dráze měřicích paprsků měřicí soustavy, skládající se ze světelného zdroje, štěpiče...

Hnací zařízení pro licí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 217417

Dátum: 09.04.1984

Autor: Scholz Volker

Značky: stroje, hnací, zařízení, licí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektro-hydraulicky uspořádaného pohonu a může být s výhodou použit u vstřikovacích strojů, které elektro-motor s variabilním počtem otáček má jako zdroj tlakového proudu. Cílem vynálezu je, že při redukci technicky ekonomických nákladů jsou optimálně přizpůsobeny obsluze vstřikovacího cyklu a k dosažení vysoké hospodárnosti jsou opatřeny shora uvedeným pohonem. Úkolem vynálezu je, že zdroj tlakového proudu a plastikovaný šnek...

Teleskopické rameno pro pojizdné jeřáby

Načítavanie...

Číslo patentu: 217416

Dátum: 09.04.1984

Autori: Spittler Klaus, Bannischka Manfred

Značky: pojízdné, rameno, teleskopické, jeřáby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká teleskopického ramena pro pojízdné jeřáby, sestávajícího z hlavního dílu a nejméně z jednoho dílu ramena vysunovaného hydraulickou cestou a z jedno ho prodlužujícího dílu ramena vysunovaného a zpětně zasunovaného mechanickou cestou. Cílem a úkolem vynálezu je umístiti tyč pro přemísťování prodlužujícího dílu vysunovaného mechanickou cestou tak aby se vyloučilo nebezpečí pro obsahující personál následkem vypadávání tyče a...

Secí stroj na přesné setí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217414

Dátum: 09.04.1984

Autori: Lenk Manfred, Meissner Günter, Walter Edgar, Kroll Harry, Richter Gerhard

Značky: secí, přesné, stroj, setí

Zhrnutie / Anotácia:

Secí stroj na přesné setí, sestávající ze zařízení na vytváření brázd, secího orgánu, mačkovacího kolečka a zařízení na regulaci hloubky. U známých strojů s kotoučovou výsevní radlicí tyto členy jsou umístěny za sebou, což znemožňuje přesné setí osevního materiálu. Podle vynálezu tyto tři členy: kotoučová výsevní radlice, secí kotouč a plužná botka rozmísťují se s takovým spojením, že úsek působení každého jednotlivého členu je umístěn na...

Způsob zpracování kyselých pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 217402

Dátum: 09.04.1984

Autori: Trzeciak Alfred, Schröder Gerhard, Bütof Hermann, Gorke Helmut, Martens Herbert

Značky: zpracování, způsob, kyselých, pryskyřic

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpracování kyselých pryskyřic, které jsou odpadními produkty při rafinaci olejů, vazelin, parexparafinů, surových benzolů apod., kyselinou sírovou a/nebo oleem na kyselinu sírovou a pryskyřici. Cílem vynálezu je zpracování kyselinných pryskyřic s malými technickými a ekonomickými náklady. Úloha je vyřešena tak, že přidáním rozpouštědla se kyselé pryskyřice rozdělí na fázi kyseliny sírové a pryskyřičnou fázi, které jsou...

Zařízení k čistění vrtného roztoku od pevné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 217159

Dátum: 09.04.1984

Autori: Bachir Vitold Michajlovič, Zadorožnyj Jurij Georgijevič, Aljochin Stanislav Afanasjevič, Klimenko Vladimir Ivanovič, Kuzněcov Eduard Bronislavovič

Značky: roztoku, fáze, čištění, pevně, zařízení, vrtného

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k čištění vrtného roztoku od pevné fáze se používá v ropném průmyslu při vrtání. Cílem je zvýšení efektivnosti oddělování pevné fáze od kapalné a její rozdělení podle frakcí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že těleso obsahující rozdělovač fází je připojeno ke kladnému pólu zdroje stejnosměrného proudu a rozdělovač fází je připojen k zápornému pólu. Oddělovač filtrátu je ve tvaru válcového, zvlněného kontejneru z nepropustného obalu....

Letoun

Načítavanie...

Číslo patentu: 217151

Dátum: 09.04.1984

Autori: Virjačev Jurij Nikolajevič, Kondratěv Vjačeslav Petrovič, Jakovlev Alexandr Alexandrovič, Frolišev Boris Nikolajevič

Značky: letoun

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zvýšení manévrovacích schopností sportovního letadla při vykoná vání poloh přímé a zpětné pilotáže. Letoun se skládá z hnacího zařízení, křídla ze symetrických profilů, hřbetu uloženého pod trupem,vodorovné a svislé ocasní plochy. Liší se od známých letadel tím,že symetrický profil křídla je vykonán s rádiusem špičky, který se rovná (3-5%)B a relativní silou,rovnající se (15-20%)B. Směrové kormidlo je prodlouženo za spodní...

Nosná střešní konstrukce z profilovaných plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216954

Dátum: 09.04.1984

Autori: Golembiewski Dieter, Schmalzried Peter

Značky: profilovaných, nosná, střešní, konstrukce, plechů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nosné střešní konstrukce z profilovaných ocelových plechů, zejména lichoběžníkových profilovaných plechů, která je určena pro zastřešení staveb s velkým rozpětím. Cílem vynálezu je vytvoření střechy z profilovaných plechů, která odstraňuje nedostatky známých technických řešení, která omezuje na minimum spotřebu materiálu a technologické náklady a rovněž zajišťuje racionální dopravu na staveniště. Je nutné vytvořit lehkou, levnou...

Způsob adsorpčního dělení uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 220598

Dátum: 09.04.1984

Autori: Stach Helmut, Kollecker Roland, Poredda Siegfried, Fischer Horat, Scheffler Manfred, Boczek Alfred, Baltz Hans, Noack Manfred, Schmidt Karl-heinz, Tille Anton, Rosahl Bodo, Lohse Ursula, Wohland Reiner

Značky: způsob, adsorpčního, uhlovodíku, dělení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob adsorpčního dělení směsí uhlovodíků, obsahujících zejména parafiny, olefiny, dieny a aromatické uhlovodíky s obsahem atomů uhlíku 6 až 24, za účelem současného oddělení olefinů, dienů a aromatických uhlovodíků a zamezení tvorby vedlejších produktů, přičemž tento způsob není energeticky náročný. Tento způsob dělení a získání zpracovávaných konečných produktů jednoduchým způsobem za mírných podmínek se provádí tak, že se dílčí proces...

Jádro tvarující hubice pro tvarování vnitřních dutin dutých cihel

Načítavanie...

Číslo patentu: 220597

Dátum: 09.04.1984

Autor: Schulz Günter

Značky: tvarování, dutých, vnitřních, tvarující, hubice, cihel, dutin, jádro

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jádra tvarující hubice pro tvarování vnitřních dutin dutých cihel, které je v potřebném množství umístěno ve tvarující hubici a používá se při tvarování plastických keramických materiálů šnekovým lisem. Cílem vynálezu je zabránění vzniku trhlin v uzlových bodech duté cihly. Technicky je tento úkol řešen tak, že se zmenší rozdíl smrštění žeber a proto vznikajících uzlových bodů. Pro odstranění rozdílu smrštění tvar jádra podle...

Ovládací soustava pro přístroje na umělé dýchání

Načítavanie...

Číslo patentu: 220596

Dátum: 09.04.1984

Autori: Rosenow Lothar, Brauns Eckhard, Jehmlich Klaus

Značky: soustava, umělé, prístroje, dýchání, ovládací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládaní soustavy pro přístroje na umělé dýchání s vyrovnáváním tlaku pomocí řídicího bloku, sestávajícího z vdechovacího vedení a vydechovacího vedení, který vytváří přestávku mezi okamžikem uzavření vdechovacího ventilu a okamžikem otevření vydechovacího ventilu. Cílem vynálezu je zlepšení rozdělování vdechovaného plynu v těch krajinách plic, které v době vdechování se nestejně provětrávají, a také dosažení výhodného vyrovnání...

Zařízení pro sběr řádků zemědělských plodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 220595

Dátum: 09.04.1984

Autori: Teichmann Manfred, Eistert Theodor, Scholtissek Georg

Značky: sběr, zařízení, řádků, plodin, zemědělských

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro sklízení řádků zemědělských plodin. Účelem vynálezu je sestrojení přidržovače, jenž umožňuje sklízení hmoty bez ucpávání řádků s různou výškou a sklízení široce položené sklizňové hmoty. Úkolem vynálezu je sestrojení přidržovače, jenž se může přizpůsobovat různým výškám řádku a který zabezpečuje tlak na sklízenou hmotu potřebný pro normální provoz ze širokými řádky a malou výškou a je vhodný pro všechny druhy...

Mlýn pro jemné rozmělňování

Načítavanie...

Číslo patentu: 220594

Dátum: 09.04.1984

Autori: Alechin Stanislav Afanasjevič, Markov Anatolij Vasiljevič

Značky: mlýn, jemné, rozmělňování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení určených pro rozmělnění pevné fáze různých suspenzí, zejména vrtných roztoků a může být využit v průmyslu těžby nafty a plynu a také ve strojírenském, chemickém a jiných odvětvích národního hospodářství. Cílem vynálezu je zvýšení intenzity dispergačního účinku a jakosti zpracování suspenze. Disky vertikálního perličkového mlýna jsou perforované a jsou opatřeny na vrchním povrchu zakřivenými klapkami, které jsou vydutou...

Způsob měření rozmělnění pevné fáze ve vrtném roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 220593

Dátum: 09.04.1984

Autori: Alechin Stanislav Afanasjevič, Born Raisa Ivanovna, Mamadžanov Ulmas Džurajevič, Bachir Vitold Michajlovič

Značky: roztoku, rozmělnění, způsob, fáze, pevně, měření, vrtném

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobů kontroly stupně rozmělnění pevné fáze v kapalinách, rmutech, suspenzích, zejména hlinitých a cementových, který může najít použití v průmyslu těžby nafty a plynu, strojírenském, cementářském a v dalších odvětvích průmyslu. Cílem vynálezu je zvýšení přesnosti kontroly stupně rozmělnění pevné fáze v kapalině, zejména fáze různého mineralogického složení. Pro zvýšení přesnosti a zjednodušení měření se měří hodnota...

Sklářská tavicí pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 220592

Dátum: 09.04.1984

Autori: Bondarev Konstantin Timofejevič, Levin Alexandr Borisovič, Antonov Boris Vladimirovič, Popov Oleg Nikolajevič, Kiorpe Naděžda Andrejevna, Krasnyj Lazar Efimovič, Krasnyj Boris Lazarevič

Značky: tavicí, sklářská

Zhrnutie / Anotácia:

Sklářská tavicí pec, jež sestává z tavicího bazénu, jehož stěny 1 jsou provedeny ze žáruvzdorného materiálu a dno 2 z keramických hranolů, a ze závěsných stěn a klenby 4, jež jsou uloženy nad tavicím bazénem a jsou provedené ze žáruvzdorné vyzdívky. Stěny 1 tavicího bazénu jsou vybavené tepelnou izolací, která je provedena z více vrstev z fosfátového pórovitého betonu 5, z fosfokeramzitového betonu 6 a z fosfoperlitu 7, jež jsou spojeny...

Elektrochemické, fotoaktivní zařízení pro hodnocení toxicity kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 220591

Dátum: 09.04.1984

Autori: Lozanskij Vladimir Romanovič, Savenko Dmitrij Vasiljevič, Žurbenko Ivan Zinověvič, Mackivskij Vladimir Ivanovič, Kurello Gregor Alfredovič

Značky: hodnocení, elektrochemické, kapalin, toxicity, zařízení, fotoaktivní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká elektrochemického fotoaktivního zařízení pro hodnocení toxicity kapalin, určené ke kontrole toxicity odpadních vod a roztoků chemických látek. Zařízení sestává z pouzdra, ve kterém je umístěna komůrka se zkoumanou kapalinou s otvory pro vstup a výstup kapaliny a okénko propouštějící světlo, spojené se zdrojem světla a dutina s elektrochemickým čidlem rozpuštěného kyslíku, spojeným s měřícím blokem. K dosažení zvýšené přesnosti...

Způsob výroby trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220590

Dátum: 09.04.1984

Autori: Strachov Nikolaj Antonovič, Ševakin Jurij Fedorovič, Sejdalijev Fikrat Sejdali, Panova Margarita Petrovna, Titov Valerij Alexejevič, Akčurin Rašid Zigadullovič, Popov Valerij Michajlovič

Značky: způsob, výroby, trubek

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby mosazných trubek ve svazcích se vztahuje k výrobě trub, zejména k výrobě mosazných trubek ve svazcích válcováním zastudena s následným tažením. Cílem vynálezu je zvýšení produktivity a zlepšení kvality trubek. Způsob výroby mosazných trubek ve svazcích zahrnuje vícenásobné tažení polotovaru bez meziohřevů. Nové je to, že polotovar se před tažením podrobí válcování za studena se stupněm deformace 75 až 90 % do získání tloušťky...

Způsob přípravy pyrokatechinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220589

Dátum: 09.04.1984

Autori: Rozovskij Alexandr Jakovlevič, Nizova Svetlana Alexejeva, Djakonov Alexandr Juljevič, Stycenko Valentin Dmitrijevič, Belov Petr Stěpanovič

Značky: přípravy, způsob, pyrokatechinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti organické chemie, konkrétně se týká zdokonaleného způsobu přípravy pyrokatechinu. Cílem vynálezu je zvýšení výtěžku produktu a produktivity procesu a zjednodušení jeho technologie. Uvedeného cíle se dosahuje tak, že se provádí příprava pyrokatechinu dehydrogenací 1,2-cyklohexandiolu a/nebo 2-hydroxyhexaonu za zvýšené teploty v přítomnosti katalyzátoru v parní fázi, přičemž katalyzátor obsahuje kov VIII skupiny na nosiči....

Přepravník pro přepravu potravin rychle podléhajících zkáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 220588

Dátum: 09.04.1984

Autori: Severin Vladimir Kuzmič, Čerňavskij Jevgenij Vladimirovič, Bondarenko Vladimir Ivanovič, Šulika Nikolaj Andrejevič, Verkin Boris Jeremijevič

Značky: rychle, podléhajících, přepravník, potravin, zkáze, prepravu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dopravních prostředků pro přepravu speciálních nákladů s použitím zkapalněných plynů a lze jej využít k přepravě chlazených potravin rychle podléhajících zkáze. Přepravník obsahuje tepelně izolované těleso k uložení žlabů s potravinami ve vrstvách a přepážku upevněnou v těle se tak, že mezi ní a příklopem je vytvořen vodorovný kanál, ve kterém jsou u místěny rozprašovací tryska spojená se soustavou přívodu zkapalněného...

Zařízení k oddělování pevné fáze z vrtného roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 220587

Dátum: 09.04.1984

Autori: Aljochin Stanislav Afanasjevič, Klimenko Vladimir Ivanovič, Taškent, Bachir Vitold Michajlovič, Tichonov Jurij Petrovič

Značky: pevně, vrtného, oddělování, roztoku, zařízení, fáze

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k oddělování pevné fáze z vrtného roztoku se týká čištění vrtného roztoku v procesu vrtání. Cílem vynálezu je zabezpečení kvalitnějšího oddělování pevné fáze z vrtného roztoku. Zařízení tvoří nádoba s otvory pro přívod a odtok kapaliny, která je připevněna k zápornému pólu zdroje stejnosměrného proudu, kladná elektroda nacházející se v zařízení, a mechanismus k dopravě pevné fáze, přičemž kladná elektroda volně plave po hladině a dno...

Válec pro válcování skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220586

Dátum: 09.04.1984

Autori: Flidlider Michajl Mojseevič, Gurjevič Lev Robertovič, Reznik Valentin Jurjevič, Starožickij Anatolij Jakovlevič, Golod Arkadij Samojlovič

Značky: válec, válcování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká průmyslu zpracování strojních materiálů, zejména zařízení pro formování skla s výhodou válce pro válcování skla. Předložený válec a válcovou dutinou, v níž je soustředně uložena válcovitá trubka s kuželovitými konci je vytvořen tak, že poměr vnějšího průměru trubky k průměru dutiny válce je 0,75 až 0,9 při délce válcovité části trubky 0,6 až 0,8 délky válce. Úhel sklonu kuželovitých konců trubky k ose válce je 10 až 25°.

Spojka, především pro použití v automobilech

Načítavanie...

Číslo patentu: 220585

Dátum: 09.04.1984

Autori: Lorenz Alfred, Opelt Klaus

Značky: především, použití, spojka, automobilech

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojky, která je určena pro automobily. Vlastnosti spojky se nesmí měnit při opotřebení třecího obložení. Podle vynálezu je toho docíleno šikmým umístěním pásů záchytu, přičemž délka pásů je stejná nebo větší než poloměr spojky k vnějšímu upevňovacímu bodu pásu. Úhel šikmého umístění pásů, tvořený tečnou k vnějšímu upevňovacímu bodu a přímkou, procházející oběma upevňovacími body, musí činit 50° až 70°, přednostně 60°.

Reaktor pro částečnou oxidaci prachových a/nebo kapalných paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 220584

Dátum: 09.04.1984

Autori: Gudymov Ernest Andrejevič, Gavrilin Vladimir Petrovič, Lucas Klaus, Heinrich Wolfgang, Jegorov Alexandr Ivanovič, Majdurov Nikolaj Petrovič, Peise Helmut, Berger Friedrich, Göhler Peter, Fedotov Vasilij Georgijevič, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Achmatov Igor Grigorjevič, Shingnitz Manfred, Semenov Vladimir Petrovič

Značky: částečnou, palív, reaktor, kapalných, oxidací, prachových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká reaktoru pro získání plynů obsahujících kysličník uhelnatý a vodík částečnou oxidací prachových nebo kapalných paliv obsahujících popel, pomocí dmýchaného média obsahujícího volný kyslík, při vysokých teplotách a za zvýšeného tlaku. Těleso vysokotlakové musí být chráněno spolehlivě před přehřátím a vlivem surového plynu a musí být schopno dlouhé doby provozu. Podle vynálezu je trubkový plášť obklopen stěnou nepropustnou pro...

Způsob kontroly a řízení procesu v reaktorech pro parciální oxidaci paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 220583

Dátum: 09.04.1984

Autori: Semenov Vladimir Petrovič, Göhler Peter, Jegorov Alexandr Ivanovič, Lucas Klaus, Shingnitz Manfred, Majdurov Nikolaj Petrovič, Peise Helmut, Heinrich Wolfgang, Gudymov Ernest Andrejevič, Fedotov Vasilij Grigorjevič, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Berger Friedrich, Achmatov Igor Grigorjevič, Gavrilin Vladimir Petrovič

Značky: oxidací, procesu, způsob, kontroly, řízení, parciální, reaktorech, palív

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro kontrolu teplotního režimu a průběhu reakcí při parciální oxidaci kapalných nebo prachových pevných paliv s obsahem popela, výhodně při zvýšeném tlaku. Podstatou vynálezu je vypracování způsobu a zařízení, s jejichž pomocí je možno kontrolovat teploty v reakčním prostoru reaktoru pro částečnou oxidaci kapalných nebo pevných prachových paliv s obsahem popela a průběh reakce, hodnoty získané při měření...

Zařízení pro splyňování paliv obsahujících popel

Načítavanie...

Číslo patentu: 220582

Dátum: 09.04.1984

Autori: Göhler Peter, Peise Helmut, Gudymov Ernest Andrejevič, Semenov Vladimir Petrovič, Achmatov Igor Grigorjevič, Berger Friedrich, König Dieter, Kuhlbrodt Claus-otto, Fedotov Vasilij Georgovič, Gavrilin Vladimir Petrovič, Majdurov Nikolaj Petrovič, Jegorov Alexandr Ivanovič, Shingnitz Manfred, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Lucas Klaus

Značky: palív, zařízení, splyňování, obsahujících, popel

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zplyňování paliv obsahujících popel za pomoci dmýchaného média obsahujícího volný kyslík ve vznosu a při teplotách vyšších než je teplota tání popela, výhodně za zvýšeného tlaku. Úkolem vynálezu je konstrukce reaktoru pro zplyňování paliv obsahujících popel ve vznosu, ve kterém by byl zajištěn spolehlivý přechod kapalné strusky vznikající v reakčním prostoru, v případě potřeby společně s horkým plynem vyrobeným v...

Zařízení pro snížení tlaku v reaktorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 220581

Dátum: 09.04.1984

Autori: Fedotov Vasilij Georgovič, Gudymov Ernest Andrejevič, Semenov Vladimir Petrovič, Berger Friedrich, Achmatov Igor Grigorjevič, Jegorov Alexander Ivanovič, Göhler Peter, Gavrilin Vladimir Petrovič, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Shingnitz Manfred, Majdurov Nikolaj Petrovič, König Dieter, Kuhlbrodt Claus-otto, Lucas Klaus

Značky: tlaku, snížení, zařízení, reaktorech

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro snížení tlaku v reaktorech používaných pro zplyňování prachových paliv pod tlakem, přičemž vyrobené plyny obsahují vodík a kysličník uhelnatý a mohou být použity přímo nebo k dalšímu zpracování jako topný plyn, syntézní plyn, redukční plyn, jako příměs k jiným plynům, výhodně k plynu pro domácnosti atd. Výstup horkých plynů neruší částice strusky, které jsou v pohybu, není nutná potřeba inertních plynů a pomocného...

Způsob matování fotografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220580

Dátum: 09.04.1984

Autori: Plaschnick Dieter, Jeschek Heinz, Schirge Harald, Hesse Brigitte, Nosske Lutz, Roth Christoph

Značky: materiálů, způsob, fotografických, matování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu matování fotografických materiálů, zejména halogenstříbrných, ochranných nebo NC-vrstev, za pomoci disperzí polymerů. K těmto disperzím patří disperze na bázi polyvinylchloridu nebo kopolymerů vinylchloridu, získané mikrosuspenzní nebo perlovou polymerací. Matované vrstvy obsahují polymerní částice v koncentraci 5 až 50 % hmotnosti, výhodně 7,5 až 20 % hmotnosti, vztaženo na hmotnost suchého pojiva. Nový způsob matování...

Zařízení k oddělování magnetizovaných plechů paketu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220579

Dátum: 09.04.1984

Autori: Brauer Dieter, Morgenstern Karlheinz

Značky: plechů, magnetizovaných, paketu, zařízení, oddělování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určené k práci s pakety kovových plechů, rozdružovaných zmagnetováním pro přivedení k následujícímu opracování. Cílem vynálezu je zdokonalení práce oddělovacích magnetů a s nimi vzájemné působících vakuových přísavek, zejména při rozdružování plechového materiálu, který má přímočarý obrys. Podstatou vynálezu je úkol vytvořit zařízení k oddělování magnetizovaných plechů od paketu, což se provádí pomocí oddělovacích magnetů,...

Způsob přípravy pevných lékových forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220578

Dátum: 09.04.1984

Autor: Hüttenrauch Reinhard

Značky: pevných, forem, přípravy, způsob, lékových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy pevných lékových forem, kde se použitím speciálních farmaceutických látek získají přípravky s výhodnými vlastnostmi rozpadavosti a uvolňování účinné složky. Byl nalezen způsob, který bez další pracovní operace a s ohledem na vlastnosti účinné látky zajišťuje regulaci uvolňováni účinné látky v širokém rozmezí. Tohoto cíle se dosahuje jednoduchým způsobem, použitím roubovaných kopolymerů celulózy. Roubované...

Způsob přípravy vysokotlakých přísad

Načítavanie...

Číslo patentu: 220576

Dátum: 09.04.1984

Autori: Knopel Erhard, Müller Hans-georg

Značky: přípravy, vysokotlakých, způsob, přísad

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy vysokotlakých přísad, zejména pro EP-oleje pro vysoké výkony, které spolu s pozoruhodnou schopností k přijímání tlaku vykazují antioxidační účinek a působí proti otěru. Bylo zjištěno, že amonné soli dialkyldithiofosforečných kyselin, jejichž alkylové podíly obsahují strukturní prvky trithiolanového typu, jsou podobnými vysokotlakými přísadami. Připrav se tak, že buď reagují trithianové alkoholy v suchých...

Pákový převod pro paralelní posouvání a natáčení vodorovně uložené desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220575

Dátum: 09.04.1984

Autori: Wagner Günter, Neppe Hans-walter

Značky: převod, vodorovné, natáčení, posouvání, desky, pákový, uložené, paralelní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pákového převodového mechanismu pro paralelní posouvání a natáčení vodorovně složené desky. Cílem a úkolem je zhotovení soustavy ruční manipulace k justáži plochých ploch s obrazy při zachování maximální přesnosti ustaveni, která má prostředky k měření a omezení úseků posouvání a s optimálním režimem obsluhy pro libovolné posouvání po souřadnicích bez vzájemného ovlivňování. Podle vynálezu obě hnací ramena pantografu, jakož i...

Obvod pro regulaci polohy pro číslicové, časově úsporné polohování bez přeregulování

Načítavanie...

Číslo patentu: 220574

Dátum: 09.04.1984

Autori: Schleicher Siegfried, Keller Jochen, Uhlemann Bernd

Značky: regulaci, polohy, obvod, úsporné, polohování, přeregulování, číslicové, časově

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodu pro regulaci polohy pro číslicové, časově úsporné polohování bez přeregulování, obsahujícího odčítací jednotku pro vytváření rozdílu dráhy a doplňkový blok, který působí na průběh rychlosti polohované části při spouštění a při brzdění. Cílem vynálezu je zmenšit nebezpečí vzniku mechanických kmitů, dosažení velkých zesílení podle rychlosti obvodu v rozsahu pracovního posuvu a snížení nákladů na použité přístroje. Úkol je...