Zverejnene patenty 01.04.1984

Zařízení pro vytváření nelineárních funkcí času složených z přímkových úseků

Načítavanie...

Číslo patentu: 213746

Dátum: 01.04.1984

Autor: Brabenec Jiří

Značky: nelineárních, úseků, přímkových, složených, vytváření, času, funkcí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro vytváření nelineárních funkcí času složených z přímkových úseků sestávající z komparátorů, řízeného omezovače, integrátoru, sumačního zesilovače. Na výstup komparátoru je zapojen řízený omezovač, jehož výstup je připojen na vstup integrátoru. Výstup integrátoru je spojen jednak s druhým vstupen komparátoru a jednak s prvními vstupy komparátorů jejichž výstupy jsou spojeny přes odpory se vstupem sumačního zesilovače....

Dopravník triesok s uzavretým krivkovým pohybom so sklopnou hrablou

Načítavanie...

Číslo patentu: 213745

Dátum: 01.04.1984

Autori: Sako Alexander, Šátek Róbert

Značky: dopravník, sklopnou, pohybom, krivkovým, triesok, hrablou, uzavretým

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravník triesok s uzavretým krivkovým pohybom so sklopnou hrablou vyznačujúci sa tým, že pozostáva zo základového rámu (1), v ktorého spodnej časti je umiestnené dno žľabu (2) so vstupným otvorom (9) a výstupným otvorom (10), pričom sklopná hrabla (3) s otočným čapom hrabla (4) je umiestnená na unášacej reťazi (8) s opornou tyčou (5) a dorazom (6).

Zapojení regulační smyčky elektronické regulace turbin na sytou páru

Načítavanie...

Číslo patentu: 213744

Dátum: 01.04.1984

Autori: Weinfurt Václav, Pokorný František

Značky: sytou, zapojení, elektronické, smyčky, turbin, páru, regulační, regulace

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení regulační smyčky elektronické regulace turbin na sytou páru, sestávající z korektoru tlaku, alespoň jednoho spínače a jednoho přepínače, z logického členu a z tlakového analyzátoru vyznačené tím, že k výstupu (50) tlakového analyzátoru (5) je připojen vstup (10) korektoru (1) tlaku, jehož výstup (11) je připojen ke spínači (2), jehož kontakt (13) je spojen s prvním součtovým členem (6) smyčky regulace výkonu, kdežto spínač (2) je...

Křemelina pro nástřikovou směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 213743

Dátum: 01.04.1984

Autori: Vodrážka Alois, Šimsa Jiří, Petřík Zdeněk, Bartuška Miloš

Značky: směs, křemelina, nástřikovou

Zhrnutie / Anotácia:

Při výrobě slévárenských odlitků je důležitý správný výběr nástřikových hmot pro vnitřní izolaci kokil, což je důležité zejména u odlitků náročných na hydraulickou nepropustnost. Křemelina ve směsi s 1 až 2,5 % bentonitu a 72,5 až 84 % vody má podle vynálezu ztrátu sušením nejvýše 0,9 % a ztrátu žíháním 0,4 %, granulometrii 0,001 až 0,05 mm. Obsah částic velikosti 0,04 až 0,05 mm činí 5 až 15 % objemu křemeliny. Morfologie tvořená částicemi...

Zařízení pro postupné hrazení a uvolňování kusových předmětů ve výrobní lince

Načítavanie...

Číslo patentu: 213742

Dátum: 01.04.1984

Autori: Tomanek Ervin, Bocek Karel, Feber Stanislav

Značky: uvolňování, zařízení, předmětů, kusových, hrazení, výrobní, postupné, lince

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro postupné hrazeni a uvolňování kusových předmětů ve výrobní lince složené z jednosměrného válečkového dopravníku obsahujícího nejméně dva záchytné elementy z nichž každý je osazen zarážkou a dvěma snímači polohy v mezních polohách záchytného elementu spojenými se vstupy logické sítě složené z úseků přiřazených jednotlivě těmto záchytným elementům vyznačené tím, že výchozí snímač polohy (A1) prvního záchytného elementu (El) je spojen...

Zařízení k upnutí a utěsnění výrobků při tlakových hydraulických zkouškách

Načítavanie...

Číslo patentu: 213741

Dátum: 01.04.1984

Autori: Švercl Josef, Novák Jan, Kintr Jiří

Značky: zkouškách, výrobků, zařízení, tlakových, utěsnění, upnutí, hydraulických

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k upnutí a utěsnění těles, zejména těles čerpadel a armatur, při tlakových hydraulických zkouškách statického i dynamického typu, vyznačující se tím, že na stěně (6) sběrné vany (8) je uložen pevný uzávěr (1) a proti pevnému uzávěru (1) je situován pohyblivý uzávěr (2) uložený pevně na prvním nosníku (3) ve kterém jsou zakotveny ovládací tyče (4) jejichž opačné konce jsou upevněny v druhém nosníku (5), přičemž na stěně (6, 7), sběrné...

Světelný zábleskový maják

Načítavanie...

Číslo patentu: 213740

Dátum: 01.04.1984

Autor: Růžička Ivan

Značky: zábleskový, světelný, maják

Zhrnutie / Anotácia:

Světelný zábleskový maják, jehož záblesky vznikají otáčivým pohybem skupin směrových zdrojů světla, vyznačený tím, že jednotlivé směrové zdroje (1) světla jedné skupina (2) jsou v rovině otáčení natočeny o úhel (?), který je maximálně dvojnásobkem úhlu (?), který svírá svazek paprsků vyzařovaných jedním směrovým zdrojem (1) světla od bodu, v němž dosahuje 1/10 maximální hodnoty svítivosti, ke stejnému bodu v horizontální rovině, minimálně však...

Způsob sledování tepelných změn provázejících chemické reakce a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213739

Dátum: 01.04.1984

Autori: Veselý Miloslav, Plecháček Václav, Boháč Zdeněk

Značky: reakce, provádění, sledování, provázejících, změn, zařízení, způsobu, tepelných, způsob, chemické, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob sledování tepelných změn provázejících chemické pochody založený na měření teploty reakční směsi v pomocném prostoru periodicky naplňovaném vzorkem reakční směsi odebíraným z reakčního prostoru dle čs. autorského osvědčení č. 208 429 spočívající v tom, že pomocný prostor se temperuje reakční směsí, z níž je tento vzorek odebírán.

Uložení svislého panelu na vodorovné podlažní podložce

Načítavanie...

Číslo patentu: 213738

Dátum: 01.04.1984

Autori: Pekárek Zdeněk, Matějka Zdeněk, Hrubý Michal

Značky: vodorovné, podložce, panelu, uložení, podlažní, svislého

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zkrácení technologické přestávky při stavbě, snížení pracnosti montáže a zvýšení bezpečnosti stavební panelové konstrukce při přesné montáži pomocí tzv. "montážních polohovacích trnů". Uvedeného účelu se dosáhne tím, že svislé panely jsou ukládány do přesné polohy pomocí polohovacích trnů, o které se opírají přes deformační podložky. Deformační podložka, dosedající na stavěcí matici trnu, může a nemusí být součástí svislého...

Zařízení pro uložení obraběcího nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 213737

Dátum: 01.04.1984

Autori: Havran Petr, Sasín František

Značky: zařízení, uložení, obraběcího, nože

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení podle vynálezu řeší uložení obráběcího nože pro odstraňováni otřepů z hran zubů ozubených kol u ozubení, které vybíhá do zápichu. Podstata řešení podle vynálezu spočívá v tom, že konzola je opatřena vybráním, ve kterém je výkyvně na čepu uložen, držák obráběcího nože, opatřen pružinou se šroubem pro odpružení.

Vozík s paletovými zásuvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 213736

Dátum: 01.04.1984

Autori: Cabadaj Ján, Czupek Jozef

Značky: zásuvkami, paletovými, vozík

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa vzťahuje na vozík s paletovými zásuvkami určenými predovšetkým na dopravu pripravovaných upínacích súborov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že vozík pozostáva z rámu, paletových zásuviek a paliet vkladaných v rôznych kombináciách do paletových zásuviek vybavených vodiacimi časťami slúžiacimi na vedenie po vodiacich plochách rámu ako aj polohovacími plochami slúžiacimi na polohovanie paliet prostredníctvom ich polohovacích častí,...

Zařízení k horizontální manipulaci paletami

Načítavanie...

Číslo patentu: 213735

Dátum: 01.04.1984

Autor: Bergman Jaroslav

Značky: horizontální, paletami, zařízení, manipulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k horizontální manipulaci paletami s velkorozměrovými a hmotnými dílci řeší manipulaci mezi jednotlivými podélnými a příčnými pracovišti. Jednotlivá pracoviště se skládají ze souprav, podélně dopravních zařízení a souprav příčně dopravních zařízení. Podélná dopravní zařízení jsou spojena do souprav táhly. Podélná i příčná dopravní zařízení jsou opatřena vratnými stanicemi a nízkozdvižnými zvedacími zařízeními. Uspořádání podélných a...

Zařízení pro provádění potrubních odboček, zejména u vodovodního potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 213734

Dátum: 01.04.1984

Autor: Janošek Miroslav

Značky: zejména, potrubí, vodovodního, zařízení, provádění, odboček, potrubních

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení uzavíracího elementu, které dovoluje použití plastických hmot a současně tento uzavírací element zjednodušuje. Uvedeného účelu se dosáhne jednoduchou úpravou uzavíracího elementu. Tento element sestává z destičkové části, která přechází v nátrubkovou část a je opatřena závitem pro připojení navrtací soupravy a potrubní odbočky. Uzavírací element je průchodný v nátrubkovité části a je posuvně uložený v T - drážce,...

Zapojenie elektrických obvodov riadenia a ovládania, najmä montážnych liniek, aspoň z dvoch stanovíšť

Načítavanie...

Číslo patentu: 213733

Dátum: 01.04.1984

Autor: Kudlej Karol

Značky: stanovíšť, obvodov, aspoň, najmä, riadenia, elektrických, ovládania, zapojenie, montážnych, dvoch, liniek

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v tom, že jedny výstupy voličov /5/ stanovíšť obsluhy sú pripojené na vstupy príslušných voličov /4/ programu, kým rozvetvené vstupy voličov /5/ stanovíšť obsluhy, sú spoje s jedným rozvetveným výstupom ďalších voličov /5/ stanovíšť obsluhy, zatiaľ čo samostatné výstupy každého voliča /4/ programu sú pripojené na samostatné vstupy hradlového obvodu /3/, pričom vstup každého riadiaceho obvodu /1/ a vstup každého...

Stejnosměrný milivoltmetr se samočinným nulováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 213732

Dátum: 01.04.1984

Autor: Příhoda Karel

Značky: nulováním, samočinným, milivoltmetr, stejnosměrný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stejnosměrného milivoltmetru se samočinným nulováním. Řeší problém samočinného nulování odečítáním vstupního signálu od nulovacího signálu na neinvertujícím vstupu zesilovače. Podstatou vynálezu je uspořádání odečítacího členu sestávajícího ze dvou odporů, zapojených jedněmi konci na neinvertující vstup zesilovače, přitom podélný odpor je druhým koncem spojen se vstupní svorkou a nulovací odpor s nulovací svorkou ve výstupu...

Upínací mechanismus držáku integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213730

Dátum: 01.04.1984

Autor: Skoumal Jiří

Značky: integrovaných, obvodů, upínací, držáku, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací mechanismus držáku integrovaných obvodů, určený pro rychlou výměnu při seriovém měření jejich parametrů, vyznačený tím, že sestává ze základního tělesa (1) obdélníkového průřezu, které je kolmo upevněno k základní desce (2) a je opatřeno zářezem ve tvaru obdélníku uzavřeného ramenem (3), s dorazovým šroubem (8), přičemž k horní ploše ramena (3) je pružně upevněno přidržovací korýtko (4) z izolačního materiálu, na kluzné ploše (5)...

Zařízení k měření průtočných rychlostí vodivých médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 213729

Dátum: 01.04.1984

Autori: Sapara Vladimír, Šen Jaroslav, Tyl Jiří

Značky: médií, vodivých, zařízení, rychlostí, průtočných, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení k měření průtočných rychlostí vodivých médií indukční metodou při využití trvalého stejnosměrného magnetického pole. Podstata vynálezu spočívá v tom, že elektrody indukčního čidla průtočných rychlostí jsou připojeny na vstup zkratovacího přepínače, jehož výstup je připojen na vstup zesilovače. Výstup zesilovače je připojen ke vstupu usměrňovače, který je připojen na indikátor průtočné rychlosti. Zařízení lze s výhodou...

Roštová podlaha

Načítavanie...

Číslo patentu: 213728

Dátum: 01.04.1984

Autor: Pejčoch Oldřich

Značky: roštová, podlaha

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení únosnosti roštové podlahy se současným zmírněním nákladnosti známých roštových podlah a zamezení pronikání ropných produktů do podkladu. Uvedeného účelu se dosáhne žebrovaným podkladem, který může být armován plechem. Tato podélná žebra podepírají rošty ve zvolených místech buď přímkově nebo plošně podle volby příčného průřezu podélných žeber.

Přípravek pro nasazování a výměnu lahví u dávkovačů tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 213727

Dátum: 01.04.1984

Autor: Komárek Jan

Značky: přípravek, dávkovačů, výměnu, lahví, nasazování, tekutin

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek pro nasazování a výměnu lahví u dávkovačů tekutin, kde hrdlo lahve je opatřeno dělenou korunkou pro nasazení do přípravku, vyznačený tím, že je tvořený naváděcí lištou (4) se dvěma vodicími drážkami (6), upravenými ve vodicích hranách (8), přičemž naváděcí lišta (4) je rozdělena na část (4´) s kuželovým náběhem a část (4´´) s výtokovým otvorem (9), přičemž obě části (4´, 4´´) jsou rozebíratelně spojeny prostřednictvím zámku (5).

Usporiadanie pridržiavačov pre viacnásobné delenie tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213726

Dátum: 01.04.1984

Autor: Zoň Vincent

Značky: pridržiavačov, materiálů, usporiadanie, tyčového, delenie, viacnásobné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém dosiahnutia čo najjednoduchšieho usporiadania pridržiavačov tyčového materiálu, vhodného pre deliace, resp. strihace zariadenie, napojené na výkonné rotorové obrábacie automaty. To sa dosahuje osobitou úpravou výkyvných pridržiavačov, uložených v drážke nástrojového držiaka a v hlave osadenej piestnice.

Hydraulické deliace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 213725

Dátum: 01.04.1984

Autor: Zoň Vincent

Značky: hydraulické, zariadenie, deliace

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulické deliace zariadenie podľa vynálezu je určené najmä na presné a kolmé delenie tyčového materiálu, prisúvaného ku stroje na trieskové obrábanie. Presné a kolmé delenie tohto materiálu sa dosahuje tým, že tyčový materiál je z obidvoch strán strižného miesta pevne zovretý, čím sa odstráni našikmenie deliacej roviny, ako aj deformácia okrajov strihaného predmetu.

Rošt fluidního reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 213724

Dátum: 01.04.1984

Autor: Císař Pavel

Značky: reaktoru, rošt, fluidního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká roštu fluidního reaktoru vytvořeného alespoň z jedné dvojice paralelních trubek svinutých do spirály a řeší problém stability fluidní vrstvy zabezpečením rovnoměrného přívodu vzduchu po celé ploše roštu. Trubky jsou vinuty těsně vedle sebe bez mezery a jedna z paralelních trubek je alespoň v místě styku se sousedními trubkami opatřena svislými drážkami. Alternativně mohou být drážky tvořeny závitem, provedeným na povrchu trubky....

Hutní a strojírenské nůžky

Načítavanie...

Číslo patentu: 213723

Dátum: 01.04.1984

Autori: Vyčichl Jaroslav, Štumpa František

Značky: hutní, nůžky, strojírenské

Zhrnutie / Anotácia:

Hutní a strojírenské nůžky, kde poháněcí hřídel je prostřednictvím nejméně jedné svislé ojnice kinematicky spojen se saněmi nůžek, vyznačující se tím, že v jedné nebo obou stykových plochách (20, 21) ojnice (8) a pouzdra (7) jsou vytvořeny dvě obvodové drážky (13, 14) s oddělenými přívodními kanálky (16, 17) pro střídavý přívod mazacího media, přičemž ve dvou protilehlých místech, před dolní a horní úvratí poháněcího hřídele (1), jsou v pouzdru...

Vinutí kotev stejnosměrných strojů s aktivní nemagnetickou vzduchovou mezerou

Načítavanie...

Číslo patentu: 213722

Dátum: 01.04.1984

Autori: Hanzelín František, Kopřiva František, Alexa Ladislav

Značky: vzduchovou, vinutí, kotev, stejnosměrných, strojů, aktivní, nemagnetickou, mezerou

Zhrnutie / Anotácia:

Vinutí kotev stejnosměrných strojů s aktivní nemagnetickou vzduchovou mezerou s vodiči uspořádanými jako Roebelova tyč, kde při počtu "u" celkových vodičů v cívce jsou jednotlivé celkové vodiče rozděleny na počet "n" dílčích vodičů, jež jsou v poloze transponovány v tečném směru po obvodu rotoru, vyznačené tím, že kolena /K/ dílčích vodičů jsou postupně posunuta o posun ?= A/u, jenž je uskutečněn po jednom mezi jak vždy prvými tak i obdobně...

Stavěcí zařízení příslušenství upichovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213721

Dátum: 01.04.1984

Autor: Lukáš Josef

Značky: zařízení, strojů, upichovacích, příslušenství, stavěcí

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je stavěcí zařízení příslušenství upichovacích strojů pro upichování konců trubek po jejich vyválcování, kde příslušenství, sestávající z valníků a předavače, je uloženo na společném nosném rámu, který je spojen s pákovým mechanismem pro výškové přestavování společného nosného rámu, za účelem uložení upichovací trubky do polohy, ve které je její osa totožná s osou upichovacího stroje.

Vlečník těžkých vozů, zejména kolejových

Načítavanie...

Číslo patentu: 213720

Dátum: 01.04.1984

Autor: Skotnica Jaroslav

Značky: těžkých, zejména, vlečník, vozů, kolejových

Zhrnutie / Anotácia:

Vlečník těžkých vozů, zejména kolejových, opatřený hnací jednotkou, vyznačený tím, že hnací jednotka /1/ je v ose pojezdové dráhy propojena s vratnou stanicí /3/ tažným řetězem /2/, jehož jedna větev je vedena horní částí vodítka /5/ a připevněna k náklopnému závěsu /6/, jímž je opatřen tažený vůz /4/ a druhá větev tažného řetězu /2/ je vedena spodní částí vodítka /5/ přes vratnou stanici /3/ do horní části vodítka /5/, přičemž konec této druhé...

Pojistné zařízení proti přetížení stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 213719

Dátum: 01.04.1984

Autori: Koláček Vincenc, Pindrič Miroslav

Značky: přetížení, pojistné, stroje, proti, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Pojistné zařízení proti přetížení stroje, zvláště vhodné pro lisy vybavené snímacím ústrojím pružné deformace stojanu, jímž se vyvodí přestavení pojistného šoupátka, ovládajícího vypuštění tlakového vzduchu ze spojky pro zastavení chodu lisu, vyznačené tím, že snímací ústrojí je opatřeno ventilem (6), který je jednak pneumatickým vedením (23) spojen s pojistným šoupátkem (4) a jednak obsahuje elektrický spínač (24), spojený s elektromagnetem...

Termostatický ventil, elektricky dálkově ovládaný

Načítavanie...

Číslo patentu: 213718

Dátum: 01.04.1984

Autor: Fryš Josef

Značky: dálkově, elektricky, ventil, ovládaný, termostatický

Zhrnutie / Anotácia:

Termostatický ventil, elektricky dálkově ovládaný, skládající se z průtokového ventilu s odpruženou kuželkou a z termostatické hlavice, v jejímž pouzdře je uloženo čidlo z hmoty o různém skupenství, které v důsledku změny teploty mění svůj objem a přes pracovní píst ovládá zdvih kuželky ventilu, vyznačený tím, že do pouzdra (4) je vloženo čidlo (3) z elektrovodivé pryže o měrném odporu 10 ohmem až 1000 ohmem, které je vodivě spojeno s...

Zařízení pro mazání a chlazení zápustek

Načítavanie...

Číslo patentu: 213717

Dátum: 01.04.1984

Autori: Fridrich Bedřich, Nobilis Josef, Kolrus Jiří

Značky: zápustek, chlazení, zařízení, mazání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro mazání a chlazení zápustek. Podstatou zařízení je to, že sestává z gravitační nádržky, spojené s tvářecím strojem a opatřené trojcestným ventilem, který je spojen jednak s pracovní pistolí a jednak pomocí odpojitelné hadice s plnícím čerpadlem a šoupátkovým rozvodem míchací nádrže. Zařízení lze výhodné využít ve všech zápustkových kovárnách k mazání zápustek bucharů i kovacích lisů.

Isoelastická endoprotéza kyčelního kloubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213716

Dátum: 01.04.1984

Autori: Čech Oldřich, Beznoska Stanislav

Značky: endoprotéza, isoelastická, kyčelního, kloubu

Zhrnutie / Anotácia:

Isoelastická endoprotéza kyčelního kloubu, vyznačená tím, že dřík je tvořen nejméně dvěma pruty (3), jejichž jeden konec je pevně zakotven v těle límce (2) a druhé konce těchto prutů (3) jsou spojeny.

Prostředek zabraňující opocování předmětů z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213715

Dátum: 01.04.1984

Autori: Šorm Miloslav, Nešpůrek Stanislav, Ulbert Karel

Značky: plastů, prostředek, opocování, předmětů, zabraňující

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek zabraňující opocování předmětů z plastů, obsahující ethanol, vodu, glycerol nebo jiné hygroskopické látky a desinfekční a stabilizační látky, vyznačené tím, že jako účinnou látku obsahuje 3-(hydroxylamini)-2-hydroxypropylester mastné kyseliny obecného vzorce kde R značí alkyl nebo alkenyl s 6-22 atomy uhlíku v hlavním řetězci R1 značí 2-hydroxyethyl R2 značí R1, vodík v koncentraci 0,02 až 0,25 % objemových, s výhodou 0,1 až 0,15 %...

Vložka vinutí statorových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 213714

Dátum: 01.04.1984

Autori: Kostrhoun Rostislav, Netolický Zdeněk, Matějíček Zdeněk

Značky: vinutí, vložka, statorových, cívek

Zhrnutie / Anotácia:

Vložka vinutí statorových cívek obvykle tvaru obdélníka s vnitřním otvorem pro pólový nástavec, určená k upevnění a zajištění propojených vnitřních vodičů s vývody cívek vinutých z malých průměrů izolovaných vodičů vyznačená tím, že po svém obvodě má jeden, nebo více výstupků (2) s prostřihy (4), přičemž výstupek (2) má u své paty nastřižení (5) pro umožnění ohybu.

Nástrčné vrtací pouzdro

Načítavanie...

Číslo patentu: 213713

Dátum: 01.04.1984

Autor: Hejmala Zdeněk

Značky: pouzdro, nástrčné, vrtací

Zhrnutie / Anotácia:

Nástrčné vrtací pouzdro s bajonetovým uzávěrem a se zajištěním proti samovolnému radiálnímu a axiálnímu pohybu, vyznačující se tím, že ho tvoří základní těleso (1) opatřené axiálním průchozím kalibrickým otvorem (2), na jehož obvodu je upraven nejméně jeden lamač (3) třísek a u kterého přechod mezi čelní rovinou (4) a kalibrickým otvorem (2) na straně lamače (3) třísek má radius menší než 0,5 mm, přičemž střední část základního tělesa (1) je...

Zařízení k obrábění radiusů případně jiných zakřivených ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 213712

Dátum: 01.04.1984

Autori: Malina Josef, Rábek Antonín

Značky: zakřivených, obrábění, případně, jiných, radiusů, ploch, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k obrábění radiusů případně jiných zakřivených ploch, vyznačující se tím, že sestává ze základové desky (l), na níž je suvně uložena horní deska (2), která je svým jedním koncem výkyvně spojena čepem (3) se základovou deskou (1), kde na vrchní části horní desky (2) je plocha pro ustavení obrobku (6), jehož podélná osa (X) směřuje do osy čepu (3) umístěného za obrobkem (6), přičemž souběžně s podélnou osou (X) obrobku (6) je horní deska...

Zařízení pro regulaci tahu teplovodního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 213711

Dátum: 01.04.1984

Autor: Lieser Miroslav

Značky: regulaci, teplovodního, zařízení, kotle

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro regulaci tahu teplovodního kotle vyznačené tím, že odporové teplotní čidlo /3/, upevněné ve výstupu teplé vody /2/ je zapojeno do jedné větve Wheatstoneova mostu tvořeného odpory /15, 16, 17/, jehož výstup je připojen na vstupy /18, 19/ porovnávacího zesilovače /14/, přičemž výstup /21/ tohoto zesilovače /14/ je spojen s bází tranzistorů /12, 13/, v jejichž kolektorech jsou zapojeny signální žárovka /11/ a cívka /10/ ovládacího...

Upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 213710

Dátum: 01.04.1984

Autor: Holec Miroslav

Značky: upínač

Zhrnutie / Anotácia:

Upínač kleštinového typu, s regulovatelnou upínací silou a regulovatelným průměrem upnutí, vyznačený tím, že sestává nejméně ze dvou ramen (2), spojených s tělesem (1) upínače, zakončených výkyvně připojenými čelistmi (3), např. pomocí čepů (9), tvarově upravenými na vnitřní straně, kde zasahují do upínacího prostoru, a udržovanými v základní poloze pružnými pery (10), připevněnými k vnější straně ramen (2), přiléhajícími na čelisti (3) z...

Anizotropní permanentní magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 213709

Dátum: 01.04.1984

Autori: Blažek Zdeněk, Landa Václav

Značky: permanentní, anizotropní, magnety

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší anizotropní permanentní magnety s magnetickou strukturou, která zvyšuje hodnotu magnetické indukce dodávané do vzduchové mezery nebo jiných částí magnetického obvodu. Podstata řešení spočívá v tom, že magnet je opatřen nehomogenní magnetickou strukturou jejíž orientace je v okolí funkčního povrchu alespoň jednoho pólu sbíhavá, přímočará nebo křivočará a s plynulými, popřípadě stupňovitými směrovými změnami.

Kotva pro bleskosvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 213708

Dátum: 01.04.1984

Autori: Váňa Josef, Koželuha Jaroslav

Značky: bleskosvod, kotva

Zhrnutie / Anotácia:

Kotva pro bleskosvod mající dvě destičky vzdálené na průměr vodiče bleskosvodu, vyznačené tím, že obě svislé destičky /1/ jsou v jedné rovině opatřeny drážkami /4/, majícími protilehlá otevření, ve zmíněných drážkách je uzamčen vodič /3/ symetricky uložený nad destičkou /2/ kolmou k oběma destičkám /1/ a pevně spojenou na spodní straně s trnem /5/, opatřeným nejméně třemi těsnicími nákružky /6/.

Viacpodlažný kontajner s mechanickým poháňačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 213707

Dátum: 01.04.1984

Autor: Pauer Gustáv

Značky: viacpodlažný, mechanickým, kontajner, poháňačom

Zhrnutie / Anotácia:

Viacpodlažný kontajner s mechanickým poháňačom zvierat, najmä pre ošípané, tvorený rámovou konštrukciou, na jednej z kratších strán opatrený dvierkami, v časti podlahy roštami, podroštovými zberačmi výkalov a zvodným potrubím výkalov, vyznačujúci sa tým, že na každom podlaží /9/ je oproti posuvným dvierkam /5/ umiestnená v drážkach /11/ rámu /1/ pohyblivá stena /3/, opatrená v dolnej časti pružným pásom /13/ dosadajúcim na podlahu /10/ opatrenú...

Zapojení magnetického zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 213706

Dátum: 01.04.1984

Autor: Herda František

Značky: magnetického, zapojení, zesilovače

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení magnetického zesilovače s úsporným vlastním buzením, u něhož jsou do série s oběma pracovními vinutími zapojeny diody tak, aby jedním pracovním vinutím probíhal proud v liché a druhým v sudé půlperiodě, vyznačené tím, že k magnetickému zesilovači (2) s úsporným vlastním buzením je připojen kondenzátor (1), jehož jeden vývod je připojen k paralelně propojeným vývodům z pracovních vynutí magnetického zesilovače (2) a druhý vývod k...