Zverejnene patenty 30.03.1984

Způsob předehřívání a kalcinace práškovitých materiálů, zejména cementářské surovinové moučky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214650

Dátum: 30.03.1984

Autor: Zacpal Zdeněk

Značky: kalcinace, materiálů, způsob, surovinové, moučky, předehřívání, zejména, práškovitých, provádění, způsobu, cementářské, zařízení, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro předehřev a kalcinaci práškového materiálu, zejména suroviny pro výrobu cementu. Přívodním kanálem 11, ve kterém jsou palivové hořáky 17, se vedou horké spaliny z rotační pece 10 do šachtového výměníku 1, do kterého ústí tangenciálně. Potrubím od kuželové výsypky 3 šachtového výměníku 1 se vede předehřátý materiál do přívodního kanálu 11 plynů, odkud část předehřátého materiálu se vede do rotační pece 10 a...

Zařízení pro vodotěsné a elekricky nevodivé uzavření prostoru mezi kovovým ochranným pláštěm a kovovou liniovou konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214649

Dátum: 30.03.1984

Autor: Polák Josef

Značky: pláštěm, ochranným, prostoru, uzavření, konstrukcí, nevodivé, kovovou, zařízení, vodotěsné, elekricky, liniovou, kovovým

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vodotěsné a elektricky nevodivé uzavření prostoru mezi kovovým ochranným pláštěm a kovovou liniovou konstrukcí sestávající z izolační zálivky mezi dvěma zátkami a fixované na povrch kovového ochranného pláště a na povrch izolačního povlaku pomocí základního nátěru, vyznačené tím, že na izolačním povlaku (1) liniové kovové konstrukce (2) je nerozebíratelné připojen po celém obvodu nejméně jeden izolační prstenec (3) vytvořený z...

Zapojení pro řízení odběru vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 214648

Dátum: 30.03.1984

Autori: Dobrovolný Jiří, Růžička Oskar

Značky: odběru, zapojení, řízení, vzorků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řízení stanice pro odběr vzorků materiálu, zejména cementářského slínku. Účelem vynálezu je zajistit automatický chod vlastního odběrového zařízení podle předem stanoveného režimu. Tohoto účelu je dosaženo zapojením složeným z řídicích bloků pro ovládání jednotlivých uzlů vzorkovacího zařízení, napojených na vyhodnocovací obvod a obvod volby provozu.

Snímač hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 214647

Dátum: 30.03.1984

Autor: Zorvan Eduard

Značky: snímač, hladiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímače pro hlídání minimální úrovně hladiny kapaliny v nádrži hydraulického agregátu. Vynález řeší problém zvýšení provozní spolehlivosti snímače hladiny a snížení spotřeby energie pro pohon čerpadel hydraulického agregátu. Podstatou vynálezu je,že plovák snímače hladiny je opatřen vybráním, do něhož je vy ústěna vodicí trubka a v němž je umístěna i ovládací tyčka, která je zasunuta do vodicí trubky a ukončena opěrkou, mezi níž...

Ojehlený hřeben, zejména pro posukovací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 214643

Dátum: 30.03.1984

Autori: Štork Vladimír, Štěpánek Vladimír

Značky: stroje, hřeben, ojehlený, posukovací, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Ojehlený hřeben, zejména pro posukovací stroje s jehlami uchycenými v podélných nosičích, které se řadí jeden za druhý, jehlami pročesávají přiváděný pramen vláken, u kterého sou podle vynálezu jednotlivé jehly alespoň ve své střední volné části zakřiveny a touto částí jsou vzájemně prostřídány alespoň po jedné straně podélného nosiče.

Kavernometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 214639

Dátum: 30.03.1984

Autor: Oboda Oldřich

Značky: kavernometr

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kavernometru k proměřování dutin vrtů v horninách, zvláště v důlním prostředí se zvýšeným nebezpečím výbuchu. Jeho podstata spočívá v tom, že ve válcovitém tělese je uchycen odporový vysílač s otočným měřicím raménkem a vratnou pružinou, přičemž na raménku je upevněno lanko vyvedené z válcovitého tělesa přes kladku. Na zasouvacím soutyčí je našroubován úhloměr s natáčecím kloubem a koncovkou. Přední část válcovitého tělesa...

Elektrokapacitní čidlo k detekci nervově cévních aktivit v penisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214638

Dátum: 30.03.1984

Autori: Figar Štěpán, Jiříček Lubomír, Charvát Pavel

Značky: cévních, elektrokapacitní, nervově, čidlo, detekci, aktivit, penisu

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrokapacitní čidlo k detekci nervově cévních aktivit v penisu podle vynálezu se skládá ze dvou válcových elektricky vodivých klecí, z nichž vnitřní je detekční a vnější je stínicí. Celkové čidlo je tvořeno dvěma prstencovými čely z nevodivého materiálu. V každém čele je zasazen vnitřní kroužek a oba tyto protilehlé kroužky jsou spojeny tyčinkami a tvoří dohromady vnitřní klec. Kromě toho je na každém čele vnější kroužek a oba tyto...

Stabilizační opěrka zachycující boční síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 214635

Dátum: 30.03.1984

Autor: Jílek Zdeněk

Značky: opěrka, boční, zachycující, stabilizační, síly

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stabilizační opěrky, zejména pro vysokozdvižné vozy s bočním ložením. Pro zvýšení stability různých manipulačních zařízení se používá pomocných opěrek, které bývají navrhovány jako zesílené přímočaré hydromotory, jejichž pístnice je ukončena kloubově uloženým opěrným elementem. U některých zařízení dochází při manipulaci s břemenem k přídavnému namáhání, které působí v jednom směru kolmo na osu opěrky. V dosud používaných...

Nepropustný styk kuželky a sedla tekutinových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 214634

Dátum: 30.03.1984

Autor: Krbálek Karel

Značky: kuželky, nepropustný, prvků, tekutinových, sedla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ventilu vysokozdvižných vozů. Nepropustný styk kuželky a sedla tekutinových prvků je proveden tak, že v kuželce je zhotoven zápich, do kterého je natavena a opracována plastická hmota, dosedající do sedla. Toto řešení zaručuje dokonalou těsnost uváděných ventilů.

Uzel zachycení ventilu v hydraulickém dílu, zejména plunžrového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 214632

Dátum: 30.03.1984

Autor: Kolarčík Vilibald

Značky: zachycení, hydraulickém, dílů, plunžrového, čerpadla, ventilu, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a týká se uzlu zachycení ventilu, zvláště tělesa sedla ventilu, v hydraulickém dílu, zejména plunžrového čerpadla. Podstatou vynálezu je vytvoření drážky v dutině hydraulického dílu v úrovni vnější čelní plochy tělesa sedla ventilu, ve které je uložen dělený kroužek, zajištěný proti radiálnímu posunu rozpěrným pouzdrem opatřeným osazením, kterým dosedá na dělený kroužek. Axiální pohyb rozpěrného pouzdra je...

Zařízení pro zapojování desek plošných spojů izolovaným vodičem

Načítavanie...

Číslo patentu: 214630

Dátum: 30.03.1984

Autori: Holec Miroslav, Maštovský Josef

Značky: izolovaným, vodičem, zařízení, spojů, zapojování, desek, plošných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká technologického zařízení řízeného elektronickým obvodem. Na stojanu je ve spodní části křížový stůl s upínací deskou, na kterou se připevňuje zapojovaná deska. Pohyb křížového stolu zajišťují servomotory řízené elektronickými obvody. Nad zapojovanou deskou je svisle přesuvná elektroda uložená v otočné hlavici zpevněné v horní části rámu. Na jedné straně hlavice je cívka s vodičem a vodítko, na protilehlé straně je upevněn svisle...

Zapalovací zařízení zážehového spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214628

Dátum: 30.03.1984

Autori: Doubravský Jiří, Doubravský František

Značky: spalovacího, zařízení, zapalovací, motorů, zážehového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kompletace zážehových spalovacích motorů, zejména automobilových. Účelem je s použitím indukční zapalovací cívky s odbočkou primárního vinutí pro nižší napětí než je jmenovité napětí elektrické sítě automobilu, samočinně usnadnit spouštění studeného motoru, bez další vícespotřeby elektrické energie za chodu motoru. Uvedeného se dosáhne zařazením diody provozní před vstupní svorku primárního vinutí zapalovací cívky a dále diody...

Nízkotavná pájka na bázi olova nebo cínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214623

Dátum: 30.03.1984

Autori: Balcar Blahoslav, Šefl Pavel, Malík Karel

Značky: nízkotavná, pájka, cínu, bázi, olova

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká, oblasti nízkotavných pájek na bázi olova nebo na bázi cínu, např. PbIn3, PbSn60, SnAg3,5 apod., které se užívají pro pájení různých prvků v elektrotechnice. Vynálezem je řešen problém úspory drahých kovů, ježto dosavadní pájky používané pro pájení konstrukčních prvků v elektrotechnice nezbytně předpokládaly stříbření nebo zlacení pájených konstrukčních prvků, jež bylo nutno provádět po jejich mědění a niklování proto, aby na...

Otopné těleso se dvěma spodními připojovacími otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 214622

Dátum: 30.03.1984

Autor: Buršík Prokop

Značky: připojovacími, otvory, spodními, dvěma, otopné, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

Otopné těleso se dvěma spodními připojovacími otvory vyznačené tím, že odváděcí otvor (2) vytvořený v prvním článku (1) v ose dolního spojovacího hrdla (14) otopného tělesa je spojen pomocí odváděcího difusoru (11) opatřeného jedním či několika odváděcími otvory (12) jednak přímo s dutinou spodního spojovacího hrdla (14) otopného tělesa a jednak odváděcími otvory (12) s dutinou prvního článku otopného tělesa.

Způsob provizorního uzavírání poškozeného kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214621

Dátum: 30.03.1984

Autor: Nardelli Ivan

Značky: způsob, poškozeného, kabelů, uzavírání, provizorního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu provizorního uzavírání poškozeného kabelu, zejména telefonního. Vynález si klade za úkol vytvořit způsob provizorního uzavírání poškozeného kabelu, který by zajistil dostatečnou mechanickou a elektrickou pevnost a ochranu proti vlhkosti. Vytčený úkol se řeší způsobem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se nejdříve upraví profil kabelu do původního tvaru, potom se otvor v kabelu s přesahem ovine alespoň...

Způsob výroby nápojů z vína a z jiných kvasných produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214620

Dátum: 30.03.1984

Autor: Smělý Zdeněk

Značky: výroby, vína, jiných, způsob, nápojů, produktů, kvasných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby nápojů z vína a jiných kvasných produktů vymražováním tak, že výchozí produkt se ochlazuje ve více stupních za odstranění ledové fáze v každém stupni. Tím se získá žádaná koncentrace, která je vysoce diferenciována. Vymražování se provádí v rozmezí mezi teplotou tání ledu a teplotou tání C2H5OH.

Zařízení pro odvzdušnění trubních řadů pro dopravu kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214619

Dátum: 30.03.1984

Autor: Volák Jan

Značky: trubních, odvzdušnění, zařízení, kapalin, dopravu, řadů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odvzdušnění trubních řadů pro dopravu kapalin vyznačené tím, že je vytvořeno ze spodní tlakové části (1) připojené na trubní řad a z horní části beztlakové, v níž jsou umístěny odvzdušňovací ventily (3) připojené na odvzdušňovací potrubí (2), které zasahují do prostoru spodní tlakové části (1).

Zařízení pro automatickou regulaci stejnosměrnosti mykaného pramene podle lineární hustoty mykaného pramene

Načítavanie...

Číslo patentu: 214616

Dátum: 30.03.1984

Autori: Aršakuni Guram Matvjejevič, Vasiljeva Irina Anatoljevna, Kopelevič Ezro Abramovič

Značky: stejnosměrnosti, regulaci, podle, hustoty, automatickou, pramene, mykaného, zařízení, lineární

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro automatickou regulaci stejnoměrnosti podle lineární hustoty mykaného pramene, jehož je možno použít při provozu textilních strojů. Zařízení obsahuje ústrojí pro formování sledu impulsů, přičemž počet závisí na lineární hustotě mykaného pramene přiváděného do protahovacího ústrojí, a rotační kotouč s průhlednými a neprůhlednými plošnými úseky, spojený s pohonem protahovacího zařízení a uspořádaný mezi zdrojem záření...

Konzervační prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214612

Dátum: 30.03.1984

Autori: Navrátil Vladimír, Orlita Alois

Značky: prostředek, konzervační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky krátkodobé konzervace surových zvířecích koží před jejich koželužským zpracováním na usně. Účelem vynálezu je prodloužit účinnost krátkodobého konzervačního prostředku na dobu tří týdnů. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že se jako konzervačního prostředku použije hydroxylaminu a jeho anorganických solí, zejména hydroxylaminchloridu nebo hydroxylaminsulfátu.

Způsob čištění plynů z parní nebo kyslíkoparní oxidace uhlíkatých surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214611

Dátum: 30.03.1984

Autori: Sokol Ludvík, Brzobohatý Pavel, Domalíp Vratislav, Loukota Jiří

Značky: způsob, surovin, uhlíkatých, oxidace, čištění, parní, kyslíkoparní, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění plynů z parní nebo kyslíkoparní oxidace katalytickým odstraňováním karbonylů kovů, hydrolýzou a hydrogenolýzou sirných sloučenin jiných než sirovodík, hydrogenačním odstraňováním kyslíkatých a nenasycených organických látek a hydorlýzou kyseliny kyanovodíkové probíhá při tlaku 0,1 až 10 MPa, teplotě 200 až 480 °C, objemovém prosazení 1000 až 12 000 objemů na objem katalyzátoru a hodinu při objemovém poměru vodní páry k plynu...

Způsob výroby syntézních plynů z produktů parní a/nebo kyslíkoparní oxidace uhlíkatých surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214610

Dátum: 30.03.1984

Autori: Domalíp Vratislav, Brzobohatý Pavel, Sokol Ludvík, Loukota Jiří

Značky: výroby, syntézních, uhlíkatých, kyslíkoparní, plynů, surovin, parní, oxidace, způsob, produktů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby syntézních plynů s definovaným poměrem vodíku ke kysličníku uhelnatému z produktů parní a/nebo kyslíkoparní oxidace uhlíkatých surovin parciální konverzí kysličníku uhelnatého vodní parou při současné hydrolýze a hydrogenolýze přítomných karbonylů kovů, karbonylsulfidu a organických heterosloučenin a nenasycených sloučenin. Reakce probíhá za přítomnosti nízkoteplotního sířeodolného katalyzátoru na bázi...

Způsob výroby vysoceotěruvzdorných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214608

Dátum: 30.03.1984

Autori: Kadlec Jiří, Dokoupil Oldřich

Značky: výroby, způsob, vysoceotěruvzdorných, součástí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby součástí ze slitin železa s uhlíkem a karbidotvornými prvky jako chromem, vanadem, wolframem, s vysokou otěruvzdorností. Problémem výroby těchto součástí je dosažení jemné struktury s rovnoměrným rozptýlením karbidů, která podmiňuje žádoucí vlastnosti součástí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že při výrobě se do 50 až 80 % hmotnosti roztavené slitiny na bázi železa před litím přidá do celkové hmotnosti slitiny 20...

Kolona pro průtokovou dialýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214604

Dátum: 30.03.1984

Autor: Štěpánek Ivan

Značky: průtokovou, kolona, dialýzu

Zhrnutie / Anotácia:

Kolona pro průtokovou dialýzu představuje zařízení, které lze použít k rozdělování sloučenin s rozdílnou molekulovou hmotností v oblasti chemie a biologie. Zařízení využívá síťový efekt difúzní membrány na oddělování nízkomolekulárních látek od vysokomolekulárních, jejichž molekuly mají navzájem podstatně rozdílnou hmotnost. Kolona pro průtokovou dialýzu se skládá z válcovitého anebo hranolového pláště kolony, jehož průměr anebo úhlopříčka...

Zapojení pro sériové řízení periférií a pomocných periférních obvodů připojených k jednotkám interface počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 214603

Dátum: 30.03.1984

Autor: Bydžovský Jan

Značky: řízení, zapojení, periférních, připojených, jednotkám, pomocných, počítače, sériové, obvodů, interface, periférií

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro sériové řízení periférií a pomocných periférních obvodů připojených k jednotkám interference počítače. Na výstupy čítače s dekodérem jsou přes propojovací pole pomocí pozitivních výstupů klopných obvodů zapojeny jednotky interface. Každá jednotka interface má jeden vstup pro ovládání příslušné periférie a jeden vstup pro zpětné hlášení. Elektrickým signálem, bez zásahu operátora, se počítač automaticky uvede do...

Způsob přípravy suroviny pro pyrolýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214602

Dátum: 30.03.1984

Autori: Mostecký Jiří, Kubička Rudolf, Weisser Otto

Značky: suroviny, pyrolýzu, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy suroviny pro pyrolýzu na jednotkách pro výrobu základních olefinů, který spočívá v tom, že se suroviny pro pyrolýzu, především směsi nasycených uhlovodíků, mísí s produkty ze štěpných rafinerských procesů, včetně s produkty ze samotné pyrolýzy a krakování. Vhodné je suroviny pro pyrolýzu mísit s olefiny s 3 až 5 uhlíkovými atomy, s výhodou butany. Dále je vhodné použitou C4 frakcí předem zbavit 1,3-butadienu a popřípadě i...

Přívod páry do ležatých mísidel, zejména u míchaček betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214601

Dátum: 30.03.1984

Autor: Honeček Karel

Značky: mísidel, přívod, ležatých, betonů, páry, zejména, míchaček

Zhrnutie / Anotácia:

Přívod páry do ležatých mísidel, zejména míchaček betonu, obsahující rozvodný prstenec, na němž je pevně připevněna vodicí lišta s drážkou, v níž je uložena soustava kladek uchycených v držácích a připojených k otočnému uzávěru s těsněním a uspořádaného souose kolem hřídele míchacího bubnu, vyznačujícího se tím, že rozvodný prstenec 1 je opatřen přepážkami 2, jež vytvoří slepou komoru 12, kanál komory 3 slouží pro rozvod páry z přívodní trubice...

Zapojení analogového regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214600

Dátum: 30.03.1984

Autor: Varcop Ludvík

Značky: regulátoru, zapojení, analogového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řídicí a regulační techniky a řeší zapojení analogového regulátoru. V přenosovém kanálu s derivačním přenosem je nesouměrný přenosový člen. Tento nesouměrný přenosový člen zpracovává vstupní signál s různým dynamickým zpožděním, které závisí na polaritě tohoto vstupního signálu. Signály té polarity, při které má regulátor zasahovat mtenzívně jsou zpožďovány minimálně. Signály opačné polarity jsou zpožďovány podstatně. Vynález se...

Fotografické halogenstříbrné emulze s rhoditými solemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 214599

Dátum: 30.03.1984

Autori: Sýkora Radomír, Zápalková Květoslava, Spiller Lubomír, Drahonský Jiří, Ryšavá Věra

Značky: rhoditými, halogenstříbrné, emulze, solemi, fotografické

Zhrnutie / Anotácia:

Fotografické halogenstříbrné emulze s rhoditými solemi se vyznačují nestabilitou základních senzitometrických parametrů, zvláště užitečného rozsahu expozic v průběhu skladování hotových materiálů. Výrazná je tato nestabilita u kyselých jemnozrnných emulzí, u kterých se v konečné fázi přípravy zvyšuje z provozních důvodů hodnota pH. Nestabilita emulzí je odstraněna přísadou derivátů 3-pyrazolidonu, s vyhodou 1-fenyl-3-pyrazolidonu v množství...

Vyfukovací a mazací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 214598

Dátum: 30.03.1984

Autor: Řezníček Rudolf

Značky: nástroj, mazací, vyfukovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vyfukovací a mazací nástroj je určen pro automatické čištění a mazání obrobku před dalším opracováním v průběhu obrábění na obráběcím centru. Cílem vynálezu je umožnit automatické vyfukování a mazání určených ploch bez účasti obsluhy a ve správném funkčním sledu, kdy se nejprve plocha očistí a pak nanese mazací tekutina. Zařízení pracuje v bezprostřední blízkosti obrobku, takže je omezen negativní účinek na pracovní prostředí.

Způsob přípravy g-kysličníku hlinitého o určené zrnitosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 214597

Dátum: 30.03.1984

Autori: Kvapil Josef, Perner Bohumil, Kvapil Jiří

Značky: způsob, zrnitosti, určené, g-kysličníku, přípravy, hlinitého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy ?-kysličníku hlinitého o určené zrnitosti, vhodného jako meziprodukt pro přípravu vysoce čistého ?-kysličníku hlinitého pro pěstování monokrystalů korundu a jiných vysokotajících směsných oxidů působením plynného čpavku na krystalický síran hlinitoamonný za použití síranu hlinitoamonného o zrnitosti 0,1 až 2,0 mm a vyžíhání vzniklého hydroxidu hlinitého na teplotu 800°C.

Spôsob výroby di- až polyhydroxyzlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 214596

Dátum: 30.03.1984

Autori: Komora Ladislav, Macho Vendelín, Bobok Ján, Žiak Jozef

Značky: výroby, polyhydroxyzlúčenín, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa dotýka odboru organickej technológie. Rieši výrobu di- až polyhydroxyzlúčenín za použitia hydroxidov alkalických zemín s minimálnou potrebou chladiacej kvapaliny. Dá sa využiť pre prípravu di- až polyolov, resp. pri kondenzačných reakciách s formaldehydom.

Tiskací hlava pro bodový tisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 214594

Dátum: 30.03.1984

Autor: Černík Jaroslav

Značky: hlava, bodový, tiskací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší uspořádání tiskacích drátků ovládaných elektromagnety v tiskací hlavě. Tiskací hlava pro bodový tisk abecedně číselných a jiných znaků s vysokou kvalitou tisku, u které jsou tiskací drátky uspořádány alespoň do 3 sloupců přičemž vzdálenost krajních sloupců je větší než šířka matice znaku. Předmět vynálezu nejlépe charakterizuje obr. 1 a 2.

Způsob zjišťování stability piva

Načítavanie...

Číslo patentu: 214593

Dátum: 30.03.1984

Autori: Basařová Gabriela, Chládek Ladislav, Hájková Drahomíra, Kahler Miroslav, Karel Vladimír

Značky: stability, zjišťování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zjišťování stability piva působením tlaku alespoň 3,0 MPa při teplotě 0 až 30°C, jímž se vytváří zákal, který se pak měří a podle jeho intenzity se určuje stabilita piva.

Způsob zvýšení stability piva

Načítavanie...

Číslo patentu: 214592

Dátum: 30.03.1984

Autori: Hájková Drahomíra, Čejka Pavel, Chládek Ladislav, Basařová Gabriela, Lejsek Tomáš, Kahler Miroslav, Karel Vladimír

Značky: zvýšení, stability, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zvýšení stability piva respektive snížení obsahu jeho zákalotvorných látek působením tlaku alespoň 3,0 MPa při teplotě 0 až 30°C na mladé pivo a separací vytvořeného zákalu.

Ústrojí k polohování orovnávacích saní a pohonu brousicího kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 214591

Dátum: 30.03.1984

Autori: Smrž Jan, Pražský Bořivoj

Značky: polohování, orovnávacích, sání, brousicího, ústrojí, kotouče, pohonů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kinematickou vazbu mezi šnekovým brousicím kotoučem a orovnávacími saněmi a pohon brousicího kotouče při orovnávání u brusek na broušení ozubení šnekovým brousicím kotoučem. Vřeteno brousicího kotouče je přees ozubený převod se spojkou broušení spojeno s motorem broušení, stejně tak přes další ozubený převod se spojkou orovnávání a polohování s motorem orovnávání a polohování. Vřeteno je dále opatřeno brzdou, alespoň jedním čidlem...

Ultrazvukový čisticí nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 214590

Dátum: 30.03.1984

Autori: Šabek Václav, Gabriel Karel, Šmolík František, Šteif Eduard

Značky: čisticí, nástroj, ultrazvukový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ultrazvukového čisticího nástroje pro intenzívní ultrazvukové čištění, zvláště hlubokých otvorů. Povrch ultrazvukového čisticího nástroje je opatřen nejméně v jedné jeho oblasti axiálních kmitů minimálně jedním příčným zápichem. Nejvhodnější je zápich ve tvaru "V" o vnitřním úhlu asi 90° a hloubce ?/50. Ultrazvukový čisticí nástroj podle vynálezu je vhodný pro ultrazvukové čištění hlubokých otvorů součástek, které není možné...

Výkonová tavná pojistka

Načítavanie...

Číslo patentu: 214589

Dátum: 30.03.1984

Autor: Paukert Josef

Značky: pojistka, výkonová, tavná

Zhrnutie / Anotácia:

Výkonová tavná pojistka na napětí nad 500 V, obsahující prostředek pro zamezení popraskání pouzdra následkem rozdílného vnitřního pnutí v zásypu hasiva a v pouzdře pojistky. Tento prostředek je realizován tak, že část vnitřního prostoru pouzdra (10) je vyplněna pružným kompenzačním členem (50, 150, 250, 350). Využití vynálezu je možné zejména u pojistek nad 500 V, kdy vzhledem k větší délce pouzdra se výrazněji projevují následky zmíněného...

Způsob elektrolytické výroby alkalických roztoků peroxidu vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 214588

Dátum: 30.03.1984

Autori: Balej Jan, Paseka Ivo, Špalek Otomar, Balogh Karel

Značky: roztoku, alkalických, peroxidu, výroby, vodíku, způsob, elektrolytické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru techncké elektrochemie. Technický problém řešený vynálezem je zlepšení ekonomických ukazatelů elektrolytické výroby alkalických roztoků peroxidu vodíku katodickou redukcí kyslíku v porézních uhlíkových elektrodách. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se elektrolyzují smíšené roztoky hydroxidu sodného a hydroxidu draselného, přičemž molární poměr hydroxidu draselného k hydroxidu sodnému ve výchozím roztoku se pohybuje v...

Způsob výroby 7-amonio-7-karba-nido-undekaboranu (12)

Načítavanie...

Číslo patentu: 214587

Dátum: 30.03.1984

Autori: Štíbr Bohumil, Plešek Jaromír

Značky: výroby, způsob, 7-amonio-7-karba-nido-undekaboranu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru anorganické chemie a řeší zjednodušenou syntézu 7-amonio-7-karbanido-undekaboranu (12) vzorce H3N . C B10H12, vycházející z dekaboranu a alkalických kyanidů. Podstata vynálezu spočívá v pracovním postupu, při němž se dekaboran nechá reagovat s jedním ekvivalentem alkalického kyanidu a jedním ekvivalentem alkalického hydroxidu ve vodném roztoku při teplotě v rozmezí 20 až 25°C za přídavku pomocného, s vodou nemísitelného...

Nosná kapalina pro elektrografické disperzní vývojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214586

Dátum: 30.03.1984

Autori: Štěpánková Jana, Ulbert Karel, Šorm Miloslav, Zinburg Petr, Formánek Jan, Klimovič Josef

Značky: kapalina, disperzní, elektrografické, vývojky, nosná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nosné kapaliny pro elektrografické disperzní vývojky. Vynález řeší problém složení nosné kapaliny, které zajišťuje dlouhodobou stabilitu vývojky, dlouhodobé vytváření kvalitního obrazu, neutrální nebo příjemný čichový vjem pro obsluhu elktrografického zařízení a hygienickou nezávadnost vývojky vytvořené z této nosné kapaliny a z běžného disperzního černého toneru. Příznivý účinek na stabilitu vývojky a na jakost obrazu mají...