Zverejnene patenty 15.03.1984

Zapojení k přeměně signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215710

Dátum: 15.03.1984

Autori: Tomanek Ervin, Feber Stanislav, Bocek Karel, Jekerle Pavel

Značky: přeměně, zapojení, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k přeměně signálů složené nejméně ze dvou skupin signálních vedení, z nichž každá se skládá nejméně ze dvou jednotlivých signálních vedení, vyznačené tím, že první signální vedení první skupiny se skládá z prvního vstupu (S1) spojeného přes první vstupní odpor (1R1) s bází prvního tranzistoru (T1), jehož kolektor je spojen přes první napájecí odpor (ZR1) s napájecím napěťovým vedením (U) a jehož emitor je spojen přes první výstupní...

Zimní pneumatika

Načítavanie...

Číslo patentu: 215709

Dátum: 15.03.1984

Autori: Sivera Adolf, Petroš Zdeněk

Značky: zimní, pneumatika

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce pneumatiky pro zimní provoz. Vynálezem se řeší problém zvýšení adheze a záběru pneumatik ve sněhu, na ledě nebo rozbředlé vozovce. Pneumatika podle vynálezu, jejíž příklad konstrukce je na obr. 1 a 2 přiloženého výkresu, má díky definovanému a popsanému uspořádání a konstrukci záběrných členů (2,3,4) běhounu (l) zlepšenou schopnost záběru a brzdění jak na sněhu, tak i na zledovatělé vozovce. Ne sněhu je to zejména...

Prefabrikovaný dílec pro stavbu nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 215708

Dátum: 15.03.1984

Autori: Mihula Dimitrij, Hamza Přemysl

Značky: prefabrikovaný, dílec, nádrží, stavbu

Zhrnutie / Anotácia:

Prefabrikovaný dílec pro stavbu nádrží, vyznačený tím, že v jeho bočních stěnách (2) jsou zabudovány kovové pásy (3), které vyčnívají do prostoru drážek (4), vytvořených v bočních stěnách (2).

Způsob utěsnění pístnice hydraulického vystřelovacího zařízení a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215707

Dátum: 15.03.1984

Autor: Šidlof Pavel

Značky: tohoto, pístnice, způsob, provádění, utěsnění, způsobu, zařízení, hydraulického, vystřelovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob utěsnění pístnice proti onikání hydraulické kapaliny u hydraulického vystřelovacího zařízení s pístnicí, která svojí přední částí vniká do vzduchové komory, vyznačující se tím, že při dopředném pohybu pístnice se přetlakový vzduch ze vzduchové komory odvádí spolu s hydraulickou kapalinou a při zpětném pohybu se ve vzduchové komoře udržuje podtlak, jehož působením se strhává hydraulická kapalina s povrchu pístnice a z předního pouzdra...

Zapojení převodníku napětí na binární kód

Načítavanie...

Číslo patentu: 215706

Dátum: 15.03.1984

Autori: Vlček Jiří, Luska Jaromír

Značky: napětí, převodníku, binární, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení převodníku napětí na binární kód s galvanicky odděleným vstupem, se vstupním symetrickým zesilovačem, integrátorem, komparátorem, spínačem a prvním klopným obvodem, vyznačené tím, že obě vstupní svorky (1, 2), připojené na zdroj (U1) vstupního napětí, jsou připojeny na vstupy symetrického zesilovače (Z1), k jehož neinvertujicímu vstupu je současně připojen přes první odpor (R1) přepínač (P), který je pro vstupní napětí obou polarit...

Linka mliečnej výživy, vhodná näjma pre teľatá

Načítavanie...

Číslo patentu: 215705

Dátum: 15.03.1984

Autori: Vajda Vladimír, Rudič Milan, Slanina Ľudovít

Značky: výživy, najmä, teľatá, linka, mliečnej, vhodná

Zhrnutie / Anotácia:

Linka mliečnej výživy, vhodná najmä pre teľatá pozostávajúca z boilerov, mixéra, čerpadla, mliekovodu, batérií a pevnými zábranami proti vytláčaniu teliat, vyznačujúci sa tým, že batérie (1) je tvorená podstavou (4) na ktorej je pevne uchytená na obidvoch koncoch uzatvorená rúrovitá nádoba (3) sklonená 0,5 až 1 promile k horizontálnej rovine smerom k napúšťaciemu potrubiu (10), s ktorým je prepojená mliekovodom (2) a jej vnútorný objem je...

Způsob reaktivace měděného katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215704

Dátum: 15.03.1984

Autori: Pašek Josef, Dvořák Bohumír, Pexidr Václav, Pavlas Pavel, Lubojacký Jaromír, Rozinek Radovan

Značky: způsob, katalyzátoru, reaktivace, měděného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu reaktivace měděného katalyzátoru, vhodného především pro hydrogenaci nitrobenzenu na anilin v plynné fázi na pevném loži katalyzátoru. Jeho podstata spočívá v tom, že se reaktivace provádí směsí inertního plynu a par nitrobenzenu při teplotě 180 až 230 °C po dobu 10 minut až 4 hodin. Koncentrace par nitrobenzenu ve směsi činí 1 až 5 % mol.

Způsob reaktivace měděného katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215703

Dátum: 15.03.1984

Autori: Pexidr Václav, Pavlas Pavel, Lubojacký Jaromír, Dvořák Bohumír, Rozinek Radovan, Pašek Josef

Značky: reaktivace, katalyzátoru, měděného, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu reaktivace měděného katalyzátoru, vhodného především pro hydrogenaci nitrobenzenu na anilin v plynné fázi na pevném loži katalyzátoru. Podstata reaktivace směsí kyslíku a inertního plynu spočívá v tom, že se provádí při teplotě 180 až 230 (C po dobu 10 minut až hodin. Reakci lze provádět opakovaně, poprvé během prvé čtvrtiny životnosti katalyzátoru.

Zařízení pro regulaci vodního součinitele, zejména při výrobě betonových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 215702

Dátum: 15.03.1984

Autori: Makeš Jiří, Petrus Ivan, Kučera Josef, Haneček Karel

Značky: zařízení, výrobků, betonových, součinitele, zejména, regulaci, vodního, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro regulaci vodního součinitele, zejména při výrobě betonových výrobků obsahujících kabely, vodiče, svorky, potrubí, vyznačující se tím, že nastavitelná stupnice s odporovým vysílačem (1) s ukazovací ručkou (4) mezním kontaktem (5) zapojeným na dávkovač vody (2) s odporovým vysílačem (3) výpustným ventilem vody (6) navazuje na čidlo teploty záměsové vody (12), čidlo teploty kameniva (10), čidlo teploty cementu (11), odměřovač...

Elektronické zařízení k indikaci překročení nastavené hodnoty fyzikální veličiny, například elektrické kapacity

Načítavanie...

Číslo patentu: 215701

Dátum: 15.03.1984

Autor: Laníček Josef

Značky: kapacity, elektronické, zařízení, veličiny, elektrické, například, fyzikální, hodnoty, nastavené, indikaci, překročení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména oboru archových tiskařských strojů Vynález řeší problém indikace překročení nastavené hodnoty fyzikální veličiny, jako je např. el. kapacita, indukčnost, el. odpor, které se mění v závislosti na výskytu sledované látky v oblasti čidla o malou hodnotu. Elektronické zařízení podle vynálezu zahrnuje první generátor (l) impulzů, řízený hodnotou indikované fyzikální veličiny, jeho výstup je připojen na vstup prvního čitače...

Způsob stanovení hloubky fyzikálního porušení povrchu betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215700

Dátum: 15.03.1984

Autor: Modrý Sylva

Značky: fyzikálního, způsob, betonů, stanovení, porušení, povrchu, hloubky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovení hloubky fyzikálního porušení povrchu betonu a řeší otázku přesného určení stavu povrchové vrstvy a možností přesného určení hloubky porušení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se ze zkoumaného povrchu vyjme vzorek, který se rozřízne ve směru kolmém na původní povrch a takto vzniklá plocha se vyrovná broušením a leštěním. V různých vzdálenostech od povrchu se určí mikrotvrdost pojiva. Hloubka porušení se určí...

Záchranný padákový systém pro závěsné kluzáky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215699

Dátum: 15.03.1984

Autor: Suchomel Petr

Značky: závesné, kluzáky, systém, padákový, záchranný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká závěsných kluzáků, u nichž řeší záchranu letce při havarijní situaci tím, že uvedením záchranného padáku do činnosti v bezpečné oblasti se docílí bezpečného otevření záchranného padáku. Podstata řešení spočívá v tom, že padák je oddělitelně umístěn na prvním konci výklopného nosníku, jehož druhý konec je spojen s výkyvnou pákou otočně uloženou na kýlové trubce, a to na straně bližší bodu otáčení, zatímco na straně opačné je...

Rotační biologický kontaktor z plastu pro čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 215698

Dátum: 15.03.1984

Autori: Kupf Lubomír, Sloup Václav, Hrašeovă Věra

Značky: kontaktor, biologicky, rotační, čištění, plastů, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rotačního biologického kontaktoru pro čištění odpadních vod, sestávajícího ze samonosných celoplastových monolitických kotoučů, vhodného zejména pro malé čistírny odpadních vod. Biologický kontaktor z plastu sestává ze samonosných celoplastových kotoučů, sestavených na společné hřídeli do bloků, přičemž kotouč je monolitický a vytvořen šachovnicově střídavě orientovanými výstupky a prohlubněmi jehlanovitých nebo kuželovitých...

Způsob vytváření fázového posuvu a optický kompenzátor k vytváření fázového posuvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215697

Dátum: 15.03.1984

Autori: Petrů František, Veselá Zdenka

Značky: vytváření, fázového, posuvu, způsob, opticky, kompenzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytváření změny fáze a optický kompenzátor k vytváření fázového posuvu. Vynález se týká způsobu vytváření změny fáze a kompenzátoru k vytváření fázového posuvu mezi složkami polarizovaného světla, které jsou vůči sobě ortogonální. Způsob zajišťuje zejména získání fázového posuvu stejného v celém průřezu svazku světla a velmi jemné nastavení fázového posuvu s vysokou přesností. Podstatou vynálezu je, že se na svazek světla působí dvěma za...

Kyselá lázeň s přísadou k odstraňování tenkých vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 215696

Dátum: 15.03.1984

Autor: Hašková Eva

Značky: kyselá, lázeň, odstraňování, tenkých, přísadou, vrstev

Zhrnutie / Anotácia:

Kyselé lázeň s přísadou k odstraňování tenkých vrstev kovových i nekovových, nanesených různými způsoby na podklady skleněné, keramické, z plastických hmot, popř. kovové, se vyznačuje tím, že je tvořena roztokem silné kyseliny s přídavkem fluoridu s rozpustností ve vodě menší, než 50 g/dm3. Uvedeným podmínkám vyhovují CaF2, MgF2, SrF2, PbF2, FeF3, BaF2, LiF, AlF3, MnF2, ZnF2, NaF, CdF2, v kombinaci s běžnými silnými kyselinami, jako je HCl,...

Způsob výroby fluorovaných alkylfosfonátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215695

Dátum: 15.03.1984

Autori: Kubelka Vladislav, Havlín František, Jarý Jiří, Dědek Václav, Paleček Jaroslav, Stibor Ivan, Čapek Karel, Žák Bohumil, Veselý Ivan, Mostecký Jiří, Staněk Jan

Značky: způsob, fluorovaných, výroby, alkylfosfonátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby fluorovaných alkylfosfonátů obecného vzorce I, kde značí R alkyl s 1 až 3 atomy ulhíku, R1, R2 atomy vodíku, alkylové skupiny s 1 až 5 atomy uhlíku a RF CH2 = C (CH3) - CF2 - CH2 - O skupinu, vyznačený tím, že se redukuje (l-chlor-2,2-difluor-3-methyl-3-butenyl)acetát vzorce II, CH2 = C(CH3) - CF2 - CHCl - OCOCH3 (II) vzniklý 2,2-difluor-3-methyl-3-butenol vzorce III, CH = C(CH3) - CF2 - CH2 - OH. (III) se alkyluje sodnou solí...

Psací stroj pro psaní slepeckého písma

Načítavanie...

Číslo patentu: 215694

Dátum: 15.03.1984

Autor: Kadlec Jiří

Značky: stroj, slepeckého, písma, psaní, psací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká psacího stroje slepeckého písma, u něhož se písmo tiskne prostřednictvím ručně ovládaných klapek. Účelem vynálezu je možnost psát bodové písmo novým způsobem, odstranit námahu při psaní, zrychlit a umožnit psaní textu v bodovém písmu i lidem neznajícím tento kód. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že psací stroj je opatřen elektrickým logickým a výkonovým obvodem propojeným s blokem servomechanismů a s blokem návratu válce a posunu...

Součást testačního pokrmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215693

Dátum: 15.03.1984

Autori: Pancová Marcela, Kasafírek Evžen, Kolínský Jiří, Moravec Julius, Tichý Richard, Pospíšil Arnošt, Spálený Jiří

Značky: testačního, pokrmu, součást

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nové formy součástí testačního pokrmu na bázi směsi kaseinátu sodného, glukosy a jedlého oleje, například olivového, tzv. testačního pokrmu podle Lundha. Obvyklé složky, tj. kaseinát sodný a glukosa, jsou zpracovány se stabilizátory, popřípadě antimikrobiálními látkami do formy stabilního granulátu, který se plní do obalů z hliníkových folií. Vynález představuje podstatná zjednodušení klinického důležitého vyšetření.

Ventilační a vsakovací jímka

Načítavanie...

Číslo patentu: 215692

Dátum: 15.03.1984

Autor: Říčař Zdeněk

Značky: jímka, ventilační, vsakovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru hydromeliorací a řeší zlepšení přívodu vody a hnojiv včetně ventilace u kořenového systému stromů a keřů. Ventilační a vsakovací jímka se skládá z vnějšího pláště, uzavřeného na spodní části dnem, v němž je uspořádán filtr, přičemž vnější plášť je opatřen nejméně jedním hrdlem, na nějž je připojená ohebná perforovaná trubka, uzavřená zátkou, a vnější plášť i s filtrem je na horní části opatřen ochraným odnímatelným krytem...

Stabilný fungicídny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 215691

Dátum: 15.03.1984

Autori: Ábelová Irena, Kováč Jozef, Truchlik Štefan, Gahér Stanislav, Frajšták Pavol Ing

Značky: prípravok, fungicídný, stabilný

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilný fungicídny prípravok vo forme dispergovateľného prášku, na báze N-/1-formamido-2,2,2-trichlóretyl/morfolínu samotného, alebo v zmesi s inými pesticídne účinnými látkami, rozširujúcimi biologické spektrum použitia prípravku ako koloidná síra, zinočnatý komplex etylénbisditiokarbamátu manganatého, Cu-oxychlorid, 0,0-dimetyl-S-ftalimidometylditiofosfát. Obsahuje povrchovoaktívne látky, inertné plnidlo a prípadne ochranný koloid. Stabilný...

Elektroda multielektrodového sytému pro snímání biopotenciálů s povrchu těla

Načítavanie...

Číslo patentu: 215690

Dátum: 15.03.1984

Autori: Hýža Zdeněk, Lexa Jan, Stupka Jindřich

Značky: povrchu, sytému, multielektrodového, těla, snímání, biopotenciálů, elektroda

Zhrnutie / Anotácia:

Využití vynálezu je ve zdravotnické technice v problematice snímání biopotenciálů na povrchu těla. Vynález řeší problematiku multielektrody pro rychlé snímání velkého počtu biopotenciálů ve stejném okamžiku pro sestrojení isopotenciálových map povrchu těla. Podstata vynálezu tkví v návrhu elektrody pro snímání biopotenciálů, která sestává z nepolarizovatelné elektrody a plstěného válečku, který je napuštěn vodivým roztokem pro zprostředkování...

Zařízení pro regulaci vznosu u sušáren a obdobných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 215689

Dátum: 15.03.1984

Autori: Korger Milan, Sedláček Josef

Značky: obdobných, regulaci, zařízení, sušáren, vznosu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení intenzity přestupu tepla a přenosu hmoty v sušárnách a obdobných zařízeních, při stavu vznosu. Uvedeného účelu se dosáhne umístěním regulačních členů do oblasti obvodu teplonosného prostředí od zpracovávaného materiálu. Regulační členy jsou tvořeny škrtícími děrovanými plechy, regulačními klapkami, pohyblivými deflegmátorovými plechy, opatřenými ochrannou vrstvou, nebo elastickými vaky.

Způsob přípravy a-N-acetaminoskořicové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 215688

Dátum: 15.03.1984

Autor: Budník Josef

Značky: a-n-acetaminoskořicové, způsob, přípravy, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy kyseliny(-N-acetaminoskořicové hydrolýzou fenylazlaktonu při 80 až 100 (C za přítomnosti slabé alkálie, načež se produkt izoluje okyselením kyselinou octovou při téže teplotě. Surový produkt se čistí krystalizací ze zředěné kyseliny octové.

Způsob připravy laktimidu a-acetamino-ß-fenylakrylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 215687

Dátum: 15.03.1984

Autor: Budník Josef

Značky: laktimidu, a-acetamino-ß-fenylakrylové, přípravy, způsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy laktimidu (-acetamino-(-fenylakrylové kyseliny reakcí N-acetylglycinu, benzaldehydu a anhydridu kyseliny octové, za přítomnosti bezvodného octanu sodného, provedené při teplotě 100 až 110 °C po dobu 2 až 3 hodin.

Spôsob midifikácie omietkových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 215686

Dátum: 15.03.1984

Autor: Štepita Rastislav

Značky: midifikácie, omietkových, spôsob, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru omietkovín používaných pre mechanizovane nanášené povrchové úpravy stavebných konštrukcií. Vynález rieši synergický reologický účinok ílového minerálu montmorillonitu v kombinácii so syntetickým polyelektrolytom sodnej soli karboximetylcelulózy ako modifikačné prísady pre omietkové zmesi. Montmorillonit ako ílový minerál má doštičkový tvar elektricky nabitých častíc a správa sa ako aktívny vymieňač iónov a regulátor...

Uzavřený hemodialyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 215685

Dátum: 15.03.1984

Autori: Zeman Otakar, Pokorný Petr, Rádl Miroslav, Smetana Jiří

Značky: uzavřený, hemodialyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konkrétní uspořádání uzavřeného hemodialyzátoru. Uzavřený hemodialyzátor sestává z úložné částí obsahující svazek do úložné části vlepený a mezi sebou na obou koncích svazku přilepených polorozpustných membrán vzá emně proložených oddělovacími a rozváděcími mřížkami a dále obsahuje průchozí vložky a vyrovnávací mezistěny, přičemž jeho podstata spočívá v tom, že oba konce polopropustných membrán jsou opatřeny vsunutými průchozími...

Způsob hydromechanického tažení s předtažením

Načítavanie...

Číslo patentu: 215684

Dátum: 15.03.1984

Autori: Novotný Josef, Peňáz Václav, Hrdina Jan, Tomášek Jiří, Špaček Jindřich, Kosek Jiří

Značky: tažení, předtažením, hydromechanického, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydromechanického tažení výlisků s předtažením a s konstantním objevem kapaliny v tlakové komoře, při kterém se založený plechový přístřih za pomoci matice vyhořené o přidržovači předtáhne přes vnější okraj tlakové komory, načež se na dno předtaženého dílu působí čelem průtažníku a v opačném směru se zvedá předtažený díl tak dlouho, až se za spolupůsobení tlaku kapaliny vtáhne zpětně předtažený díl do tlakové komory na konečný tvar podle...

Zařízení pro měření doběhových časů pohybujících se částí strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215683

Dátum: 15.03.1984

Autori: Kratochvíl Jindřich, Šplíchal Josef, Bryksí Jan, Moc Rudolf, Čížek Karel

Značky: času, strojů, zařízení, měření, částí, doběhových, pohybujících

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří svým charakterem mezi měřicí zařízení a je určen pro měření na lisech, kartonážních nůžkách a strojích se svislým, šikmým a rotačním pohybem nástroje. Doběhový čas je čas, po který se nástroj ještě pohybuje, přestože již byl dán ovládacím zařízením povel k zastavení. Je to tedy zpoždění mezi povelem k zastavení (např. pomocí tlačítek) a skutečným zastavením. Je to významný bezpečnostně technický parametr, který je potřeba znát jak...

Zařízení k odstranění prašnosti u příjmových košů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215682

Dátum: 15.03.1984

Autor: Dokoupil Jaroslav

Značky: zařízení, odstranění, košů, příjmových, prašnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezu lze používat v příjmových línkách na skladování a zpracování například obilí, jiných zemědělských sypkých surovin, štěrku, uhlí a jiných sypkých hmot, přijímaných na dopravníky přes příjmové koše opatřených roštem. Účelem vynálezu je odstranit prašnost příjmové linky sypkých hmot, zlepšit životní prostředí a omezit výskyt nemocí z povolání. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je uzavřen prostor koše pod roštem systémem pevných a...

Způsob výroby 5-halogen-7-hydroxymethyl-bicyklo(2,2,1)-heptan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215681

Dátum: 15.03.1984

Autori: Černý Miloslav, Staněk Jan, Veselý Ivan, Jarý Jiří, Kubelka Vladislav, Paleček Jaroslav, Žák Bohumil, Stibor Ivan, Čapek Karel, Čapek Antonín, Mostecký Jiří, Dědek Václav

Značky: výroby, 5-halogen-7-hydroxymethyl-bicyklo(2,2,1)-heptan-2-onu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sločeniny obecného vzorce, kde X značí chlor, brom nebo jod, vhodných pro další přípravu prostaglandinu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se na kyselinu 3-oxo-tricyklo(2,2,l,02,6) heptan-7-karboxylovou působí alkoholem za přítomnosti katalyzátoru a rozpouštědel, reakční směs se neutralizuje na ketal, který se redukuje na hydroxymethylketal. Následná deketalizace ketonem vede ke vzniku...

Zariadenie na separovanie tenkej vrstvy extrahovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 215680

Dátum: 15.03.1984

Autor: Hrivňák Ján

Značky: separovanie, zariadenie, tenkej, vrstvy, extrahovadla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka špeciálnych metód analytických a slúži na extrakciu stopových koncentrácií organických látok rozpustených vo vode pre ich následnú analýzu metódami chromatografickými. Zariadenie na separovanie tenkej vrstvy extrahovadla sa napojí na extrakčnú baňku a je zložené z trubky so zábrusem guľovite rozšírené vo fázový separátor, ktorý je vertikálne ukončený kalibrovanou rúrkou a ko ktorému je šikmo pripojená bočná lievikovite ukončené...

Způsob výroby rozměrných prstenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 215679

Dátum: 15.03.1984

Autori: Velísek Jiří, Jílek Ladislav

Značky: výroby, prstenců, způsob, rozměrných

Zhrnutie / Anotácia:

Je popsán způsob výroby rozměrných prstenců o šířce větší než dvojnásobek tloušťky jeho stěny ze zkruženého polotvaru o tloušťce větší než tloušťka stěny prstence, přičemž polotvar je svařen jedním nebo několika podélnými svary. Podstatou vynálezu je, že se svařený polotovar o vnitřním průměru větším, než je průměr tlačného válce 3 tříválcového zkružovacího stroje, uloží na válce 3, 4 tohoto stroje, tlačný válec 3 se ustaví proti opěrnému válci...

Vyzdívka kruhové pece k plynulé výrobě koksu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215678

Dátum: 15.03.1984

Autor: Mentel Adolf

Značky: kruhové, koksu, výrobe, vyzdívka, plynule

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyzdívky kruhové pece k plynulé výrobě koksu, přičemž navazuje na čs. vynález podle patentu č. 127 522. Vyzdívka kruhové pece k plynulé výrobě koksu s nepřímým ohřevem uhelné vsázky podle vynálezu sestává s obvodových topných směn, pohyblivé střední stěny a klenby. Podstatou vynálezu je, že obvodové topné stěny jsou tvořeny panelovými bloky 2, 2', sestavenými plynotěsně po obou stranách pohyblivé střední stěny 4, zakotveními v...

Vibrační třídič s pevným rámem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215677

Dátum: 15.03.1984

Autor: Bělohlávek Kamil

Značky: vibrační, třídič, pevným, rámem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká třídění lepivých materiálů. Umožňuje třídit lepivé materiály na sítech z umělých hmot, na třídičích s pevným rámem, za pomocí podloženého ocelového síta. Síta z umělých hmot mají malou přilnavost k lepivým materiálům, třídiče s pevným rámem mají nízkou spotřebu elektrické energie, malé nároky na údržbu, vibrace se nepřenášejí do podlaží. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do vibračního třídiče s pevným rámem je zabudováno...

Vodítko pro děrovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 215676

Dátum: 15.03.1984

Autori: Nevím Erich, Laník Milan

Značky: stroj, vodítko, děrovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vodítko pro děrovací stroj pracující s dvojkuželovými děrovacími válci na válcovací trati s automatikem, členěné po délce rovinou děrování na část náběhovou a část výběhovou, vyznačující se tím, že délka náběhové částí (1) činné povrchové přímky je 0,33 až 0,75 násobkem délky její výběhové části (2), přičemž náběhová část (1) činné povrchové přímky svírá s rovinou základny (3) úhel 2 až 10° a výběhová část svírá s touto základnou (3) úhel 2 až...

Vícestupňová planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 215675

Dátum: 15.03.1984

Autori: Půr Ladislav, Koldovský Karel, Sýkora Jan, Dostál Jan

Značky: planetová, vícestupňová, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kinematické schéma planetové převodovky, tvořené čtyřmi jednoduchými planetovými soukolími, třemi spojkami a čtyřmi brzdami. Podstatou vynálezu je kinematická vazba jednotlivých částí jednoduchých planetových soukolí mezi sebou, umístění tří spojek a čtyř brzd. Kdy při použití čtyř jednoduchých planetových soukolí, tří spojek a čtyř brzd se dosáhne sedmí dopředných a tří zpětných převodových stupňů. Každý převodový stupeň je...

Vícestupňová planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 215674

Dátum: 15.03.1984

Autori: Dostál Jan, Půr Ladislav, Koldovský Karel, Sýkora Jan

Značky: planetová, vícestupňová, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kinematické schéma planetové převodovky, tvořené čtyřmi jednoduchými planetovými soukolími, třemi spojkami a čtyřmi brzdami. Podstatou vynálezu je kinematická vazba jednotlivých částí jednoduchých planetových soukolí mezi sebou, umístění tří spojek a čtyř brzd. Kdy při použití čtyř jednoduchých planetových soukolí, tří spojek a čtyř brzd se dosáhne sedmi dopředných a tří zpětných převodových stupňů. Každý převodový stupeň je...

Zapojenie k napäťovej kontrole a k vyhodnoteniu predradníkov v automatickej montáži

Načítavanie...

Číslo patentu: 215673

Dátum: 15.03.1984

Autor: Valášek Vladimír

Značky: montáži, zapojenie, vyhodnoteniu, napäťovej, predradníkov, automatickej, kontrole

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie k napäťovej kontrole a k vyhodnoteniu predradníkov v automatickej montáži obsahujúce kontrolovaný predradník, napäťový prevodník, obmedzovací odpor, spínací blok, generátor striedavého prúdu, vyhodnocovací obvod, logický procesor s časovými obvodmi a triediace zariadenie vyznačené tým, že kontrolovaný predradník (1) je skratovaným vinutím (2) a kostrou (3) pripojený na výstupné svorky (4) napäťového prevodníka (5), ktorý je vstupnými...

Vícestupňová planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 215672

Dátum: 15.03.1984

Autori: Půr Ladislav, Koldovský Karel, Dostál Jan, Sýkora Jan

Značky: převodovka, planetová, vícestupňová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kinematické schema planetové převodovky, tvořené čtyřmi jednoduchými planetovými soukolími, třemi spojkami a čtyřmi brzdami. Podstatou vynálezu je kinematická vazba jednotlivých částí jednoduchých planetových soukolí mezi sebou, umístění tří spojek a čtyř brzd. Kdy při použití čtyř jednoduchých planetových soukolí, tří spojek a čtyř brzd se dosáhne sedmi dopředných a tří zpětných převodových stupňů. Každý převodový stupeň je...

Zařízení pro čištění prostoru pod pásovým dopravníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215671

Dátum: 15.03.1984

Autor: Kuhn Jan

Značky: pásovým, zařízení, dopravníkem, čištění, prostoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález o názvu "Zařízení pro čištění prostoru pod pásovým dopravníkem" se týká dálkové pásové dopravy, při jejímž provozu dochází k znečišťování prostoru pod pásem od spadového materiálu. Vynález se týká konstrukce zařízení, které tento prostor čistí. Zařízení podle vynálezu je tvořeno pojízdným nosičem, na němž je uložena nosná konstrukce kruhovitého tvaru. Nosnou konstrukcí je vedena lopata, která zajíždí do prostoru pod pásovým dopravníkem...