Zverejnene patenty 01.03.1984

Zapojení analogového funkčního převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 213731

Dátum: 01.03.1984

Autor: Bohata Svatopluk

Značky: zapojení, funkčního, analogového, převodníku

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení analogového funkčního převodníku s převodem výstupního napětí, které řeší problém vzájemné závislosti podle vztahu Uvýst2 = Uvst. Převodník podle vynálezu je připojen jednak na obvod pro teplotní kompenzaci, a jednak přes diferenční operační zesilovač, odečítací výstupní odpor a dělič výstupního napětí na řetězec ovládacích odporů řídícího děliče spínacího napětí. Zapojení podle vynálezu lze realizovat jako...

Pojízdný fixační podvozek

Načítavanie...

Číslo patentu: 213646

Dátum: 01.03.1984

Autori: Grygar Karel, Grygar Jan

Značky: pojízdný, fixační, podvozek

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdný fixační podvozek sestávající, ze čtyř bantomových koleček namontovaných na dvou pevných a na dvou otočných vidlicích, na nichž spočívá nosná konstrukce, vyznačený tím, že na nosné horní části konstrukce (4) jsou osazeny dvě kladky (5) se zvedacím nosným lanem (7) upínacího rámu (8), zavěšeného nad horní částí nosné konstrukce (4), opatřeného popruhem (9), přičemž na nosné konstrukci (4), vedle kladek (5) jsou zavěšeny dva hydraulické...

Lékařský obvaz na rány a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 213645

Dátum: 01.03.1984

Autori: Hepperle Wolfram, Riedeberger Jochen, Schumann Ralf, Meyer Albert, Föritz Hans

Značky: obvaz, způsob, rány, lékařský, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Lékařský obvaz na rány, zejména sloužící jako dočasná náhražka kůže pro velkoplošné rány, sestávající z lícové a rubové strany z polyuretanové měkké pěnové hmoty, vyznačující se tím, že lícová strana lékařského obvazu na rány, přivrácená k ráně sestává z lyofilní nezesítěné polyuretanové měkké pěnové hmoty s otevřenými buňkami, v původním stavu po napěnění s tloušťkou 0,5 až 10 mm, s výhodou 1,2 až 2 mm a na ní upevněné definované pro plyn a...

Příchodní chodba k důlnímu skladu výbušnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 213644

Dátum: 01.03.1984

Autori: Bayer Oldřich, Sehnal Miroslav, Lecian Jaroslav, Hadrava Josef

Značky: skladu, chodba, důlnímu, výbušnin, příchodní

Zhrnutie / Anotácia:

Příchodní chodba k důlnímu skladu výbušnin má nejen funkci komunikační, nýbrž i ochrannou. Má se v ní ztlumit tlaková vlna vzniklá případným výbuchem ve skladu. Podstatou vynálezu je náhrada dosud běžných pravoúhlých zálomů příchodní chodby sérií tlumicích clon, které v úseku mezi hrázovými dveřmi a skladem výbušnin člení příchodní chodbu na několik expanzních prostor. Možná oblast využití : pouze hornictví. Charakteristický obrázek : č.l.

Zařízení pro regulaci množství tepla, odváděného z fluidní vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 213643

Dátum: 01.03.1984

Autori: Bartůšek Miloš, Hanyk Karel, Novotný Pavel, Kubíček Antonín

Značky: odváděného, regulaci, tepla, vrstvy, množství, zařízení, fluidní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro regulaci množství tepla, odváděného z fluidní vrstvy při exotermních procesech, pomocí pevného chladicího systému prostřednictvím nastavitelného zaslepení části roštu, vyznačující se tím, že pod částí roštu (2), určené pro zaslepení, je upravena alespoň jedna pomocná vzduchová komora (4), opatřená jednak uzavíracím členem (5) oddělujícím ji od společné vzduchové komory (3) a jednak propojovacím potrubím (6) s uzávěrem (7), který...

Sálavý hořák s plochým plamenem na kapalné a plynné palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 213642

Dátum: 01.03.1984

Autori: Lemfeld Ludvík, Kriegsman Stanislav, Freudl Antonín, Behenský Ivan

Značky: plamenem, plynné, kapalné, horák, plochým, sálavý, palivo

Zhrnutie / Anotácia:

Sálavý hořák s plochým plamenem na kapalné a plynné palivo, sestávající z předsměšovací komory, hlavní směšovací komory, spalovací komory, rozprašovače kapalného paliva a elektromagneticky ovládané čistící jehly výtokové trysky kapalného paliva, vyznačující se tím, že v přívodu (l) rozprašovacího vzduchu je umístěn rozviřovací kotouč (2) bezprostředně před ústím výtokové trysky (3) na přívodní trubce (4) kapalného paliva, souose upevněné v...

Zařízení pro měření teploty fluidní vrstvy ve fluidním ohništi termočlánkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 213641

Dátum: 01.03.1984

Autor: Řeháček Jaroslav

Značky: měření, fluidním, ohništi, vrstvy, fluidní, zařízení, termočlánkem, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oborů 483 a 484 Vynález řeší uložení termočlánku v zařízení pro měření teploty fluidní vrstvy. Termočlánek je nastavitelný co do délky činné části a otočně uložen za účelem vyrovnání jeho ohybu následkem tepla. Zařízení sestává ze zátky vložené do protikusu tvořícího hrdlo, ve kterém je zátka i s termočlánkem okolo podélné osy otočně a samosvorně uložena. Kuželová zátka je podélně rozříznuta. Zařízení může být používáno u kotlů...

Zařízení pro převoz stavebního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213640

Dátum: 01.03.1984

Autor: Hyman Slavomil

Značky: stavebního, převoz, zařízení, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro převoz stavebního materiálu sestává ze stavebního dílce podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že stavební dílec je vytvořen jako prostorový dílec, v jehož vnitřní dolní části jsou alespoň na jeho dvou stěnách umístěny záchytné prvky, na nichž spočívá plošina pro ukládání materiálu. Vynálezu může být použito zejména ve stavebnictví.

Měřidlo entropie

Načítavanie...

Číslo patentu: 213639

Dátum: 01.03.1984

Autori: Mára Josef, Šubert Ladislav

Značky: měřidlo, entropie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měricího zařízení, určeného pro měření entropie náhodných procesů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává ze vstupního zesilovače, jehož výstup je připojen na analyzátor s integrátorem, na jehož výstup je napojen výpočetní blok a na výstup výpočetního bloku je připojen indikátor. Na analyzátor s integrátorem a výpočetní blok je napojen blok řídící logiky. Měřidlo entropie lze použít v praxi při hodnocení stavu různých...

Způsob stanovení stupně sklerifikace povrchových tkání rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 213638

Dátum: 01.03.1984

Autori: Uhlík Jan, Ponert Jiří

Značky: tkání, sklerifikace, stupně, povrchových, rostlin, způsob, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovení stupně sklerifikace povrchových tkání rostlin, při němž se rostlinný povrch bombarduje elektrony a vznikající rentgenovo záření se měří při vlnové délce od 0,3,10-10 m do 80.10-10 m. Pokud se vznikající rentgenovo záření měří plošně v místech výskytu sklerifikovaných struktur, jsou hodnoty stupně sklerifikace nižší než hodnoty maximálního stupně sklerifikace zjištěné měřením rentgenova záření podél mikroprofilu...

Manipulátor pro přenášení nástrojů s kuželovou nebo válcovou stopkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 213637

Dátum: 01.03.1984

Autor: Šťastný Josef

Značky: nástrojů, válcovou, kuželovou, přenášení, manipulátor, stopkou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká manipulátoru pro přenášení nástrojů u automatické výměny nástrojů ze zásobníku do vřetena stroje. Účelem vynálezu je zjednodušení konstrukce odstraněním výklopných lůžek zásobníku a nahražení jich pevnými lůžky. Uvedeného účelu se dosáhne vyklápěním pomoci výsuvného lůžka, pomocí kterého se nástroje vysouvají a přenášejí do výměnné polohy otočným nebo jiným způsobem. Manipulátor sestává z pevných lůžek zásobníku nástrojů a z...

Zubová spojka priama s nastaviteľnou silou vypnutia

Načítavanie...

Číslo patentu: 213636

Dátum: 01.03.1984

Autori: Gál Štefan, Štefka Ivan

Značky: vypnutia, silou, priama, zubová, nastaviteľnou, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Zubová spojka priama s nastaviteľnou silou vypnutia pozostávajúca z hnacej časti a hnanej časti, pričom hnacia časť je cez nosný rám pevne spojená s baranom lisu a hnaná časť tvorí náhon prídavného zariadenia, vyznačuje sa tým, že hnaciu časť /l/ a hnanú časť /2/ tvoria dva protiľahlé ozubené hrebene spojené skrutkami /5/ cez pružiny /3/ a opernú dosku /7/ pričom hnaná časť /2/ je opatrená vypínacím palcom /8/.

Automatická spojka vetráka chladenia s permanentným magnetom

Načítavanie...

Číslo patentu: 213635

Dátum: 01.03.1984

Autor: Hrivnák Ivan

Značky: vetráka, magnetom, chladenia, permanentným, automatická, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Navrhnutá automatická spojka vetráka chladenie prenáša krútiaci moment uzatváraním magnetického toku medzi permanentným magnetom volne uloženého vetráka a feromagnetickým kotúčom hnacej časti spojky. Zmenšovaním vzduchovej medzery medzi axiálne posuvným feromagnetickým kotúčom s permanentným magnetom sa kvadraticky zväčšuje unášanie vetráka, čím sa mení množstvo prúdiaceho vzduchu cez chladič motora v závislosti od jeho teploty. Posuv...

Zařízení pro omezení amplitudy torzních kmitů a k periodickému rušení rezonance

Načítavanie...

Číslo patentu: 213634

Dátum: 01.03.1984

Autori: Procházka Karel, Odehnal Ervín

Značky: kmitů, torzních, zařízení, omezení, rezonance, periodickému, rušení, amplitudy

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro omezení amplitudy torzních kmitů a k periodickému rušení rezonance obecných vlastních kmitů s kmity, buzenými náhonovým systémem pracovních vřeten vícevřetenových operačních hlav jednoúčelových obráběcích strojů a automatických obráběcích linek, vyznačující se tím, že sestává ze středního hnacího ozubeného kola (l), které je uchyceno na hnacím hřídeli a je v záběru jednak s hnaným ozubeným kolem (4), které je upevněno na jednom...

Středový rozvod pro časové ovládání jednotlivých upínacích válců nebo hydraulických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 213633

Dátum: 01.03.1984

Autori: Šeptun Roman, Blesík Karel

Značky: rozvod, zařízení, hydraulických, upínacích, válců, časově, ovládání, jednotlivých, středový

Zhrnutie / Anotácia:

Středový rozvod pro časové ovládání jednotlivých upínacích válců nebo hydraulických zařízení, zejména pro jednoúčelové obráběcí stroje, vyznačují se tím, že sestává z přívodu (2) tlakového média, uchyceného na pevné části (l) otočného stolu s trubkami (3) napojeného na kanálky (11, 12, 13, 14, 15, 16), upravené v tělese (4), které je uloženo v otvoru pláště (5), pevně spojeného s otočnou částí (6) otočného stolu a na jehož volném konci je...

Chemicky zpevněné sklo a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 213632

Dátum: 01.03.1984

Autor: Novotný Vladimír

Značky: chemicky, zpevněné, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Chemicky zpevněné sklo s povrchovou tlakovou vrstvou, vyznačené tím, že povrchová tlaková vrstva s maximálním tlakovým napětím o velikosti 100 až 300 MPa ve vzdálenosti nejméně 3?m pod povrchem skla a s tlakovým napětím na povrchu skla o velikosti nejméně 60 MPa, má tloušťku 8 až 30?m.

Zapojení k odměřování časových úseků

Načítavanie...

Číslo patentu: 213631

Dátum: 01.03.1984

Autori: Bocek Karel, Feber Stanislav, Tomanek Ervin

Značky: úseků, zapojení, odměřování, časových

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k odměřování časových úseků složené z generátoru impulsů a z čítače spojeného s generátorem impulsů vyznačené tím, že čítač se skládá z jedné čítací buňky (P1), z druhé čítací buňky (P2), popřípadě z třetí čítací buňky (P3), popřípadě z další čítací buňky (Pi), tyto čítací buňky jsou spojeny v čítacím zapojení v kaskádě za sebou, přičemž výstup () jedné čítací buňky (P1) je spojen se vstupem (p2) druhé čítací buňky (P2), výstup ()...

Piezoelektrická hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 213630

Dátum: 01.03.1984

Autor: Taraba Oldřich

Značky: hmota, piezoelektrická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká piezoelektrické hmoty, vhodné zejména pro výrobu elektroakustických měničů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že piezoelektrická hmota obsahuje 0,1 až 99 %, hmotnostních piezoelektrických částic s výhodou titaničitanu olovnatého nebo zirkoničitanu olovnatého o velikosti od 0,1 (m do 900 (m rozptýlených v pojivu, například v epoxidové pryskyřici.

Zapojení kombinovaného přímočarého hydromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 213629

Dátum: 01.03.1984

Autor: Peňáz Václav

Značky: zapojení, přímočarého, kombinovaného, hydromotoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení kombinovaného přímočarého hydromotoru ve spojení s regulačním nereverzačním hydrogenerátorem při použití logických hydraulických ventilů. Podstatou vynálezu je, že zpětný prostor kombinovaného přímočarého hydromotoru je spojen přímo s výtlačnou větví hydrogenerátoru, rychloposuvný prostor kombinovaného přímočarého hydromotoru je spojen s výtlačnou větví hydrogenerátoru přes reversační ventil, přičemž pracovní prostor...

Spôsob likvidácie presevkov pôdy zo železničných zvrškov

Načítavanie...

Číslo patentu: 213628

Dátum: 01.03.1984

Autori: Šanta Michal, Žila Leoš, Slezák Karol, Tarr Július

Značky: spôsob, likvidácie, železničných, presevkov, zvrškov, pôdy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob likvidácie presevkov pôdy zo železničných zvrškov vo vodohospodársky málo významných lokalitách. Uskutočňuje sa tak, že sa presevky zaorú do pôdy v množstve 100 až 30 t.ha-1 do hĺbky 10 - 15 cm za súčasného pridania donátorov mikroflóry ornica sa prevzdušní a nakoniec sa upraví vodný režim pôdy.

Odvíjecí zařízení pro balíky lnu, získané při sklizni stonku svinovacím lisem

Načítavanie...

Číslo patentu: 213627

Dátum: 01.03.1984

Autori: Hamáček Josef, Ošťádal Vladimír, Zejda Vladimír, Tejkal Ludvík

Značky: stonku, svinovacím, sklizni, získané, odvíjecí, balíky, zařízení, lisem

Zhrnutie / Anotácia:

Odvíjecí zařízení pro balíky lnu, získané při sklizni stonku svinovacím lisem s proložením balíku jedním nebo dvěma motouzy sestávající z nosných, oddělovacích, transportních a pohonných prvků pro získání souvislé vrstvy stonku přímo přiváděné do potěracího stroje, vyznačující se tím, že na rámu /2/ jsou upevněny hnací kladky /3/, hnané kladky /4/, opěrné kladky /5/ a napínací kladky /6/, které jsou upevněny na rameně /7/ s pružinami /8/ a jsou...

Mnohokanálový akustickooptický modulátor a/nebo deflektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 213626

Dátum: 01.03.1984

Autori: Barta Čestmír, Čtyroký Jiří

Značky: modulátor, deflektor, akustickooptický, mnohokanálový

Zhrnutie / Anotácia:

Mnohokanálový akustickooptický modulátor a/nebo deflektor tvořený výbrusem krystalu halogenidu jednomocné rtuti a připojenými nejméně dvěma nezávislými zdroji akustické vlny uspořádanými za sebou ve směru šíření světelné vlny, vyznačený tím, že ze zdroje příčné akustické vlny (3) jsou připojeny k ploše (2) pootočené do roviny (110) kolem krystalografického směru [110] o úhel (?) = 0,1° až 20°.

Zařízení pro indukční navázání signálu do kolejového obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213625

Dátum: 01.03.1984

Autor: Poupě Oldřich

Značky: kolejového, indukční, zařízení, obvodů, navázání, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro indukční navázání signálu do kolejového obvodu, vyznačené tím, že kolem patky a stojiny kolejnice (l) jsou uspořádány nejméně dva rozměrově shodné dílčí magnetické obvody (2, 3) z magneticky měkkého materiálu, z nichž každý je složen ze spojky (4) a dvou jader (5, 6) opatřených vinutími (7, 8), která jsou připojena na napájecí zdroj, přičemž osová vzdálenost (L) jader sousedních dílčích magnetických obvodů je nejvýše rovna...

Fotografický přístroj na snímání kruhových záběrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213624

Dátum: 01.03.1984

Autori: Proková Vlasta, Prok Andrej, Waldner Andrej

Značky: kruhových, fotografický, záběrů, prístroj, snímání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zjednodušení a zlepšení ukládání filmového pásu u fotografického přístroje pro kruhové snímání horizontu pomocí rotujícího objektivu tím, že stabilní komora je zespodu uzavřena válcovým pouzdrem a boční stěnou uzpůsobenou pro uložení filmového pásu a s asymetricky na čepu a raménku uloženou kazetou.

Zařízení pro funkční kontrolu elektronických obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213623

Dátum: 01.03.1984

Autori: Zadubrovskij Vladimír Borisovič, Lebeděv Jurij Sergejevič, Danilin Nikolaj Nikolajevič, Gračev Oleg Grigorjevič, Popel Leonid Michajlovič, Sluckij Jevgenij Leonidovič, Guzenko Viktor Fjodorovič

Značky: obvodů, kontrolu, zařízení, elektronických, funkční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro funkční kontrolu elektronických obvodů obsahujícího pro každý vývod kontrolovaného elektrického obvodu tvarovací blok pro tvarování kontrolních signálů a porovnávání hodnot kontrolovaných signálů s požadovanými hodnotami, v němž jsou výstupy obvodu tvarování kontrolních signálů a třetí vstup obvodu porovnávání kontrolních signálů elektricky vždy spojeny s jedním kontaktem kontaktové skupiny, přičemž první vstupy...

Segmentová brzda na kabelovú kozu pre rozviňovanie kabelových bubnov

Načítavanie...

Číslo patentu: 213622

Dátum: 01.03.1984

Autori: Vilím Bohuš, Majerník Ján, Hrdina Oskár

Značky: kabelových, kabelovú, segmentová, bubnov, brzda, rozviňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Segmentová brzda na kabelovú kozu pre rozviňovanie kábelových bubnov je určená pre brzdenie bubnov pri rozviňovaní ohebných vodičov a lán pri výstavbe elektroenergetických zariadení nastaviteľnou brzdnou silou do 15 kN. Je zostavená odnímateľnými segmentami brzdy, kde brzdná sila pôsobí na čelá kábelových bubnov pre kábelové a lanové vodiče.

Způsob výroby vrstvené manžety pro pružné uzavírání potrubních spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213621

Dátum: 01.03.1984

Autori: Šmíd Zdeněk, Vaňas Karel, Brož Jaroslav

Značky: způsob, vrstvené, výroby, potrubních, uzavírání, manžety, pružné, spojů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vrstvené manžety, uzavírání potrubních spojů z fólií, představujících rozvinutý tvar manžety nebo jejích jednotlivých částí, zvětšený o podélně a případně příčně přesahující části při jejich podélné, popřípadě příčné spojení, vyznačující se tím, že se nejprve vytvaruje na formě o tvaru manžety základní vrstva a na níž se uspořádá nejméně jedna další vytvarovaná vrstva, přičemž slepením se jednotlivé vrstvy, popřípadě jejich části...

Těsnicí nadouvatelná fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 213620

Dátum: 01.03.1984

Autori: Kaválek Josef, Vašátko Eduard, Karásek Václav

Značky: fólie, nadouvatelná, těsnicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká těsnicí nadouvatelné fólie, určené pro těsnění spár při požáru, popřípadě jako protipožární ochranná bariéra pro isolaci hořlavých či požárně méně odolných materiálů a způsob její výroby. Podstatou řešení je směs, sestávající ze 20 až 250 hmotnostních dílů kaučukového nebo polyvinylacetátového pojiva, 5 až 40 hmotnostních dílů fosforečnanu amonného, vápenatého nebo sodného, 3 až 40 hmotnostních dílů amidu kyseliny kyanurové, 5...

Návarová slitina

Načítavanie...

Číslo patentu: 213619

Dátum: 01.03.1984

Autori: Jeníček Antonín, Kozák Jaroslav, Rydval Karel, Vidrma Jaroslav, Mandaus Jan, Beránek Josef, Kubec Ladislav

Značky: návarová, slitina

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru technologie navařování a týká se návarové slitiny odolné proti adhezivnímu, abrazivnímu a erozivnímu opotřebení, a určením pro pracovní teploty do 450 (C. Podstatou vynálezu je chemické složení návarové slitiny, kde známé legující prvky návarových slitin, jako jsou nikl, chrom, niob, tantal, hliník, křemík, molybden a mangan, jsou doplňeny přídavkem boru a popřípadě i titanu, a to u boru v množství 0,001 až 2,5 %...

Zařízení pro přímé zhotovení kontaktovacích plošek na metalizaci polovodičového čipu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213618

Dátum: 01.03.1984

Autori: Kopejtko Karel, Matoušek Tomáš, Vilím Jindřich

Značky: plošek, kontaktovacích, zhotovení, zařízení, polovodičového, přímé, metalizaci, čipu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přímé zhotovení kentaktovacích plošek na metalizaci polovodičového čipu, vyznačující se tím, že se skládá z kapiláry (3) napájené ultrazvukovou nebo tepelnou energií, přičemž pro vertikální pohyb je kapilára (3) k rovině polovodičového čipu upevněného ve vyhřívaném stolku (4) připevněna k pohyblivému ramenu (2) otočnému kolem vodorovné osy, jehož pohyby jsou vázány na přeměnnou polohu vačkové hřídele (10) a dále se zařízení skládá...

Úchopová hlavice, zejména pro průmyslové roboty

Načítavanie...

Číslo patentu: 213617

Dátum: 01.03.1984

Autori: Skoupý Josef, Staniček Zdenko

Značky: zejména, úchopová, roboty, průmyslové, hlavice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úchopové hlavice, zejména pro průmyslové roboty. Účelem vynálezu je vytvořit konstrukční uspořádání úchopové hlavice bez potřeby přídavných složitých zařízení přívodu tlakového prostředí při současném zlepšení vlastního řešení hlavice s kvalitativně nižší provozní hlučností. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že hlavice sestává z elektromotoru, na jehož statoru jsou upraveny nosiče, v nichž jsou kloubovitě uchycena výkyvná ramena,...

Způsob úpravy polovodičového čipu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213616

Dátum: 01.03.1984

Autori: Kopejtko Karel, Vilím Jindřich

Značky: čipu, způsob, úpravy, polovodičového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy polovodičového čipu pro připájení nebo přivaření k skeletu vývodů, vyznačující se tím, že mateční kovové tělísko s objemem nepřesahujícím 106?m3 s výhodou ze zlata nebo jeho slitin je prostřednictvím nástroje svařovacího-tvarovacího termokompresně nebo ultrazvukově zformováno do tvaru kontaktovací plošky a přivařeno k expandovanému vývodu čipu.

Sanitární příčka pro občanské a bytové stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 213615

Dátum: 01.03.1984

Autori: Milata Jan, Čichoň Viktor, Stašica Eduard

Značky: stavby, bytové, sanitární, občanské, příčka

Zhrnutie / Anotácia:

Sanitární příčka pro občanské a bytové stavby, sestávající ze svislých sloupků, vodorovných spojovacích prvků svislých sloupků a plášťových desek, vyznačená tím, že vodorovné spojovací prvky svislých sloupků (2) sestávají nejméně ze dvou vodorovných rámečků (3), jejichž vnější strany jsou opatřeny úchyty (6) plášťových desek a každý svislý sloupek (2) je opatřen nejméně dvěma nad sebou upravenými dvojicemi úchytů, zejména šroubů (4) vodorovných...

Svislý třídič

Načítavanie...

Číslo patentu: 213614

Dátum: 01.03.1984

Autori: Lindemann Wolfgang, Schwanz Heiner

Značky: třídič, svislý

Zhrnutie / Anotácia:

Svislý třídič, který je uspořádán v zařízení pro úpravu obilí nebo je vytvořen jako samostatné zařízeni, je plněn ústrojím pro přivádění materiálu a má škrticí klapky a několik svislých kanálů, v y z n a č e n ý t í m , že každý ze svislých kanálů (4, 5, 6), je na horním konci opatřen škrticí klapkou (8, 9) a ve spodní části je zahnutý a že na zadní straně třídiče je proti vstupu do třídiče vytvořena hrana (7) a přední stěna třídiče tvoří s...

Zapojení pro získavání bitového taktu při záznamu na pohybovaných magnetických paměťových prostředcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 213613

Dátum: 01.03.1984

Autori: Engelmann Ulrich, Schmelovsky Karl-heinz, Weisse Dieter

Značky: získavání, taktu, prostředcích, záznamu, pohybovaných, zapojení, paměťových, magnetických, bitového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro získání bitového taktu při záznamu na pohybovaných magnetických paměťových prostředcích, sestávající ze sériového spojení omezovacího obvodu, detektoru průchodu nulou, prodlužovacího členu impulsů, číslicového dotazového obvodu, napěťově řízeného oscilátoru, z filtru, zapojeného paralelně k dotazovému obvodu a oscilátoru, zpožďovacího členu ráze a porovnávacího členu znamének, vyznačující se tím, že v číslicovém dotazovém obvodu...

Lisovací zařízení pro statorová nebo motorová tělesa elektrických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213612

Dátum: 01.03.1984

Autor: Hübler Karl-heinz

Značky: lisovací, zařízení, elektrických, motorová, strojů, tělesa, statorová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lisovacího zařízení pro statorová a rotorová tělesa elektrických středních a velkých strojů pro tepelné zpracování svazků plechů pod tlakem. Úkolem vynálezu je vytvořit lisovací zařízení, kterým se mění tlak během tepelného zpracování případně kterým se udržuje předem zadaný tlak konstantním. Řešení podle vynálezu spočívá v tom, že tepelné zpracování se provádí v peci, jejíž dno je tvořeno pecním vozíkem. V podvozku vozíku je...

Jaderný detektor z teluridu kademnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 213611

Dátum: 01.03.1984

Autor: Alexandrova Konova Anka

Značky: teluridu, kademnatého, jaderný, detektor

Zhrnutie / Anotácia:

Jaderný detektor z teluridu kademnatého s platinovou katodou nanesenou elektrolyticky na naleptanou plochu monokrystalu teluridu kademnatého a s anodovou strukturou MIS, vyznačený tím, že hliníková anoda (4) je vakuově napařena na izolační vrstvu (3) zakrývající plochu monokrystalu (1) teluridu kademnatého, přičemž celý objem monokrystalu (1) teluridu kademnatého tvoří citlivý element detektoru.

Zařízení k rozebíraní stohu vypalovacích pouzder pro keramické výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 213610

Dátum: 01.03.1984

Autori: Paape Friedrich, Stöbe Eberhard, Peschel Arno

Značky: zařízení, výrobky, pouzder, stohu, keramické, vypalovacích, rozebíraní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k rozebírání stohu vypalovacích pouzder pro keramické výrobky, s vedením a přidržovacím ústrojí stohu, přidržovacím ústrojím pouzder, se zvedacím stolem pro odebírání pouzder a s dopravním pásem, vyznačené tím, že přidržovací ústrojí (3) stohu je opatřeno svěračem (14), pohyblivě spojeným s úhlovou pákou (10) a ovládaným pracovním válcem (18), který je opatřen upínacími čelistmi (16), z nichž každá zasahuje na jedno pouzdro (19) a...

Způsob výroby tenzidů sulfonací olejové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 213609

Dátum: 01.03.1984

Autori: Moravec Vlastimil, Pedál Miloslav, Šimek Stanislav, Audiová Karla, Morák Milan

Značky: výroby, způsob, tenzidů, kyseliny, sulfonací, olejové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tenzidů sulfonací olejové kyseliny nebo technických směsí mastných kyselin obsahujících více než 60 % olejové kyseliny vyznačený tím, že se sulfonuje působením 2 až 25 molárních procent přebytku plynného kysličníku sírového zředěného vzduchem nebo jiným inertním plynem na koncentraci 1,5 až 20 molárních procent SO3 na uvedené kyseliny v kapalné formě při 20 až 100 °C a produkt sulfonace se převede na povrchově aktivní soli, buď...

Údolní nádrž v údolní nivě

Načítavanie...

Číslo patentu: 213608

Dátum: 01.03.1984

Autor: Chmel Karel

Značky: nivě, údolní, nádrž

Zhrnutie / Anotácia:

Údolní nádrž v údolní nivě, vytvořená na řece (1) vzdouvací stavbou, vyznačená tím, že z její stanovené zátopy jsou odstraněny geologické nánosy (3) popř. pod úroveň nejnižší výpusti vzdouvací stavby (2).