Zverejnene patenty 29.02.1984

Láhev s měnitelným objemem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215400

Dátum: 29.02.1984

Autor: Syrovátka Vladimír

Značky: objemem, měnitelným, láhev

Zhrnutie / Anotácia:

Nejlépe charakterizuje vynález obr. 1. Podstata vynálezu spočívá v tom, že láhev je z elastického materiálu ve tvaru jehlanu, jehož vrchol přechází v hrdlo opatřené hermetickým uzávěrem a jehož stěny jsou prolomeny svislými hranami dovnitř. Dno láhve je ve tvaru dvou soustředných prolamovaných hvězdic, přičemž vnější hvězdice vytváří komolý kužel směřující dovnitř a vnitřní-menší hvězdice vytváří kužel směřující vrcholem ven. Zmenšení objemu se...

Keramické tavivo pre automatické zváranie pod tavivom

Načítavanie...

Číslo patentu: 215399

Dátum: 29.02.1984

Autor: Šefčík Dušan

Značky: tavivo, keramické, tavivom, zváranie, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém vhodného keramického taviva pre automatické zváranie pod tavivom konštrukčných nelegovaných a nízkolegovaných ocelí pracujúcich najmä za mínusových teplôt. Podstata vynálezu spočíva v chemickom zložení taviva, ktoré pozostáva zo 7 až 14 hmotových % kysličníka kremičitého, 0,2 až 10 hmotových % kysličníka manganatého, 24 až 38 hmotových % kysličníka hlinitého, 12 až 24 hmotových % kysličníka horečnatého, 0,1 až 3 hmotových...

Přetěr dýhovací fólie na bázi vodorozpustné nenasycené polyesterové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 215398

Dátum: 29.02.1984

Autori: Adamovský Zdeněk, Horák Jiří, Panchártek Jiří, Milichovská Svatava

Značky: přetěr, bázi, fólie, dýhovací, pryskyřice, polyesterové, nenasycené, vodorozpustné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přetěru dýhovací fólie na bázi vodorozpustné nenasycené polyesterové pryskyřice, zvyšujícího přilnavost fólie k následným lakům, zejména polyesterovým. Přetěr je tvořen polyesterovou pryskyřicí ve vodě rozpustnou, která obsahuje polyetylenglykol, maleianhydrid a případně ftalanhydrid anebo glycerín a aminoaldehydovým předkondenzátem, například melaminoformaldehydovým nebo močovinomelaminformaldehydovým. Přetěr může dále...

Emulzní pojivo pro pojení podložných textilních útvarů umělých usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 215397

Dátum: 29.02.1984

Autori: Kokeš Drahoslav, Ponic Josef, Piperkov Vladislav, Kokeš Jiří, Ťopek Karel

Značky: podložných, umělých, pojení, usní, útvaru, pojivo, emulzní, textilních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález má vztah k průmyslové oblasti výroby podšívkových usní do obuvi, respektive přípravy výchozích materiálu pro tuto výrobu. Účelem vynálezu je připravit emulzní pojivo jehož pomocí se u napojených textilních útvarů, tvořících podložku podšívkových usní, zvyšuje sorbce vodních par při současné eliminaci negativního vlivu této zvýšené sorbce na mechanické parametry, to je na vláčnost a tažnost. Uvedeného účelu se dosahuje úpravou...

Vypínací spojka pro peristaltická čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 215396

Dátum: 29.02.1984

Autori: Lesný Zdeněk, Novotný Zdeněk

Značky: peristaltická, čerpadla, spojka, vypínací

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález se týká oboru zdravotnické techniky. Vypínací spojka pro peristaltická čerpadla řeší problém přenosu krouticího momentu potlačením negativních jevů, jako je například prokluzování. Konstrukce spojky umožňuje snadné zpětné otáčení bez vynaložení větší síly a velice se prodlouží i životnost spojky. Podstatou vynálezu je vyřešení vypínací spojky, které spočívá v tom, že její pevnou část tvoří ložiskové pouzdro s nákružkem na obvodu...

Syntetická funkční kapalina na bázi chlorovaných difenylů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215395

Dátum: 29.02.1984

Autori: Marek Vladislav, Matějovský Vladimír, Hyška Karel, Janáková Melánia, Červenka Zdeněk

Značky: difenylů, syntetická, kapalina, funkční, bázi, chlorovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetická funkční kapalina na bázi chlorovaných difenylů, která sestává z 90 až 98 % hmot. alkylchlordifenylu, obsahujícího 0,6 až 2 skupiny alkylu v počtu 3 až 12 atomů uhlíku a 1,8 až 3 atomy chloru, 0,5 až 5 % hmot. polymeru styrénu o molekulové hmotnosti 30 000 až 250 000 a přísady pro zvýšení mazivosti, proti korozi, pro zvýšení oxidační stability a proti pěnovosti. Syntetická funkční kapalina podle vynálezu je určena zejména k...

Způsob výroby přírodních nízkodohřívaných nízkoenergetických sýrů se zkrácenou dobou zrání

Načítavanie...

Číslo patentu: 215394

Dátum: 29.02.1984

Autori: Minařík Rudolf, Koželuch František, Kněz Václav, Hylmar Bohumil

Značky: výroby, způsob, zkrácenou, přírodních, nízkoenergetických, dobou, nízkodohřívaných, sýrů, zrání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší výrobu nízkodohřívaných sýrů se zkrácenou dobou zrání a se sníženým obsahem tuku i sušiny při zachování senzorických vlastností sýrů tučných. Změna technologie výroby na úseku použití čistých mlékárenských kultur, zvýšení přídavku technologické vody při přihřívání za současného přídavku kuchňské soli.

Těleso důlní závěsné dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215393

Dátum: 29.02.1984

Autori: Barabosz Ondřej, Svoboda Ostrava

Značky: důlní, závesné, těleso, dráhy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká tělesa důlní závěsné dráhy pro dopravu, manipulaci a stavění důlní výztuže při ražení dlouhých důlních děl. Podstatou je, že každý díl sekce závěsné dráhy je tvořen nosníkem opatřeným na jednom konci okem a na opačném konci vidlicí, k níž je spojovacím čepem otočně uchycen stavitelný závěs, přičemž vzájemné spojení jednotlivých dílů sekcí závěsné dráhy je provedeno čepy. Těleso důlní závěsné dráhy lze dále využít ve stavebnictví...

Výškově stavitelný závěs důlní závěsné dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215392

Dátum: 29.02.1984

Autori: Oborný Jan, Barabosz Ondřej, Svoboda Ludvík

Značky: dráhy, závěs, důlní, stavitelný, výškově, závesné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší výškově stavitelný závěs důlní závěsové dráhy, zajišťující pevné spojení závěsné dráhy s důlní vyztuží, umožňující pevné spojení závěsné dráhy s důlní výztuží. Výškově stavitelný závěs sestává z tělesa závěsu, opatřeného stavěcím šroubem s jezdcem opatřeným závěsným okem. Výškově stavitelný závěs lze využít i v oborech průmyslu, stavebnictví.

Uzavírací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 215391

Dátum: 29.02.1984

Autori: Thiemel Dieter, Tkáč Ivan

Značky: zařízení, uzavírací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uzavíracího zařízení, zejména pro hydraulický obvod důlní posuvné výztuže. Vynález řeší problém konstrukčního a výrobního zjednodušení uzavíracího zařízení, zejména pro pracovní tlaky vyšší než 20 Mpa. Podstatou vynálezu je, že uzavírací zařízení je vytvořeno jednak z uzavíracích bloků jednotky, které jsou zapojeny mezi každou jednotku výztuže, tlakové potrubí a odpadní potrubí, jednak z alespoň jednoho uzávěru magistrály, který...

Zariadenie na tepelné opracovanie obuvníckych dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 215390

Dátum: 29.02.1984

Autori: Hubinský Ľudovít, Nyitrai Daniel

Značky: obuvníckych, tepelně, zariadenie, dielov, opracovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zlepšenie tepelnej účinnosti zariadenia a rozšírenía technologických možností jeho použitia. Uvedeného účelu sa dosiahne vytvorením vzduchovej medzery medzi pracovnou komorou, zásobnou nádržou a elektrickým rozvádzačom, vložením zvislých prepážok medzi zásuvky v pracovnej komore a úpravou predných a zadných čiel zásuviek s tesnením čelnej steny pracovnej komory. V hornej časti pracovnej komory sú umiestnené tepelné žiariče....

Způsob přípravy vodné suspenze ve vodě nerozpustných azosloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215389

Dátum: 29.02.1984

Autori: Šuláková Eva, Růžička Karel

Značky: přípravy, vodné, azosloučenin, vodě, nerozpustných, suspenze, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy vodné suspenze ve vodě nerozpustných azosloučenin tvořen tím, že se navzájem smísí reakční složka obsahující diazotovanou komponentu připravenou diazotací heterocyklického nebo benzenoidního aminu v kyselém prostředí s vodnou emulzí kopulační komponenty na teplo tyvyšší, než je teplota tání kopulační komponenty.

Nový kmen Chlamydomonas geitleri ETTL kmen N – Ac 1

Načítavanie...

Číslo patentu: 215388

Dátum: 29.02.1984

Autori: Tetík Karel, Sulek Josef, Nečas Josef

Značky: geitleri, nový, chlamydomonas

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového produkčního průmyslového kmene řasy Chlamydomonas geitleri ETTL kmen N-Ac 1 produkujícího biomasu, který je schopný dobrého růstu za čistě autotrofních podmínek kultivace a je použitelný při dočišťování mírně znečištěných odpadních vod močovinou, amonnými solemi a octanem. Jeho vzorek je uložen ve Sbírce kultur autotrofních mikroorganismů v Botanickém ústavu ČSAV v Třeboni pod č. A 777.

Střenkování jídelního příboru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215387

Dátum: 29.02.1984

Autor: Plachý František

Značky: střenkování, jídelního, příboru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru nožířských výrobků a jeho účelem je nahrazení masivního držadla jídelního příboru z nerezové ocele dvěma bočními nosníky, mezi něž vkládané střenky z barevných kovů, nových hmot nebo dřeva mají drážku po celém obvodě. Po vložení střenky mezi oba nosníky a po jejích zatlačení do obvodové drážky zapadnou vzájemně do sebe také zuby, vytvořené na koncích obou nosníků, a pevně střenku obejmou. Tím odpadne vytváření jídelního...

Způsob výroby bíle činicího třísliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 215386

Dátum: 29.02.1984

Autori: Exner Rudolf, Friml Zdeněk, Laurin Josef

Značky: výroby, třísliva, způsob, činicího, bíle

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby bělícího a plnícího třísliva ze sulfonovaných kondenzátů fenolů, močoviny a solí hliníku. Vynález se používá při výrobě koželužských pomocných přípravků. Řeší přípravu bělícího a plnícího třísliva z kondenzátu fenolu nebo směsi fenolických surovin a formaldehydu sulfonovaného pomocí solí kyseliny siřičité a formaldehydu upraveného pomocí močoviny nebo derivátů močoviny a formaldehydu. Reakce mezi močovinou a sulfonovaným...

Dopravník zrnitých sypkých nebo málo tekutých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 215385

Dátum: 29.02.1984

Autor: Dokoupil Bohumil

Značky: zrnitých, sypkých, dopravník, tekutých, málo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru manipulace s materiálem a řeší dopravu zrnitých sypkých nebo málo tekutých hmot, například betonu, zejména do těžko přístupných prostor. Podstatou vynálezu, sestávajícího ze statoru, opatřeného násypkou a výstupním hrdlem opatřeným dopravní trubkou nebo hadicí, kde ve statoru je uložen rotor, jehož obvod je opatřen dopravním šnekem je, že rotor je na konci opatřen alespoň jednou, k rotoru jedním koncem pevně uchycenou,...

Parkovací a nouzová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 215384

Dátum: 29.02.1984

Autor: Třísko Jan

Značky: brzda, nouzová, parkovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysokozdvižných vozů. U dosud známých řešení je činná část parkovací brzdy obvykle řešena společně s provozní brzdou zadní nápravy a je ovládána z kabiny řidiče pomocí ruční páky a táhlového nebo lanového mechanismu. Pomocí tohoto uspořádání lze velmi obtížně zajistit vysoké nároky, kladené na parkovací brzdu vysokozdvižných vozu. Závažným problémem je též umístění poměrně velké ruční páky do úzké kabiny. Všechny uvedené...

Tekutý detergenční prostředek s vysokou účinností

Načítavanie...

Číslo patentu: 215383

Dátum: 29.02.1984

Autori: Procházka Karel, Sochorová Květa, Lopata Václav, Novák Jan, Peterka Vlastimil

Značky: detergenční, účinnosti, vysokou, tekutý, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká průmyslu pracích prostředků. Řeší zabezpečení vysoké účinnosti (energeticky výhodné) tekuté formy pracích prostředku. Vysoká detergenční účinnost prostředku je umožněna s výhodou 15 až 40 % hmotnostních jedné nebo směsi látek charakterizovaných vzorci kde R1 = H nebo -(CH2), x = 1 až 4, Z = Na+ nebo K+ nebo NH+4 nebo.

Způsob hodnocení strukturních změn ocelí v důsledku jejich tepelného a technologického zpracování, zejména vzhledem k jejich náchylnosti k popouštění křehkosti a korozi, segregaci, obsahu austenitu, popřípadě rozsahu fázových přeměn

Načítavanie...

Číslo patentu: 215382

Dátum: 29.02.1984

Autori: Mazanec Karel, Hubáčková Jiřina, Kubelka Jiří, Číhal Vladimír

Značky: oceli, segregaci, náchylnosti, vzhledem, způsob, popouštění, rozsahu, tepelného, korozi, obsahu, změn, jejich, přeměn, austenitu, popřípadě, zpracování, technologického, strukturních, křehkosti, hodnocení, zejména, fázových, důsledku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru ochrana proti korozi a řeší způsob zjišťování strukturních změn ocelí v důsledku tepelného a technologického zpracování, zejména těch změn, které zvyšují náchylnost těchto ocelí ke korozi, a to na základě měření potenciokinetických polarizačních křivek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se stanoví ve vhodně voleném elektrolytu v obou směrech změny potenciálu jednotlivé proudové hustoty a jim odpovídající potenciály pro...

Zařízení pro vedení žací lišty v terénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215381

Dátum: 29.02.1984

Autori: Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo, Lonský Jiří

Značky: terénu, žací, lišty, zařízení, vedení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vedení žací lišty v terénu podle vynálezu zabraňuje kolizím žací lišty sklizňového stroje s půdou v terénních nerovnostech a dosahuje tak příznivějších ekonomických parametrů u sklizňových strojů, žací lištou vybavených. Žací lišta stroje je spojena s kluzáky a uchycena po stranách prostřednictvím čepových nosných loží v rámových konzolách, čímž je umožněno její kývání podle povrchu půdy, nad nímž je vedena kluzáky.

Tryska s plynule nastavitelným úhlem dopadu proudu na plošný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 215380

Dátum: 29.02.1984

Autor: Sedláček Josef

Značky: dopadu, plošný, plynule, tryska, materiál, nastavitelným, proudu, úhlem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká trysek s plynule nastavitelným úhlem dopadu na materiál, umístěných v sušárnách a obdobných technologických zařízeních. Trysky řeší optimální nastavení aerodynamických podmínek na zpracovávaný materiál. Podstatou navrhovaného řešení je tryskové těleso zakončené vodicími čepy, uloženými v ložiskách. Dále je tryskové těleso spojeno pružnými ohebnými manžetami s tryskovou komorou. Uchycení pružných ohebných manžet umožňuje natáčení...

Břitová část nože pro důlní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215379

Dátum: 29.02.1984

Autori: Breuer Jaromír, Mynář Vladimír, Měch František, Záruba Jaroslav

Značky: břitová, stroje, část, nože, důlní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká břitové části nože pro důlní stroje. Vynález řeší problém zlepšení geometrie břitu a zvýšení jeho životnosti při snížení spotřeby materiálu břitu. Podstatou vynálezu je, že břitová část se základním tělesem válcovitého tvaru má břit vytvořen jako průnik čelní válcové plochy a hřbetní válcové plochy, jejichž osy jsou různoběžné s osou základního tělesa, přičemž poloměr čelní válcové plochy je menší, než poloměr hřbetní válcové...

Způsob výroby izolačních desek se zvýšenou tuhostí z anorganického vláknitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215378

Dátum: 29.02.1984

Autori: Kašník František, Průša Václav, Baláček Petr

Značky: zvýšenou, tuhostí, izolačních, výroby, anorganického, desek, způsob, materiálů, vláknitého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby izolačních desek se zvýšenou tuhostí z anorganického vláknitého materiálu. Účelem vynálezu je způsob výroby uvedeného druhu desek bez zvláštního technického zařízení. Podstata vynálezu je v tom, že se předem zhotovené lamelové přířezy z desek nebo plstí k sobě přiřadí a po vzájemném stlačení se oboustranně opatří plošnou povrchovou úpravou, připojenou k vláknitému materiálu, přičemž, stlačov ní probíhá periodicky....

Mazací prostředek pro tváření kovových materiálů za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 215377

Dátum: 29.02.1984

Autori: Kozák Petr, Stejskal Michal, Mostecký Jiří, Kubelka Vladislav, Rábl Vratislav

Značky: prostředek, studena, kovových, tváření, mazací, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení povrchu tvářených kovových materiálů a použití prostředku jako nekorozního maziva. Tvářený materiál pak nemusí procházet procesem fosfatizace. Uvedeného účelu se dosáhne mazacím prostředkem obsahujícím 28 až 95 % hmot. fosfatizačně mazací složky, tvořené estery kyseliny fosforečné, 0,1 až 70 % hmot. minerálního nebo syntetického oleje střední viskozity a 2 až 10 % hmot. kyseliny fosforečné nebo kysličníku...

Kladkostroj s pneumatickým pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215376

Dátum: 29.02.1984

Autori: Olšák Miloň, Černý František

Značky: pohonem, kladkostroj, pneumatickým

Zhrnutie / Anotácia:

Kladkostroj s pneumatickým pohonem, jehož pohonnou jednotkou je čtyřválcový radiální pístový motor s dvojicí dvoustranných pístů uložených na klikovém hřídeli dvoudílnými kameny v obdélníkové dutině střední části táhla pístu. Písty navzájem kolmé jsou umístěny v samostatných válcích uložených ve dvoudílné skříni. Rozváděcí šoupátko, rozvádějící tlakový i expandovaný vzduch systémem radiálních drážek, zářezů a otvorů s vloženým přepouštěcím...

Spôsob kontroly kvality tienenia koaxiálnych káblov pri výrobe a elektrické zapojenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215375

Dátum: 29.02.1984

Autor: Illés Andrej

Značky: elektrické, kvality, káblov, koaxiálnych, tienenia, spôsobu, výrobe, spôsob, zapojenie, kontroly, tohoto, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob kontinuálne kontroly kvality tienenia koaxiálnych káblov snímaním zmien prienikového nízkofrekvenčného napätia na povrchu kábla vyvolaných prerušením alebo porušením tieniacej fólie alebo opletenia vonkajšieho jadra. Pri opletaní sa na vnútorné jadro koaxiálneho kábla na strane neopleteného konca privádza sínusové napätie o frekvencii 1 až 20 kHz a z vonkajšieho uzemneného jadra sa po opletení kapacitne sníma prienikové...

Spôsob výroby pentaacetylsalicylotrialuminiumdioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215374

Dátum: 29.02.1984

Autori: Nevydal Jozef, Baránek Bohuslav, Mandúch Milan

Značky: spôsob, výroby, pentaacetylsalicylotrialuminiumdioxidu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby pentaacetylsalicylotrialuminiumdioxidu (Aloxiprínu), ktorý je surovinou pre farmaceutické výrobky. Vynález rieši prípravu uvedenej substancie v kvalite, vyhovujúcej požiadavkám liekopisu. Podstata spočíva v tom, že sa pred izoláciou produktu analyticky stanoví v ňom množstvo zhydrolyzovanej kyseliny acetylosalicylovej a pridá sa na každé 0,1 % stanovenej kyseliny salicylovej 100 g 2-propanolátu hlinitého.

Způsob konverse dicyklohexylsulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215373

Dátum: 29.02.1984

Autori: Mostecký Jiří, Vörös Viliam, Weiser Otto, Klučovský Pavol, Ježek Marián

Značky: konverse, způsob, dicyklohexylsulfidu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je provádění rozkladu dicyklohexylsulfidu katalyticky nebo i termicky tak, že s vysokou selektivitou vzniká cyklohexylthiol s cyklohexenem. Uhlovodíkový podíl je možno vracet do thiolačního reaktoru k adici sirovodíku. Konverse se provádí zahříváním dicyklohexylsulfidu, s výhodou za přítomnosti katalyzátorů, při teplotě 200 až 300 °C, s výhodou při 270 až 280 °C, a za kontinuálního oddestilování vznikajícího cyklohexenu a...

Způsob výroby kyseliny 4,4-bis/4-ethylfenyl/-2,3-dibrom-Z-butenové

Načítavanie...

Číslo patentu: 215372

Dátum: 29.02.1984

Autori: Křepelka Jiří, Zelenka Jaromír, Beneš Jan

Značky: způsob, kyseliny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu přípravy antineoplasticky účinné kyseliny 4,4-bis(4-ethylfenyl)-2,3-dibrom-Z-butenové, spočívajícího v tom, že se kyselina mukobromová vnese do přebytku ethylbenzenu, načež se za chlazení přidá chlorid hlinitý tak, aby teplota reakční směsi nepřestoupila 20°C, a po ukončení kondenzace se reakční směs zpracuje způsobem obvyklým pro tento typ reakcí.

Kotoučová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 215371

Dátum: 29.02.1984

Autor: Pán Antonín

Značky: kotoučová, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kotoučové spojky s talířovou pružinou spojenou po obvodě s přítlačným kotoučem, vhodné pro motorová vozidla. Známá spojení talířové pružiny s přítlačným kotoučem jsou jak po stránce výrobní, tak i montážní poměrně náročná. Proto je podle předmětu vynálezu nahrazuje spojení drátovými sponami, jejichž konce jsou vetknuty do otvoru ve výstupcích přítlačného kotouče. (obr. 1 a 2).

Krytá vratná vícerozsahová teploměrná fólie k plošnému teplotnímu mapování

Načítavanie...

Číslo patentu: 215370

Dátum: 29.02.1984

Autor: Pospíšil Eduard A Pospíšilová Jarmila

Značky: vícerozsahová, fólie, mapování, krytá, teploměrná, teplotnímu, vratná, plošnému

Zhrnutie / Anotácia:

Krytá vratná vícerozsahová teploměrná folie určená k plošnému barevnému teplotnímu mapování biologických i technických objektů. Konstrukcí folie je vyřešena optimalizace jejích mechanických vlastností. Vzájemné posunutí intervalu existence mezofáze dvou ke konstrukci použitých kapalně krystalických teplotních indikátorů umožňuje téměř dvojnásobné rozšíření sledovaného intervalu teplot bez ztráty přesnosti nebo jednoduchosti barevné teplotní...

Zařízení na odtlačování a převlékání patek pláštů pneumatik při demontáži

Načítavanie...

Číslo patentu: 215369

Dátum: 29.02.1984

Autor: Ferdus Pavel

Značky: převlékání, plastů, patek, pneumatik, demontáži, odtlačování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na odtláčení a převlékání patek plášťů pneumatik při demontáži po obou stranách pneumatik současně. Vynález řeší jednak uspořádání pracovní jednotky pro vyvozování potřebné síly pro odtláčení patek plášťů od dosedacích ploch ráfků a pro převlékání patek plášťů přes raménko ráfku, jednak konstrukci odtláčecího nástroje. Zařízení podle vynálezu je tvořeno skříní s upínacími čelistmi, která je součástí pevného stojanu....

Rozpěrná výstuž pro přůmyslový filtr na čištění horkých vzdušin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215368

Dátum: 29.02.1984

Autor: Albrecht Jiří

Značky: čištění, filtr, výstuž, vzdušin, horkých, rozpěrná, průmyslový

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpěrná výztuž provedená podle vynálezu plní vedle funkce podpěry filtrační textilie, uspořádané do tvaru hadic nebo kapes, současně funkci výměníku tepla. Je vytvořena jako svislý dutý uzavřený prvek, který je opatřen vstupním a výstupním otvorem pro kapalinu ohřívanou účinkem horké vzdušiny proudící podél vnějších povrchů rozpěrné výztuže. Zvolenou konstantní výstupní teplotu ohřívané kapaliny lze regulovat rychlostí průtoku kapaliny...

Regulátor stálého napětí nuceně odvíjených zejména osnovních nití tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215367

Dátum: 29.02.1984

Autori: Rotrekl Otto, Kuda Vladimír

Značky: odvíjených, nuceně, stálého, nití, tkacího, stroje, osnovních, regulátor, zejména, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Regulátor stálého napětí nuceně odvíjených zejména osnovních nití tkacího stroje zahrnující čidlo napětí, reagující na změnu tohoto napětí změnou polohy, připojené na vstup regulačního členu, jehož výstup je spojen s řídícím členem výkonového regulačního orgánu se vstupním hřídelem náhonu a výstupním hřídelem pohonu odvíjení, který na změnu velikosti řídící veličiny na svém řídícím členu reaguje změnou poměru úhlových rychlostí mezi vstupním a...

Automatický ventil na ochranu čerpadiel proti preťaženiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215366

Dátum: 29.02.1984

Autor: Surma Karol

Značky: ochranu, ventil, automatický, proti, čerpadiel, preťaženiu

Zhrnutie / Anotácia:

Automatický ventil na ochrana čerpadiel proti preťaženiu Vynález sa týka odboru energetiky. Vynález rieši automatický ventil na ochranu čerpadiel proti preťaženiu, najmä čerpadiel ponorných. Podstatou vynálezu je, že v telese ventila je uložená vložka s krúžkom spojeným s horným koncom vlnovca, ktorý je dolným koncom spojený s vedením piestu. Púzdro spojené s maticou opatrenou regulačnou skrutkou, uloženou vo veku príruby, zapadá do vedenia,...

Anionaktivní koželužská mazadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 215365

Dátum: 29.02.1984

Autori: Blažej Anton, Ranný Mojmír, Pivoňka Václav, Smejkal Pavel, Hemžal Pavel

Značky: mazadla, koželužská, anionaktivní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká koželužské technologie. Řeší problematiku snížení množství koželužských mazadel v procesu likrování usní. Podstata vynálezu spočívá v přípravě anionaktivních koželužských mazadel, vyznačujících se tím, že obsahují 1 až 99 hmotnostních procent, fosforylovaných monoacylglycerolů nebo diacylglycerolů s 12 až 22 atomy uhlíku v řetězci mastné kyseliny. Kationtem těchto solí může být libovolný kovový iont. Fosforylované monoacyl a...

2-Hydroxy-1-/3-hydroxy-4-benzoylfenoxy/-3-/7,15- diazadispiro(5,1,5,3)hexadekán-15-yl/propán a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215364

Dátum: 29.02.1984

Autori: Lustoň Jozef, Maňásek Zdeněk, Vašš František

Značky: přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zlúčeniny 2-hydroxy-1-(2-hydroxy-4-benzoylfenoxy)-3-(7,15-diazadispiro) 5,1,5,3(hexadekán-15-yl)propánu vzorca a spôsobu jeho prípravy. Podstata spôsobu prípravy uvedene zlúčeniny spočíva v tom, že sa na 2-hydroxy-4-(2,3-epoxypropoxy)benzofenón pôsobí 7,15-diazadispiro(5,l,5,3)hexadekánom v inertnej atmosfére. Zlúčenina má využitie ako kombinovaný stabilizátor benzofenón-piperazínového typu a súčasne slúži na inhibíciu iných...

Hřeblový žlabový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 215363

Dátum: 29.02.1984

Autori: Marhoul Jiří, Novotný Rudolf

Značky: hřeblový, dopravník, žlabový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hřeblového žlabového dopravníku, určeného zejména pro dopravu horkých přířezů a výkovku v kovárnách. Vynález řeší možnost dopravy jak výkovků kotoučového a deskového tvaru, tak možnost orientované dopravy výkovků tyčového tvaru jedním dopravníkem a prodloužení životnosti tažného řetězu. Toho je dosaženo tím, že tažný prvek je tvořen dvěma tažnými válečkovými řetězy, které jsou navzájem propojeny spojovacími čepy zajištěnými...

1-Substituované imidazoly a triazoly a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 215362

Dátum: 29.02.1984

Autori: Mostecký Jiří, Paleček Jaroslav, Kubelka Vladislav, Dědek Václav

Značky: imidazoly, triazoly, výroby, způsob, 1-substituované, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká 1-substituovaných imidazolů a triazolů obecného vzorce kde R značí vodík, alkyl s 3 až 5 atomy uhlíku, s výhodou terciální butyl, R1 značí alkyl s 3 až 5 atomy uhlíku, s výhodou terciální butyl, nebo aryl, obsahující 6 až 10 atomů uhlíku, popřípadě substituovaný 1 až 3 substituenty, vybranými ze skupiny zahrnující fluor, chlor, brom, trifluormethyl, trichlormethyl, nitro-, kyano-, methoxy-, ethoxy- skupinu, R2 značí vodík nebo...

Zvedací zařízení rozdružovací frézy silážního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215361

Dátum: 29.02.1984

Autori: Kábrt Karel, Tobiška Jaromír

Značky: rozdružovací, zařízení, frézy, silážního, zvedací, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Přihláška vynálezu řeší problém vznikajících závějí rozebíraných hmot přímo před radlicí stroje v případě, že rameno s rozdružovacím orgánem vykonává dráha po kružnici. Pro vetší výšky naskladňované silážované hmoty, např. kolem 8 m, je nutné změnit koncepci celého zvedacího zařízení rozdružovací frézy. I když se použije optimální kombinace natáčení výkyvného ramene a zasouvání nosného ramena do výkyvného, vzniká výše již uváděný problém. Tento...