Zverejnene patenty 28.02.1984

Spôsob izolácie enzýmov cholínesterázového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214546

Dátum: 28.02.1984

Autori: Kuniak Ľudovít, Zemek Juraj, Kučár Štefan

Značky: izolácie, enzýmov, cholínesterázového, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu izolácie enzýmov cholínesterázového typu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že biologický roztok obsahuje enzým chlínesterázového typu s výhodou acetylcholínesterázu alebo pseudocholín esterázu po úprave na pH 7,5 až 9 a iónovej sily pod 0,01 M sa nechá v prvom stupni interagovať s výhodou na kolóne s gélom sieťovaného a metylovaného polyestylénimínu a po následnom premytí gélu rovnakým tlmivým roztokom sa v druhom stupni...

1-/0,0-dialkyl/tiofosforyl-4,5-dichlór-6-oxo-1 H-pyridazíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 214544

Dátum: 28.02.1984

Autor: Konečný Václav

Značky: h-pyridazíny

Zhrnutie / Anotácia:

Všeobecného vzorca II v ktorom R1 a R2 znamenajú rovnaký, alebo rôzny alkylový radikál s 1 až 3 atómami uhlíka. Spôsob prípravy zlúčením všeobecného vzorca II cyklizáciou zlúčeniny všeobecného vzorca III v prostredí metanelu za prítomnosti kyseliny sírovej ako katalyzátora. Spôsob prípravy zlúčením všeobecného vzorca II cyklizáciou zlúčeniny všeobecného vzorca II v prostredí oxychloridu fosforečného za prítomnosti chloridu uhličitého.

Způsob provádění hydroizolačních povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 214539

Dátum: 28.02.1984

Autori: Vachuda Jiří, Pichrt Aleš, Štepita Matej

Značky: povlaků, hydroizolačních, způsob, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob nanášení jednotlivých vrstev z definovaných hmot za účelem vytvoření povlaku s hydroizolačními účinky. Nasákavé a vodopropustné hmoty se upravují nejdříve penetračním (impregnačním) nátěrem, který reaguje a kationty obsaženými v podkladu a vytváří nehydrolyzovatelnou kotvící vrstvou se současným zpevněním. Na tuto spojovací vrstvu se nanáší vodní suspenze, vytvořená z modifikovaného cementového pojiva, plniv a reaktivní disperze.

Spôsob opravy prasknutých nosníkov komorového typu z oceľoliatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 214538

Dátum: 28.02.1984

Autori: Hrbáľ Pavol, Klinko Jaroslav, Bendis Anton

Značky: oceľoliatiny, opravy, prasknutých, nosníkov, spôsob, komorového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vyriešenie spôsobu opravy prasknutých nosníkov komorového typu z oceľoliatiny. Pri tomto spôsobe opravy sa postupuje tak, že najprv sa odstráni pôvodný liaty materiál porušených komôr v ktorom sú trhliny. Potom sa odstránený materiál nahradí sústavou prepážok z valcovaného materiálu, ktorých počet od 3 do 10 sa volí podľa hrúbky steny komory. Spôsob opravy podľa vynálezu možno využiť napríklad pri oprave hlavných nosníkov...

Způsob výroby 4-amino-4H-1,2,4-triazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214537

Dátum: 28.02.1984

Autori: Toman Jaromír, Socha Jaromír, Večeřa Miroslav

Značky: výroby, 4-amino-4h-1,2,4-triazolu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba 4-amino-4H-1,2,4-triazolu je založena na reakci hydrazinu s formamidy obecného vzorce I, kde R1 a R2 značí vodík nebo alkyl až se čtyřmi uhlíky. Směs hydrazinu a formamidů vzorce I v molárním poměru 10 : 1 až 1 : 10, nejlépe však v poměru 1 : 1, je zahřívána až na 230°C, nejlépe však na teplotu 160 až 180°C, za současného odstraňování vody i uvolňovaného aminu nebo amoniaku. Odstraňování vody i aminu lze ovlivnit i změnou tlaku rozmezí...

Manipulační vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: 214536

Dátum: 28.02.1984

Autori: Renner Lubomil, Peroutka Alois, Nováček František

Značky: manipulační, vozík

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zejména umožnění přepravy a osazování kompletovaných těles o hmotnosti až 200 kg jedním pracovníkem v podlaží stavby zejména bytové při průjezdu úzkými dveřními otvory nebo chodbami přes úměrné nerovnosti podlahy. Vozík tvoří rámová prostorová konstrukce, opatřená čtyřmi koly doplněná výsuvným dvoukolovým podvozkem pro umožnění křížového pojezdu. Dvě rukojeti jsou též snadno křížově přestavitelné dle požadovaného směru pohybu...

Spřádací ústrojí pro bezvřetenové předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 214535

Dátum: 28.02.1984

Autori: Esser Miroslav, Plaňanský Agaton, Buryšek František, Šilar Zdeněk

Značky: spřádací, bezvřetenové, předení, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spřádacího ústrojí pro bezvřetenové předení zahrnující spřádací rotor a jeho hnací ústrojí. Podstata vynálezu tkví v tom, že ze spřádacího rotoru alespoň oblast jeho sběrné drážky je oddělena proti hnacímu ústrojí včetně uložení, jakožto zdroje tepelné energie, tepelnou izolací. Tepelná izolace je vytvořena vzduchovou mezerou upravenou mezi vnější a vnitřní částí spřádacího rotoru, nebo je vytvořena vložkou z pružného materiálu,...

Zavážecí zařízení nůžek na úpravu kovového odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214534

Dátum: 28.02.1984

Autor: Jaitner Albín

Značky: úpravu, zavážecí, odpadů, nůžek, zařízení, kovového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zavážecí zařízení nůžek pro úpravu kovového odpadu. Zavážecí za řízení podle vynálezu sestává ze žlabu, pevně spojeného a pevným ramenem čelisti, uložené otočně ve vodítkách, které jsou spojeny s pístnicemi hydraulických válců a jeho podstatou je, že vodítko je posuv ně uloženo na kyvném rameni, které je pomocí čepu otočně uloženo ve žlabu a že s tímto kyvným ramenem je pevně spojen hydraulický válec, jehož pístnice je spojena s...

Zapojení střídače proudu s vlastní komutací

Načítavanie...

Číslo patentu: 214533

Dátum: 28.02.1984

Autori: Šimeček Josef, Winkler Jiří, Mynář Vladimír, Krtek Jan, Kondr Milan, Jelínek Richard, Cibulka Josef, Hloušek Jaroslav

Značky: komutaci, vlastní, proudu, zapojení, střídače

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení střídače obsahujícího blok střídače (2°), který je připojen svorkami (2.1), (2.2) přes diodu (67) na svorky (1.1), (1.2) zdroje proudu (10°). Blok střídadče (2°) je zároveň svorkami (2.3), (2.4), (2.5) připojen k zátěži a k bloku akumulačního usměrňovače (3°), jehož svorky (3.1), (3.2) jsou spojeny se svorkami (4.1), (4.3) bloku akumulačních kondenzátorů (4°). Ke svorkám (4.1), (4.3) je paralelně připojen dobíjecí zdroj (5°). Svorky...

Způsob vytváření barevného desénu při povrchové úpravě dřevěných podkladů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214532

Dátum: 28.02.1984

Autor: Svoboda Bohumil

Značky: způsob, úpravě, vytváření, podkladů, dřevěných, barevného, desénů, povrchové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytváření barevného desénu při povrchové úpravě dřevěných podkladů nátěrovými hmotami na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic nanášenými pomocí válcového nebo clonovacího zařízení spočívá v postupném nanesení způsobem "mokrý do mokrého" dvou vrstev nátěrových hmot různého barevného odstínu s rozdílem v povrchovém napětí 0,5 až 5mN/m. Nanesená dvojvrstva se vytvrdí buď do stadia úplného vytvrzení, takže vytvoří konečný povlak, nebo...

Způsob odstraňování niklového katalyzátoru po hydrogenaci esterů nenasycených karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214531

Dátum: 28.02.1984

Autori: Hetflejš Jiří, Dědek Jaromír, Svoboda Petr, Vaňková Zdenka, Souček Jiří

Značky: katalyzátoru, hydrogenaci, niklového, nenasycených, způsob, kyselin, karboxylových, esterů, odstraňování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstraňování niklového katalyzátoru po hydrogenaci esterů nenasycených karboxylových kyselin kyselinou fosforečnou. Hydrogenace esterů nenasycených karboxylových kyselin, zejména pak rostlinných olejů a živočišných tuků je z technickoekonomického hlediska významným procesem, široce využívaným v tukovém průmyslu pro jejich zušlechťování, příp. ztužování. Postupem podle vynálezu se niklový katalyzátor po hydrogenaci esterů...

Látkový filtr vzdušin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214530

Dátum: 28.02.1984

Autor: Bečvář Josef

Značky: vzdušin, látkový, filtr

Zhrnutie / Anotácia:

Látkový filtr vzdušin s regenerací filtračních pytlů zpětným proplachem má výztuže, které jsou do pytlů volně vloženy. Jejich hmotnost je menší než je síla působící na půdorysnou plochu filtračních pytlů při nastavení optimální hodnoty tlakového spádu, takže jsou pytle při filtraci zvedány a při regeneraci samovolně klesnou a nárazem oklepou filtrační pytle.

Způsob bezkontaktního určování pevných poloh v nadložních horninách terciérních uhelných pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 214529

Dátum: 28.02.1984

Autori: Hanza Karel, Uhlík Jaroslav Geolog

Značky: bezkontaktního, způsob, uhelných, horninách, poloh, určování, panví, nadložních, terciérních, pevných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu bezkontaktního určování pevných poloh v nadložních horninách terciérních uhelných pánvích, např. pevných poloh kvarcitů, pelokarbonátů a limonitizovaných poloh, které se nacházejí v podobě balvanů v nadložních sedimentech, pro bezpečný postup velkostrojů na uhelných lomech. Způsob bezkontaktního určování pevných poloh s využitím stabilních středovlnných a dlouhovlnných vysílačů spočívá v tom, že rovinná elektromagnetická...

Způsob výroby plných volných výkovků se zvýšenou vnitřní čistotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 214528

Dátum: 28.02.1984

Autori: Elfmark Jiří, Turoň Slavomír, Burda Svatopluk, Jílek Ladislav

Značky: způsob, výroby, volných, čistotou, výkovků, vnitřní, zvýšenou, plných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby plných volných výkovků se zvýšenou vnitřní čistotou, zejména těžkých volných výkovků nebo předkovků, jako jsou hřídele, kotouče, kované desky a bramy. Alespoň jedno čelo ingotu nebo předkovku se předstřihne, čímž vznikne středová část průměru 0,2 až 0,6 násobku průměru ingotu nebo předkovku a hloubky 0,2 až 0,7 násobku výšky ingotu nebo předkovku, načež se ingot nebo předkovek napěchuje ve směru jeho osy. Způsob...

Zařízení pro vysušování svařovacích elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 214527

Dátum: 28.02.1984

Autor: Klus Rudolf

Značky: elektrod, vysušování, zařízení, svařovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vysušování svařovacích elektrod, zejména pro vysušování svařovacích elektrod při montážních pracích na valném prostranství. Podstata zařízení, skládajícího se z komory s topnými elementy, podle vynálezu spočívá v tom, že komora je tvořena dvouplášťovým pouzdrem s rukojetí, v jehož podélné ose je vestavěna dělicí deska s otvory, přičemž pod touto dělicí deskou jsou umístěny topné elementy přepínatelné jednoduchým...

Způsob korekce translačních tepelných deformací

Načítavanie...

Číslo patentu: 214526

Dátum: 28.02.1984

Autori: Novotný Ivo, Hrouda Bohuslav, Skalla Jan, Růžička Karel

Značky: korekce, translačních, způsob, deformací, tepelných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem způsobu je provádění korekcí translačních tepelných deformací na zařízení o malých rozměrech s nepatrnou spotřebou energie a značnou účinností při nízkých nákladech. Realizuje se to tak, že translační tepelné deformace se korigují pohybem posuvných částí stroje ve směru opačném k deformaci, přičemž korekční pohyb posuvných částí stroje se děje v přímé závislosti na změně teploty deformujících se částí stroje.

Řezací ústrojí odvětvovacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 214525

Dátum: 28.02.1984

Autori: Dressler Mirko, Michl Václav, Formánek Vojtěch, Stejskal Miroslav

Značky: zařízení, ústrojí, odvětvovacího, řezací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řezacího ústrojí odvětvovacího zařízení používaného v lesní těžbě. Předmětem vynálezu je řezací ústrojí odvětvovacího zařízení, u něhož nůž opatřený čelem, hřbetem a negativním úhlem hřbetu je uložen v loži s osazením lože, přičemž plocha hřbetu nože převyšuje plochu hřbetu základny, případně nůž, břit nože, lože nože a osazení lože jsou šípového tvaru nebo břit nože je opatřen šípovými zuby nebo úhel základny je ostřejší než...

Zařízení pro přepravu přízových návinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214524

Dátum: 28.02.1984

Autori: Procházka Miloslav, Kult Ladislav, Česenek Bedřich

Značky: zařízení, prepravu, návinů, přízových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přepravu přízových návinů z textilních strojů, zejména bezvřetenových dopřádacích strojů, opatřených zařízením pro dopravu a ukládání návinů příze, které odstraňuje nevýhody dosud známých řešení, tím že umožňuje ukládání přízových návinů bez možnosti poškození horních vrstev návinu a jejich přepravu s maximálním využitím ložného prostoru jak při vnitrozávodové přepravě, tak i mimo závod se zřetelem na ekonomiku a...

Strukový chránič proti sání dojnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 214523

Dátum: 28.02.1984

Autor: Schamberger Jiří

Značky: strukový, chránič, sání, proti, dojnic

Zhrnutie / Anotácia:

Strukový chránič proti sání dojnic, vyznačený tím, že jej tvoří kruhové pouzdro (1), jehož vnější obvod se skládá s pevné umělé hmoty nebo kovu, vnitřní výplň (2) opatřená otvorem (3) pro vsunutí struku je z měkkého elastického materiálu.

Mazivo pre chladiace kompresory pripravené z olejov z parafinických rôp

Načítavanie...

Číslo patentu: 214522

Dátum: 28.02.1984

Autori: Salko Ľudovít, Maťaš Michal, Szücs Ladislav, Urbašek Peter

Značky: chladiace, mazivo, parafinických, olejov, kompresory, pripravené

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby nízkotuhnúcich olejov s bodom tuhnutia okolo 40°C z parafinických rôp, použitím kombinácie znižovača bodu tuhnutia, modifikátora viskozity a odpeňovača ako prísad do ropného oleja. Prídavok kombinácíe uvedených prísad zabezpečí požadované nízkotuhnúce vlastnosti oleja, zvýšenú pevnosť mazacieho filmu, a tým zvýšené protiderové vlastnosti oleja a odolnosť voči peneniu. Prínosom vynálezu je príprava oleja uvedených...

Fólie a desky z plastů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 214521

Dátum: 28.02.1984

Autori: Hoření Ladislav, Filip Radoslav

Značky: výroby, jejich, způsob, fólie, plastů, desky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší fólie a desky z plastů vhodné pro další tepelné zpracování a způsob jejich výroby. Podstata vynálezu spočívá v tom, že roztavená hmota prochází jednotlivými otvory vtokové části formy a vytváří za ní za tlaku prvky, které se spojují do fólie nebo desky. Takto vyrobené fólie a desky lze tepelně dále zpracovávat. Výstupky fólie nebo desky jednostranné i oboustranné lze za tlaku a teploty zalisovat nebo zažehlit. Vynalez je využitelný...

Spôsob výroby krmného fosforečnanu močoviny alebo fosforečnanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 214520

Dátum: 28.02.1984

Autori: Bartoš Vladimír, Oravec Eduard, Knopp Rudolf, Waradzin Walter, Bartík Richard, Pálka Ján, Papp Jozef, Buranský Ján, Kollár Jozef

Značky: fosforečnanu, krmného, spôsob, močoviny, výroby, amonného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby krmného fosforečnanu močoviny alebo fosforečnanu amonného z nečistej (extrakčnej) kyseliny fosforečnej je založený na odvodnení reakčného roztoku a extrakcie rozpustných nečistôt z povrchu a jadra častíc nasýteným vodným roztokom fosforečnanu močoviny alebo fosforečnanu amonného. Vyčistený produkt sa potom dosuší a expeduje. Extrahovad1o sa potom spracováva na NP alebo NPK hnojivo.

Zapojení pro regulaci doby nabíjení akumulačních kamen

Načítavanie...

Číslo patentu: 214519

Dátum: 28.02.1984

Autor: Malínek Miloslav

Značky: nabíjení, akumulačních, kamen, regulaci, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro regulaci doby nabíjení akumulačních kamen se silnoproudým stykačem, hodinovým spínačem a elektronickou ovládací částí, vyznačené tím, že výstup teploměrné sou stavy (1) je připojen na první vstup komparátoru (3), na jehož druhý vstup je připojen výstup časového generátoru (2), zatímco výstup komparátoru (3) je spojen s ovládacím vstupem spínače (4) zapojeného v obvodu cívky silnoproudého stykače (5), který je zařazen mezi síťový...

Způsob hromadného pájení kovových řetízků

Načítavanie...

Číslo patentu: 214518

Dátum: 28.02.1984

Autor: Francik Waldemar

Značky: kovových, způsob, řetízků, pájení, hromadného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru bižutérní výroby. Řeší problém odstranění možnosti vzájemného spojení dvou nebo více řetízků při jejich hromadném pájení ve svazku v průběžné plynové peci následkem uvolnění separátoru s jejich povrchu. Podstatou vynálezu je, že pro zvýšení přídržnosti separační hmoty k povrchu řetízků se před jejím nanesením řetízky navlhčí.

Čtecí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 214517

Dátum: 28.02.1984

Autor: Fiala Václav

Značky: zařízení, čtecí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro čtení informací, umístěných na těle zvířete, zpravidla hovězího dobytka. Touto informací bývá například velikost dávky krmiva, dávkovaného zvířeti po příchodu do dojírny. Popisované zařízení řeší daný problém kombinací fotoelektrických odrazových sond a detektoru kovových předmětů. Čtecí zařízení je tvořeno kovovým řetězem, upevněným na těle zvířete a cívkou detektoru kovových materiálů, uloženou po obvodu vstupního...

Spôsob výroby netkanej textílie s tvarovou pamäťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 214516

Dátum: 28.02.1984

Autor: Massányi Štefan

Značky: textilie, tvarovou, pamäťou, netkanej, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Predmet vynálezu spadá do odboru netkaného textilu. Vynález rieši plastické vzorovanie vrstveného netkaného behúňa alebo výlisku v jednej operácii s jeho spevňovaním. Podstata vynálezu spočíva v spôsobe výroby, podľa ktorého netkané textílie, obsahujúce vpichované preddielo s velírovitým lícom a tarmoplastickou vláknitou medzivrstvou sú plastifikované teplom na úrovni bodu topenia termoplastických vlákien v medzivrstve a vzorované z lícnej...

Systém riadenia palivového okruhu karburátoru spaľovacieho motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214515

Dátum: 28.02.1984

Autor: Longauer Karol

Značky: riadenia, karburátoru, spaľovacieho, okruhu, systém, motorů, palivového

Zhrnutie / Anotácia:

Systém riadenia palivového okruhu karburátoru spaľovacieho motoru s elektromagnetickým odpojovačom voľnobežného palivového okruhu vyznačený tým, že elektromagnet (1) spojený s odpojovačom palivového okruhu (2) je pripojený na vyhodnocovaní systém, ktorým je voľnobežný palivový okruh (3) karburátoru (9) uzatvoriteľný pri decelerácii.

Způsob výroby / 3aa, 4ß, 5a, 6aa /hexahydro-5-acyloxy-4-karboxy-2H-cyklopenta[b]furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214514

Dátum: 28.02.1984

Autori: Veselý Ivan, Staněk Jan, Stibor Ivan, Jarý Jiří, Paleček Jaroslav, Ledvinová Marie, Kubelka Vladislav, Žák Bohumil, Dědek Václav, Čapek Karel, Mostecký Jiří

Značky: výroby, způsob, hexahydro-5-acyloxy-4-karboxy-2h-cyklopenta[b]furan-2-onu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby /3a (, 4 (, 5 (, 6a ( /hexahydro-5-acyloxy-4-karboxy-2H-cyklopenta (b( furan-2-onu obecného vzorce I (str. 6) vyznačený tím, že se alkylester 5-halogen-2-keto-bicyklo(2,2,1( heptan-7-karboxylové kyseliny obecného vzorce II (str. 6) převede působením peroxokyseliny nebo peroxidu vodíku na (-lakton (5-halogen-3-hydroxy-2-alkoxy-karbonyl-cyklopent-1-yl)octové kyseliny obecného vzorce III (str. 7), který působením alkalicky...

Způsob výroby derivátů hexahydro-5-hydroxy-2H-cyklopenta/b/-furan-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214513

Dátum: 28.02.1984

Autori: Staněk Jan, Mostecký Jiří, Jarý Jiří, Stibor Ivan, Čapek Karel, Dědek Václav, Kubelka Vladislav, Paleček Jaroslav, Veselý Ivan

Značky: způsob, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů hexagydro-5-hydroxy-2H-cyklopenta/b/-furan-2-onů obecného vzorce I (str. 8), vyznačující se tím, že se chlorid kyseliny obecného vzorce II (str. 8) po redukci převede působením Wittigova činidla na látku obecného vzorce III (str. 9) z níž odstraněním chránící skupiny připraví látka obecného vzorce I.

Kompensátor teplotních dilatací vřeten vodorovných vyvrtávaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 214512

Dátum: 28.02.1984

Autor: Řezníček Mojmír

Značky: vodorovných, vřeten, dilatací, teplotních, kompensátor, vyvrtávaček

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu řeší problém kompensace teplotních dilatací vřeten vodorovných vyvrtávaček, pomocí natáčivého uložení, jak tažné tak i vymezovaní tažné matice posuvového šroubu, kde na čele tažné matice posuvu je pevně upnut třmen s ramenem v němž je kyvně uložena matice teplotní kompensace, jíž prochází tažný šroub teplotní kompensace, ovládaný buď ručním kolem, nebo elektromotorem při samočinném řízení pomocí ovládače.

Zapojení pro sdružené uvolňování průchodu signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214511

Dátum: 28.02.1984

Autori: Feber Stanislav, Bocek Karel, Tomanek Ervin

Značky: signálu, uvolňování, průchodu, sdružené, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro sdružené uvolňování průchodu signálů složené z prvního signálního vedení a z druhého signálního vedení, vyznačené tím, že první signální vedení se skládá z prvního vstupu (A1) prvního signálního vedení spojené ho s prvním vstupem (1p1) prvního koncového logického obvodu (P1), jehož výstup představuje první výstup (X1) prvního signálního vedení, z druhého vstupu (A2) prvního signálního vedení spojeného s prvním vstupem (kl) prvního...

Zariadenie pre prenos a rozvod krútiaceho momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214510

Dátum: 28.02.1984

Autori: Lenko Jozef, Boháčik Miroslav

Značky: momentu, prenos, krútiaceho, rozvod, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je pomocou hnacieho remeňa a remenice rozviesť výkon na dve odberné miesta, pričom jedno z nich je možné odpojiť a tiež vyriešiť napojenie hnacej remenice na remenisu motora. Uvedeného účelu sa dosiahne takým usporiadaním, že z jednej strany remenice vychádza jeden vývodový hriadeľ, trvale spojený s hnanou remenicou a z druhej strany druhý hriadeľ, spojený s remenicou pomocou spojky. Oba hriadele sú v jednej osi s remenicou...

Automatické upínadlo vrtákov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214509

Dátum: 28.02.1984

Autor: Kamas Rudolf

Značky: upínadlo, automatické, vrtákov

Zhrnutie / Anotácia:

Automatické upínadlo vrtákov, ktoré upína vrtáky s cylindrickými stopkami, vyznačujúce sa tým, že má tri rovnaké, paralelné centrovacie valčeky (5) s kuželovými koncami vložené v kruhu od seba po 120 stupňov, opatrené v strede ich dĺžok krčkami, ktorými sú vedené v radiálnych výrezoch ich vodiaceho krúžka (6) posuvne a točne uloženého v dutom valci (1), pritom sú od stredovej osi odtláčané tromi pružinami (8) upevnenými vo vodiacom krúžku (6)...

Elastický odparovač radiátorový

Načítavanie...

Číslo patentu: 214508

Dátum: 28.02.1984

Autor: Štyrand Jan

Značky: odparovač, radiátorový, elastický

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je univerzálnosť použitia pre rôzne typy radiátorov s nárokom na malé priestory ak v zamontovanom stave, tako aj pri skladovaní i preprave. Nízkej spotreby materiálu na jeho vyhotovenie. Uvedeného účelu sa dosiahne vakom s príchytkami po jeho okrajoch v hornej i dolnej časti, pričom usporiadanie príchytiek je meniteľné. K meniteľnosti zvislej polohy vaku je vak v rovine meniteľnosti príchytiek opatrený pásmi.

Autobenzín s nízkým obsahem olova a síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 214507

Dátum: 28.02.1984

Autor: Švajgl Oldřich

Značky: autobenzín, síry, olova, obsahem, nízkým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká autobenzínu s nízkým obsahem olova a síry pro středně kompresní motory, který neobsahuje olefiny a skládá se z 10 až 30 % obj. lehkých alkalických uhlovodíků s počtem uhlíků 5 a 6, z 70 až 90 % aromatických koncentrátů vroucích v rozmezí 40 až 210 °C a 0,05 až 0,20 g olova na litr jako tetraetylolovo nebo směs tetraetyl a tetrametylolova v poměru 1 : 3, jehož oktanové číslo výzkumnou metodou je 87 až 94.

Spojovací vložka pro lícované spojení dvou součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214506

Dátum: 28.02.1984

Autori: Holaň Ivan, Hasoň František, Král Jindřich

Značky: lícované, vložka, spojovací, spojení, součástí

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovací vložka pro lícované spojení dvou součástí podle vynálezu slouží k usnadnění výroby a montáže strojnic. součástí - zejména součástí o velkých rozměrech a velké hmotnosti k jejichž vzájemnému spojení se používají lícované spojovací součástky jako např. kolíky, lícované šrouby ap. K tomu účelu je tato vložka, jež se umisťuje mezi oběma. spojovaný mi součástmi, opatřena lícovanými otvory, z nichž některé jsou co do polohy a průměru shodné...

Zjednodušený tepelný motor s vnějším ohřevem pracovní látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214505

Dátum: 28.02.1984

Autor: Schneeweiss Pavel

Značky: vnějším, pracovní, látky, ohřevem, motor, zjednodušený, tepelný

Zhrnutie / Anotácia:

Zjednodušený tepelný motor s vnějším ohřevem pracovní látky vyznačený tím, že sestává hlavního pracovního prostoru (2) a vedlejšího pracovního prostoru (3), přičemž hlavní pracovní prostor (2) je spojen vstupním potrubím (13) přes vstupní ventil (10) s pracovním prostorem ohřívače (6) a s vedlejším pracovním prostorem (3) výstupním potrubím (4) přes výstupní ventil (9), tepelný výměník (7) a chladič (8).

Lopatka hydrodynamických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214504

Dátum: 28.02.1984

Autori: Kazda Mirko, Půr Ladislav, Beneš Josef, Jiřičný Josef

Značky: lopatka, strojů, hydrodynamických

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že každý z boků lopatky má svoji pracovní část, vy mezenou plochami tvořícími pracovní prostor lopatky, tvořenou plochou, která je zadána tvořící křivkou a jejím obecným prostorovým pohybem.

Pohyblivý rovinný rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 214503

Dátum: 28.02.1984

Autori: Pek Oldřich, Petrjanoš Vít

Značky: rošt, pohyblivý, rovinný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká roštů pro spotřebiče tuhých paliv o menším výkonu, které se pohybují při odstraňování popela v určitých časových intervalech. Vynález řeší intenzivnější odstraňování popela z ohniště jednoduchými prostředky. Zvětšeného ubírání i částečně soudržného popela se dosahuje uspořádáním zubů na horní ploše roštu tak, že zuby jsou vystřídány s mezerami po celé šířce roštu. Před vrcholem každého zubu je propadový otvor. Vynálezu lze užít...

Způsob výroby optických konstrukčních prvků z plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 214502

Dátum: 28.02.1984

Autori: Herrmann Ursula, Rudolph Friedrich, Sturm Hartmut, Schäfer Wolfgang, Bär Otto

Značky: způsob, prvků, plastických, výroby, konstrukčních, optických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby optických konstrukčních prvků z plastických hmot se složitě a nespojitě tvarovanými a/nebo ze stejných nebo různých sférických a/nebo nesférických plošných prvků sestavenými optickými účinnými plochami pomocí licí nebo vstřikovací polymerizace v galvanoplasticky zhotovených formách, vyznačený tím, že se zhotovují vzorové konstrukční prvky zkoušené na jejich optickou funkční způsobilost, které slouží jako modely pro vícenásobnou...