Použitie imichimodu na liečenie kožných metastáz odvodených z rakovinového nádoru prsníka

Číslo patentu: E 19097

Dátum: 30.12.2005

Autori: Hengge Ulrich R, Benninghoff Bernd

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Použitie imíchimodu na liečenie kožných metastáz odvodených z rakovinového nádoru0001 Predkladaný vynález sa týka použitia IRM zlúčeniny, l-(2-metylpropy 1)-1 H-imídazo 4,5-cchinolín-4-amínu, pn výrobe liečiva účinného na liečenie kožných metastáz.0002 Kožné metastázy sú sekundáme nádory spojené s mnohými rôznymi druhmi rakoviny. Vyskytujú sa, keď sa rakovinové bunky odtrhnú od primámeho nádoru a usadia sa ako sekundáme nádory. Metastatické nádory často spôsobujú zrýchlené zhoršenie stavu pacienta, a preto môžu byť fatálne. Kožné metastázy sa vyskytujú v dôsledku jedného alebo viacerých metastatických procesov, ktoré môžu zahŕňať, napríklad prolíferáciu primárnych nádorov,lokálnu extenziu, vaskulárnu a/alebo lymfatickú penetráciu a embolizáciu, náhodný prenos malígnych buniek V priebehu diagnostických alebo chirurgických zákrokov, a uvoľnenie0003 Kožné metastázy sa vyskytujú až u asi 9 všetkých pacientov s rakovinou, ale najčastejšie sa vyskytujú v spojení s rakovinou prsníka u žien a v spojeni s rakovinou pľúc u mužov. Melanóm, primáma rakovina vaječníkov, ústnej dutiny, obličiek, hrubého čreva ažalúdka tvorí okolo 90 všetkých kožných metastáz.0004 Pacienti obvykle prichádzajú s rýchlo sa rozvijajúcimi noduly alebo nádory, často na hrudníku, temene hlavy, krku, bruchu alebo chrbte. Menej časté miesta zahŕňajú horné končatiny a panvu. Pacienti môžu zaznamenať bolesť, citlivosť a/alebo infekciu. Kožní metastázy sú charakterizované nádorovou inváziou s kapilárnou ruptúrou, nekrózou a infekciou, čo môže mať za následok hnisavú, drobivú a páchnucu léziu. Kožné metastázy môžu vykazovať charakteristiky primámeho nádoru. V iných prípadoch sa však bunky metastatického nádoru môžu stať aspoň0005 Liečba kožných metastáz závisí, aspoň z časti, od liečby primámeho nádoru. Často totomôže zahŕňať systémovú terapiu, ale tiež môže zahŕňať lokálne ošetrenie, vrátane napríkladhonnónovej terapie. Vedľajšie účinky mnohých týchto liečení sú dobre charakterizované.0006 Sociálna izolácia, rozpaky, dokonca ostrakizmus môžu vychádzať zo znetvorenía a/alebo zápachu spojeného s kožnými metastázami. Preto môže účinná liečba kožných metastáz značne zlepšiť kvalitu života pacienta a môže dokonca predĺžiť pacientov život. Existuje potreba nájsť ďalšie účinné liečby pre kožné metastázy, ktoré majú za následok menej alebo menej závažné0007 O topickom použití imichimodu na liečenie kožných metastáz z melanómu sa diskutuje napríklad v Ugurel S. et al., Topical imiquimod eradícates skin metastases of malignant melanoma but fails to prevent rapid lymphogenous metastatic spread, British Journal of Dermatology 2002, vol. 147, no. 3, strany 62 - 624 Wolf Ingrid H. et al. Locoregíonal cutaneous metastases of malignant melanoma and their management, Dennatologic Surgery 2004 Official Publication by the American Society for Dermatologic Surgery, Inc., vol. 302,Part 2, February 2004, strany 244-247 Hesling C. et al. In vivo and in situ modulatíon of the expression of genes involved in metastasis and angiogenesis in a patient treated with topical imiquimod for melanoma skin metastases, British Journal of Dermatology 2004, vol. 150, no.4, strany 761 -767, a Schon Michael P. et al. Death receptor-independent apoptosis in malignant melanoma induced by the small-molecule immune response modíñer imiquimod, THE J OURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY, MAY 2004, vol. 122, no. 5, strany 1266 1276. O liečbe (metastatickej) rakoviny prsníka sa diskutuje napríklad v DATABASE MEDLIN EOnline US National Library of Medicine (NLM), BETHESDA, MD, US September 2002, Moore Susan Cutaneous metastatic breast cancer, Database accession no.NLM 12240484 Clinical Joumal of Oncology Nursing, 2002 Sep-Oct, vol. 6, no. 5, strany 255 260 Schwartz Robert A. et al Secondary mucinous carcinoma of the skin metastatic breastcancer, Dermatologic Surgery 2004 Official Publicatíon by the American Society for Dermatologic Surgery, Inc., vol. 302, únor 2004, strany 234-235 a DATABASE MEDLINE Online US National Library of Medicine (NLM), BETHESDA, MD, US únor 2003, KrathenRichard A. et al Cutaneous metastasis a meta-analysis of data, Database accession no.0008 Predkladaný vynález sa týka použitia IRM zlúčeniny, l-(2-metylpropyl)-lH-imidazo 4,5-cchinolín-4-amínu, pri výrobe liečiva účinného na liečenie kožných metastáz, kde kožnámetastáza je odvodená z rakovinového nádoru prsníka, ako sa opisuje v patentových nárokoch.0009 Zistilo sa, že sa určité IRM s malými molekulami môžu použiť na liečenie kožných metastáz. V súlade s tým, predkladaný opis opisuje spôsob liečby kožnej metastázy u pacienta,ktorý takúto liečbu potrebuje. Všeobecne, spôsob zahŕňa identifikáciu oblasti liečby, ktorá zahŕňa jednu alebo viacej lézií, ktoré obsahujú metastatické bunky a podanie IRM zlúčeniny do oblastiliečby v množstve, ktoré je účinne na liečenie lézie.0010 Predkladaný opis tiež opisuje spôsob liečby kožnej metastázy u pacienta, ktorý takúto liečbu potrebuje. Všeobecne, spôsob zahŕňa identifikáciu oblasti liečby, ktorá zahŕňa jednu alebo viacej lézií, ktoré obsahujú metastatické bunky a podanie TLR 7 agonistu do oblasti liečbyv množstve, ktoré je účinné na liečenie lézie.0011 Predkladaný opis tiež opisuje spôsob liečby kožnej metastázy u pacienta, ktorý takúto liečbu potrebuje. Všeobecne, spôsob zahŕňa identifikáciu oblasti liečby, ktorá zahŕňa jednu alebo viacej lézií, ktoré obsahujú metastatické bunky a podanie TLR 8 agonistu do oblasti liečbyv množstve, ktoré je účinné na liečenie lézie.0012 Rôzne ďalšie znaky a výhody predkladaného vynálezu by mali byť ľahko zrejme s odkazom na nasledujúci podobný opis, príklady, patentové nároky a pripojené výkresy. Na niekoľkých miestach v celom opise sa poskytuje návod prostredníctvom zoznamov príkladov. V každom prípade slúži uvedený zoznam iba ako reprezentatívna skupina a nemal by sainterpretovať ako výlučný zoznam.0013 Obr. IA ukazuje nepravidelnú zápalový erytém na ľavom ramene pacienta. Obr. lB ukazuje histologické vyšetrenie biopsie odobrané z nepravidelného zápalového erytémuObr. IC ukazuje ímunohistologické vyšetrenie biopsie odobranej z nepravidelného zápalového erytému ukázané na obr. lA.Obr. 1 D ukazuje imunohistologické vyšetrenie biopsie odobranej z nepravidelného zápalového erytému ukázané na obr. lA.Obr. IE ukazuje imunohistologické vyšetrenie biopsie odobranej z nepravidelného zápalového erytému ukázané na obr. lA.Obr. F ukazuje oblasť nepravidelného zápalového erytému ukázaného na obr. lA po liečbe pomocou IRM zlúčeniny.Obr. 1 G ukazuje histologické vyšetrenie oblasti po liečbe pomocou IRM zlúčeniny.Obr. IH ukazuje imunohistologické vyšetrenie oblasti po liečbe pomocou IRM zlúčeniny.Obr. ll ukazuje histologické vyšetrenie kožnej metastázy invazívneho duktálneho karcinómu pred liečbou pomocou IRM zlúčeniny.Obr. l ukazuje histologické vyšetrenie kožnej metastázy invazívneho duktálneho karcinómu poliečbe pomocou IRM zlúčeniny.Podrobný opis ilustratívnych uskutočnení yynálezu0014 Teraz sa zistilo, že určité IRM (modíñkátory ímunitnej odozvy) zlúčeniny môžu poskytovať účinnú liečbu kožných metastáz. Všeobecne, IRM zlúčeniny môžu pôsobiť prostredníctvom stimulácie určitých kľúčových aspektov imunítného systému, ako aj prostredníctvom potlačenia určitých ďalších aspektov. Zdá sa, že určité IRM zlúčeniny pôsobia prostredníctvom T 011-podobných receptorov (TLR), aby vyvolali bíosyntézu vybraných cytokínov, indukciu ko-stirnulačných molekúl a zvýšenú antigén-prezentujúcu kapacitu. Určité zlúčeniny (napr. IRM zlúčeniny a/alebo TLR agonisty) môžu poskytovať účinnú liečbu kožných metastáz, keď sa podávajú topicky na oblasť pokožky, ktorá je postihnutá kožnou metastázou. Často pacienti postihnutí kožnými metastázami podstupujú ožiarenie a/alebo chemoterapií kvôli primámemu nádoru a nemusia ľahko znášať ďalšie ožiarenie a/alebo chemoterapiu na zvládnutie kožnej metastázy. Preto predkladaný vynález poskytuje altematívnu liečbu pre kožné metastázy, ktorá je jednoduchá, neinvazivna, dobre znášaná a účinná.0015 Kožná metastáza môže pochádzať z akéhokoľvek druhu primárnej rakoviny, ako je napríklad primáma rakovina prsníka, pľúc, melanómu, hlavy a krku, vaječníkov, ústnej dutiny,obličiek, hrubého čreva alebo žalúdka. V niektorých uskutočneniach môže byť primámourakovinou pevný nádor, ako je napríklad rakovina prsníka alebo rakovina pľúc. V určitých

MPK / Značky

MPK: A61K 31/4745, A61K 31/409, A61P 35/04, A61K 39/00

Značky: kožných, rakovinového, odvodených, liečenie, imichimodu, nádorů, prsníka, použitie, metastáz

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/19-e19097-pouzitie-imichimodu-na-liecenie-koznych-metastaz-odvodenych-z-rakovinoveho-nadoru-prsnika.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie imichimodu na liečenie kožných metastáz odvodených z rakovinového nádoru prsníka</a>

Podobne patenty