Číslo patentu: E 15723

Dátum: 22.12.2010

Autor: Blumenthal Marco

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predkladaný vynález sa týka výroby odvodnených, to znamená sušených a/alebo fritovaných potravinárskych výrobkov pre ľahké občerstvenie, ako potravinárskych čipsov, najmä výroby takých výrobkov pre ľahké občerstvenie, ako sú výrobky pre ľahkéRôzne spôsoby výroby čipsov, najmä zemíakových čipsov sú známe. Najbežnejšie z týchto spôsobov je výroba čipsov pomocou fritovania tenkých zemíakových plátkov. Pretože fritované zemiakové čipsy sa vyznačujú dobrým aróma a dobrými organoleptickými vlastnosťami,ale tiež vysokým obsahom tuku, usiluje sa už dlho o redukciu obsahu tuku, avšak o čo najväčšie zachovanie aróma a organoleptických vlastnosti fritovaných výrobkov (pozri napríklad spis WO 99/04650). Také spôsoby výroby produktov so zníženým tukom alebo s nízkym obsahom tuku zahrnujú spôsob pečenia, rovnako ako spôsob sušenia,napríklad vo fluidných sušíarňach alebo V pásových sušiarňachs predbežne uskutočneným alebo následným krokom fritovania aleboRovnako už známe sú výrobky pre ľahké občerstvenie, ktoré sa vyrábajú zcesta, napriklad fritované alebo vysušené produkty nabáze zemiakov a/alebo obilnín, ktoré môžu zaujimat širšie spektrumforiem, ako je plátkový tvar, obvykle označované ako čipsy aleboZatiaľ čo všetky tieto spôsoby smerujú kviac alebo menej dobre akceptovaným, chrumkavým výrobkom pre ľahké občerstvenie, ako sú zeleninové čipsy, najmä zemiakové čipsy, a ovocné čipsy, najmä jablčné čipsy, sú pre mnoho zeleninových, ovocných a masových výrobkov nevhodné, pretože vedú k strate vône a/alebo farby, čoprijateľnosť výrobkov pre ľahké občerstvenie silne znižuje.Zo spisu EP 0935 972 je známy rehydratovateľný výrobok zo zemiakov, ktorý sa na základe zlepenia malých blanšírovaných kúskov zemiakov anásledného sušenia pri teplotách pod 110 °C,obvykle s klesajúcou teplotou sušenia, vysušuje na menej než 10 hmotnostných vody, napríklad 7-8 hmotnostných vody. Tento produkt nie je upravený ku konzumácii ako sušený výrobok (pre ľahké občerstvenie), spíš ku konzumácii vrehydratizovanom (aCieľom predkladaného vynálezu bolo preto pripraviť spôsob výroby odvodneného suchého produktu, obvykle výrobku pre ľahké občerstvenie, najmä čipsového výrobku a čipsovej zmesi, rovnako ako suchého produktu, ako výrobku pre ľahké občerstvenie, napriklad čipsového výrobku a čipsovej zmesi, ktorá má prinajmenšom určitý podiel zeleniny a/alebo ovocia/alebo masa, prípadne rýb a/aleboobilnín s dobrým uchovaním aróma a/alebo farby.Tento úkol bol vyriešený spôsobom výroby sušeného produktu, najmä čípsov (následne označovaných ako výrobok prvého druhu)prostredníctvom odobratia vody, ktorý sa vyznačuje tým, že výrobkuprvého druhu s obsahom vody najmenej 5 a maximálne 15 hmotnostných sa v kroku konečného sušenia pri teplote pod 80 °C,prednostne pod 60 °C, najmä pri teplote okolitého prostredia, odoberá voda, prinajmenšom čiastočne pomocou výrobku druhého druhu, akoPod sušeným výrobkom, prípadne výrobkom sa v rámci tohto vynálezu rozumie potravina v kusovej forme, pričom jednotlivé kusy alebo častice môžu byť plátkové, tyčkové, dielové alebo granulové. Pod plátkovým sa rozumie tvar, ktorého rozmer v dvoch smeroch je podstatne väčší než v treťom smere, obvykle najmenej päťkrát väčší,a u ktorého je hrúbka v podstate konštantná. Piatkové výrobky sa tiež označujú ako čipsy, napríklad zemiakové čipsy. Tyčkovým sa označuje tvar, v ktorom je jeden rozmer podstatne dlhší, než oba ďalšie rozmery, obvykle je najmenej dvakrát tak dlhý, než väčší rozmer zjedného zobidvoch ďalších rozmerov, pričom tiež tu je priemer v podstate konštantný, napríklad hlavne u pomfritov. Dielíkmi sa označujú tvary, v ktorých sa aspoň najmenší rozmer,hrúbka, mení, obvykle relatívne pravidelne narastá a ubúda. Prominentným zástupcom dielikov sú jablčné rezy. Granulovými sa označujú všetky tvary, u ktorých sa tri rozmery podstatne neodlišujú.Tieto tvary môžu byt uprednostňované rôzne, vždy podľa potraviny.Vrámci tohto vynálezu zahrnujú pojmy výrobok prvého druhu avýrobok druhého druhu tiež zmesi rôznych zelenín, rôzneho ovocia, rôznych druhov mäsa alebo rýb a rôznych obilnín, rovnako ako ľubovoľné kombinácie zeleniny a/alebo ovocia a/alebo mäsa, prípadne rýb a/alebo obilnín.Pod teplotou okolitého prostredia sa v rámci tohto vynálezu rozumieteplotné rozsahy od asi l 0 do asi 40 °C, najmä od 20 do 35 °C.Krok konečného sušenia je možné uskutočniť vjednom kroku alebo v niekoľko, napríklad dvoch čiastkových krokoch s rovnakými alebo rôznymi odvodňovacími prostriedkami, pričom odvodňovacím prostriedkom je obvykle naposledy použitý, alebo jeden z naposledypoužitých výrobkov druhého druhu (pozri nižšie).Spôsoby predbežného odoberania vody sú sušiace procesy, pracujúce napríklad pri vysokej teplote, napríklad nad 100 °C, najmä spôsob fritovania a/alebo spôsob sušenia, s ktorými sa suší na maximálne asi 15 hmotnostných, prednostne na asi 8 až asi 10 hmotnostných obsahu vody. U zvlášť kritických produktov, u ktorých tepoty nad 100 °C vedú už vo vlhkom stave k zafarbeniu a/alebo k nežiaducej zmene chuti, môže byť nutné uskutočniť predsušenie pri nízkych teplotách, napríklad od 80 C do 100 °C s odpovedajúcim spôsobomPomocou spôsobu, opísaného pre konečné sušenie by sa mohli priamo sušit take vlhké výrobky tento spôsob by ale nebol na základe veľkého množstva sušiaceho prostriedku, prípadne dlhšej dobyVýrobky prvého druhu môžu byt zeleninové čipsy a/alebo ovocné čipsy a/alebo rybie čipsy. Zeleniny a ovocia pre výrobky prvého druhu môžu existovať tiež ako dieliky, čo pre mäso a ryby nie je prednostné. Výrobky prvého druhu môžu byť tiež Cestovinové výrobky, alebo je môžu obsahovat, najmä pokiaľ sú do cesta zapracované farebné, alebo na chut citlivé potraviny. Označenie výrobok prvého druhu, aký sa používa v rámci vynálezu, zahrnuje zmesi čipsov a/alebo dielikov rôznej zeleniny, zmesi čipsov a/alebo dielikov rôznych druhov ovocia, zmesi čipsov rôznych druhov mäsa

MPK / Značky

MPK: A23B 4/03, A23L 1/31, A23L 1/216, A23L 1/212, A23B 7/02, A23L 1/325, A23B 7/03, A23L 1/217

Značky: čipsov

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/19-e15723-zmes-cipsov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zmes čipsov</a>

Podobne patenty