Spôsob výroby množstva zásuvných kariet z kartového telesa

Číslo patentu: E 12463

Dátum: 26.12.2007

Autor: Hatch David

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka čipových kariet a spôsobu výroby zásuvných čipových kariet akonkrétnejšie viacnásobných odlamovacích alebo oddeľovacích kariet, nesených na karte štandardnej veľkosti, ISO 7810 typu ID-l.Identiñkačný modul účastníka alebo SIM (Subscriber Identity Module) je známa súčiastka vo svete mobilnej telefónie. Štandardné SIM karty sú v podstate malé inteligentné karty podobne ako väčšina smart kariet, obsahujú modul - integrovaný obvod pripojený na spojovaciu platničku - zapustenú do plastickej podložky. Štandardná karta ISO 7810 typu ID 1 je viac alebo menej pravouhlá, šírky 85,6 mm a výšky 54 mm, pričom štandardný formát ISO 7810 typu ID-OOO používaný pre SIM karty je nepravidelný tvar, hoci stále jasne založený na pravouholníku šírky 25 mm a výšky 15 mm. Táto omnoho menšia karta sa často označuje ako zásuvná karta (plug-in-eard) alebo SIM plug. Väčší formát ID-l používaný pre smart karty uľahčuje vkladanie karty do čítačky kariet a vyberanie karty z čítačky kariet,niekedy to môže byť treba robit tisíc ráz počas životnosti typickej smart karty. Na druhej strane zásuvná karta je skonštruovaná tak, aby bola malá, aj keď to znamená že je troška neobratná na zasúvanie alebo vyberanie, pretože zasúvanie a vyberanie sú relatívne nie časté operácie. Nedávny prírastok do rodiny miniatúmych zásuvných kariet pre mobilné telefóny je tzv. Mini-UICC karta alebo zásuvná, tento formát definovaný Európskym inštitútom pre telekomunikačné normy (ETSI - European Telecommunications Standards Institute) meria našírku 15 mma na výšku 12 mm.Takmer väčšina zásuvných kariet sa robí zapustením modulu do štandardného kartového telesa veľkosti ID-l a potom vyrazením odlamovacej štrbiny okolo modulu so štandardným formátom karty ID-OOO, alebo formátu Mini-UICC. Výhodou tohto prístupu je, že umožňuje výrobcom používať pri výrobe a manipulácii zásuvných kariet štandardné strojové nástroje pre smart karty. A pokým zásuvná karta zostáva spojená so svojou kartou ID-l, je ľahké manipulovať s ňou ako pre výrobcu tak pre koncového používateľa. Hlavná nevýhoda tohto prístupu je, že zásuvná karta predstavuje len malý pomer, približne 10 , celkovej plochy karty ID-l. Takto, ked sa zásuvná karta vylomí z karty ID-l, 90 plastu je odpadom.Problém odpadu rieši európsky patent EP 0495216, ktorý opisuje kartu formátu ID-l s dvomi odlamovacími mikročipovými kartami bez opisania výrobného postupu. Problém odpadu taktiež rieši európsky patent EP 1073010, ktorý opisuje kartu formátu ID- so štyrmi vylamovacími mikročipovými kartami, tento patent taktiež opisuje výrobný postup. Oba tieto prístupy znižujú odpad, avšak v prípadoch keď sú dve alebo štyri zásuvné karty určené pre dvoch alebo štyroch rôznych zákazníkov, proces vykonávania a balenia komplikuje potreba odlomiť zásuvné karty manipulovať so zásuvnými kartami zvlášť počas procesu vykonávania a balenia. Čo je treba, je spôsob vloženia napríklad najmenej dvoch odlamovacích zásuvných kariet na kartu ID-l, ktorý by umožnil, aby sa Zásuvné karty distribuovali rôznym zákazníkom bez dodatočných nákladov a nevýhody pri manipulovaní a prebaľovaníĎalej DE 199 26 348 uvádza kartové teleso obsahujúce dva zapustené moduly a nalamovaciuPodľa prvého spôsobu sa vynález týka spôsobu výroby zásuvných kariet, pričom každá zásuvná karta obsahuje jeden zapustený modul a je oddelíteľne definovaná v rámci väčšej zásuvnej nosnej karty, pričom je definované množstvo zásuvných kariet na kartovom telese a je vytvorená najmenej jedna nalamovacia ryska na kartovom telese na definovanie rovnakého uvedeného množstva podobných zásuvných nosných kariet, pričom každá zásuvná nosná karta obsahuje jedinú zásuvnú kartu vyznačujúci sa tým, že zahŕňa kroky zabezpečenia dávky kartových telies ako zásoby vo vstupnej násypke, vykonanie frézovacieho cyklu uvedenej dávky prenesením postupne každého kartového telesa z uvedenej vstupnej násypky do frézovacieho stroja, frézovanie najmenej jednej dutiny v každom prenesenom kartovom telese, prenesenie každého uvedeného kartového telesa z uvedeného frézovacieho stroja do výstupnej násypky, aby sa v nej vytvorila zásoba vyfrézovaných kartových telies a otočenie výstupnej násypky dnom hore keď je plná, nahradenie výstupnej násypky za vstupnú násypkua vykonanie ďalšieho frézovacieho cyklu uvedenej dávky.Podľa druhého spôsobu sa vynález týka spôsobu výroby zásuvných kariet, pričom každá zásuvná karta obsahuje jeden zapustený modul a je oddelíteľne definovaná v rámci väčšej zásuvnej nosnej karty, pričom nmožstvo zásuvných kariet je definovaných na kartovom telese a je vytvorená najmenej jedna nalamovacia ryska na kartovom telese, aby definovalo rovnakéuvedené množstvo podobných zásuvných nosných kariet, pričom každá zásuvná nosná kartaobsahuje jedinú zásuvnú kartu, vyznačujúci sa tým, že zahŕňa kroky zabezpečenia dávky kartových telies ak zásoby vo vstupnej násypke, vykonanie frézovacieho cyklu uvedenej dávky prenesenim postupne každého kartového telesa z uvedenej vstupnej násypky do frézovacíeho stroja, vyfrézovanie najmenej jednej dutiny v každom prenesenom kartovom telese, prenesenie každého uvedeného kartového telesa z uvedeného frézovacieho stroja do výstupnej násypky, aby sa vytvorila v nej zásoba vyfrézovaných kartových telies a otočenie výstupnej násypky o 180 ° okolo stohovacej osi, nahradenie výstupnej násypky za vstupnú násypku a vykonanie ďalšieho frézovacíeho cyklu uvedenej dávky.Výhodne, rozmery takéhoto kartového telesa sú rozmery štandardnej karty ISO 78 | 0 typu ID-l. Toto umožňuje používat existujúce stroje len s malými modiñkáciami, aby sa spôsobVýhodne sa spôsob vyznačuje umiestnením každého uvedeného modulu vzhľadom na okraje uvedeného kartového telesa v súlade s normou ISO 7810 a ISO 7816. Takto možno existujúcestroje použit na nakladanie modulov.Ďalší výhodný krok je razenie zaoblených rohov na koncoch uvedenej najmenej jednej nalamovacej rysky. Takto každá následne oddelená zásuvná nosná karta má štyri zaoblenéVýhodne zásuvné karty s príslušnými modulmí sú zapustené do protiľahlých povrchov uvedeného kartového telesa.Podľa ďalšieho výhodného kroku sa na každú zásuvnú nosnú kartu vytlačía propagačnéSpôsob môže taktiež zahŕňať krok vytlačenia personalizovaných informácií na každej zásuvnej nosnej karte. Spôsob môže taktiež zahŕňa krok nahrania personalizovaných informácií (čiže dát, programov, kľúčov, kódov ) do modulu každej zásuvnej karty korelovaných s personalizovanými informáciami vytlačenými na zodpovedajúcej zásuvnejkarte. Prirodzene rovnaký stroj nahrávania dát môže nahrať iné dátové informácie spoločnéPodľa možnosti sa spôsob vyznačuje vytlačením dvoch rôznych typov gratických informácií na uvedenom kartovom telese, prvý typ ktorý je rovnaký na každej zásuvnej nosnej karte adruhý typ personalizovaných informácií, ktorý nie je rovnaký na každej zásuvnej nosnej karte.Podľa ďalšej možnosti sa spôsob vyznačuje nahraním dvoch rôznych typov elektrických personalizačných informácií, prvého typu, ktorý je rovnaký v každom module, a druhého typupersonalizačných informácií, ktoré nie sú rovnaké v každom module.Ďalej spôsob výhodne zahŕňa krok vytlačenia informácií na uvedené kartové teleso na plochy zodpovedajúce príslušným zásuvným nosným kartám. Tieto informácie súvisia sTakto sa zásuvná karta dodáva zákazníkom, pričom je spojená s kartou s vtlačenými informáciami po zlomení nalamovacej rysky (rysiek) smart kariet. Kroky tlačenia nahrávania personalizačných dát možno robit počas následných sekvencií, alebo súčasne pre každý modul a súvisiace informačné karty. Tieto kroky sa výhodne vykonávajú pred zlomenímnalamovacej rysky (rysiek), hoci najmenej tlačenie možno robiť na oddelených zásuvnýchPodľa ďalšej výhodnej vlastnosti sa kartové teleso vyznačuje vyrazenými zaoblenými rohmina koncoch uvedenej najmenej jednej nalamovacej rysky.Obrázok l je schematická reprezentácia frézovacej stanice kariet.Obrázok 2 je prvý otłézovaný povrch kartového telesa po frézovaní prvej dutiny.Obrázok 2 A je rez pozdĺž línie IIA-IIA na obrázku 2.Obrázok 3 zobrazuje druhý ofrézovaný povrch kartového telesa po frézovaní druhej dutiny.Obrázok 4 je schematická reprezentácia zapúšťacej stanice kariet.Obrázok 5 zobrazuje prvý zapustený povrch kartového telesa po zapustení prvého modulu.Obrázok 6 zobrazuje druhý zapustený povrch kartového telesa po zapustení druhého modulu.Obrázok 7 je schematická reprezentácia raziacej stanice kariet.Obrázok 8 zobrazuje prvý vyrazený povrch kartového telesa po vyrazení prvého

MPK / Značky

MPK: G06K 13/077, G06K 19/077

Značky: množstva, kartového, kariet, výroby, spôsob, zásuvných, tělesa

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/19-e12463-sposob-vyroby-mnozstva-zasuvnych-kariet-z-kartoveho-telesa.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby množstva zásuvných kariet z kartového telesa</a>

Podobne patenty