Skladací kolesový dopravný prostriedok poháňaný odrazom nôh

Číslo patentu: U 7539

Dátum: 05.09.2016

Autor: Sadilek Ilja

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka dopravného prostriedku, ktorý sa pohybuje odrážaním nôh a má pritom sedlo na sedenie. Dopravný prostriedok má ľahkú konštrukciu, pohodlný posed, jednoducho a rýchlo sa skladá a rozkladá a vytvára podmienky na energeticky efektívne odrážanie. Dopravný prostriedok zaberá po zložení do prenosnej polohy malý priestor.Existuje celý rad skladacích bicyklov, pri ktorých sa po odisteni môže rám zavrieť, čím sa skráti prepravná dlžka bicykla. Mechanizmus, ktorý umožňuje Skladanie rámu, musí byť schopný preniesť mechanické zaťaženie pri bicyklovaní a nesmie sa samovoľne uvoľniť. Skladacie bicykle napriek množstvu známych technických riešení zostávajú komplikované, ťažké a ich skladanie a rozkladanie je tým zdĺhavejšie, čím majú väčší stupeň priestorového zmenšenia do prenosnej polohy. Na prepravu v mestách sa okrem bicyklov používajú aj kolobežky, ktoré sú zvyčajne ľahšie a zaberajú menej miesta. Malá priestorová potreba kolobežky do určitej miery súvisí s použitím menších kolies, ktoré nie sú poháňané prevodom, keďže kolobežka sa poháňa odrazom jednej nohy. Druhou nohou cestujúci, jazdiaca osoba stojí na plošine kolobežky. Klasická kolobežka nemá sedlo, čo rýchlo spôsobí únavu cestujúceho. Skladacie kolobežky majú prednú hlavu s riadením pripevnenú k plošine cez čap, vďaka tomu sa geometria kolobežky dá zmeniť. Po sklopení sa môže kolobežka vložiť do podlhovastého puzdra. Čap je potrebné prinajmenšom v aktívnej polohe kolobežky aretovať, napríklad pomocou rýchloupinacej skrutky. Odrážanie jednou nohou oproti šliapaniu oboch nôh do pedálov bicykla predstavuje významnú výkonovú stráni. Kolobežka je teda vhodná najmä na krátke vzdialenosti, prípadne ako hračka.Snaha spojiť výhody kolobežky a bicykla sa odráža vo viacerých patentových zverejneniach. DEl 95 l 4028 A 1 opisuje kolobežku so sedlom. Pri danej geometrii kolobežky je odrážanie pri sedení veľmi nepohodlné a rám kolobežky so sedlovkou má nevhodný priebeh mechanického zaťaženia. Skladanie takejto kolobežky je zdlhavé. Tieto nedostatky čiastočne rieši usporiadanie podľa CN 20 l 694325 U, kde je sklápateľná predná hlava aj Iúrka s nastaviteľnou sedlovkou. Výška sedla, ako aj celá geometria vedie len k veľmi nepohodlnému sedeniu, ktoré neumožňuje efektívne odrážanie nohami. Toto riešenie je zároveň komplikovaná a pomalé pri skladaní a rozkladaní.Zverejnenie CNZO 2686639 U opisuje kolobežku kombinovaná s bicyklom, ktorá má rozoberateľný trojuholníkový rám a pedále s prevodom na zadné koleso. Umiestnenie pedálov dozadu za úrovňou sedla spôsobuje problémy pri tlačení do pedálov, odrážanie je tiež málo pohodlné. Konštrukcia v zloženom stave na nosenie zaberá veľa miesta a je ťažká.Je žiadané a nie je známe také riešenie, ktoré bude veľmi ľahké, skladné do minimálneho priestoru a umožní pohodlné a energeticky efektívne odrážanie nohami.Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje skladací kolesový dopravný prostriedok poháňaný odrazom nôh, ktorý má aspoň dve kolesá, rám s hlavou, kde predné koleso je nesené vidlicou, ktorá je rotačne uložená v hlave a je prepojená s riadidlami na ovládanie smeru jazdy, pričom rám má aspoň jeden čap na skladanie rámu a dopravný prostriedok zahrňuje sedlo určené na sedenie osoby pri odrážaní nohami podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že hlava rámu má v hornej časti prvý čap, cez ktorý je hlava sklopne spojená so zadnou stojkou. Na spodnom konci zadnej stojky je uložené zadné koleso. Pod prvým čapom je na hlave rámu umiestnený druhý čap, na ktorom je výkyvne uložený priečnik. Pri konci priečnika je umiestnené sedlo, na priečniku medzi koncom so sedlom a koncom zapojeným v druhom čape je vytvorený doraz zachytávajúci roztváranie zadnej stojky, pričom z priečnika vychádza ťahalo, ktoré je svojím druhým koncom prispôsobené na rozoberateľné spojenie a rozpojenie s hlavou a/alebo s prvým čapom,a/alebo so zadnou stojkou.Základ konštrukcie rámu v aktívnom stave má geometriu písmena A. Predná stojka v hlave rámu a zadná stojka tvoria nohy písmena A, priečnik je akoby vodorovnou čiarkou v písmene A, vo väčšine nastavení bude priečnik sklonený zadnou časťou nahor. Táto geometria je významne efektívna na dosiahnutie potrebnej výšky sedenia. Rozmanité dopravné prostriedky zo stavu techniky minimalizujú priestor potrebný pri preprave tak, že zmenšujú jednotlivé súčasti, čo vedie k nepohodlnému posedu a sťaženému ovládaniu. Predložené technické riešenie sa vyznačuje tým, že osoba na dopravnom prostriedku je vo vzpriamenej polohe, podobnej polohe pri kráčaní. Na to je geometria s písmenom A veľmi vhodná, predná a zadná stojka sú vzájomne spojené horným čapom, ten predstavuje os skladania a rozkladania rámu. Pri prenose tiaže jazdiacej osoby do 1 Dchádza k roztváraniu nôh písmena A, teda k rozváraniu prednej a zadnej stojky. Toto roztváranie je zachytené dorazom na priečniku. Priečnik predstavuje opäť kinematicky najvýhodnejšie zachytenie silovej reakcie z tiaže jazdiacej osoby. Tiaž pôsobí ako aretácia otvorenej polohy prednej a zadnej stojky, nie je potrebné spoj skrutkovať alebo inak zabezpečovať, ako je známe z iných skladacích rámov bicyklov.Samotná geometria rámu dopravného prostriedku podľa tohto technického riešenia prináša synergický efekt. Stojky prenášajú tiaž zo sedadla priestorovo efektívnym spôsobom, Skladanie cez jeden čap postačuje na zmenu geometrie a v aktívnej polohe priečnik s dorazom vymedzuje stabilnú vzájomnú polohu prednej a zadnej stojky. Ťahadlo vychádzajúce z priečnika je vo výhodnom vyhotovení vyhotovené tak, že v aktívnej polohe sa pripojí k prvému čapu, resp. k hornému koncu zadnej stojky, ktorá je v tomto mieste pripojená k prvému čapu. Týmto sa medzi prvým čapom, druhým čapom a koncom priečnika s ťahadlom vytvorí silový trojuholník, ktorý je efektívny na zachytenie otváracieho momentu, ktorý vzniká z tiaže jazdiacej osoby. Výhodný priebeh síl a momentov vedie k ľahkej konštrukcii rámu.Ťahadlo vychádzajúce z priečnika je vo výhodnom usporiadaní konštrukčne spojené so sedlom, prípadne sedlo priamo tvorí ťahadlo alebo tvorí aspoň časť ťahadla. Bežne majú bicyklové sedlá, sedadlá nosné lyžiny,ktoré umožňujú nastaviť posun sedla dopredu alebo dozadu. Tieto lyžiny sú dostatočne pevné, sú dimenzované na ohyb z tiaže bicyklistu a môžu teda prenášať aj ťah v trojuholníku - horný čap, dolný čap, koniec priečnika. Je možné tiež vyhotovenie, pri ktorom sa na prenos síl využije telo sedla bez lyžín. Telo sedla má dostatočnú pevnosť a tuhosť, môže okrem vertikálneho tiažového zaťaženia prenášať aj ťahové sily vo vodorovnom smere. Môže sa použiť existujúci typ sedla s príslušnou úpravou alebo sa môže vyrobiť nové sedlo s príslušnými spojovacími prvkami.Sedlo má byť vo výške, ktorá zodpovedá posedu cestujúcej, jazdiacej osoby tak, aby jej nohy jemne dosiahli na zem, teda aby bez pokrčenia v kolene sa chodidlo svojou plochou dotýkalo zeme. Tu sa ukazuje tiež podstatná výhoda proti kolobežke. Pri státí na kolobežke sa cestujúci odráža len jednou nohou, čo vedie nielen k nerovnomernému zaťažovaniu jeho pohybového aparátu, ale to zároveň predstavuje 50 výkonovú stratu. Pri dopravnom prostriedku podľa tohto technického riešenia sa jazdiaca osoba odráža oboma nohami,čo je podobnejšie prirodzenému kráčaniu. Výhodou oproti kráčaniu je využitie zotrvačnosti, koniec procesu jedného odrazu nie je spojený so zastavovaním tela, ako je tomu pri konci kroku v prípade kráčania. Postačuje jemne nadvihnúť obe nohy a dopravný prostriedok sa odvaľuje zotrvačnosťou, prípadne klesá po naklonenej rovine.Výška sedla je nastavená tak, aby sa cestujúci nenamáhal, aby nemusel naťahovať špičku chodidla na dosiahnutie dotyku so zemou, ale zároveň, aby pri odrážaní nebola noha v ktorejkoľvek fáze odrazu nadmerne zohnutá v kolene. Takáto výška sedla prináša ďalšiu výhodu. Prechod medzi jazdením na dopravnom prostriedku a kráčaním je veľmi plynulý, jazdiaca osoba nemusí prekračovať rám, ako je tomu pri bicykli, postačuje jemné nadvihnutie a dopravný prostriedok môže smerom dopredu vybehnúť spod jazdiacej osoby. Jednoduchý prechod medzi jazdením a kráčaním a naopak medzi kráčaním a jazdením je dôležitý, jazdiaca osoba môže jazdiť medzi kráčajúcimi alebo stojacími ľuďmi, napríklad v hustej mestskej premávke, v pešej zóne a podobne. Dopravný prostriedok zaberá podstatne menšiu pôdorysnú plochu, kolesami nezasahuje do osobného priestoru okolitých ľudí a pri zosadaní alebo nasadaní ich neobmedzuje.Rýchly prechod medzi jazdením a kráčaním je výhodný aj z bezpečnostného hľadiska. Pád z bicykla je spojený so zmenou polohy tela, bicyklista nedokáže prejsť z tlačenia do pedálov do kráčania, prekáža mu rám bicykla, pedále. Na bicykli je sedlo zvyčajne vo vyššej polohe, keďže pedále sa nesmú v spodnom úvrate dotýkať zeme. V prípade hroziaceho pádu cestujúci na dopravnom prostriedku podľa tohto technického riešenia prejde do kráčania alebo do behu. Výška sedla bude výhodne zodpovedať dĺžke nohy cestujúceho a toleranciou - dĺžka chodidla. Dĺžka nohy je pritom vzdialenosť rozkroku od zeme pri vzpriamenom stoji osoby.Na nastavenie správnej výšky sedla môžu byť stojky nastaviteľné, napríklad teleskopicky. Výhodné je, ak je nastaviteľná aspoň predná stojka. Môže to byť dosiahnuté napríklad tak, že predná stojka je V hlave uložená nielen rotačne, ale aj s možnosťou posuvu. Posuv je vymedzený nastaviteľným dorazom pod hlavou na rúrke prednej stojky. Doraz môže byť vyhotovený ako zverná objímka s rýchloupínacou skrutkou. Nastavením polohy zvernej objímky na prednej stojke sa nastaví výška polohy spodnej úrovne hlavy rámu. Tým poklesne alebo stúpne poloha aj horného, prvého čapu od zeme. Tiaž z hlavy sa prenáša na zvernú objímku, následne na prednú stojku a koleso.Ako veľmi efektívne sa ukázalo riešenie, kedy sa výška sedla nastavuje zmenou uhla roztvorenia prednej a zadnej stojky. Na to postačuje, aby ťahadlo vychádzajúce z priečnika bolo dĺžkovo prestaviteľné. Koniec ťahadla môže byť vybavený skmtkou, hlava skrutky bude zapadať do drážky v rúrke zadnej stojky, a to na jej konci, kde je uložená v prvom čape.V inom vyhotovení môže byť sedlo vedené a uložené nezávisle od ťahadla. Ťahadlo z konca priečnika môže byť nasmerované nielen nahor k prvému čapu, ale aj smerom nadol z konca priečnika k zadnej stojke,s ktorou sa spojí pod úrovňou dorazu priečnika. V takom prípade ťahadlo prenáša do zadnej stojky tlakové si ly.Nastavovaním dĺžky ťahadla sa dosiahne presné a jemné nastavenie výšky sedla. Hrubá zmena výšky sa pritom môže uskutočniť zmenou dĺžky prednej stojky pod úrovňou hlavy rámu.Stojky budú vo výhodnom uskutočnení vyrobené z rúrok, napríklad z ľahkých kovov alebo z karbónových vlákien. Rúrky z karbónových vlákien sú dostupné ako polotovar, metráž v rôznych priemeroch a s rôznymi počtami vrstiev. Možná je aj rôzna kombinácia týchto materiálov. Najmä v prípade, že priečnik je z kovu, napríklad z hliníka, a zadná stojka je z povrchovo mäkšieho materiálu, napríklad z karbónových vlákien,je Výhodné, aby V mieste pôsobenia dorazu na plochu zadnej stojky bola umiestnená plošná výstuha. Môže to byť napríklad Časť valcovej plochy z kovovej rúrky, ktorá je nalepená na povrch zadnej stojky. Bude mať dostatočnú dĺžku na to, aby zasahovala rôzne polohy dorazu podľa aktuálneho nastavenia dĺžky ťahadla. Plošná výstuha zvyšuje odolnosť zadnej stojky na oder a otlačenie V mieste dorazu. Podľa potreby sa môže vo výhodnom usporiadaní použiť aj nosná výstuha zadnej alebo prednej stojky, ktorá preberá ohybové a tlakové zaťaženie. Aby sa dosiahol hladký vonkajší povrch môže byť táto výstuha umiestnená vnútri. V prípade zadnej stojky je vhodné, ak nosná výstuha prebieha cez zónu pôsobenia dorazu. Nosná výstuha môže mať rôzny prierez, môže to byť nalisovaná alebo vlepená kruhová alebo štvorcová rúrka, napríklad z ľahkej kovovej zliatiny, alebo to môže byť aj plná tyč z tvrdého dreva, vrstveného bambusu, prípadne nosná výstuha môže mať premenlivý prierez podľa priebehu ohybových napätí. V prípade, že stojky sú vyrobené z karbónových vlákien, môže mať stojka premenlivú hrúbku steny podľa priebehu ohybových napätí. Pri akomkoľvek druhu nosnej výstuhy bude výhodné, ak vonkajší povrch stojky bude naďalej hladký a priamy, tým sa zachová ľahká manipulácia pri skladaní a rozkladaní.V aktívnej polohe sedí jazdiaca osoba na sedle, rukami sa drží riadidiel, nohami sa odráža od zeme. Brzdí sa rovnako nohami o zem. Brzdiť sa môže aj brzdami na niektorom kolese alebo na oboch kolesách. Po vysadnutí zo sedla sa silové väzby v ráme uvoľnia, záves ťahadla sa môže jednoducho vybrať zo záberu, čím sa uvoľní poloha priečnika. Priečnik sa sklopí smerom nahor, pričom sa zadná stojka približuje k prednej stojke. Teleso zadnej stojky sa pritom zasúva do U drážky v profile priečnika. Opísaná konštrukcia je výhodná aj v tom, že tiaž pôsobiaca zo sedla vymedzuje všetky vôle v čapoch a uloženiach. Rôzne vôle v konštrukcii by boli vnímané cestujúcim ako nepríjemné, zneisťujúce a nebezpečné. Aj preto majú Skladacie bicykle rám vybavený doťahovacími prvkami, napríklad skrutkami, ktorými sa vôľa v pánte vymedzí. V predloženom technickom riešení je veľkou výhodou vymedzenie vôlí V geometrii tiažou jazdiacej osoby. Zosadnutie zároveň odstráni všetky napätia V spojoch, usporiadanie nemá doťahovacie skrutky, a na zmenu geometrie rámu postačuje jednoduchý úkon - odpojenie ťahadla zo spojenia so zadnou stojkou. Jednou rukou sa uchopí predná časť sedla a ťahadlo sa pohybom nahor Vytiahne z drážky V konci zadnej stojky. Jednou rukou sa dá dokončiť celý proces zmeny geometrie do prenosnej polohy. V tejto polohe má dopravný prostriedok veľmi kompaktnú podobu, môže sa vmestiť do podlhovastého puzdra alebo obalu, podobne ako golfové palice.Dopravný prostriedok môže mať ramenný pás, popruh, ktorým sa jednoducho prenáša v prenosnej polohe. Dopravný prostriedok môže mať tiež spojku, ktorá V prenosnej polohe slúži na pridržiavanie priľahlých stojok vedľa seba. Spojka môže mať podobu napríklad plastového klipu, do ktorého sa susedná stojka zacvakne.Technické riešenie prináša veľmi ľahkú konštrukciu s rýchlo meniteľnou geometriou. V prenosnom stave je dopravný prostriedok Veľmi skladný, V aktívnej polohe je dopravný prostriedok pohodlný, s efektívnym prenosom pohonnej sily, s ľahkým nastupovaním a vystupovaním.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov 1 až 11. Použitá mierka zobrazenia a pomer veľkostí jednotlivých prvkov, uhol rozovretia prednej a zadnej stojky, tvar riadidiel, tvar sedla nemusí zodpovedať opisu v príkladoch a tieto mierky a pomery veľkostí nie je možné vysvetľovať ako zužujúce rozsah ochrany. Rovnako ilustratívny je konkrétny proñl použitých hliníkových profilov.Obrázok 1 znázorňuje dopravný prostriedok v aktívnom stave pri bočnom pohľade. Podobne, V aktívnom stave určenom na jazdenie, je dopravný prostriedok na obrázku 2, kde je axonometrický pohľad smerom zhora, zozadu. Prerušovanou čiarou je vyznačená šípka medzi pozíciou 10 a 9, vyobrazuje rozkladací pohyb,ktorým sa uvoľní geometria rámu pri zmene do prenosnej polohy.Na obrázku 3 je vyobrazené skladanie dopravného prostriedku do prenosnej polohy, kde je vidieť uvoľnenie dorazu zo záberu so zadnou stojkou.Obrázok 4 je bočný pohľad na dopravný prostriedok v prenosnej polohe.Na obrázku 5 je zospodu znázornená časť dopravného prostriedku v aktívnej polohe, kde doraz na priečniku dolieha k zadnej stojke. Ťahadlo je zasunuté v drážke na hornom okraji zadnej stojky, kde je vytvorenýNa obrázku 6 je pri pohľade zospodu vidieť uvoľnenie dorazu zo záberu so zadnou stojkou pri skladaní do prenosnej polohy. Je tu tiež vidieť konštrukciu priečnika, ktorý je prispôsobený na to, aby do U profilu prijal rúrku zadnej stojky V prenosnej polohe.Detail zaháknutia ťahadla do drážky a opretie dorazu V priečniku k plošnej Výstuhe na zadnej stojke je zobrazené na obrázku 7. Tu je tiež vidieť letmé uloženie druhého čapu V dvoch protiľahlých otvoroch.Obrázok 8 Vyobrazuje uvoľnenie dorazu po odpojení ťahadla zo závesu s predným čapom pri pohľade zhora. Rovnaká etapa zmeny geometrie je aj na obrázku 9, kde je pohľad zospodu.Dopravný prostriedok V prenosnej polohe pri pohľade zhora je na obrázku 10. V rovnakej, prenosnej polohe je dopravný prostriedok pri pohľade zospodu na obrázku 11.V tomto príklade podľa obrázkov l až 11 sú rám, predná stojka l, zadná stojka Q, hlava i aj priečnik Z Vyrobené z hliníkových profilov. Hlava â a stojky 1, Q majú kruhový uzatvorený prierez, priečnik Z je Vytvorený z obdlžnikového profilu. Predná stojka l je vedená V hlave ą, kde je vytvorené hlavové zloženie s valiVýnii ložiskarrii. Predná stojka l prechádza cez hlavu g nahor, na konci sú k rúrke prednej stojky l pripevnené úzke riadidlá , s celkovou dĺžkou menej ako 35 cm. Na riadenie predného kolesa g s malým záklonom postačujú malé ovládacie sily, a preto postačujú aj úzke riadidlá Q, ktoré nie je pri rozkladaní do prenosnej polohy potrebné inak zmenšovať. Na spodnom konci prednej stojky 1 je krátka Vidlica vytvorená z dvoch hliníkových profilov. Obe kolesá g majú dvojicu valivých ložísk a plnú gumovú obruč. Predné koleso g je nesené vidlicou na konci prednej stojky l, ktorá je rotačne uložená V hlaVe ą a je prepojená s riadidlami g na ovládanie smeru jazdy.Na hlave 3 sú Vytvorené dva čapy í, Q. Prvý, horný čap 3 pod riadidlami spája hlavu 3 so zadnou stojkou Q. Os prvého čapu i je navrhnutá tak, aby zadná stojka Q V prenosnej polohe tesne priľahla k prednej stojke l. Pomocou spodného, druhého čapu Q je k hlave â pripojený priečnik Z. Priečnik Z je V tomto príklade Vytvorený z obdlžnikového, pôvodne uzavretého hliníkového profilu, pričom V prvej zóne je z tohto profilu odstránená jedna stena, čím sa z uzatVoreného profilu stal profil písmena U, a V druhej zóne je podobne vytvorený profil písmena U, a to na protiľahlej strane k prvej zóne. Medzi týmito dvoma zónami je doraz § V podobe otvoru. Táto konštrukcia je Výhodná najrriä preto, že pri sklápaní priečnika 1 do prenosnej polohy sa rúrka zadnej stojky Q skryje do profilov U, hrúbka priečnika Z nezväčšuje priečny rozmer rámu V prenosnej polohe. Pre túto konštrukciu je výhodné, ak je priečnik Z V druhom čape Q prichytený cez dve letmé uloženia, aby prechádzajúci hriadeľ druhého čapu 5 neprekážal sklopeniu zadnej stojky Q k prednej stojke l.Sedlo 2 je uložené na zadnom konci priečnika Z, pričom V pozdĺžnom smere sedlo 2 tvorí časť ťahadla m. Ďalej iná ťahadlo m skrutku so šesťhrannou hlavou, ktorá je zaskrutkovaná do matice V sedle 2, táto skrutka smeruje smerom dopredu zo sedla 2. Týmto sa môže nastaviť celková dĺžka ťahadla m, teda rozmer medzi čelom hlavy skrutky a prichytením sedla 2 V priečniku Z. Šesťhranná hlava na konci ťahadla m môže byť tvorená aj maticou, Výhodne uzavretou maticou, ktorá je naskrutkovaná na konci závitovej tyče. Predný koniec ťahadla Q zapadá do spojenia s horným koncom zadnej stojky Q. Je to V podstate spojenie s prvým čapom A, a teda s hlavou ą. Na obrázku 7 je vidieť, ako je tento spoj jednoducho vyriešený pomocou drážky Q V hornom konci zadnej stojky Q.Na zloženie do prenosnej polohy je potrebné, aby si cestujúci zosadol zo sedla 2, Čím sa uvoľní silové pôsobenie V ráme. Pohybom smerom nahor sa uvoľní záber konca ťahadla Q z drážky Q na hornom konci zadnej stojky Q. Tento uvoľňovací pohyb je znázornený na obrázku g šípkou. Nasleduje uvoľnenie dorazu § z dotyku so zadnou stojkou Q, pri klesaní priečnika Z nadol sa zadná stojka Q pohybuje V otvore V priečniku Z. To je znázornené V detaile na obrázku 6, 8 a 9. Tým sa tiež zadná stojka Q približuje k prednej stojke l. V konečnej fáze zloženia sa rúrka zadnej stojky Q skryje do priestoru U profilu priečnika Z.Na hrubé nastavenie výšky sedla 2 slúži zverná objínika pod spodným koncom hlavy 5, po jej uvoľnení rýchloupínacou skrutkou sa môže predná stojka l zasunúť alebo vysunúť do potrebnej polohy. Na jemné nastavenie Výšky sedla 2 sa použije skrutka ťahadla m.Po zložení do prenosnej polohy sa kolesá g vzájomne Vyhnú tak, že predné koleso g sa natočí do potrebného uhla.K rámu je pripevnený ramenný pás (nie je na obrázkoch znázornený), ktorým sa uľahčí nesenie V prenosnej polohe. Dopravný prostriedok má V tomto príklade hmotnosť menšiu ako 2,5 kg. Bežný bicykel má hmotnosť 13 až 15 kg, cestné špeciály s vysokou cenou majú hmotnosť 6,8 kg (UCI limit). Skladacie kolobežky bez možnosti sedenia majú hmotnosť okolo 3 kg.Priklad 2 V tomto príklade sú rúrky prednej stojky l, zadnej stojky Q a hlavy g Vyrobené z karbónových vlákien.

MPK / Značky

MPK: B62K 15/00, B62K 13/00

Značky: skládací, prostriedok, dopravný, odrazom, kolesový, poháňaný

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/18-u7539-skladaci-kolesovy-dopravny-prostriedok-pohanany-odrazom-noh.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Skladací kolesový dopravný prostriedok poháňaný odrazom nôh</a>

Podobne patenty