Hlava trubice vybavená viečkom spojeným s vylepšeným prepichovacím uzáverom, ktorý zaisťuje ochranu viečka pred jeho prvým použitím

Číslo patentu: E 19566

Dátum: 20.12.2013

Autor: Seguin Franck

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

HLAVA TRUBICE WBAVENÁ VIEČKOM SPOJENÝM s WLEPŠENÝM PREPICHOVACÍM UZÁVEROM, KTORÝ ZAISŤUJE OCHRANU VIEČKA PRED JEHO PRVÝM POUŽITÍM0001 Tento vynález sa týka oblasti pružných trubíc, ktoré obsahujú viečko uzatvárajúce hrdlo pred prvým použitím trubice, a prepichovací uzáver, ktorý dokáže prepichnúť toto viečko.0002 Známe sú trubice vybavené viečkom spojeným s prepichovacím uzáverom, ktorý obsahuje priebojník vhodný na prepichnutie spomenutého viečka, keď sa uzáver zasunie v prvom smere do hrdla trubice, a na naskrutkovanie na toto hrdlo, ked sa umiestni v druhom smere na hrdlo trubice.0003 viečko umožňuje hermeticky uskladniť produkt uložený v trubici počas skladovania pred jeho prvým použitím, čo predstavuje velmi dôležitý úsek celkovej doby životnosti trubice.0004 Takéto riešenia sú však nepraktické a nie veľmi obľúbené užívateľmi. Navyše poskytujú trubicu, ktorá má priebojník vystupujúci z uzáveru počas jej používania a skladovania, a vyžadujú si tlačnú silu na prederavenie viečkapomocou priebojníka na uzávere.0005 Na odstránenie týchto nevýhod boli navrhnuté riešenia, v ktorých je priebojník umiestnený v uzávere tak, aby bolo možné prederaviť viečko pri naskrutkovaní uzáveru na hlavu trubice. Avšak, aby sa zabezpečila ochrana viečka pred pNým použitím, medzi uzáver a osadenie hlavy trubice je umiestnený dištančný krúžok tak, aby udržiaval priebojník v odstupe od viečka, keď sa uzáver naskrutkuje na hrdlo.0006 Takéto riešenia sú však pre priemyselnú výrobu veľmi náročné,pretože si vyžadujú umiestnenie niekoľkých dielov na hlavu trubice, pričom sú krúžok a uzáver obvykle dva samostatné diely.0007 Takisto sa navrhuje (CH 576 376, DE 20 2004 004 539 U 1) vyrobiť uzáver a krúžok z jedného kusa materiálu, pričom sú tieto dva prvky spojené mostíkmi z tohto materiálu, ktoré sa zlomia pri naskrutkovaní aleboodskrutkovaní uzáveru. Avšak umiestnenie uzáveru na hlavu trubice pomocou stroja si vyžaduje extrémnu presnosť, aby sa materiálové mostíky pri uzatváranísystematicky nelámali, čím by toto riešenie nebolo použiteľné.0008 Cieľom tohto vynálezu je navrhnúť celok, ktorý obsahuje hlavu trubice obsahujúcu viečko a uzáver vybavený vhodným priebojníkom, aby sa zabezpečilo uchovanie viečka pred prvým použitím, ktorý by bolo možné využiťv priemyselnom meradle na výrobu a umiestnenie uzáveru na hlavu trubice. 0009 Preto tento vynález navrhuje celok, ktorý obsahuje- hlavu trubice obsahujúcu hrdlo, ktoré vymedzuje pozdĺžnu os, osadenie a plnú vložku, ktorá tvorí viečko uzatvárajúce spomenuté hrdlo,- uzáver obsahujúci vhodný priebojník na vykrojenie viečka, pričom spomenutý uzáver je možné naskrutkovať na spomenuté hrdlo, a jeusporiadaný tak, že ked sa spomenutý uzáver naskrutkuje na hrdlo, priebojník sa zasunie dovnútra hrdla, EP 2 749 505 3552911odoberateľný dištančný krúžok uložený o osadenie okolo hrdla, pričom sú krúžok a uzáver vyrobené z jedného kusa materiálu a sú spojené mostíkmiz tohto materiálu, pričom je vnútorný priemer spomenutého krúžku väčší ako vonkajší priemer spomenutého uzáveru tak, aby sa umožnil posun uzáveru cez krúžok po zlomení spomenutých materiálových mostíkov, charakteristický tým, že krúžok obsahuje vnútorné zarážky vhodné na obmedzenie posunu spomenutého uzáveru cez krúžok tak, aby sa zachoval odstup priebojníkaod viečka, ked sa uzáver naskrutkuje na hrdlo a na doraz o krúžok.Spomenutý celok má obvykle jednu alebo niekoľko nasledujúcichspomenutý priebojník je prispôsobený tak, aby po odstránení krúžku dištančného krúžku tohto celku, ked sa spomenutý uzáver naskrutkuje na doraz o osadenie. vytvoril čiastočné vykrojenie do spomenutého viečka, aby sa otvorilo spomenuté hrdlo, pričom je potom viečko spojené snevykrojenou časťou vložky prostredníctvom materiálového mostika.spomenutý dištančný krúžok obsahuje viacero rebier, ktoré umožňujúcentrovanie dištančného krúžku okolo hrdla.spomenutý dištančný krúžok má tvar kruhového oblúka, ktorého jeden volný koniec tvorí jazýček, ktorý môže uchopiť uživatel.spomenutý priebojník má jeden voľný koniec skosený podľa roviny naklonenej vzhľadom na pozdĺžnu os hrdla, ked je uzáver naskrutkovaný naSpomenutý voľný koniec je potom obvykle skosený a má polkruhový priečny prierez.Tento vynález tak zaisťuje obmedzenie posunu uzáveru po jehoumiestnení na hlavu trubice a po zlomení materiálových mostíkov, ktoré hospájajú s krúžkom, následkom činnosti priemyselného zátkovacieho stroja, čímsa viečko ochráni pred akýmkoľvek prederavením alebo vykrojením, predtýmako užívateľ celok použije pNý raz.0012 Ďalšie vlastnosti, ciele a výhody tohto vynálezu budú jasnejšie z nasledujúceho opisu, ktorý je čisto ilustratívny a nie je vyčerpávajúci, a ktorý sa odvoláva na priložené obrázky, na ktorých- Obrázok 1 znázorňuje pohlad v reze na celok podľa jedného hľadiska tohto vynálezu,- Obrázok 2 znázorňuje pohľad na uzáver a dištančný krúžok celku podľa jedného hľadiska tohto vynálezu,- Obrázky 3 a 4 znázorňujú dva spôsoby realizácie hlavy trubice celku podľa jedného hľadiska tohto vynálezu,- Obrázky 5 a 6 znázorňujú pohľady na uzáver a dištančný krúžok celku podľa jedného hľadiska tohto vynálezu.0013 Na všetkých obrázkoch sú spoločné prvky označené rovnakými0014 Obrázok 1 znázorňuje príklad celku podľa jedného hľadiska tohto vynálezu, ktorý obsahuje- odoberatelný dištančný krúžok 3.0015 Hlava trubice 1, ktorej dva varianty sú takisto znázornené na obrázkoch 3 a 4, obsahuje hrdlo 11, ktoré vymedzuje pozdĺžnu os Z-Z,osadenie 12 a plnú vložku 13, ktorá tvorí viečko uzatvárajúce spomenuté hrdlo 11.

MPK / Značky

MPK: B65D 35/44, B65D 51/22

Značky: zaisťuje, použitím, ochranu, prvým, trubice, viečkom, viečka, spojeným, prepichovacím, vylepšeným, ktorý, uzáverom, vybavená, hlava

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/18-e19566-hlava-trubice-vybavena-vieckom-spojenym-s-vylepsenym-prepichovacim-uzaverom-ktory-zaistuje-ochranu-viecka-pred-jeho-prvym-pouzitim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hlava trubice vybavená viečkom spojeným s vylepšeným prepichovacím uzáverom, ktorý zaisťuje ochranu viečka pred jeho prvým použitím</a>

Podobne patenty