Obal na dentálnu niť

Číslo patentu: E 16052

Dátum: 29.12.2009

Autori: Lai Ciro, Longoni Paolo, Longoni Elena

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predmet vynálezu sa týka balenia dentálnych niti, ktoré má inovatívne význaky a to ako z hľadiska zjednodušenia, tak z hľadiska účinnosti v obchodnom0002 Takzvaná dentálna niť je dobre známa apouživaná aje odporúčaná pacientom všetkými dentistami a hygienikmi.0003 Vsúčasnej dobe je jeden zo spôsobov, ktorým je dentálna niť verejnosti kdispozícii, je namotanie okolo kotúča, pričom zmienený kotúč je umiestnený v malej škatuľke opatrenej odvíjajúcimi a odstrihávajúcimi prostriedkami. Presnejšie povedané, škatuľka je opatrená okienkom na hrane, na ktorom je usporiadaná malá čepeľ, mierne zdvihnutá na jednom konci. V baleni pripravenom na použitie je koniec dentáInej nite vychádzajúcej z kotúča uspôsobený tak, aby prechádzal cez okienko aje zvyčajne pridržaný medzi hranu okienka a čepeľou keď je potrebné časť nite použiť, je vytiahnutá na zmienenom konci dokedy nie je získaná požadovaná dĺžka a potom je odrezaná, čo spôsobí, že sa zastaví na hrane čepele.0004 Originálna dávkovacia škatuľka na dentálnu niť je obsiahnutá v komunitárnom dizajne s registračným číslom 161815 pod rovnakým menom ako je tento prihlasovateľ.0005 Takáto škatuľka sa zvyčajne skladá zjednej alebo dvoch častí, ktoré musia byť vzájomne zmontované alebo spojené, napríklad vo forme puzdra a krytu. To umožňuje vyrábaťdva samostatné diely a spojiť ich do hromady, potom čo bol do vnútra umiestnený kotúč s niťou. Ako je možné odhadnúť, to vyžaduje manipulácius prostriedkami, čo sa často rieši zamestnávaním pracovnej sily.0006 US-A 1-2003029472 zverejňuje ďalší typ obalu, v ktorom sú dve časti škatuľkyotočné pozdĺž bočnej steny tak, aby bol možný výstup aplikátora z horného povrchu.0007 Tieto typy obalov sú koncipované ako skutočné komplexné aplikátory,schopné vydržať dlhú dobu a na použitie pre viacero kotúčov dentálnej nite, ktoré sú0008 Tieto typy obalov sú zvyčajne balené azavreté všpecitickom blistrovom balení predtým ako sú vystavené na predaj.0009 Vdôsiedku tohto balenia vznikajú dodatočné náklady na balenie aväčší dopad na životné prostredie.0010 Vdoterajšom stave techniky sa ponúka ďalší typ jednorazových obalov,jednoduchších a viac ekonomickejších, ktoré sú vhodné tak pre predajné stojany, ale majú dalšie nevýhody. Niektoré ztakýchto obalov sú zverejnené v US-A-3512634,US-A-5913418 a EP~A 1-0666224, na ktorých je založená predvýznaková časť dvojdielnej formy podľa nároku 1. Tieto obaly sa zvyčajne skladajú zvytvarovanej časti zpriehľadného plastového materiálu, ktorý sa chová ako puzdro na kotúč,spojený s rovinnou lepenkou uzavierajúcu balenie. Tieto zariadenia umožňujú využitie materiálov rôzneho charakteru (plasty alebo lepenka) navzájom spojené lepidlom, čo však zahŕňa inštaláciu Iepíacej/spájkovacej spojovacej stanice, zároveň spôsobuje problémy s likvidáciou.0011 Problém, na ktorom je tento vynález založený, je vzásobovaní a balení a výdajnej štruktúre dentálnej nite, ktorý prekonáva zmienené nedostatky, a ktorýumožňuje tak zníženie výrobných nákladov a baliacich nákladov, tak aj menší dopad0012 Tohto cieľ je dosiahnutý prostredníctvom vlastností zmienených v priložených nárokoch.0013 Najmä podľa prvého vyhotovenia podľa vynálezu je predstavené balenie dentálnej nite, typom zahrňujúcim teleso v tvare škatuľky, kde dentálna niť môže byť umiestnená v tvare kotúča, ďalej zahŕňajúci reznú čepeľ a uzavieracie teleso rovnaké ako ďalšie teleso opatrené otvorom na jeho upevnenie pri vystavení, kde ďalšieteleso je získané integrálne zároveň s telesom škatuľky alebo zároveň s uzavieracimtelesom, ale je odnímateľné pozdĺž oslabujúcej linie, pričom teleso v tvare škatuľky a uzavieracie teleso ako sú taktiež získané integrálne a sú spojené pozdĺž tenkej ohybovej línie a kde je teleso v tvare škatuľky interferenčne spojené s uzavieracímtelesom pomocou prostriedku steny obopínajúcej kotúč.0014 Podľa ďalšieho vyhotovenia je predstavené balenie dentálnej nite typom zahŕňajúcim teleso vtvare škatuľky ziskanej pomocou odliatku, kde dentálna niť môže byť umiestnená vtvare kotúča, ďalej zahŕňajúce čepeľ a uzavieracie teleso,kde teleso vtvare škatuľky a uzavieracie teleso sú získané integrálne a sú spojené pozdĺž tenkej ohybnej linie, ďalšie teleso je opatrené otvorom na jeho upevnenie pri vystavení, kde je teleso v tvare škatuľky interferenčne spojené s uzavieracím telesompomocou prostriedku steny obopínajúcej kotúč.0015 Podľa originálneho vyhotovenia, uzavierajúce teleso, obrátené hore nohami o 180 ° okolo tenkej ohybovej línie, môže byt interferenčne spojené s telesom v tvare škatuľky za účelom vytvorenia prachotesného puzdra obsahujúceho kotúč dentálnej0016 Podľa ďalšieho vyhotovenia, teleso v tvare škatuľky a uzavieracie teleso sa v podstate skladajú z plochej doštičky odkiaľ vyčnieva rebrovanie a obvodové stenyvyčnievajú kolmo, naklonené ku vzájomnej interferenčne dvojice, aby vytvorili puzdro.0017 Podľa ďalšieho vyhotovenia, takéto rebrovanie vystupuje od telesa vtvare škatuľky a má štrbinu na výstup dentálnej nite aobvodová stena vystupuje od uzavierajúceho tela a má - na svojom konci opačnom od štrbiny - upevňovaciu časť0018 Naviac, na plochej doštičke telesa vtvare škatuľky ja vytvorený výrez vblizkosti pozície, kde prechádza línia spojujúca výstupnú štrbinu srezacou čepeľou.0019 Podľa výhodného vyhotovenia je slučka alebo výklenok vyhotovený na bočnej strane balenia, v oblasti, kde prechádza línia spojujúca výstupnú štrbinu s rezacou0020 Podľa ďalšieho vyhotovenia sa v ďalšom telese získa umiestnenie na záložný kotúč, ktorý môže byť uzavretý pomocou uzavieracíeho listu.0021 Podľa ďalšieho vyhotovenia sú medzi telesom v tvare škatuľky a uzavieracím telesom usporiadané háčiky/rebrovanie a vzájomne usadzovacie výklenky, ktoréďalej zlepšujú utesnenie interferencie väzby medzi telesom vtvare škatuľky a zodpovedajúcim krytom.Popis obrázkov na výkresoch0022 Ďalšie vlastnosti a výhody vynálezu sú v každom pripade viac zrejmé z nasledujúceho detailného popisu niektorých výhodných vyhotovení, daných iba ako príklad, ktorý nie je Iimitujúci a znázornených na sprievodných obrázkoch, kdeobrázok 1 zahŕňa prvé vyhotovenie balenia podľa vynálezu pri pôdorysnomobrázok 2 zobrazuje rovnaké balenie zobrázku 1 pri pôdorysnom ohľade zhora, zložené tak, aby tvorilo prvok škatuľkyobrázok 2 A je podobný obrázku 2 ale v perspektivnom pohľadeobrázok 3 zobrazuje pôdorysný pohľad zhora na balenie z obrázku 2, z ktorého bola časť odrezanáobrázok 4 je perspektívny pohľad na upevnené vyhotovenie v porovnaní s tým na obrázku 1obrázky 5 a 6 sú pohľady úplne podobné tým z obrázkov 1 a 4, ale sa týkajú druhej varianty vyhotovenia vynálezui obrázok 7 je pohľad úplne podobný tomu, zobrázku 2, ale týkajúci sa tretiehovariantu vyhotovenia vynálezu z tohoobrázky 8, 9 a 10 predstavujú zvýšený bočný pohľad a perspektívne pohľady dvoch príslušných protiľahlých stránobrázok 11 je perspektívny pohľad na vyhotovenie z obrázku 7 v rozloženom stave a

MPK / Značky

MPK: A61C 15/04

Značky: dentálnu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/18-e16052-obal-na-dentalnu-nit.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Obal na dentálnu niť</a>

Podobne patenty