Opätovne uzavierateľný vylievací element

Číslo patentu: E 393

Dátum: 31.12.2002

Autori: Jansen Heinz, Berger Jörg, Dammers Matthias, Spelten Franz-willi

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka opätovne uzavierateľného vylievacieho elementu na otvorenie a opätovné uzavretie obalov, najmä viacvrstvových obalov V tvare kvádra, so základným telesom obsahujúcim obvodovú prírubu a s vrchnáčikom kĺbovo s ním spojeným, ako aj spôsobu jeho výroby a obalu opatrenéhoObaly na nápoje vytvorené ako viacvrstvové sú známe V početných uskutočneniach, napríklad ako viacvrstvové obaly s plochýnl štítom. Používajú sa prevažne V oblasti balenia kvapalín v súvislosti s plnením za studena, zaAby sa manipulácia s takýmito viacvrstvovými obalmi zlepšila, a aby sa najmä dosiahla ich opàtovná uzavierateľnosť, prechádza sa viac a viac k tomu opatriť tieto viacvrstvové obaly opätovne uzavierateľnými vylievacími elementami. Tieto vylievacie elementy môžu byť vyrobené jednodielne alebo viacdielne a spravidla obsahujú otvárací element a vrchnáčik. V súčasnej dobe sú na trhu obvyklé takmer výlučne také obaly s opätovneZo spisu JP 08 198 253 A je známy napríklad opätovne uzavierateľný vylievací element plochého uskutočnenia. Tento vylievací element pozostáva z vrchnáčika a z príruby, ktoré sú navzájom spolu spojené pomocou kĺba,pričom spodná strana vrchnáčika a spodná strana priruby prebiehajú voči sebe v rovnakej rovine, sú však od seba oddelene medzerou. Dolná strana vrchnáčika a dolná stranapríruby sa priamo prilepia na vonkajšiu stranu obalu, ktorý obsahuje zoslabovaciu líniu orientovanú na medzeru. V oblasti medzera-zoslabovacia línia je znížená bariérováZo spisu EP O 580 593 Bl je napríklad známy viacvrstvový obal, ktorý je opatrený vylievacím elementom,ktorý slúži na prvotné otvorenie obalu a na svoju opätovnú uzavierateľnosť je opatrený príslušným uzavieracím elementom. V oblasti kartónovej vrstvy a vonkajšej vrstvy PE viacvrstvového materiálu obalu je upravený vrub na zoslabnutie materiálu štítu, do ktorého sa do obalového materiálu na otvorenie obalu zatlačí otvárací element jednodielne spojený s vylievacím elementom. Ďalej sú známe obaly, ktoré sú opatrené vylievacími elementami soMnohé vylievacie elementy majú nad základným telesom odtrhávaci jazýček nachádzajúci sa nad vylievacím elementom a pevne tam privarený, ktorý sa na prvotné otvorenie obalu musí odstrániť odtiahnutím od základného telesa (EP O 750 564 B 1). Pritom sa vnútorná vrstva PE však odstráni často iba nedostatočne a naviac odtrhnutý odtrhávací jazýček predstavuje odpadový produkt, ktorý saPri vyššie objasnených vylievacích elementoch je problematické, že na spoľahlivé otvorenie celého nalievacieho otvoru musí byť viacvrstvový materiál dostatočne zoslabnutý. Vylievacie elementy nalepené na obaly sú usporiadané nad zónou zoslabnutia tvorenou väčšinou perforáciou vonkajších vrstiev viacvrstvového materiálu to sice vedie na správanie viacvrstvovéhomateriálu ako bariéry dodržiavaného až do skutočnéhootvorenia, avšak predpokladá to určitú minimálnu veľkosť(konštrukčnú výšku) vylievacieho elementu, pretože pri otvorení musí otvárací element vylievacieho elementu ostatne vrstvy porušiť. Ak je naproti tomu vylievací element usporiadaný nad vylievacím otvorom vo viacvrstvovom materiáli prekrytým iba privarenou tenkou vrstvou PE, postup otvárania sa uľahčí aj pri menšej konštrukčnej výške, avšak taký obal nemá dostatočné bariérove vlastnosti voči strate arómy alebo stratekvality pôsobením svetla alebo kyslíka.Úlohou vynálezu preto je V úvode uvedený a Vyššie bližšie opísaný vylievací element vytvoriť a ďalej vylepšiť tak, aby dobré bariérové vlastnosti obalu ním opatreného zostali aj pri menšej konštrukčnej výške vylievacieho elementu až do prvotného otvorenia obalu. Naviac je žiadúce, aby taký vylievací element vystačil bezzvláštneho dielu, ktorý sa vyhodí do odpadu.Táto úloha je vyriešená tým, že základné teleso má v oblasti svojho vylievacieho otvoru dosku, ktorej obrys v podstate zodpovedá obrysu vylievacieho otvoru, ktorá je usporiadaná prostredníctvom aspoň jednej štrbiny v odstupe od príruby, a ktorej dolná strana leží v jednej rovine s dolnou stranou príruby, že vrchnáčik je s doskou pevne spojený, takže vrchnáčik slúži súčasne ako otvárací element, a že ako základné teleso, tak aj doska, obsahujú bariérovú vrstvu rozkladajúcu sa rovnobežne s rovinouPodľa vynálezu je doska V priebehu vstrekového liatia vylievacieho elementu ako časť základného telesa od neho oddelená tenkou Štrbinou. Potom sa doska a vrchnáčik uvedú do pevného spojenia, napríklad sa plošne zlepia alebo naviacerých miestach ultrazvukom zvaria. Tým, že ako prírubazákladného telesa, tak aj doska, sú opatrené bariérovou vrstvou, si obal opatrený takým vylievacím elementom podľa vynálezu zachová svoje dobré bariérové vlastnosti. V oblasti vylievacieho otvoru sa zoslabnuté vlastnosti obalu tam aplikovaným vylievacím elementom opatrenýmbarierovou vrstvou do určitej miery opravia.Na aplikovanie takého vylievacieho elementu na obal na nápoje obsahuje tento otvor, ktorého tvar V podstate zodpovedá tvaru vylievacieho elementu. Vylievací element sa potom prestrčí týmto otvorom obalu a svojou obvodovouprírubou sa upevni vo vnútri viacvrstvového materiálu.Na prvotné otvorenie tohto vylievacieho elementu podľa vynálezu sa vrchnáčik nadvihne od základného telesa a pritom sa doska s pod ňou nachádzajúcou fóliou uzavierajúcou vylievací otvor obalu až do prvého otvorenia na základe plošného spojenia obrysovo presne odstráni. Týmto spôsobom sa nie len vytvorí definovaný vylievací otvor, otvorenie funguje tiež spoľahlivo, bez toho, že by vznikol diel, ktorý by sa musel zneškodniť samostatne. Naviac je zaistné, že vrchnáčik aj s odtrhnutýmviacvrstvovým dielom sa môže spoľahlivo opäť uzavrieť.Bezpečné spojenie medzi doskou a vrchnáčikom vznikne tým, že obidva diely sú zvarené, výhodne zvarenéĎalšie uskutočnenie vynálezu spočíva v tom, že základné teleso obsahuje obvodové rebro rozkladajúce sa v podstate kolmo na prírubu, v ktoroni je utesnene v uzavretom, stave uložený vrchnáčik, pričom je zvlášť výhodné, že vrchnáčik je spojiteľný so základným telesomzaskočením. Toto zaskočenie sa môže uskutočňovať

MPK / Značky

MPK: B65D 5/74, B31B 1/74

Značky: uzavierateľný, opätovné, vylievací, element

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/17-e393-opatovne-uzavieratelny-vylievaci-element.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Opätovne uzavierateľný vylievací element</a>

Podobne patenty